Saavutettavuus

Hyvä saavutettavuus kertoo erilaisten asiakkaiden tarpeiden huomioimisesta ja kohteen tarjoamien tuotteiden ja palvelujen helposta lähestyttävyydestä. Kulttuuritarjonta on saavutettavaa, kun erilaiset yleisöt voivat käyttää sitä ja osallistua siihen mahdollisimman helposti ja esteettömästi. Saavutettavuuteen kuuluu ympäristön esteettömyys, saavutettavuus eri aistien avulla, tiedon ja tiedotuksen saavutettavuus, taloudellinen saavutettavuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus. Saavutettavuuden huomioonottaminen tarkoittaa yhdenvertaisuuden edistämistä.

image description
image description

E-oppimiskokonaisuudet

Saavutettavuuden oppimateriaalissa esitellään kulttuurin ja matkailun saavutettavuuden keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin avulla voit vahvistaa osaamistanne matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta saavutettavuuden näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuuri- ja matkailutuotteiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description