Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palveluiden käyttäjälähtöistä ja kaupallista kehittämistä muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on luoda sellainen palvelukokemus, joka vastaa sekä käyttäjän että palveluntarjoajan tarpeita. Tarkoituksena on varmistaa asiakkaalle selkeä ja johdonmukainen palvelukokemus. Palvelumuotoilulla asiakkaan kokemusta voidaan muotoilla ja ohjata tavoiteltuun suuntaan.

image description
image description

E-oppimiskokonaisuudet

The aim for this e-learning content is to recognize the critical points of your own service chain where the service experience must be experimental and functional. The service chain means that visitor forms his/her own travel experience itself – from the information search to after event experiences. Travel experience doesn´t hereby consist only of participating the main service event. It is more extensive content before and after the main service event. This e-learning content was created in Cultural Tourism 2011 project.

Go to E-learning material >>

image description

Parhaat käytänteet

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description