Paikan tuntu

Paikan tuntu - sense of place on ajattelutapa sekä käytännön työtapojen sarja, jolla vastataan ennen kaikkea kuluttajien tarpeisiin ja haluun kokea ainutlaatuisia ja aitoja elämyksiä, olla osa paikallista elämää vierailunsa ajan. Tässä onnistuminen edellyttää paikallista yhteistyöverkostoa ja samalla se edistää paikallisten palveluiden ja tuotteiden käyttöä.

image description
image description

Tutkimukset/artikkelit

Aidot kokemukset luovat paikan tunnun. Blogikirjoitus. Lappalainen, Päivi (2012)

Paikan tuntu - kilpailukykyä paikallisuudesta. Kolumni. Lappalainen, Päivi (2012)

Tunnetko oman alueesi? Johdanto paikan tuntuun. Lappalainen, Päivi (2012)

Matkailu-Suomen kuvaukset ulkomaalaisten matkailijoiden matkablogeissa vuosilta 2006-2012. Pro gradu -tutkielma. Sulopuisto, Sirpa (2013)

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description