Modernit humanistit

Modernit humanistit on Matkailun edistämiskeskuksen kansainvälisen matkailumarkkinoinnin pääkohderyhmä erityisesti Euroopan maissa. Ryhmää määrittäviä asenteita ja arvoja ovat kiinnostus ja avoimuus vieraita kulttuureja ja uusia kokemuksia kohtaan sekä huolenpito tulevaisuuden yhteiskuntaa ja maailmaa kohtaan yleisesti. Modernit humanistit-kohderyhmän rakennetta, käyttäytymistä ja mieltymyksiä on tutkittu Saksassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Hollannissa kerätyn aineiston pohjalta.

image description
image description

Tutkimukset/artikkelit

Miksi Suomeen matkustetaan? Matkailusilmä (4/2012, s. 14-15)

Mitä modernit humanistit ajattelevat Suomesta. Matkailusilmä (3/2012, s. 20-21)

Modernin humanistin matkassa – kohderyhmän kvalitatiivinen analyysi. Tutkimusraportti. MEK (2012)

Modernit humanistit työkirja. MEK (2014)

Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen 2012. Kvantitatiivinen tutkimus. MEK (2012)

Modernit humanistit -kohderyhmätutkimus. Hietasaari, Kristiiina (2012)

Modernit humanistit – kohderyhmätutkimus 2012. Kvalitatiinen tiivistelmä. Hietasaari, Kristiiina (2012)

 

 

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description