Markkinointi

Markkinoinnin tarkoitus on tarjottavien tuotteiden jatkuva kehittäminen, tuotteiden molempia osapuolia tyydyttävä hinnoittelu, viestiminen asiakkaalle tuotteista ja tuotteen saattaminen asiakkaan ostettavaksi. Asiakkaalle näkyvin osa markkinointia on markkinointiviestintä, joka tarkoittaa niin asiakkaan huomion herättämistä ja sitä kautta varsinaisen kaupan syntymiseen tähtääviä toimia.

image description
image description

E-oppimiskokonaisuudet

Markkinointisuunnittelun ABC - ABC of Marketing Planning

Oppimismateriaalissa markkinointisuunnittelun keskeiset asiat esitetään napakasti ja loogisesti.  Materiaalin läpikäytyäsi sinulla on perustiedot markkinoinnin suunnittelusta sekä konkreettinen alku oman toimintasi markkinointisuunnitelmalle tai olemassa olevan suunnitelman päivittämiselle. Oppimateriaali on luotu Cultural Tourism 2011 -hankkeessa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

In this educational material, the central issues for marketing planning are illustrated in a concise and logical fashion. Once you have read the material, you will have the fundamental information about marketing planning and a concrete beginning for your own marketing plan or an update to an existing one.

Go to E-learning material >>

 

Matkailutuotteen hinnoittelu - Hinnoittelu osana matkailutuoteosaamista

Tämän oppimateriaalin avulla voit vahvistaa omaa hinnoitteluosaamistasi, jota tarvitset kehittäessäsi tuotteita moninaisissa kulttuurin ja matkailun verkostoissa. Tutustut kestävän hinnoittelun periaatteisiin ja keskeisiin kulttuurimatkailutuotteiden hinnoittelutapoihin esimerkkien ja käytännön laskuharjoitusten kautta. Halutessasi  voit tallentaa excel-pohjaiset hinnoittelumallit itsellesi myöhempää käyttöä varten.

Oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description