Kulttuurimatkailu

Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluja liiketaloudellisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä ja osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisen identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja arvostusta.

image description
image description

E-oppimiskokonaisuudet

Kulttuurin Polut - kulttuurisesti kestävä matkailu

E-oppimiskokonaisuuden avulla voit oppia millaista on kulttuurisesti kestävä matkailu ja mitä siihen liittyy. Aiheeseen paneudutaan tekstien ja videoiden avulla. Oppimista tukevat erilaiset e-oppimiskokonaisuuteen sisältyvät tehtävät.

E-oppimiskokonaisuuden ovat tuottaneet Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE) ja Kulttuurin ketju -hanke.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Tutkimukset/artikkelit

Cultural Heritage and Tourism. Potential. Impact, Partnership and Governance. The presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage forum (2008)

Culture Tampere Region, Pirkanmaan kulttuurimatkailun kehittäminen. Hankkeen loppuraportti. Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry (2015)

Elokuvamatkailun käsikirja ja muuta tietoa mediamatkailusta

Eurooppalainen kulttuurimatkailun edistäminen ja Suomi. Lehtimäki, Marianne (2013)

Itäsuomalaiset kulttuuritapahtumat ja tapahtumamatkailijoiden segmentointi matkailumotivaatioiden avulla. Honkanen, Antti (2009)

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu. Uotila, Pekka (2011)

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2009-2013. MEK (2009)

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018. MEK (2014)

Kulttuurimittarit - Selvitys kulttuuritapahtuminen vaikuttavuudesta alueiden yritystoimintaan. Koljonen, Veli-Matti (2009)

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen, Toimintaohjelma 2009–2013 -väliraportti. OKM (2011)

Kulttuuritapahtumien matkailullinen merkittävyys - Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena? Pasanen, Katja & Hakola, Eva-Maria (2009)

Kulttuuritoimijoiden, luovan talouden ja palvelutuotannon toimintaedellytykset Suomessa alueittain. (2011)

Kulttuurivienti näkyy, uudistaa ja vaikuttaa - Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman 2007-2011 loppuraportti (2011)

Kulttuuriyhdistysraportti, Keski-Suomi. Keski-Suomen taidetoimikunta (2011)

Kävisikö kulttuuri? Iso-aho, Juha & Vartiainen, Pekka (2015)

Lisää bisnestä elokuva- ja tv-tuotannoista. Elokuva- ja tv-tuotantojen hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa ja matkailussa. Länsi-Suomen elokuvakomissio (2014) LIITTEET: Tuotantosopimusmalli, lisenssisopimusmalli sekä tuotannon arvioinnin checklist.

Matkailu ja kulttuurin syke - Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman 2009–2013 loppuraportti, OKM (2013)

Matkailuteos maailmalle - Kulttuurimatkailutuotteen luomisen tuska (2012)

Näkökulmia Suomen kulttuurimatkailun verkostotoimintaan. Haaga-Perho (2013)

Pirkanmaan festivaalien ja kulttuurikohteiden vaikuttavuus 2013. Pirkanmaan festivaalit - Pirfest ry. (2014)

Selvitys kulttuurimatkailun kehittämiseen sopivista rahoitusohjelmista. Vesterinen, Nina (2012)

Suomalainen kulttuuritarjonta kansainvälisille markkinoille - matkailun alueorganisaatioiden näkökulma. Vanhamäki, Susanna (2008)

Suomalaisen saunan kansainvälinen imagotutkimus Sauna from Finland. MEK (2011)

Suomen tunnettavuus ja mielikuva. MEK (2011)

Suomi kulttuurimatkailun kohdemaana. OKM (2009)

Tapahtumatuotannon palapeli - Näkökulmia merkityksiin, muutoksiin ja kehittämiseen. Iso-Aho, Juha & Kinnunen, Joni (2011)

The Effect of Film on Destination Image and Tourists' Destination Selection. Moisanen, Riikka (2010)

"Todella hyvä meininki kylällä" – Kulttuuritapahtuman kokonaiselämykseen vaikuttavat tekijät. Kinnunen, Maarit (2013)

Tourism and Intangible Cultural Heritage UNWTO (2012)

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa. Eronen, Antti & Ruoppila, Sampo (2008).

Yhteenveto kulttuurimatkailun nykytilasta & kehittämistarpeet toimenpide esityksineen Vesterinen, Nina (2010)

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description