Sähköinen liiketoiminta ja jakelukanavat

Yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että asiakkaat löytävät yrityksen tuotteet ja palvelut, ja että niiden saatavuus on helppoa. Jakelukanavat ovat itsenäisiä organisaatioita tai henkilöitä, jotka työskentelevät tuotteiden saatavuuden järjestämiseksi. Matkailun sähköinen liiketoiminta pitää sisällään myynnin ja markkinoinnin lisäksi palvelujen järjestämisen tehokkuutta, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. 

image description
image description

E-oppimiskokonaisuudet

Jakelukanavien oppimateriaalissa esitetään ja vahvistetaan jakelukanavien keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin jälkeen sinulla on ymmärrys matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta jakelukanavien näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuurin ja matkailun jakelukanavien valintaan ja kehittämiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

image description

Tutkimukset ja artikkelit

Augmented reality -teknologia - uusia mahdollisuuksia matkailualalle. Laine, Sirkku (2010)

eTOURISM ROUNDTABLE - Matkailun sähköisen liiketoiminnan ajatushautomotyöskentelyn loppuraportti. Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (2010)

Digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteet ja ratkaisuehdotukset. TEM (2015)

Kesäaktiviteettitarjonnan matkanjärjestäjätutkimus. Outdoors Finland (2010)

Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2009-2013. MEK (2009)

Kulttuurimatkailutuotteiden jakelukanavaselvitys ja toimintaohjeita. Kulttuurin ketju -hanke (2011)

Matkailumarkkinointi-sivusto (Ilkka Kauppinen)

Onko kulttuurilla vientiä? ON! OPM (2007)

Pilviohjelmistot - Pienyrityksen opas. Mäkilä, Tuomas. Turku Science Park (2011)

Savalanche ja myynti Facebookissa - Käytännön opas Facebookin hyödyntämiseen myyntiin ja markkinointiin (2011)

Sosiaalinen media: Hashtagien lyhyt oppimäärä. Hänninen, Salla (2014).

Sosiaalinen media Kehittämiskeskus Oy Hämeen matkailumarkkinoinnissa. Jokinen, Henna (2010)

Sosiaalinen media ja matkailu. Laine, Sirkku (2010)

Sosiaalinen media palvelujen kehittämisessä. Tiainen, Marja. SOSKE (2011)

Sosiaalisen median hyödyntäminen B2B-ympäristössä. Korpela, Jussi-Matti (2010)

Sosiaalisen median hyödyntäminen matkailuyrityksen liiketoiminnassa - onnistumisen esimerkkejä. Kinnunen, Katariina & Niemi, Johanna (2011)

Sosiaalisen median hyödyntäminen pienyrityksen matkailumarkkinoinnissa. Case: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd. Kantola, Katri & Kauppinen, Laura (2010)

Sosiaalisen median sanasto. Sanastokeskus TSK (2010)

Suomalainen kulttuuritarjonta kansainvälisille markkinoille - matkailun alueorganisaatioiden näkökulma. Vanhamäki, Susanna (2008)

Suomalaisen kulttuurin näkyminen ulkomaalaisten matkanjärjestäjien matkaesitteissä. Kiviluoto, Saara & Saarinen, Jarkko & Anja Tuohino, Anja (2008)

Sähköisiä ja perinteisiä jakelukanavia kulttuurimatkailussa -selvitykset. Culture Finland (2012):

Iso-Britannia

Ranska

Saksa

Venäjä

Sähköisten jakelukanavien kartoitus Venäjällä Outdoors Finland- ja Kylämatkailu -teemoista (2011)

Ulkomaalaiset matkailijat suomalaisissa kulttuurikohteissa ja tapahtumissa. Antti Eronen ja Sampo Ruoppila (2008)

Verkkokaupan perustamisen ABC-opas. Verkkokauppaopas matkailuyrittäjälle. TouNet-hanke & Sähköinen Liiketoiminta Suomi (2014)

WEB 2.0 - mahdollisuus matkailupalveluiden Internet-markkinoinnille. Kinnari, Taru & Martinmäki, Heta (2009)

image description

Sähköisiä työkaluja

Doodle

Doodlessa voi etsiä kaikille sopivan ajankohdan erilaisten tapaamisten ja kokousten järjestämiseksi. Doodleen laitetaan tapaamiskutsu, johon listataan vaihtoehtoisia aikoja tapaamiselle. Kysely lähetetään yhteistyökumppaneille, jotka käyvät ruksaamassa itselleen sopivat ajankohdat.

Google Alerts

On ohjelmisto, joka selaa verkkosivustoja ja hakukoneita ja lähettää sähköpostitse tiedon, kun määrätyllä hakusanalla löytyy uusi hakutulos. Hälytyksiä voidaan hyödyntää omaan persoonaan, yhtiöön tai verkkopalveluun liittyvien uutisten tarkkailussa.

Social Mention

Social Mention on vastaava palvelu kuin Google Alerts, mutta se seuraa tietyn aiheen esiintymistä sosiaalisessa mediassa, kuten blogeissa, keskustelupalstoilla ja muissa sosiaalisen median palveluissa.

Google Analytics

Google Analytics kertoo , miten käyttäjät löytävät nettisivuston ja miten he siellä toimivat. Työkalu auttaa vertailemaan sivustolle eri kautta (mainokset, avainsanat, hakukoneet ja sähköposti) tulleiden käyttäjäryhmien käytöstä ja tuottavuutta sekä antaa tietoja siitä, miten sivuston sisältöä ja asettelua voisi parantaa. Palvelu on ilmainen, mutta vaatii google-tilin luomisen.

Google Maps ja Google Places

Google Maps on Googlen karttapalvelu. Google Places palvelun avulla voi listata yrityksensä Google Maps palveluun ilmaiseksi. Google Mapsissa näkyvät yrityksen seuraavat tiedot: osoite, aukioloaika ja mahdollisesti kuvia liikkeestä tai tuotteista.

Get Mobile

Testaa ovatko verkkosivusi valmiita mobiiliin. Tämä työkalu näyttää, miltä nykyinen sivustosi näyttää älypuhelimessa. Saat myös raportin siitä, mikä toimii ja missä on parantamisen varaa.

Skype

Skypessä voit soittaa ilmaisia internet-puheluita mihin tahansa päin maailmaa. Skypessä on mahdollista mm. soittaa ääni- ja näköpuheluita, kokouspuheluita useamman osallistujan kesken sekä lähettää pikaviestejä. Skypen käyttäminen ilmaiseksi vaatii, että myös vastaanottajalla on Skype käytössään.

Slideshare

Slideshare on yrityskäyttöön tarkoitettu sivusto, jossa pystyy jakamaan ilmaiseksi erilaisia esityksiä (esim. PowerPoint), dokumenttejä ja pdf-tiedostoja. Esityksiä voi joko jakaa rajoitetulle käyttäjäryhmälle tai määritellä ne avoimeksi kaikille Slideshare-palvelun käyttäjille. Slidesharessa voi jakaa ideoita, verkostoitua ja markkinoida omaa toimintaansa.

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description