Matkailu, luovat alat ja elämyksellisyys

Luovat alat ja elämyksellisyys ovat kaksi merkittävää osa-aluetta matkailussa. Luovilla aloilla tarkoitetaan toimintaa, joka kumpuaa yksilöiden luovuudesta, osaamisesta ja kyvyistä ja jossa henkistä pääomaa luomalla ja hyödyntämällä luodaan hyvinvointia ja työllisyyttä. Elämykset ovat tilannesidonnaisia ja ainutlaatuisia. Elämykset voivat olla jotakin sellaista, mitä arkielämästä puuttuu, mutta joita etsitään esim. matkalla. Matkailuelämyksen syntymiseen vaikuttavat monet tekijät, yritys voi ainoastaan rakentaa puitteet elämyksen syntymiselle.

image description
image description

Tutkimukset/artikkelit

Matkailu:

Matkailukysynnän trendit vuoteen 2030 mennessä. Puhakka, Riikka (2011)

Matkailun ammattisanasto

Minne menet matkailu? – Näkökulmia matkailun ennakointiin, osa I. Toim. Kaksonen, Tiina, Ojuva, Jaana & Ouallen, Päivi (2012)

Elämykset:

Elämyksellisyys keskiaikaisissa tapahtumissa Suomessa. Heikkinen, Seija (2009)

Elämyspalvelun tuotteistaminen, Case: Murhamysteeri-illalliset. Saari, Miika & Reini, Teemu (2009)

Elämystuottajan käsikirja. Tarssanen, Sanna (toim.) (2009)

LEKTIO - Elämysten kulutus. Ahola, Eeva-Katri (2007)

Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus. Hietanen, Olli (2010)

Onnistunut matkailuelämys. Valtanen, Anu (2008)

"Todella hyvä meininki kylällä" – Kulttuuritapahtuman kokonaiselämykseen vaikuttavat tekijät. Kinnunen, Maarit (2013)

Luovat alat:

Aineeton arvo - Talouden uusi menestystekijä. TEM (2015)

Kotimajoitus osana jakamistaloutta. TEM (2016)

Kulttuuritoimijoiden, luovan talouden ja palvelutuotannon toimintaedellytykset Suomessa alueittain (2011)

Kävisikö kulttuuri? Iso-aho, Juha & Vartiainen, Pekka (2015)

Lisää bisnestä elokuva- ja tv-tuotannoista. Elokuva- ja tv-tuotantojen hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa ja matkailussa. Länsi-Suomen elokuvakomissio (2014) LIITTEET: Tuotantosopimusmalli, lisenssisopimusmalli sekä tuotannon arvioinnin checklist.

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo. Raportti selvitystoimenpiteistä ja selvittäjä Tarja Cronbergin esitys hallitusohjelmatavoitteiksi (2011)

Luova raha - näkökulmia luovien alojen rahoitukseen. TEM (2011)

Luova talous ja kulttuuri innovaatiopolitiikan ytimessä. OKM (2009)

Luovuus ja liiketoiminta -työkirja. Käytännön työkaluja luovien alojen liikeidean ja liiketoiminnan kehittämiseen. HUMAK (2014)

Sirpaleisuudesta kilpailukyvyn keskiöön. Asiantuntijoiden näkemyksiä luovien alojen kansainvälistymisestä. Nikula, Piia; Penttilä, Anu; Kupi, Otto; Urmas, Juhana & Kommonen, Kirsi (2009)

Suomalaisella luovuudella läpimurto maailmalle? Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen ja rahoituksen selvityshanke yhteenvetoraportti. Toim. Handelberg, Jari ja Karhunen, Päivi (2009)

Toimintamalli luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämiseksi. TEM (2011)

 

image description

Parhaat käytänteet

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description