Vastuullisuusviestintä

Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa tuotettiin Kilpailuetua yhteiskuntavastuusta -oppimateriaali ja yritysesitteet suomeksi ja englanniksi. Oppimateriaali on tarkoitettu itseopiskelun tueksi. Tie etenee perusasioista sidosryhmiin, todentamiseen sekä avainviesteihin, kanaviin ja visuaalisuuteen. Kuvitteellisen yrityksen, Oy Jäätelöbaari Ab:n, esimerkit havainnollistavat, ja kysymykset ohjaavat pohtimaan teemoja.

Oppimateriaali on syntynyt 2011-2014 Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Vastuullisuusviestinnän vauhditushankkeessa, johon osallistui elintarvike- ja matkailusektorin yrityksiä. Hanketta koordinoi Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus. Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Manner-Suomen ESR. Yrityksille ja tutkimusorganisaatioille tarkoitetun sparraushankkeen tavoitteena oli saada vastuulliset toimintatavat näkyviksi, tukea mielikuvaa suomalaisista vastuullisina toimijoina kansainvälisesti, parantaa osallistujien kykyä esitellä vastuullisuus liikeideansa menestystekijänä tiiviissä muodossa sekä edistää osallistujien kansainvälistymisvalmiuksia, luoda verkostoja, siirtää tutkimustietoa ja parhaita käytäntöjä.

Siirry oppimateriaaliin >

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description