Tapahtuman järjestämisen turvallisuus

Tapahtuman järjestämisen turvallisuus -oppimateriaali käsittelee erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyviä turvallisuusasioita. Lainsäädäntö määrittelee tapahtumat yleisötilaisuuksiksi. Tässä materiaalissa käytämme yleisötilaisuuksista sanaa tapahtuma, sillä se on vakiintunut termi puhekielessä. Oppimateriaali on tehty käytännönläheiseksi ja tavoitteena on kuvata tapahtuman turvallisuus sen järjestämisen eri vaiheissa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description