Saavutettavuus

Saavutettavuuden oppimateriaalissa esitellään kulttuurin ja matkailun saavutettavuuden keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin avulla voit vahvistaa osaamistanne matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta saavutettavuuden näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuuri- ja matkailutuotteiden saavutettavuuden parantamiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description