Markkinointisuunnittelun ABC / ABC of Marketing Planning

Oppimismateriaalissa markkinointisuunnittelun keskeiset asiat esitetään napakasti ja loogisesti.  Materiaalin läpikäytyäsi sinulla on perustiedot markkinoinnin suunnittelusta sekä konkreettinen alku oman toimintasi markkinointisuunnitelmalle tai olemassa olevan suunnitelman päivittämiselle. Oppimateriaali on luotu Cultural Tourism 2011 -hankkeessa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

In this educational material, the central issues for marketing planning are illustrated in a concise and logical fashion. Once you have read the material, you will have the fundamental information about marketing planning and a concrete beginning for your own marketing plan or an update to an existing one.

Go to E-learning material >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description