Kulttuurin Polut

Tämän oppimateriaalin avulla voit oppia millaista on kulttuurisesti kestävä matkailu ja mitä siihen liittyy. Aiheeseen paneudutaan tekstien ja videoiden avulla. Oppimista tukevat erilaiset e-oppimiskokonaisuuteen sisältyvät tehtävät. E-oppimiskokonaisuuden ovat tuottaneet Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE) ja Kulttuurin ketju -hanke.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description