Jakelukanavat

Jakelukanavien oppimateriaalissa esitetään ja vahvistetaan jakelukanavien keskeisimmät asiat kulttuurin ja matkailun verkostoissa ytimekkäästi. Materiaalin jälkeen sinulla on ymmärrys matkailun erityispiirteistä ja matkailutuotteen logiikasta jakelukanavien näkökulmasta. Saat myös työkaluja kulttuurin ja matkailun jakelukanavien valintaan ja kehittämiseen.

Tämän oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description