Hinnoittelu

Tämän oppimateriaalin avulla voit vahvistaa omaa hinnoitteluosaamistasi, jota tarvitset kehittäessäsi tuotteita moninaisissa kulttuurin ja matkailun verkostoissa. Tutustut kestävän hinnoittelun periaatteisiin ja keskeisiin kulttuurimatkailutuotteiden hinnoittelutapoihin esimerkkien ja käytännön laskuharjoitusten kautta. Halutessasi voit tallentaa excel-pohjaiset hinnoittelumallit itsellesi myöhempää käyttöä varten.

Oppimiskokonaisuuden sisällöntoteuttajana on toiminut Rovaniemen ammattikorkeakoulu / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti  ja Lapin yliopisto. Kokonaisuus on toteutettu Kulttuurin ketju -hankkeen toimeksiannosta yhteistyössä Varsinais-Suomen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen ja Turku Touringin kanssa.

Siirry E-oppimiskokonaisuuteen >>

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description