Culture Creators

Culture Creators -valmennuksessa luovien alojen ja matkailun toimijat synnyttävät yhdessä uusia, vetovoimaisia kulttuurimatkailutuotteita. Tiimien vetovastuussa ovat matkailuun perehdytetyt kulttuurituottajat, jotka toimivat välittäjäportaana luovien alojen ja matkailun välillä. Valmennuksen myötä syntyykin uusien tuotteiden lisäksi kokonaan uusi toimenkuva; luovien alojen ja matkailun linkkinä toimiva kulttuurimatkailutuottaja.

Ensimmäinen valmennuskokonaisuus toteutettiin 01/2016-02/2017 välisenä aikana Visit Finlandin hallinnoimassa Luova Matka -hankkeessa. Valmennuksen pioneerijoukossa oli mukana kymmeniä tuottajia sekä luovien alojen ja matkailun ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Tälle sivustolle on koottu Culture Creators -tiimivalmennuksen materiaalit. 

1. valmennus: Kulttuurimatkailun toimialojen kuvaukset
2. valmennus: Tuotteistaminen ja testaus
3. valmennus: Hinnoittelu ja ansaintalogiikka
4. valmennus: Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet & turvallisuus
5. valmennus: Tuottaja-/välitystoiminta, managerointi sekä liiketoimintamuodot
6-7. valmennus: Markkinointi, myynti ja jakelukanavat
8. valmennus: Kestävä kehitys/tulevaisuuden trendit/ennakointi matkailussa

Materiaalit on koottu vuonna 2016.

 

Luova Matka -hanke 1.11.2015 – 30.9.2018

Luova Matka tuo yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Projektin aikana keskitytään yhteistyön lisäämiseen sekä tien tasoittamiseen luovien alojen ja matkailun välillä. Hankkeessa koulitaan kulttuurimatkailutuottajia linkiksi alojen väliseen yhteistyöhön, kootaan Culture Creators -tiimejä kulttuurisisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen, tuotetaan konkreettisia ratkaisuja sekä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteisiin vientiponnisteluihin. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan kulttuurisisältöisiä tutustumismatkoja kansainvälisille matkanjärjestäjille ja bloggareille.

Hanketta hallinnoi Visit Finland/Finpro. Hanke rahoitetaan ESR - Luovaa osaamista -ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä.

ESR   Vipuvoimaa EU 2014-2020   

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description