Culture Creators

Culture Creators -valmennuksessa luovien alojen ja matkailun toimijat synnyttävät yhdessä uusia, vetovoimaisia kulttuurimatkailutuotteita. Tiimien vetovastuussa ovat matkailuun perehdytetyt kulttuurituottajat, jotka toimivat välittäjäportaana luovien alojen ja matkailun välillä. Valmennuksen myötä syntyykin uusien tuotteiden lisäksi kokonaan uusi toimenkuva; luovien alojen ja matkailun linkkinä toimiva kulttuurimatkailutuottaja.

Valmennuksessa on kolme vaihetta:

1. Kulttuurituottajien matkailuperehdytys (3 lähipäivää)
2. Culture Creators -tiimien kokoaminen luovien alojen ja matkailun toimijoista
3. Tiimien valmennus ja tuotteistamistyöskentely (12 lähipäivää)

Culture Creators -tiimit muovaavat valmennuksen aikana luovista sisällöistä valmiita tuotteita asiantuntevien fasilitaattoreiden ohjaamana. Ensimmäinen valmennus toteutetaan 01/2016-02/2017 välisenä aikana Visit Finlandin hallinnoimassa Luova Matka -hankkeessa. Valmennuksen pioneerijoukossa on mukana kymmeniä tuottajia sekä luovien alojen ja matkailun ammattilaisia eri puolilta Suomea.

Tälle sivustolle on koottu Culture Creators -tiimivalmennuksen materiaalit. Teemakohtaista päivitetään koko ajan valmennuksen edetessä.

1. valmennus: 9.-13.5.2016 Kulttuurimatkailun toimialojen kuvaukset
2. valmennus: 6.-10.6.2016 Tuotteistaminen ja testaus
3. valmennus: 8.-12.8.2016 Hinnoittelu ja ansaintalogiikka
4. valmennus: 5.-9.9.2016 Lainsäädäntö ja tekijänoikeudet & turvallisuus
5. valmennus: 26.-30.9.2016 Tuottaja-/välitystoiminta, managerointi sekä liiketoimintamuodot
6-7. valmennus: 10.-14.10.2016 Markkinointi, myynti ja jakelukanavat
8. valmennus: 7.-11.11.2016 Kestävä kehitys/tulevaisuuden trendit/ennakointi matkailussa
9. Toimijoiden kokoontuminen
10. Loppuseminaarit

 

Luova Matka -hanke 1.11.2015 – 30.9.2018

Luova Matka tuo yhteen luovien alojen ja matkailun toimijat kulttuurimatkailun kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Projektin aikana keskitytään yhteistyön lisäämiseen sekä tien tasoittamiseen luovien alojen ja matkailun välillä. Hankkeessa koulitaan kulttuurimatkailutuottajia linkiksi alojen väliseen yhteistyöhön, kootaan Culture Creators -tiimejä kulttuurisisältöjen matkailulliseen tuotteistamiseen, tuotetaan konkreettisia ratkaisuja sekä työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteisiin vientiponnisteluihin. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan kulttuurisisältöisiä tutustumismatkoja kansainvälisille matkanjärjestäjille ja bloggareille.

Hanketta hallinnoi Visit Finland/Finpro. Hanke rahoitetaan ESR - Luovaa osaamista -ohjelmasta Hämeen Ely-keskuksen myöntämänä.

ESR   Vipuvoimaa EU 2014-2020   

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description