image description

Markkinointi ja sidosryhmätyö

Markkinoinnissa tulee huomioida antamansa lupaukset ja näiden vaikutus asiakkaiden odotuksiin. Älä lupaa liikoja, mutta älä myöskään vähättele omaa tarjontaa ja laatua!

image description

Markkinointi ja sidosryhmätyö laatukäsikirjaan

Markkinoinnin osalta suurimmat tietolähteet kulttuurimatkailutarjonnasta asiakkailla ovat ystävät, tuttavat ja sukulaiset sekä internet. Ensimmäiseen pystytään vaikuttamaan laadukkaalla toiminnalla, jota ylistetään jälkeenpäin puskaradion kautta. Jälkimmäiseen taas tarvitaan vähintään alkeiden osaaminen sähköisestä markkinoinnista.

Vinkki: Ota käyttöön Googlen ilmaisia sähköisen markkinoinnin välineitä. Perehdy hakukoneoptimointiin ja osallistu sähköisen markkinoinnin kursseille (esim. www.liiketoiminta.info). Mieti pystytkö hyödyntämään sosiaalista mediaa puskaradion viestin eteenpäin viemiseksi.

Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa organisaatio on tekemisissä. Sidosryhmä on tyypillisesti henkilöiden muodostama toinen organisaatio tai toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleva ihmisten ryhmä. Sidosryhmiä voivat olla esim. rahoittajat, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset, media, yritysasiakkaat, tavaroiden ja palvelujen toimittajat.

Samalla tavalla kun asiakkaan ja henkilöstön tyytyväisyyttä seurataan ja tuloksia hyödynnetään kehittämiseen, myös sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kokemukset ovat tärkeitä. Ajoittain olisi hyvä tehdä kysely myös tälle ryhmälle. Sidosryhmäkyselyn tavoitteena on selvittää, millaiseksi eri sidosryhmien kokemukset organisaatiosta ovat muodostuneet. Tulosten avulla voidaan tunnistaa sidosryhmien tarpeita, omia kehittämiskohtia sekä tuotekehitystarpeita.

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit ovat tärkeitä kulttuurimatkailussa, koska toimijat saattavat olla pieniä, osaaminen keskittynyttä tai oheispalveluiden tarjonta rajallista. Verkostoituminen laajentaa tuotetarjontaa, tuo uudenlaisia yhdistelmiä markkinoille sekä auttaa löytämään asiakkaalle sopivaa oheisohjelmaa yhteistyöverkostosta. Tiedonkulku tiiviissä verkostossa edistää ristiinmyyntiä ja suosittelua, kun toisten toimijoiden tarjonta sekä laatu tunnetaan ja niistä osataan viestiä asiakkaalle.

Oman toiminnan esille tuomiseksi verkostossa ja yhteistyön kehittämiseksi voi kutsua yhteistyökumppaneita tutustumaan omaan toimintaan, viedä esitteitä heille, ottaa heidän esitteitään tarjolle omaan kohteeseen, pitää yhteistyökumppaneita jatkuvasti tietoisina tapahtumista ja tarjonnasta sekä sopia tapaamisia, joiden tarkoituksena on yhteisen toiminnan kehittäminen ja tuotekehitys. Mitä aktiivisempi olet itse, sen aktiivisemmin yhteistyökumppanisi vievät viestiäsi eteenpäin ja suosittelevat kohdettasi asiakkaalle.

Tehtävä: Suunnittele kysely, jonka avulla saat selvitettyä sidosryhmien tarpeet, mielipiteet ja tyytyväisyys koskien toimintaanne. Tee kysely 1-2 vuoden välein ja käy tulokset sekä erityisesti niiden pohjalta tehtävät kehittämistoimenpiteet läpi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description