image description

Laatutesteri

Laatutesteri on työkalu kulttuurimatkailukohteen matkailullisen laadun itsearviointiin. Työkalu on rakennettu Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hankkeen kansallisen työryhmän, Laatufoorumin, yhteistyönä.

image description

Tee Laatutesteri

Laatutesterin avulla saat käytyä läpi erilaisia laatunäkökulmia omassa toiminnassanne. Laatutesteri on kehitetty yhdessä kulttuurimatkailutoimijoiden kanssa ja sen tarkoitus on auttaa tunnistamaan laadun elementit omassa toiminnassa sekä kirjaamaan ylös oman laatutyöskentelyn toteutusta ja kehittämiskohteet.

Laatutesteri jakautuu kolmeen osaan:
1. Tekniset vaatimukset
2. Toimintatavat
3. Asiakashallinta

Kysymykset Laatutesterissä ovat hyvin käytännönläheisiä ja vastausvaihtoina on kyllä tai ei. Kysymysten ohjaamana pääset käsiksi toiminnan vahvuuksiin, joista voit tehdä kuvauksen laatukäsikirjaan sekä kehittämiskohtiin, joihin on hyvä tehdä konkreettinen toimenpidesuunnitelma asioiden parantamiseksi. Kaikki asiat eivät ole kaikille toimijoille oleellisia, jolloin kannattaa keskittyä niihin, jotka kuuluvat kiinteästi omaan toimintaan. Kohde voi olla laadukas, vaikka kaikki Laatutesterin kohdat eivät olisikaan täysin kunnossa.

Siirry Laatutesteriin tästä (jos haluat tallentaa vastaukset suoraan lomakkeeseen, avaathan sen Adobe Reader-ohjelmalla)

 

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description