Laatuohjelmat

Täältä löydät tietoa matkailun ja kulttuurimatkailun laatuohjelmista, -koulutuksista ja kehittämiskartasta.

image description
image description

Matkailun laatuohjelmat

Matkailualalla yrityksille on tarjolla erilaisia laadunkehittämiskoulutuksia ja -ohjelmia. Kaikki ohjelmat tähtäävät samaan päämäärään; yritysten laadun kehittymiseen.

Laatuvalmennuksen avulla yritys saa käyttöönsä erilaisia laadun työkaluja ja oppii itsenäisesti kehittämään tuotteiden, palveluiden ja toiminnan laatua. Eri tyyppisille ja kokoisille organisaatioille / toimijoille / yrityksille sopivat eri valmennukset ja koulutukset sen mukaisesti, missä vaiheessa ne toimintansa kehittämisessä ovat.

Laadun kehittäminen on usein jokapäiväisten käytäntöjen parantamista ja rutiinien hiomista paremman tehokkuuden ja tuottavuuden aikaansaamiseksi. Laatutyö myös vaatii toiminnan jatkuvaa parantamista ja kohentamista.

Matkailualan laatuohjelmia esitellään Laadun portaista teetetystä selvityksessä (Matkailun teemaryhmä ja Matkailun Laatuyhteistyöryhmä: Laadun portaat). Laadun Portaat ohjaavat matkailuyrityksiä eteenpäin oman laatunsa kehittämisessä.

Laadun portaat työkalut on järjestetty neljään eri portaaseen kuvaamaan sitoutumisen tasoa, joka ohjelman suorittaminen yritykseltä ja sen työntekijöiltä edellyttää.

Perustyökalut-portaaseen on koottu koulutuksia, jotka antavat asiakaskontaktissa oleville työntekijöille lähtökohdat laadunhallinnalle omassa työssään. Näitä ovat mm. Palvelua Sydämellä -valmennus, turvallisuusasiakirjan tuottava Tunne Turvaa -valmennus, lähtölaukaukset kokonaisvaltaiseen laaduun kehittämiseen Polku Laatutonniin ja Matkailun laatuosaaja ohjelmien kautta sekä Majoitustilojen luokitus ja yleisvaikutelman arviointi.

Laatujohtaminen -portaassa olevat työkalut edellyttävät systemaattista ja pitkäjänteistä osaamisen kehittämistä.Tähän tähtäävät Laatutonni-ohjelma ja LaatuVerkko-järjestelmä sekä Maakuntien parhaat -laatumerkki ja auditointi. Lisäksi matkailualueiden laadun kehittämiseen ja laatujohtamiseen on DQN® ja DMN® -ohjelmat jotka koostuvat tutkimuksesta, kehittämisestä ja koulutuksesta.

Ylimpänä portaana on Kilpailukyvyn arviointi ja kehittäminen -porras, jossa olevien laadunhallintaohjelmien avulla yritys tähtää huipulle osallistumalla vaativaan laadunarviointiprosessiin tai laatukilpailuun. Näistä esimerkkinä ovat useita vaihtoehtoisia arviointiprosesseja sisältävä EFQM-pohjainen Excellence Finland -kehitysohjelma, Maaseutuyritysten kilpailukykyarviointi sekä ISO-sertifiointi.

image description

Kehittämiskartta

Matkailun laatuyhteistyöryhmä on laatinut myös Matkailuyrityksen kehittämiskartan Jatkuva toiminnan kehittäminen - Matkailuyrityksen kilpailukyky. Matkailuyrityksen kehittämiskartta (MAKE-kartta) pyrkii selventämään kokonaisuutta, mistä elementeistä matkailuyrityksen laadullinen kehittäminen koostuu. MAKE-kartta on jaettu eri laadun osa-alueisiin ja toimintaa on kuvattu kolmella laatutasolla (perustaso, kisälliyritykset ja mestariyritykset) sen mukaan millaisia asioita yrityksessä on suunniteltu, toteutettu ja dokumentoitu sekä millaisia välineitä näiden toteuttamiseen yrityksessä on käytössä. Lisäksi MAKE-kartta antaa vinkkejä millaiseen valmennukseen tai koulutukseen yritys voi osallistua, mikäli haluaa kehittää jotain laadun osa-aluetta omassa toiminnassaan.

image description

Kulttuurimatkailun laatuosaaja – koulutus KMO

Kulttuurialalla laatuohjelmavalmennusta on toteutettu kulttuurimatkailukohteiden (mm. museoita, käyntikohteita, tapahtumia) osallistuessa Laatutonni-ohjelmaan. Näiden kokemusten ja Kulttuurin ketju -hankkeessa suoritetun lisäpilotoinnin avulla Laatutonnista räätälöitiin kulttuurimatkailupainotteinen versio, jota on toteutettu erilaisissa kulttuurimatkailukohteissa ja organisaatioissa. Ohjelmassa on otettu huomioon kulttuurimatkailukohteiden näkökulmat laatuun unohtamatta kuitenkaan ohjelman perusperiaatteita ja laadun kehittämisen kokonaisvaltaisuutta.

Tämä kulttuurimatkailupainotteinen Laatutonni on osa myös Kulttuurimatkailun osaaja koulutusta, joka antaa eväitä erityisesti yksittäisen kulttuurikohteen tai -tapahtuman matkailullisen laadun kehittämiseen. Koulutuksessa kehitetään osallistujan omaa matkailullista osaamista sekä osallistujan taustaorganisaatiota konkreettisten kehittämistehtävien kautta. Koulutuksen aikana osallistujat suorittavat kulttuurimatkailupainotteisen Laatutonnin lisäksi myös matkailualan perustutkinnon sekä saavat koulutuksen ajaksi käyttöönsä LaatuVerkon - matkailualalla käytetyn tuotekehityksen ja toiminnan kehittämisen apujärjestelmän.

image description

Alueellinen kulttuurimatkailun laatutyö Culture DQN®

Kulttuurimatkailun alueellinen laatutyö on myös saanut oman ohjelmansa. Ohjelman tarkoitus on verkottaa alueen kulttuuri- ja matkailutoimijat sekä pureutua laatutyöskentelyyn aluetasolla. Ohjelma koostuu tutkimuksesta, kehittämisestä ja koulutuksesta. Lue lisää

image description

Tehtävä

Käy tutustumassa laatuohjelmiin ja vertaa niiden sisältöjä omiin tarpeisiisi. Kun löydät ohjelman, jonka avulla haluat kehittää oman organisaatiosi toimintaa, ota rohkeasti yhteyttä koulutuksen järjestäjään. Kysy lisätietoja, koulutuksen soveltuvuutta ja seuraavaa toteutusajankohtaa. On se sitten lyhyt koulutus tai kokonaisvaltaisempi ohjelma, se on aina askel laadukkaampaan jatkoon!

 

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description