image description

Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke

Kulttuurin ketju – kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen on neljän kulttuurikaupungin, Turun, Helsingin, Rovaniemen ja Mäntän sekä niiden kulttuurikohteiden yhteishanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää kulttuurimatkailun tuotekehitystä ja rakentaa kulttuurikohteiden matkailullisen laadun kehittämisohjelma.

image description

Hankkeen esittely

Hanke toteutettiin 1.4.2009–31.12.2011 välisenä aikana Turun, Helsingin ja Rovaniemen kaupunkien sekä Mäntän Gösta Serlachiuksen taidesäätiön yhteistyönä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat pienet ja keskisuuret kulttuuri- ja matkailualan yritykset, kulttuurin tuottajat sekä kulttuuristen sisältöjen tekijät. Hankkeen tavoitteena oli saada suomalaisen kulttuurin monimuotoisuus vahvaksi kansainvälisen matkailun kilpailutekijäksi ja vahvistaa Suomen kuvaa laadukkaana ja houkuttelevana kulttuurimatkailukohteena.

Tavoitteena on myös vahvistaa kulttuurimatkailukohteiden asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja yhteistyöverkostoja ja löytää kulttuurimatkailutuotteiden tehokkaat jakelutiet ja parantaa niiden tunnettuutta, saavutettavuutta ja käytettävyyttä.

Hankkeen aikana rakennettiin käytännön tuotekehityksen ja laadunkehittämisen välineet kulttuurimatkailuyrityksille ja -toimijoille. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä oli yhdessä Haaga-Perhon tutkimus- ja kehitysyksikön kanssa kehitetty kansallisen Culture DQN -kulttuurimatkailun laatuohjelma, jota pilotoitiin yhteistyössä hankkeessa mukana olevien kohteiden kanssa:

Rovaniemi: Lapin kamariorkesteri, Arktikum, Rovaniemen taidemuseo
Mänttä: Serlachius-museot
Helsinki: Ateneum, Kävelyreittejä Helsingissä
Turku: Åbo Svenska Teater, Turun linna, Luostarinmäen käsityöläismuseo

Laatuohjelma on hankkeen jälkeen kaikille kulttuurimatkailudestinaatioille tarkoitettu laadun kehittämisen ohjelma. 

Hankkeessa tuotettiin myös kulttuurimatkailutoimijoiden hyödynnettäväksi verkkopalvelu Kulmat.fi ja siihen kuuluvana osana E-oppimiskokonaisuudet. Toimijoiden innovaatiovalmiuksia ja -mahdollisuuksia parannettiin kokoamalla kattava kulttuurimatkailun innovaatiopalveluiden työkalupakki.

Kulttuurin ketju - kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaan kuuluva, Hämeen ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hanke oli osa Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen (OSKE) toimintaa ja hanketta hallinnoi Turku Touring.

Lue lisää:
Hankkeen tulokset

  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description