image description

Cultural Tourism 2011

Cultural Tourism 2011 was a project developed by Southwest Finland Tourism and Experience Management Competence Centre together with the Turku 2011 Foundation, Tallinn 2011 Foundation and the Cultural Heritage Department of the City of Tallinn. Cultural Tourism 2011 oli Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskuksen yhdessä Turun ja Tallinnan kulttuuripääkaupunkisäätiöiden ja Tallinnan kulttuuritoimen kanssa rakentama yhteishanke. (Developing Cultural Tourism as a joint network in Capitals of Culture 2011)

image description

Description of the project

The aim of the project was to unite the operators of culture and tourism in Turku and Tallinn and create new and more customer friendly services and product combinations; to build up a permanent country and regional image; to find a product group attractive enough to arouse great European and global interest.

The concrete targets were building up collaboration, new culture based quality tourism products and through it to increase the number of foreign tourists in Turku and Tallinn regions. For practical work project had working groups with representatives of the partners and other experts supporting the implementation of the project. Partner companies (tourism and culture entrepreneurs) were provided with necessary expertise and possibilities to learn in workshops and through e-learning.

Project Developing Cultural Tourism as a joint network in Capitals of Culture 2011 (Cultural Tourism 2011) was funded by Central Baltic Interreg IV A programme. Project was administrated by Turku Touring/City of Turku and other partners were
• Turku 2011 Foundation • Tallinn 2011 Foundation • City of Tallinn, Culture Heritage Department.

Duration of the project was 1.1.2010-31.8.2012.

Products developed during the project:

Design and architecture
Food culture
Modern life in historical cities
Facing the sea

E-learning material gathered during the project:

ABC for Marketing Planning
Hospitality in Tourism
Service Chain development

More information, official material and webpage of the project

image description

Hankkeen toiminta

Hankkeen tavoitteena oli:

 • Yhdistää kulttuurin ja matkailun toimijat Turussa ja Tallinnassa sekä synnyttää uusia - asiakkaan entistä paremmin huomioivia palvelu- ja tuotekokonaisuuksia.
 • Rakentaa pysyvä verkosto Turun ja Tallinnan alueiden matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välille, sekä kaupunkien sisällä että rajat ylittävästi.
 • Luoda tuotekehitykseen toimintatapa, jonka avulla kulttuuri- ja matkailualan yrittäjät voivat luoda yhteisiä tuotepaketteja ja palvelukokonaisuuksia.
 • Lisätä kulttuurin ja matkailun toimijoiden yhteistyössä rakentamien tuotekokonaisuuksien saavutettavuutta ja tunnettuutta.
 • Lisätä toimijoiden osaamista ja rakentaa pysyvä, hankekauden jälkeen jatkuva tiedon ja osaamisen välittämisen väylä.
 • Synnyttää yhtenäinen ja laadukas palvelukulttuuri Turun ja Tallinnan alueille lisäämällä palveluntarjoajien tietoutta mm. saavutettavuudessa ja asiakaslähtöisyydessä.

Hankkeen pääpartnerina toimi Turku Touring/Turun kaupunki, muut partnerit olivat Turku 2011 -säätiö, Tallinn 2011 -säätiö sekä Tallinnan kaupungin kulttuuritoimisto.

Hanke käynnistyi vuoden 2010 alussa ja päättyi 30.8.2012 ja sitä rahoitettiin EU:n Central Baltic Interreg IVA -ohjelmasta.

Hankkeen tuloksena syntyneet teemamatkaohjelmat:

Design and architecture
Food culture
Modern life in historical cities
Facing the sea

Hankkeen aikana järjestettiin useita erilaisia koulutustilaisuuksia ja niiden parhaat käytänteet on koottu helposti omaksuttavaan muotoon e-oppimiskokonaisuuksissa:

Markkinointisuunnittelun ABC
ABC for Marketing Planning
Hospitality in Tourism
Service Chain development

Hankkeen virallinen sivu, materiaali ja lisätiedot

 

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description