Ajankohtaista

 • 14.12.2020 Ajankohtainen

  Tankesmedjan Magma vill nå fler

  Tankesmedjan Magma får fortsatt finansiering. Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Stiftelsen Tre smeder har beviljat bidrag för verksamheten till slutet av 2021. – Det är viktigt – särskilt för alla som jobbar med samhällsfrågor – att det finns en oberoende tankesmedja också på svenska i Finland. En tankesmedja som har relevans, är aktuell och i dialog med beslutsfattarna, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander. Magmas finansiärer har under året låtit göra en utvärdering av verksamheten. Professor emeritus Göran Djupsunds och PM Nina Lindqvists utvärdering har publicerats på www.magma.fi. – För oss som finansierar Magma känns det tryggt att också utomstående experter granskar verksamheten. Kulturfonden har ändå satsat drygt 300 000 euro per år i Magma under de senaste åren. När vi nu ser att tankesmedjan gör förändringar i takt med tiden och utgående från en förändrad omvärld, deltar vi i finansieringen, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. I utvärderingen konstaterar Djupsund och Lindqvist att en finlandssvensk tankesmedja fortfarande behövs. Magma har gjort många kvalitativa utredningar, men kunde ha mera fokus på genomslagskraften. Som ett resultat av rapporten har tankesmedjans syfte utvidgats för att bättre motsvara samhällsutvecklingen. – Vi satsar nu mera på aktiv opinionsbildning – att försöka påverka politiska, kulturella och ekonomiska beslut – och på strategi och kommunikation. För att öka genomslagskraften får alla anställda ansvar också för kommunikation. Samhällsrapporterna kompletteras dessutom med skräddarsydda kommunikationsplaner, säger Magmas styrelseordförande Håkan Mattlin. Magma ska allt mer följa förändringar i opinions- och kulturklimatet. Samtidigt som man stöder det svenska i Finland, ska man beakta utvecklingen bland andra länders minoriteter och hur utvecklingen påverkar det svensk- och flerspråkiga Finland. Om tankesmedjan Magma Tankesmedjan Magma grundades år 2008.Magmas uppgift är att verka för att utveckla det svenska i Finland och för växelverkan och samverkan mellan nationalspråken och med det mångkulturella Finland.Magma genomför utredningar och opinionsanalyser och ger fakta- och forskningsbaserade policyrekommendationer.Magma har fem anställda. Magmas chef är Nils Erik Forsgård. Styrelsen leds av Håkan Mattlin. *** Pressmeddelande
  Den 14 december 2020 Noggrannare information Håkan Mattlin, ordförande för Tankesmedjan Magma, 0500 459 059
  Mikaela Nylander, styrelseordförande, Svenska kulturfonden, 050 511 3029 Martina Landen-Westerholm, kommunikationschef, Svenska kulturfonden, 040 595 0817

  Lue lisää »

 • 10.12.2020 Ajankohtainen

  Evelina Blom från Åbo vann PON–tävlingen för unga tecknare

  Obekväma upplevelser, framtidsskepsis och en svartvit värld. Det präglade bidragen i årets PON-tävling – en tävling för unga som tecknar för hand. Evelina Blom från Åbo vann tävlingen som i våras lockade rekordmånga bidrag. De 187 tävlingsbidragen imponerade på juryn. Bidragen visar på stort mod i både samhällsanalys och utförande, konstaterar PON-tävlingens jury i sitt utlåtande: ”Bidragen speglar de ungas tankevärld. Många teckningar är ångestladdade, innehåller framtidsskepsis och visar upp en dyster världsbild i svartvitt med gråa nyanser. Livet och samhället beskrivs dystopiskt […]” Juryn drar också slutsatsen att coronapandemin syns i många teckningar: ”Många har tagit sig tid att på papper undersöka obekväma upplevelser i en värld där det kan vara svårt att finna utrymme att uttrycka känslor. Tecknandet erbjuder tid och rum att undersöka världsläget genom ett konstnärligt uttryck. […] En dyster situation illustreras.” I den här videon presenterar vi kreativa unga som vunnit skriv- och tecknetävlingar år 2020. Tävlingsjuryn bestod av illustratören och serietecknaren Filippa Hella (ordförande), docent Hannah Kaihovirta, designföretagaren och barnboksförfattaren Anssi Hurme och tecknaren, grafikern och konstnären Stina Ericsson. Kulturfondens ombudsman Matts Blomqvist var juryns sekreterare. Enligt tävlingens regler ska bidragen kommentera dagens samhälle och de får inte vara digitala. Alla bidrag bedömdes anonymt. På www.kulturfonden.fi finns en video som presenterar vinnarna i tre tävlingar för kreativa, begåvade ungdomar, bland annat PON-tävlingens vinnande bidrag presenteras. Vinnarna i PON-tävlingen 2020 Första pris, 3 000 euro Evelina Blom, Åbo Evelina Blom vann årets PON-tävling. Bild: Amanda Grönroos Det vinnande bidraget imponerar med sin mångfald. Bidragets bildvärld är nordiskt och samtidigt internationellt. Bildspråket är som ett möte mellan Hieronymus Bosch och Mauri Kunnas Jyckeberga eller Richard Scarrys myllrande illustrationsvärld. Varje detalj berättar en egen historia. Tecknaren är skicklig i sitt hantverk och erbjuder betraktaren möjlighet att stanna upp och granska sin samtid. Teckningen innehåller många lager av kunskap och tankar. Frågan uppstår: Vad ska hända näst? Andra pris, 2 000 euro Nataliia Linnik, Nykarleby Tecknaren är modig och vågar sätta sitt bildspråk på spel så att vi berörs som betraktare. I bildspråket kombineras konstnärlig känslighet med illustrationsmedvetenhet. Budskapet i triptyken är så starkt att det inte går att uttrycka i ord. Teckningarna ger utrymme för att tolka tomrummet för människan i dagens värld, där känslor och tankar kan få rum. Tredje pris, 1 000 euro Edith Hammar, Kvevlax och Helsingfors Tecknaren har ett självsäkert bilduttryck som för fram det härliga i människomötet. Det finns ett lugn och en positivitet mitt i det apokalyptiska. Tecknaren besjälar föremålen på ett humoristiskt sätt och finner njutning i vardagen i vår upp och nervända värld. Hedersomnämnande Mia Adler, Jakobstad Tack vare ett spontant bilduttryck kan en enkel idé förverkligas. Bilden har en punkattityd och en karaktär som kan inspirera andra. Tecknaren har fångat en samhällsbild som vi inte visste fanns innan coronapandemin slog till. Hedersomnämnande Alexandra Harald, Nykarleby En teckning i klassisk anda med humoristiska och satiriska inslag i Krakel spektakel-anda. Bidraget visar på visuell medvetenhet om rytm och rörelse. Budskapet förs tydligt fram genom kontraster. Fakta om PON-tävlingen Tekniken var fri, men bara tecknade bidrag godkändes, till exempel seriestrippar eller karikatyrer. Digitala bidrag godkändes inte.Tävlingen pågick mellan juni och september.Sammanlagt 123 unga tecknare lämnade in 187 bidrag.Deltagarna ska vara under 30 år, medelåldern var 20.Sjuttio procent av deltagarna var kvinnor.Nästan 45 procent av bidragen kom från Österbotten, 40 från Nyland, 11 från Åboland och Åland och 4 från övriga regioner. Tävlingen ordnas till minne av konstnären Per-Olof Nyström (1925-1996). Fonden till PONs minne finns inom Svenska kulturfonden och är grundad för att hedra minnet av P-O Nyström. Fondens ändamål är att stödja främst unga tecknare. Tävlingen ordnades senast år 2015. *** Pressmeddelande, den 10 december 2020 Noggrannare information kontaktuppgifter till vinnarna: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 10.12.2020 Ajankohtainen

  Skriva kolumn är knepigt – här är fyra unga som fixar det

  Vad har unga på hjärtat i år? Coronavirus, distansundervisning och prestationskrav är teman som trendar i Argh? – en kolumntävling för dig som har något på hjärtat. Tävlingen ordnades i våras; samtidigt som andra stadiet gick in för distansundervisning. Vinnare i årets kolumntävling Argh? är Emma Nordström från Topeliusgymnasiet i Nykarleby. Andra pris går till Amanda Nygren och tredje pris till Linn Lundell, båda från Katedralskolan i Åbo. Jennifer Sik, också från Topeliusgymnasiet, får juryns hedersomnämnande. I den här videon presenterar vi kreativa unga som vunnit skriv- och tecknetävlingar år 2020. Att skriva kolumn är både utmanande och tidskrävande. Argh?-tävlingen samlade ändå hela 86 bidrag från studerande på andra stadiet i så gott som hela Svenskfinland. – Den regionala fördelningen var jämn, men könsfördelningen ojämn. Bara 15 procent av kolumnerna är skrivna av pojkar. Vi som undervisar får nog fråga oss vad vi kan göra för att hjälpa också pojkarna dela med sig av det de alldeles säkert har att berätta, säger Rolf Blauberg, modersmålslärare och projektledare för kolumntävlingen som ordnas av Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. Många av de unga skribenterna valde att uttrycka sin frustration, i en del fall rentav ångest, över distansundervisningen. Flera resonerade kring Covid-19, men också hårda prestationskrav, feminism och osunda kroppsideal var återkommande teman i kolumnerna. Juryn konstaterar i sitt utlåtande om tävlingen: ”Bland kolumnerna som behandlar vårens undantagstillstånd och den press unga upplever kunde vi skönja ett oroväckande illamående som hela samhället bör vara uppmärksamma på. Också äldre skolelever mår bra av det sociala sammanhanget i skolvardagen.” Pristagarna och juryns motiveringar De vinnande bidragen finns på www.kulturfonden.fi – Pris & tävlingar. Kontakta Kulturfondens kommunikationschef för porträttbilder på tävlingens vinnare. Första pris Tystlåten i tyckandets tid – Emma Nordström, Topeliusgymnasiet i Nykarleby I en tid då mycket av tonvikten ligger på att ta plats och att ta för sig har skribentens bidrag en viktig funktion: att påminna om att det också finns de mer försiktiga, de som inte vill göra ett nummer av sig. Texten är skickligt uppbyggd och lyckas med konststycket att vara både personlig och allmängiltig. Tystlaten-i-tyckandets-tid-Emma-NordstromLadda ner Andra pris Lyckoland – Amanda Nygren, Katedralskolan i Åbo Med humoristiska medel och en rättfram ton lyckas skribenten fånga Finlands – världens lyckligaste lands – alldeles egna särdrag i små ögonblicksbilder. Resultatet blir en uppfriskande blandning av fakta och svärtad komik i en text som håller från början till slut. Lyckoland-Amanda-NygrenLadda ner Tredje pris Siri, ring 112 – Linn Lundell, Katedralskolan i Åbo Med en stark intensitet och ett okonventionellt sätt att bygga upp texten får skribenten läsaren att bli berörd. Texten är en tung uppmaning till alla trafikanter att inte se på mobilen medan man kör, men också en hyllning till alla brandmän som med livet som insats räddar liv. Vad är det som är livsavgörande? Att kolla matchresultatet eller att köra tryggt? Siri-ring-112_Linn-LundellLadda ner Hedersomnämnande Prinsessa i patriarkatets kungarike – Jennifer Sik, Topelisugymnasiet i Nykarleby En intensiv och vackert formulerad text om stunden då barndomens minnen av hisnande läsäventyr krockar med sagovärldens förlegade könsrepresentation. Skribenten gestaltar på ett berörande sätt behovet att bryta med det gamla för att det nya ska kunna byggas – hur vackert det gamla än har smyckats. Prinsessa-i-patriarkatets-kungarike_Jennifer-SikLadda ner Om kolumntävlingen Argh? Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden. I år ordnades tävlingen för nionde gången.Tävlingen är öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta.Uppdraget är att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet får skribenterna välja fritt.Första pris är en resa för två personer till en valfri nordisk huvudstad. Andra och tredje pris är en pekplatta laddad med skönlitteratur.De prisbelönade kolumnerna publiceras på www.kulturfonden.fi.Juryns medlemmar var i år: journalisten Jeanette Björkqvist, författaren Johanna Holmström och Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap. ***
  Pressmeddelande – den 10 december 2020 Noggrannare information och interjvuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 7.12.2020 Ajankohtainen

  Johanna Koljonen: Alla världens mänskor är annorlunda än du

  Det är svårt att knäcka finlandssvenska koder – också för en finlandssvensk. Hur tror vi då att mänskor med annan bakgrund ska känna sig hemma bland oss, då vi själva inte gör det, undrar Johanna Koljonen som är mångsysslare inom media.

  Johanna Koljonen är författare, kritiker, programledare och prisbelönt journalist. Hon har jobbat mångsidigt inom media i Sverige och är en omtyckt radio- och tv-profil. Hon startade #prataomdet – en prisbelönt kampanj mot sexuella övergrepp mot kvinnor. Johanna är född i Helsingfors, hon har studerat i England och är bosatt i Malmö. Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri  I videoserien Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 6.12.2020 Ajankohtainen

  Johan Eriksson: Hur ska jag hitta hem?


  Mitt i ett brinnande inbördeskrig, på en åker som omges av krypskyttar, springer dokumentärfilmaren Johan Eriksson med sin fotograf och vän från Kosovo. Vännen längtar hem, men Johan längtar bara till andra sidan åkern. Varför stannar du inte hemma i ditt trygga land, undrar vännen. Kanske av typisk finlandssvensk pliktkänsla och för att ge en annan minoritet en röst, funderar Johan. Att planera sitt liv är rätt meningslöst, men kanske han en dag försöker ta sig hem. Johan Eriksson är journalist och dokumentärfilmare. Han arbetar sedan ett år tillbaka som ansvarig för digitalt innehåll på International Development Law Organization i Rom. Han har jobbat för FN i Geneve, Malawi och Mellanöstern. *** Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri  I videoserien Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 5.12.2020 Ajankohtainen

  Annika Sucksdorff: Vi satt tysta när ridån gick ner

  Det var på tredje raden på Svenska Teatern som hennes morfars morfar blev blixtkär i den unga skådespelerskan på scenen. De fick varandra och i samma teaterrum är filmchef Annika Sucksdorff, över hundra år senare, med om en omvälvande teaterupplevelse hon aldrig glömmer. Annika Sucksdorff är filmchef för det svenska filmbolaget SF Studios. Hon är tidigare producent vid och vd för Helsinki Filmi. Sucksdorff har studerat i Finland och USA och är bosatt i Stockholm. Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri  *** I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex  påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 4.12.2020 Ajankohtainen

  Erik Lundberg: Ingenstans hemma, ingenstans vilse

  Vi har inte monopol på svenskan. Språket kan förena, men också utesluta. Det finlandssvenska överlever bara om vi inkluderar, tänker ambassadör Erik Lundberg. Han har bott största delen av sitt vuxna liv utomlands och fått perspektiv på hur hans finlandssvenska identitet hjälpt honom att anpassa sig och förstå andras perspektiv.
  Erik Lundberg är sedan 2018 Finlands ambassadör i Kenya. Han är född i Mariehamn och uppvuxen i Åbo. Lundberg har gjort en lång internationell karriär i bland annat Norge, Syrien, Kanada, Frankrike och USA.  Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri  *** I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex  påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 3.12.2020 Ajankohtainen

  Nu går flyttlasset

  Vårt kansli flyttar i december till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors. Vår verksamhet fortsätter som vanligt och de flesta anställda jobbar nu på distans. Vår nya besöksadress är från och med 14 december Georgsgatan 27. Vill du besöka oss? Just nu tar vi tyvärr inte emot besök. Så fort coronaläget tillåter det ser vi fram emot att välkomna externa besökare och samarbetspartner till vårt nya kansli. Vår postadress är samma också i fortsättningen. Vi tar emot post på: Svenska kulturfonden, PB 439, 00101 Helsingfors Vill du läsa mer om flytten? Här kan du läsa vårt pressmeddelande om flytten.

  Lue lisää »

 • 3.12.2020 Ajankohtainen

  Snart gör vi årsbok igen

  I november sökte vi samarbetspartner för vår årsbok. Vi fick ett tjugotal ansökningar och är glada över att så många vill samarbeta med oss. Vi kontaktar snart dem som vi samarbetar med i år. Vi sparar alla kontakter och hoppas kunna samarbeta med ännu flera i framtiden. Här kan du läsa vår annons i november om att vi söker samarbetspartners.   I maj ger vi ut Kulturfondens årsbok. Här beskriver vi intressanta projekt som drivits med hjälp av Kulturfondens finansiering. Och förstås personerna bakom projekten.  Här kan du bläddra i tidigare årsböcker.

  Lue lisää »

 • 3.12.2020 Ajankohtainen

  Siri Fagerudd: Jag är rätt bra på svenska ändå

  Låt det finska språket ge dina vingar luft. Skådespelare Siri Fagerudds ”favoritsyssla” är att förklara för stockholmarna varför hon är så bra på sitt modersmål, svenska. Egentligen är hon olidligt trött på okunskapen. Siri Fagerudd utexaminerades som skådespelare ifjol. Vi har bland annat sett henne i tv-serierna Vakuum och Tjockare än vatten, i pjäsen Projekt Moder på Strindbergs intima teater, och i hennes populära instagramflöde. Hon är född i Helsingfors, uppvuxen i Larsmo och Vasa och bosatt i Sverige. Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 2.12.2020 Ajankohtainen

  Juri von Bonsdorff: Min finlandssvenskhet mår bäst utanför

  En upplevelse i Kottby lågstadieskola i Helsingfors lämnade livslånga spår i honom och känslan av utanförskap präglade hans uppväxt. Att vara döpt efter en rysk kosmonaut och en marxistisk gerillaledare var ”mindre festligt” i det småborgerliga Svenskfinland. Det är utanför Svenskfinland som Juri von Bonsdorffs finlandssvenskhet mår bäst. Nu bor han i USA där olikhet och en annorlunda bakgrund är en källa till nyfikenhet.

  Journalisten Juri von Bonsdorff är HBL:s medarbetare i USA och nyhetsproducent för Eurovision Americas. Han är tidigare USA-korrespondent för Yle. Juri är född i Helsingfors, han har studerat i Åbo och är bosatt i Washington. Regi: Anna Maria Joakimsdottir Hutri  *** I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex  påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Alla sex påverkare skulle delta i Kulturfondens vårfester 2020. På grund av coronakrisen blev vi tvungna att ställa in festerna, men kan nu presentera vår videoserie istället.

  Lue lisää »

 • 1.12.2020 Ajankohtainen

  Vi fick över 3 000 ansökningar

  I år fick vi över hälften av alla ansökningar under det sista dygnet i november. Drygt 3 000 ansökningar – ungefär 350 färre än ifjol – lämnades in under vår stora ansökningsmånad. Alla sökande får besked i mars 2021. – Vi var beredda på att antalet ansökningar skulle minska i år. Dels har vi ändrat ansökningstiden för en del av våra bidrag och dels har vi redan tidigare i år beviljat en stor mängd coronarelaterade bidrag, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden. Trots osäkerheten som coronapandemin för med sig är de sökande ivriga och kreativa.  – Jag är glatt överraskad över att det finns så många bra idéer och planer också i det här läget. Vi ser mycket positiv vilja – många vill fortsätta uttrycka sig på olika sätt – gärna tillsammans, säger Lillkung. Tillsammans gör de sökande anspråk på ungefär 70 miljoner euro. De ansökta beloppen varierar mellan 150 euro och nästan en miljon euro. Måndagar brukar leda till ansökningsrekord Under det sista dygnet i november fick vi nästan 1 700 ansökningar. Det är 56 procent av ansökningarna och ett nytt rekord för sista dygnet i november. Om sista november är på en måndag brukar det betyda många ansökningar. Det senaste rekordet för andelen inlämnade ansökningar per dygn är från 2015. Då lämnades 51 procent av ansökningarna in under den sista november, också då en måndag. Varför tar det så länge innan vi ger besked? Innan du får ditt besked behandlar mellan tjugo och trettio personer din ansökan. Var och en tar ställning till om just du ska få bidrag. Vad händer med din ansökan på en minut. Ombudsmännen i december och januari I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar. Sakkunniga i februari I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn. Styrelsen och delegation i mars Styrelsen går igenom ansökningarna två gånger. Mellan styrelsemötena behandlar delegationen ansökningarna på sitt möte. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars. Besked inom mars Efter styrelsens möte skickar vi besked per e-post till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag. Har du frågor kring processen? Du kan kolla våra frågor och svar här eller ta kontakt med oss.

  Lue lisää »

 • 30.11.2020 Ajankohtainen

  Utbetalning av bidrag före nyår?

  Vill du att vi ska betala ut ett beviljat bidrag före nyår? I så fall måste du göra en anhållan om utbetalning senast torsdagen den 17 december 2020. Det här gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner. Läs mera om vad du ska göra då du beviljats bidrag. Första utbetalningen 2021 Vi har paus i utbetalningar mellan den 17 december 2020 och den 7 januari 2021. Den första utbetalning görs den 8 januari 2021 och det betyder att bidraget finns på ditt konto några dagar senare. I samband med jul- och nyårshelgen tar många i vår personal ut några semesterdagar eller övertidsledighet. Du når oss som vanligt igen från och med måndagen den 4 januari 2021. Vi önskar dig en fridfull jul och en bra början på det nya året.

  Lue lisää »

 • 30.11.2020 Ajankohtainen

  Vi nöjer oss inte med att knacka på

  Rafael Hellsten frågar (HBL debatt 24.11) om vi finlandssvenskar verkligen gjort något för att sprida vår mångsidiga kultur och vårt språk. Hellsten nämner finlandssvenska fonder, stiftelser och föreningar och menar vi borde knacka på så många finska dörrar som möjligt. Den här insändaren ingick i Hufvudstadsbladet lördagen den 28 november 2020. Vi tycker lika – och vill faktiskt inte bara knacka på dörrar, utan vara med och öppna fler och fler. Vi försöker att inte oroa oss över svenskans framtid eller engelskans dominans, utan i stället göra vad vi kan för att sänka tröskeln för personer med andra modersmål att ta del av vårt språk och vår kultur. Det här har länge varit ett viktigt mål för oss. Bara under de senaste åren har vi varit med om att starta och finansiera många stora projekt med syftet att påverka attityderna till det svenska språket – och till språk överlag – i Finland. Vår uppgift är att stärka driftiga aktörer och genom gemensamma ekonomiska satsningar bidrar vi till goda resultat. Vi håller också med Hellsten om att det lönar sig att starta med barnen och ungdomarna. Skolor och daghem är därför ofta i fokus när vi satsar på språkstärkande verksamhet och möjliggör kulturupplevelser på svenska. Vi ger bidrag till allt från utbyten mellan svensk- och finskspråkiga grundskolor och gymnasier, språkbad för finskspråkiga barn, stipendier till språkintresserade elever, prenumerationer på svenskspråkiga tidningar för hela årsklasser av finskspråkiga studerande och forskning kring bland annat språkinlärning. Samarbetet med svensklärarna i finska skolor är viktigt för oss. Nätverket Svenska nu är ett projekt som i flera år ordnat just skolbesök med hjälp av vår finansiering. De ordnar svenskspråkigt program och svenska kulturupplevelser i skolor för att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Vi tror att Svenska nu bidrar till att många viktiga dörrar öppnas. Språkambassadörerna är ett koncept där ambassadörer för det svenska språket besöker elevgrupper i finskspråkiga skolor för att berätta hur de har lärt sig svenska och vilken nytta de har haft av sina språkkunskaper.  De har träffat över 8 000 elever sedan ifjol. Vi finansierar projektet och är övertygade om att många dörrar har öppnats.   Det här är förresten ett av de 70 projekt som Kulturfonden finansierar inom Hallå! – ett strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland. Vi har sedan 2018 satsat 6 miljoner euro på projekt som antingen främjar det svenska bland finskspråkiga eller det finska bland svenskspråkiga. Här har dörrar öppnats i alla riktningar.  Hellsten lyfter också upp kulturutbyte som ett sätt att marknadsföra det svenska också på den punkten håller vi med. Många svenskspråkiga konstinstitutioner jobbar hårt för att nå en bredare finskspråkig publik. Vi har försökt hjälpa genom att finansiera bland annat publikarbete som gör teaterföreställningar lättare att förstå för finskspråkiga besökare. Vi finansierar också svenskspråkiga teater- och musikföreställningar för finskspråkiga elever, bland annat inom projektet Konsttestarna, som Kulturfonden finansierar tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto, och Teaterbussen som Konstsamfundet finansierar. I utställningen Generation på Amos Rex fick ett 50-tal ungdomar, främst finskspråkiga, delta med hjälp av Konstsamfundets bidrag. Det här är bara några axplock bland de projekt som vi är med om att finansiera. Mycket pågår också utan bidrag av oss. Det bästa är att vi alltid hittar plats för nya goda idéer, driftiga aktörer och högklassiga projekt. Den som har en projektidé för att skapa möten mellan svenskan och andra språk i Finland får gärna ta kontakt! Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden
  Sonja Ollas-Airinen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  Klara Paul, Föreningen Konstsamfundet
  Niklas Wahlström, Svenska folkskolans vänner

  Lue lisää »

 • 27.11.2020 Ajankohtainen

  Kulturfondens program på Bokström

  Kulturfonden bjuder på två program på Bokström. På lördag blir det en diskussion om jämställdhet inom kultur och sport. På söndag är hela familjen inbjuden till en akustisk minishow med humorgruppen KAJ. Vad är Bokström? Bokström är ett virtuellt litteraturevenemang som ordnas den 4-6 december 2020. Programmet streamas under tre dagar kl. 9-19 på webbplatsen www.bokstrom.fi. *** Tre år efter #metoo – står kvinnorna kvar i skuggan i kultur- och sportvärlden? Lördagen den 5 december kl. 15.00 Kvinnornas position på kultur- och idrottsfältet är fortfarande sämre än männens. Kan vi i framtiden få se de gamla strukturerna falla? Leder förändringen till en jämställd kultur och sport? Vem bär ansvaret för att ge kvinnor samma utrymme och möjlighet som männen? Journalisten Filip Saxén och skådespelaren Kira-Emmi Pohtokari möts i ett samtal. Journalisten Filip Saxén. Skådespelaren Kira-Emmi Pohtokari. Bild: helsinginfreet.com Humorgruppen KAJ Söndagen den 6 december kl. 18.30 En minishow för hela familjen! KAJ – alltså Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård – pjasar akustiskt. Ingenstans hemma, ingenstans vilse I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Videoserien fungerar som pausunderhållning under Bokström. Anna Maria Joakimsdottir Hutri har regisserat filmerna. Anna Maria Joakimsdottir Hutri *** Bokström förverkligas av Hufvudstadsbladet, Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet och Kulturfonden. Kulturfonden ordnar två egna program och bjuder på pausunderhållning genom videoserien Ingenstans hemma, ingenstans vilse. Kulturfonden är en av Bokströms finansiärer.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description