Ajankohtaista

 • 8.5.2020 Ajankohtainen

  Vem är nästa Fredrika?

  I utmanande och avvikande tider blir samhällsmoderliga handlingar särskilt viktiga – för hela samhället och för många enskilda personer. Känner du en vardagshjälte? Någon som gör en insats utöver det vanliga inom till exempel skola och utbildning, vård, sociala sektorn eller föreningsliv? Det är dags att välja årets Fredrika Runeberg-stipendiat. Fredrika Runeberg drev ett stort hushåll, fick åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid; hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Hon tog ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. För många var Fredrika Runeberg mest känd som Johan Ludvig Runebergs hustru. Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje höst ut till en person som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland. Stipendiet kan inte sökas, men i år har du första gången möjlighet att föreslå din Fredrika-stipendiat. Vem tycker du skulle vara den allra bästa Fredrika-stipendiaten år 2020? Vem är vår vardagshjälte då världen satt vardagen på undantag? Lämna in ditt förslag Den du föreslår kan jobba eller verka inom vilken sektor som helst. Ditt förslag kan vara en enskild person eller till exempel en arbetsgrupp eller förening. Det viktiga för priskommittén är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor. Kontrollera gärna om din kandidat tidigare har fått stipendiet. Här hittar du en förteckning över de tidigare stipendiaterna. Det var möjligt att lämna in förslag mellan den 8 maj och den 25 maj 2020. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för
  • Svenska kulturfonden,
  • Finlands svenska Marthaförbund,
  • Svenska kvinnoförbundet och
  • Svenska folkskolans vänner.

  Lue lisää »

 • 7.5.2020 Ajankohtainen

  Vållar skattedeklarationen dig huvudbry?

  Bidrag och stipendier i den förhandsifyllda skattedeklarationen har i år vållat många bidragsmottagare huvudbry. Känner du dig villrådig? Läs vår text och kontakta gärna Skatteförvaltningen om du behöver noggrannare information. Det här har hänt Vi meddelar alla bidrag till Skatteförvaltningen. Det här betyder att alla bidrag som du har fått av Kulturfonden och andra aktörer finns med i din förhandsifyllda skattedeklaration. Skattefritt eller skattepliktigt? Har du fått ett bidrag eller stipendium från ett offentligt samfund – till exempel staten, en kommun, centraldelegationen för konst, Finlands Akademi eller Nordiska rådet? Om svaret är ja, är ditt bidrag alltid skattefritt. Har fått ett bidrag av Kulturfonden, någon annan stiftelse eller privat aktör? Är det sammanlagda beloppet av alla dina bidrag under år 2019 max 20 728,44 euro* efter dina avdrag för utgifter? Om svaret är ja på båda frågorna, är dina bidrag skattefria. Men om det sammanlagda värdet av alla dina bidrag överstiger maxbeloppet, då måste du betala skatt. *Det här beloppet motsvarar statens konstnärsstipendium år 2019. Varför är det otydligt i år? I den förhandsifyllda skattedeklarationen har i år (2020) alla bidrag av privata aktörer antecknats som skattepliktiga inkomster, trots att bidragen inte överstiger den ovannämnda gränsen. Trots att alla bidrag finns med i din skattedeklaration är de beskattningsbar inkomst endast om de överstiger den ovannämnda eurogränsen. Endast i det här fallet ska du betala skatt på dem. Så här löser du problemet Trots att dina bidrag från privata aktörer, till exempel Kulturfonden, finns antecknade som skattepliktiga i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte korrigera deklarationen. Bidragens sammanlagda belopp är skattepliktiga endast till den del som de efter avdrag överstiger 20 728,44 euro. I det här fallet har det beskattningsbara eurobeloppet antecknats i din förhandsifyllda skattedeklaration under rubriken ”Skattepliktiga understöd sammanlagt”. Då ska du också fylla i de utgifter som hänför sig till understödet. Fick du hjälp? Om du fortfarande har frågor kring beskattningen av bidrag, rekommenderar vi att du kontaktar Skatteförvaltningen. Vår information baserar sig på Skatteförvaltningens webbinformation och föreningen Stiftelsers och fonders finskspråkiga instruktioner.

  Lue lisää »

 • 4.5.2020 Ajankohtainen

  Mikael Svarvar leder Kulturfondens delegation

  Mikael Svarvar blir ny delegationsordförande för Svenska kulturfonden. Svarvar efterträder Ann-Luise Bertell vars mandatperiod tar slut i juli 2020. Sfp:s partistyrelse har utsett Mikael Svarvar till ny ordförande för Kulturfondens delegation. Sfp:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med beslutet. – Svarvar har lång och gedigen erfarenhet av kulturlivet och den kommer väl till pass i ledningen av Kulturfondens delegation. Han och Mikaela Nylander kommer att utgöra ett bra team som kan se till att utbildnings- och kulturröster från hela Svenskfinland tas i beaktande i Kulturfondens arbete, säger Henriksson. Mikael Svarvar är frilansande musiker. Han är sångare och pianist, har uppdrag som kapellmästare och både skriver och arrangerar musik i ett brett musikaliskt spektrum. Nu jobbar Svarvar som lektor i musik vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han är 46 år och bor i Larsmo. – Delegationen har under de senaste åren utvecklats till ett sakkunnigorgan inom Kulturfonden. Svarvars kompetenser befäster den här rollen. Just nu är särskilt utrymmet mellan de olika konstområdena intressant. Också här ser vi att Svarvar med sin erfarenhet är väl rustad att sköta utvecklingen, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Mikael Svarvar vill också själv sätta fokus på kulturell mångfald. Han vill vara med om att ta reda på vad som behövs för att kulturen ska frodas – idag och i framtiden. – När konstutövare och kulturarbetare från olika konstformer möts händer ofta bra saker. Det här hoppas jag att jag nu via Kulturfonden får vara med om att lyfta fram och stödja, säger Mikael Svarvar. Hela kulturfältet är just nu i en svår situation. Mikael Svarvar väljer ändå att se de möjligheter som på sikt öppnas för många aktörer. – Det här utmanande läget kan samtidigt ge nycklar till nya möjligheter, nya samarbeten och nya plattformar. Nu har vi som är kulturarbetare, konstnärer och utbildare chans att stanna upp och fundera på våra värderingar i samhället och i livet. Vi fortsätter framåt, men just nu på andra villkor, säger Mikael Svarvar. Kulturfonden beviljade i mars Mikael Svarvar ett arbetsstipendium på ett år. I och med uppdraget som delegationsordförande har Svarvar meddelat att han inte tar emot stipendiet. Svarvar efterträder Ann-Luise Bertell som lett delegationen sedan 2014. Mikaela Nylander utsågs i februari till Kulturfondens styrelseordförande. Både Nylander och Svarvar tillträder den 1 augusti 2020. Båda har valts för tre år och kan återväljas en gång. Sören Lillkung tillträdde som vd för Kulturfonden i maj 2018 och är utnämnd på fem år. Här presenteras Kulturfondens samtliga förtroendevalda. Enligt Kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda och vd. Om Kulturfondens delegation Kulturfondens delegation bistår styrelsen med kunskap från konst- och utbildningsfältet. Den är ett rådgivande organ som samlar bred sakkunskap från olika regioner och verksamhetsområden. Delegationens ordförande deltar i styrelsemötena, men utan beslutanderätt. *** Pressmeddelande – Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 4 maj 2020 Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar och porträttbilder på Mikael Svarvar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi Mikael Svarvar (du når honom måndag efter kl. 11)
  040 716 7179
  svarvar.music(at)icloud.com

  Lue lisää »

 • 1.5.2020 Ajankohtainen

  Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro

  Planerna på ett nytt kulturhus i Karis har tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022. (Lehdistötiedote suomeksi alla) – Bidraget på 3,5 miljoner euro är det näst största i SKUI:s historia. De finlandssvenska fonderna står tillsammans för ungefär 6,5 miljoner euro av budgeten för de utrymmen som Stiftelsens Fokus i västra Nyland ska äga. Det här är ett unikt projekt där också de regionala fondernas bidrag varit avgörande, säger Johan Johansson, direktör för SKUI. Kulturhuset beräknas stå färdigt hösten 2022. Det ska då inhysa teater, studio, bibliotek, utrymmen för musikundervisning, kafé, galleri och andra utrymmen för kultur. De största hyresgästerna i huset blir Raseborgs stad och Västnyländska ungdomsringen, som bland annat upprätthåller TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater. – Kulturens betydelse för välmående ökar, i samhället och särskilt i lokalsamhället. Kulturproduktionen är viktigast, men också väggar och tak har stor betydelse. Fokus kommer att erbjuda bådadera i Västnyland. Då dessutom både TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater ofta varit språngbrädor för unga talanger från andra regioner, finns det också en allfinlandssvensk dimension i projektet, säger SKUI:s styrelseordförande Stefan Wallin som också leder Kulturfondens styrelse. Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över samarbetet med fonderna. – I staden är vi glada över att tillsammans kunna skapa ett hus med så här mycket aktivitet för raseborgare. Kulturhuset Fokus är en helhet som ingen enskild aktör kunde skapa. Positiva projekt som ger framtidstro är särskilt viktiga nu, då många är i en utmanade situation, säger Anders Walls. Hela projektbudgeten är cirka 10,5 miljoner euro. Av det här beloppet står staden Raseborg för knappt hälften och stiftelsen Fokus i västra Nyland för resten. Förutom SKUI deltar också följande fonder och stiftelser i finansieringen:
  – Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
  – Sophie von Julins Stiftelse
  – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  – Föreningen Konstsamfundet
  – Svenska Folkskolans vänner Byggherre är det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Fokus. Byggherrekonsult är Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab och huvudplanerare Marcus Ahlman vid Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab Om SKUI Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi. Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Pressmeddelande, Helsingfors den 1 maj 2020
  Noggrannare information: Johan Johansson
  direktör
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  040 455 4677
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0 = 'johan.johansson' + '@'; addy01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0 = addy01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_text01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0').innerHTML += ''+addy_text01648f86644d9d1a68478c5bb873d1d0+''; Kulttuuritalo Fokukselle 3,5 miljoonaa euroa
  Karjaan uuden kulttuuritalon suunnitelmat ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) myöntää 3,5 miljoonan euron tuen Fokus i västra Nyland -säätiölle. Tuki on tarkoitettu kulttuuritalo Fokuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Karjaalle vuosille 2020-2022. – 3,5 miljoonan euron tuki on SKUI:n historian toiseksi suurin. Suomenruotsalaiset rahastot vastaavat yhdessä 6,5 miljoonan euron osuudesta budjetissa, joka koskee Fokus i västa Nyland -säätiön omistamia tiloja. Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa myös paikallisten rahastojen tuella on ollut ratkaiseva merkitys, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson. Kulttuuritalon on tarkoitus valmistua syksyllä 2022, ja taloon on suunnitteilla teatteri, studio, kirjasto, musiikinopetuksen tiloja, kahvila, galleria ja muita tiloja kulttuuritoimintaa varten. Talon suurimpia vuokralaisia ovat Raaseporin kaupunki ja Västnyländska ungdomsringen -yhdistys, joka mm. pyörittää TryckeriTeatern-teatteria sekä Raaseporin kesäteatteria. – Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kasvavassa asemassa yhteiskunnassa ja erityisesti paikallisessa yhteisössä. Tärkeintä on kulttuurin tuottaminen, mutta myös tilalla on suuri merkitys. Fokus yhdistää nämä molemmat toiminnot Länsi-Uudellamaalla. Ja koska sekä TryckeriTeatern että Raaseporin kesäteatteri ovat usein toimineet ponnahduslautoina muiden seutujen nuorille lahjakkuuksille, hankkeella on myös laajempi suomenruotsalainen ulottuvuus, sanoo SKUI:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallin, joka johtaa myös Kulturfondenin hallitusta. Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls on tyytyväinen rahastojen väliseen yhteistyöhön. – Olemme iloisia, että voimme yhdessä luoda talon, jossa on näin paljon erilaisia aktiviteetteja raaseporilaisille. Kulttuuritalo Fokus on kokonaisuus, jota kukaan toimija ei yksin pystyisi luomaan. Erityisen tärkeitä ovat nyt positiiviset hankkeet, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen, sillä monet ovat tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, Anders Walls toteaa. Koko hankkeen budjetti on noin 10,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes puolet tulee Raaseporin kaupungilta, loppuosasta vastaa Fokus i västra Nyland -säätiö. SKUI:n lisäksi rahoitukseen osallistuvat myös seuraavat rahastot ja säätiöt:
  – Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiö
  – Sophie von Julinin säätiö
  – Brita Maria Renlundin muistosäätiö
  – Föreningen Konstsamfundet
  – Svenska Folkskolans vänner Rakennuttajana toimii keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Fastighets Ab Fokus. Rakennuttajakonsulttina on Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab ja pääsuunnittelijana Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab:stä Marcus Ahlman. Tietoa SKUI-säätiöstä Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi. Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Lehdistötiedote, Helsingissä, 1. toukokuuta 2020 Lisätiedot: Johan Johansson
  johtaja
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  040 455 4677
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka73412ecaef66e1c041489b6703d6558').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya73412ecaef66e1c041489b6703d6558 = 'johan.johansson' + '@'; addya73412ecaef66e1c041489b6703d6558 = addya73412ecaef66e1c041489b6703d6558 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_texta73412ecaef66e1c041489b6703d6558 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloaka73412ecaef66e1c041489b6703d6558').innerHTML += ''+addy_texta73412ecaef66e1c041489b6703d6558+'';

  Lue lisää »

 • 29.4.2020 Ajankohtainen

  Kultur under tiden pop bland musiker

  Kulturfonden och Konstsamfundet har nu delat ut 700 000 euro i Kultur under tiden-bidrag. Musik var det konstområde som flest ansökningar handlade om. Hela 482 ansökningar lämnades in under de drygt tre veckor då Kultur under tiden-ansökan var öppen. På måndagen tog Kulturfonden och Konstsamfundet de sista besluten om bidrag inom det gemensamma krispaketet. Av de sökande fick 177, alltså 37 procent, ett positivt besked. Hela potten på 700 000 euro är nu utdelad. Av ansökningarna handlade 32 procent om projekt inom musik. Visuell konst och scenkonst var också väl representerade. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag finns på webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?ar=2020&fond=2098. I förteckningen kan du sortera bland mottagare, hemorter, beviljade belopp och verksamhetsområden. Några av de beviljade Kultur under tiden-bidragen Tigerfiskar som audiodrama Regissören Arn-Henrik Blomqvist och skådespelaren Johanna af Schultén får ett bidrag för att dramatisera och spela in ett audiodrama baserat på boken Tigerfiskar. Dikterna i Henrika Anderssons nya bok knyter an till det finlandssvenska uppropet Dammen brister. I boken beskrivs sexuella övergrepp och trakasserier både lyriskt och suggestivt – ett grepp som passar som teater för örat. Texten ska bearbetas till en monolog och sedan dramatiseras. Genreöverskridande dansteater Kristian Lever, koreograf och manusförfattare, och Merja Salo, kulturarbete och producent, får ett bidrag för att utveckla och förverkliga en kort dansfilm under våren och sommaren 2020. Filmen, som kombinerar både dans och dialog, ska göras i samarbete med dansare från Nationalbaletten och finlandssvenska skådespelare. Kortfilmer om isolation och längtan En arbetsgrupp under ledning av skådespelaren Tobias Zilliacus får ett bidrag för sju kortfilmer om isolation, längtan och återseenden. Arbetsgruppen ska skapa en filmhelhet med sju korta episoder som kombinerar nyskriven ordkonst och musik, skådespelararbete och film. Tobias Zilliacus står för regin. Bidraget fördelas mellan författare, skådespelare, kompositör, filmare och regissör. Dirigera på distans Dirigenten Anna-Maria Helsing får ett bidrag för att planera och leda en dirigentkurs på distans. Kursen är för ensembleledare, dirigenter och körledare i Svenskfinland och man vill nu nå särskilt dem som kanske undviker att anmäla sig till en livekurs. I september planeras en avslutande träff i Vasa och en i Kronoby för att tillsammans dirigera ett verk för kör, solister och orkester. Kursen förverkligas under våren i samarbete med DUNK. Ett digitalt besök i historisk miljö Arbetsgruppen Digital Historia (Isa Lindgren-Backman, regissör, Frank Berger, kapellmästare/skådespelare och Sarah Nedergård, skådespelare) får ett bidrag för att skapa en digital, dramatiserad och historisk rundvandring på Torgare Prästgård. Med hjälp av en berättarröst, videomaterial, bilder och dramatiserade händelser tas besökaren på en digital rundtur i den kulturhistoriska miljön i Kronoby. Under sommaren blir materialet tillgängligt på Stiftelsen Torgares webbplats och på sociala medier. Om Kultur under tiden Kultur under tiden-ansökningarna har behandlats i samarbete mellan Kulturfonden och Konstsamfundet. Båda fonderna deltar i finansieringen av bidragen. Här kan du läsa mera om bidragsomgången. *** Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Pressmeddelande, Helsingfors den 29 april 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 28.4.2020 Ajankohtainen

  65 vill bli vår ombudsman i Österbotten

  Hela 65 personer har sökt jobbet som ombudsman för region Österbotten. Av de sökande är nästan 70 procent kvinnor. Inom de närmaste dagarna kallar vi ungefär tio sökande till distansintervjuer. De allra starkaste kandidaterna får sedan vara med om en andra intervjuomgång. Vår målsättning är att utse fondens nya medarbetare senast i början av juni. Också du som inte kallas till intervju får besked inom de närmaste dagarna. Vår nya ombudsman kommer att jobba på vårt kansli i Vasa. Här kan du läsa rekryteringsannonsen.

  Lue lisää »

 • 23.4.2020 Ajankohtainen

  Mer pengar till Kultur under tiden

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet delar ut ytterligare 300 000 euro genom den gemensamma bidragsformen ”Kultur under tiden”. Det betyder att fondernas gemensamma pott nu är uppe i totalt 700 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet satsade i mars 200 000 euro vardera i den tillfälliga bidragsformen ”Kultur under tiden”. Hittills har nästan hela beloppet på 400 000 euro delats ut bland dem som lämnade in sin ansökan under de första tre veckorna. Nu riktar fonderna mera pengar till bidragen. Svenska kulturfonden satsar ytterligare 180 000 euro och Konstsamfundet 120 000 euro. Under ansökningstiden i mars-april lämnades över 480 ansökningar in. Den totala ansökta summan är över 3,2 miljoner euro. – Vi fick hundratals ansökningar om bidrag för bra projekt. Många kulturproffs är i en otroligt knepig situation, men har samtidigt visat prov på kreativitet och driftighet. Den extra finansieringen kommer väl till pass, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Redan i början av april kunde man konstatera att behovet av Kultur under tiden-bidragen är stort. Därför skjuter nu båda fonderna till mera pengar. – Då vi i mars tog det första beslutet om finansieringen av Kultur under tiden var vi medvetna om att det sannolikt handlade om en första rat. Nu när vi sett nivån på alla projektplaner är vi redo att satsa mer, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Ansökningarna har behandlats efterhand som de lämnats in och många sökande har redan fått besked. Inom den närmaste veckan tar fonderna beslut om de ansökningar som lämnades in i slutet av perioden. På grund av coronaepidemin kan många projekt, som tidigare beviljats bidrag, inte förverkligas. Kulturfondens tilläggsfinansiering på 180 000 euro är främst pengar som blev över då Kulturfonden tog beslut om ansökningarna som lämnades in i november 2019. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras vecka 18 på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Om Kultur under tiden Kulturfondens och Konstsamfundets tillfälliga krispaket för kulturfältet som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. Kan beviljas åt frilansande professionella konstutövare och kulturarbetare, antingen individuellt eller som arbetsgrupp.Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, arbetsgrupper kan få högst 15 000 euro.Under ansökningstiden 24.3-15.4.2020 lämnades över 480 ansökningar in.Kulturfonden har satsat totalt 380 000 euro, Konstsamfundet 320 000 euro. Kulturfondens bidrag under coronakrisen Under coronakrisen stöder Kulturfonden på flera sätt aktörer inom kultur och utbildning: Genom Kultur under tiden delar Kulturfonden ut totalt 380 000 euro. Dessutom bidrar Kulturfonden med 100 000 euro till det nationella krispaketet på 1,5 miljoner euro tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och andra stora fonder. I samarbete med finlandssvenska fonder har e-biblioteket Ebbans böcker gjorts tillgängliga för alla elever i årskursen 1-9.Kulturkraft-bidraget till DUNK möjliggör veckohälsningar till alla elever och studerande i distansundervisning i Svenskfinland. *** Pressmeddelande, Helsingfors den 23 april 2020
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  040 537 1494

  Lue lisää »

 • 17.4.2020 Ajankohtainen

  Konsttestarna fortsätter nästa läsår – här är besöksmålen

  Konsttestarna fortsätter i höst. Under läsåret 2020–2021 erbjuds alla åttondeklassare ett regionalt konstbesök. Det här är en förkortad version av artikeln som publicerades av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Du kan läsa den ursprungliga nyheten här. 47 besöksmål Konsttestarnas första treårsperiod slutar i maj 2020. Under hösten 2020 fortsätter Konsttestarna med 47 besöksmål. Sex av besöksmålen är nya. En lista över besöksmålen finns i slutet av den här artikeln. Besöksmålen väljs på basis av en ansökan där följande saker tas i beaktande: Konstnärligt innehållPublikarbete som riktar sig till ungdomarDet material som besöksmålen erbjuder för att fördjupa upplevelsen Vårsäsongen 2020 avbröts Konsttestarnas vårsäsong 2020 avbröts på grund av coronaläget. Som bäst utreds möjligheten att erbjuda virtuellt innehåll åt konsttestarna. – Det är fint om vi kan hämta hem konst till de unga som studerar hemma och samtidigt förse lärarna med färdigt innehåll. Det här är särskilt viktigt för de grupper som inte hade möjlighet att genomföra vårens besök, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Vad är Konsttestarna? Konsttestarna är ett kulturprojekt som under läsåren 2017–2020 har möjliggjort konstupplevelser för cirka 180 000 ungdomar och deras lärare. Projektet har åren 2017-2020 finansierats av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och samordnats av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Läsåret 2020-2021 finansieras Konsttestarna av Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. Staten står för hälften av finansieringen och de två fonderna för andra hälften. Helhetsbudgeten för läsåret 2020–2021 är 2,8 miljoner euro. Läs med om Konsttestarna på www.konsttestarna.fi. Konsttestarnas besöksmål under läsåret 2020–2021 Aboa Vetus & Ars Nova-museet Ahaa Teatteri Aurinkobaletti Björnebors konstmuseum Björneborgs teater Finlands Nationalgalleri: Kiasma, Ateneum och Sinebrychoffs konstmuseum Finlands nationalopera och -balett Finlands nationalteater Flow Productions Joensuu stadsorkester Jyväskylä Sinfonia Jyväskylä stadsteater Kajana stadsteater Kajana konstmuseum Kemi Konstmuseum Klockriketeatern Kouvola teater Kuopio konstmuseum Kuopio stadsorkester Lahtis stadsteater Lojo stadsorkester Mellersta Österbottens kammarorkester Red Nose Company Rovaniemi teater Seinäjoki konsthall Serlachius-museerna S.t Michels teater Svenska Teatern Särestöniemi-museet Tammerfors teater Tanssiteatteri Hurjaruuth Tanssiteatteri Minimi och arbetsgruppen Tanssiteatteri Raatikko Tavastehus konstmuseum Tavastehus teater Uleåborgs stadsteater Uleåborgs konstmuseum Varkauden Teatteri Vasa stadsteater Wasa Teater Willmanstrands konstmuseum Willmanstrands stadsorkester Wäinö Aaltonens museum Åbo Svenska Teater Ålands konstmuseum

  Lue lisää »

 • 9.4.2020 Ajankohtainen

  Stort tryck på ”Kultur under tiden”

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har hittills fördelat omkring 220 000 euro via coronakrispaketet ”Kultur under tiden”. Bidragen riktas till projekt som kan drivas under undantagstillståndet. Det är stort tryck på Kultur under tiden-bidragen. Kulturfonden och Konstsamfundet har fått över 200 ansökningar under de tre första veckorna. Fondernas tjänstemän och de sakkunniga inom konstområdena behandlar ansökningarna efterhand som de lämnas in. I slutet av varje vecka sänder Kulturfonden besked om de nya beviljade bidragen. – Vi får ansökningar från alla konstområden och klart flest har kommit inom scenkonst och musik. Det här syns också i de beviljade bidragen, säger Kulturfondens ledande kulturombudsman Åsa Juslin. Ansökningarna som behandlas måste röra projekt som de sökande kan driva eller material som de kan producera under undantagstillståndet. Kultur under tiden-bidraget beviljas inte som ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. – Vi är glada att sökandena har varit aktiva och på kort tid kommit med nya projektidéer. Det här visar på både kreativitet och positiv anda i en svår tid, säger Ulrica Stråhlmann, koordinator på Konstsamfundet. Musikerduon Sam Zimon, projektet Litteraturpoddsoffan och sångaren Frida Andersson hör till dem som hittills fått ja-besked på sin ansökan. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras efter ansökningstiden på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Litteraturpodd med fokus på Västnyland Litteraturpoddsoffan är en serie författarintervjuer som streamas på webben. Kjell Ekholm får bidraget för att producera Poddsoffan i samarbete med Västnyländska kultursamfundet och Luckan Raseborg. Litteraturpoddsoffan låter publiken uppleva västnyländsk litteratur och historia hemifrån. Planen är att göra sex intervjuer som under sommaren sänds en gång per vecka. Poddsoffan har redan engagerat en handfull författare med anknytning till västra Nyland, bland annat Bitte Westerlund med boken Smaka på Västnyland och Niclas Erlin med Glans och vardag på Raseborgs slott. Alla kan följa podden kostnadsfritt. Projektidén föddes då alla evenemang, bokpresentationer och boksamtal inhiberades på grund av coronapandemin. Samtidigt som kulturutbudet krympte, minskade författarnas inkomster radikalt. Sam Zimon utvecklar sin verksamhet Sam Sonntag och Simon Sid bildar tillsammans Sam Zimon, en EDM/POP DUO. De får ett bidrag för att utveckla sin musikverksamhet under coronakrisen. En stor del av duons spelningar är inhiberade och Sonntag och Sid vill nu istället sätta fokus på att utveckla och höja nivån på sina musik- och videoproduktioner och också satsa på livestreaming. Samtidigt vill de lära sig mera om marknadsföring och bli bättre på att själva producera marknadsföringsmaterial. Frida Andersson satsar digitalt Musikern Frida Andersson hör också till dem som på grund av coronakrisen gått miste om flera spelningar. Alla hennes liveuppträdanden har inhiberats och hon vill nu i stället satsa sin tid på att förbättra sin digitala framtoning; hon vill bli aktivare på sociala medier, framförallt på Youtube. Om Kultur under tiden Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet var först ut med att lansera ett coronakrispaket för kulturfältet. Vardera fonden riktar 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under mars-april fördelas sammanlagt 400 000 euro. Kultur under tiden-bidragen är för frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. Ansökan är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, medan arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. *** Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Pressmeddelande, den 9 april 2020 Intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Vill du jobba med oss?

  En av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en ombudsman för region Österbotten till vårt kansli i Vasa. Dina viktigaste uppgifter är bland annat att: bereda och utvärdera ansökningaransvara för projektha administrationsansvar för den regionala direktionen i Österbottentillsammans med kollegerna ta initiativ till nya projekt och samarbeten Vill du jobba med oss? Vi söker en medarbetare som har: lämplig högre högskolexamen stark integritetbred erfarenhet av kultur och samhällsfrågor och god förståelse för utbildningsfrågorerfarenhet av projekthanteringgod samarbetsförmåga, social kompetens och relevanta nätverkförmåga att arbeta självständigt Skicka ansökan, CV och löneanspråk senast den 27 april 2020 till mail(at)ullalovholm.fi. Om du har frågor kan du kontakta vår vd Sören Lillkung, soren.lillkung(at)kulturfonden.fi, tfn 040 620 7500, eller ledande kulturombudsman Åsa Juslin, asa.juslin(at)kulturfonden.fi, tfn 050 325 0825. Åsa är anträffbar torsdag 16.4 kl.9-12 och torsdag 23.4 kl. 9-12.

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Kulturkraft skapar samhörighet på distans

  Varje måndag kommer en ny videohälsning till alla barn och unga. Det här är DUNK:s sätt att uppmuntra och inspirera alla som nu sköter skolarbete och studier på distans. Kulturfonden bidrar med finansieringen. De allra flesta av vårens stora evenemang är antingen inhiberade eller uppskjutna. Att hantera sin besvikelse och känna samhörighet med andra i samma sits blir svårt då alla kontakter sker på distans. Det här blev startskottet till kampanjen Kulturkraft. Idén till kampanjen kom från lärare och rektor vid Korsholms gymnasium. DUNK, De Ungas Musikförbund, tog lyra och vände sig till Svenska kulturfonden med ett förslag. Kulturfonden såg positivt på initiativet och tog beslut om att finansiera kampanjen med 10 000 euro. – För alla som på något sätt jobbar med Skolmusik är det viktigt att också nu hålla ångan uppe. Vi håller kontakt till skolorna i Svenskfinland och erbjuder digitalt material och idéer för distansundervisningen, säger Martin Enroth på DUNK. Projektet Kulturkraft producerar ett tiotal videohälsningar av kända musiker. Varje måndag publiceras ett nytt videoklipp på Skolmusiks webbplats och på Youtube. Alla finlandssvenska skolor får en länk till videohälsningen som de sedan kan sprida bland till elever. – Vi hoppas att videoklippen väcker glädje och inspiration och en känsla av gemenskap, säger Enroth. I den första videon i kampanjen hälsar a cappella-gruppen FORK till alla som övat inför Skolmusik. – Ni hade – liksom vi – en stor konsert på kommande och en massa övningar för den. Nu blev det som det blev då vi alla sitter hemma, hälsar Kasper Ramström från FORK i den första videohälsningen. Kulturfondens stöder kulturfältet också under coronakrisen Kulturkraft är ett av de projekt som Kulturfonden raskt tagit beslut om att finansiera under coronakrisen, Förutom kämpahälsningarna, ger kampanjen också arbetsmöjlighet åt tio frilansande musiker och konstnärer. Kulturfonden har också i samarbete med Konstsamfundet lanserat bidragsformen Kultur under tiden med sammanlagt 400 000 euro att fördela fram till mitten av april. E-biblioteket Ebbans böcker används nu fritt i nästan alla svenskspråkiga skolor och språkbadsskolor. På det här sättet stöder Kulturfonden och de andra finlandssvenska fonderna skolorna och lärarna i årkurs 1-9 under coronakrisen. Till den nationella coronakrishjälpen för professionella konst- och kulturutövare har Kulturfonden bidragit med 100 000 euro. Det här är ett samarbete med de stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike). Stödpaketet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 8 april 2020
  Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4 = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addy8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4 = addy8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4 = 'martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi';document.getElementById('cloak8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4').innerHTML += ''+addy_text8f9e6b5ac7dc06f99506cad6f89c62f4+''; Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898 = 'annika.ronnblad' + '@'; addy5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898 = addy5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898 = 'annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi ';document.getElementById('cloak5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898').innerHTML += ''+addy_text5516c919b9b977b0ba58fe9c3b780898+'';

  Lue lisää »

 • 28.3.2020 Ajankohtainen

  Uusia rahoituspalveluja pienyrityksille liiketoiminnan jatkamiseen

  Ely-keskus avaa uuden avustusmuodon yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä ja laskee yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijapalvelujen hintaa. Voit saada tukea, neuvoa ja asiantuntijan palvelua yrityksellesi digitaalisen liiketoiminnan, tuotannon ja palvelujen kehittämiseen  30 € / päivä. Toimimme Ely-keskuksen asiantuntijana, joten autamme mielellämme yrityksesi liiketoimintaa eteenpäin. Mistä voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa? Rahoitusta pienyrityksille ELY-keskukset tukevat 1-5 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä:  Tiistaina 31.3.2020 avautuu … Lue lisää The post Uusia rahoituspalveluja pienyrityksille liiketoiminnan jatkamiseen first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti

  Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahallista tukea voi saada sekä Ely-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen, että Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kautta Rahasummien tukiprosentti vaihtelee 70 – 80 %. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.
  Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Analyysi Yritysten kehittämispalvelut – Analyysin avulla saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Ely-keskuksen Analyysi 220 € /päivä, … Lue lisää The post Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Matkailun digiliiketoiminnan webinaarit nyt tarjolla 100 € “Suomi on suljettu” -ajaksi

  Matkailuyrittäjä, nyt sinulle  olisi loistava mahdollisuus saada ohjatusti täsmätietoa matkailun digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista etäyhteydelllä. Hinta on vain  100 € (alv. 0) / yritys. Satasella saat ohjeita oman digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tekemiseen matkailun digitaalisen asiantuntijan opastuksella. Opastajana toimii Visit Finland Akatemian  valmentaja, digitaalisen liiketoiminnan valmentajana Kirsi Mikkola. Voit tutustua Kirsiin tästä linkistä tai soittaa myös Kirsille numeroon 040 … Lue lisää The post Matkailun digiliiketoiminnan webinaarit nyt tarjolla 100 € "Suomi on suljettu" -ajaksi first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 12.1.2020 Ajankohtainen

  Kevään kysytyin valmennus: Matkailun digitaalinen myynti ja markkinointi

  Matkailun digitaalinen myynti- ja markkinointivalmennus Haluamme, että valmennukseen osallistujat oppivat ja ryhtyvät hyödyntämään ja käyttämään matkailun digitaalisia myynti– ja markkinointikanavia mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi haluamme, että osallistujat ymmärtävät miten myyntitoiminnot ja -ohjelmistot liittyvät kiinteästi koko yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Pelkkä oma verkkokauppa ei riitä. Matkailun digitaalinen myynti- ja markkinointivalmennus ja Suomen matkailun digitiekartta Haluamme, että valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät mikä … Lue lisää The post Kevään kysytyin valmennus: Matkailun digitaalinen myynti ja markkinointi first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description