Ajankohtaista

 • 17.9.2019 Ajankohtainen

  Vill du bli lärling?

  Nu kan du som är konstnär eller hantverkare söka ett lärlingsstipendium från Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.9-12.10.2019. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan 12.9-12.10.2019. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under våren – ansökan är då öppen 12.3-12.4.2020. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi. Läs mer om lärlingsstipendium.

  Lue lisää »

 • 13.9.2019 Ajankohtainen

  Är du studerande och vill göra praktik utomlands?

  Den 15 september 2019 öppnar ansökan för praktik som inleds våren 2020. Vårens praktikplatser finns i Tokyo, London, Stockholm – och som nyheter Paris och New York. Praktikstipendierna kan sökas av dig som är: heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste åretfinsk medborgare eller fast bosatt i Finland ochha svenska som modersmål eller studiespråk. I höst kan du ansöka om följande praktikplatser: Finlands institut i Tokyo, Japan Finlands institut i London, England Finlandsinstitutet i Stockholm, Sverige Finlands kulturinstitut i New York, USA Finlands institut i Paris, Frankrike De flesta praktikperioder är 11 månader och Kulturfondens bidrag är 1300-1800 euro i månaden beroende på praktikort. Ansökningstiden för praktikplatser utomlands är varje år i mars och september. Höstens ansökningstid är 15-30.9.2019. Läs mer och ansök om praktikplats. Rekryteringen till de flesta praktikplatser är ett samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors. Närmare information om praktikplatserna vid Finlands kulturinstitut:
  Saara Juusti: saara.juusti(at)instituutit.fi, praktikkoordinator vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf. Vår ombudsman Håkan Omars, hakan.omars(at)kulturfonden.fi svarar på frågor.

  Lue lisää »

 • 12.9.2019 Ajankohtainen

  Från AI till ploggning

  Är du lärare i naturvetenskaper? I höst bjuder vi på en inspirationsdag. Vi träffas på vetenskapscentret Heureka i Vanda måndagen den 18 november 2019. I en allt mer komplex värld är undervisningen i naturvetenskaper viktig. Klass- och ämneslärare jobbar hårt för att följa med den snabba vetenskapliga utvecklingen och se till att elever och studerande får ta del av aktuell kunskap och utveckla färdigheter som behövs i framtiden. PISA 2015 visar att det finns ett tydligt samband mellan ungas motivation och deras prestationer i naturvetenskapliga ämnen. Svenska kulturfonden vill stödja de svenskspråkiga lärarna i naturvetenskapliga ämnen i årskurs 1-9 och på andra stadiet. Därför ordnar vi nu ett seminarium som ger verktyg och vägkost för aktuell och inspirerande undervisning. Seminariet riktar sig i första hand till lärare, men lämpar sig också för andra intresserade Här kan du bekanta dig med seminariedagens program: Inbjudan och programLadda ner Att delta i seminariet är gratis och Kulturfonden bjuder på kaffe, lunch och inträdet till Heurekas utställningar. Anmäl dig via http://anmalan.kulturfonden.fi senast den 4 november 2019. Information och förfrågningar: Berndt-Johan Lindström
  ledande ombudsman
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647 = 'berndt-johan.lindstrom' + '@'; addy576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647 = addy576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647 = 'berndt-johan.lindstrom' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647').innerHTML += ''+addy_text576b2b12c830a2d483d45cbe41fb1647+'';

  Lue lisää »

 • 10.9.2019 Ajankohtainen

  Vill du jobba på Studiefonden?

  Vår kollega på Svenska studiefonden slutar i höst och vi söker nu en ny timanställd ombudsman. Är du vår nya medarbetare? Som Studiefondens ombudsman är du anställd av Svenska kulturfonden och hör till vårt utbildningsteam i Helsingfors. Du jobbar främst på distans och din arbetstid är cirka 500 timmar per år. Till dina viktigaste arbetsuppgifter hör: att administrera Studiefondens utdelning och bereda ansökningar till Studiefondenatt hålla kontakt med Studiefondens finansiärer att ge råd till sökandeatt bereda ansökningar om Kulturfondens fortbildningsstipendier inom utbildning Vi söker dig som: har lämplig högskoleexamenkänner utbildningsfältet och dess strukturerhar kännedom om utbildningsprogram – både i Finland och utomlandshar god kommunikations- och samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt Intresserad? Sänd ansökan, CV och löneanspråk senast den 30 september 2019 till vår ekonomi- och personalchef britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi. På frågor svarar vår utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström, berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi, tfn 040 838 1358. Om Studiefonden Studiefonden, som är ett samarbete mellan fem stiftelser och föreningar, beviljar bidrag till heltidsstuderande med svenska som modersmål eller studiespråk. Läs mera om Studiefonden här.

  Lue lisää »

 • 10.9.2019 Ajankohtainen

  Praktik utomlands med bidrag av Kulturfonden

  I höst gör nio unga finlandssvenska praktik utomlands med bidrag av Svenska kulturfonden. Varje år erbjuder Kulturfonden ett tiotal praktikplatser runt om i världen. I september är det ansökningstid för praktikperioderna som inleds våren 2020.   Följande praktikanter inleder sin praktik hösten 2019: Tove Huldén, Åbo – Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo
  Laura Kolehmainen, Raseborg – Finlands kulturinstitut i Köpenhamn
  Tiiu Tiilikainen, Tammerfors – Finlands kulturinstitut i Madrid
  Pauli Orava, Tammerfors – Finlandsinstitutet i Tyskland
  Lisa Forss, Tammerfors – Finlands kulturinstitut i Tallinn
  Rebecka Vilhonen, Åbo – FinnAgora – Finlandsinstitutet i Ungern
  Emil Kusnetsoff, Laitila – Finlands Beneluxinstitut i Bryssel
  Laura Lapela, Pargas – Kommunförbundets kontor i Bryssel
  Tinja Räsänen, Helsingfors – Circolo Scandinavo i Rom Ansökningstiden till praktikplatserna är årligen i mars och september. I mars fick vi 63 ansökningar. På basis av de ansökningarna valde Kulturfonden i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors nio praktikanter. Den 15 september 2019 öppnar ansökan för praktik som inleds våren 2020. Vårens praktikplatser finns i Tokyo, London, Stockholm – och som nyheter Paris och New York. Läs mer om de aktuella praktikplatserna. Praktikstipendierna kan sökas av heltidsstuderande vid universitet eller annan högskola eller som har utexaminerats från en sådan under det senaste året. Den sökande ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och ha svenska som modersmål eller studiespråk. De flesta praktikperioder är upp till 11 månader långa. Kulturfondens bidrag är 1300-1800 euro i månaden beroende på praktikort. Pressmeddelande
  Helsingfors den 10 september 2019
  Noggrannare information: Håkan Omars
  ombudsman, Österbotten
  hakan.omars(at)kulturfonden.fi
  040 550 8734 Martina Landén-Westerholm
  Kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  040 537 1494

  Lue lisää »

 • 9.9.2019 Ajankohtainen

  Delaktig i berättelsen?

  I oktober ordnar vi två seminariedagar för museianställda i Svenskfinland. Vi träffas i Åbo den 3-4 oktober 2019. Museianställda deltar i seminariet gratis. Anmäl dig senast den 23 september 2019. Programinformation och noggrannare instruktioner hittar du här: Program_inbjudan_Museisemi2019Ladda ner

  Lue lisää »

 • 5.9.2019 Ajankohtainen

  Studiefonden delade ut över 820 000 euro

  I höst inleder 665 studerande sina studier med ett stipendium från Svenska studiefonden på kontot. Sammanlagt delar Studiefonden i år ut bidrag på drygt 823 000 euro. Studiefonden har i år beviljat 665 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Drygt 635 000 euro går till svenskspråkiga universitets- och högskolestuderande.  Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. För studiekostnader i Finland beviljades bidrag enligt Studiefondens prioriteringar. Stipendierna för studier eller praktik i Finland var mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier var mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Totalt fick Studiefonden i år 869 ansökningar; över 150 ansökningar färre än ifjol och ungefär 400 ansökningar färre än år 2017. – Vi tror att det allt lägre antalet ansökningar bland annat beror på att färre studerande åker på utbytesstudier eller utlandspraktik. Vi ser också att nedläggningen av olika studieprogram vid yrkeshögskolorna påverkar antalet ansökningar, säger Maria Bergenwall, ombudsman vid Studiefonden. Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i juni. De sökande får genast besked om besluten. Stipendierna beviljas sökande som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finska medborgare eller fast bosatta i Finland och som har svenska som modersmål eller studiespråk. Enligt Studiefondens regler kan en studerande beviljas ett stipendium bara en gång. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 55 skolor totalt 188 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning Svenska studiefonden är ett samarbete mellan: Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet rfSvenska folkskolans vänner rfLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

  *** Svenska studiefonden
  Helsingfors den 5 september 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och kommentarer Maria Bergenwall
  ombudsman
  Svenska studiefonden
  kontakt(at)studiefonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.9.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i Nyland

  I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Bidrag kan beviljas åt enskilda personer som har svenska som modersmålär bosatta i den nyländska skärgårdenägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg ochmånar om skärgårdens traditionella näringar. Understöd kan också ges till enskilda personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård. Läs mer och ansök om bidrag ur Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Henrik Nysténs testamentsfond stöder inte anskaffningar till enskilda personer. Läs mer och ansök om bidrag ut Henrik Nysténs testamentsfond. Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 4.9.2019 Ajankohtainen

  Svenska gården i Lahtis klar för invigning

  Nu är det full fart i Svenska gården i Lahtis. Här samlas varje skoldag cirka 60 dagisbarn, 80 skolelever och 20 pedagoger. Under kvällar och helger tar lokala föreningar över med aktiviteter på svenska. – Svenska gården är resultatet av aktiva och engagerade föräldrar och lärare, en god vilja bland tjänstemän och beslutsfattare i Lahtis och finlandssvenska fonders och stiftelsers ambition att medverka till ändamålsenliga utrymmen för dagis och skola på svenska i Lahtis. Resultatet blev ett unikt och framgångsrikt samarbetsprojekt med det svenska språket i fokus, säger Johan Johansson som är ordförande för Fastighetsaktiebolaget Svenska gården i Lahtis. Tidigare Anttilamäen koulu blev platsen för Svenska gården i Lahtis. Hela renoverings- och byggprojektet kostade omkring 7,4 miljoner euro. Fonder och stiftelser stod för ett bidrag på totalt 2,8 miljoner euro. – Samtidigt som vi förverkligade Svenska gården i Lahtis, blev renoveringen av den anrika skolbyggnaden från början av 1900-talet också en kulturpolitisk gärning, säger Johan Johansson. I Svenska gården finns Svenska skolan i Lahtis med årskurserna 1-6. Vägg i vägg med skolan driver Folkhälsan Välfärd Ab daghem och en eftermiddagsklubb i ett nybygge. – Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Lahtis är en stad som satsar på barn och ungas välmående. Ett allaktivitetshus för det svenska matchar stadens strategi perfekt. Svenska gården, som skapar rum för möten mellan språkgrupperna, gör livet ännu bättre för oss som lever på båda inhemska språken i Päijät, säger Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis. I både daghemmet och skolan använder man språkbadsmetoder för att stärka barnens svenska. – Intresset för skola och dagis på svenska har ökat rejält när familjerna hört om Svenska gården. I bara daghemmet har antalet barn på en kort tid ökat från 35 till 60. Dessutom har utrymmena lockat nya, behöriga pedagoger till Lahtis, säger Lena Wallin-Oinonen, chef för småbarnspedagogik. Onsdagen den 4 september kl. 14 invigs Svenska gården med en stor fest för dagisbarnen, eleverna, föräldrarna och finansiärernas och stadens representanter. På scenen utanför skolan och dagiset tar bland annat Christoffer Strandberg, Krista Siegfrids, Emma Klingenberg, Jennie Storbacka, Felix Zenger och mumintrollen plats. – Invigningen av Svenska gården är en glädjefest och hela läsåret är ett jubileumsår för oss, säger Karin Ihalainen, Om Svenska gården i Lahtis Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis äger fastigheten. Bolaget ägs i sin tur av Samfundet Folkhälsan, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Renoveringens kostnader på omkring 7,4 miljoner euro finansierades bland annat via ett bidrag på totalt 2,8 miljoner euro från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland. Lahtis stad är hyresgäst i skolan. I daghemmet är Folkhälsan Välfärd Ab hyresgäst. Arkitektbyrån H&M Arkkitehdit och Anneli Hellsten var ansvarig huvudplanerare för projektet. Consti var huvudentreprenör, byggherrekonsult var Haahtela rakennuttaminen med Reima Luodemäki som projektchef. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden/Stiftelsen för utbildnings- och kulturinvesteringar
  Lahtis den 4 september 2019 Noggrannare information: Johan Johansson (kommentarer)
  ordförande för FAB Svenska Gården i Lahtis
  040 455 4677
  johan.johansson(at)investeringsstiftelsen.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 3.9.2019 Ajankohtainen

  Behöver ert föreningshus renoveras?

  Nu kan aktiva föreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Ansök senast den 30 september 2019. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni göra en renoveringsplan och låta konditionsgranska huset. Ni kan också söka finansiering t.ex. från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och NTM-centralen. Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för konditionsgranskning, planering, material eller avslutade projekt. Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer och gör ansökan här. Ombudsman Matts Blomqvist (matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi) svarar på frågor.  

  Lue lisää »

 • 3.9.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i Österbotten

  Är du svenskspråkig österbottning eller verksam i en österbottnisk sammanslutning? I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Ansökningstiden är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december. 30 enskilda fonder
  SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Ansök i september
  Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Om du har frågor kan du kontakta hakan.omars(at)kulturfonden.fi. Håkan Omars är vår ombudsman i Österbotten. Du som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 2.9.2019 Ajankohtainen

  Christina Gestrin är årets Fredrika

  Christina Gestrin jobbade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. Nu får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön. Christina Gestrins arbete för miljön började redan på 1990-talet på miljöministeriet och i forststyrelsen. Under 15 år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i miljöutskottet. – Samhällsmoderlighet är ett mångtydigt begrepp. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades ville man uppmärksamma svenskspråkiga kvinnor som i Fredrika Runebergs anda stärker samhällsutvecklingen. Christrina Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell. Stipendiekommittén valde att i år fokusera på miljö och ekologi – idag mer än någonsin behövs idogt arbete för vår gemensamma moder jord. – Jag är glad att Östersjöns miljö, klimatet och en hållbar livsstil idag upplevs som de viktigaste frågorna i samhället. Så har det inte alltid varit. Ännu i slutet av 1980-talet ansåg många att miljövården var ett hot mot samhällsutvecklingen, säger Christina Gestrin som är agroforstmagister inom miljövård. Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén lyfter fram att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar – varje enskild människa, hela samhället och varje nation. – Mycket positivt har skett i arbetet för en renare Östersjö. Sedan 1980-talet har utsläppen av näringsämnen halverats. Men mycket arbete återstår och vägen tillbaka till ett gott miljötillstånd kräver fortsatt aktivitet, tid och tålamod, säger Gestrin. Om Christina Gestrin Riksdagsledamot 2000-2015 (SFP)Ordförande för Folktinget 2011-2015Medlem i Nordiska rådet 2007-2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottetOrdförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008-2011Utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018-2019Styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering r.f. 2018-Författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen – Ett exempel på fredlig dialog som Nordiska rådet publicerade år 2018 Fredrika Runeberg-stipendiet delas ut vid en ceremoni i Runebergshemmet i Borgå måndagen den 2 september kl. 18.00. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Samtiden kände Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid; Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.  Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund. Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i september

  Vi vill göra det lätt för dig som ansöker om bidrag från Kulturfonden. Därför finns det nu färre datum att hålla koll på. Från och med hösten 2019 har flera specialfonder ansökningstid samtidigt i september. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Minister Kristian Gestrins SkärgårdsfondHenrik Nysténs fond I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Kristinestads kulturfondSvenska Österbottens Kulturfond (SÖK).Henry och Martta Bertells minnesfondInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westerbergs fond. Du kan också ansöka om bidrag för: Film- och medieproduktion
  Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Läs mer om bidrag för film- och medieproduktion. Föreningshusrenovering
  Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. Läs mer om bidrag för renovering av föreningshus. Utlandspraktik
  Hösten 2019 erbjuder vi i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf fem internationella praktikplatser. Ansök om ett bidrag för utlandspraktik 15-30.9.2019. Läs mer om utlandspraktik. Lärlingsstipendium
  Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2019. Läs mer om lärlingsstipendium. Vår allmänna ansökningstid är fortsättningsvis november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Läs mer om novemberansökan.

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Visit Finlandin matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas löytyy nyt e-learning ympäristöstä

  Keväällä 2019 uutisoitiin Visit Finlandin kansainvälistumisoppaasta, joka on tarkoitettu kansainvälistyvälle matkailuyritykselle ja -yrittäjälle.  Nyt opas on viety myös e-learning ympäristöön.  E-learning ympäristössä opasta voi selata omalla tahdillaan osiota kerrallaan.  Visit Finlandin kansainvälistymisopas on kirjoitettu 4P mallin mukaisesti, ja käsittelee matkailun ekosysteemiä ja kansainvälistymistä Tuote (product), Hinta (price),  Jakelu (place) ja Markkinointi (promotion) lähtöisesti.  Opas kirjoitettiin ja työstettiin Sähköinen Liiketoiminta … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar?

  Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du lära känna fler som talar andra språk än svenska? Svenska kulturfonden efterlyser nu mångkulturella träffar för svenskspråkiga och personer som talar ett annat språk.     – Möten över gränser är viktiga i en allt mer globaliserad värld. Bidraget Kultur tillsammans är ett sätt för Kulturfonden att uppmuntra till jämlika möten, större förståelse för varandra och ett mångkulturellt samhälle, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden. Det nya Kultur tillsammans-bidraget uppmuntrar till möten mellan svenskspråkiga och personer som talar andra språk. Målet är att sänka tröskeln för att lära känna varandras kulturer och samtidigt öka förståelsen för varandra. De mångkulturella möten som ordnas med Kultur tillsammans-bidrag kan ha till exempel bildkonst, musik, dans, matlagning eller hantverk som tema. Det viktiga är att mötena skapar växelverkan mellan kulturerna och att deltagarna samtidigt lär känna varandra. Kultur tillsammans-bidraget startade redan år 2016, men har nu förnyats efter en kort paus. Organisationer – också församlingar och företag – kan under hela året ansöka om bidrag på max 1 000 euro. Läs mera om Kultur tillsammans-bidragen. Noggrannare information: Håkan Omars
  ombudsman, Österbotten
  hakan.omars(at)kulturfonden.fi Åsa Rosenberg
  ombudsman, Åboland
  asa.rosenberg(at)ulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description