Ajankohtaista

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Sök bidrag ur våra specialfonder i september

  I september kan du ansöka om bidrag ur våra specialfonder. Nytt för i år är att vi kan bevilja bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten ur Frans Henriksons testamentsfond. Vill du veta mer om våra specialfonder? Läs gärna vår artikel om våra specialfonder. I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Frans Henriksons testamentsfond
  Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax). Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan ansöka om bidrag. Kristinestads kulturfond
  Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad. Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
  Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Henry och Martta Bertells minnesfond
  Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader. Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
  Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning. Läs mer om hur du väljer specialfond inom Svenska Österbottens Kulturfond. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Henrik Nysténs testamentsfond
  Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Du kan också ansöka om bidrag för: Föreningshusrenovering Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning.  Vi kan bevilja bidrag för konditionsbedömning och planering och för renoveringsåtgärder. Lärlingsstipendium Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2021. Utlandspraktik Studerande vid en högskola eller nyligen utexaminerade kan ansöka om ett praktikstipendium för praktik utomlands. Hösten 2021 erbjuder vi utlandspraktik vid fem organisationer. Ansök om stipendium för utlandspraktik 15–30.9.2021. Film- och medieproduktion Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem. Vistelsestipendier Vi tar emot ansökningar om vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) och S:t Petersburg (Ryssland). Vistelsestipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka om stipendium. Ansök om vistelsestipendium 1-30.9.2021.
    Ansök också i november Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

  Lue lisää »

 • 19.8.2021 Ajankohtainen

  Nya namn bland Kulturfondens förtroendevalda

  Vi inleder hösten med elva nya förtroendevalda. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse. Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I den nya styrelsen finns åtta kvinnor och fyra män. Mikaela Nylander inleder sitt andra år som ordförande i Kulturfondens styrelse. Ny medlem i Kulturfondens styrelse är professor Björn Vikström från Åbo. De nya medlemmarna i Kulturfondens delegation är: Emina Arnautovic, integrationssakkunnig vid Folkhälsan, NärpesSofia Jern, redaktör, HelsingforsBjörn Wallén, ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, IngåJohanna Wassholm, docent, historieforskare, Åbo Mikael Svarvar inleder sitt andra år som ordförande för Kulturfondens delegation.  Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Åtta i delegationen är kvinnor och sju är män. Bekanta dig med Kulturfondens alla förtroendevalda här. Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. I den nyländska direktionen är Leena Björkqvist, Hannah Kaihovirta, Tom Rejström och Björn Wallén är nya medlemmar. Tanja Reuter-Lindén och Clara Reinikainen är nya medlemmar i den åboländska direktionen. I den österbottniska direktionen är Emina Arnautovic och Pauliina Holmqvist nya medlemmar. De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

  Lue lisää »

 • 1.7.2021 Ajankohtainen

  Ingeborg Spiik får pris ur Meta och Ole Torvalds fond

  Kulturfonden belönar eldsjälen Ingeborg Spiik med ett pris ur Meta och Ole Torvalds fond. Priset på 4 500 euro delas ut på Teaterboulages premiär torsdagen den 1 juli kl. 18.30 på Pargas Hembygdsmuseum. Ingeborg Spiik en eldsjäl inom kultur i Åboland; hon är bland annat ordförande för Teaterboulage. Hon har också själv varit skådespelare i flera produktioner.   Hela hennes liv har präglats av kultur såväl i arbetslivet, som inom förtroendeuppdrag och fritidsengagemang. Hon har ett brett intresse för kultur i olika former och är verksam inom olika föreningar inom teater, litteratur och musik. I prismotiveringen konstaterar direktionen för Åbolands svenska kulturfond: Ständigt nyfiken tar sig Ingeborg Spiik an olika utmaningar både på scenen och i kulisserna. Språket, berättelserna och människan är centrala i hennes livslånga engagemang för kultur. Medryckande och inspirerande, men samtidigt organiserad och kunnig är hon sedan länge en av kulturens verkliga eldsjälar i Åboland. Meta och Ole Torvalds fond Syftet med priset ur Meta och Ole Torvalds fond är att ”stöda åboländska identitetsstärkande strävanden”. Priset delas ut ungefär vart tredje år och kan inte sökas. Meta och Ole Torvalds fond inom Svenska kulturfonden stiftades på initiativ av Åbo Underrättelser i samband med Meta Torvalds 70-årsdag år 1992. Meta Torvalds (1922–2012) var journalist och Finlands första kvinnliga chefredaktör. Torvalds verkade också inom kulturlivet i Åbo. Ole Torvalds (1916–1995) finländsk författare och poet. Båda makarna har varit chefredaktörer för Åbo Underrättelser. *** Noggrannare information: Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
  ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
  0500 744 477
  asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden/Meta och Ole Torvalds fond
  Publiceringsfritt torsdagen den 1 juli kl. 00.01

  Lue lisää »

 • 24.6.2021 Ajankohtainen

  Glad sommar!

  Svenska kulturfondens kansli är sommarstängt mellan den 28 juni och den 9 augusti 2021. De flesta anställda håller sin semester då och några tar också ut övertidsledigt. Från och med måndagen den 9 augusti når du oss som vanligt igen. Ha en riktigt skön sommar!

  Lue lisää »

 • 24.6.2021 Ajankohtainen

  Kulturfonden på tre minuter

  Lär dig mer om Kulturfonden i vår video Hjärta och hjärna på tre minuter! Film: Eva Lingon

  Lue lisää »

 • 22.6.2021 Ajankohtainen

  Mahtavaa Suomen kesää – lomailemme 25.6. – 30.7.2021

  Loistavaa ja lempeää kesää 2021! Lomailemme 25.6. – 30.7.2021   Luonto leppyi lempeäksi
  kovan kiireen kolhimille,
  työpaineen pakottamille.
  Suvi salli suloisintaan,
  kesä kantoi kauneintaan,
  nurmi tuoksui,
  linnut lauloi,
  tuuli leyhyi leppeästi.
  Järvi hohti hopeoina,
  kultatähtinä kimalsi,
  timantteina tuikahteli.
  Kaikki kiireet katosivat
  saunan sylissä somassa,
  paineet pois jo putosivat,
  järven lempeen lainehille. Kuva: Kirsi Mikkola, Kemijoen ranta, Rovaniemi… Lue lisää The post Mahtavaa Suomen kesää – lomailemme 25.6. – 30.7.2021 first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 22.6.2021 Ajankohtainen

  Många nya idéer för rekreation för äldre i Åboland

  Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet fördelar 200 000 euro för rekreation för äldre personer i Åboland. Nu kan 25 organisationer erbjuda olika former av rekreation.   – Coronakrisen har drabbat äldre personer och rekreationsverksamheten har ofta fallit bort. Därför är den här bidragsformen både aktuell och viktig, säger Åsa Rosenberg, Kulturfondens ombudsman i Åboland.  Bland de 25 bidragsmottagarna finns både stora och små organisationer – bland annat kommuner, lokala föreningar inom tredje sektorn och företag inom äldrevården. Bidragsmottagarna finns i hela Åboland, från Åbo centrum till yttre skärgården. Bidragen är mellan 1 500 euro och 40 000 euro. Det största enskilda bidraget på 40 000 euro går till Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo för generationsöverskridande verksamhet för seniorer och dagisbarn. Projektet satsar på samvaro och förhöjd livskvalitet för deltagarna och ska pågå under tre terminer. – De sökande presenterade många bra projekt i hela Åboland. I ansökningarna fanns många goda tankar om hur man når nya målgrupper. Vi är också glada över de nya nätverk som skapas – bland annat samarbete mellan kultursektorn och socialsektorn, säger Rosenberg. – Jag hoppas att vi med den här satsningen – åtminstone till en del – kan minska ensamhet hos äldre personer och skapa meningsfull verksamhet för dem, säger Henrik Karlsson, vd för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. Både Rosenberg och Karlsson är glada över att pilotprojektet skapade nya samarbetsformer och nätverk. –Vi hoppas att de finns kvar i Åboland också efter det här projektet, säger Rosenberg. Speciellt glad är Rosenberg över att äldre får kulturupplevelser i olika genrer. – Ofta kan rekreation för äldre begränsa sig till musik, men nu har vi fått ansökningar från aktörer inom många olika konstgrenar. Det tillfälliga bidraget väckte stort intresse. Under ansökningstiden i maj gjorde 39 sökande anspråk på sammanlagt 600 000 euro. Stiftelserna hade reserverat 100 000 euro vardera för bidragsformen. Kulturfondens bidrag kommer ur specialfonden Fredrikahemmets fond. Läs mer om bidraget här. Här finns alla beviljade bidrag. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
  Helsingfors den 22 juni 2021 Noggrannare information: Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
  ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
  0500 744 477
  asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi Henrik Karlsson (kommentarer)
  vd, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
  050 511 9496
  henrik.karlsson(at)eschner.fi Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent, Svenska kulturfonden
  040 537 1494
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 21.6.2021 Ajankohtainen

  Härliga, hemska stipendier

  Glädje och lycka, besvikelse, osäkerhet, bitterhet och till och med känslor av skam. Bland annat de här känslorna förknippas med stipendieansökningar och stipendier. Under år 2020 samlade Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Svenska litteratursällskapet i Finland tillsammans med några finländska fonder och stiftelser in människors berättelser om att söka och få stipendium. Insamlingen avslutades i december 2020 och resulterade i ett litet men mångsidigt material. 40 personer skickade in sina berättelser om att skriva ansökningar och leva på arbetsstipendium. Skribenterna betonade att stipendier är något som är tätt sammanflätat med både lönearbete och perioder av arbetslöshet, ja med hela livssituationen. Materialet omfattar sammanlagt 119 sidor. Texternas längd varierar mellan en halv sida och sju sidor. Berättelserna håller hög nivå, de är personliga på ett intresseväckande sätt och beskrivningen av alla de känslor som förknippas med att söka stipendium är realistiska. Det handlar om glädje och lycka, besvikelse, osäkerhet, bitterhet och till och med känslor av skam. Berättelserna nyanserar den diskussion som förs i offentligheten om hur det är att leva på stipendium som forskare eller konstnär. Ett positivt stipendiebesked upplevdes ibland som ett tecken på uppskattning eller till och med som en gåva. När jag arbetade med min doktorsavhandling tänkte jag att fondfinansieringen var något ofattbart lyxigt, en gåva från himlen. Så tänker jag fortfarande. Någon gav mig pengar och jag fick koncentrera mig på att tänka egna tankar, undersöka ämnen som var viktiga för mig och skriva text som var min egen – och jag fick göra det under en lång tid. Men beviljad finansiering väcker inte alltid bara positiva reaktioner. Man kan också känna tvång att bevisa att man är värd sitt stipendium. Och om man själv beviljats stipendium, men kollegan fått avslag, blir situationen motstridig. Varför har det egna arbetet ansetts värt att finansiera, men inte kollegans? Processen med att skriva stipendieansökningar har skapat outplånliga minnen hos många skribenter. Hur beskriver man sitt projekt på ett begripligt sätt för den okända person som ska bedöma ansökan?  Hur ger man uttryck för sin sakkunskap, sitt intresse och sin motivation? Jag har skrivit stipendieansökningar i tillstånd av iver, frustration, panik, uppgivenhet och hopp. Många beskriver alla timmar de lagt ner på en ansökan och sin reaktion när de nåtts av beskedet om avslag. Besvikelsen över att den omsorgsfullt skrivna ansökan inte gav önskat resultat. Besvikelsen över att det egna arbetet och forskningsämnet inte setts som värdefullt. Besvikelsen över att en stipendieforskare inte välkomnas i forskargemenskapen. I många berättelser beskrivs en osäker utkomst och hur stipendieperioder, lönearbete och tider av arbetslöshet har avlöst varandra. Skribenterna lyfter också fram problem som uppstått kring socialskyddet. Goda sidor med att leva på stipendium som nämns är däremot friheten i arbetet och att man inte belastas av besvärlig byråkrati. Enligt många unga forskare och konstnärer ger ett stipendium de bästa möjligheterna att genomföra ett projekt man själv planerat och det kan i bästa fall också öppna dörrarna för internationella kontakter. Vinnaren i insamlingen Apurahamuistoni – I hopp om stipendium, som också får ett specialomnämnande, är Lasse Lehtinen. Övriga penningpriser (placeringarna 2-6) tilldelas Paula Arvas, Milja Heikkinen, Merja A.T. Reunanen, Minna Santaoja och Kimmo Laitinen. Tävlingsjuryn bestod av professor emeritus Kimmo Kontula som representant för Suomen kulttuurirahasto, ombudsman Katarina von Numers-Ekman som representant för Svenska kulturfonden, museilektor Leena Svinhufvud som representant Jenny ja Antti Wihurin rahasto och akademiforskare Hanna Kuusela som representant för Alfred Kordelinin säätiö. Insamlingen för personer som ansökt om och fått stipendier arrangerades av Alfred Kordelinin säätiö i samarbete med Suomen kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Svenska kulturfonden, samt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura och Svenska litteratursällskapet i Finland. Den genomfördes 1.1–31.12.2020.

  Lue lisää »

 • 17.6.2021 Ajankohtainen

  Vi fick många bra frågor om stiftelsernas roll – här är våra svar

  Kan sökande få respons på sin ansökan? Vad gör vi med inlämnade redovisningar? Vi fick många bra frågor under webbseminariet Samspelets regler. I den här texten svarar vi på frågorna tillsammans med Stiftelser och fonder rf.     Diskussionen om stiftelsernas roll fortsätter. I april lanserade Kulturpolitiska forskningscentret Cupore sin rapport ”Samspelets regler” och vi ordnade tillsammans med några andra stiftelser ett webbseminarium om stiftelsefinansieringens roll. Här kan du läsa mer om evenemanget och debatten efter seminariet. Vi publicerade en text om vad vi gör med redovisningar, läs den här. Vi fick många bra frågor och besvarade flera av dem redan under diskussionen. Vi tyckte frågorna var så bra att vi skrev en webbartikel om dem tillsammans med Stiftelser och fonder rf. Du hittar texten men frågor och svar på Stiftelser och fonders webbplats.

  Lue lisää »

 • 15.6.2021 Ajankohtainen

  Var försiktig med dina bankkoder

  Nu gäller det att vara noggrann då du besöker vår webbplats! Adressen till Svenska kulturfondens webbplats är www.kulturfonden.fi. Ingenting annat.
  Oärliga personer har skapat en kopia av vår webbplats på en snarlik adress. Fuskwebbplatsen ser likadan ut som vår egentliga webbplats, men adressen är avvikande och kopplar dig så småningom vidare till åtminstone Aktia Banks inloggningssida. På vår webbplats – www.kulturfonden.fi – ber vi dig aldrig lämna ut dina bankkoder. Bankkoderna behövs endast då du i vår ansökningsportal undertecknar din anhållan om att lyfta ett beviljat bidrag. Till anhållan kommer du endast då du först loggat in med ditt användarnamn och lösenord. Om du är osäker – mejla kansliet(at)kulturfonden.fi. Vi har idag, tisdagen den 15 juni 2021, publicerat varningen i våra kanaler på sociala medier.

  Lue lisää »

 • 15.6.2021 Ajankohtainen

  Vill ni jobba i Jörn Donners lägenhet?

  I höst erbjuder vi residensvistelser för arbetsgrupper i Jörn Donners lägenhet i centrala Helsingfors. Residenset är ett samarbete med Föreningen Konstsamfundet och bolaget Donner Productions. Ansökan pågår 15.8-5.9.2021. Uppdatering: Vi förlänger ansökningstiden till söndagen den 5 september 2021. Arbetsgrupper som beviljas korttidsresidens får fri tillgång till Jörn Donners lägenhet dagtid i en arbetsvecka (måndag till fredag). Vi erbjuder residenset sammanlagt tolv veckor – från oktober till december (inte vecka 51). Residensstipendiet är för arbetsgrupper som består av författare,manusförfattare,journalister,dramaturger,regissörer,filmvetare ellerproducenter. Vi prioriterar arbetsgrupper inom litteratur och film. Residensstipendium beviljas inte åt studerande. Om lägenheten Lägenheten är på Norra Kajen 12 i centrala Helsingfors. I lägenheten finns ett bibliotek/mötesrum, två arbetsrum, en kokvrå och trådlöst internet. Residensvistelsen är endast dagtid och det är inte tillåtet att övernatta i lägenheten. Om residensstipendiet Förutom fri tillgång till lägenheten dagtid får residensstipendiaterna ett stipendium på 500 euro per person. Stipendiet är för kostnader för boende och/eller uppehälle under residensperioden. Vi följer noggrant myndigheternas anvisningar om coronapandemin. På grund av pandemiläget kan residenset inte ta emot internationella gäster. Ansökningstid Vi tar emot ansökningar om residentsvistelser mellan den 15 och 31 augusti 2021. Lämna in ansökan i vårt ansökningssystem.   Vi ger besked inom september. Att ansöka om bidrag som arbetsgrupp Enbart arbetsgrupper kan söka residentsstipendiet. Observera följande kriterier: Alla medlemmar i arbetsgruppen ska vara bosatta och verksamma i Finland.Gruppens arbete ska ha en anknytning till det svenska i Finland. Två- och flerspråkiga arbetsgrupper är välkomna att ansöka (ett av språken ska vara svenska).Gruppen ska bestå av 2–6 personer. Flera mindre grupper kan vistas i residenset samtidigt. Gör ansökan som en arbetsgrupp, inte som privatperson eller samfund. Registrera ett nytt användarkonto för arbetsgruppen för ansökan. Se vår video och läs vår text om arbetsgrupper här. Den totala stipendiesumman beror på hur många medlemmar arbetsgruppen har (t.ex. 4 personer = 2 000 euro). Vi fördelar stipendiesumman mellan gruppmedlemmarna i samband med utbetalningen. Läs mer om residensvistelserna här. Frågor? Ombudsman Anna Wilhelmson ger noggrannare information om residensvistelserna (anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi).

  Lue lisää »

 • 11.6.2021 Ajankohtainen

  Kulturfonden stöder scenarbetare med rehabilitering och friskvård

  Svenska kulturfonden delar ut över 400 000 euro som stipendium för rekreation, rehabilitering och friskvård för professionella skådespelare och konstnärer. Yrkesgrupper där många förlorat alla sina arbetsmöjligheter och hela sin utkomst under hela pandemin. – I ansökningarna såg vi tydligt hur viktigt arbetet och arbetsgemenskapen är för välmåendet. Nästan alla har drabbats hårt ekonomiskt, bland frilansarna har många stått helt utan inkomst sedan mars 2020, men många känner sig dessutom ensamma och isolerade och mår dåligt både fysiskt och psykiskt, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin. Rekreationsbidraget är en tillfällig bidragsform som möjliggörs via Thelma och Lise Standertskjölds fond – en av Kulturfondens allra största specialfonder. Yrkesverksamma och pensionerade scenarbetare och konstnärer kunde söka stipendiet. – Vanligen riktar vi våra bidrag till projekt och verksamheter, inte till rekreation eller anskaffningar. Men eftersom systrarna Standertskjöld valde att stödja just rekreation och rehabilitering för skådespelare och konstnärer, kan vi nu undantagsvis ge bidrag för just det här. Fonden har mycket bra avkastning och den kommer väl till pass nu, säger Åsa Juslin. Många sökande var lättade över att inte behöva planera nya projekt, när det fortfarande är högst osäkert om planerna överhuvudtaget går att genomföra på grund av pandemin. Istället fick de sökande sätta fokus på hälsa och arbetsförmåga. – Scenkonstnärer och sångare har ett fysiskt krävande yrke och det syntes i ansökningarna. Många oroar sig för hur ett av deras viktigaste arbetsredskap – den egna kroppen – klarar den långa pausen. Scenkonstnärer har sökt bidrag för fysioterapi eller fysikalisk behandling, och sångare önskar röstvård och massage. Unga och nyutbildade oroar sig för den långa pausen innan de kommer ut i arbetslivet och de vill på egen hand kämpa för att upprätthålla allt de lärt sig under studierna. Under ansökningstiden i april-maj fick Kulturfonden nästan 300 ansökningar. Ungefär hälften av ansökningarna lämnades in av professionella scenkonstarbetare. Alla beviljade bidrag finns här. *** Svenska kulturfonden
  Den 11 juni 2021
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Noggrannare information: Åsa Juslin
  ledande ombudsman, kultur
  +358 50 325 0825
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  +358 40 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 5.6.2021 Ajankohtainen

  Fotografen Niklas Meltio får Carina Appel-priset

  Fotojournalisten Niklas Meltio får årets pris ur Carina Appels minnesfond. Priset på 3 000 euro överräcks den 30 juni kl. 14.00 på Kilens hembygdsmuseum i Sideby, Kristinestad. Niklas Meltio (f. i Helsingfors 1979) är fotojournalist sedan 2003. Han har flera år gått i bräschen för ett unikt dokumentärt grepp, där han ihärdigt och modigt befinner sig bredvid de människor som lever i krigs- och kristillstånd och som på olika sätt rör sig i välfärdens marginaler. Han har under längre perioder rapporterat om brännande krishärdar i bland annat Syrien, Irak/Kurdistan, Ukraina, Afghanistan och om flyktingströmmen genom Europa. Passionerat och envist skildrar han skeendet på ett realistiskt och klarsynt sätt. Bild från Syrien. Bild: Niklas Meltio. Niklas Meltio har ett eget bildspråk där han på ett unikt sätt kombinerar stillfotografens kunskap och kompositioner med ett rörligt bildmaterial. Hans hantverk är starkt och genomtänkt och står sig i ett internationellt perspektiv. De senaste åren har han skapat sig en position som erkänd videofotograf och har gjort tv-dokumentärer för bland annat Yle. Han har utmärkt sig för reportage i hemlandet, om bland annat utsatta thaikvinnor, hemlösa, asylsökande och missbrukare. I hans arbete syns den respekt som han närmar sig människor med. Niklas Meltio är orädd, kompetent och drar sig inte för att utmana de mediekoncerner som prutar på sina fotojournalistiska ideal genom att rationalisera bort fotograferna. Han har vunnit flera pris för sitt arbete och sina publikationer. Ändå använder han först och främst reportagens inverkan på de samhällen där han jobbar som referens för hur relevant han är för sin bransch. Carina Appels minnesfond grundades för att hedra fotografen och filmaren Carina Appel (1967-2012) och det jobb som hon gjorde särskilt i krigsdrabbade områden. Minnesfonden stöder fotografer som förmedlar information från världen och bidrar till att öka förståelsen mellan folk. Priset ur minnesfonden delas ut vartannat år. Meeri Koutaniemi fick det första priset år 2013, år 2015 belönades Larisa Pelle, år 2017 Esa Ylijääskö och 2019 Hannamari Shakya. Carina Appels minnesfond är en av Svenska kulturfondens drygt 490 fonder. ***
  Pressmeddelande – får publiceras lördagen den 5 juni 2021
  Carina Appels minnesfond och Kilens hembygdsgård Prisjuryn ansvarar för sakinnehållet i texten ovan. Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Dennis Rundt
  prisjuryns ordförande
  tfn 045 235 7552
  dennis.rundt(at)gmail.com

  Lue lisää »

 • 2.6.2021 Ajankohtainen

  Bidrag för utlandsresor och coronapandemin

  Kulturfonden beviljar årligen resebidrag för utlandsresor åt konstnärer, lärare, forskare och andra aktörer som på olika vis arbetar med att främja det svenska i Finland. Coronapandemin har inneburit att vi fått göra flera ändringar i hur vi hanterar ansökningar om resebidrag. Våren 2020 stängde vi ansökan om resebidrag. Hösten 2020 tog vi emot ansökningar för resor inom Finland och Åland och sedan våren 2021, då myndigheternas restriktioner sakta började slopas, tar vi igen emot ansökningar om bidrag för utlandsresor. Eftersom coronakrisen ännu påverkar resor har vi några nya kriterier för ansökningar om bidrag för utlandsresor. Kriterierna gäller för följande bidrag: Resebidrag – konst och kulturStipendier för fortbildning och behörighetsgivande studier – utbildningStudieresor i grupp inom utbildningssektorn När du ansöker om bidrag för en utlandsresa Kom ihåg avbokningsskydd! Utnyttja avbokningsskydd eller möjlighet till ombokning. Du kan inkludera kostnaderna i din budget för resa och logi. Håll dig uppdaterad om reserestriktioner i Finland och på ditt resmål Vi förutsätter att du följer med pandemiläget och att du bedömer om dina resplaner är realistiska. Om resan förutsätter intyg eller tester kan du inkludera kostnaderna i din budget. Om du fått bidrag för en utlandsresa Anhåll om utbetalning av ditt bidrag först när du är säker på att du kan genomföra resan Vi kan numera be att du bekräftar dina reseplaner innan du anhåller om utbetalning av bidraget. Du bekräftar att du kommer att genomföra resan via Korrespondens-länken i vårt ansökningssystem. Om du har en bokningsbekräftelse kan du ladda upp den i vårt system, annars räcker din egen redogörelse. Den här kontrollen gör vi för att undvika onödiga transaktioner då resor inställs. Ändrade planer betyder inte nödvändigtvis att du måste återbetala ett bidrag. Omständigheterna kan snabbt förändras och bidraget kan behövas för att täcka utgifter redan långt före resan. Meddela alla ändringar i planerna till oss utan dröjsmål Om resan inhiberas eller tidtabellen ändras mycket ska du meddela oss. Vi är ofta flexibla med tidtabellen för när bidraget får användas. Vi måste alltid godkänna att syftet med bidraget ändras Vill du använda ditt bidrag för en annan typ av resa? Alla sådana ändringar måste godkännas av oss. Kontakta oss via Korrespondens-funktionen i ansökningssystemet och beskriv dina ändringar.

  Lue lisää »

 • 28.5.2021 Ajankohtainen

  Lärarna i Svenskfinland får Kulturfondens stora pris

  Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går till lärarna i Svenskfinland. Prismotiveringen Lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin. De normala rutinerna kring schemaläggning, rumsindelning, planering av undervisningen och kontakt med hemmen har på kort varsel ersatts av specialarrangemang. Lärarnas engagemang i elevernas och studerandenas välmående under coronapandemin har varit stort och samtidigt har deras egen kamp för att orka med arbetet varit påtaglig. Många har suttit hemma vid skärmen eller isolerade i sina klassrum utan det vanliga stödet från kollegerna. Nu när vi förhoppningsvis snart kan blicka tillbaka på den här utmanande tiden vill Svenska kulturfonden uttrycka tacksamhet genom att tilldela lärarna inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i Svenskfinland årets stora pris på 30 000 euro. Priset är samtidigt ett erkännande för alla i skolsamfundet som har bidragit till att hålla den livsviktiga verksamheten flytande. Så här fördelas prissumman Det stora priset är i år också ett erkännande för alla medarbetare i skolsamfundet. Prissumman kommer pristagarna till godo via svenskspråkiga lärarföreningar, den svenskspråkiga yrkesutbildningens enheter och skolor på mindre språköar enligt antalet pristagare som verkar inom deras område. Vi har mejlat alla lärarföreningar och utbildningsenheter (yrkesskolor och språköar) fredagen den 28 maj 2021 angående utbetalningen av prissumman. Har din förening eller enhet inte fått ett mejl? Kontakta oss på lararpriset(at)kulturfonden.fi. Vi bjuder på ett webbseminarium i oktober På den internationella lärardagen den 5 oktober 2021 kl. 15-16.30 uppmärksammar dessutom Kulturfonden alla medarbetare i skolsamfundet med ett festligt webbseminarium med högklassigt program med bland annat minister Li Andersson, läkaren, psykiatern och författare Anders Hansen, filmregissören Klaus Härö och komikern, läraren och dramapedagogen Malin Appeltofft.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description