Ajankohtaista

 • 17.5.2019 Ajankohtainen

  Resestipendier för lärare i svenska

  Undervisar du i svenska i en finskspråkig skola i åk 1-6, 7-9 eller på andra stadiet? Visste du att Kulturfonden beviljar stipendium till dig som vill fortbilda dig inom ämnet svenska? I de finskspråkiga skolorna inleds den tidigarelagda språkundervisningen hösten 2019. Nyligen flyttades också starten för den obligatoriska svenskundervisningen till årskurs 6. Kulturfondens resestipendier är populära bland de svenskspråkiga lärarna, men eftersom vi hittills har fått få ansökningar från finskspråkiga lärare, påminner vi om möjligheten att söka ett bidrag från oss. Vi vill gärna stödja dig som undervisar i svenska i en finskspråkig skola och vill delta i en fortbildningskurs. Med hjälp av stipendiet från Kulturfonden kan du delta i fortbildning i Finland eller utomlands. Du kan söka bidraget under hela året. Vi behandlar din ansökan inom cirka en månad och sänder sedan ett meddelande till dig. Vi beviljar inte stipendier för behörighetsgivande utbildningshelheter. Läs mera om bidragen och gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 15.5.2019 Ajankohtainen

  Mera om oss och Sfp

  Vi gillar att bli granskade – särskilt av public service media och andra noggranna och nyfikna journalister. Under våren är det Yles Spotlight som granskat de finlandssvenska stiftelsernas bidrag till Svenska folkpartiet. För Kulturfondens del sattes den här gången våra inslag i Medborgarbladet under lupp. Du kan titta på Spotlight-avsnittet på Yle Arenan. Eftersom stiftelsernas bidrag och betalningar till Sfp intresserar, berättar vi gärna mera om dem. Hoppas du också visste att vi publicerar alla våra beviljade bidrag på adressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här hittar du beviljade belopp, ändamål och mottagare. Vår annonsering i Medborgarbladet Sedan början av 2000-talet har Kulturfonden köpt ett antal sidor i Medborgarbladet. Eftersom Medborgarbladet når många svenskspråkiga i Finland, har vi tyckt att det har varit en bra kanal för oss att nå ut med berättelser om våra bidrag och våra bidragsmottagares projekt. Vårt material i Medborgarbladet består främst av reportagetexter om intressanta projekt som vi finansierar och om verksamhet som vi själva driver. Under de senaste åren har vi köpt åtta sidor annonsutrymme i de allra flesta nummer av Medborgarbladet, som utkommer fem gånger per år. För det här annonsutrymmet har vi fått en årlig faktura på 30 000 euro av Sfp. Eftersom mediefältet har förändrats mycket, har vi beslutat oss för att krympa vårt annonsutrymme i printmedia överlag – också i Medborgarbladet – och komplettera med större synlighet på andra plattformar. Enligt ett avtal som vi under våren har slutit med Sfp minskar vi på vårt annonsutrymme i Medborgarbladet. Vi utnyttjar nu fyra sidor i tre nummer per år och en helsida i två nummer per år. Våra bidrag till Sfp På basis av ansökningarna som vi fick beviljade vi i år i mars 242 000 euro till Sfp:s förbund och kretsar och andra partiorganisationer. Dessutom beviljade vi sammanlagt 1,1 miljoner euro till Svenska bildningsförbundet och Svenska riksdagsgruppen. Inom Kulturfonden finns flera fonder vars avkastning enligt fondens regler går direkt till den mottagare som fastslagits då fonden upprättades. En sådan är Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland. Enligt partilagen kan ett parti ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro från en och samma givare endast om givaren är en partinära sammanslutning. Sfp har anmält den här enskilda fonden som en partiet närstående sammanslutning och därför sätter inte partilagen någon övre gräns för just den här fondens bidrag till Sfp. I år har fonden avkastat 1,6 miljoner euro som vi har utbetalat till Sfp. Det här är stora belopp – belopp som motiveras med vårt uppdrag – att stärka det svenska i Finland – men som också har historiska förtecken. I början av 1900-talet blev språkklimatet kärvare i Finland och Sfp initierade en penninginsamling för att trygga utbildning och kultur på svenska i Finland. Insamlingen pågick 1908-1909 och resultatet blev grunden till den stora förmögenhet som via Kulturfondens bidrag idag tryggar mycket verksamhet på svenska i Finland. Svenska litteratursällskapet fick i uppdrag att förvalta det insamlade kapitalet och har gjort det så väl att förmögenheten idag vuxit till 1,3 miljarder euro. Kulturfonden fördelar avkastningen enligt de 490 av Litteratursällskapet gemensamt förvaltade fondernas villkor. Varje år beviljar vi knappt 4 000 bidrag till verksamhet och projekt på svenska i Finland. I år är beloppet som vi hanterar över 40 miljoner – den allra största utdelningen går till projekt och aktörer inom kultur och utbildning. Cirka 3,5 miljoner går till Kulturfondens administrativa kostnader. Sfp grundade ursprungligen Kulturfonden och länge var det Sfp som fördelade fondernas avkastning som bidrag. År 1963 beslutade partiet delegera utdelningen till en delegation – Kulturfondens delegation och senare Kulturfondens styrelse. Partistyrelsen utser alla Kulturfondens förtroendevalda – medlemmarna i vår styrelse, vår delegation och våra tre regionala direktioner. Mera om våra förtroendevalda kan du läsa här. Om god stiftelsesed År 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland, men vi använder fortfarande namnet Svenska kulturfonden. Att vi är en stiftelse betyder att lagstiftningen ställer stora krav på vår verksamhet och att vi måste vara mycket noggranna med alla våra beslut. Vi följer god stiftelsesed och har som ett av våra viktigaste mål att alltid vara öppna och transparenta i alla våra beslut. Här kan du läsa vad god stiftelsesed innebär. Om du ännu har frågor kring våra bidrag till Sfp eller vårt samarbete med partiet får du gärna kontakta oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.  

  Lue lisää »

 • 14.5.2019 Ajankohtainen

  Juuli Vainio från Lahtis vann uppsatstävlingen

  Tre abiturienter från Lahtis, Tammerfors och Varkaus belönas i de finskspråkiga abiturienternas trettonde uppsatstävling. · Första pris går till Juuli Vainio, Lahden yhteiskoulun lukio · Andra pris går till Elias Uotinen, Tampereen lyseon lukio · Tredje pris går till Henna Uski, Varkauden lukio Uppsatstävlingen, som ordnas av Svensklärarna i Finland, riktar sig till finskspråkiga abiturienter i hela landet. Med hjälp av tävlingen vill svensklärarna och Svenska kulturfonden uppmuntra abiturienter att uttrycka sina tankar och åsikter på svenska. Svenska kulturfonden finansierar tävlingen som i år ordnades för trettonde gången. Totalt 121 uppsatser deltog i tävlingen i år. Här kan du läsa Juuli Vainios vinnande uppsats. Så här ordnas tävlingen Uppsatstävlingen är öppen för alla abiturienter i finskspråkiga gymnasier i Finland. Gymnasiernas svensklärare väljer vilka uppsatser som får delta i tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utser finalisterna bland tävlingsbidragen. Tävlingens huvuddomare, i år Karin Ihalainen, rektor vid Svenska skolan i Lahtis, väljer de tre bästa uppsatserna bland finalbidragen. Första pris är ett stipendium på 2 000 euro som vinnaren kan använda för att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska. Andra pris är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad. Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Schildts & Söderströms. Övriga tolv finalister belönas med Marcus Rosenlunds bok Väder som förändrade världen. Prisutdelningen ordnas hos Svenska kulturfonden, Simonsgatan 8 A (femte våningen), Helsingfors tisdagen den 14 maj kl. 17. I prisutdelningen deltar pristagarna tillsammans med sina lärare och anhöriga samt representanter för Svensklärarna i Finland och Svenska kulturfonden. Redaktionerna kan kontakta Svenska kulturfonden för kontaktuppgifter till pristagarna. Kontakta också Kulturfonden och din redaktion vill delta i prisutdelningen.
  Närmare information och kontaktuppgifter till pristagarna:
  Katarina von Numers-Ekman
  ombudsman, utbildning
  katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 10.5.2019 Ajankohtainen

  Vad gör Konsttestarna nästa läsår?

  Nu är de 55 besöksmålen för Konsttestarna under läsåret 2019-2020, projektets sista, utsedda. Nästan alla högstadier har redan anmält sina åttondeklassare – deltagarprocenten för nästa läsår är 99. Besöksmålen väljs genom en öppen ansökan där man förutom själva besöket även beaktar för- och efterarbetet som konstorganisationen erbjuder de unga för att fördjupa upplevelsen. Eleverna får också ge respons på konstbesöket via en speciell Konsttestar-applikation. Konsttestarna har visat sin nödvändighet. Bland de tuffa åttondeklassarna är det förvånansvärt många som säger sig ha haft oförglömliga upplevelser. Vi har värvat tiotusentals unga konstvänner som är beredda att göra ett nytt besök. Nu måste alla tillsammans fundera på hur vi kan fortsätta verksamheten också efter att stödet från Kulttuurirahasto tar slut om ett år, säger överombudsman Antti Arjava på Suomen Kulttuurirahasto. Projektledare Anu-Maarit Moilanen från Förbundet för barnkulturcenter i Finland är inne på samma linje. Den unga publiken och deras respons via applikationen har varit betydelsefulla. Åttondeklassarna har erbjudits ett bra sätt att uttrycka sin åsikt om konst, och responsen har påverkat konstorganisationens publikarbete och verksamheten så att de bättre tjänar de unga. De unga är framtidens kulturpublik. Både nya och bekanta besöksmål på två språk Det finaste är att Konsttestarna ger åttondeklassarna möjlighet att bekanta sig med kulturinstitutioner över språkgränserna. Det är redan i sig en viktig uppgift, som understryker projektets betydelse nu och i framtiden”, säger Sören Lillkung, vd på Svenska kulturfonden. Betydelsen av olika konstformer har betonats i valet av besöksmål för Konsttestarna. Varje år har de unga erbjudits ett varierande utbud bestående av till exempel dans och cirkus vid sidan av mer traditionella konstformer som teater och konstutställningar. Ett av de nya besöksmålen för det kommande året är Flow-cirkus i Uleåborg. Vi har valt program till Flow-cirkusserien speciellt med Konsttestarna i åtanke. Konsttestarna erbjuds sammanlagt fem verk, varav tre är utländska och två finländska – samtliga konstnärligt högklassiga, upplevelserika och ytterst välgjorda, beskriver Pirjo Yli-Maunula, konstnärlig ledare för Flow Productions. Konsttestarnas besöksmål läsåret 2019–2020 Ahaa Teatteri
  Amos Rex
  Aurinkobaletti
  Björneborgs konstmuseum
  Cirko-centrumet
  Compañía Kaari & Roni Martin
  Dansteater MD
  Dansteater Hurjaruuth
  Dansteater Minimi
  Dansteater Raatikko
  Esbo Stadsteater
  Flow Productions
  Helsingfors Stadsteater
  Joensuu stadsteater
  Jyväskylä stadsteater
  Jyväskylä konstmuseum
  Kajana stadsteater – Regionteater
  Kajana konstmuseum
  Finlands Nationalgalleri / Ateneum
  Finlands Nationalgalleri / Kiasma
  Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Sinebrychoff
  Finlands nationalopera och -balett
  Finlands nationalteater
  Karleby stadsteater
  Konstmuseum Eemil
  Kotka Stadsteater
  Kuninkaallinen Nukketeatteri
  Kuopio stadsorkester
  Kuopio konstmuseum
  Lahtis stadsteater
  Mellersta Finlands regionala danscentrum / Liikelaituri
  Mellersta Österbottens Kammarorkester
  Musikteater NYT
  Radions symfoniorkester
  Red Nose Company
  Rovaniemi konstmuseum
  Rovaniemi teater – Lapplands regionteater
  Seinäjoki stadsteater
  S:t Michels konstmuseum / Södra Savolax regionkonstmuseum
  Svenska Teatern
  Särestöniemi museum
  Tammerfors filharmoniska orkester
  Tapiola Sinfonietta
  Uleåborgs konstmuseum
  Uleåborgs teater
  UMO
  Villmanstrands stadsorkester
  Villmanstrands konstmuseum
  Voipaala konstcentrum
  Wasa Teater
  Wäinö Aaltonens museum (WAM)
  Åbo filharmoniska orkester
  Åbo Stadsteater
  Åbo Svenska Teater
  Ålands konstmuseum Vad är Konsttestarna? Ett tre läsår långt (2017–2020) kulturellt storprojekt, som erbjuder konstupplevelser till sammanlagt cirka 180 000 unga (60 000 per läsår). Det sista läsåret börjar på hösten. Praktiskt taget alla finländska högstadier är med. Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och koordineras av Föreningen för barnkulturcenter i Finland. Den totala budgeten för projektet är 20 miljoner euro. Alla unga gör ett konstbesök i det egna landskapet och ett besök på en nationell konstinstitution, varav de flesta är i Helsingfors. De nationella kulturinstitutionerna för nylänningar ligger utanför Nyland. www.konsttestarna.fi Mera information: Anu-Maarit Moilanen, projektledare för Konsttestarna
  Förbundet för barnkulturcenter i Finland
  Tfn 044 978 4893
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23 = 'fornamn.efternamn' + '@'; addyc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23 = addyc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23 + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi'; var addy_textc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23 = 'fornamn.efternamn' + '@' + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23').innerHTML += ''+addy_textc3b55f4418857a197b442d9aa3871f23+''; Antti Arjava, överombudsman
  Suomen Kulttuurirahasto
  föTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b = 'rnamn.efternamn' + '@'; addy50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b = addy50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b + 'skr' + '.' + 'fi'; var addy_text50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b = 'rnamn.efternamn' + '@' + 'skr' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b').innerHTML += ''+addy_text50e5ecb911fb61e0cbcc2ef95d14e34b+''; Anna Wilhelmson, ombudsman
  Svenska kulturfonden
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05 = 'fornamn.efternamn' + '@'; addyc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05 = addyc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_textc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05 = 'fornamn.efternamn' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05').innerHTML += ''+addy_textc9e68cf1cd39abbda0679b5254010b05+'';

  Lue lisää »

 • 10.5.2019 Ajankohtainen

  Matias Norrgrann lämnar avtryck i skol- och teatervärlden

  Lektor Matias Norrgrann får Österbottens svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Pjäsen ”Lemmy badade aldrig i Närpes Å” satte Matias Norrgrann och manusförfattarkollegan Guy Rosenholm ordentligt på kartan. Den nyskrivna pjäsen drog fullsatt hela sommaren 2018 och möttes av idel applåder av såväl kritiker som publik. Tidsresan till 1985 föll folk i smaken, till viss del för nostalgin, men ännu mer för en historia som berör. – Vi har skrivit tillsammans förr, men det var som att någonting lossnade med Lemmy, vi hittade vår stil, säger Norrgrann. Arbetet med pjäsen tog tre år. Mest krut lades på att få berättelsen och synopsis rätt, när de byggstenarna satt så ramlade dialogen fort på plats. Från det första telefonsamtalet visste de att de ville göra något om 80-talet i Närpes. – Första gången vi diskuterade pjäsen skrev Guy i princip introscenen så som den slutligen blev. Vi hade en stark premiss, sen var det bara att göra det klart. Till vardags jobbar Norrgrann som lärare i historia- och samhällslära i Korsholms högstadium. Något han försöker lyfta fram för eleverna är att det aldrig är för sent. Teatern och skrivandet kom ganska sent in i hans liv, trots att intresset för det alltid funnits där. Under studietiden i Åbo skrev han sina första sketcher och först som 27-åring debuterade han på sommarteaterscenen. – Det finns aldrig en övre ålder när något är för sent. Manuset skrevs på standardsvenska, men författarna tänkte på dialekt och sen översattes det till korrekt dialekt av Magdalena Snickars. Det gjordes främst för att underlätta för regissören Anders Slotte. Men att den skulle spelas på dialekt var det aldrig någon frågan om. – Nyskrivna lokala pjäser är viktiga för både publiken och skaparna. Vi bottnar i dem på ett djupare plan. Det är bra att spela klassiker också, men utan nyskrivet fattas något viktigt, säger Norrgrann. Priset från Svenska Kulturfonden kom som en väldigt trevlig överraskning, en som tillsammans med all positiv respons på sommarens pjäs sporrar till nya projekt. Som bäst ligger revysketcher på arbetsbordet, men även en ny pjäs. – Jag vill lyfta fram Guy Rosenholm också, utan honom skulle jag inte fått något pris, vi har jobbat fifty-fifty på allt. Det är ett så dynamiskt samarbete att jag knappt vet hur man skriver själv längre. Dessutom vill jag tacka min fru och son, de är alltid min första publik och jag litar helt och fullt på dem. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2018-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Matias Norrgrann är en omtyckt och medryckande lektor i historia och samhällslära vid Korsholms högstadium. Med sitt engagemang inviger han eleverna i historiens mysterier samtidigt som han månar om deras trivsel och välmående. Han är en värdefull kraft inom den sydösterbottniska teatervärlden – som idékläckare och dramatiker, skådespelare och regissör.

  Lue lisää »

 • 10.5.2019 Ajankohtainen

  Sprudlande Krista Siegfrids fick pris

  Artisten Krista Siegfrids får ett pris på 15 000 euro ur Frans Henriksons testamentsfond. Krista Siegfrids är på väg till ett möte och passar på att tala i telefon samtidigt. Hon är en person som säger “Ja” till saker. Hon beskriver det som att det känns fysiskt i hela kroppen, nyfikenheten är så stark att hon inte kan hålla tillbaka. – Jag måste testa saker. Det värsta som kan hända är att det misslyckas, vem bryr sig? Det är bara att köra vidare. Krista har synts som programledare för eurovisionsuttagningen UMK några år i rad, på TV i flera andra uppdrag och i sin egen krogshow i Helsingfors för att nämna några av bollarna hon haft i luften. Låtskrivandet sker alltid på sidan om allt annat, just nu jobbar hon på ny musik till sig själv men en av fjolårets trevligaste överraskningar var att en låt hon varit med och skrivit gick upp som etta på listorna i Korea. I dag har musikvideon 24 miljoner visningar bara på Youtube. – Det blev en comebacksingel för tjejbandet AOA, vi skrev den för tre år sedan men plötsligt hittade den hem och blev en megahit. Från Kaskö i Syd-österbotten till Helsingfors, Stockholm och ut i världen via Eurovision. Krista är glad över Frans Henriksson-priset och hembygden. – Jag har alltid varit stolt över mina rötter, något jag också håller fram ofta. Det känns fint att få det här priset. Krista Siegfrids är ika hemma i både den svenska och den finska kulturen. Nuförtiden jobbar Krista mest på finska, något hon själv aldrig hade trott för bara några år sedan. Allt började med hennes medverkan i The Voice of Finland och tog fart ännu mer när hon vann de finländska Eurovisionsuttagningarna 2013. – Jag övervägde att inte söka till The Voice på grund av min svaga finska, men jag tänkte att: ”Nä-ä, det här ska inte få begränsa mitt liv”. Vem hade trott att jag skulle leda livesända TV-program några år senare? Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2018-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Krista Siegfrids är den energisprudlande artisten som satt hemstaden Kaskö på den internationella kartan. I sitt artisteri har hon forcerat många barriärer och fördomsfritt öppnat dörrar för möten mellan människor. Hon är lika hemma i den svenska som i den finska kulturen och en god ambassadör för det svenska i Finland.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Filippa Hella får Stella Parlands pris

  Serietecknaren och illustratören Filippa Hella får Stella Parlands pris på 5 000 euro. – Nu som då frågar någon mig vad jag håller på med? Då svarar jag: Det undrar jag själv också, säger serietecknaren Filippa Hella. I 20 år har hon illustrerat och tecknat serier, främst för vuxna men också för barn. Hon har använt sig av alla möjliga olika tekniker; akvarell, bläck och teckna svartvitt med tusch för att nämna några.. – Varje historia ska hitta sin uttrycksform, berättandet är ofta ganska klassiskt men teknikerna varierar. Jag är en hantverkare som vill göra allt för hand, jag är usel på att scanna och jobba med serier på datorn. Serier har fått ett uppsving på senare år, de sprids lättare på nätet och det är lättare för många att hitta sin publik där. Hella säger sig ändå vara ganska traditionell, hon föredrar serier i tryckta böcker. – Väldesignade och planerade böcker som bildar en helhet är underbara. I Sverige har självbiografiska serier och serieromaner redan en tid varit populära, samma trend börjar nu synas i Finland. – Jag har en lång lista på saker jag vill göra, en av punkterna är: ”Självbiografiskt storverk”. Men jag har lagt upp en regel åt mig själv att inte börja på fler projekt innan jag fått det jag håller på med färdigt. Filippas bana som serietecknare fick en flygande start för tjugo år sedan när hon skickade in fem sidor till Ny Tid och genast antogs som deras nya serietecknare. – Det var stort och sporrande. Det är synd att tidningar inte längre satsar på serier som de gjorde förr, jag hoppas det blir en ändring där. Priset från Kulturfonden är hedrande säger Hella, ett bevis på att någon ser och uppskattar att hon stretar på. – När Sören Lillkung ringde sa han att priset delas ut till någon som är smått galen, så känns det ibland när man har många bollar i luften, säger Hella. Text: Axel Åhman (artikeln ingå i Kulturfondens årsbok 2018-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Filippa Hella är illustratör och serietecknare med känsla för detaljer och vardagens absurditeter. Med små medel lyckas hon insiktsfullt fånga situationer och skapa världar som befolkas av fantasifulla djur och människor. Ibland i granna färger, ibland drömskt skira. Under sina bildkonst- och serieteckningsverkstäder för unga delar hon frikostigt, men på sitt lågmälda sätt, med sig av sitt kunnande. Hon är också en av arrangörerna bakom den årliga seriefestivalen Å-fest som arrangerats i Borgå sedan 2015. Filippa använder aktivt serietecknarens möjlighet att med hjälp av sin penna kommentera, belysa och påverka aktuella händelser.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Ylva Holländer prisbelönas i Nyland

  Ylva Holländer får Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Jag vill teckna hela världen, det var från den tanken det började. Jag vill undersöka världen på ett lekfullt sätt genom att teckna, säger konstnären Ylva Holländer om sitt senaste projekt som inspirerats av gamla encyklopediteckningar från 1700-talet. Hennes nya utställning ”Döda och levande organismer” hade vernissage i början av mars på Forum Box i Helsingfors efter fyra-fem års arbete. Den handlar om livet, början och slutet, och består av massvis av teckningar. – Jag kan inte ens räkna hur många det är, men jag har i alla fall en liten början på att teckna hela världen. Cirka 40 år har hon levt och verkat som konstnär.  Priset från Kulturfonden är ett erkännande som lösgör energi och möjlighet att göra mer. – Man blir ganska stum av ett sånt samtal, det känns bra att få pris nu när jag jobbat länge och nått framgång. Men jag vill också tacka för de stöd jag fått tidigare längs den långa vägen som har lett fram till i dag, att jag fått understöd i tider av osäkerhet. Det är ett långsam och krokig väg att utvecklas som konstnär och utan stöden vore det väldigt svårt att kunna arbeta. Konstvärlden har givetvis förändrats under Ylva Holländers verksamma år. Enligt henne har det blivit friare, konstnärer tillåts experimentera mer och vara mångsidigare utan att bindas av olika ismer. – Kanske det har att göra med min ålder, när man blir äldre gör man vad man vill utan att snegla så mycket åt sidorna. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019)
  Svenska kulturfondens prismotivering Ylva Holländer har under många år som bildkonstnär och konstpedagog vid Borgå konstskola inspirerat otaliga studerande och bidragit till att göra det nyländska konstfältet rikare. I Borgå har hon gjort konsten tillgänglig för allmänheten, till exempel via väggmålningen intill Mannerheimgatans bro och Galleri Fickan – ett rum för mediekonst i Borgå konsthall som hon skapat och utvecklat tillsammans med Borgå Konstnärsgille. Som bildkonstnär arbetar Ylva Holländer mångsidigt med olika tekniker och uttryckssätt. Hon kombinerar abstrakta former och naturtrogna detaljer. Hennes verk är lekfulla och filosofiska, men har samtidigt ett stråk av allvar och refererar till större existentiella frågor.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Anna Schultz sprider musikens glädje

  Lektorn i musik Anna Schultz får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Anna Schultz har nyss kommit hem från nationaloperan. Musikklasserna från Åshöjdens skola där hon jobbar har haft genrep för operan ”Djurens Planet”, en föreställning där 43 av skolans elever medverkar. Föreställningen är den sjuttonde produktionen som görs av operan i samarbete med olika skolor, men den första på svenska.   – För ett år sedan kom skaparna till skolan för att workshoppa fram föreställningen tillsammans med eleverna, så de jobbat med verket från början. Deras åsikter och tankar har fått ligga som grund, säger Schultz. De medverkande eleverna är från årskurs 3 till 6, det är mycket att komma ihåg med klädbyten, att hålla sig i roll, dansa och sjunga. – Det är en stor upplevelse för alla inblandade. Jag hoppas att det sänker tröskeln att gå på opera och konserter i framtiden. I tio år har Anna Schultz jobbat som lärare för musikklasser. Under den tiden har många elever passerat under hennes ledning. Antalet musikklasser har skurits ner i landet trots att de är väldigt populära, i Åshöjden visar statistiken upptill femtio sökande på tolv platser. – Vissa hittar en fristad i musikklassen, här får de vara sig själva. Den bästa känslan i jobbet är när jag ser eleverna lyckas, när deras ögon strålar för att de njuter av det de gör, och det behöver inte alls vara på konserter, ofta är det i klassrummet på lektioner. Åshöjdens skola samarbetar med många aktörer; Stadsorkestern årligen, första gången med operan nu och en gång uppträdde de med Robbie Williams. För Schultz känns det bra att få priset från Kulturfonden.
  – Det är fantastiskt att även jobbet med barn på gräsrotsnivå uppskattas. Jag brukar säga att jag inte nödvändigtvis utbildar nästa generation musiker, jag fostrar musikälskare och konsertbesökare. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Anna Schultz arbetar som lektor i musik vid Åshöjdens grundskola i Helsingfors, en av få svenskspråkiga skolor i Finland med musikklasser. Anna är aktiv på många håll inom det finlandssvenska musiklivet; hon har bland annat under flera år varit lärare i musikteori och lett barnkörer vid Martin Wegelius-institutets sommarkurser. I början av 2019 var hon med om att skapa konceptet för den första svenskspråkiga skoloperan. I Djurens Planet har Annas elever både varit med om att skapa librettot och medverkat i premiäruppsättningen på Nationaloperan. Efter premiären sprids skoloperan till andra skolor i Svenskfinland. Anna är en engagerad och omtyckt pedagog som kunnigt och passionerat lyckas med konststycket att förena teori med praktik. Hon har spridit sångens och musikens glädje bland hundratals elever.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Rikard Bjurström, eldsjäl i Tammerfors

  Rikard Bjurström får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Tammerforsbon Rickard Bjurström svarar glatt i telefon, men ber att få återkomma nästa dag, eftersom han just nu sitter fast med en grupp finskspråkiga studerande som kommit till Nordens hus för att prata svenska tillsammans. – Tanken är att alla som vill ska våga prata och bli bättre på svenska. Vi vill erbjuda utrymmen för dem här. Bjurström är ordförande för Nordens Hus som grundades 2011. Det är ett svenskt rum i Tammerfors som inte bara verkar för det svenska utan även för det nordiska samarbetet. Där finns bibliotek, det ordnas program för barn och unga och gästande artister och pjäser gör nu som då stopp i huset. I Tammerfors bor i dag cirka 1200 svenskspråkiga. Där finns svensk grundskola och gymnasium. Resurserna har alltid varit knappa, men på senare år har de krympt ytterligare. – Konkurrensen från specialgymnasier på finska blir allt större, men vi jobbar hårt på att stärka skolans dragningskraft. Renoveringar och nybyggen planeras som bäst. Bjurström har levt så gott som hela sitt vuxna liv i Tammerfors där han arbetat som segelmakare i sitt egna företag. Under den tiden har han sett en tydlig positiv förändring. – Attityderna gentemot olika språkgrupper har ändrats kraftigt i Tammerfors, det är en mer internationell inriktning nu. Folk ser på till exempel svenskspråkiga som en resurs istället för en börda. Rickard Bjurström tilldelas Svenska Kulturfondens pris för sitt långvariga och stora engagemang för den svenska minoriteten. Han är 65 år, men egenföretagare och eldsjälar är inte kända för att låta det stoppa dem, så är inte heller fallet med Bjurström som har många planer för verksamheten. – Det finns inga planer på pension om hälsan bara står mig bi. Våra utrymmen är bra, men lite i skymundan. Vi vill att det svenska och nordiska ska synas i gatubilden och att fler finskspråkiga också ska hitta hit. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Rikard Bjurström har under årtionden varit den drivande kraften bakom det som sker på svenska i Tammerfors. Han har varit ordförande för Svenska samskolan i Tammerfors under 20 år och ekonom i Svenska Klubben och ordförande för Kulturstiftelsen. Nordens hus och Luckan har etablerats i Tammerfors på Rikards initiativ. Ett av hans senaste projekt är svenska språkklubbar för finskspråkiga barn. Hans passion för det svenska i Tammerfors och för nordiskt samarbete har bidragit till att det svenska språket har fotfäste i staden. Rikard arbetar osjälviskt och ödmjukt för en svensk gemenskap i Tammerfors.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Nayab Ikram får pris för sin fotokonst

  Fotografen Nayab Ikram får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. – Varför då? Det var mitt spontana svar när jag fick samtalet att jag vunnit det här fina priset, sen blev jag oerhört glad och hedrad, säger fotokonstnären Nayab Noor Ikram. Hon befinner sig i ett idylliskt finskt vinterland, på konstnärsresidenset Mustarinda i Hyrynsalmi, Kajana, för att andas ut efter en intensiv höst och börja på med nya installationer och konstprojekt. – Jag har haft privilegiet att få jobba mycket det senaste året, men för att komma in i en ny skapandeprocess måste man också hinna vila upp sig lite, säger Ikram. Den åländska konstnären med pakistanska rötter är bosatt i Åbo. Om hon ska välja ett tema som definierar hennes konst är det kulturidentitet, en känsla av mellanförskap, att tillhöra olika kulturer och bilda ett eget spår. Sedan 2015 har hon undersökt temat. – Människor har alltid en stor roll i mitt arbete. Kameran har varit Nayab Noor Ikrams främsta verktyg, men hon öppnar upp för att använda sig av olika uttryck, beroende på vad situationen kräver. – Man kan inte låsa sig vid något specifikt, ibland behövs andra medium eller uttryckssätt. Men jag jobbar först utgående från en fotografs perspektiv, sen breddar jag mig. Nayab Ikram har också varit curator för flera utställningar. Foto: Laura Mendelin Ikram har även jobbat som kurator tillsammans med Ramina Habibollah för flera utställningar på sistone, bland annat i festivalen för politiskt fotografi. Utställningen de kurerade lyfter upp hur det är att vara POC (Person of color) i en postkolonial värld, ett underrepresenterat perspektiv i den finländska konstvärlden. – Genom vårt arbete har vi fått möjligheter att medverka och påverka vilket jag tycker tyder på att en förändring både är möjlig och på gång. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Konstnären och fotografen Nayab Ikram är en åländsk konstnär med pakistanska rötter och bosatt i Åbo. Genom foto, film och installationer behandlar hon kulturidentitet, relationen mellan individ och samhälle och det som hon själv kallar mellanförskap. Efter att ha avslutat sina fotostudier vid yrkeshögskolan Novia år 2015 har hon redan hunnit visa sina verk bland annat i Sverige, Belgien och Pakistan. Nayab var också en av de fotografer som fick bidra till jubileumsprojektet 100 finska fotografer år 2017. Med utgångspunkt i sin egen kulturidentitet visar hon på intressanta fenomen i samhället och berikar den finländska konsten.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Linda Bondestam belönas för sina barnböcker

  Illustratören Linda Bondestam får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Illustratören Linda Bondestam sitter i sin sons rum och jobbar på flera projekt. Hon har övergett sitt kontor för några dagar och jobbar hemma för att se mer av familjen mitt i en intensiv period. – Jag har två böcker och två animationer på gång, egentligen ännu fler projekt men du tror mig inte om jag radar upp fler, säger Bondestam. Beskedet om att hon vunnit Kulturfondens pris kom i precis rätt läge. Böjd över bilder med anstormande deadline satt Bondestam och oroade sig för hur det ska bli. – Jag blev otroligt glad och förvånad, men jag behövde höra det, just när de ringde var jag i den jobbiga fasen. Trots en stor kärlek till jobbet är det aldrig bara enkelt. Varje projekt har i något skede en period då allt känns uselt eller bilderna bara inte vill dyka upp på pappret. – Ibland måste man bara bita ihop och rita, enda sättet att ta sig upp ur en svacka är att jobba vidare. Sen faller nog alla pusselbitar på plats i något skede och det är underbart. Ibland måste man bita ihop och rita, säger Linda Bondestam. Bild: Tage Rönnqvist Linda Bondestam jobbar helst med en stor konstnärlig frihet. Korta texter utan noggranna beskrivningar ger svängrum för illustratören. – En bra bilderboksillustration ska vara samspelt med texten, men också öppna världen i boken och ge något utöver det som texten berättar. När de tillsammans berättar något helt nytt blir det lite magiskt.
  För Bondestam är arbetet som skönast när hon har flow och av bara farten överraskar sig själv. – Jag börjar alltid utan att planera desto mer och då är det så kul när det händer något oväntat. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Linda Bondestam har illustrerat tiotals barnböcker som getts ut både i Finland och utomlands. Med hennes illustrationer har den moderna finlandssvenska barnboken nått en bredare publik än någonsin tidigare. Hennes stil är starkt personlig, överraskande och humoristisk. I sitt arbete visar hon alltid stor respekt för sina unga läsare. Efter att hon med sina illustrationer berikat andra författares texter i tiotals verk, gjorde hon år 2018 sagoboken Godnatt på jorden, där hon stod både för bild och text. Hennes karaktärer, bland annat bröderna Pixon, Businnan och Herr Glad, fascinerar både barn och vuxna och är utmärkta ambassadörer för den finländska barnboken.

  Lue lisää »

 • 8.5.2019 Ajankohtainen

  Sebastian Fagerlund får Stora kulturpriset

  Kompositören Sebastian Fagerlund belönas med Stora kulturpriset på 30 000 euro i Helsingfors den 8 maj 2019. Kaffepannan puttrar när kompositören Sebastian Fagerlund öppnar dörren till sitt hem i Mejlans. I hans arbetsrum ligger det färdiga partituret för en cellokonsert som nyss haft premiär i Hamburg. Några hastigt skrivna noter på ett blankt notblad ligger framför datorn, de första blyerts skisserna som konserten började från. Vi bänkar oss i vardagsrummet där pianot står en bit bort med locket nedfällt. – Jag spelar inte eller lyssnar på musik för att slappna av längre. Jag njuter av tystnaden efter att ha hört klanger och  musik i huvudet hela dagen. Fagerlund började som violinist, men komponerandet tog tidigt allt större fokus. Han hade turen att i tonåren ha en violinlärare som såg och understödde hans intresse för att komponera. Via Åbo Konservatorium som utbildad violinist gick han vidare till kompositionslinjen vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Därifrån blev han klar under tidigt 2000-tal. Violinen fick allt mindre kärlek, tiden gick åt till att komponera nya stycken. Någon tydlig brytpunkt kan han inte se utan förändringen skedde gradvis. – Jag hade så mycket musik jag ville sätta till pappers. Det stora genombrottet kom 2006 med en klarinettkonsert som komponerades för Christoffer Sundqvist och uruppfördes på Korsholms musikfestspel. Radions symfoniorkester gjorde en inspelning av den och ett halvt år senare fick skivbolagsdirektören Robert von Bahr höra den och ringde genast upp Fagerlund. – Han nästan ropade i telefonen av upphetsning och ville att jag skulle spela in konserten med Göteborgs Symfoniorkester så fort som möjligt. Inspelningen blev av några veckor senare och den fick fantastiska recensioner i bland annat BBC Music Magazine. Konserten blev det första verket av Sebastian som spelades av BBC Symphony Orchestra i London. – Det tog mig tio år att erkänna att klarinettkonserten blev en stor brytpunkt, men det var den utan tvekan. Tack vare den fick jag ett stort skivbolag och en duktig förläggare bakom mig.
  Sebastian Fagerlund flyttade gradvis fokus från violinen till att komponera musik. Bild: Tage Rönnqvist Hösten 2017 hade Fagerlunds största verk hittills premiär på Nationaloperan i Helsingfors. Baserad på Ingmar Bergmans filmmanus med libretto av Gunilla Hemming uruppfördes operan Höstsonaten. Cirka tre års arbete kulminerade med succé. Fina recensioner från världen över och en nominering för Bästa Opera i International Opera Awards höjde Fagerlund till nya höjder i musikvärlden. Nu ska operan spelas i flera stora operahus världen över, från Europa till Asien. – Den spelas på originalspråket svenska över hela världen. Det är häftigt att ett marginalspråk får ta plats på världens stora operascener. I ungefär 15 år har Sebastian Fagerlund jobbat som kompositör och uppdrag har det aldrig funnits för få av. Efter det stora jobbet med Höstsonaten tog han ledigt några veckor och kände inte för att någonsin ta tag i en opera igen. Men när ledigheten var över började nya idéer knacka på. – Jag är inte förtjust i långa pauser. Jag mår som bäst när jag är i kontakt med det jag komponerar. Text: Axel Åhman (reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019-2019) Svenska kulturfondens prismotivering Sebastian Fagerlund är en av våra främsta tonsättare och hans produktion omfattar allt från opera och orkesterverk till kammarmusik och instrumentala soloverk. Sina musikstudier inledde han tidigt. Efter att ha utbildat sig till violinist vid Åbo konservatorium gick han vidare till kompositionslinjen vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Sitt internationella genombrott fick han då hans klarinettkonsert uruppfördes år 2006. Några år senare prisbelönades hans surrealistiska kammaropera Döbeln och år 2011 fick Fagerlund Teosto Priset – ett av nordens största musikpris – för sitt orkesterverk Ignite. Samtidigt som Fagerlund är aktiv på olika håll i världen, ligger också det lokala hans hjärta nära. Han var med om att grunda kammarmusikfestivalen RUSK i Jakobstad och är en av de konstnärliga ledarna för festivalen. Hans kompositioner har framförts på olika håll i världen, bland annat av Singapores symfoniorkester, BBC:s symfoniorkester och holländska radions filharmoniska orkester. Med Radions Symfoniorkester i Helsingfors har Fagerlund ett nära samarbete och de har spelat in flera skivor med hans orkestermusik. Fagerlunds största verk hittills, operan Höstsonaten, hade premiär på Nationaloperan hösten 2017. Operan fick fina recensioner världen över och en nominering för bästa opera i International Opera Awards. Kommande säsonger spelas Höstsonaten på svenska i flera stora operahus och på festivaler i flera olika länder.

  Lue lisää »

 • 7.5.2019 Ajankohtainen

  Johanna Grüssner prisbelönas i Åbo

  Jazzsångaren och musikern Johanna Grüssner får Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Priset delas ut på Kulturfondens vårfest i Åbo den 7 maj 2019. – Jazzutbildningen har gett mig den bästa möjliga grunden, säger sångerskan Johanna Grüssner. Den har gett mig möjlighet att ta mig an alla olika musikstilar bättre. Grüssner bor och jobbar i Stockholm på musikgymnasiet Södra Latin. Hon har nyss bedömt 200 antagningsprov och det är bara till sånglinjen. På skolan jobbar hon som lärare i enskild sång, musikproduktion och kör. – Det är en extremt tillfredsställande plats att jobba på, här kan jag sporra unga personer och vattna det där fröet de har inom sig. Själv insåg jag ganska sent att musiken var något jag kunde satsa på professionellt. Men så for jag till USA och studerade musik i 20-årsåldern och där hittade jag mitt självförtroende. Efter åtta år utomlands återvände Grüssner till Norden och blev nyförälskad i svenskan. Nu sysslar hon förutom i undervisningen också med sin egen musik på helger och kvällar. Det är konserter med olika band, flera körer och systrabandet Ulvens Döttrar. – Ibland har vi lugnare perioder, men vi är ju systrar så vi ses ändå och det är ofta då någon kommer med en ny idé. I ett skede var vi tvungna att bestämma oss för att vi också måste träffas utan att jobba. För några år sedan stod Grüssner vid ett vägskäl. 40-årskrisen slog till och egoboosten från USA hade mattats av. Hon visste inte om hon ville fortsätta med musiken, tvivlade på att det fanns en plats för henne i musikvärlden. Som ett sista kippande efter andan sökte hon ett arbetsstipendium – och fick det. – Det var som ett ett tecken, ett stort pekfinger som styrde mig in på rätt bana igen. Nu känns det absurt att jag någonsin tänkte på att lägga av, jag skulle inte kunna leva utan musiken. Jag är så tacksam för det här priset också, det påminner mig om att mitt arbete är viktigt och att det är bra. Text: Axel Åhman (artikeln ingå i Kulturfondens årsbok 2018-2019) Ur Svenska kulturfondens prismotiveringar:
  Johanna Grüssner är jazzsångare, musikpedagog, körledare och producent. Efter studier i hemlandet studerade hon jazz och improvisation vid Berklee College of Music och Manhattan School of Music. Johanna har gjort stora insatser för musiklivet på Åland. Hon har bland annat grundat och leder Ålands Projektkör som gjort flera genreöverskridande projekt. Uppsättningarna har setts av tiotusentals åskådare på Åland och i Åbo, Jakobstad, Kristinestad och Stockholm. Tillsammans med sina två systrar har Johanna gruppen Ulvens Döttrar som arrangerar och framför låtar med rötter i etnisk världsmusik. Johannas komposition Migrantvisan uruppfördes av tusentals barn och unga på Skolmusik 2017.

  Lue lisää »

 • 7.5.2019 Ajankohtainen

  ?Kulturfonden delar ut tio pris

  Kompositören Sebastian Fagerlund får Kulturfondens stora kulturpris på 30 000 euro år 2019. Sammanlagt delar vi ut tio pris i maj 2019. Fagerlund och de nio andra pristagarna – Linda Bondestam, Anna Schultz, Rikard Bjurström, Nayab Ikram, Filippa Hella, Ylva Holländer, Johanna Grüssner, Matias Norrgrann och Krista Siegfrids – belönas vid Kulturfondens vårfester i Åbo den 7 maj, i Helsingfors den 8 maj och i Vasa den 9 maj. Kompositören Sebastian Fagerlund Kompositören Sebastian Fagerlund får Stora kulturpriset 2019. Bild: Tage Rönnqvist Sebastian Fagerlund får Stora kulturpriset på 30 000 euro. Sebastian Fagerlund är en av våra främsta tonsättare och hans produktion omfattar allt från opera och orkesterverk till kammarmusik och instrumentala soloverk. Sina musikstudier inledde han tidigt. Efter att ha utbildat sig till violinist vid Åbo konservatorium gick han vidare till kompositionslinjen vid Sibeliusakademin i Helsingfors. Sitt internationella genombrott fick han då hans klarinettkonsert uruppfördes år 2006. Några år senare prisbelönades hans surrealistiska kammaropera Döbeln och år 2011 fick Fagerlund Teosto Priset – ett av nordens största musikpris – för sitt orkesterverk Ignite. Samtidigt som Fagerlund är aktiv på olika håll i världen, ligger också det lokala hans hjärta nära. Han var med om att grunda kammarmusikfestivalen RUSK i Jakobstad och är en av de konstnärliga ledarna för festivalen. Hans kompositioner har framförts på olika håll i världen, bland annat av Singapores symfoniorkester, BBC:s symfoniorkester och holländska radions filharmoniska orkester. Med Radions Symfoniorkester i Helsingfors har Fagerlund ett nära samarbete och de har spelat in flera skivor med hans orkestermusik. Fagerlunds största verk hittills, operan Höstsonaten, hade premiär på Nationaloperan hösten 2017. Operan fick fina recensioner världen över och en nominering för bästa opera i International Opera Awards. Kommande säsonger spelas Höstsonaten på svenska i flera stora operahus och på festivaler i flera olika länder. Sebastian Fagerlund tar emot Stora kulturpriset i Helsingfors den 8 maj. Illustratören och konstnären Linda Bondestam Med Linda Bondestams illustrationer har finlandssvenska barnböcker nått en bredare publik än någonsin. Linda Bondestam får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Linda Bondestam har illustrerat tiotals barnböcker som getts ut både i Finland och utomlands. Med hennes illustrationer har den moderna finlandssvenska barnboken nått en bredare publik än någonsin tidigare. Hennes stil är starkt personlig, överraskande och humoristisk. I sitt arbete visar hon alltid stor respekt för sina unga läsare. Efter att hon med sina illustrationer berikat andra författares texter i tiotals verk, gjorde hon år 2018 sagoboken Godnatt på jorden, där hon stod både för bild och text. Hennes karaktärer, bland annat bröderna Pixon, Businnan och Herr Glad, fascinerar både barn och vuxna och är utmärkta ambassadörer för den finländska barnboken. Linda Bondestam tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. Lektorn i musik Anna Schultz Anna Schultz har spridit sångens och musikens glädje bland hundratals barn. Bild: Tage Rönnqvist Anna Schultz får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Anna Schultz arbetar som lektor i musik vid Åshöjdens grundskola i Helsingfors, en av få svenskspråkiga skolor i Finland med musikklasser. Anna är aktiv på många håll inom det finlandssvenska musiklivet; hon har bland annat under flera år varit lärare i musikteori och lett barnkörer vid Martin Wegelius-institutets sommarkurser. I början av 2019 var hon med om att skapa konceptet för den första svenskspråkiga skoloperan. I Djurens Planet har Annas elever både varit med om att skapa librettot och medverkat i premiäruppsättningen på Nationaloperan. Efter premiären sprids skoloperan till andra skolor i Svenskfinland. Anna är en engagerad och omtyckt pedagog som kunnigt och passionerat lyckas med konststycket att förena teori med praktik. Hon har spridit sångens och musikens glädje bland hundratals elever. Anna Schultz tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. Företagaren Rikard Bjurström Rikard Bjurström arbetar för en svensk gemenskap i Tammerfors. Bild: Tage Rönnqvist Rikard Bjurström får Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro. Rikard Bjurström har under årtionden varit den drivande kraften bakom det som sker på svenska i Tammerfors. Han har varit ordförande för Svenska samskolan i Tammerfors under 20 år och ekonom i Svenska Klubben och ordförande för Kulturstiftelsen. Nordens hus och Luckan har etablerats i Tammerfors på Rikards initiativ. Ett av hans senaste projekt är svenska språkklubbar för finskspråkiga barn. Hans passion för det svenska i Tammerfors och för nordiskt samarbete har bidragit till att det svenska språket har fotfäste i staden. Rikard arbetar osjälviskt och ödmjukt för en svensk gemenskap i Tammerfors. Rikard Bjurström tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. Fotografen Nayab Ikram Gneom foto och film beskriver Nayab Ikram relationen mellan individ och samhälle. Bild: Maria Rosenlöf Svenska kulturfondens pris 15 000 euro Konstnären och fotografen Nayab Ikram är en åländsk konstnär med pakistanska rötter och bosatt i Åbo. Genom foto, film och installationer behandlar hon kulturidentitet, relationen mellan individ och samhälle och det som hon själv kallar mellanförskap. Efter att ha avslutat sina fotostudier vid yrkeshögskolan Novia år 2015 har hon redan hunnit visa sina verk bland annat i Sverige, Belgien och Pakistan. Nayab var också en av de fotografer som fick bidra till jubileumsprojektet 100 finska fotografer år 2017. Med utgångspunkt i sin egen kulturidentitet visar hon på intressanta fenomen i samhället och berikar den finländska konsten. Nayab Noor Ikram tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj 2018. Serietecknaren och illustratören Filippa Hella Med hjälp av sin penna kommenterar, belyser och påverkar Filippa Hella aktuella händelser. Bild: Tage Rönnqvist Filippa Hella får Stella Parlands pris på 5 000 euro. Filippa Hella är illustratör och serietecknare med känsla för detaljer och vardagens absurditeter. Med små medel lyckas hon insiktsfullt fånga situationer och skapa världar som befolkas av fantasifulla djur och människor. Ibland i granna färger, ibland drömskt skira. Under sina bildkonst- och serieteckningsverkstäder för unga delar hon frikostigt, men på sitt lågmälda sätt, med sig av sitt kunnande. Hon är också en av arrangörerna bakom den årliga seriefestivalen Å-fest som arrangerats i Borgå sedan 2015. Filippa använder aktivt serietecknarens möjlighet att med hjälp av sin penna kommentera, belysa och påverka aktuella händelser. Filippa Hella tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. Bildkonstnären Ylva Holländer Ylva Holländer inspirerar studerande och berikar det nyländska konstfältet. Bild: Tage Rönnqvist Ylva Holländer får Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Ylva Holländer har under många år som bildkonstnär och konstpedagog vid Borgå konstskola inspirerat otaliga studerande och bidragit till att göra det nyländska konstfältet rikare. I Borgå har hon gjort konsten tillgänglig för allmänheten, till exempel via väggmålningen intill Mannerheimgatans bro och Galleri Fickan – ett rum för mediekonst i Borgå konsthall som hon skapat och utvecklat tillsammans med Borgå Konstnärsgille. Som bildkonstnär arbetar Ylva Holländer mångsidigt med olika tekniker och uttryckssätt. Hon kombinerar abstrakta former och naturtrogna detaljer. Hennes verk är lekfulla och filosofiska, men har samtidigt ett stråk av allvar och refererar till större existentiella frågor. Ylva Holländer tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. Jazzsångaren och musikern Johanna Grüssner Via bland annat Ålands Projektkör och Ulvens Döttrar har Johanna Grüssner gjort stora insatser för musiklivet på Åland. Bild: Maria Lindvall Johanna Grüssner får Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Johanna Grüssner är jazzsångare, musikpedagog, körledare och producent. Efter studier i hemlandet studerade hon jazz och improvisation vid Berklee College of Music och Manhattan School of Music. Johanna har gjort stora insatser för musiklivet på Åland. Hon har bland annat grundat och leder den Ålands Projektkör som gjort flera genreöverskridande projekt. Uppsättningarna har setts av tiotusentals åskådare på Åland och i Åbo, Jakobstad, Kristinestad och Stockholm. Tillsammans med sina två systrar har Johanna gruppen Ulvens Döttrar som arrangerar och framför låtar med rötter i etnisk världsmusik. Johannas komposition Migrantvisan uruppfördes av tusentals barn och unga på Skolmusik 2017. Johanna Grüssner tar emot sitt pris i Åbo den 7 maj. Lektor Matias Norrgrann Matias Norrgrann är omtyckt lärare och dramatiker, skådespelare och regissör. Bild: Anna Riska Matias Norrgrann får Österbottens svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Matias Norrgrann är en omtyckt och medryckande lektor i historia och samhällslära vid Korsholms högstadium. Med sitt engagemang inviger han eleverna i historiens mysterier samtidigt som han månar om deras trivsel och välmående. Han är en värdefull kraft inom den sydösterbottniska teatervärlden – som idékläckare och dramatiker, skådespelare och regissör. Matias Norrgrann tar emot sitt pris i Vasa den 9 maj. Artisten Krista Siegfrids Krista Siegfrids har satt Kaskö på världskartan. Bild: Tommi Merivirta Krista Siegfrids får ett pris på 15 000 euro ur Frans Henriksons testamentsfond. Krista Siegfrids är den energisprudlande artisten som satt hemstaden Kaskö på den internationella kartan. I sitt artisteri har hon forcerat många barriärer och fördomsfritt öppnat dörrar för möten mellan människor. Hon är lika hemma i den svenska som i den finska kulturen och en god ambassadör för det svenska i Finland. Krista Siegfrids tar emot sitt pris i Helsingfors den 8 maj. *** Närmare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  informatör
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description