Ajankohtaista

 • 24.11.2018 Ajankohtainen

  38 miljoner känslor

  Ifjol delade Svenska kulturfonden ut nästan 38 miljoner euro. Bidragen gick till 4 000 aktörer, men upplevelserna och känslorna berörde många fler. Vad vill du känna? Ansök om bidrag i november.   I filmen ser du Mette Bergh, Philip Teir, Nike och Greta Granö, Mya Höglund, Larson Österberg, Eije Oscarsson, Kaisa Leka, Sigurdur Rögnvaldsson, Simon Granroth, Vivi-Ann Rehnström, Ulla-Stina Henricson och Gitta Hallakorpi. Fotograf: Anders Lönnfeldt

  Lue lisää »

 • 23.11.2018 Ajankohtainen

  Vistelsestipendium till S:t Petersburg? Vi utreder läget.

  Funderar du på ett vistelsestipendium? Tyvärr kan vi tillsvidare inte ta emot ansökningar om stipendieperioder i S:t Petersburg. Finlandshuset, där Kulturfondens stipendiater hittills bar bott och verkat, har bytt ägare och det är ännu oklart hur, när och om vi igen kan utnyttja huset för residensverksamhet. Ansökningstiden för vistelsestipendierna är i februari och september. Vi hoppas att läget har klarnat inför februari och återkommer med mera information så fort vi vet mera. Om vistelsestipendierna till S:t Petersburg Kulturfondens vistelsestipendier till S:t Petersburg är för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger och forskare. Du som söker ska vara verksam i Finland. Till S:t Petersburg har vi hittills beviljat fyra vistelsestipendier  per år. Stipendierna är på tre månader och berättigar till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och en stipendiesumma på 6 000 euro. Vi beviljar årligen också ett vistelsestipendium till Grez-sur-Loing för svenskspråkiga professionella konstnärer.   Här kan du läsa mera om våra vistelsestipendier.

  Lue lisää »

 • 22.11.2018 Ajankohtainen

  Nyfikna tillsammans

  Kunskap, passion och nyfikenhet. Det hoppas Sören Lillkung, Kulturfondens nya vd, att vi får se mycket av i vårt ansökningssystem nu i november. Vad händer då du blir riktigt nyfiken? Ansök om bidrag i november.  Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 22.11.2018 Ajankohtainen

  Mer pengar till renoveringen av Wasa Teater

  Svenska kulturfonden ökar på bidraget för renoveringen av Wasa Teater med 60 000 euro. Tilläggsfinansieringen går till teaterns AV-teknik. Renoveringen av Wasa Teater är omfattande. Vissa delar av huset har varit i sämre skick än man trodde och därför behövs tilläggsfinansiering. Kulturfondens bidrag på ytterligare 60 000 euro går till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för att komplettera teaterns AV-teknik. Efter renoveringen har Wasa Teater modern scenteknik med utmärkt ljus- och ljudåtergivning. – Vi är glada över det engagemang som funnits kring teaterrenoveringen – österbottningarna har verkligen visat att de har stöder sin regionteater, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. De totala kostnaderna för renoveringen går på knappt sju miljoner euro. Wasa Teater har en bred finansieringsbas för projektet med bland annat statsbidrag på 1,5 miljoner euro och bidrag från flera olika stiftelser i Österbotten. Kulturfonden har tidigare satsat sammanlagt 1,5 miljoner euro på teaterrenoveringen. Wasa Teaters renovering ska vara klar i maj – i god tid före 100-årsjubileet hösten 2019. *** Pressmeddelande – får fritt publiceras Helsingfors, den 22 november 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi  

  Lue lisää »

 • 21.11.2018 Ajankohtainen

  Med hjärta

  Kvalitet skapas inte bara på en proffsscen. Det viktiga är att man lyckas beröra, säger musikalartisten Ksenia Timoshenko. Hur vill du beröra? Ansök om bidrag i november.   Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.  

  Lue lisää »

 • 20.11.2018 Ajankohtainen

  Vem kan söka bidrag för Kulturbesök?

  Ska du som är lärare eller jobbar på dagis ordna ett kulturbesök? Vårt bidrag ”Kulturbonus” finns inte längre, men du kan ändå söka bidrag för besök till en teater, ett museum eller någon annan konst- och kulturinstitution.   Vem kan söka bidrag? Bidrag för kulturbesök kan sökas av daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Ansökan ska göras av skolan, förskolan eller daghemmet. Föräldraföreningar kan alltså inte göra ansökan om bidrag för kulturbesök. Så länge projektet Konsttestarna pågår beviljar vi inte bidrag för kulturbesök för årskurs 8.   Vilken typ av kulturbesök kan vi söka bidrag för? Kulturbesöket som du söker bidrag för ska vara välplanerat och ha ett pedagogiskt innehåll som anknyter till undervisningen.   Vi behöver busstransport Ofta står transporterna för den största utgiften. Därför kan du använda vårt bidrag för både inträden och transporter. Vi kan bevilja: högst 10 euro per person och år för själva besöket/besöken högst 1 000 euro för transporter, med hänsyn till avstånd och antal elever   Så här ansöker du Du gör din ansökan på webbplatsen ansokan.kulturfonden.fi med blanketten November – Samfund/Projekt. Kom ihåg att organisationen som du representerar avgör inom vilken verksamhetssektor du gör din ansökan. Om du söker bidrag för ett teaterbesök ska du välja Utbildning > Barnomsorg, grundskola och andra stadiet och en lämplig kategori.

  Lue lisää »

 • 20.11.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden stöder Härös Livet efter döden

  Kulturfonden stöder den här hösten film- och medieproduktion med nästan 450 000 euro. Summan fördelas mellan 15 aktörer. Det största bidraget går till Klaus Härös film Livet efter döden. Den finlandssvenska långfilmen Livet efter döden får det största enskilda bidraget på 100 000 euro. Filmen skrivs och regisseras av Klaus Härö för Pohjola-filmi. I filmen porträtterar Härö sin familj och sitt eget liv vid tiden för mammans död. Filmen, som visas på Yle och biografer i Norden, har biopremiär i Finland hösten 2019. Vakuum, produktionsbolaget Parad Medias nya ungdomsdramaserie, får 80 000 euro för åtta avsnitt. I serien får tittaren följa med en ung finlandssvensk flicka som försöker hitta sin plats mellan två världar. Handlingen utspelar sig parallellt i tv och på sociala medier. Seriens planerade premiär är hösten 2019. Finlandssvenska teckenspråkiga rf får 45 000 euro för en dramadokumentär om det finlandssvenska teckenspråket och de finlandssvenska teckenspråkigas minnen. Genom att sprida berättelserna bland både teckenspråkiga och andra vill föreningen trygga att språket och kulturen lever vidare. Filmen planeras ha premiär år 2020.   En miljon euro per år till film och media Kulturfonden tar emot ansökningar om bidrag för film- och medieproduktion tre gånger per år – i mars, september och november. Bidragssumman uppgår till ungefär en miljon euro per år. I september fick fonden 41 ansökningar om sammanlagt nästan 1,5 miljoner euro.   De 15 produktioner som nu beviljats bidrag: Den finlandssvenska långfilmen Livet efter döden av Klaus Härö, Pohjola-filmi Oy, 100 000 euro Den nya ungdomsdramaserien Vakuum, åtta avsnitt för Yle och SVT, Parad Media Oy, 80 000 euro Tv-programmet Melodie Grand Prix 2019, sänds i Yle Fem hösten 2019, en samproduktion med FSU och Yle Fem, Five Corners Production Ab, 71 109 euro Dokumentärfilmen Själö, regi och manus Lotta Petronella och produktion Ulla Simonen, Elokuvatuotantoyhtiö MADE Oy, 50 000 euro Dramadokumentär kortfilm om finlandssvenska dövas livsberättelser, Finlandssvenska teckenspråkiga rf, 45 000 euro Filmen och tv-serien Svavelgula himlen, för att vidareutveckla manus som baserar sig på Kjell Westös roman, Oy Nordic Film Pool Ltd, 22 000 euro Videoserien Estrids Bokklubb, fjärde säsongen, Estrids Bokklubb, 20 000 euro Kortfilmen Explosionen av en Badring, regi Tommi Seitajoki, TACK Films, 20 000 euro Filmen Sandflugan, BlomTornroth, 12 000 euro Långfilmsmanuset Bensin, Ulrika Bengts, 6 000 euro Insamling av källmaterial och manuskriptunderlag för filmdokumentär om hur svenskar invandrade till östra Fennoskandinavien, Matts Dumell, 6 000 euro Långfilmen Linna, Camilla Roos, 6 000 euro Manuskript för en dokumentärfilm om de frivilliga brandkåristerna, Sirpa Douglas, 5 295 euro Manus till dokumentärfilmen Inte alla män – om en kvinna vars man hotar henne och hennes barn till livet, Zero – fullt noll AB, 3 500 euro Manus för dokumentärfilmen Nation Station – om små bensinstationers roll för landet i dagens svensktalande Finland, Pieter-Jan Van Damme, 2 000 euro    *** Pressmeddelande – får fritt publiceras Helsingfors den 20 november 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar
  Anna Wilhelmson (kommentarer)
  ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson (at) kulturfonden.fi
  tfn 040 551 7959 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 595 0817 Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi      

  Lue lisää »

 • 20.11.2018 Ajankohtainen

  Du är din idé

  Vägen från idé till resultat är lång. På vägen är det lätt att hänga upp sig på många detaljer. Lita på din första idé, tipsar artisten Emma Kemppainen. Behöver du bidrag för att genomföra din idé? Du kan ansöka om bidrag från Kulturfonden i november. Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 19.11.2018 Ajankohtainen

  Har du en kreativ projektidé?

  När ska man vara kreativ? Just nu är alltid den bästa tiden, säger uppfinnaren Perttu Pölönen. ”Koko maailma on avoinna, tarvitaan vain rohkeutta.” Har du en kreativ projektidé? Ansök om bidrag i november. Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 16.11.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden ger bidrag till förberedande polisutbildning

  Det behövs fler svenskspråkiga poliser i Finland. Svenska kulturfonden har beviljat 50 000 euro till en förberedande utbildning för studier vid bland annat Polisyrkeshögskolan. Den ettåriga utbildningen, Samhället Finland, startar hösten 2019 vid Kronoby folkhögskola. Målsättningen med utbildningen är att få fler svenskspråkiga studerande till polisens grundutbildning och på sikt säkerställa att det finns tillräckligt många svenskspråkiga poliser i Finland. – Bristen på poliser som behärskar svenska är uppenbar och allvarlig. Det är i Kulturfondens intresse att stödja rekryteringen av svenskspråkiga till polisyrket i Finland, säger Kulturfondens ombudsman Sonja Ollas-Airinen. Den nya utbildningen är allmänbildande med fokus på de kunskaper som behövs i polisyrket andra viktiga samhällsuppgifter. Ansökningstiden är under våren 2019. Kronoby folkhögskola ordnar utbildningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten. Kulturfondens bidrag på 50 000 euro går till Kvarnen, en samkommun som upprätthåller Kronoby folkhögskola. Kvarnen består av kommunerna Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo. Bidraget beviljades på Kulturfondens styrelsemöte den 3 oktober 2018. Mer information om utbildningen finns på Kvarnens webbplats. ***
  Pressmeddelande, får fritt publiceras Noggrannare information och intervjuförfrågningar Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi    

  Lue lisää »

 • 16.11.2018 Ajankohtainen

  Vad är din sanning?

  Vad har en samhällsanalytiker och en skådespelare gemensamt? Vi lät Kaisa Kepsu och Simon Häger fundera över saga, sanning och i vilket projekt de kunde mötas. Vem kunde bli din otippade samarbetspartner nästa år? Ansök om bidrag i november.  
  Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 15.11.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden och stipendielägenheterna

  Visste du att Kulturfonden idag har cirka 50 stipendielägenheter i Helsingfors och Esbo? I lägenheterna – som ägs via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond – bor svenskspråkiga professionella skapande konstnärer och skådespelare, både yrkesverksamma och seniorer.   Våren 2017 stod Kulturfondens fjorton Elfvik-ateljélägenheter klara för inflyttning i Victoriakvarteret på Busholmen i Helsingfors. Lägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². Kulturfonden äger också sedan tidigare 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och i Vindängen i Esbo. Kulturfonden utser stipendiater till lägenheterna och hyran är subventionerad av fonden.   Vem får bo i en stipendielägenhet? Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär. Seniorlägenheter i Majblomman och Vindängen är främst avsedda för skådespelare och konstnärer enligt de definitioner som statens centralkommission för konst tillämpar. Vilka kriterier är avgörande då lägenhetsstipendierna utses? – Vi gör alltid en helhetsbedömning av de sökande och deras situation. Samtidigt ser vi på balansen mellan de olika konstgrenarna som invånarna i lägenheterna just då representerar, säger Kulturfondens ekonomichef Britt-Marie Forsell-Stenström som har hand om uthyrningen av stipendielägenheterna. I praktiken spelar ofta också de sökandes önskemål om lägenhetens storlek och läge roll då Kulturfonden utser stipendiaterna.   Stipendielägenheten – ett hem Ateljélägenheterna på Busholmen hyrs ut på fem år, men för en konstnär som uppnått pensionsålder är hyrestiden inte tidsbunden. Seniorlägenheterna i Majblomman och Vindängen är för personer som fyllt 60 år. – Från och med 2019 höjer vi åldersgränsen för nya invånare i Majblomman och Vindängen från 55 till 60 år. Den här höjningen gör vi för att bättre matcha både dagens pensionsåldrar och Standertskjöldska fondens stadgar, säger Britt-Marie Forsell-Stenström. Enligt Kulturfondens regler för uthyrning får lägenhetsstipendiaterna inte hyra ut lägenheten i andra hand eller överlåta användningsrätten till en annan person. Dessutom ska stipendiaten själv bo i lägenheten under minst sex månader per år. – Att få bo i en av våra lägenheter är en stor och långvarig fördel för stipendiaterna. Det finns ett stort intresse för lägenheterna och därför måste vi vara noggranna med att de vi utser som lägenhetsstipendiater verkligen har behov av ett hem, säger Forsell-Stenström. Här kan du bekanta dig med reglerna för uthyrning av stipendielägenheterna Majblomman och Vindängen Elfvikateljéerna   Intresserad av en stipendielägenhet? Alla stipendielägenheter är nu uthyrda. Nästa femårsperiod i Elfvik-ateljéerna börjar år 2022. Om du vill anmäla ditt intresse för någon av seniorlägenheterna, ska du fylla i den blankett som du hittar via den här sidan och sända den till britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi eller Kulturfondens ekonomiassistent Victoria Kilpinen, victoria.kilpinen(at)kulturfonden.fi. På samma webbsida finns också instruktioner för dig som är intresserad av våra Elfvik-ateljéer. Då en lägenhet blir ledig utses följande stipendiat av en arbetsgrupp som väljs av Kulturfondens styrelse. – Vi har inget egentligt kösystem för lägenheterna. Då vi utser stipendiaterna är det andra bedömningar än turordningen som avgör vem som utses, säger Britt-Marie-Forsell-Stenström.   Lise och Thelma Standertskjölds fond Kulturfonden äger stipendielägenheterna via Lise och Thelma Standertskjölds fond. Standertskjölds fond grundades i enlighet med systrarna Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 1965. Enligt testamenten ska medlen i första hand användas till bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”.   I december 2018 ordnar Kulturfonden en infokväll för de nuvarande lägenhetsstipendiaterna i Majblomman och Vindängen.

  Lue lisää »

 • 15.11.2018 Ajankohtainen

  Vem är professionell konstnär?

  I november söker många konstnärer bidrag från Kulturfonden. Vi får ansökningar både om arbetsstipendium och om bidrag till enskilda projekt. Här reder våra ombudsmän ut skillnaden mellan bidrag till professionella konstnärer och till dem som är aktiva inom konst och kultur på sin fritid. För oss som jobbar på Kulturfonden är det viktigt att det finns strukturer för att utöva konst och kultur på alla nivåer, och att man kan göra det på svenska. Vi ser på fältet av utövare ur två perspektiv: de som har konstnärligt arbete som sin huvudsyssla och de som är aktiva inom konst eller kultur på sin fritid. Våra bidrag till de här två grupperna är av olika slag. Professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium eller projektbidrag. Våra bidrag till professionella institutioner och organisationer som teatrar och orkestrar kommer också professionella konstnärer till godo. Personer som är aktiva inom konst och kultur på sin fritid kan i regel inte få personliga stipendier och bidrag från Kulturfonden. Istället stöder vi olika organisationer och föreningar inom konst och kultur – till exempel körer, orkestrar, sommarteatrar och konstföreningar.   Vår gränsdragning Då vi överväger om en sökande är professionell eller icke-professionell konstnär, bedömer vi om konstnärskapet är det huvudsakliga arbetet eller inte. Vi förutsätter också att professionella konstnärer har någon form av utbildning inom sitt område eller har varit professionellt verksam länge. Gränsen mellan professionella och icke-professionella kan ibland vara flytande. I år har vi infört frågan ”Jag/vi är professionell(a) konstnär(er)” i ansökningsformuläret för privatpersoner och arbetsgrupper. På frågan ska du som sökande svara ja eller nej. Om din ansökan gäller annat än konstämnen behöver du inte besvara frågan.   Hur påverkar svaret min ansökan? Vi behandlar ansökningar från professionella konstnärer och andra aktiva på olika sätt. Ansökningar från professionella konstnärer kvalitetsgranskas av externa sakkunniga och kommer sedan till Kulturfondens styrelse för beslut. Ansökningar från lokala konstföreningar och icke-professionella konstnärer bedöms först i Kulturfondens regionala direktioner i Nyland, Åboland och Österbotten och kommer sedan till fondens styrelse för beslut. Vill du som är konstnär att din ansökan ska granskas av sakkunniga inom ditt område, svarar du ”ja” på frågan om du är professionell konstnär. Ansöker du om ett arbetsstipendium behöver du inte besvara frågan – endast professionella konstnärer kan ansöka om arbetsstipendium. Kulturfondens styrelse tar alltid det slutliga beslutet om alla ansökningar; också sådana som en regional direktion har behandlat. Här kan du kolla vem som sitter i styrelsen, delegationen och direktionerna.   Hur går sakkunnigbedömningen till? I våra sakkunniggrupper finns personer med god kännedom om sitt område – musik, scenkonst och olika former av visuell konst. Totalt bedömer åtta sakkunniggrupper ansökningar inom konst och kultur. De sakkunnigas kommentarer är rådgivande – Kulturfondens styrelse tar det slutliga beslutet om alla bidrag   Anonyma eller inte? För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter, till exempel Centret för konstfrämjande – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar. Just nu diskuterar vi om vi borde publicera namnen på de sakkunniga som vi anlitar. I år ställer vi just den här frågan i det responsformulär som slumpmässigt utvalda sökande får besvara efter att de lämnat in sin ansökan. Om du är en av de utvalda – skriv gärna vad du tycker! Här kan du läsa mera om vår sakkunnigbehandling.   Har du frågor får du gärna kontakta någon av ombudsmännen på vårt kansli. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

  Lue lisää »

 • 14.11.2018 Ajankohtainen

  50 vill bli vår nya ombudsman

  Hela 50 personer har sökt jobbet som ombudsman med inriktning på utbildning och forskning. Av de sökande är nästan 80 procent kvinnor. Inom de närmaste dagarna kallar vi tio sökande till intervjuer till Kulturfondens kansli i Helsingfors. De allra starkaste kandidaterna får sedan vara med om en andra intervjuomgång. Vår målsättning är att utse fondens nya medarbetare senaste i början av december. Också du som inte kallas till intervju får besked inom de närmaste dagarna. Vår nya ombudsman ska jobba i utbildningsteamet vid vårt kansli i Helsingfors.

  Lue lisää »

 • 14.11.2018 Ajankohtainen

  Förverkliga ditt äventyr

  Våga gå din egen väg, säger dansaren Karin Eklund. Karin har öppnat en egen dansstudio Åbo och förverkligar nu sitt äventyr. Vilket är ditt äventyr? I november kan du ansöka om bidrag från Kulturfonden.   Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description