Ajankohtaista

 • 21.1.2020 Ajankohtainen

  Idag pratar vi renovering

  Idag, tisdagen den 21 januari, presenterar vi utredningen ”Att bevara genom att använda – utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag”. Vi streamar också seminariet på vår Youtube-kanal. Här kan du läsa mera och följa med sändningen från och med kl. 10.

  Lue lisää »

 • 16.1.2020 Ajankohtainen

  Biblioteksjobb – teori, praktik och mycket mer

  Biblioteksutbildning är allt oftare en merit i stället för ett behörighetskrav. Det här konstaterar informatiker Maria Grundvall i en rapport om bibliotekspersonalens utbildning, rekrytering och arbete på svenska i Finland. Lagen om allmänna bibliotek ändrades inför år 2017. Ändringen innebar att behörighetskraven för bibliotekspersonal luckrades upp och kommunerna fick rätt så fritt besluta om vilka kompetenser de anställda ska ha. Maria Grundvall, informatiker på Grankulla stadsbibliotek, fick i början av år 2019 i uppdrag att sammanställa en rapport om läget inom den svenskspråkiga biblioteksutbildningen. Fokus låg också på bibliotekspersonalens arbetsbild och rekrytering i tvåspråkiga kommuner. Prioriterar biblioteken numera andra färdigheter än yrkestekniska och behörighetsgivande biblioteksutbildning då man rekryterar personal? – Biblioteken fokuserar ofta på personliga och sociala kompetenser vid rekryteringar. Men är det här något som utbildningen överhuvudtaget kan påverka, funderar Maria Grundvall. Enligt Grundvalls rapport pekar både biblioteksanställda och rekryterare på kunskapsluckor i utbildningen. Den svenska biblioteksutbildningen är snävare och har färre aktörer än den finska. Dessutom är Finland det enda landet i Norden som ordnar biblioteksutbildning också på andra stadiet, utöver högskolenivån. – Biblioteksarbetet är mycket varierande och ställer stora krav på de anställda. En enskild utbildning kan ha svårt att täcka alla kompetensområden. Det finns goda argument för att bredda utbildningen – både inom de utbildningslinjer som redan finns och genom att skapa nya, säger Maria Grundvall. Grundvalls rapport Det breda uppdraget – Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland presenterades torsdagen den 16 januari 2020 på Böle bibliotek i Helsingfors. Rapporten har gjorts på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket. Kulturfonden har finansierat utredningen. Beställ rapporten via Kulturfondens kansli (thua.hoyer(at)kulturfonden.fi) eller ladda ned den här: https://www.kulturfonden.fi/publikationer/. *** Pressmeddelande
  Torsdagen den 16 januari 2020 Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar: Maria Grundvall (kommentarer om utredningen)
  informatiker, utredare
  biblioteksutredning(at)gmail.com
  040 512 0854 Anna Wilhelmson
  Svenska kulturfonden
  ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  Svenska kulturfonden
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 494 0817

  Lue lisää »

 • 12.1.2020 Ajankohtainen

  Kevään kysytyin valmennus: Matkailun digitaalinen myynti ja markkinointi

  Matkailun digitaalinen myynti- ja markkinointivalmennus Haluamme, että valmennukseen osallistujat oppivat ja ryhtyvät hyödyntämään ja käyttämään matkailun digitaalisia myynti– ja markkinointikanavia mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi haluamme, että osallistujat ymmärtävät miten myyntitoiminnot ja -ohjelmistot liittyvät kiinteästi koko yrityksen digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Pelkkä oma verkkokauppa ei riitä. Matkailun digitaalinen myynti- ja markkinointivalmennus ja Suomen matkailun digitiekartta Haluamme, että valmennuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät mikä … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 9.1.2020 Ajankohtainen

  Vad händer mellan november och mars?

  Ansökte du om bidrag i november och är nyfiken på vad som händer med din ansökan just nu? Innan du får besked i mars är det ett tjugotal ögonpar som granskar din ansökan. Din ansökan granskas av våra ombudsmän, förtroendevalda och externa sakkunniga. Här kan du läsa vem alla som läser din ansökan. Om du vill ha koll på vad som händer med din ansökan på en minut – se den här videon. Beredningsprocessen December 2019 och januari 2020
  Ombudsmännen bereder ansökningarna. Februari 2020
  Sakkunniga behandlar ansökningarna. 26.2.2020
  Styrelsens första genomgång av ansökningarna. 11.3.2020
  Delegationen behandlar ansökningarna. 16.3.2020
  Styrelsen fattar beslut om ansökningarna. Vecka 12
  Alla 3368 sökande får besked under veckan. Har du frågor? Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna och svaren på dem. Du får gärna också mejla oss om du har frågor. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

  Lue lisää »

 • 8.1.2020 Ajankohtainen

  Visst ses vi på Educa-mässan?

  Svenska kulturfonden deltar i Educa-mässan fredag och lördag 24-25.1.2020. I vår monter 6r40 bjuder vi inspiration om läsning, kultur, naturvetenskap, teater och språk. Du hittar oss i det svenska kvarteret. Sikta på de röda ”Hörnan”-skyltarna så hittar du oss. På plats i vår monter finns 16 projekt som fått bidrag av oss. De presenterar sin verksamhet och bjuder på tips och idéer. Kom gärna förbi för att diskutera. Vårt utbildningsteam finns också på plats i vår monter under hela mässan. I vår monter hittar du: På fredag (mässan öppen kl. 10-20): kl. 10-13 Läsambassadörerna, Sydkustens ordkonstskola, Ebban och Estrids Bokklubb

  kl. 13-16 Kulturkarnevalen, Skolmusik, Skoloperan

  kl. 16-19 Skolresurs, Knattelabbet, Ma.fi På lördag (mässan öppen kl. 10-17): kl. 10-13 DOT, Teater Tapir

  kl. 13-16 Moilo, Språkambassadörerna, UWC Projekten Läsning Läsambassadörerna Syftet med projektet är att lyfta fram, uppmuntra, förnya och utveckla läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. De finlandssvenska läsambassadörerna heter Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. Kulturfonden finansierar läsambassadörerna med 160 000 euro under åren 2019-2021. Sydkustens ordkonstskola Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst och ordkonstverkstäder runt om i Finland. Kulturfonden gav Sydkustens landskapsförbund 130 000 euro i verksamhetsbidrag 2019. Ebban Ebban är ett elektroniskt bibliotek för lärare och elever. I Ebban finns både e-böcker och ljudböcker. Kulturfonden har gett bidrag under två läsår till Ebban, totalt 120 000 euro. Estrids Bokklubb Estrids Bokklubb är en videoserie om barnböcker. I serien intervjuar 13-åriga Estrid barnboksförfattare och barnboksillustratörer. Kulturfonden har gett bidrag till alla tre säsonger av Estrids bokklubb, totalt 31 000 euro. Kultur Kulturkarnevalen Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar. Under en helg får deltagarna prova på olika kulturuttryck. Karnevalen samlar årligen 400-500 deltagare. Kulturfonden har varit Kulturkarnevalens huvudfinansiär sedan starten. År 2019 bidrog Kulturfonden med 160 000 euro. Skolmusik Skolmusik ger elever i grundskolan, gymnasiet och stråk- och blåsensembler att mötas i musikens tecken. DUNK tog initiativet till Skolmusik. Sedan den första Skolmusikfestivalen år 1990 har Skolmusik ordnats vart tredje år. År 2020 ordnas Skolmusik i Jakobstad. Kulturfondens bidrar med 30 000 euro till Skolmusik 2020. Skoloperan Den första svenskspråkiga skoloperan, Djurens planet, hade sin premiär i mars 2019. Nu kan svenskspråkiga skolor anmäla sitt intresse för att förverkliga operan i sin skola. Kulturfonden bidrog med 10 000 euro till skoloperan år 2018. Naturvetenskap Skolresurs Skolresurs, resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan, är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt för alla landets svenska skolor. Målsättningen är att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik och de möjligheter dessa ämnesområden har för fortsatta studier och en kommande yrkeskarriär. Knattelabbet I Knattelabbet vid Skärgårdscentrum Korpoström får barn och nyfikna vuxna lära sig om olika arter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbottnen genom mikroskop och ta vattenprover på olika ställen i hamnen. Kulturfonden bidrog med 6 000 euro till Knattelabbet år 2018. Ma.fi Ma.fi är en elektronisk lärobok i matematik för årskurserna 7-9 i den grundläggande undervisningen. I boken finns mycket extra material och fördjupningar och kan användas gratis av alla skolor. Det är William Barman och Sebastian Laxell som skapat ma.fi. Kulturfonden har under flera åt gett bidrag för dryga 38 000 euro till utvecklingen av ma.fi. Teater DOT Drama och Teater – DOT är ett dramapedagogiskt kompetenscenter. DOT ordnar föreställningar, tidsresor och skräddarsyr projekt på två språk. Kulturfonden gav ett verksamhetsbidrag på 12 000 euro till DOT år 2019.   Teater Tapir Teater Tapir är en punkinspirerad rekvisitaälskande teater. Teater Tapir turnerar  i skolor, bibliotek och daghem, just nu med diktshowen Röjsfasoner (samt vuxenvarianten av densamma) och planerar en ny pjäs om vänskap. I rymden. År 2018 beviljade Kulturfonden 4 000 euro till Teater Tapir för en barnpjäs och diktshow. Språk Moilo Moilo är ett kreativt bolag som jobbar för att stärka utvecklingen och den kognitiva inlärningen hos barn. Just nu utvecklas Moilo appen Lingualong med hjälp av ett treårigt av bidrag av Kulturfonden. Moilo får totalt 400 000 euro inom ramen för Kulturfondens strategiska program Hallå! Språkambassadörerna Språkambassadörerna är ett projekt där skolor och organisationer kan beställa ett besök av en ambassadör. Språkambassadören berättar sin historia om hur hen lärt sig det andra inhemska språken. Språkambassadörerna är ett Hallå!-projekt med ett bidrag på 250 000 euro av Kulturfonden. UWC UWC (United World Colleges) –skolorna är internationella skolor som grundar sig på den tyska pedagogen Kurt Hahns ideologi, där ungdomar i gymnasieåldern från olika delar av världen lever och lär tillsammans under två intensiva år. De finländska UWC-stipendiaternas utbildning finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 8.1.2020 Ajankohtainen

  Lotta Rönnblad ny ekonomiassistent

  Lotta Rönnblad är Svenska kulturfondens nya ekonomiassistent från och med januari 2020. Till utbildningen är Lotta tradenom med inriktningen Financial Management från Yrkeshögskolan Arcada. Lotta har tidigare jobbat som bokförare för små- och medelstora aktiebolag på Azets och som juridisk assistent på Juridisk byrå Fredenberg. Till ekonomiassistentens viktigaste arbetsuppgifter hör bokföring och avstämningar, uppgifter i samband med bokslutet, granskning av reseräkningar och utbetalning av arvoden och stipendier. – Det känns roligt med en mångsidig arbetsbild där jag kan utveckla mitt kunnande. Jag ser framemot att lära mig mer om kultur- och utbildningsfältet på svenska i Finland, säger Lotta. Lottas stora intresse är fotboll. Jobbet som ekonomiassistent ledigförklarades i november 2019. Elva personer sökte jobbet. Av de sökande var sju kvinnor och fyra män. Lotta jobbar på Kulturfondens kansli från och med den 7 januari 2020. Hon efterträder Victoria Kilpinen-Mangström som varit ekonomiassistent på Kulturfonden sedan januari 2015. Här hittar du rekryteringsannonsen.

  Lue lisää »

 • 2.1.2020 Ajankohtainen

  Nya regler för resebidrag inom konst och kultur

  Med våra resebidrag inom konst och kultur vill vi främja svenskspråkiga konstnärers och kulturarbetares fortbildning, mobilitet, nätverk och samarbeten – internationellt och inom Finland. Vem kan söka bidraget? Från och med januari 2020 kan både enskilda konstnärer och kulturarbetare och organisationer ansöka om bidrag för resor inom konst och kultur. Arbetsgrupper kan däremot inte längre lämna in en gemensam ansökan. Hur ska vi ansöka om vi reser i grupp? Vi rekommenderar att alla resenärer ansöker enskilt om bidrag för sin egen resa. Då kan vi bättre beakta allas enskilda omständigheter. Om gruppen som reser är en del av en organisation, till exempel personal på samma teater, rekommenderar vi att organisationen gör ansökan. Ifall arbetsgivarorganisationen har en kommunal eller statlig huvudman, till exempel ett bibliotek, är det däremot bättre att resenärerna ansöker enskilt.  Kan anställda inom offentlig verksamhet få resebidrag? Ja, om kriterierna i övrigt uppfylls kan anställda inom till exempel bibliotek och kommunala museer ansöka om resebidrag. Om du är anställd inom utbildningssektorn (också grundläggande konstundervisning), ska du däremot ansöka om Fortbildningsstipendium inom utbildning.  För vilka kostnader kan jag söka resebidrag? Bidraget får användas för: Resekostnader. Använd gärna allmänna färdmedel.Logikostnader enligt billigaste rimliga alternativKurs- och konferensavgifter, inträdesbiljetter Observera att bidraget inte är avsett att täcka alla kostnader. I första hand beaktas kostnaderna för resor och logi, i andra hand kursavgifter och liknande kostnader.  Bidraget ges INTE för: DagtraktamentenKostnader för mat och dryckErsättning för vikariekostnad eller utebliven inkomst Jag undviker att flyga – är det okej om resan blir långsammare eller dyrare? Ja, det är det. Vi på Kulturfonden strävar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030 i alla sina uppdrag. Vi hoppas att våra bidragsmottagare vill göra detsamma. Kan jag ansöka för en resa i Finland? Ja, det går bra. Bidrag kan inte sökas som ersättning för regelbundna pendlingskostnader eller liknande. För hurdana resor beviljas bidraget? Resebidrag kan beviljas för resor med fortbildande syfte – till exempek kurser och seminarier), för AIR-vistelser, studiebesök och andra korta vistelser som anknyter till arbetet som konstnär. Jag har fått en inbjudan att hålla en utställning utomlands – kan jag söka resebidrag? Enskilda konstnärer kan ansöka om resebidrag för att till exempel närvara vid vernissage eller andra kortare vistelser i samband med egna projekt utomlands. Resebidrag beviljas inte för att förbereda projektet före resan – ansök då hellre om projektbidrag i november. Turnerande grupper ska inte söka resebidrag för sina resekostnader. Sök istället turnébidrag.

  Lue lisää »

 • 2.1.2020 Ajankohtainen

  Journalister, ansök om bidrag i januari

  I januari kan du ansöka om Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets journaliststipendium. Vi beviljar journaliststipendium för praktik – att ge journalist- och fotostuderande möjlighet till praktik på svenskspråkiga tidningsredaktioner i Finlandspråkbad – att ge yrkesverksamma journalister möjlighet att jobba på tidningsredaktioner i Sverige eller Finlandyrkesverksamma journalisters fortbildning och konstkritik. Ansök om stipendium senast den 31 januari 2020. Du får besked om ansökan i februari. Du som är journalist kan också ansöka om Kulturfondens resebidrag för konst och kultur. Det är ett bidrag med fri ansökningstid. Närmare information om stipendierna: Åsa Juslin
  ledande ombudsman, kultur
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 1.1.2020 Ajankohtainen

  Loistavaa vuotta 2020 – arvaa mistä video on kuvattu ja voita maksuton konsultointipäivä!

  Haluamme toivottaa sinulle ja yrityksesi liiketoiminnalle oikein hyvää vuotta 2020 ja menestystä sekä uutta valoa! Voita konsultointipäivä, se vaatii vain, että kommentoit tämän artikkelin loppuun, mistä päin Suomea arvelet tämän artikkelin videon olevan kuvattu sekä oman nimesi. Video on kuvattu tammikuussa 2018. Loistavaa alkanutta vuotta! Vidoearvauksia voi tehdä 19.1.2020 saakka. Riittää kun arvattu kuvauspaikka on 50 km säteellä todellisesta kuvauspaikasta.  … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 20.12.2019 Ajankohtainen

  God jul och gott nytt år

  Vi önskar alla våra samarbetsparter, sökande och donatorer en fridfull jul och en bra början på det nya året. Mellan jul och trettondag tar några i vår personal ut övertidsledigt, medan andra jobbar på kansliet eller på distans med beredningen av de närmare 4 000 ansökningar som vi fick i november. Från och med tisdagen den 7 januari når du oss alla som vanligt igen.

  Lue lisää »

 • 19.12.2019 Ajankohtainen

  Vill ni få besök av ivriga konsttestare?

  Projektet Konsttestarna fortsätter nästa läsår. Det betyder att alla åttondeklassare i Finland blir bjudna på en konstupplevelse under läsåret 2020-2021. Nu kan bland annat teatrar, museer och operor om att bli besöksmål för Konsttestarna. Bli besöksmål för Konsttestarna Alla institutioner i konstbranschen ansöka om att bli besöksmål för Konsttestarna för läsåret 2020-2021. Ansök om att bli besöksmål genom att lämna in en digital ansökan via Suomen Kulttuurirahastos ansökningssystem. Ansökningstiden pågår fram till den 17 januari 2020. Läs mer om att bli besöksmål här. Här kan du läsa vår artikel om besöksmålen för läsåret 2019-2020. Konsttestarna är det största ungdomskultursprojektet i Finland Konsttestarna inleddes läsåret 2017-2018 och finansieras under de tre första läsåren av Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. Sedan starten har 60 000 åttondeklassare och 5 000 lärare per läsår testat på konst och kultur runt om i landet. Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar projektet. Staten finansierar hälften av projektet läsåret 2020-2021. Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto finansierar andra hälften av projektet. Läs mer om Konsttestarna här.

  Lue lisää »

 • 19.12.2019 Ajankohtainen

  Vad händer på Kulturfonden 2020?

  Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. I vår verksamhetsplan kan du läsa vilka frågor vi satsar extra mycket på under 2020. Vi gör våra prioriteringar på basis av omvärldsanalyser, självutvärdering och kunskap. – Vi har utvecklat verksamhetsplanen så att vi bättre kan följa genomslagskraften av det vi gör och av våra bidrag, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden. Här kan du läsa Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2020. – Vår verksamhetsplan är främst ett internt verktyg för tjänstemän och beslutsfattare. Eftersom vi värnar om transparens i allt vi gör vi vill gärna presentera den också för allmänheten, säger Lillkung. Några satsningar under år 2020: Dialogpaus-stiftelsen ska stärka demokratin genom diskussioner med alla och för alla i hela Finland. Vi samlar själva kunskap genom dialog och uppmuntrar också aktörerna på vårt verksamhetsområde att mötas så att dialog uppstår. Vi fortsätter arbetet med det strategiska programmet Hallå! och utreder möjligheterna till ett nytt strategiskt program kring utmaningarna för undervisning i konst- och färdighetsämnen. Vi ordnar fortbildningsresor för elevvårdspersonal och bibliotekarier. Också under 2020 beställer vi några utredningar, bland annat om Tankesmedjan Magma, olika former av språkbadsverksamhet och hur man kan minska det sjunkande antalet studerande som läser främmande språk i grundskolan och i gymnasiet.  

  Lue lisää »

 • 19.12.2019 Ajankohtainen

  Vill skriva eller fotografera till vår årsbok?

  Vill du skriva ett reportage till vår årsbok? Eller vara en av de fotografer som vi samarbetar med? Nu efterlyser vi vassa skribenter och skärpta fotografer. I maj ger vi ut Kulturfondens årsbok. Här beskriver vi intressanta projekt som drivits med hjälp av Kulturfondens finansiering. Och förstås personerna bakom projekten. Då vi gör årsboken samarbetar vi med flera skribenter och fotografer. Nu har du chans att anmäla ditt intresse för att bli en av våra samarbetspartners. Såhär anmäler du intresse Mejla oss senast torsdagen den 9 januari 2020 på jens(at)montem.fi och martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi. Berätta kort om dina erfarenheter och vilket ämnesområde du helst beskriver. Bifoga ett arbetsprov och kontaktuppgifterna till en referens. Vi återkommer till dig med besked i slutet av januari. Om du blir en av dem vi samarbetar med kommer vi noggrannare överens om uppdraget och villkoren innan du påbörjar ditt arbete. Materialet till årsboken producerar vi huvudsakligen i februari och mars. Här kan du bekanta dig med våra senaste årsböcker.

  Lue lisää »

 • 18.12.2019 Ajankohtainen

  Dags att diskutera renovering

  I januari presenteras utredningen Att bevara genom att använda – utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag. Välkommen på seminarium tisdagen den 21 januari 2020 på G18 i Helsingfors. Vi streamar också seminariet – här kan du följa med seminariet på Youtube. Svenska kulturfonden beställde en utredning om hur renoveringsbidragen har fungerat, dels ur bidragsmottagarnas och dels ur finansiärens perspektiv. Frågeställningar i utredningen är bland annat: Vilka är bidragsformens problem? Vilka är föreningarnas största problem i samband med sina renoveringsprojekt? Vilka effekter har renoveringsbidragen? Påverkar de användningen av renoverade föreningshusen?Vilken struktur har renoveringsprojektens finansiering?Vilka aktörer står i dagens läge utanför bidragssystemet? Utredningen är gjord av Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på Finlands svenska ungdomsförbund. Evenemanget inleds kl. 10.00 och avslutas med lunch. Kulturfonden bjuder på kaffe kl. 9.30. Programmet för dagen finns här. Vi välkomnar finlandssvenska föreningar och alla intresserade att delta i seminariet. Att delta i seminariet är gratis. Kulturfonden bjuder på kaffe och lunch. Anmäla dig via https://anmalan.kulturfonden.fi/ senast måndagen den 13 januari 2020. Vi streamar seminariet Du kan följa med seminariet på distans kl. 10.00-12.30. Du kan också ställa frågor genom att mejla annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi under livesändningen. Information och förfrågningar: Matts Blomqvist
  ombudsman
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 18.12.2019 Ajankohtainen

  Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

  Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland. En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke. I projektet ingår: forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nylandfortbildning för lantbruksföretagareen utredning om nyländska REKO-ringar stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare. Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden. ***
  Den 18 december 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information: Novias enhetschef Eva Sandberg-Kilpi svarar på frågor om projektet.
  044 449 8251
  eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi Matts Blomqvist
  ombudsman, Nyland
  050 592 3795
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  040 537 1494
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description