Ajankohtaista

 • 7.10.2021 Ajankohtainen

  Över tusen ansökningar från Österbotten

  I september tog vi emot ansökningar till flera av våra österbottniska specialfonder. Vi fick över 1 000 ansökningar. Alla sökande får besked i december.
  I år kunde sökande för första gången söka bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Vi fick nästan 100 ansökningar.
  – De sökande presenterar ambitiösa utvecklingsprojekt med många samarbetspartner, säger Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten. De andra österbottniska specialfonderna fick alla fler ansökningar än året innan. Så här många sökte bidrag
  Frans Henriksons testamentsfond, 95 ansökningar
  Henry och Martta Bertells minnesfond, 478 ansökningar
  Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, 166 ansökningar
  Svenska Österbottens kulturfond, 256 ansökningar
  Kristinestads kulturfond, 26 ansökningar De sökande gör anspråk på nästan 5 miljoner euro. Alla sökande får besked i december. Du som sökt bidrag i september kan också söka bidrag i november.

  Lue lisää »

 • 6.10.2021 Ajankohtainen

  Vi är Svenska kulturfonden

  Visste du att Svenska kulturfondens korrekta namn tidigare var Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland sr? Det var ett långt och knepigt namn och vi har alltid använt Svenska kulturfonden i vår kommunikation. Vi vill vara tydliga och korrekta och därför är vi glada över att nu också på riktigt heta Svenska kulturfonden – eller officiellt Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. Vi har alltså lämnat vårt långa, krångliga, officiella och ganska okända namn, Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland, bakom oss. Fortsätt gärna att prata om oss och fortsätt att kalla oss Svenska kulturfonden. Det är både rätt och lätt. Samtidigt passade investeringsstiftelsen (tidigare Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar sr, SKUI) på att ändra sitt namn till Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden sr. Här kan du bekanta dig med Fastighetsstiftelsen. Vår officiella namnändring påverkar inte dig som söker bidrag av oss och inte heller dig som vi samarbetar med. Vårt FO-nummer och våra faktureringsadresser är de samma som tidigare.  För dig som vill kolla upp oss i Patent och registerstyrelsens stiftelseregister eller i Företags- och organisationsdatasystemet är det däremot bra att känna till våra nya officiella namn. Väckte våra namnändringar frågor? Kontakta gärna vår ekonomi- och förvaltningschef Britt-Marie Forsell-Stenström (britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi) eller vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi).

  Lue lisää »

 • 1.10.2021 Ajankohtainen

  Arbetsro och samarbete i Jörn Donners lägenhet

  Nu är det klart vem som får arbeta i Jörn Donners lägenhet i centrala Helsingfors under senhösten 2021. Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har beviljat 16 arbetsgrupper, sammanlagt 42 personer, residensvistelser i lägenheten på Norra Kajen 12. Under pandemin har så gott som alla residensvistelser för konstnärer och kulturarbetare inställts. Via ett samarbete mellan Kulturfonden, Konstsamfundet och bolaget Donner Productions får nu 42 konstnärer och kulturarbetare arbeta i en inspirerande miljö bland 4 000 böcker och andra spår efter Jörn Donners yrkesverksamma liv. Sammanlagt 19 arbetsgrupper lämnade in en ansökan tidigare i höstas. De flesta av de 16 arbetsgrupper som fick positivt besked satsar på manusutveckling och flera är två- eller flerspråkiga. Av grupperna arbetar 8 inom film, 4 inom litteratur, 3 inom teater och 1 inom musik. Alla arbetsgrupperna som beviljats residensvistelser nämns här. Residensvistelserna förverkligas hösten 2021 då arbetsgrupperna får använda lägenheten dagtid under en arbetsvecka vardera. Dessutom får alla medlemmar i arbetsgrupperna ett stipendium på 500 euro för att täcka till exempel boendekostnader under residensperioden. Sammanlagt fördelas 21 000 euro mellan stipendiaterna. På grund av pandemiläget måste alla medlemmar i arbetsgrupperna vara bosatta i Finland. Grupperna kunde vara flerspråkiga, men svenskan måste vara representerad och dessutom måste verksamheten ha anknytning till det svenska i Finland. Residensvistelserna är den fjärde satsningen inom ramen för Kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma ”Kultur under tiden”-coronakrisbidrag. På de tre första omgångarna satsades sammanlagt ungefär 2,3 miljoner euro. ***
  Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet

  Lue lisää »

 • 28.9.2021 Ajankohtainen

  Bo och jobba i en Elfvik-ateljé

  Kulturfonden äger fjorton ateljélägenheter på Busholmen i Helsingfors. Elfvik-ateljéerna hyrs ut på fem år som stipendielägenheter till svenskspråkiga professionella konstnärer och skådespelare. Nu tar vi emot ansökningar om att få bo och jobba i en ateljélägenhet. I mars 2017 utsåg vi de fjorton första stipendiaterna som fick flytta in i de splitternya Elfvik-ateljéerna i Victoriakvarteret i Helsingfors. Den första femårsperioden är snart slut och våren 2022 frigörs flera ateljélägenheter. Vi tar emot ansökningar om att få bo och jobba i en Elfvik-ateljé till och med den 31 oktober 2021. Vi beviljar lägenhetsstipendierna för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär. Läs mera om ansökningskriterierna och ateljélägenheterna och gör din ansökan här: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/stipendielagenheter/

  Lue lisää »

 • 17.9.2021 Ajankohtainen

  Vill du bo i Frankrike eller Ryssland?

  I september tar vi emot ansökningar om vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) och S:t Petersburg (Ryssland). Vistelsestipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka om stipendium. Grez-sur-Loing (Frankrike) Vi beviljar ett vistelsestipendium per år till Grez-sur-Loing för tiden 1.7–31.12.2022.

  Du som är svenskspråkig professionell konstnär inom visuell konst, litteratur eller scenkonst kan ansöka om stipendiet. Stipendiet berättigar till fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro.

  S:t Petersburg (Ryssland)
  I år beviljar vi på grund av coronakrisen undantagsvis bara ett vistelsestipendium till S:t Petersburg. Stipendietiden är april till juni 2022.

  Du som är svenskspråkig författare, konstnär (inte inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare kan ansöka om stipendiet.

  Vi prioriterar sökande som planerar eller genomför projekt med anknytning till Ryssland.

  Stipendiet berättigar till fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och till ett stipendium på 6 000 euro. Noggrannare information Läs mera om stipendierna och ansök här. Har du frågor eller vill du veta mera? Kontakta vår ombudsman asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi. Nästa ansökningstid för vistelsestipendier är i september 2022.

  Lue lisää »

 • 14.9.2021 Ajankohtainen

  Ansök om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är nyutexaminerade konstnär eller hantverkare ansöka om lärlingsstipendium av Kulturfonden. Ansökan är öppen till 12.10.2021. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan här. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium på våren – ansökan är då öppen 12.3-12.4.2021. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi. Lärlingar våren 2021 16 personer ansökte om lärlingsstipendium under föregående ansökningstid på våren 2021. Vi beviljade sju lärlingsstipendium:

  Frank Berger, instrumentbygge, 5 000 euro
  Vilma Leminen, bildkonst, 15 000 euro
  Gustav Nyström, musikproduktion 8 750 euro
  Anne Pihlström, guldsmide, 15 000 euro
  Kia Standertskjöld-Nordenstam, bildkonst, 8 750 euro
  Michele Uccheddu, bildkonst 15 000 euro
  Maria Westerlund, bildkonst, 2 500 euro Om Kulturfondens lärlingsstipendier Kulturfondens lärlingsstipendium är för dig som är konstnär eller hantverkare och nyligen avslutat din egentliga utbildningOckså du som har studerat ämnen inom museisektorn och vill ha internationell erfarenhet kan ansöka om lärlingsstipendiumLärlingsstipendiet är 1 250 euro per månad och kan beviljas för högst tolv månaderDu kan ansöka om stipendiet två gånger per år: 12.3 – 12.4 och 12.9 – 12.10För att du ska kunna beviljas ett lärlingsstipendium ska du ha ett avtal med en handledare

  Lue lisää »

 • 10.9.2021 Ajankohtainen

  Vill du göra praktik utomlands?

  Är du i slutskedet av dina studier? Vill du göra praktik utomlands nästa år? Nu erbjuder vi fem praktikplatser. Ansökan är öppen 15–30.9.2021.  Du kan ansöka om praktikplatserna om du: är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,har svenska som modersmål eller studiespråk ochär i slutskedet av dina högskole- eller universitetsstudier. Hösten 2021 tar vi emot ansökningar om praktikstipendier till fem organisationer. Platserna finns vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i London, Madrid, New York, Oslo och Tokyo. Lämna in din ansökan på vår webbplats senast den 30 september 2021.  Hösten 2021 kan du söka följande praktikplatser: Finlands institut i Tokyo, JapanFinlandsinstitutet i Storbritannien och Irland, LondonFinlands kulturinstitut i New York, USAFinlands institut i Madrid, SpanienFinsk-norsk kulturinstitut, Oslo, Norge Läs mer om praktikplatserna. Så här ansöker du om praktikplats Praktikplatserna har olika inriktning. Bekanta dig med de olika praktikplatserna innan du lämnar in din ansökan. Du gör din ansökan elektroniskt i Kulturfondens ansökningssystem. Du kan ansöka om högst två praktikplatser – gör i så fall två separata ansökningar. Skriv din ansökan på svenska.  Läs mer och gör din ansökan här. Nästa gång öppnar vi ansökan i mars 2022. Så här påverkar coronakrisen Vi är fortsättningsvis noggranna med rådande restriktioner och anpassar praktikprogrammet enligt läget. Inreserestriktioner och visumbegränsningar Vill du göra praktik i London, New York eller Tokyo? Vi ber dig notera rådande inreserestriktioner och visumbegränsningar. Vi tar emot ansökningar i september och meddelar i intervjuskedet ett datum då vi senast bekräftar om praktiken kan genomföras eller inte. Vill du veta mer hur det är att göra praktik utomlands? Ella Lundqvist gjorde praktik i Tokyo. Läs hennes berättelse här. Lisa Forss gjorde praktik i Tallinn. Läs hennes berättelse här. Laura Lapela gjorde praktik i Bryssel. Läs hennes berättelse här. Marie Peltomäki gjorde praktik i Paris. Läs hennes berättelse här. Har du frågor? Noggrannare information om praktikplatserna: Alexandra Enberg
  praktikkoordinator, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut
  alexandra.enberg(at)instituutit.fi
  tfn 050 521 3457 Noggrannare information om Kulturfonden Matts Blomqvist
  ombudsman, Svenska kulturfonden
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi
  tfn 050 592 3795

  Lue lisää »

 • 8.9.2021 Ajankohtainen

  Kära lärare!

  I maj gick Svenska kulturfondens stora pris till alla lärare i Svenskfinland. På internationella lärardagen firar vi er med ett webbkalas för hjärta och hjärna. Välkomna med på evenemanget “Kära lärare!” tisdagen den 5 oktober kl. 15.00–16.30. Du kan följa Kära lärare! via länken https://larare.kulturfonden.fi
  Lärarna har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin. Nu ordnar vi webbkalaset Kära lärare! för att fira och tacka alla i skolsamfundet som tillsammans har hållit den livsviktiga verksamheten flytande. För både hjärta & hjärna Kära lärare! bjuder på föreläsningar och underhållning och är skräddarsytt för dig som jobbar för och med skola och utbildning på svenska i Finland. Ted & KajLi AnderssonAnders HansenKlaus HäröMalin Appeltofft Undervisningsminister Li Andersson framför regeringens hälsning och tack till alla lärare. Anders Hansen, läkare, psykiater och författare, pratar om att bli hjärnstark och hur motion kan göra under för den mentala kapaciteten hos både barn och vuxna. Hur lockar man fram det bästa hos alla och jobbar mot gemensamma mål? Filmregissören Klaus Härö berättar om regissörens roll i en filmproduktion, en roll som på många sätt påminner om lärarens i klassrummet. Det jobbiga coronaåret ur ett lärarperspektiv är temat för komikern, läraren och dramapedagogen Malin Appeltoffts stand-up. Malin pratar om hur det är att vara lärare 2021 – om barn, ungdomar och föräldrar idag och om hopp och glädje mitt i allt det absurda och jobbiga. Webbkalaset leds av Ted Forsström och Kaj Korkea-aho som tillsammans bjuder på sketcher och mellansnack. Med kolleger, med vänner eller hemma Du kan följa Kära lärare! via länken https://larare.kulturfonden.fi
  Programmet börjar tisdagen den 5 oktober kl. 15, men du kan klicka in dig redan tidigare. Evenemanget är gratis, öppet för alla och du behöver inte anmäla dig på förhand. Kolla gärna om din lärarförening eller skola ordnar en gemensam visning av webbkalaset. Vi fördelade i våras prispengarna på 30 000 euro till alla er pristagare via svenskspråkiga lärarföreningar, den svenskspråkiga yrkesutbildningens enheter och skolor på mindre språköar. Kanske din förening eller skola nu bjuder på något speciellt under lärardagen och evenemanget? Av upphovsrättsliga skäl visar vi programmet bara live – du kan tyvärr inte se det i efterhand. Har du frågor om evenemanget eller priset? Mejla lararpriset(at)kulturfonden.fi. Bilder
  Ted & Kaj, Bild: Niklas Sandström
  Li Andersson: Laura Kotila
  Anders Hansen: Stefan Tell
  Klaus Härö: Antti Vettenranta
  Malin Appeltofft: Jeanette Andersson

  Lue lisää »

 • 2.9.2021 Ajankohtainen

  Krisjouren för unga får Fredrika Runeberg-stipendiet

  Kriser gör många problem ännu svårare. Krisjouren för unga vid HelsingforsMission motverkar känslan av ensamhet och bekämpar utsatthet och illamående bland unga och unga vuxna. Nu får Krisjouren Fredrika Runeberg-stipendiet på 10 000 euro. Under pandemin upplever unga mera ensamhet, mera utmaningar i studierna och mera problem i sina personrelationer. Många behöver hjälp och stöd och i synnerhet unga kvinnor mår allt sämre. Det här visar flera utredningar och det här märker också krisarbetarna vid Krisjouren för unga vid HelsingforsMission.

  – Unga söker sig till oss för att de känner ångest, nedstämdhet, överväldigande krav på sig själva och för att de upplever problem i sina relationer. Det är tungt att vara avstängd från det som är viktigt under ungdomstiden – umgänge med vänner, studieliv eller skolvardag och förenings- och hobbyverksamhet, säger krisarbetaren Charlotte Wieliczko.

  Krisjouren vid HelsingforsMission arbetar för ungdomar och unga vuxnas välmående och för att förebygga ensamhet. Krisjouren erbjuder samtalsstöd, både enskilda stödsamtal och samtalsgrupper, och kontakt med stödpersoner. Nyligen har också ett självhjälpsmaterial med fokus på självmedkänsla utkommit på svenska och ”Jag räcker till” -grupper ordnas på svenska.

  – Det viktigaste är att vårt stöd alltid har låg tröskel. Det ska vara lätt att kontakta oss och kommunicera med oss. Det är enkelt att kontakta oss via vår webbplats, och nu under pandemin blev vår samtalshjälp, både våra stödgrupper och alla enskilda stödsamtal, digitala. Småningom återgår vi till att också erbjuda hjälp fysiskt på plats, men de digitala tjänsterna har kommit för att stanna, säger Charlotte Wieliczko.

  Krisjouren har tidigare fungerat huvudsakligen i huvudstadsregionen, men under hösten blir det möjligt för unga svenskspråkiga i hela Finland att vända sig till Krisjouren för att få samtalshjälp på distans.

  – Vi har goda erfarenheter av krishjälpen på distans under coronapandemin och det känns bra att nu erbjuda samtalsstöd på distans för alla unga svenskspråkiga oberoende av deras hemort. Det är viktigt att alla får hjälp vid rätt tid och på sitt eget modersmål. Om man inte får prata om svåra saker på sitt modersmål kan bara det vara en orsak att känna sig ensam, säger Tuula Colliander som är verksamhetsledare för HelsingforsMission. Se vår video med HelsingforsMission Om HelsingforsMission Läs mera på organisationens webbplats. Stipendiekommittén konstaterar i sin motivering bland annat att: […]
  Då vi lever i en ny slags vardag, då trygga platser att vistas på hållits stängda, då sociala kontakter begränsats och då framtiden känns osäker kan samtalsstöd och gemenskap minska och förebygga risken för ensamhet, illamående och utsatthet. Det är viktigt att sådan verksamhet erbjuds med låg tröskel, tillit och förtrolighet och på det egna modersmålet. […]

  Krisjouren för unga vid HelsingforsMission gör en värdefull samhällsmoderlig insats genom att hjälpa unga, motverka känslan av ensamhet och bekämpa utsatthet och illamående. Barn, unga och unga vuxna får konfidentiellt tala om det som är viktigt för just dem och de får hjälp och redskap för att öka sitt välmående. Verksamheten är alltid värdefull, inte minst i ljuset av pandemin. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

  Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

  Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut på Fredrikas födelsedag den 2 september. Stipendiet går till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. Också i år hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag till stipendiekommittén.

  I kommittén finns representanter för: Finlands svenska Marthaförbund,Svenska kulturfonden,Svenska kvinnoförbundet ochSvenska folkskolans vänner. Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

  På grund av det osäkra coronaläget ordnar vi tyvärr inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden, Finlands svenska Marthaförbund, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkskolans vänner Noggrannare information Charlotte Wieliczko (intervjuer)
  Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission
  charlotte.wieliczko(at)helsinkimissio.fi
  044 765 4487

  Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
  Kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 27.8.2021 Ajankohtainen

  Skärgårdsbor i Nyland och jordbrukare i Västnyland, se hit!

  Är du verksam i den nyländska skärgården eller inom jordbruket i Västnyland? Ansök om bidrag i september. I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Ur fonden kan vi bevilja bidrag till personer som har svenska som modersmål, är bosatta i den nyländska skärgården, ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar.personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag på basis av ett beslutsförslag av styrelsen för Gestrinska skärgårdsfonden. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022. Läs mer om den Gestrinska skärgårdsfonden. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland.västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022. Läs mer om Henrik Nysténs testamentsfond. Har du frågor? Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 26.8.2021 Ajankohtainen

  Över 700 studerande får Studiefondens stipendium

  Färre studerande bedriver utlandsstudier och allt fler lider av en osäker arbetssituation. Coronakrisen syns tydligt i årets ansökningar till Svenska studiefonden.  Studiefonden delar i år ut nästan 900 000 euro till studerande och läroinrättningar. Över 700 studerande vid högskolor och universitet får stipendium av Studiefonden. Ungefär 70 procent av stipendierna beviljas för studierelaterade kostnader i Finland och resten för studier eller praktik utomlands. – Det här är en stor förändring i jämförelse med tidigare år. Före coronakrisen gick ungefär hälften av våra bidrag till studier och praktik utomlands, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden. Coronakrisen påverkar studievardagen också i Finland. – Många sökande lider av en osäker arbetssituation. Färre arbetsturer, permitteringar och svårigheter att hitta jobb påverkar studerandes ekonomi stort, säger Zevallos. Totalt fick Studiefonden 970 ansökningar i år. Det är ungefär 100 färre ansökningar än ifjol. Studiefonden beviljar stipendium åt heltidsstuderande vid högskolor eller universitet. De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgaskap eller vara bosatta i Finland. Alla kan beviljas stipendium högst en gång och för sin första examen. Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, och för utbytesstudier mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Studiefonden betalar ut 85 procent av stipendiet genast och 15 procent efter att Studiefonden godkänt studerandes redovisning över hur stipendiet har använts. Ungefär 170 000 euro till läroinrättningar Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildningsenheter och folkhögskolor bidrag för elevstipendier. I år fick 51 skolor totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning. Om Svenska studiefonden Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Följande stiftelser och föreningar deltar i finansieringen av Studiefonden: Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet rfSvenska folkskolans vänner rfLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr *** Pressmeddelande
  Svenska studiefonden
  Helsingfors den 26 augusti 2021 Noggrannare information och kommentarer Katja Zevallos
  ombudsman
  Svenska studiefonden
  kontakt(at)studiefonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.8.2021 Ajankohtainen

  Är du verksam i Österbotten?

  I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. I år söker vi också utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Projekt i Sydösterbotten kan beviljas bidrag ur Kristinestads kulturfond eller Frans Henriksons testamentsfond. Ansökningstiden för bidrag ur specialfonderna är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december 2021 och kan lyfta bidragen från och med januari 2022. SÖK består av 30 enskilda fonder De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Så här väljer du specialfond inom Svenska Österbottens Kulturfond. Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Frans Henriksons testamentsfond I år tar vi emot ansökningar till Frans Henriksons testamentsfond. Privatpersoner, arbetsgrupper och olika samfund kan söka bidrag för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ska vara inom ett område som Kulturfonden stöder – till exempel utbildning, forskning, kultur, konst eller integration. Projektet ska gynna Sydösterbotten – det vill säga Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax. Läs mer om Frans Henriksons testamentsfond. Kristinestads kulturfond I september tar vi också emot ansökningar till Kristinestads kulturfond. Du kan ansöka om bidrag för svenskspråkiga kulturella ändamål i Kristinestad. Bland annat för: museala ändamålförskönande av kyrkorna, begravningsplatserna och stadenstudier, forskning och insatser som främjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna Läs mer om Kristinestads kulturfond. Kulturfondens rådgivning för sökande Boka en tid med Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten. Boka tid för en träff via vårt elektroniska bokningsprogram. Frågor Om du har frågor kan du alltid mejla Martin på martin.enroth(at)kulturfonden.fi. Du som sökt bidrag i september kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 25.8.2021 Ajankohtainen

  Dags att renovera föreningshuset?

  I september tar vi emot ansökningar om renoveringsbidrag – både för planeringskostnader och renoveringskostnader. Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka. Ansök först om bidrag för konditionsbedömning och planering. Bidraget är högst 5 000 euro. Vi rekommenderar att föreningar som står inför en renovering inleder med att beställa en konditionsbedömning av fastigheten. I konditionsbedömningen bedöms byggnadens eventuella kulturhistoriska värde, nuvarande skick och renoveringsbehov. Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering. Bidraget för renoveringsåtgärder kan sedan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen. Bidraget är högst 10 000 euro. Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder. Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen.   Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt. Sedan våren 2021 kan också att föreningar som inte äger sitt hus kan söka bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo. Ansökningstid två gånger i året Ansökningstiden för renoveringsbidragen är i april och september. Frågor? Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi), för noggrannare information. 

  Lue lisää »

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Muistathan nämä rahoitusinstrumentit digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen?

  Kesän jälkeen pieni muistutus parista hyvästä rahoitusinstrumentista digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Oli edustamanne yritys sitten  Ay, Ky tai Oy, voitte hakea Ely-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisrahoitusta tai -palveluja. Huomioithan, että myös toiminimi ja yhdistys, jonka palkkalistoilla on työntekijä voi hakea Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen kautta asiantuntija-apua. Hakuprosessi on helppo ja saat tarvittaessa apua myös meiltä.     ELY-KESKUKSEN YRITYSTEN KEHITTÄMIPALVELUT – KONSULTOINTIPALVELUT… Lue lisää The post Muistathan nämä rahoitusinstrumentit digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen? first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Hallå Sydösterbotten!

  I september har vi flera aktuella ansökningstider för dig som är verksam i Sydösterbotten. Vi tar emot ansökningar till bland annat Frans Henriksons testamentsfond och Svenska Österbottens Kulturfond. Inför september ordnar Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten, tre infokvällar på Zoom. I augusti ordnar Martin tre diskussionskvällar om bidragsmöjligheter i Sydösterbotten. Du kan ställa frågor och diskutera lokala utvecklingsmöjligheter. Diskussionskvällarna har fokus på olika orter i Sydösterbotten – men du kan delta i vilken kväll som helst. Ingen förhandsanmälan behövs. Delta genom att klicka på Zoom-länken vid respektive tidpunkt. Diskussionskväll med fokus på Malax och Korsnäs onsdagen den 25 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 244536 Diskussionskväll med fokus på Närpes och Kaskö torsdagen den 26 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 260397 Diskussionskväll med fokus på Kristinestad tisdagen den 31 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 318974 Du som deltar får gärna presentera dina egna projektidéer eller framföra hälsningar, behov och framtidsvisioner. Du får gärna kontakta vår ombudsman Martin Enroth (martin.enroth(at)kulturfonden.fi) för noggrannare information om diskussionskvällarna och aktuella ansökningstider.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description