Ajankohtaista

 • 21.9.2020 Ajankohtainen

  Stort tryck på Huset mitt i byn-bidrag också under hösten

  Ungefär en tredjedel av de föreningshus som ägs av svenskspråkiga föreningar i Finland har nu fått Svenska kulturfondens Huset mitt i byn-bidrag. Kulturfonden har fördelat den andra omgången av coronakrisbidraget; nästan 160 000 euro ut till 84 föreningar. Huset mitt i byn-bidraget lanserades på våren och under den första ansökningstiden fick Kulturfonden 80 ansökningar. Under ansökningstiden i augusti fick Kulturfonden 116 ansökningar. På basis av höstens ansökningar delas nästan 160 000 euro ut till 84 föreningar. På våren delade Kulturfonden ut 140 000 euro till 71 föreningar. Kulturfonden har totalt delat ut 300 000 euro i Huset mitt i byn-bidrag. Huset mitt i byn-bidraget riktar sig till svenskspråkiga föreningar som äger ett föreningshus. Bidraget är en av Kulturfondens åtgärder för att dämpa den ekonomiska smällen som drabbat många olika aktörer på grund av coronakrisen. – Också många föreningar hamnade i ett ekonomiskt sårbart läge under coronakrisen, säger Matts Blomqvist, ombudsman på Kulturfonden. Många föreningar inhiberade sina egna evenemang, men också alla uthyrningar till externa parter avbokades. – Vi uppskattar att det ekonomiska bortfallet per förening varierar mellan 3 000 euro och 20 000 euro. Vissa föreningar har gått miste om upp till 90 000 euro, säger Blomqvist. Huset mitt i byn-bidraget beviljades mot en långsiktig utvecklingsplan. De föreningar som beviljades bidrag har bland annat: Skapat en flerårig renoveringsplan för sitt föreningshus, bland annat för att göra föreningshuset mer energisnålt eller mer tillgängligt. Planerat en utveckling av sin medlemsstruktur, till exempel genom att skapa ungdomssektioner eller virtuella kampanjer. Förnyat sina föreningsstadgar med målet att modernisera föreningen.Utökat sitt evenemangsutbud, till exempel i samarbete med kommunala medborgarinstitut. Kulturfonden beviljar också renoveringsbidrag för föreningshus. Ansökningstiden för renoveringsbidragen är årligen i april och september. Här kan du kolla vilka föreningar som beviljats Huset mitt i byn-bidrag.
  På webbsidan kan du sortera bidragsmottagarna till exempel enligt ort. Huset mitt i byn-bidraget En tillfällig bidragsform för kultur- och ungdomsföreningar som äger ett föreningshus.Ansökningstiderna var i maj och augusti 2020.Kulturfonden fick totalt 196 ansökningar – 80 ansökningar lämnades in i maj och 116 i augusti. I juni beviljades 71 föreningar totalt 140 000 euro, i september beviljades 84 föreningar 160 000 euro. Totalt 155 föreningar beviljades bidrag och hela den reserverade summan på 300 000 euro delades ut.Bidraget var högst 3 000 euro per förening och en förening kunde få bidraget en gång. Läs våra tidigare pressmeddelanden om Huset mitt i byn-bidraget: *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 17 september 2020
  Noggrannare information: Matts Blomqvist
  ombudsman för Nyland
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi
  050 592 3795 Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  040 537 1494

  Lue lisää »

 • 20.9.2020 Ajankohtainen

  Kertaus on opintojen äiti – poimintoja kesän 2020 webinaareista

  Kertaus on opintojen äiti. Näinpä syksyn tummuvien iltojen saapuessa  palautan kevään ja kesän aikana toteutuneet webinaarit takaisin ruudulle.  Business Finland – Visit Finland toteutti useita matkailun webinaareja, joiden sisältöihin pääset edelleen mukaan. Tässä blogiartikkelissa löydät linkkejä kevään ja kesän aikana toteutettuihin webinaareihin, joissa käsiteltiin  muun muasa digitaalista liiketoimintaa, digitaalista myyntiä ja markkinointia sekä sosiaalisen median hyödyntämistä. Visit Finlandin digitaalisen … Lue lisää The post Kertaus on opintojen äiti – poimintoja kesän 2020 webinaareista first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 17.9.2020 Ajankohtainen

  Såhär väljer du specialfond inom SÖK

  Då du ansöker om bidrag ut Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) ska du ange ur vilken fond du ansöker om bidrag. SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. För att kunna klicka vidare i ansökningsformuläret ska du välja en lämplig fond för din ansökan. Här nedan hittar du en lista där de olika fonderna och deras ändamål beskrivs. Välj den fond som du tycker att passar din ansökan bäst. Oroa dig inte – om Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten, tycker att din ansökan passar bättre till en annan fond flyttar han din ansökan. Du kan också höra av dig till Martin för att diskutera till vilken fond du kunde rikta din ansökan. Gör din ansökan på webbplatsen ansokan.kulturfonden.fi. Då du loggar in på ansokan.kulturfonden.fi väljer du ”Skapa ny ansökan”. Om du ansöker om bidrag ur Svenska Österbottens kulturfond år 2021 ska du i följande steg välja vilken specialfond du riktar din ansökan till. 499 Svenska Österbottens kulturfond
  Stöder kulturell verksamhet i svenska Österbotten. 511 Nils Lundqvists fond
  Stöder allmänna kulturella ändamål. 499.6 Iris Teirs minnesfond
  Stöd till österbottningar, som utbildar sig för eller forskar kring vård av hem, barn och familj. Studie – eller forskningsplan skall bifogas. 499.9 Tor Erik Teirs fond
  Stöder utvecklandet av högskoleundervisning och vetenskaplig forskning i Svenska Österbotten samt konstnärlig och kulturell verksamhet med anknytning till landskapet. 499.8 Oskar Forsströms fond
  Stöder studerande vid Svenska Österbottens folkakademi. Sökande bör vara från någon av skolans medlemskommuner. 499.10 Birgit Klåvus minnesfond
  Stöder elever vid Musikinstitutet Legato eller ungdomar från musikinstitutets verksamhetsområde för fortsatta studier inom sångens och musikens område. 499.14 Familjen Gullström-Portins minnesfond
  Stöder utvecklande av biblioteksverksamhet för barn (jämna årtal) och utvecklande av privatskogsbruk (udda årtal). 499.15 Österbottens musikfond
  Stöd för musikverksamhet bland ungdomar och för kursverksamhet i svenska Österbotten. 499.17  Anna Ahlbäcks fond
  För utvecklande av hemslöjd och hantverk. 499.22 Syskonen Hintz minnesfond
  Stipendier till enskilda personer och understöd till institutioner och organisationer för utbildning av ungdomar inom lantbruk i svenska Österbotten, särskilt Sydösterbotten. 499.23 Runar Franzens fond
  För kultur och utbildning på svenska i Österbotten. 499.24 Åke Finells fond
  För att befrämja främst forskningen inom skogsbruket. 499.26 Singsby Sångkörs fond för Utveckling Av Dans och Populärmusik i Ö:Botten
  För att unga musiker och artister från Österbotten skall kunna ansöka om stipendium för utveckling av dans- och populärmusik. Medel kan beviljas t ex för utgivande av musikalalster, hyra av instrument, utbildning, etc 499.1 Verner och Helmi Nygrens fond
  Stipendier åt österbottningar och till svenska österbottniska sammanslutningar. 499.3 Oskar Mellbergs fond
  För kultur och utbildning på svenska i Österbotten. 499.5 Dagmar Norrmans fond
  För kultur och utbildning på svenska i Österbotten. 499.7 Österbottens jubileumsfond
  För kultur och utbildning på svenska i Österbotten. 499.2 Harald Teirs jubileumsfond för folkkultur
  Stöd för verksamhet inom folkkulturens område i svenska Österbotten. 499.21 Christina och Maj-Britt Höglunds fond
  För utvecklande av journalisters språk och stilistiska förmåga. 499.19 Fonden för Arkeologisk Forskning
  Stöd till forskare eller institutioner som bedriver vetenskaplig forskning i Österbottens förhistoria. 499.18 Stundarsfonden
  För högre studier och forskning inom det kulturhistoriska området samt österbottniska sammanslutningar som utvecklar hantverk och museiverksamhet.

  Lue lisää »

 • 14.9.2020 Ajankohtainen

  Dags att ansöka om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är konstnär eller hantverkare söka ett lärlingsstipendium från Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.9-12.10.2020. Lärlingsstipendierna är för dig som: har avslutat din utbildning nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen kan ansöka om lärlingsstipendium. Nu under coronapandemin beviljar vi inte stipendium för utlandsvistelser. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan senast den 12 oktober 2020. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under våren – ansökan är då öppen 12.3-12.4.2021. Stipendiet är 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år. Stipendiet kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi. Läs mer om lärlingsstipendium.

  Lue lisää »

 • 11.9.2020 Ajankohtainen

  Vi stöder också naturvetenskaplig forskning

  Visste du att det inom Kulturfonden också finns specialfonder för forskning inom bland annat biologi, fysik, teknik och medicin? Svenska kulturfondens uppdrag är att stödja kultur, utbildning och identitetsstärkande verksamhet på svenska i Finland. Bland de nästan 500 fonderna inom Kulturfonden finns också några specialfonder som har instiftats för att stödja personer och institutioner som sysslar med naturvetenskaplig forskning inom bland annat biologi, fysik, teknik och medicin. Vi delar ut medlen ur specialfonderna till ansökningar som beviljas bidrag ur våra omgångar November Samfund – Vetenskaplig forskning och November – Doktorandstipendier. Du kan alltså inte rikta din ansökan specifikt till de här specialfonderna, men det kan ändå vara bra att känna till att vi kan ge bidrag till naturvetenskaplig forskning. I beskedet till våra bidragsmottagare står vilken specialfond bidraget kommer från. Här kan du läsa om våra naturvetenskapliga specialfonder och deras ändamål: Emmy och Rudolf Alfthans stipendiefond
  För främjande av matematik, naturvetenskap och finlandssvenskt kulturarbete. Carin och Gustaf Arppes fond
  För ändamål som befrämjar forskning inom medicin eller teknik (närmast metallurgi eller byggnadsmaterial) genom utdelning av stipendier till svenskspråkiga forskare Lydia, Otto och Greta Axelins fond
  Understöd till person som hör till den svenska borgerliga befolkningsgruppen i Finland för vetenskapligt, främst naturvetenskapligt, arbete. Carl Cedercreutz stipendiefond
  Stipendier åt vetenskapsmän med svenskt modersmål, vilka ägna sig åt biologiskt, främst botaniskt forskningsarbete. Birger och Hjördis Lingonblads stipendiefond
  För naturvetenskapliga studier, främst biologiska. Arvid och Greta Olins fond
  För att befrämja och stödja forskning i medicin och fysik. Käthe och Olof Rundbergs testamentsfond
  För understöd till medicinsk forskning. Ethel Tybecks fond
  Resestipendier åt kvinnliga akademiker för medicinska eller naturvetenskapliga studier.

  Lue lisää »

 • 11.9.2020 Ajankohtainen

  Vadå specialfond?

  Svenska kulturfonden består av närmare 490 fonder; av dem har drygt 200 särskilda villkor. Dem kallar vi specialfonder. Här kan du läsa om våra specialfonder och utdelningen ur dem. Vad är en specialfond? När en donator testamenterar pengar till Kulturfonden kan hen antingen låta pengarna uppgå i den så kallade Allmänna fonden eller skapa en egen fond med särskilda villkor. För att vi ska bevilja bidrag ur en fond med särskilda villkor ska två kriterier uppfyllas: Kulturfondens allmänna kriterier om att alla bidrag ska främja kultur, utbildning eller forskning på svenska i Finland och donatorns egna villkor. Här är några exempel på donatorers villkor: ”För svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder.” (Lise och Thelma Standertskjölds fond)”Till förmån för den svenska saken, främst i Uleåborg.” (Elin och Karl Pentzins kulturfond)”För svenska kulturändamål i Sydösterbotten (från och med Vasa i norr till och med Sideby i söder). ” (Frans Henriksons testamentsfond)”Stipendier eller tävlingspris till personer intresserade av spetsknyppling, vävning eller därmed jämställda finhandarbeten.”(Inga Mattsson-Pietikäinens fond)”För att gagna svensk odling och kultur i Österbotten. I första hand understöd till folkhögskolor som verkar på kristlig grund och andra svenskspråkiga undervisningsanstalter.” (Guvernörskan Lilly Björnbergs minne)”För utbildning för unga medellösa flickor från Nyland.” (Josefine Viktoria och Lonny Lojanders fond)”Understöd till svenskspråkiga ambulatoriska småskolor eller andra därmed jämförbara skoländamål främst bland landets svenska skärgårdsbefolkning.” (Familjen Ekmans minne) Ändamål som fungerar i tiden Våra äldsta specialfonder är från början av 1900-talet. I så gamla fonder kan ändamålet med tiden bli inaktuellt. Donatorn har kanske önskat att mottagaren är en svenskspråkig person från Viborg. Något som i dag är svårt eller till och med omöjligt att uppfylla. Eller kanske skolan som donatorn har velat understöda har lagts ner. Om ändamålet blir svårt att uppfylla försöker vi, om möjligt i samarbete med donatorns efterlevande, hitta ett annat närliggande syfte. Om en skola lagts ner kanske det finns en annan lämplig skola i samma område. Ofta har också donatorn själv stipulerat andra tänkbara ändamål. Till exempel kan avkastningen ur fonden Familjen Ekmans minne idag delas ut till projekt som arbetar med svenskspråkiga skolor i skärgården, eftersom det inte längre finns några ambulatoriska skärgårdsskolor. Om vi inte hittar något lämpligt ersättande ändamål, är den sista utvägen att med hjälp av jurister antingen justera ändamålet eller låta fonden uppgå i Kulturfondens allmänna medel. Det här görs aldrig bara för att ett syfte är väldigt specifikt eller ovanligt – så länge det går att uppfylla donatorns önskan försöker vi göra det. Ibland kan också språket i testamentet vara ålderdomligt. Då kan det bli nödvändigt att ”översätta” syftet till dagens omständigheter. Är alla specialfonder gamla? Nej, inte alls! Vi får nya donationer varje år, och ändamålen berättar fortfarande mycket om sin tid. Under 2000-talet har vi till exempel fått donationer till arbete som främjar kulturell mångfald och internationella kontakter. Minnesfonder för bortgångna kulturpersonligheter upprättas fortfarande av anhöriga som vill främja arbete som varit viktigt för den avlidna. Presidenterna Koivisto, Ahtisaari och Halonen har egna fonder inom Kulturfonden. Våra specialfonder utvecklas och breddas i takt med tidens gång. Det är vi är glada och tacksamma över. Specialfonder kan få stor betydelse Eftersom en del donatorer har valt att rikta sina donationer till en specifik region eller konstgenre, har vi ibland goda möjligheter att ge stora bidrag till vissa orter, regioner eller genrer. Ett exempel är Sydösterbotten, dit flera donatorer har valt att rikta sin donation. Tack vare Elin och Karl Pentzins kulturfond har vi också kunnat bevilja betydande understöd till verksamhet inom den svenska språkön i Uleåborg. Fredrika-hemmets fond möjliggör bidrag till rekreation för äldre personer i Åboland och med hjälp av Ingrid Wasastjernas musikfond kan vi rikta bidrag till kammarmusik i Helsingfors. Många elever gynnas av att tidigare elever i deras skola valt att testamentera avkastningen från sin egen fond till elevstipendier. Sådana medel överför vi oftast direkt till skolorna, som sköter fördelningen av stipendierna. Specialfonder föder specialprojekt Specialfonder som grundar sig på stora donationer kan avkasta stora summor varje år. Då räcker kanske inte de ansökningar vi får i november för att fördela hela avkastningen på ett bra sätt. Det kan behövas specialprojekt och satsningar för att ge donationerna det genomslag de förtjänar. Ett exempel är de kulturellt intresserade systrarna Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden har länge haft en betydande avkastning och vi har kunnat investera i lägenheter och seniorboenden för konstnärer. Ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors går under namnet Elfvik-ateljéerna till minne av systrarnas hem i Esbo. Läs mer om Standertskjöld-lägenheterna här. Många konstnärer har också beviljats resebidrag, speciellt för residensvistelser, ur systrarnas fond. En annan specialfond med mycket god avkastning är Frans Henriksons testamentsfond. Tack vare Henriksons donation har vi kunnat bevilja stora bidrag till kulturell verksamhet i Sydösterbotten. Hemslöjdsgården och Vänstugan Primula i Kristinestad har grundrenoverats med medel ur Henriksons fond. Är alla fonder endast för svenskspråkiga? Eftersom Kulturfondens syfte är att främja det svenska i Finland, är de flesta fonder endast för svenskspråkiga. Några specialfonder riktar sig till tvåspråkiga eller nordiska sökande, och några specialfonder nämner överhuvudtaget inte språk. I några av våra specialfonder för naturvetenskaplig forskning finns inget krav på koppling till språk. Här kan du läsa om våra fonder för naturvetenskaplig forskning. Hur får jag bidrag ur en specialfond? I de allra flesta fall beviljar vi bidrag ur specialfonderna i samband med Kulturfondens stora utdelning varje vår – alltså till dem som lämnat in en ansökan i november. När vi bereder ansökningarna kollar vi samtidigt om ändamålet för ansökan passar inom någon specialfond. Om vi bedömer att ändamål och fond passar ihop tas bidraget ur specialfonden. När vi skickar besked till våra sökande nämner vi alltid ur vilken fond bidraget har beviljats. Du som sökande behöver oftast inte ha koll på vilka specialfonder som finns eller göra en ansökan direkt till någon av dem. Det finns dock vissa undantag – se nedan. Varför har vissa specialfonder egna utlysningar? Några specialfonder har så specifika ändamål att det är svårt att hitta lämpliga mottagare och projekt bland de vanliga ansökningarna. Vissa av fonderna riktar sig till målgrupper som inte annars ansöker om stipendier från fonder och stiftelser. För att underlätta för våra sökande har vi samlat dessa fonder till en gemensam utlysning i september. I september kan du ansöka om bidrag och stipendier ur: Henrik Nysténs fondMinister Kristian Gestrins skärgårdsfond (jämna år)Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska skärgårdsfond (ojämna år)Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fondHenry och Martta Bertells minnesfondKristinestads kulturfond Läs mer om fonderna med ansökningstid i september här. Vem avgör om jag får bidrag ur en specialfond? Kulturfondens styrelse tar beslut om alla bidrag, också de som går ur specialfonderna. Vissa donatorer har bestämt att deras fond ska ha egna sakkunniga som också bedömer ansökningarna. De här grupperna kallas ofta styrelser, men har inget juridiskt mandat att ta beslut om utdelningen. I beredningsarbetet har de ett liknande uppdrag som Kulturfondens externa sakkunniga. De är experter på olika områden som stöder våra förtroendevalda och hjälper dem att fatta goda beslut. Läs mera om våra donatorer Kulturfonden och alla specialfonder förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Om du vill veta mera om alla våra donatorer kan du göra det i en sökmotor på SLS webbplats. På webbplatsen finns också information för dig som är intresserad av att själv göra en donation.

  Lue lisää »

 • 10.9.2020 Ajankohtainen

  Bidrag för virtuella kulturpaket

  Under coronapandemin vill vi inspirera kulturarbetare på fältet att skapa nya modeller för våra populära kulturpaket. Därför beviljar vi nu också bidrag för paket som helt eller delvis genomförs med hjälp av digitala verktyg. Det här gäller för följande bidrag: Kultur på dagisKultur i skolanKultur på bibbanKultur i vårdenKultur tillsammans Vi påminner också om att det är extra viktigt att kulturarbetaren och beställaren planerar det digitala kulturpaketets innehåll och upplägg tillsammans, så att det fungerar på bästa möjliga sätt för målgruppen.

  Lue lisää »

 • 9.9.2020 Ajankohtainen

  Vi flyttar till Georgsgatan

  I december flyttar både Kulturfonden och Svenska folkpartiet till nya utrymmen. Efter drygt 22 år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors. – Simonsgatan har tjänat både SFP och Kulturfonden väl under många år. Nu är det dags att gå vidare och vi ser fram emot att fortsätta vår verksamhet på ny adress med nya kontorsutrymmen, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff. SFP och Kulturfonden har sedan 1998 funnits i fastigheten Gryningen i Forumkvarteret. Konstsamfundet var tidigare majoritetsägare i fastigheten, men år 2016 såldes hela Forumkvarteret till börsbolaget Sponda som senare köptes av det amerikanskägda bolaget Blackstone. Fastigheten på den nya adressen, Georgsgatan 27, ägs av Konstsamfundet. Här fanns tidigare Amos Anderssons konstmuseum. – Vi har under flera år varit beredda på att ägarbytet i Forumkvarteret kan påverka våra förutsättningar att finnas på Simonsgatan 8. När det dessutom blev klart att vi står inför en större renovering, blev det naturligt att överväga en ny adress, säger Sören Lillkung, vd på Kulturfonden. På SFP:s partikansli i Helsingfors arbetar totalt 16 personer och på Kulturfondens kansli i Helsingfors 17 personer. Sammanlagt berör flytten närmare 50 personer, eftersom också Svensk Ungdom, Svenska kvinnoförbundet och Svenska bildningsförbundet lämnar Simonsgatan för de nya utrymmena på Georgsgatan 27. Alla organisationer förfogar över egna kansliutrymmen på den nya adressen, men delar bland annat mötesrum. – Flytten berör många och det kommer säkert att kännas ovant till en början. Men, nya ändamålsenliga utrymmen ger nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att trivas.
  Det känns också bra att vi igen kan skapa ett svenskt rum i kvarteret, säger Guseff. I fastigheten på Georgsgatan 27 verkar redan Luckan. – Vi gör nu en renovering för att anpassa våningarna på Georgsgatan 27 till de krav som idag ställs på kansliutrymmen. Vi har haft samma adress i över 20 år och jag hoppas att vi stannar också på nästa adress under en längre tid, säger Lillkung. Samtliga organisationer finns på den nya adressen från och med den 7 december 2020. Om Svenska folkpartiet och Kulturfonden Det nygrundade Svenska folkpartiet startade i början av 1900-talet en insamling som blev grundplåten i Kulturfonden. De insamlade pengarna överläts 1908 till Svenska litteratursällskapet och Svenska folkpartiets kulturfond grundades. Några år senare ändrades namnet till Svenska kulturfonden och år 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland. Idag utser SFP:s partistyrelse fondens samtliga förtroendevalda. Här kan du läsa mera om hur SFP och Kulturfonden hör ihop: https://www.kulturfonden.fi/om-svenska-kulturfonden/historia/ *** Helsingfors den 9 september 2020
  Pressmeddelande Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 7.9.2020 Ajankohtainen

  Bidrag för film- och medieproduktion

  I september är det ansökningstid för bidrag för film- och medieproduktion. Du gör din ansökan i Konstsamfundets ansökningssystem. Med en ansökan ansöker du samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Konstsamfundet och Kulturfonden delar tillsammans ut 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktion. Ansökningstiden är i februari och september. Observera att vi inte ta emot ansökningar om bidrag för film-och medieproduktioner i november. Ansök via Konstsamfundet Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet.  Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Du som sökande behöver inte längre göra två skilda ansökningar – du ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem på adressen https://konstsamfundet.rimbert.fi/. Frågor? Mer information får du av ombudsman Anna Wilhelmson, anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi. 

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Dags att ansöka om bidrag för renovering?

  Nu kan aktiva föreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Också föreningar som beviljats ett Huset mitt i byn-bidrag under 2020 kan ansöka om ett renoveringsbidrag. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni: göra en renoveringsplanlåta konditionsgranska husetha ett positivt finansieringsbesked från en annan finansiär (t.ex. Finlands hembygdsförbund, Museiverket eller NTM-centralen) eller dokumenterad betalningsförmåga Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för: konditionsgranskningplaneringmaterialavslutade projekt Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer om Kulturfondens renoveringsbidrag. Frågor? Kontakt gärna vår ombudsman Matts Blomqvist, matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi,  för noggrannare information.   Inspireras av Vörå ungdomsförenings renovering Här kan du läsa om Vörå ungdomsförenings renoveringsprojekt. Reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019.

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Här kan du se våra Fredrika Runeberg-filmer

  I år firar vi sjukskötarna, årets Fredrika Runeberg-stipendiater, virtuellt. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas med en videoproduktion. Se filmerna här. I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt. På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion. Filmproduktion: Eva Lingon

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Sjukskötarna är årets Fredrikor

  Vem är vardagshjältarna då världen satt vardagen på undantag? De som alla dagar gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. De som coronapandemin har krävt ännu större uppoffringar av. Årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro går till Sjuksköterskeföreningen i Finland. – Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många riskerar både den egna och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i vårdarna själva, i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället, säger Sandra Alldén, sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf. Fredrika Runeberg-stipendiekommittén gav i år första gången allmänheten möjlighet att nominera sin kandidat för Fredrika Runeberg-stipendiet. Både sjukskötarna som yrkesgrupp och Sjuksköterskeföreningen återkom flera gånger bland de nästan fyrtio förslagen på personer och organisationer som gjort tydliga och samhällsmoderliga insatser. Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framom sin egen säkerhet. Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället har sjukskötarna jobbat hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin. – Att vara vårdare kräver att man är modig, osjälvisk och professionell. Fredrikastipendiet ger både erkänsla och synlighet för jobbet som alla sjukskötare gör. Det visar att sjukskötarna har en viktig roll i samhället. Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb, säger Sandra Alldén. Så här motiverade stipendiekommittén sitt beslut ”Mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen. Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Därför är de väl värda ett stipendium ur den fond vars syfte är att bevara minnet av hennes gärning. Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta nöden. Sjuksköterskeföreningen som grundades 1898 har ett liknande syfte: att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland. WHO har utsett år 2020 till Sjukskötarens och barnmorskans år. Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.” Läs mera om Sjuksköterskeföreningen i Finland på webbplatsen https://www.sffi.fi. Prisutdelningen I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt. På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion som från och med onsdagen den 2 september finns på www.kulturfonden.fi. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för: Finlands svenska Marthaförbund,Svenska kulturfonden,Svenska kvinnoförbundet ochSvenska folkskolans vänner.  Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 2 september 2020 Noggrannare information Sandra Alldén
  verksamhetsledare, sjukskötare
  Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
  045 143 7575
  sandra.allden(at)sffi.fi Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
  kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 1.9.2020 Ajankohtainen

  Nyländska bidrag att söka i september

  Är du verksam i den nyländska skärgården eller inom jordbruket i Västnyland? Då kan du ansöka om bidrag i september. I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Särskilt beaktas: de traditionella näringsformerna såsom fiskeungdomens utbildningsbehovsvenska kulturella strävanden. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag på basis av ett beslutsförslag av styrelsen för Winbergska skärgårdsfonden. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2020 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2021. Läs mer om den Winbergska skärgårdsfonden. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland.västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2020 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2021. Läs mer om Henrik Nysténs testamentsfond. Har du frågor? Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 31.8.2020 Ajankohtainen

  Hallå Österbotten!

  I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Ansökningstiden är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december. 30 enskilda fonder SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Kristinestads kulturfond I september tar vi också emot ansökningar till Kristinestads kulturfond. Du kan ansöka om bidrag för svenskspråkiga kulturella ändamål i Kristinestad. Bland annat för: museala ändamålförskönande av kyrkorna, begravningsplatserna och stadenstudier, forskning och insatser som främjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna Läs mer om Kristinestads kulturfond här. Ansök i september Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Om du har frågor kan du kontakta martin.enroth(at)kulturfonden.fi. Martin Enroth är vår ombudsman i Österbotten. Du som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 31.8.2020 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag ur våra specialfonder i september

  Visste du att många av Kulturfondens specialfonder har ansökningstid i september? Ur vissa fonder kan du beviljas bidrag för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier – bland annat skogsbruk, jordbruk, skärgårdskultur och vård av hem och familj. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond
  Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Henrik Nysténs testamentsfond
  Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Kristinestads kulturfond
  Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad. Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
  Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Henry och Martta Bertells minnesfond
  Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader. Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
  Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning. Du kan också ansöka om bidrag för: Föreningshusrenovering Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. Läs mer om bidrag för renovering av föreningshus. Lärlingsstipendium Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2020. Film- och medieproduktion Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.
    Ansök också i november Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description