Ajankohtaista

 • 27.11.2019 Ajankohtainen

  Är du vår nya kollega?

  Vi söker nu en ekonomiassistent till vårt kansli i Helsingfors. Vår ekonomiassistent arbetar i nära samarbete med ekonomi- och personalchefen. Till de viktigaste arbetsuppgifterna hör: bokföring och avstämningargranskning av reseräkningarbudget- och projektuppföljninguppgifter i samband med bokslutetmoms- och skattedeklarationerrapportering till myndigheterutbetalning av arvoden, stipendier och bidrag Vi söker dig som är proaktiv, noggrann, självständig och företagsam. Du är merkonom eller tradenom med redovisning som inriktning. Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är van att använda Excel och om du har använt Procountors ekonomisystem, ser vi det som en merit. Sänd ansökan, CV och löneanspråk senast 16.12.2019 till vår ekonomi- och personalchef britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi. Vänd dig också till Britt-Marie om du har frågor om jobbet.

  Lue lisää »

 • 25.11.2019 Ajankohtainen

  ?Kulturfonden har beviljat Drom åtta bidrag

  Svenska kulturfonden har sammanlagt beviljat drygt 40 000 euro till föreningen Drom rf, där bland annat Veijo Baltzar är verksam. Bidragen har gått till olika Drom-projekt med tydlig svenskspråkig profil. Helsingin Sanomat rapporterade på söndagen om misstankar mot Veijo Baltzar och föreningen Droms verksamhet. – Vi känner starkt för de unga som kan ha drabbats inom föreningen Drom. Vi har beviljat flera bidrag till föreningen och beklagar djupt om något av de projekt som nu granskas har genomförts med hjälp av våra bidrag. Det här fallet visar att vi måste bli ännu vaksammare då vi behandlar ansökningar och redovisningar, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfondens åtta bidrag till Drom rf har beviljats under åren 2010-2019. Alla bidrag har riktats till sådan verksamhet som uppfyller fondens ändamål – att främja utbildning och kultur som gynnar det svenska i Finland. – Vi har idag gått igenom vår dokumentation kring de beviljade bidragen till Drom. Ansökningarna är bra och föreningens projekt har haft bred finansiering. Också redovisningarna är tydliga och har inlämnats till oss inom utsatt tid. Under behandlingen har vi diskuterat om vi är rätt finansiär för romska projekt, men minoritetsaspekten har övervägt. Vi har gärna gett Drom möjlighet att informera också på svenska. Vi som är en minoritet har velat stödja en annan minoritet, som dessutom är betydligt mera utsatt än finlandssvenskarna, säger Sören Lillkung. Våren 2019 beviljades Drom rf ett bidrag på 7 500 euro för residensverksamhet i Kuopio. – Veijo Baltzar kontaktade oss i höstas och ville ändra ändamålet så att bidraget istället kunde användas för verksamhet i fastigheten i Raseborg. Vi höll fast vid vårt beslut och bidraget betalades aldrig ut, säger Sören Lillkung. Kulturfonden har tydliga regler och processer för behandlingen av alla ansökningar. En viktig utgångspunkt i behandlingen är att inte sökande bedöms, utan endast projektet och sökandes förutsättningar att driva det på att lyckat sätt. – Vi försöker hela tiden förbättra våra processer. Idag har vi insett att vi måste bli bättre på att identifiera riskfaktorer i olika projekt. En riskfaktor är till exempel då det uppstår en stark och långvarig personkult inom mindre organisationer. Det borde vi kanske ha sett i just det här fallet, säger Lillkung.   Kulturfonden publicerar alla beviljade bidrag, mottagarna och bidragens ändamål på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här finns en sammanställning över bidragen till Drom rf: https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?sok=drom+ry Beviljade bidrag till Drom rf 2010-2019 Sammanlagt 43 500 euro varav 7 500 euro inte har utbetalats. 2010
  Drom ry
  för att genomföra projektet Den bortglömda förintelsen som tvåspråkigt
  5 000 € 2013                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för utställningsturné i finlandssvenska skolor
  5 000 € 2014
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för evenemanget Europas samvete
  4 000 € 2015                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för en svenskpråkig version av föreningens internetsidor och för kabareproduktionen Kärlekssång på Alexandersteatern
  4 000 € 2016                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för internationella utställnings- and undervisningsprojektet Genom Mirandas ögon 2016-2018 (september)
  8 000 € 2018
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  Svenskspråkigt program och marknadsföring av Integrationsteatern Baltzars konsertturné Fågelvägen till himlen
  4 000 € 2019
  Drom ry
  För att erbjuda residensmöjlighet till 4 finlandsvenska konstnärer och forskare på Oskar centret för kultursamverkan mellan kulturer, Kuopio, 1.8-15.11.2019
  7 500 €, bidraget utbetalades inte ­­­2019
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry
  Internationella undervisningsprojektet Nordic Roma Artist Platform (NRAP) 2017-2019
  6 000 € *** Helsingfors den 25 november 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar (till Kulturfonden): Martina Landén-Westerholm
  Kommunikationschef
  martina.landen-westerohlm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 21.11.2019 Ajankohtainen

  Bråttom med bidrag för bokpaket?

  Vi beviljar bidrag för bokpaket för skolor och daghem. Men skynda långsamt med ansökan i november. Från och med januari 2020 har bidraget fri ansökningstid och därmed också kortare behandlingstid. Vad där ett bokpaket? Med bokpaket menar vi ett antal böcker som man köper till skolbiblioteket eller till enhetens boksamling för att stödja barnens, elevernas eller studerandenas läsande. Vem kan få bidrag för bokpaket? Bidraget kan sökas av dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Också en föräldraförening kan göra ansökan. Vilken summa kan vi ansöka om? Du kan få högst 600 euro vart tredje år för bokpaket. När kan vi ansöka? Från och med 1.1.2020 har bidraget fri ansökningstid. Du kan alltså ansöka när som helst och får besked inom cirka fyra veckor.

  Lue lisää »

 • 21.11.2019 Ajankohtainen

  Bidrag till företag och kommuner?

  En fråga som vi ofta får är om företag och kommuner kan söka bidrag från Kulturfonden? Ombudsmännens korta svar är ja, det kan de – men det finns flera saker att beakta. Olika regler för olika sökandetyper Kulturfonden tar emot ansökningar från tre olika typer av sökande: privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. När du registrerar dig som sökande väljer du vilken sökandetyp du representerar (individuell, grupp eller organisation). En organisation kan vara en förening, kommunal aktör, stiftelse eller ett företag. Läs mera om vad som gäller för de olika sökandetyperna här När är det okej för ett företag eller en kommun att ansöka? Om ansökan gäller ett specifikt projekt kan ett företag eller en kommun ansöka om bidrag. Projekt kan vara till exempel ett utvecklingsprojekt inom kultur (bibliotek och museum), utbildning (skola och småbarnspedagogik) eller enskilda evenemangsproduktioner. Kännetecknande för alla projekt är att de har ett tydligt syfte, klara mål, fastställda tidsramar för projektets början och slut och en egen budget. Kommunala skolor och daghem kan också ansöka om bidrag för bokpaket eller för att besöka kulturinstitutioner. Vad är inte okej? Kulturfonden beviljar aldrig bidrag för: lagstadgad verksamhetnäringsverksamhet Lagstadgad verksamhet Vi beviljar inte bidrag för verksamhet som enligt lag ska skötas av ett offentligt samfund. En kommun kan alltså inte få bidrag för att bedriva utbildningsverksamhet eller upprätthålla bibliotek. Vi beviljar inte heller verksamhetsbidrag till institutioner som har en kommunal eller statlig huvudman, även om verksamheten i sig inte är lagstadgad. Det innebär att till exempel kommunala museer inte kan beviljas verksamhetsbidrag, men däremot nog bidrag för enskilda projekt. Näringsverksamhet Ett företag kan inte beviljas bidrag för att bedriva sin verksamhet (till exempel hyra lokaler, anställa personal eller köpa in teknisk utrustning). Däremot kan ett företag stå som sökande för bidrag till en enskild produktion som företaget producerar, till exempel ett evenemang. Observera att för företag gäller andra skatteregler än för allmännyttiga samfund!

  Lue lisää »

 • 21.11.2019 Ajankohtainen

  Vem är du? Tips för olika sökandetyper

  Vi tar emot ansökningar från tre olika typer av sökande: privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer. Här berättar vi vad som gäller för de olika sökandetyperna. När du registrerar dig som sökande väljer du vilken sökandetyp du representerar (individuell, grupp eller organisation). En organisation kan vara en förening, kommunal aktör, stiftelse eller ett företag. Att ha flera användarkonton Du kan hantera flera olika inloggningar för olika syften – om du till exempel vill ansöka om bidrag både som privatperson och som representant för en förening eller din arbetsgivare. Se bara till att du alltid är inloggad på rätt konto och med rätt sökandetyp för varje ansökan du gör. Olika bidrag för olika sökandetyper Alla sökandetyper kan inte ansöka om alla bidrag. Om du är inloggad som individuell sökande ser du inte ansökningsblanketten för till exempel Kultur i skolan. Är du inloggad som organisation kan du inte ansöka om arbetsstipendium. Använd flikarna på ingångssidan i ansökningsprogrammet för att se vilka bidrag som kan sökas av vilken sökandetyp. Kom ihåg att först logga ut om du är inloggad på ett användarkonto. Du kan också filtrera våra olika bidragsformer enligt sökandetyp här.   Individuell sökande Du ansöker om stipendium eller bidrag för ett projekt som du själv utför. Om du beviljas stipendium eller bidrag meddelar Kulturfonden detta till skatteförvaltningen, som beaktar det i beskattningen. Du håller själv koll på om dina stipendieinkomster överskrider det årliga fribeloppet. Kontakta skatteförvaltningen för mera information om beskattningen av stipendier. Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete under minst fyra månader ska du teckna en försäkring för stipendiater via LPA. Läs mer om det här: https://www.mela.fi/sv/stipendiater Arbetsgrupper En arbetsgrupp ska ansöka om bidrag tillsammans, om projektet utförs av flera personer som vill dela på bidraget utan att någon i gruppen fungerar som arbetsgivare för de övriga. När du registrerar en arbetsgrupp ska du uppge alla gruppmedlemmars personuppgifter i blanketten. Utan dessa uppgifter kan vi inte fördela utbetalningen på olika personer eller lämna individuella uppgifter om alla gruppmedlemmars andel av bidraget till skatteförvaltningen. Läs mer om vad som gäller för arbetsgrupper här. Organisationer Om en organisation (till exempel förening, företag eller kommun) fungerar som projektägare ska ansökan om bidrag göras i organisationens namn. I ansökan uppger du organisationens FO-nummer. Bidraget kan då betalas ut till organisationens bankkonto och organisationen ansvarar juridiskt för redovisningen av bidraget. Om du gör ansökan i ett företags namn, ska du tänka på att skattereglerna för stipendier är olika för företag och för allmännyttiga samfund.

  Lue lisää »

 • 19.11.2019 Ajankohtainen

  Arbetsstipendium eller projekt?

  Som professionell konstnär har du två huvudsakliga möjligheter till bidrag från Kulturfonden – arbetsstipendium under 1-3 år och projektbidrag. Båda bidragen kan du söka varje år i november. Skillnaden mellan arbetsstipendium och projektbidrag? Ett arbetsstipendium är ett stipendium som möjliggör konstnärligt arbete på heltid i 1-3 år. Du är fri att disponera stipendiesumman som det passar dig bäst – du behöver inte bifoga någon budget till ansökan och inte heller redogöra för dina levnadskostnader under stipendieperioden. Det viktigaste är din arbetsplan – vad du vill få möjlighet att skapa, utforska och utveckla under stipendieperioden. Vissa konstnärer ägnar sig i huvudsak åt ett större projekt under perioden men det går också bra att kombinera flera mindre till en helhet. Ett projektbidrag gäller däremot alltid ett enskilt projekt – arbetet med en bok, utställning, teateruppsättning eller motsvarande helhet. I ansökan ska du utöver projektplanen även redogöra för vilka kostnader (hyror, material, teknik) projektet medför, och du bör kunna redovisa dessa efter avslutat projekt. I praktiken är ett projektbidrag för en enskild konstnär en kortare (1-12 månader), mer tydligt budgeterad variant av ett arbetsstipendium. Oftast är konstnärens egen arbetstid den största enskilda kostnaden i en projektbudget. Vad snackar vi för summor? Kulturfondens arbetsstipendium är 24 000 euro/år under 1-3 år. För projektbidrag utgår vi därför ofta från ca 2 000 euro/månad som ersättning för arbetstid. Observera att alla projektbidragsansökningar bedöms enskilt från fall till fall och att beloppen därför kan variera.    Kan jag ansöka om båda? Du kan absolut förbättra dina chanser genom att ansöka om både ett arbetsstipendium och ett projektbidrag – vi rekommenderar alla att göra så! Konkurrensen om arbetsstipendier är väldigt hård, och det händer relativt ofta att våra sakkunniga säger att de önskat att en sökande som föll på mållinjen hade ansökt också om projektbidrag. Då hade de haft möjlighet att förorda ett sådant istället.  Du är alltså välkommen att göra två eller till och med flera ansökningar i november. Gör dock alltid bara en ansökan om arbetsstipendium! En arbetsstipendieansökan per år Du får gärna göra flera ansökningar i november, men gör bara en enda om arbetsstipendium. Projektansökningar kan du däremot lämna in flera av för olika projekt. Om du vill ansöka om både ett-, två- och treårigt arbetsstipendium ska du alltså göra en enda ansökan, förslagsvis då för tre år. Om ansökan förordas tar de sakkunniga också ställning till längden på stipendieperioden. Du kan alltid beviljas stipendium för kortare period än det du ansökt för – men aldrig för längre! Kan jag söka arbetsstipendium för att få tid att lära mig en ny teknik? Vi rekommenderar att du ansöker om arbetsstipendium för att fortsätta utvecklas inom det du redan är bäst på. Det kan förstås ingå för dig nya och spännande element i arbetsplanen, men att ansöka om arbetsstipendium för att helt byta genre eller teknik rekommenderas inte. Vi ser förstås ändå positivt på att du som konstnär vill utvecklas – läs gärna mer om våra resebidrag som bland annat kan användas för att delta i kortkurser och göra studiebesök. Vad gäller när jag lämnar in arbetsprover? Arbetsprover utgör en stor del av de sakkunnigas bedömning av den konstnärliga kvaliteten; lägg alltså gärna tid på att sammanställa bilagorna till din ansökan! Om du ansöker om arbetsstipendium är arbetsprover obligatoriska. Vi rekommenderar att du inkluderar arbetsprover också i ansökningar om projektbidrag. Alla arbetsprover ska lämnas in elektroniskt. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover i någon form. Våra sakkunniga inom konst brukar ha följande hälsningar till sökande: Se till att länkar till andra webbsidor fungerar! Om du länkar till din egen webbplats eller portfolio, kolla att alla länkar fungerar också där så de sakkunniga kommer åt materialet. Sammanställ helst textprover eller bilder i ett enda PDF-dokument istället för att ladda upp flera olika. Genom att använda PDF-format säkerställer du att materialet är tillgängligt och att typsnitt och liknande ser lika ut på de allra flesta enheter. Beskriv varje enskilt arbetsprov; ange verkets namn, teknik, årtal och annan relevant information. Länka inte direkt till molntjänster som Dropbox eller Google Drive. Ladda istället upp materialet i ansökningsprogrammet eller hänvisa till annan webbsida som YouTube, Vimeo eller din egen webbplats. Vi förstår om du vill skydda ditt material med lösenord på till exempel Vimeo eller din egen webbplats, men kom då ihåg att uppge lösenordet i ansökan.  Hur funkar beskattningen och LPA? Om du beviljas arbetsstipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete i minst 4 månader ska du teckna en försäkring hos LPA (Mela). Kontakta dem för mera information. (https://www.mela.fi/sv/stipendiater) Stipendier är skattefria upp till ett årligt fribelopp. Kolla alltid direkt med Skatteverket om vad som gäller i just din situation. (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/) Kulturfondens tjänstemän ger INTE råd om försäkringar och beskattning. Ta reda på mera Se också våra Frågor & svar för mer praktisk information till dig som sökande. Det finns också andra bidrag och stipendier att söka vid olika tider på året eller att söka året om – läs mera här och välj alternativet ’Konstnär, kulturarbetare’ för att se hela listan.

  Lue lisää »

 • 18.11.2019 Ajankohtainen

  Bidrag för att anställa någon?

  Kan vi ansöka om bidrag för att anställa en medarbetare till vårt projekt? Det är en fråga som Kulturfondens ombudsmän ofta får av de sökande. Våra ombudsmän svarar ja. Och nej. Inom de flesta större projekt uppstår personalkostnader för projektledning eller andra uppgifter. Så länge anställningarna är tidsbundna och sker inom ramarna för ett enskilt projekt går det bra att rekrytera och avlöna personer med bidrag från Kulturfonden. Organisationer som beviljas verksamhetsbidrag (https://www.kulturfonden.fi/alla-stipendier-bidrag/?omgong=63) kan använda det för personalkostnader även för ordinarie personal.  Däremot är det inte tillåtet att ansöka om bidrag för att rekrytera och anställa ordinarie personal för lagstadgad verksamhet eller inom ett företag. Har du fler frågor? Kontakta gärna någon av våra ombudsmän – du hittar kontaktuppgifterna här.

  Lue lisää »

 • 15.11.2019 Ajankohtainen

  Hållbarhet och tillgänglighet?

  Från och med i år, november 2019, ställer vi två frågor om hållbarhet och tillgänglighet i vårt ansökningsformulär. Vad menar vi med det? Och hurdana svar förväntar vi oss? Vi strävar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030. Det här gäller i våra uppdrag och i vår verksamhet. Vi vill också att vårt material och våra evenemang är tillgängliga för så många som möjligt. Vi hoppas att våra bidragsmottagare vill göra detsamma. Därför har vi infört två nya frågor i vissa av våra ansökningsformulär: Beaktar ni hållbarhetsfrågor i planeringen och genomförandet av er verksamhet/ert projekt? Om ja, ge några exempel.Hur beaktar ni tillgänglighet i er verksamhet/ert projekt? Vi valde att ställa frågorna i ansökningsformulären eftersom vi är intresserade av hur våra sökande tänker kring dessa viktiga saker. Samtidigt vet vi att frågorna kan vara svåra att ta ställning till i samband med ansökan. Bedöms vår ansökan enligt hur hållbara och tillgängliga vi är?! Anknytningen till det svenska i Finland och projektets eller verksamhetens kvalitet och relevans är alltid viktigast när vi tar ställning till en ansökan, och det är inte någonting som de här två frågorna ändrar på. Frågorna är inte obligatoriska att besvara. Vi poängsätter inte svaren och de påverkar inte bedömningen av ansökan.  Med frågorna vill vi framförallt väcka tankar och inspirera till ökat engagemang för ett hållbarare och tillgängligare samhälle. Vi hoppas också kunna använda svaren för att själva utvecklas på dessa viktiga områden.

  Lue lisää »

 • 14.11.2019 Ajankohtainen

  Ombubdsmännen nästan live

  Några eftermiddagar i november sänder våra ombudsmän live på Kulturfondens Facebook-sida. Då kan du lyssna då de resonerar kring de vanligaste frågorna vi får och problem som vi vet att många sökande stöter på. Livesändningarna är en timme långa och du kan titta på dem också i efterhand på vår Facebook-sida. Kontakta oss också kvällstid Gör du din ansökan kvällstid? Under november har våra ombudsmän jourkliniker ungefär två kvällar per vecka, mellan kl. 15 och 19. Då kan du kontakta oss via mejl, telefon eller Kulturfondens Facebook-sida. De svarar på dina frågor i realtid. Kolla in oss på Facebook och Instagram där vi berättar om våra jourtider och livesändningar.

  Lue lisää »

 • 13.11.2019 Ajankohtainen

  Gör en projektplan och en projektansökan

  En tydlig och genomtänkt ansökan ökar möjligheterna att få bidrag för ett projekt. Innan du fyller i ansökningsblanketten ska du skriva en projektplan. Den gör ditt arbete enklare; också när du ansöker om bidrag för samma projekt från flera finansiärer. Skriv gärna både planen och själva ansökan tillsammans med en samarbetspartner, eller be en utomstående om synpunkter innan du skickar in ansökan. Du är också välkommen att kontakta Kulturfondens ombudsmän om du behöver råd och tips. Våra kontaktuppgifter hittar du här. Börja alltid med att kontrollera att du vänder dig till rätt finansiär. Kulturfondens främjar och stöder utbildning, kultur och medborgaraktiviteter på svenska i Finland. Vi frågar alltid efter projektets anknytning till det svenska i Finland i våra ansökningsblanketter.
  Vad är ett projekt Ett projekt har fyra grundstenar: ett preciserat syfte och klara målfastställda tidsramaren tydlig ansvarsfördelningen balanserad och genomtänkt budget Vad ska finnas med i projektplanen Projektplanen ska vara så konkret som möjligt. Vi vill ha information om: Bakgrund
  Hur föddes idén till projektet? Vad har gjorts tidigare inom samma område? Syfte och mål Varför vill ni genomföra projektet? Hur stämmer syftet överens med er övriga verksamhet? Vilka kompetenser har ni för att genomföra projektet? Vilka effekter väntar ni er på lång och kort sikt? Hur mäter eller utvärderar ni effekterna? Tänk på att beskrivningen av syftet ska vara kortfattad, klar och konkret. Om projektet handlar om att skapa något nytt är det viktigt att förklara vad som är det nya och varför det är intressant. Målen kan vara både kvantitativa och kvalitativa. Målgrupp
  Vilka vill ni nå och varför? Hur ska ni nå dem? Synlighet
  Hur marknadsför ni projektet? Hur lyfter ni fram bidragsgivaren? Samarbetspartners
  Vilka andra aktörer är eller ska bli involverade i projektet? Vilka resurser och kompetenser bidrar de med? Är de införstådda i helheten och medvetna om sina ansvarsområden? Tidsplan När startar projektet och när avslutas det? Är tidsplanen realistisk? Har ni räknat in tidsmarginaler?Tänk på att ett projekt består av tre faser: förarbete, till exempel planering och rekrytering, genomförande och efterarbete, till exempel utvärdering och redovisning. Kom ihåg att ett bra projekt tar tid och att det inte är ett självändamål att vara snabb. Resurser Vad kostar det att genomföra projektet? Har ni beaktat alla eventuella kostnader? Undvik att räkna in ”luft” i budgeten.I projektplanen kan ni dela in de ekonomiska resurserna i tre kategorier för att själv få en realistisk helhetsbild: säkra inkomster, sannolika inkomster och sökta bidrag.I ansökningsblanketten måste ni specificera vilka inkomster och utgifter projektet kommer att ha. Kontrollera alltid att inkomster och utgifter är i balans i budgeten innan ni skickar in ansökan. Kom också ihåg att det är en fördel om projektet får finansiering från flera håll. Hållbarhet och tillgänglighet
  Beskriv gärna i både planen och ansökan hur ni beaktar hållbarhet och tillgänglighet i projektet. Tänk också på det här: Vänta inte till sista minuten – det kan ta längre tid än du tror att göra ansökan klar. Du kan spara en halvfärdig ansökan i ansökningssystemet och fortsätta senare.Läs våra anvisningar och tips på www.kulturfonden.fi noggrant innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.Observera att vi inte stöder verksamhet som hör till den offentliga sektorns lagstadgade skyldigheter. Vi beviljar inte heller bidrag på sociala grunder och stöder i allmänhet inte översättningar, anskaffningar eller traktering.Se till att eventuella bilagor som ska bifogas till ansökan är klara innan du sätter igång.Skicka in eventuella försenade redovisningar för tidigare beviljade bidrag innan du gör din nya ansökan.På www.kulturfonden.fi – Stipendier & bidrag finns mera viktig information för dig som gör en ansökan – bland annat för dig som representerar en arbetsgrupp. Välkommen att skicka in din ansökan!

  Lue lisää »

 • 11.11.2019 Ajankohtainen

  Jobbar du inom småbarnspedagogiken?

  Här är goda nyheter till dig som jobbar inom småbarnspedagogiken och vill komplettera din grundexamen. Nu kan vi bevilja bidrag för behörighetsgivande studier inom småbarnspedagogiken. När lagen om småbarnspedagogik 540/2018 trädde i kraft ändrades behörighetskraven för lärare i småbarnspedagogik. Du som vill komplettera din grundexamen för att bli behörig som daghemsföreståndare eller förskollärare kan ansöka om bidrag i november för dina studier om du till exempel: har en pedagogie kandidatexamen och ska avlägga magisterstudierhar en socionom YH-examen och ska bli pedagogie kandidathar en treårig institutexamen och behöver bredda din behörighet Vill du veta mera om den här bidragsformen? Mejla vår ombudsman katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • 8.11.2019 Ajankohtainen

  Hur söka bidrag för studieresor?

  Är skola och utbildning ditt område? Planerar du en studieresa av något slag? Tillsammans med en grupp? Läs våra tips redan nu och ansök om bidrag, helst efter den 1 januari 2020.
  Vad är en studieresa? Med studieresor avser vi skolresor, studiebesök, konferensresor, utbytes- och vänelevsverksamhet och liknande resor som görs av grupper inom utbildningssektorn. För lägerskolor kan vi tyvärr inte bevilja bidrag. Vem kan få bidrag för studieresor i grupp? Vi kan bevilja bidrag för studieresor inom alla utbildningsstadier, från småbarnspedagogiken till högskolorna. Det är inte bara elever, studerande och pedagoger som kan få bidrag för studieresor, utan också elevvårdspersonal, ledare inom barn- och ungdomssektorn och anställda inom utbildningsadministrationen. Observera att också lärare i svenskt språkbad eller lärare som undervisar i svenska inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, på andra stadiet och vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet berörs av den här bidragsformen. Observera att endast samfund (läroinrättningar eller organisationer) kan söka bidraget, inte enskilda personer eller arbetsgrupper. Vad prioriterar vi? Vi ser det alltid som en fördel om gruppresan har ett kontaktskapande syfte, det vill säga att man bekantar sig med nya människor på orten man reser till. Resor med elever och studerande ska alltid ha ett pedagogiskt syfte. När det gäller grupper av högskolestuderande är det viktigt att resan har en tydlig koppling till studierna. För högstadier prioriterar vi resor till Norden och Östersjöområdet och för andra stadiet Norden, Östersjöområdet och Europa. Eftersom medlen delvis kommer ur specialfonder som stöder specifika ämnesområden är resor med koppling till pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper, medicin och odontologi prioriterade. Hur mycket kan du ansöka om? Vi beviljar högst 1 000 euro för studieresor i grupp inom Finland och högst 3 000 euro för utlandsresor. Daghem, förskolor, skolor inom den grundläggande utbildningen, eftisar, gymnasier och skolor inom andra stadiets yrkesutbildning kan få bidrag för välplanerade pedagogiska studiebesök till konst- och kulturinstitutioner, vetenskapscenter, bibliotek och motsvarande ställen. Detta gäller ändå inte Stafettkarnevalen och Kulturkarnevalen. Det här bidraget är högst 10 euro/person/år för inträde och högst 1 000 euro för transporter, beroende på avstånd och antal personer. När är ansökningstiden? Den här bidragsformen har fri ansökningstid från och med 1.1.2020. Vi tar alltså emot ansökningar under hela året från och med januari 2020 och du får besked inom cirka fyra veckor.

  Lue lisää »

 • 8.11.2019 Ajankohtainen

  #räddakonsttestarna

  Stökiga unga i teatersalongen stör inte Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater. Han skriver i en insändare i Åbo Underrättelser att teatrarna borde bli bättre på att dels fånga upp ungas frågor och tankar och dels skräddarsy föreställningar i dialog med unga. Precis vad Konsttestarna ger möjlighet till! Här på Åbo Underrättelser webbplats kan du läsa Jukka Aaltonens insändare. – Vi kommer inte att kunna mäta effekterna av Konsttestarna på flera år, men vi tycker att alla unga ska ha rätt till minst en konstupplevelse per år. Gärna tillsammans med sina klasskamrater. De ska få känna sig välkomna  och respekterade i till exempel en teatersalong. Då lär de sig också själva att respektera uppträdande artister och konstmiljön, säger Sören Lillkung. En fortsättning för Konsttestarna? Den treåriga projektperioden för Konsttestarna slutar i maj 2020. Då har sammanlagt ungefär 180 000 åttondeklassare varit med om två konstupplevelser. Hela 100 procent av eleverna i tre hela årskullar. Förbundet för Barnkulturcenter i Finland har drivit projektet sedan starten 2917. Hela projektet har hittills kostat ungefär 20 miljoner euro. Vi hoppas nu att Konsttestarna kunde fortsätta erbjuda unga konstupplevelser på lika villkor. Nu med statlig finansiering. För att underlätta starten har vi tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto erbjudit projektet delfinansiering under en övergångsperiod. Vill du ta ställning för fortsatta konstupplevelser för unga? Använd gärna taggen #räddakonsttestarna i sociala medier.

  Lue lisää »

 • 7.11.2019 Ajankohtainen

  Vadå ”anknytning till det svenska i Finland”?

  Ska du söka bidrag från Kulturfonden? I ansökan ber vi dig beskriva hur projektet eller verksamheten anknyter till det svenska i Finland. Vad menar vi egentligen med det här? Och hur borde du besvara frågan? Kulturfondens formella juridiska ändamål är ”att främja och stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.” I mindre formella sammanhang formulerar vi vårt uppdrag så här: ”Svenska kulturfonden arbetar med förnyarens engagemang, sakkunskap och mod för att stärka det svenska språket i Finland genom stipendier och understöd för utbildning, kultur och identitetsstärkande verksamhet.” När vi vill hålla det riktigt kort brukar vi klämma till med detta: ”På svenska. I Finland.” Det räcker ofta så. ”Anknytning till det svenska i Finland” Formuleringar som de här återfinns i olika språkdräkt i alla våra styrdokument ända sedan Kulturfonden grundades år 1908. Det här utgör kärnan i vår verksamhet. Det innebär att all verksamhet som vi ger bidrag till på något sätt ska främja det svenska i Finland. I våra ansökningsblanketter ber vi våra sökande beskriva på vilket sätt de eller deras verksamhet anknyter till det svenska i Finland. Men hur bedömer vi svaren vi får? Gränsdragningar kan vara svåra Vi på Kulturfonden är vi naturligtvis medvetna om att vi inte sitter inne med någon allmängiltig definition på vem som är finlandssvensk, eller på vilka olika sätt man kan vara finlandssvensk. Med hänsyn till våra stadgar och vårt uppdrag måste vi ändå regelbundet ta ställning till ”hur svensk” en ansökan kan bedömas vara. Något som inte alltid är enkelt eller bekvämt. Anknytningen till det svenska i Finland är en grundförutsättning för att vi ska kunna bevilja bidrag. Det är däremot inte en garanti för ett ja-besked. Ibland är det självklart… Spontant känns det kanske som att det borde vara lätt att besvara frågan. Antingen är väl projektet på svenska, i Finland, eller så är det inte. Eller? Ofta är det som tur också just så enkelt – författaren besvarar frågan genom att beskriva hur hen skriver och ger ut sina verk på svenska i Finland, forskaren hur ämnet för avhandlingen behandlar finlandssvenskt kulturarv och den som ansöker om bidrag för ett projekt i skolan förklarar hur de riktar in sig speciellt på svenskspråkiga skolor. När en ansökan kommer från en organisation eller arbetsgrupp är det ofta mest relevant att i första hand beskriva projektets anknytning till det svenska i Finland, inte projektägarnas.  … men ibland är det mer komplicerat Men alltid är det inte så här tydligt. Hur gör vi till exempel med forskning där språket inte är avgörande, språklösa konstprojekt eller projekt där projektägarna inte är svenskspråkiga? Forskning utan språkgränser En hel del av våra bidrag kommer ur någon av våra specialfonder. De flesta specialfonder utgår från att alla sökande är svenskspråkiga, men alla gör det inte – vi har också fonder som helt ignorerar den sökandes språktillhörighet. Det här gäller speciellt flera fonder inom naturvetenskaplig och medicinsk forskning. I sådana fall utgår bedömningen av ansökningarna enbart från de sakkunnigas bedömning av forskningsplanens kvalitet och lägger ingen vikt vid sökandes språkkunskaper eller om forskningsämnet är ”svenskt”.   Konsten talar inte alltid svenska Det säger sig självt att de flesta projekt inom till exempel bildkonsten ofta saknar språklig dimension. Då måste anknytningen till det svenska i Finland utgå från sökande själv snarare än själva projektet. När vi bedömer en sådan ansökan ställer vi oss ofta dessa frågor: Är sökanden svenskspråkig eller har hen studerat på svenska? Är sökanden aktiv inom den finlandssvenska konstscenen/svenskspråkiga sammanhang? Den senare frågan blir speciellt relevant i fall där sökanden inte har svenska som modersmål eller studiespråk; det kan alltså uppvägas av engagemang i svenska sammanhang. Vi tillämpar samma resonemang på finlandssvenska konstnärer som är permanent bosatta utomlands. Vi välkomnar brobyggare och nya bekantskaper Ibland behöver ett budskap eller projekt ha en avsändare utanför Svenskfinland för att få bäst effekt. Det kan till exempel innebära att ett projekt som har som mål att förbättra attityderna till det svenska i Finland har bäst effekt om projektet ägs av en finskspråkig organisation eller leds av nyfinländare som kanske inte alltid kan svenska. Då besvarar de kanske frågan om anknytning till det svenska i Finland genom att beskriva hur de hoppas att deras projekt ska kunna bidra, och det kan vara ett fullgott svar det med. *** Texten har utarbetats som vägledning för Kulturfondens sökande i november 2019.

  Lue lisää »

 • 6.11.2019 Ajankohtainen

  Vi belönar eldsjälar på Svenska dagen

  På Svenska dagen belönar vi personer som gjort insatser för kultur och utbildning på svenska i sin region. I år går priset i Nyland till chefredaktör em Kim Wahlroos, i Åboland till dansaren och pedagogen Karin Eklund och i Österbotten till bibliotekschef Carola Bäckström. Svenska kulturfondens priser är på 5 000 euro och de överräcks i samband med Svenska dagen-festligheter i respektive region. Pristagarna utses av Kulturfondens direktion i respektive region. Direktionerna presenteras här. Nylands svenska kulturfond Kim Wahlroos, chefredaktör em, Lovisa Kim Wahlroos grundade tidningen Nya Östis våren 2015 och han var tidningens chefredaktör fram till augusti 2019. Idag har tidningen, som ges ut i tryckt form, 2 400 betalande prenumeranter och ett drygt dussin skribenter. Med Nya Östis har Wahlroos skapat en viktig arena för medborgaraktiviteter och närdemokrati i Östnyland. Genom sitt starka engagemang har Kim samlat ett nätverk av frivilliga medarbetare. Han har bevisat att det är möjligt att på frilansbasis upprätthålla en aktiv svenskspråkig regional nyhetsbevakning, utan redaktionshus och fast redaktion. Kim Wahlroos får sitt pris onsdagen den 6 november kl. 19 på Svenska dagen-festen i Lovisa gymnasium. Åbolands svenska kulturfond Karin Eklund, dansare och pedagog, Åbo Dansaren och pedagogen Karin Eklund, har med sin entusiasm bidragit till ett uppsving för dansen i Åbo och Åboland. Dansarna får dela dans, glädje och samhörighet på svenska. Lektionerna och showerna har fungerat som ett ypperligt språkbad för många olika språkgrupper.  Karin har med sin entusiasm och kunskap förändrat en liten bit av vardagen för många. Att dansarna årligen blir flera är ett bevis på att Karin arbetar målmedvetet och professionellt för den sak som hon själv brinner för. Karin Eklund får sitt pris den 18 november vid dansskolan KDC Dancers show på Stadsteatern i Åbo. Showen börjar kl. 19. Österbottens svenska kulturfond Carola Bäckström, bibliotekschef, Korsnäs Arbetet för kulturen i en liten kommun kräver idérikedom och en stor personlig insats. Det behövs vilja att förändra sin del av världen och engagemang för att lyfta betydelsen av bildning och kultur. Bibliotekschef Carola Bäckström har under många år enträget och utan att framhäva sig själv arbetat för ett rikt litterärt och konstnärligt liv i Korsnäs kommun. Carola Bäckström prisbelönas för sitt arbete på Svenska dagen den 6 november kl. 11.00 på Korsnäs bibliotek. *** Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description