Ajankohtaista

 • 9.3.2021 Ajankohtainen

  Ansök om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är nyutexaminerade konstnär eller hantverkare ansöka om lärlingsstipendium av Kulturfonden. Ansökan är öppen 12.3-12.4.2021. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan här. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under hösten – ansökan är då öppen 12.9-12.10.2021. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi. Lärlingar hösten 2020 Tio personer ansökte om lärlingsstipendium under föregående ansökningstid på hösten 2020. Vi beviljade fyra lärlingsstipendium: Jonas Sirén, musikproduktion, 7 500 euro
  Sofia Simelius, kulturproduktion, 15 000 euro
  Felix Back, musikproduktion, 5 000 euro
  Stina Koskinen, skulpturkonst, 7 500 euro Under 2020 beviljade vi totalt 15 lärlingsstipendier. Om Kulturfondens lärlingsstipendier Kulturfondens lärlingsstipendium är för dig som är konstnär eller hantverkare och nyligen avslutat din egentliga utbildningOckså du som har studerat ämnen inom museisektorn och vill ha internationell erfarenhet kan ansöka om lärlingsstipendiumLärlingsstipendiet är 1 250 euro per månad och kan beviljas för högst tolv månaderDu kan ansöka om stipendiet två gånger per år: 12.3 – 12.4 och 12.9 – 12.10För att du ska kunna beviljas ett lärlingsstipendium ska du ha ett avtal med en handledare

  Lue lisää »

 • 4.3.2021 Ajankohtainen

  Nästan 1 000 studerande ansökte om stipendium

  I februari kunde heltidsstuderande vid yrkeshögskolor och universitet ansöka om stipendium från Svenska studiefonden. Alla sökande får besked i maj. Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands. Trots att coronakrisen skapar osäkerhet tog vi emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelser. Vi följer med läget och om planerna för en utlandsvistelse förändras är vi flexibla med användningen av stipendiet. Ifjol fick Studiefonden 1051 ansökningar och delade Studiefonden ut över 800 000 euro. I år fick Studiefonden färre ansökningar. Totalt 963 studerande ansökte om stipendium i februari 2021.   Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Kom ihåg att anhålla om utbetalning Efter att du beviljats stipendium ska du anhålla om utbetalning. Vi betalar inte ut beviljade stipendier automatiskt. Från och med 2021 betalar vi ut bidraget i två rater. Efter att du har beviljats bidrag kan du lyfta 85 procent av ditt stipendium. Resten av ditt stipendium, alltså 15 procent av stipendiesumman, får du efter att du ha redovisat hur du använt ditt stipendium. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet r.f.Svenska folkskolans vänner r.f.Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 3.3.2021 Ajankohtainen

  Joel Johansson ny fastighetschef

  Diplomingenjör Joel Johansson börjar i maj jobba som fastighetschef vid Svenska kulturfondens kansli i Helsingfors. Kulturfonden äger fastigheter och aktielägenheter i hela Svenskfinland genom Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar (SKUI). Joel Johanssons uppdrag blir att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet. Joel Johansson har lång erfarenhet av projektledning inom byggnads- och fastighetssektorn. Sedan november 2017 jobbar han som regionchef på
  Sweco PM Oy. Johansson är utbildad diplomingenjör vid Tekniska Högskolan (2006) med byggnadsekonomi som huvudämne. – Jag har en bred erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetssektorn. På Kulturfonden och SKUI får jag använda mina kompetenser för att vara med och utveckla och stödja det svenskspråkiga kultur- och utbildningsfältet, säger Joel Johansson. Tillsammans med SKUI:s styrelse ska Joel Johansson bereda och förverkliga fastighetssatsningar enligt Kulturfondens strategi och SKUI:s fastighetsstrategi. Han ska också sköta Kulturfondens renoveringsbidrag och förvaltningen av residens- och stipendielägenheter. I samarbete med andra fonder och stiftelser ska han planera och koordinera fastighetsprojekt inom utbildnings- och kultursektorn. – Det är med stor nyfikenhet och förväntan jag tar mig an det här spännande jobbet. Joel Johansson är 40 år och bor med sin familj i Kvevlax. Joel Johansson efterträder Johan Johansson som jobbade med fastighetsfrågor vid SKUI under nästan fem år. *** Pressmeddelande, den 3 mars 2021 Noggrannare information: Svenska kulturfondens fastighetspolicy
  SKUI:s webbplats Joel Johansson
  050 354 0802
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e = 'joel.j.johansson' + '@'; addy5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e = addy5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e = 'joel.j.johansson' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e').innerHTML += ''+addy_text5b9244d84b4499843ae5251ee51aed7e+''; Mikaela Nylander
  styrelseordförande
  Svenska kulturfonden och SKUI
  050 511 3029
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71 = 'mikaela.nylander' + '@'; addy816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71 = addy816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71 = 'mikaela.nylander' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71').innerHTML += ''+addy_text816be3e12b4ea681fcf6f57a93ea1b71+'';

  Lue lisää »

 • 2.3.2021 Ajankohtainen

  Doktor + näringsliv = PoDoCo

  Vill du utveckla ditt företag med hjälp av en doktor med färsk akademisk kunskap i bagaget? Eller har du nyligen disputerat och vill använda din vetenskapliga kunskap inom näringslivet? Då är PoDoCo-programmet rätt för dig – ansök senast den 15 april 2021. För många nydisputerade doktorer är det utmanande att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder post doc-forskare via PoDoCo-programmet. Ansökan är öppen mellan den 1 mars och 15 april 2021. Tillsammans med ett tio andra finländska fonder kan vi bidra till ungefär 30 ettåriga stipendier. Ett PoDoCo-stipendium är 30 000 euro från och med 2021. Vad är PoDoCo? PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och nydisputerade doktorer. Programmet har två målsättningar: att ge företag möjlighet att förnya sig med hjälp av akademisk forskning ochatt göra det lättare för nydisputerade att få in foten i näringslivet. PoDoCo-programmet sammanför forskare och företag som fungerar inom samma bransch. PoDoCo-programmet är tvåårigt. Under det första året får forskaren ett PoDoCo-stipendium. Under det andra året får stipendiaten sin lön från företaget. Målsättningen är att företaget anställer forskaren efter det tvååriga programmet. En miljon euro per år PoDoCo-programmet startade år 2015 på initiativ av universitet, industrin och stiftelser i Finland. Hittills har över 160 PoDoCo-stipendium beviljats. Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med. De elva stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet. Vem riktar sig PoDoCo till? PoDoCo är för dig som nyligen disputerat – eller som står i beråd att göra det inom den närmaste tiden – och vill jobba i ett företag. Finländska företag eller företag med affärsverksamhet i Finland kan delta i programmet, oberoende av bransch eller företagets storlek. PoDoCo erbjuder företag: information om unga, högutbildade och begåvade doktorer och deras specialkunnandemöjlighet att utnyttja doktorernas analytiska och strategiska kunnandestiftelsernas forskningsbidrag för att täcka doktorernas kostnader i projektets första fas Ansök så här Post doc-forskaren och företaget planerar först tillsammans ett utvecklingsprojekt. Post doc-forskaren ansöker sedan elektroniskt om bidrag. Läs noggrannare instruktioner om hur du fyller i ansökan här. Stiftelserna som deltar i PoDoCo-programmet kan bevilja bidrag för sex eller tolv månader. Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen: www.podoco.fi

  Lue lisää »

 • 18.2.2021 Ajankohtainen

  Kultur under tiden – nu för seniorer

  Svenska pensionärsförbundet får 97 000 euro för nio virtuella kulturprogram för sina medlemmar. Bidraget är den tredje omgången av Svenska kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning under coronakrisen. Också den här gången stärker bidraget frilansande konstnärers och kulturarbetares sysselsättning samtidigt som det gynnar många äldre personer. – Många av våra 21 000 medlemmar har hållit sig mer eller mindre hemma under snart ett år. Många berättar att de känner sig ensamma och saknar sysselsättning. Samtidigt är många scenkonstnärer utan jobb och i ekonomisk knipa, säger Berit Dahlin som är verksamhetsledare på pensionärsförbundet.   Med hjälp av Kultur under tiden-bidraget producerar pensionärsförbundet i samarbete med drygt 50 finlandssvenska artister 9 digitala musik- och diskussionsprogram. Thomas Lundin är programledare och Thomas Enroth koordinerar och producerar konserterna. De medverkande artisterna och talarna publiceras på www.spfpension.fi. Programmen ska vara klara i slutet av februari då pensionärsförbundet distribuerar dem i samarbete med finlandssvenska mediehus. Programmen sänds söndagskvällar i finlandssvenska lokala tv-kanaler och via HSS Medias, KSF Medias, Förlags Ab Sydvästkustens, Nya Ålands Tidningsaktiebolags och Ålands Tidnings-Tryckeri Ab:s webbplatser. Programmen syns också på pensionärsförbundets webbplats, Youtube-kanal och Facebook-sida. – För våra medlemmar är det viktigt att kunna se programmen samtidigt som andra gör det. Det skapar en känsla av samhörighet även om vi inte kan träffas. Före sändningarna har alla dessutom möjlighet att vara i kontakt med vår IT-personal för att få hjälp med att hitta fram till programmen via de olika plattformarna, säger Berit Dahlin. Pensionärsförbundet har under de senaste åren satsat på att stödja sina medlemmar i att använda datorer, surfplattor och mobiltelefoner. – Det kan vara knepigt att komma igång med att använda digitala plattformar och det virtuella utbud som finns idag – nyheter, samhällstjänster och underhållning. Vi vet att en del känner sig bekväma att använda Facebook medan andra helst använder sin webbtidning eller ser på lokal-tv. Därför är det viktigt att programmen syns på många olika kanaler och plattformar, säger Berit Dahlin. *** Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska pensionärsförbundet
  Pressmeddelande, den 18 februari 2021 Noggrannare information: Berit Dahlin
  verksamhetsledare, Svenska pensionärsförbundet
  040 578 0248
  berit.dahli(at)spfpension.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 5950 817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 16.2.2021 Ajankohtainen

  Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut haku avautuu!

  Yritysten kehittämispalvelut avautuvat  helmi-maaliskuun 2021 vaihteessa. Asiantuntijapalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointipalveluja, joiden avulla voit kehittää esimerkiksi yrityksesi digitaalista liiketoimintaa, verkkokauppaa, digitaalista jakelua, tuotteita, markkinointi ja myyntiä. Palvelun hinta on 325 € / päivä + alv. Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Suunnitteletko yrityksellesi kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä tai omistajanvaihdosta?  Mietitkö liiketoiminnan digitalisointia tai kaipaatko markkinoinnille uutta suuntaa? Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitelmia? Vai haluatko … Lue lisää The post Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut haku avautuu! first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 16.2.2021 Ajankohtainen

  Isbalett som överskrider genre- och språkgränser

  Svenska kulturfonden ger ett bidrag på 150 000 euro till produktionen av isbaletten Snödrottningen. Snödrottningen som riktas till hela familjen har premiär i januari 2022 på den nya arenan UROS LIVE-areena i Tammerfors. En av tre föreställningar ges på svenska. Isbalett är hett just nu och i Finland har vi sällsynt goda möjligheter att skapa högklassiga produktioner. Det säger Paulina Ahokas direktör för kulturhuset Tammerforshuset och huvudproducent för isbaletten Snödrottningen. – Det här blir en historisk chans att uppleva de mest älskade skridskostjärnorna och artisterna i samma produktion. Vi vågar knappt tro att vi har lyckats samla Finlands största namn inom konst, konståkning och ishockey och dessutom toppnamn inom ljus, regi, manus, kostym och musik, säger Paulina Ahokas. Snödrottningen visas den 1-3 januari 2022; två föreställningar framförs på finska och en på svenska. Dessutom planeras en senare turné inom Norden. Enligt Ahokas blir det första gången vi ser något liknande i både Finland och övriga Norden. – Vårt mål har varit att skapa en produktion på internationell toppnivå och samtidigt utveckla en ny konstgren. Tack vare fantastiska artister och generösa samarbetspartner och donatorer har vi lyckats, säger Paulina Ahokas. Sören Lillkung, vd för Kulturfonden, säger att fondens bidrag på 150 000 euro ska gå till de svenskspråkiga inslagen i produktionen. – Vi bedömer att produktionen blir av högsta kvalitet och då deltar vi gärna i finansieringen. Viktigt för oss är också att det svenska språket syns tydligt. Det i sin tur gör att Snödrottningen kan få en nordisk publik vilket är bra med tanke på Tammerforshusets framtida produktioner. Tammerfors ligger ”mitt i Svenskfinland” och är dessutom en viktig språkö där vi gärna bidrar till en levande två- och flerspråkighet i staden, säger Sören Lillkung.   Tuomas Kantelinen komponerar ny musik till Snödrottningen, är medproducent och också konstnärlig ledare för produktionen. – Produktionen bjuder på vacker musik och magiska äventyr kombinerat med ett spännande ljudlandskap och modern beat. I HC Andersens saga om Snödrottningen finns också mycket som kan trösta oss under den här ensamma tiden. Att vi alla innerst inne är goda, att vi ska vårda vänskap och försäkra oss om att alla har åtminstone en människa som vill och kan hjälpa om vi råkar i knipa, säger Kantelinen. *** Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 16 februari 2021 kl. 11.30
  Pressmeddelande – får fritt publiceras

  Noggrannare information: Paulina Ahokas
  vd, Tammerforshuset
  040 551 1551
  paulina.ahokas(at)tampere-talo.fi Sören Lillkung (kommentarer om Kulturfondens bidrag)
  vd
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 10.2.2021 Ajankohtainen

  20 vill jobba med fastigheter

  I januari sökte vi en sakkunnig i fastighetsfrågor till Kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI. Vi fick 20 ansökningar och rekryteringsprocessen går nu snabbt vidare. De första intervjuerna ordnas under den närmaste veckan. Målsättningen är att vår nya kollega tillträder redan i mars. Vår konsult Ulla Lövholm deltar i rekryteringsprocessen och håller kontakt till våra sökande. Alla sökande har fått besked om hur vi går vidare med rekryteringen. Här kan du läsa hela vår rekryteringsannons.

  Lue lisää »

 • 5.2.2021 Ajankohtainen

  Vi fick 40 förslag på pristagare

  I december frågade vi vem du tycker att ska bli Kulturfondens pristagare 2021. Vi ville ha förslag på personer eller grupper som gjort viktiga insatser för det svenska i Finland. Under en månad fick vi ungefär 40 bra förslag. Men vad händer nu? Så här väljer vi pristagare Kulturfondens prisgrupp och regionala direktioner samlades i januari för att diskutera möjliga pristagare. På mötena beaktades både förslag från allmänheten och prisgruppens egna förslag. Kulturfondens styrelse och delegation tar under våren de slutliga besluten om pristagarna. I mitten av maj offentliggör och premierar vi pristagarna. Tre Svenska dagen-pristagare belönar vi först i november. Vi premierar varje år personer och/eller grupper som har gjort betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens – antingen nationellt eller regionalt. Pristagarna kan verka inom utbildning och forskning, konst och kultur eller föreningsliv på svenska i Finland. Prisgruppen består av delegationens ordförande Mikael Svarvar (ordförande för prisgruppen)styrelsens ordförande Mikaela Nylanderstyrelsens och delegationens vice ordförandeytterligare en medlem från både styrelsen och delegationen

  Lue lisää »

 • 1.2.2021 Ajankohtainen

  En miljon euro i coronabidrag till teatrar och kulturhus

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet fördelar en miljon euro bland svenskspråkiga teatrar och kulturhus i Finland. Bidragen är ännu ett led i Kulturfondens och Konstsamfundets gemensamma Kultur under tiden-satsning för att stödja aktörer som drabbats ekonomiskt hårt av coronakrisen. År 2020 var ett mörkt år för konst- och kulturfältet. Redan tidigt i våras då vi beviljade de första Kultur under tiden-bidragen, märkte vi att de som drabbats ekonomiskt allra mest av pandemin var de sceniska konstnärerna – de vars verksamhet bygger på mötet med publiken. När teatrarna och kulturhusen blev tvungna att stänga helt eller minska på publikmängden blev många frilansare helt utan inkomster, säger ledande kulturombudsman Åsa Juslin på Svenska kulturfonden. Under hösten led sedan teatrarna och kulturhusen då vårens statliga stöd redan var använda. Idag är så gott som alla teatrar och kulturhus i ett kritiskt ekonomiskt läge. Konstsamfundet och Kulturfonden beslutade i november att utlysa en ny ansökningstid för Kultur under tiden-bidrag. Den här gången för teatrar och kulturhus. Vid årsskiftet fördelades drygt en miljon euro till sammanlagt 20 teatrar och kulturhus. Kultur under tiden II-bidragen ska hjälpa teatrarna och kulturhusen att snabbt komma igång då coronakrisen är över. Med hjälp av bidragen kan teatrarna anlita frilansande skådespelare och kulturhusen sänka hyran för evenemangsanordnare. Så här vill vi gynna många aktörer samtidigt, säger Ulrica Stråhlmann, stipendiesakkunnig på Konstsamfundet. Ansökningarna behandlades redan i december, men eftersom teatrarna med statlig finansiering också kunde söka extra statsstöd under hösten, avvaktade Kulturfonden och Konstsamfundet innan man tog de slutliga besluten för teatrarnas del. Så här kunde fonderna komplettera den statliga finansieringen.    Med Kultur under tiden II-bidragen vill vi stödja teatrarnas och kulturhusens kommande verksamhet och samtidigt ge dem möjlighet att se framåt, säger Åsa Juslin. Om Kultur under tiden II Ansökningstiden var i november 2020.Bidraget kunde sökas av svenskspråkiga teatrar och kulturhus som drabbats ekonomiskt av pandemin.Konstsamfundets och Kulturfondens sakkunniga bedömde ansökningarna.Bidragen till kulturhus var högst 30 000 euro och till teatrar högst 200 000 euro.Det största beloppet på 200 000 euro gick till Svenska Teatern.De beviljade bidragen måste användas under 2021.I november kunde teatrarna och kulturhusen också söka bidrag från Kulturfonden för de produktioner som planeras för 2021. Beviljade Kultur under tiden II-bidrag Här finns förteckningar över alla som nu beviljats Kultur under tiden II-bidrag: Här hittar du 14 beviljade bidrag. Här hittar du ytterligare sex beviljade bidrag. Under våren 2020 fördelade Kulturfonden och Konstsamfundet sammanlagt 700 000 euro i Kultur under tiden-bidrag till frilansande professionella konstutövare och kulturarbetare som drabbats hårt ekonomiskt av coronakrisen. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Måndagen den 1 februari 2021 kl. 9.00 Noggrannare information: Åsa Juslin, Svenska kulturfonden (kommentarer)
  ledande ombudsman, kultur
  +358 50 325 0825
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi Ulrica Stråhlmann, Konstsamfundet (kommentarer)
  stipendiesakkunnig
  +358 44 703 0540
  ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi Martina Landén-Westerholm, Svenska kulturfonden
  kommunikationschef
  +358 40 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 29.1.2021 Ajankohtainen

  Studerande – ansök om stipendium i februari

  Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari 2021 kan du ansöka om ett stipendium från Svenska studiefonden. Du som ansöker om ett stipendium ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet ochha svenska som modersmål eller studiespråk. Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands.  Du kan få stipendium för: studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland,heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland ochför utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen. Utlandsvistelse och coronakrisen Trots att coronakrisen skapar osäkerhet tar Studiefonden emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelse. Du kan ansöka om stipendium för en inplanerad utlandsvistelse om du uppfyller kraven ovan. Om dina planer förändras efter att du beviljats bidrag på grund av pandemiläget är vi flexibla med ditt stipendium. Stipendium för första examen Du ska studera för din första examen på samma utbildningsnivå. Till exempel: om du har avlagt kandidatexamen och nu studerar för magisterexamen inom samma utbildningsområde, räknas det här som din första examen. Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Studiefonden beviljar inte stipendier retroaktivt. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. Studerande vid högskolor och universitet kan ansöka om studiestipendier varje år i februari. Så här ansöker du Du hittar ansökningsformuläret och noggrannare information om stipendierna på den här webbsidan.  Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna. Studiefondens ombudsman Katja Zevallos svarar gärna på frågor. Du når Katja: per mejl på kontakt(at)studiefonden.fiper telefon +358 50 554 8800 (må-to kl. 9.30-13.00).   Ifjol delade Studiefonden ut över 800 000 euro till studerande.  Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet r.f.Svenska folkskolans vänner r.f.Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 28.1.2021 Ajankohtainen

  Skolornas digitala jättekliv

  Både lärare och elever har under det senaste året tagit ett digitalt jättekliv och idag används många goda digitala arbetssätt i årskurserna 1-9 i de svenskspråkiga skolorna. Men ännu finns det utmaningar. Sprid era goda modeller, lär av varandra och stötta varandra i digitaliseringen. Det är forskaren Linda Mannilas bästa råd till både lärare och elever. – Diskussionen om digitalisering har länge fokuserat på tekniken och inte på vad den möjliggör. Men att köpa datorer är att datorisera. Att digitalisera är däremot att göra saker på nya sätt eller göra något som tidigare inte varit möjligt, säger forskaren och föreläsaren Linda Mannila som gjort den nya utredningen ”Digital kompetens i Svenskfinland – nulägesanalys och goda modeller”. Svenska kulturfonden gav år 2019 Linda Mannila uppdraget att göra en utredning om digitaliseringen och digitala kompetenser i den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Coronakrisen sköt upp utredningsarbetet till hösten 2020, men lärarnas och elevernas erfarenheter av vårens distansundervisning gav också nya infallsvinklar. I den här videon berättar några lärare och elever om hur de upplever digitaliseringen i skolan. – Majoriteten av lärarna och rektorerna menar att distansperioden var utvecklande och att de tog ett stort kliv framåt när det gäller digitaliseringen. De flesta lärde sig mycket och kände sig mer digitalt kompetenta vid vårterminens slut. Samtidigt var distansperioden digitalt utmanande, säger Linda Mannila. De viktigaste målen med utredningen var ändå att ge en bild av nuläget i skolorna och lyfta fram goda modeller för hur man redan jobbar med digital kompetens på svenska i Finland. – För eleverna kan de digitala lösningarna handla om mångsidiga sätt att skriva, forska och skapa presentationer, att ha läxförhör online, programmera och arbeta med olika typer av media. Lärarna får tillgång till nya arbetssätt i olika ämnen, de kan göra undervisningen mer tillgänglig och främja samarbete, säger Mannila. Hon identifierar sex faktorer som bidrar till att skolorna lyckas i digitaliseringen: ändamålsenlig och tillräcklig utrustningstöd från både kollegorna och ledningenen dela-kulturen våga-pröva-attityden gemensam vision och planatt man hittat pedagogiska sätt att arbeta med digital kompetens Till de största utmaningarna hör däremot bristande infrastruktur, tidsbrist, otillräcklig fortbildning och otydliga förväntningar. – För att alla ska veta vad som förväntas av dem behövs tydligare beskrivningar i läroplanen av vad som avses med digital kompetens i de olika årskurserna, säger Linda Mannila. För att skolorna ska lyckas med digitaliseringen och de digitala kompetenserna rekommenderar Mannila också: en klar ansvarsfördelningkompetensutveckling för lärare och rektorerbättre finansieringsmodellermera stöd till åk 7-9kontinuerlig uppföljning och framtidsspaning – Många elever använder flitigt digital teknik, men man lär sig bara det man övar på. Inom digital kompetens finns många områden som eleverna inte lär sig på fritiden. Här har skolan ett viktigt uppdrag, säger Linda Mannila. Berndt-Johan Lindström, ledande utbildningsombudsman på Kulturfonden, säger att utredningen är ett viktigt inlägg i den utbildningspolitiska diskussionen. – I debatten har det ofta varit oklart vad digitalisering och digital kompetens innebär i skolorna och för elevernas lärande. Linda Mannila reder ut begreppen och presenterar både goda modeller och förslag på åtgärder. Samtidigt får vi på Kulturfonden vägkost för vår utdelning. Det är välkommet eftersom antalet ansökningar som handlar om digitalisering har ökat märkbart under de senaste åren, säger Berndt-Johan Lindström. *** Pressmeddelande
  Torsdagen den 26 januari 2021 Noggrannare information: Linda Mannila (kommentarer om utredningen)
  forskare och föreläsare
  tfn 040 7218 747
  linda(at)digismart.fi Berndt-Johan Lindström
  ledande ombudsman, utbildning
  040 838 1358
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Martina Landen-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 26.1.2021 Ajankohtainen

  Stor forskningssatsning ska påverka Nordens framtid

  Fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland lanserar ett stort, gemensamt forskningsprogram för samhällsvetare och humanister. Målet är att forskningen ska bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar i Norden. Politisk polarisering med verbala hot och fysiska attacker, en global pandemi där världen tvingas anpassa sig till en ny verklighet, en ständigt eskalerande klimatkris och den globala urbaniseringstrenden. De senaste åren har visat på nödvändigheten i att förstå den turbulenta värld vi lever i idag, för att kunna möta morgondagens utmaningar. Därför lanserar fem stiftelser och föreningar i Sverige och Finland ett stort forskningsprogram: Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. Programmet är en sjuårig satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar i Norden, både socialt och kulturellt. Det kan exempelvis handla om migration, polarisering mellan stad och landsbygd, klimatförändring, ekonomisk och teknologisk utveckling eller nya sätt att kommunicera. Forskningsbidrag på upp till en miljon euro Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, och den svenska stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Tillsammans vill finansiärerna göra en konkret skillnad i samhället. – Genom ett forskningsprogram där flera stiftelser och föreningar deltar kan vi finansiera projekt av mycket hög kvalitet, eftersom vi kan dela ut större bidrag än vanligt och forskarna har möjlighet att jobba inom programmet i fyra år, säger Christer Kuvaja, forskningschef på Svenska litteratursällskapet i Finland. Programmet kommer att finansiera fem till tio forskningsprojekt fram till 2026. Forskningsbidragen är höga – det går att ansöka om upp till en miljon euro för ett projekt. Forskarna uppmuntras att samarbeta över både nations- och disciplingränser. Samhällsvetare och humanister behövs för att lösa samhälls­utmaningar Målet med programmet är att forskningen som bedrivs ska bidra med konkret samhällsnytta. – Det görs mycket forskning om samhällsutmaningar men betoningen ligger ofta på medicinska och naturvetenskapliga frågor. Nu får vi ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på utmaningarna av personer som förstår de historiska, kulturella, sociala och politiska sammanhang som har fört oss dit vi står i dag. Den kunskapen ger ett gott underlag för dem som ska fatta beslut om vår gemensamma framtid, säger Kuvaja. Beslut om vilka forskningsprojekt som väljs till programmet fattas i slutet av året. Projekten kan starta 2022. Läs mera om forskningsprogrammet här.

  Lue lisää »

 • 20.1.2021 Ajankohtainen

  Hur mår invandrare i Svenskfinland?

  Hur mår personer med invandrarbakgrund i Svenskfinland? Det ska Migrationsinstitutets nya studie svara på. Kulturfonden finansierar studien med 70 000 euro. Tidigare studier visar att svenskspråkiga lever längre och mår bättre än finskspråkiga i Finland. Migrationsinstitutet ska nu undersöka om också invandrarnas hälsa är bättre i svensk- och tvåspråkiga kommuner än i finskspråkiga kommuner. – Då vi vet mera om invandrares välfärd och hälsa i de tvåspråkiga kommunerna i Finland kan vi också stödja integrationen bättre. Dessutom kan vi påvisa eventuella skillnader i invandrares välfärd i finsk- och tvåspråkiga kommuner, säger Magnus Enlund, projektledare för Centret för Svenskfinland vid Migrationsinstitutet. Projektet som Kulturfonden finansierar ska analysera hälsodata för personer med invandrarbakgrund i svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner i Finland. Data från finskspråkiga kommuner jämförs med data från kommuner i Österbotten, Nyland och Egentliga Finland. Finns det skillnader i bland annat mentalt välbefinnande, arbetsförmåga, sjukdomar och upplevd livskvalitet? Vilka faktorer ligger bakom de eventuella hälsoskillnaderna – tillfredsställelse med de egna levnadsförhållandena, hälsosamma levnadsvanor, språkinlärning och sociala nätverk? Migrationsinstitutet hoppas att den nya kunskapen kan användas som stöd för integrationsarbetet i Finland. – Också på finskt håll kan man dra nytta av att se hur invandrare upplever sin hälsa och välfärd i Svenskfinland, säger Enlund. Kulturfondens ledande utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström hoppas att resultatet av undersökningen ger information som främjar integration på svenska i Finland. – ­­Informationen om möjligheter att integreras på svenska är idag bristfällig och invandrare styrs ofta till integration på finska. Om det visar sig att invandrare mår bra av att integreras också på svenska, borde det lyftas fram i dialogen med myndigheterna, säger Lindström. Docent Maili Malin, specialforskare vid Migrationsinstitutet, genomför studien. Malin inledde sin forskning i november 2020 och siktar på att bli klar hösten 2021. Samarbetspartner i projektet är Institutet för hälsa och välfärd och sjukvårdsdistrikten i Nyland och Österbotten. Projektet finansieras också av andra organisationer. *** Pressmeddelande Helsingfors den 20 januari 2021 Noggrannare kommentarer: Berndt-Johan Lindström
  ledande ombudsman, utbildning
  Svenska kulturfonden
  +358 40 838 1358
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Magnus Enlund
  projektledare
  Migrationsinstitutet
  + 358 44 559 2447
  magnus.enlund(at)migrationinstitute.fi

  Maili Malin
  specialforskare, docent
  Migrationsinstitutet
  + 358 400 219 720
  maili.malin(at)migrationinstitute.fi Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  Svenska kulturfonden
  +358 40 537 1494
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 18.1.2021 Ajankohtainen

  Business Finlandin Innovaatiosetelin 5000 € kehittämisrahan haku on auki

  INNOVAATIOSETELIN HAKEMUSPALVELU avattiin 15.1.2021 Miten innovaatioseteliä voi hakea? Mihin innovaatioseteliä voi käyttää ? Onko Innovaatioseteli ilmaista rahaa? Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. MITÄ? MIKSI? KENELLE? MITEN? Innovaatiosetelillä voit … Lue lisää The post Business Finlandin Innovaatiosetelin 5000 € kehittämisrahan haku on auki first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description