Ajankohtaista

 • 9.4.2020 Ajankohtainen

  Stort tryck på ”Kultur under tiden”

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har hittills fördelat omkring 220 000 euro via coronakrispaketet ”Kultur under tiden”. Bidragen riktas till projekt som kan drivas under undantagstillståndet. Det är stort tryck på Kultur under tiden-bidragen. Kulturfonden och Konstsamfundet har fått över 200 ansökningar under de tre första veckorna. Fondernas tjänstemän och de sakkunniga inom konstområdena behandlar ansökningarna efterhand som de lämnas in. I slutet av varje vecka sänder Kulturfonden besked om de nya beviljade bidragen. – Vi får ansökningar från alla konstområden och klart flest har kommit inom scenkonst och musik. Det här syns också i de beviljade bidragen, säger Kulturfondens ledande kulturombudsman Åsa Juslin. Ansökningarna som behandlas måste röra projekt som de sökande kan driva eller material som de kan producera under undantagstillståndet. Kultur under tiden-bidraget beviljas inte som ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. – Vi är glada att sökandena har varit aktiva och på kort tid kommit med nya projektidéer. Det här visar på både kreativitet och positiv anda i en svår tid, säger Ulrica Stråhlmann, koordinator på Konstsamfundet. Musikerduon Sam Zimon, projektet Litteraturpoddsoffan och sångaren Frida Andersson hör till dem som hittills fått ja-besked på sin ansökan. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras efter ansökningstiden på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Litteraturpodd med fokus på Västnyland Litteraturpoddsoffan är en serie författarintervjuer som streamas på webben. Kjell Ekholm får bidraget för att producera Poddsoffan i samarbete med Västnyländska kultursamfundet och Luckan Raseborg. Litteraturpoddsoffan låter publiken uppleva västnyländsk litteratur och historia hemifrån. Planen är att göra sex intervjuer som under sommaren sänds en gång per vecka. Poddsoffan har redan engagerat en handfull författare med anknytning till västra Nyland, bland annat Bitte Westerlund med boken Smaka på Västnyland och Niclas Erlin med Glans och vardag på Raseborgs slott. Alla kan följa podden kostnadsfritt. Projektidén föddes då alla evenemang, bokpresentationer och boksamtal inhiberades på grund av coronapandemin. Samtidigt som kulturutbudet krympte, minskade författarnas inkomster radikalt. Sam Zimon utvecklar sin verksamhet Sam Sonntag och Simon Sid bildar tillsammans Sam Zimon, en EDM/POP DUO. De får ett bidrag för att utveckla sin musikverksamhet under coronakrisen. En stor del av duons spelningar är inhiberade och Sonntag och Sid vill nu istället sätta fokus på att utveckla och höja nivån på sina musik- och videoproduktioner och också satsa på livestreaming. Samtidigt vill de lära sig mera om marknadsföring och bli bättre på att själva producera marknadsföringsmaterial. Frida Andersson satsar digitalt Musikern Frida Andersson hör också till dem som på grund av coronakrisen gått miste om flera spelningar. Alla hennes liveuppträdanden har inhiberats och hon vill nu i stället satsa sin tid på att förbättra sin digitala framtoning; hon vill bli aktivare på sociala medier, framförallt på Youtube. Om Kultur under tiden Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet var först ut med att lansera ett coronakrispaket för kulturfältet. Vardera fonden riktar 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under mars-april fördelas sammanlagt 400 000 euro. Kultur under tiden-bidragen är för frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. Ansökan är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, medan arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. *** Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Pressmeddelande, den 9 april 2020 Intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Vill du jobba med oss?

  En av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en ombudsman för region Österbotten till vårt kansli i Vasa. Dina viktigaste uppgifter är bland annat att: bereda och utvärdera ansökningaransvara för projektha administrationsansvar för den regionala direktionen i Österbottentillsammans med kollegerna ta initiativ till nya projekt och samarbeten Vill du jobba med oss? Vi söker en medarbetare som har: lämplig högre högskolexamen stark integritetbred erfarenhet av kultur och samhällsfrågor och god förståelse för utbildningsfrågorerfarenhet av projekthanteringgod samarbetsförmåga, social kompetens och relevanta nätverkförmåga att arbeta självständigt Skicka ansökan, CV och löneanspråk senast den 27 april 2020 till mail(at)ullalovholm.fi. Om du har frågor kan du kontakta vår vd Sören Lillkung, soren.lillkung(at)kulturfonden.fi, tfn 040 620 7500, eller ledande kulturombudsman Åsa Juslin, asa.juslin(at)kulturfonden.fi, tfn 050 325 0825. Åsa är anträffbar torsdag 16.4 kl.9-12 och torsdag 23.4 kl. 9-12.

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Kulturkraft skapar samhörighet på distans

  Varje måndag kommer en ny videohälsning till alla barn och unga. Det här är DUNK:s sätt att uppmuntra och inspirera alla som nu sköter skolarbete och studier på distans. Kulturfonden bidrar med finansieringen. De allra flesta av vårens stora evenemang är antingen inhiberade eller uppskjutna. Att hantera sin besvikelse och känna samhörighet med andra i samma sits blir svårt då alla kontakter sker på distans. Det här blev startskottet till kampanjen Kulturkraft. Idén till kampanjen kom från lärare och rektor vid Korsholms gymnasium. DUNK, De Ungas Musikförbund, tog lyra och vände sig till Svenska kulturfonden med ett förslag. Kulturfonden såg positivt på initiativet och tog beslut om att finansiera kampanjen med 10 000 euro. – För alla som på något sätt jobbar med Skolmusik är det viktigt att också nu hålla ångan uppe. Vi håller kontakt till skolorna i Svenskfinland och erbjuder digitalt material och idéer för distansundervisningen, säger Martin Enroth på DUNK. Projektet Kulturkraft producerar ett tiotal videohälsningar av kända musiker. Varje måndag publiceras ett nytt videoklipp på Skolmusiks webbplats och på Youtube. Alla finlandssvenska skolor får en länk till videohälsningen som de sedan kan sprida bland till elever. – Vi hoppas att videoklippen väcker glädje och inspiration och en känsla av gemenskap, säger Enroth. I den första videon i kampanjen hälsar a cappella-gruppen FORK till alla som övat inför Skolmusik. – Ni hade – liksom vi – en stor konsert på kommande och en massa övningar för den. Nu blev det som det blev då vi alla sitter hemma, hälsar Kasper Ramström från FORK i den första videohälsningen. Kulturfondens stöder kulturfältet också under coronakrisen Kulturkraft är ett av de projekt som Kulturfonden raskt tagit beslut om att finansiera under coronakrisen, Förutom kämpahälsningarna, ger kampanjen också arbetsmöjlighet åt tio frilansande musiker och konstnärer. Kulturfonden har också i samarbete med Konstsamfundet lanserat bidragsformen Kultur under tiden med sammanlagt 400 000 euro att fördela fram till mitten av april. E-biblioteket Ebbans böcker används nu fritt i nästan alla svenskspråkiga skolor och språkbadsskolor. På det här sättet stöder Kulturfonden och de andra finlandssvenska fonderna skolorna och lärarna i årkurs 1-9 under coronakrisen. Till den nationella coronakrishjälpen för professionella konst- och kulturutövare har Kulturfonden bidragit med 100 000 euro. Det här är ett samarbete med de stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike). Stödpaketet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 8 april 2020
  Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka16dead2c7322c74076d92184137e5e7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya16dead2c7322c74076d92184137e5e7 = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addya16dead2c7322c74076d92184137e5e7 = addya16dead2c7322c74076d92184137e5e7 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_texta16dead2c7322c74076d92184137e5e7 = 'martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi';document.getElementById('cloaka16dead2c7322c74076d92184137e5e7').innerHTML += ''+addy_texta16dead2c7322c74076d92184137e5e7+''; Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b = 'annika.ronnblad' + '@'; addy2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b = addy2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b = 'annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi ';document.getElementById('cloak2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b').innerHTML += ''+addy_text2ef5257d94f0f5fe41938473f98f309b+'';

  Lue lisää »

 • 7.4.2020 Ajankohtainen

  Ansök om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är konstnär eller hantverkare söka ett lärlingsstipendium från Kulturfonden. Ansökan är öppen fram till den 12 april 2020. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan 12.3-12.4.2020. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under hösten – ansökan är då öppen 12.9-12.10.2020. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi.

  Lue lisää »

 • 1.4.2020 Ajankohtainen

  Ska ni renovera ert föreningshus?

  Ansök om ett renoveringsbidrag av Kulturfonden. Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om ett renoveringsbidrag på högst 10 000 euro. Ansök senast den 30 april 2020. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni göra en renoveringsplan och låta konditionsgranska huset. Ni kan också söka finansiering t.ex. från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och NTM-centralen. Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för konditionsgranskning, planering, material eller avslutade projekt. Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer och gör ansökan här. Ombudsman Matts Blomqvist (matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi) svarar på frågor.

  Lue lisää »

 • 28.3.2020 Ajankohtainen

  Uusia rahoituspalveluja pienyrityksille liiketoiminnan jatkamiseen

  Ely-keskus avaa uuden avustusmuodon yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä ja laskee yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijapalvelujen hintaa. Voit saada tukea, neuvoa ja asiantuntijan palvelua yrityksellesi digitaalisen liiketoiminnan, tuotannon ja palvelujen kehittämiseen  30 € / päivä. Toimimme Ely-keskuksen asiantuntijana, joten autamme mielellämme yrityksesi liiketoimintaa eteenpäin. Mistä voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa? Rahoitusta pienyrityksille ELY-keskukset tukevat 1-5 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä:  Tiistaina 31.3.2020 avautuu … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 25.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9

  Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. De finlandssvenska fondernas insats riktar sig den här gången till alla elever och lärare som kämpar för att sköta allt skolarbete på distans. Lärarna har i snabb takt byggt upp system för distansundervisning och skapat studiematerial för sina elever. De stängda biblioteken har inte gjort vare sig lärarnas eller elevernas jobb lättare. Kommunernas och skolornas utgångspunkt är dessutom olika – en del har valt att redan tidigare satsa på digitala plattformar, medan andra har valt andra möjligheter. Ebban-erbjudandet riktas till alla Fondernas erbjudande riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban. De skolor som idag inte använder Ebbans tjänster får helt kostnadsfritt ta dem i bruk till och med läsårets slut. Om skolan redan har Ebban-licenser för en del av eleverna, kan skolan nu kostnadsfritt öka antalet licenser så att de omfattar alla elever. De skolor som redan betalt licenser för alla elever får möjlighet till senare kompensation för de licenser som de redan köpt för perioden april-juni. Skolorna som vill utnyttja erbjudandet ska meddela om sitt intresse senast 24.4.2020. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal. Läsambassadörerna är också med De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson sätter nu fokus särskilt på de lärare och elever som använder Ebbans böcker. Läsambassadörerna kommer under de närmaste veckorna att vara tillgängliga via telefon och Whatsapp vid bestämda klockslag alla vardagar. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier. Fonderna bidrar med drygt 100 000 euro Om alla skolor antar erbjudandet blir kostnaden för Ebbans extra licenser sammanlagt 103 000 euro. Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Svenska folkskolans vänner deltar med 10 000 euro var. Kulturfonden och Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne står för den återstående summan – upp till 36 500 euro vardera. Bidraget utbetalas till Sydkustens landskapsförbund som administrerar det här projektet liksom också läsambassadörsprojektet. Vad är Ebban? Ebban är ett elektroniskt bibliotek för svenskspråkig litteratur. Ebban erbjuder avgiftsbelagda licenser för skolor och används på många håll i Svenskfinland. Ebbans personal är stationerad hos Sydkustens landskapsförbund. Kulturfonden och flera andra finlandssvenska fonder stödde Ebban vid starten. Idag finansierar Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse Ebbans verksamhet. *** Pressmeddelande den 25 mars 2020 Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Förfrågningar om de enskilda fondernas bidrag riktas direkt till respektive organisation.

  Lue lisää »

 • 23.3.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har vardera beslutat rikta 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under våren delas alltså sammanlagt ut 400 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet berättade förra veckan att man lanserar en ny bidragsform ”Kultur under tiden” för konstutövare och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. På fredag eftermiddag drogs noggrannare riktlinjer upp för det nya bidraget.  – Vi vill tillsammans med Kulturfonden på ett positivt och snabbt sätt bidra till detta akuta behov av stöd. Vi uppskattar att andra aktörer har reagerat på samma sätt, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Ansökan öppnar på tisdag Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få bidrag. Sökande måste alltså vara en privatperson eller en arbetsgrupp där flera personer samarbetar kring ett projekt. Organisationer – till exempel konstinstitutioner – kan inte söka bidrag. Nya projekt Ansökningarna kan handla om projekt som de sökande kan driva eller material som kan produceras under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin. Till exempel: utvecklingsarbete inom det egna områdetdigital överföring av föreställningar eller konserterövrigt konstnärligt arbete Bidraget är inte ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. Beslut en gång i veckan – Trots krissituationen och den tajta tidtabell är vi måna om att ställa krav på kvaliteten på de projekt som vi beviljar bidrag till. Därför har vi engagerat utomstående sakkunniga också i bedömningen av de här projekten, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Efter de sakkunnigas genomgång och ombudsmännens beredning, beslutar Kulturfonden och Konstsamfundet om bidrag en gång i veckan. Alla sökande får besked efterhand då deras ansökan har behandlats. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro. Arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. Noggrannare instruktioner finns i Kulturfondens ansökningssystem. Ytterligare 100 000 euro från Kulturfonden till nationellt krispaket Kulturfonden beslöt på torsdagen att också rikta 100 000 euro till ett krispaket i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och några andra stora finländska fonder. Krispaketets totala beloppet uppgår till 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 23 mars 2020 Texten uppdaterad 30.3.2020 med information om att beslut görs varje vecka och en länk till ansökningssystemet. Noggrannare information: Sören Lillkung
  vd
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 20.3.2020 Ajankohtainen

  Vi delar nu ut nästan 23 miljoner

  Svenska kulturfonden delar ut nästan 23 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2019. Det här motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av knappt 3 400 ansökningar beviljas cirka 1 750; drygt hälften av de sökande får ett positivt besked.
  Alla som sökte bidrag i november har den här veckan fått besked – både de som beviljats bidrag och de som fått avslag på sin ansökan. På webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi finns alla våra beviljade bidrag. Du kan också sortera bidragsförteckningarna enligt olika parametrar. En och en halv miljon mer än ifjol Av hela summan på knappt 23 miljoner går i år ungefär 49 procent till konst och kultur. Till utbildning går 19 procent av utdelningen i novemberomgången och till forskning och vetenskap 15 procent. Till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter går 17 procent av utdelningen. Den här kategorin kallades tidigare allmän finlandssvensk verksamhet. I regionerna fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond har fördelat 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro. Kulturfondens utdelning på nästan 23 miljoner euro är drygt 1,5 miljoner större än i mars 2019. Då delade Kulturfonden ut sammanlagt 21,6 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2018. Under det senaste året har Kulturfonden infört nya ansökningstider för flera större bidragsomgångar. Samtidigt har också flera bidrag fått fri ansökningstid och kan nu sökas under hela året, inte endast i november. 77 arbetsstipendier I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 77 arbetsstipendier – 2 treåriga, 5 tvååriga och 68 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Dessutom delas ett treårigt arbetsstipendium för bildkonstnärer i Villa Snäcksund i Ekenäs mellan två bildkonstnärer. De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro.  Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro. – Våra arbetsstipendier är populära. I år behandlade vi 427 ansökningar och bara cirka 18 procent får positivt besked av oss, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin. För att hjälpa sökande förstå bedömningen har Kulturfonden publicerat en webbtext om de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om ett arbetsstipendium. Välmående och digitalisering Inom utbildning och forskning är bidragsmottagarnas antal färre, men beloppen i stället ofta större. Bland ansökningarna inom utbildning och forskning fanns några tydliga trender. – Många sökande vill driva projekt kring barns och ungas välmående – både den psykiska och fysiska hälsan är i fokus. Olika slag av handledning ser vi också att behövs allt mer inom utbildningen. Digitalisering och artificiell intelligens trendar också bland de beviljade bidragen, säger Berndt-Johan Lindström, Kulturfondens ledande ombudsman för utbildning. Tvärvetenskapligt och genreöverskridande Då Kulturfondens sakkunniga och förtroendevalda behandlar ansökningarna kan det vara utmanande att avgöra till vilket konst- eller utbildningsområde ett projekt hör. – Vi får allt fler bidragsansökningar för projekt som är tvärvetenskapliga eller bygger på samarbeten över genregränser. Det här blev tydligt i årets ansökningsomgång. Vi är glada över otippade samarbeten och nya konstformer – just det efterlyste vi inför november – men det ställer också stora krav på behandlingen av ansökningarna, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfonden har drygt 40 sakkunniga som representerar olika områden inom utbildning, vetenskap, forskning, konst och kultur. – De tvärvetenskapliga och genreöverskridande projekten har visat att vi måste beakta ännu fler olika kompetenser då vi årligen utser sakkunniga, säger Sören Lillkung. Påverkar coronakrisen utdelningen? Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger Kulturfonden besked enligt den behandling som gjorts under december-mars.   – Vi vet redan nu att det bland våra beviljade bidrag finns projekt som antingen senareläggs eller inte alls blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge så snabbt besked som möjligt till alla sökande. Många projekt är i startblocken och vi vill ge dem möjlighet att komma igång också i det här svåra läget, säger Sören Lillkung. Behandlingen av ansökningarna är tidskrävande – tjänstemän, förtroendevalda och sakkunniga har under drygt tre månader gått igenom alla enskilda ansökningar. Att göra en ny genomgång utgående från det rådande läget skulle förhala beskeden med flera veckor. Alla sökande har fått instruktioner för hur de agerar om deras projekt eller verksamhet påverkas av coronakrisen. Kulturfonden kommunicerade på tisdagen om en tillfällig bidragsform för professionella konstnärer och kulturarbetare som påverkas stort av coronakrisen. Bidraget planeras i samarbete med Konstsamfundet och lanseras inom kort. Fortsättning följer Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Beloppet estimeras vara ungefär lika stort för år 2020. Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag. Också i september tar Kulturfonden emot ansökningar inom flera olika områden. ***
  Pressmeddelande
  Fredagen den 20 mars 2020 Närmare information om utdelningen ger Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  040 620 7500
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29 = 'soren.lillkung' + '@'; addyf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29 = addyf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_textf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29 = 'soren.lillkung' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29').innerHTML += ''+addy_textf608b1bfb6f7d0db434be1477fafaa29+''; Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak439a8ac634826b3f613aa85a34140648').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy439a8ac634826b3f613aa85a34140648 = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addy439a8ac634826b3f613aa85a34140648 = addy439a8ac634826b3f613aa85a34140648 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text439a8ac634826b3f613aa85a34140648 = 'martina.landen-westerholm' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak439a8ac634826b3f613aa85a34140648').innerHTML += ''+addy_text439a8ac634826b3f613aa85a34140648+'';

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet

  De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Ett stödpaketet på cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike. Kulturfonden och andra fonder och stiftelser beviljar också egna betydande bidrag för samma ändamål. Det gemensamma stödpaketet blir cirka 1,5 miljoner euro. Ministeriet ger Taike 500 000 euro i tilläggsfinansiering och Taike har redan tidigare meddelat att man riktar cirka 100 000 euro extra till kulturfältet. Följande fonder och stiftelser bidrar nu:
  • Suomen Kulttuurirahasto 500 000 euro
  • Jane och Aatos Erkkos stiftelse 100 000 euro
  • Saastamoisen Säätiö 100 000 euro
  • Svenska kulturfonden 100 000 euro
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto 100 000 euro Bidragen kan sökas via Taike från och med början av april och beskeden kommer i slutet av månaden. I första hand beviljas bidrag som korta arbetsstipendier till de frilanskonstnärer vars utkomstmöjligheter har försämrats betydligt på grund av coronaepidemin. Noggrannare kriterier offentliggörs senare. Enligt bedömningen rör det sig om cirka 500 enskilda stipendier. – Koronaepidemin har långtgående konsekvenser för hela det finländska samhället, men det drabbar kulturfältet särskilt hårt. Vi vill erbjuda hjälp så effektivt och snabbt som möjligt. Stödpaketet ger hjälp under vårens mest akuta situation, men eftersom epidemin påverkar ända in på hösten kommer det att behövas betydligt bredare samhällsinsatser, konstaterar Suomen Kulttuurirahastos styrelseordförande Jari Sokka. – Att man på ett par dagar lyckats ro i land ett stödpaket på 1,5 miljoner euro visar att man i Finland känner ett stort samhällsansvar och att samarbetet mellan det offentliga och det privata fungerar bra. Jag uppskattar att fonderna och stiftelserna vill sluta upp för de professionella konst- och kulturutövarna i denna tid av kris, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. – Bidragen ger de professionella kulturarbetarna förstahjälpen i en akut situation. Men det behövs många fler insatser för att branschen ska klara sig igenom nödläget. Regeringen har också bland annat fattat beslut om många åtgärder som ska stödja företag och företagare inom de kreativa branscherna. Planeringen av nya insatser fortsätter, konstaterar ministern. Andra krisinsatser Utöver den har gemensamma satsningen riktar dessutom Svenska kulturfonden tillsammans med Föreningen Konstsamfundet cirka 400 000 euro på en gemensam tillfällig bidragsform Kultur under tiden. Bidragen är avsedda för konstnärer och kulturarbetare som arbetar på svenska i Finland och som påverkas stort av coronakrisen. Bidrag kan sökas av konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna, men istället driver annan kvalitativ verksamhet eller nya projekt under coronapausen. Mera information publiceras vecka 13 på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. Utöver sin andel i den gemensamma krisfinansieringen beviljar Kulttuurirahasto under våren genom sina regionala fonder totalt 13 miljoner euro på basis av de ansökningar om bidrag för kultur och forskning som lämnades in i januari. Kulttuurirahastos styrelse har i går dessutom beslutat öka utdelningen med ytterligare en halv miljon i tilläggsbidrag för konstfältet under krisen. Också de regionala fonderna beaktar nu frilansarnas situation. Besked kommer under april-maj och bidragen kan lyftas i slutet av maj.
  *** Pressmeddelande 19.3.2020 Noggrannare information: Suomen Kulttuurirahasto, överombudsman Antti Arjava, tfn 050 385 7600 Undervisnings- och kulturministeriet, minister Hanna Kosonens specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201Undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 040 702 8704Centret för konstfrämjande, direktör Paula Tuovinen, tfn 040 5838 549Jane och Aatos Erkkos stiftelse, ombudsman Marja Leskinen, tfn 040 514 6969 Jenny ja Antti Wihurin säätiö, ombudsman Arto Mäenmaa, tfn 050 2536 Saastamoisen säätiö, styrelseordförande Petteri Karttunen, tfn 040 5001053 Svenska kulturfonden, vd Sören Lillkung, tfn 040 620 7500

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti

  Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahallista tukea voi saada sekä Ely-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen, että Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kautta Rahasummien tukiprosentti vaihtelee 70 – 80 %. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.
  Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Analyysi Yritysten kehittämispalvelut – Analyysin avulla saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Ely-keskuksen Analyysi 220 € /päivä, … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Matkailun digiliiketoiminnan webinaarit nyt tarjolla 100 € “Suomi on suljettu” -ajaksi

  Matkailuyrittäjä, nyt sinulle  olisi loistava mahdollisuus saada ohjatusti täsmätietoa matkailun digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista etäyhteydelllä. Hinta on vain  100 € (alv. 0) / yritys. Satasella saat ohjeita oman digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tekemiseen matkailun digitaalisen asiantuntijan opastuksella. Opastajana toimii Visit Finland Akatemian  valmentaja, digitaalisen liiketoiminnan valmentajana Kirsi Mikkola. Voit tutustua Kirsiin tästä linkistä tai soittaa myös Kirsille numeroon 040 … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Kultur under tiden – nytt bidrag

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Coronakrisen tvingar många konstutövare att göra långa avbrott i sin publikverksamhet – särskilt scenkonst och annan scenisk verksamhet drabbas hårt ekonomiskt. – Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför. Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin. Kulturfonden och Konstsamfundet planerar en bidragsform för konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna. Bidraget riktas till kvalitativ verksamhet och nya projekt som sysselsätter under coronapausen. Bidraget kan enligt planerna sökas under mars-april. – Mänskan behöver föda, vatten och omsorg för att överleva. Kultur för att hålla ihop våra samhällen och hitta våra bättre jag. Nu när regeringen funderar på hur ekonomin ska fås på fötter igen, hamnar kulturbranschen lätt i skuggan av behoven i andra samhällssektorer. Jag uppmanar fonder och stiftelser i Finland att delta i talkot att hjälpa vårt kulturliv att komma på fötter igen efter den här krisen, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman. Beloppet som Kulturfonden och Konstsamfundet riktar till Kultur under tiden-bidragen bekräftas senare. Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. *** Helsingfors den 17 mars 2020
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 16.3.2020 Ajankohtainen

  Så här påverkar coronakrisen

  Hur påverkar coronakrisen Kulturfondens bidrag och evenemang? Vi har blivit tvungna att senarelägga vissa ansökningstider, nya regler gäller för en del redan beviljade bidrag och vi har ombokat, digitaliserat eller inhiberat de flesta av våra evenemang. I mars 2020 beviljade vi bidrag som planerat även om beredningsarbetet gjordes innan vi kände till coronakrisens omfattning. Läs mera om vad som gäller och kontakta oss om du har frågor. Vi uppdaterar den här texten efterhand som vi får mera information om läget. Texten är senast uppdaterad 20.8.2020 Beskeden till dem som sökte i november 2019 I mars mejlade vi besked till alla som sökte bidrag i november. Trots att coronakrisen innebar ändrade planer för många projekt, gav vi besked enligt den behandling som vi gjorde under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen finns projekt som senareläggs eller inte blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, ville vi ändå ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Om projektet eller verksamheten påverkas av coronakrisen Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar dem som vi beviljar bidrag med fri ansökningstid. Skjuts projektet upp? Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan. Är projektet inhiberat? Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av. Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan. Så här kontaktar du oss Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”. Många bidragsmottagare kontaktar oss nu med frågor i anslutning till coronakrisen. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt. För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan. Kulturfondens pristagare Trots att vi sköt upp vårfesterna, offentliggjorde vi våra pristagare som planerat den 14 maj. Kulturfondens höstfester är inhiberade I våras sköt vi upp våra fester till hösten, men eftersom läget i augusti fortfarande var mycket osäkert kände vi oss tvungna att inhibera festligheterna år 2020. Här kan du läsa om hur vi firar digitalt: Vårfesterna 2020 blir filmer. Vi firar vårfester nästa gång våren 2021. Seminarier och möten Vi sköt upp också mindre träffar och seminarier som vi hade bokat för våren 2020. Under hösten 2020 styr vi om de flesta evenemang så att de blir digitala. De möten som vi ordnar, håller vi via Skype och Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får via mejl en länk och inloggningskod till mötet. Utlandsresor och internationella evenemang De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller bland annat elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge och bibliotekspersonalens fortbildningsresa till Göteborgs bokmässa. Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresor som vi ordnar senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen. Kulturfondens personal och förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands. Turnébidrag Vi sköt i våras upp ansökningstiden för bidrag för turnéer i Finland och utomlands. Ansökningstiden är normalt i april. Vi återkommer med information så fort vi vet mera om läget. Praktikplatser utomlands Vi har skjutit upp ansökningstiden för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner har vi beslutat att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020. Förutsatt att pandemiläget tillåter det, återupptar vi samarbetet kring praktikprogrammen våren 2021 och rekryterar då praktikanter enligt tidigare modell. Studiefondens stipendier Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats. Vistelsestipendier Vi tog beslut om vistelsestipendiaterna i mars, men vårens stipendiat till S:t Petersburg får välja om hen vill åka nu eller nästa år. Vi har kontaktat dem som beviljats stipendier. Resebidrag Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/ Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag? I våras gav vi avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Under hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Vi behandlar tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor. Vi uppmuntrar också alla som söker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi. Kulturfondens kansli Våra medarbetare jobbade under våren huvudsakligen på distans. Från och med mitten av augusti jobbar vi både på distans och på kansliet så att vi skapar så trygga och bra förutsättningar som möjligt för alla våra medarbetare. Möten och träffar med utomstående aktörer ordnar vi fortsättningsvis huvudsakligen via Zoom. Det här betyder att vi tillsvidare helst inte tar emot besökare på våra kanslier.

  Lue lisää »

 • 13.3.2020 Ajankohtainen

  Besked på tisdag

  Är du en av våra nästan 3 400 sökande? Tisdagen den 17 mars mejlar vi besked till alla sökande. Trots att coronaviruset innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Läget inom många verksamhetsområden är just nu högst osäkert. Vi är ändå måna om att ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Det betyder att bland våra beviljade bidrag kan det finnas projekt som på grund av pandemin troligen inte blir av. Alla som får ett ja-besked får samtidigt noggrannare instruktioner.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description