Ajankohtaista

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet

  De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Ett stödpaketet på cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike. Kulturfonden och andra fonder och stiftelser beviljar också egna betydande bidrag för samma ändamål. Det gemensamma stödpaketet blir cirka 1,5 miljoner euro. Ministeriet ger Taike 500 000 euro i tilläggsfinansiering och Taike har redan tidigare meddelat att man riktar cirka 100 000 euro extra till kulturfältet. Följande fonder och stiftelser bidrar nu:
  • Suomen Kulttuurirahasto 500 000 euro
  • Jane och Aatos Erkkos stiftelse 100 000 euro
  • Saastamoisen Säätiö 100 000 euro
  • Svenska kulturfonden 100 000 euro
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto 100 000 euro Bidragen kan sökas via Taike från och med början av april och beskeden kommer i slutet av månaden. I första hand beviljas bidrag som korta arbetsstipendier till de frilanskonstnärer vars utkomstmöjligheter har försämrats betydligt på grund av coronaepidemin. Noggrannare kriterier offentliggörs senare. Enligt bedömningen rör det sig om cirka 500 enskilda stipendier. – Koronaepidemin har långtgående konsekvenser för hela det finländska samhället, men det drabbar kulturfältet särskilt hårt. Vi vill erbjuda hjälp så effektivt och snabbt som möjligt. Stödpaketet ger hjälp under vårens mest akuta situation, men eftersom epidemin påverkar ända in på hösten kommer det att behövas betydligt bredare samhällsinsatser, konstaterar Suomen Kulttuurirahastos styrelseordförande Jari Sokka. – Att man på ett par dagar lyckats ro i land ett stödpaket på 1,5 miljoner euro visar att man i Finland känner ett stort samhällsansvar och att samarbetet mellan det offentliga och det privata fungerar bra. Jag uppskattar att fonderna och stiftelserna vill sluta upp för de professionella konst- och kulturutövarna i denna tid av kris, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. – Bidragen ger de professionella kulturarbetarna förstahjälpen i en akut situation. Men det behövs många fler insatser för att branschen ska klara sig igenom nödläget. Regeringen har också bland annat fattat beslut om många åtgärder som ska stödja företag och företagare inom de kreativa branscherna. Planeringen av nya insatser fortsätter, konstaterar ministern. Andra krisinsatser Utöver den har gemensamma satsningen riktar dessutom Svenska kulturfonden tillsammans med Föreningen Konstsamfundet cirka 400 000 euro på en gemensam tillfällig bidragsform Kultur under tiden. Bidragen är avsedda för konstnärer och kulturarbetare som arbetar på svenska i Finland och som påverkas stort av coronakrisen. Bidrag kan sökas av konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna, men istället driver annan kvalitativ verksamhet eller nya projekt under coronapausen. Mera information publiceras vecka 13 på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. Utöver sin andel i den gemensamma krisfinansieringen beviljar Kulttuurirahasto under våren genom sina regionala fonder totalt 13 miljoner euro på basis av de ansökningar om bidrag för kultur och forskning som lämnades in i januari. Kulttuurirahastos styrelse har i går dessutom beslutat öka utdelningen med ytterligare en halv miljon i tilläggsbidrag för konstfältet under krisen. Också de regionala fonderna beaktar nu frilansarnas situation. Besked kommer under april-maj och bidragen kan lyftas i slutet av maj.
  *** Pressmeddelande 19.3.2020 Noggrannare information: Suomen Kulttuurirahasto, överombudsman Antti Arjava, tfn 050 385 7600 Undervisnings- och kulturministeriet, minister Hanna Kosonens specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201Undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 040 702 8704Centret för konstfrämjande, direktör Paula Tuovinen, tfn 040 5838 549Jane och Aatos Erkkos stiftelse, ombudsman Marja Leskinen, tfn 040 514 6969 Jenny ja Antti Wihurin säätiö, ombudsman Arto Mäenmaa, tfn 050 2536 Saastamoisen säätiö, styrelseordförande Petteri Karttunen, tfn 040 5001053 Svenska kulturfonden, vd Sören Lillkung, tfn 040 620 7500

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti

  Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahallista tukea voi saada sekä Ely-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen, että Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kautta Rahasummien tukiprosentti vaihtelee 70 – 80 %. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.
  Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Analyysi Yritysten kehittämispalvelut – Analyysin avulla saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Ely-keskuksen Analyysi 220 € /päivä, … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Matkailun digiliiketoiminnan webinaarit nyt tarjolla 100 € “Suomi on suljettu” -ajaksi

  Matkailuyrittäjä, nyt sinulle  olisi loistava mahdollisuus saada ohjatusti täsmätietoa matkailun digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista etäyhteydelllä. Hinta on vain  100 € (alv. 0) / yritys. Satasella saat ohjeita oman digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tekemiseen matkailun digitaalisen asiantuntijan opastuksella. Opastajana toimii Visit Finland Akatemian  valmentaja, digitaalisen liiketoiminnan valmentajana Kirsi Mikkola. Voit tutustua Kirsiin tästä linkistä tai soittaa myös Kirsille numeroon 040 … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Kultur under tiden – nytt bidrag

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Coronakrisen tvingar många konstutövare att göra långa avbrott i sin publikverksamhet – särskilt scenkonst och annan scenisk verksamhet drabbas hårt ekonomiskt. – Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför. Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin. Kulturfonden och Konstsamfundet planerar en bidragsform för konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna. Bidraget riktas till kvalitativ verksamhet och nya projekt som sysselsätter under coronapausen. Bidraget kan enligt planerna sökas under mars-april. – Mänskan behöver föda, vatten och omsorg för att överleva. Kultur för att hålla ihop våra samhällen och hitta våra bättre jag. Nu när regeringen funderar på hur ekonomin ska fås på fötter igen, hamnar kulturbranschen lätt i skuggan av behoven i andra samhällssektorer. Jag uppmanar fonder och stiftelser i Finland att delta i talkot att hjälpa vårt kulturliv att komma på fötter igen efter den här krisen, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman. Beloppet som Kulturfonden och Konstsamfundet riktar till Kultur under tiden-bidragen bekräftas senare. Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. *** Helsingfors den 17 mars 2020
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 16.3.2020 Ajankohtainen

  Så här påverkar coronakrisen

  Hur påverkar coronakrisen Kulturfondens bidrag och evenemang? Vi beviljade bidrag som planerat i mars, men vi skjuter upp vårfesterna och de flesta andra evenemang till hösten, vissa ansökningstider senareläggs och nya regler gäller för några redan beviljade bidrag. Läs mera här och kontakta oss om du har frågor. Texten uppdaterad 12.5.2020 Besked till alla sökande Tisdagen den 17 mars mejlade vi besked till alla som sökte bidrag i november. Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, gav vi besked enligt den behandling som vi gjorde under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen finns projekt som senareläggs eller inte blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, ville vi ändå ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Om projektet eller verksamheten påverkas av corona Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november. Instruktionerna gäller också till stora delar dem som vi beviljar bidrag med fri ansökningstid. Skjuts projektet upp? Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan. Är projektet inhiberat? Lyft inte bidraget, innan du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag faktiskt blir av. Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan. Så här kontaktar du oss Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”. Många bidragsmottagare kontaktar oss nu med frågor i anslutning till coronakrisen. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt. För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan. Vi har skjutit upp vårfesterna I år planerar vi firar Kulturfondens vårfester på hösten. Vårfesterna ordnas normalt i mitten av maj, men på grund av coronaviruset senarelägger vi dem i år. Vi siktar på att istället fira Kulturfondens utdelning i oktober. Vi publicerar noggrannare information om tidtabellen för vårfesterna inom maj. Kulturfondens pristagare Trots att vårfesterna skjuts fram, offentliggör vi våra pristagare som planerat. Vi publicerar pristagarnas namn den 14 maj. Mindre seminarier Vi skjuter upp också mindre träffar och seminarier som vi har bokat för våren. De möten som vi ordnar, håller vi via Skype och Zoom. Du som har bokat en träff eller ett möte med någon av oss får via mejl en länk och inloggningskod till mötet. Utlandsresor och internationella evenemang De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller bland annat elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge och bibliotekspersonalens fortbildningsresa till Göteborgs bokmässa. Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresor som vi ordnar under hösten senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen. Kulturfondens personal och förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands. Turnébidrag Vi har skjutit upp ansökningstiden för bidrag för turnéer i Finland och utomlands. Ansökningstiden är normalt i april. Vi återkommer med information så fort vi vet mera läget för de närmaste månaderna. Praktikplatser utomlands Vi har skjutit upp ansökningstiden för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner har vi beslutat att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020. Förutsatt är pandemiläget tillåter det, återupptar vi samarbetet kring praktikprogrammen våren 2021 och rekryterar då praktikanter enligt tidigare modell. Studiefondens stipendier Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats. Vistelsestipendier Vi tar beslut om vistelsestipendiaterna i mars, men vårens stipendiat till S:t Petersburg får välja om hen vill åka nu eller nästa år. Vi kontaktar dem som beviljas stipendier. Resebidrag Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/ Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag? Vi ger nu avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Eftersom du knappats kan genomföra den här resan som planerat, får du inom kort avslag på din ansökan. Du är välkommen att ansöka om resebidrag igen när vi vet mera om läget. Kulturfondens kansli Vi uppmuntrar alla våra medarbetare att tillsvidare jobba på distans. Också alla våra möten och träffar ordnas nu på distans. Det här betyder att vi tillsvidare inte tar emot besökare på våra kanslier.

  Lue lisää »

 • 13.3.2020 Ajankohtainen

  Besked på tisdag

  Är du en av våra nästan 3 400 sökande? Tisdagen den 17 mars mejlar vi besked till alla sökande. Trots att coronaviruset innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Läget inom många verksamhetsområden är just nu högst osäkert. Vi är ändå måna om att ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Det betyder att bland våra beviljade bidrag kan det finnas projekt som på grund av pandemin troligen inte blir av. Alla som får ett ja-besked får samtidigt noggrannare instruktioner.

  Lue lisää »

 • 13.3.2020 Ajankohtainen

  Nej på ansökan om arbetsstipendium?

  Bland ansökningarna vi får i november är konkurrensen hårdast om arbetsstipendier inom konst. Mindre än 20 procent får positivt besked. Vi kan tyvärr inte ge personlig respons till alla sökande, men för att ge vägledning för kommande ansökningar gjorde vi en översikt över de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om arbetsstipendium. De sakkunniga bedömer, styrelsen bestämmer Vi tillämpar kollegial bedömning på ansökningar om arbetsstipendier. Det här betyder att alla ansökningar inom konst bedöms av konstnärer och andra specialister inom samma genre som sökande. Till exempel Centret för konstfrämjande tillämpar ett liknande förfarande. För att undvika risken för påtryckningar har vi valt att låta våra sakkunniga vara anonyma. Läs mer om sakkunnigarbetet här. Det slutliga beslutet om bidrag tas av Kulturfondens styrelse, som sällan gör ändringar i de sakkunnigas förslag. Inte möjlighet till individuell respons De som söker arbetsstipendium lägger ner mycket arbete på ansökan och ett avslag utan motivering kan upplevas som tungt. På grund av det stora antalet ansökningar har vi tyvärr inte möjlighet att ge enskild respons åt alla sökande. Eftersom ofta liknande orsaker leder till att en ansökan får avslag har vi samlat de vanligaste motiveringarna gällande arbetsstipendier. Läs också gärna vår artikel om andra orsak till avslag. Vanliga motiveringar till avslag på ansökan om arbetsstipendium Varje ansökan diskuteras av sakkunniggruppen. Citaten nedan är från verkliga möten. Citaten representerar inte enskilda åsikter utan är ett sammandrag av konsensus under diskussionen. Arbetsproven och den konstnärliga nivån är viktiga ”Arbetsproverna räcker inte i relation till ansökan. Kanske hellre ett projekt i det här skedet. ” ”Bra projektidéer men kvaliteten håller inte i jämförelse med de andra sökande .” ”Skickligt hantverk men det egna uttrycket kan ännu utvecklas.” Det vanligaste skälet till avslag är att andra sökande helt enkelt var bättre. Inom till exempel formgivning är det vanligt att sökande gjort arbeten på kommission tidigare och de sakkunniga därför anser att sökande inte har utvecklat ett tillräckligt starkt eget uttryck för att beviljas arbetsstipendium. Arbetsproverna i ansökan ska vara aktuella och tydligt utmärkta. Inom litteratur ska sökande bifoga både texter ur tidigare verk och textprover från de projekt du vill arbeta med under stipendieperioden, även om dessa förstås inte ännu är i sin slutliga form. Mera information om arbetsprover hittar du här och i anvisningarna för ansökan. Ett arbetsstipendium är det största stipendium en konstnär kan få av Kulturfonden. Därför är konkurrensen och kraven hårda. Därför lönar det sig att också ansöka om projektbidrag. Tröskeln för de sakkunniga att förorda dessa är lägre. Arbetsplanen måste övertyga ”Planen räcker inte för två år. Hade hellre fått söka projektbidrag.” Varje ansökan om arbetsstipendium ska innehålla en arbetsplan som täcker hela stipendieperioden. Det är vanligt att de sakkunniga anser att planen inte räcker för ett helt år (minimum för arbetsstipendium) och då förordas ansökan inte. En arbetsplan ska vara dimensionerad enligt den aktuella perioden. Planerna ska också vara realistiskt genomförbara – det räcker inte att ha för avsikt att ställa ut, du måste också ha ett avtal om utställningslokal. Detsamma gäller för utgivning av böcker och skivor, större samarbetsprojekt (alla parter bör vara vidtalade – speciellt när det gäller skolor) och residensvistelser. Observera att en ansökan om arbetsstipendium till skillnad från andra ansökningar till Kulturfonden inte innehåller någon budget eller kostnadsplan. Arbetsplanen ska alltså inte innehålla information om kostnader för lokalhyror, material och liknande. Om du däremot även gör en ansökan om projektbidrag ska dessa kostnader framgå i den ansökan och efterfrågas därför också i ansökningsblanketten. Kom ihåg bilagor och alla uppgifter  ”Ofullständig CV och oklara meriter, svårt att ta ställning. Får återkomma.” ”Saknar arbetsprover. Går inte att bedöma.” Alla ansökningar om arbetsstipendium ska innehålla CV och arbetsprover. Om dessa saknas går det inte att bedöma ansökan. Koppling till det svenska i Finland ”Tyvärr är kopplingen till det svenska inte tillräcklig. Skicklig och intressant konstnär dock. ” Ibland är ligger bristen inte i arbetsplanen eller den konstnärliga kvaliteten, utan Kulturfonden är helt enkelt inte rätt finansiär. Läs mer om hur vi resonerar kring detta här. Erfarenhet är viktigt ”Expressivt uttryck, lovande för framtiden. Kanske ändå inte ännu redo för helårsstipendium. ” Det finns ingen specifik åldersgräns för att beviljas arbetsstipendium, men väldigt unga sökande eller sökande som är i ett tidigt skede av karriären kommer sällan i fråga. En stipendieperiod är avsedd att möjliggöra fokus på skapande i ett aktivt konstnärskap, inte en första språngbräda. Ofta har personer som beviljas arbetsstipendium tidigare fått projektbidrag för kortare helheter, till exempel för arbetet med en enskild utställning. Därför rekommenderar vi speciellt yngre och mindre etablerade konstnärer att ansöka om både arbetsstipendium och projektbidrag. Sökande måste vara fokuserad ”Splittrat uttryck; jobbar med mycket men fokuserar inte på till exempel en teknik eller genre.” ”Mångsysslare” kan upplevas som alltför splittrade – det är en sak att man kanske för försörjningen måste arbeta med många olika saker, men i ansökan lönar det sig att fokusera för att stå sig i konkurrensen. Tillämpad konst eller kommersiell verksamhet Arbetsstipendier är avsedda för konstnärligt arbete. De sakkunniga är ofta skeptiska till att förorda stipendier till sökande som arbetar utpräglat kommersiellt eller med tillämpad konst, till exempel inom konstterapiformer. Att något anses vara kommersiellt eller tillämpat behöver inte innebära att de sakkunniga tror att sökande borde kunna leva på försäljningsinkomster. Däremot anser de kanske att ett arbetsstipendium inte är rätt bidragsform. Vi beviljar inte arbetsstipendier för sökande som vill idka näringsverksamhet. Många sökande är också företagare, speciellt inom formgivning och konstindustri, men ansökan kan inte gälla direkt näringsverksamhet som försäljning eller marknadsföring. Utveckling och fräscha meriter är viktigt ”Vad har hänt sedan senaste stipendieåret?” ”Arbetsproverna är gamla, finns ingen förklaring till varför. ” Även väletablerade och meriterade konstnärer kan få avslag – ofta eftersom ansökan förlitar sig på gamla meriter. Ett arbetsstipendium är inte något man får för att man har gjort väl ifrån sig tidigare – alla bedöms utgående från den aktuella ansökan. Många tidigare stipendier ”Bra konstnärlig substans och bra arbetsplan, torde ha en lovande framtid. Fått en hel del bidrag under åren, kanske andra sökande kunde prioriteras nu.” Om det finns många goda ansökningar, prioriterar de sakkunniga ibland sökande som inte tidigare beviljats stipendium framom tidigare stipendiater. Arbetsstipendiet ersättning för arbetstid i projekt Arbetsstipendier är avsedda för egen konstnärlig verksamhet. Om en teater eller motsvarande uppdragsgivare vill anlita en konstnär är det institutionen eller gruppen som ska ansöka om finansiering och sedan ersätta alla anlitade enligt gängse avtal. Ansökan ska inte motiveras med sociala skäl Bygg inte upp en ansökan om arbetsstipendium kring ett behov av stipendiet för att få en inkomst eller av andra sociala skäl – till exempel arbetslöshet, låg inkomst, föräldraledighet eller liknande omständigheter. Alla, både sakkunniga och tjänstemän, är medvetna om att konstnärers ekonomiska situation kan vara svår. Det kan vi ändå inte ta hänsyn till i bedömningen av stipendieansökningar. Det måste vara den konstnärliga kvaliteten och arbetsplanen som avgör. Ansökan ska inte motiveras med ”rättvisa” Varje år får vi ett antal ansökningar som går ut på att sökande anser sig ”stå i tur”, ofta med en kommentar om hur ofta man har sökt tidigare. Även om vi har förståelse för att det är frustrerande att få många avslag är det här inte rätt väg att gå. Det är alltid den konstnärliga kvaliteten på arbetsproven och innehållet i arbetsplanen som måste övertyga.

  Lue lisää »

 • 9.3.2020 Ajankohtainen

  Hotar coronaviruset dina resplaner?

  Har du beviljats ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa i grupp eller enskilt? Är du rädd att resan inte blir av för att du själv valt att inhibera den eller för att den ställts in? Vad gäller för Kulturfondens bidrag? Du behöver inte återbetala bidraget om du redan har betalt resan och den inte går att avboka eller flytta. Däremot vill vi att du i detta fall skickar in redovisningen inom en månad efter att resan ställts in och bifogar kvitton eller andra bevis på de faktiska kostnaderna. Beskriv i redovisningen varför resan ställdes in. Om du ännu inte haft utgifter och bidraget är oanvänt går det bra att skjuta fram resan. Mejla kansliet(at)kulturfonden.fi när de uppdaterade resplanerna klarnat, så kan vi justera tidtabellen för redovisningen av bidraget. Om du inte ännu har lyft ett beviljat resebidrag, rekommenderar vi att du väntar tills läget med coronaviruset har lugnat sig och du kan göra nya resplaner. Våra bidrag måste alltid användas för det ursprungliga ändamålet. Det här är viktigt för att beslutsprocessen ska vara rättvis för alla sökande. Tyvärr är det alltså inte möjligt att använda bidraget för ett liknande ändamål, men du kan alltid skicka in en ny ansökan för ett nytt projekt till oss.

  Lue lisää »

 • 9.3.2020 Ajankohtainen

  Grand i Borgå byter ägare

  Fastigheten Grand byter ägare. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI har sålt Fastighets Ab Svenska gården i Borgå (Grand) till Aktiastiftelsen i Borgå sr. – Aktiastiftelsen i Borgå har köpt alla aktier i Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå. Med investeringen vill vi stödja hembygden och trygga viktig kulturverksamhet i staden, säger Ullrike Hjelt-Hansson som är ordförande för Aktiastiftelsen i Borgå sr. Säljaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, har ägt fastigheten sedan 2013. – Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgå och jag är mycket nöjd över att fastigheten nu får en ny trygg ägare. Aktiastiftelsen i Borgå och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI har snarlikt ändamål – bland annat att stödja kulturverksamhet – och vi ser att de har goda förutsättningar att äga och driva fastigheten, säger SKUI:s direktör Johan Johansson. En målsättning för SKUI är att fastigheterna i första hand ska ha en allmännyttig, regional ägare. Målsättningen stöds av färsk forskning som visat att lokalt och regionalt ägande bidrar till att trygga verksamheten i fastigheterna. – SKUI är i första hand en utdelningsstiftelse som inte ska äga fastigheter på lång sikt. För oss är det viktigast att trygga verksamheten i fastigheterna, säger Johansson. Kulturfonden har tidigare år beviljat bidrag för verksamheten i Grand. Kulturhuset Grand kan också i fortsättningen – precis som många andra kulturhus i Svenskfinland – söka projektbidrag för verksamheten från Kulturfonden. Om SKUI Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi. *** Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Helsingfors den 9 mars 2020
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Noggrannare information: Johan Johansson
  direktör
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306 = 'johan.johansson' + '@'; addy5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306 = addy5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_text5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306').innerHTML += ''+addy_text5e654802cad40a60a3b8d11dc158c306+''; Ullrike Hjelt-Hansson
  styrelseordförande
  Aktiastiftelsen i Borgå sr
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb55902803df42e4e84594a7f599d9977').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb55902803df42e4e84594a7f599d9977 = 'ullrike.hh' + '@'; addyb55902803df42e4e84594a7f599d9977 = addyb55902803df42e4e84594a7f599d9977 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textb55902803df42e4e84594a7f599d9977 = 'ullrike.hh' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakb55902803df42e4e84594a7f599d9977').innerHTML += ''+addy_textb55902803df42e4e84594a7f599d9977+''; Läs mer om Aktiastiftelsen i Borgå.
  Läs mer om Kulturhuset Grand. Porvoon Grand vaihtaa omistajaa Grandin kiinteistö vaihtaa omistajaa. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI on myynyt Fastighet Ab Svenska Gården i Borgå (Grand) -yhtiön Aktiasäätiö Porvoo sr:lle. – Aktiasäätiö Porvoo on ostanut kaikki Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå -yhtiön osakkeet. Haluamme tällä sijoituksella tukea kotiseutua ja turvata tärkeän kulttuuritoiminnan Porvoossa, sanoo Ullrike Hjelt-Hansson, Aktiasäätiö Porvoo sr:n puheenjohtaja. Kiinteistö on ollut Stiftelsen för kultur-och utbildningsinvesteringar -säätiön hallussa vuodesta 2013. – Grand on tärkeä ruotsinkielinen tila Porvoossa, ja olen todella tyytyväinen, että kiinteistöllä on nyt uusi ja vakaa omistaja. Aktiasäätiö Porvoolla ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI -säätiöllä on samansuuntaiset tavoitteet – muun muassa kulttuuritoiminnan tukeminen – ja mielestämme heillä on hyvät edellytykset kiinteistön omistamiseen ja ylläpitoon, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson. Yksi SKUI:n tavoitteista on, että kiinteistöillä tulee ensisijaisesti olla yleishyödyllinen ja alueellinen omistaja. Tavoitetta tukee tuore tutkimus, jonka mukaan paikallinen ja alueellinen omistajuus auttaa turvaamaan kiinteistöjen toimintaa. – SKUI on ennen kaikkea apurahoja jakava säätiö, jonka tarkoitus ei ole omistaa kiinteistöjä pitkällä tähtäimellä. Kiinteistöjen toimintojen turvaaminen on meille tärkeintä, Johansson sanoo. Kulturfonden on aiempina vuosina myöntänyt tukea Grandin toiminnalle. Kulttuuritalo Grand voi myös jatkossa hakea projektiapurahaa toiminnalleen Kulturfondenilta – kuten muutkin ruotsinkieliset kulttuuritalot. Tietoa SKUI-säätiöstä Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi. *** Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Helsinki, 9 maaliskuuta 2020
  Lehdistötiedote – heti julkaisuvapaa Yhteystiedot: Johan Johansson
  johtaja
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak68cba432d653928ac6590a9b11f14f96').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy68cba432d653928ac6590a9b11f14f96 = 'johan.johansson' + '@'; addy68cba432d653928ac6590a9b11f14f96 = addy68cba432d653928ac6590a9b11f14f96 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_text68cba432d653928ac6590a9b11f14f96 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak68cba432d653928ac6590a9b11f14f96').innerHTML += ''+addy_text68cba432d653928ac6590a9b11f14f96+''; Ullrike Hjelt-Hansson
  hallituksen puheenjohtaja
  Aktiastiftelsen i Borgå sr
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak890268880523c0484860acf1ea92d8da').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy890268880523c0484860acf1ea92d8da = 'ullrike.hh' + '@'; addy890268880523c0484860acf1ea92d8da = addy890268880523c0484860acf1ea92d8da + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text890268880523c0484860acf1ea92d8da = 'ullrike.hh' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak890268880523c0484860acf1ea92d8da').innerHTML += ''+addy_text890268880523c0484860acf1ea92d8da+''; Lue lisää: Aktiasäätiö Porvoo
  Lue lisää: Kulttuuritalo Grand

  Lue lisää »

 • 5.3.2020 Ajankohtainen

  Trio Flamme får Erna Tauro-stipendiet

  Svenska kulturfonden har belönat Trio Flamme – musikerna Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Emilie Adolfsson – med Erna Tauro-stipendiet år 2020. Stipendiet är på 6 000 euro.  Trio Flamme visar – genom både sitt namn och sin musik – brinnande kärlek för den finlandssvenska teatern, musiken och revytraditionen. Trion för fram Erna Tauros musikskatt som omfattar så mycket mera än den älskade Höstvisan. De tolkar Tauros verk i egna, nya arrangemang. På repertoaren finns både bekanta visor och sådana som inte har framförts på över 50 år. Av lösa notblad och handskrivna lappar har de passionerat återskapat musik som annars hade glömts bort. Erna Tauro var med om att lägga grunden för den finlandssvenska musikteatern. Trio Flamme för traditionen vidare så att också nya generationer får upptäcka den. Om Erna Tauro-stipendiet Kulturfondens delegationsordförande Ann-Luise Bertell överräckte Erna Tauro-stipendiet till Trio Flamme onsdagen den 4 mars på Svenska Teaterns Amos-scen. Under utdelningsceremonin berättade också Rita Bredefeldt om sin mor Erna Tauro. Erna Tauro-stipendiet delas ut till yngre begåvade svenskspråkiga artister inom musikteater. Stipendiet delas ut vart tredje år. Senaste stipendiemottagare var skådespelaren Simon Häger år 2017. *** Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  artina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.3.2020 Ajankohtainen

  Här kan du läsa Mer än en hobby!

  Det finns stora regionala olikheter inom den grundläggande konstundervisningen på svenska. Det kommer utredaren Lasse Garoff fram till i Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Här kan du läsa utredningen Mer än en hobby! Intervjuerna som Garoff har gjort finns återgivna i en bilaga till rapporten. Bilagan kan du läsa här.

  Lue lisää »

 • 3.3.2020 Ajankohtainen

  Stora skillnader i konstundervisningen

  Var du bor spelar roll. Åtminstone om du är ung och vill delta i den grundläggande konstundervisningen på svenska. Både utbudet av svenskspråkig undervisning och priset som familjerna betalar varierar stort mellan de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Det finns stora regionala olikheter inom den grundläggande konstundervisningen på svenska. Det kommer utredaren Lasse Garoff fram till i Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Läs utredningen Mer än en hobby! här. – Vi ville ta reda på om vi i Finland idag faktiskt följer lagen – antas alla barn och ungdomar till grundläggande konstundervisning på likvärdiga grunder? Alla borde ha samma förutsättningar att delta i konstundervisningen – oberoende av din hemkommun, din bakgrund, familjens betalningsförmåga och vilken konstform du vill syssla med. Men är det här läget i Svenskfinland idag?, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.
   
  I rapporten konstaterar Lasse Garoff att den statliga finansieringen av grundläggande konstundervisning är ojämlik. Följden blir stora regionala olikheterna i både utbud och kvalitet.
   
  – I södra Finland är tillgången på konstundervisning i regel allra bäst. Här finns flest läroanstalter, men här finns också kommuner där utbudet är knappt. Vissa har satsat på långsiktigt utvecklingsarbete och det har gjort konstundervisningen till en resurs för hela kommunen, säger Lasse Garoff.
   
  Sören Lillkung – tidigare rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut – tycker att rapporten bra beskriver läget på svenska i Finland.
   
  – Rapporten visar att det finns ett behov av större insatser. Dessutom ger den en fingervisning om var insatserna behövs. Det här är viktig information för alla aktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning – kommuner, samkommuner, ungdomsförbund, landskapsförbund med flera. Att veta vad de andra aktörerna på fältet gör är viktigt, säger Sören Lillkung.
   
  I utredningen presenterar Lasse Garoff olika åtgärdsförslag för en mer jämlik tillgång till konstundervisning.  Garoff har också listat aktörer som ordnar grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Undersökningen inkluderar 33 tvåspråkiga kommuner och 16 åländska kommuner.
   
  – Grundläggande konstundervisning har stor betydelse för barns och ungdomars utveckling, oberoende av om de senare ägnar sig åt professionell konstutövning. Det är viktigt att offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att förbättra tillgången på svenskspråkig konstundervisning, säger Lasse Garoff.
   
  Enligt Lillkung är rapporten värdefull för Kulturfonden då man diskuterar framtida fokusområden.
   
  – Vår uppgift är nu att fundera över om det finns behov av att starta ett strategiskt program för att förbättra situationen inom de kreativa ämnena. Vi måste också fundera över hur vi i samarbete med alla aktörer kan arbeta tillsammans för att trygga den offentliga finansieringen för den grundläggande konstundervisningen, säger Sören Lillkung.
   
  – Kreativt skapande, människomöten, lek och allvar behövs i barns och ungas virtuella vardag. Vi måste alla lära oss att lyssna, se och känna för att kunna samspela och ta ansvar. Därför är konstundervisningen viktig för alla, säger Sören Lillkung. *** Pressmeddelande – Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 3 mars 2020 Noggrannare information om pressmeddelandet och rapporten:
   
  Lasse Garoff (kommentarer)
  utredare
  lasse.garoff(at)gmail.com
   
  Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
   
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.2.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden finansierar Serieverkstaden för manusförfattare

  Snart kan författare få stöd och hjälp för att skriva manus för tv-serier. Svenska kulturfonden ger ett bidrag på nästan 70 000 euro till Serieverkstaden – Svenska Yles nya mästarkurs för manusförfattare. I höst lanserar Svenska Yle Serieverkstaden – en mästarkurs för tv-manusförfattare. Med hjälp av mästarkursen ska man locka erfarna skribenter att skapa berättelser som är skräddarsydda för tv och för den svenskspråkiga publiken i Finland. – Både manusarbete och konceptutveckling är tidskrävande och många har svårt att hitta tillräckliga resurser för arbetet. Vi hoppas att vår satsning bidrar till att höja både antalet manus som skrivs på svenska i Finland och kvaliteten på dem, säger Kulturfondens ombudsman Anna Wilhelmson. Serieverkstaden startar redan i mars med en tävling för utkast till tv-serier. Ansökningarna lämnas i direkt till Yle mellan den 2 mars och 11 april 2020. På Yles:s webbplats hittar du mera info om tävlingen. Vinnarna i tävlingen får under hösten bearbeta sina manus under ledning av en erfaren mentor. Målet är att tv-serierna ska hitta sina köpare i slutet av den drygt ett år långa kursen. Kulturfonden står för cirka 70 procent av hela projektets budget på 100 000 euro. Fondens bidrag riktas främst till kursdeltagarnas stipendier, men också till tävlingsjuryns och mentorernas arvoden. Kortfilmstävlingen blir Serieverkstaden Serieverkstaden ersätter i år den kortfilmstävling som Kulturfonden tidigare ordnat i samarbete med Yle och Finlands filmstiftelse. De vinnande kortfilmerna har producerats och visats på Yle, men nu flyttas alltså fokus till tv-serier som både nationellt och globalt är en populär genre. Marina Meinander-Sederholm, dramaturg och innehållsproducent på Svenska Yle, är projektledare för Serieverkstaden. Maria Lundström, ansvarig producent för Svenska Yle Kultur, Drama och Dokumentärer, har tagit initiativet till projektet. Helsingfors den 25 februari 2020
  Pressmeddelande Noggrannare information: Anna Wilhelmson (kommentarer)
  ombudsman, kultur
  040 551 7959
  anna.wilhelmson(at)kuturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.2.2020 Ajankohtainen

  Lär dig språk med Moka Mera Lingua

  Nu lanseras mobilapplikation Moka Mera Lingua. I den nya appen kan till 3-7-åringar lära sig språk på ett lekfullt sätt. Svenska kulturfonden finansierar projektet med 400 000 euro ur fondens strategiska program Hallå!. Moka Mera Lingua är en lekfull och pedagogisk applikation där man lär sig ett nytt språk genom olika aktiviteter med appens karaktärer – hajen Atlas och det lilla monstret Moka Mera. Moka Mera talar det främmande språket, medan hajen Atlas talar ditt modersmål och hjälper till då det nya språket blir knepigt. – Vi vill med applikationen inspirera barn – göra dem nyfikna och motivera dem att lära sig nya språk, säger Petra Holm. Holm har utvecklat appen tillsammans med sin kollega på Moilo, Suzan Aledin.  Suzan Aledin och Petra Holm på Moilo har skapat appen Moka Mera Lingua. Kulturfonden har finansierat appen med 400 000 euro. Också stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har bidragit till appens finansiering. – Moka Mera Lingua är precis det vi vill stödja i Hallå!-programmet – inlärning av svenska och flerspråkighet. Vi fick många ansökningar om bidrag för olika applikationer. Moilos app var den som övertygade oss; projektplanen var proffsig och målgruppen bred, säger Kulturfondens ombudsman Berndt-Johan Lindström. I Moka Mera Lingua kan användaren lära sig åtta språk – finska, svenska, engelska, ryska, arabiska (levantine), spanska, franska och kinesiska (mandarin). Användaren kan fritt välja vilken språkkombination hen använder.   Det finns 920 ord och fraser på alla åtta språk som hjälper användaren med intonation och uttal. I appen finns ingen text och den lämpar sig för barn som inte ännu kan läsa. Appen är utvecklad i tätt samarbete med pedagoger, forskare, barn och föräldrar. Varifrån kommer det finlandssvenskt klingande namnet Moka Mera? – Det är viktigt att man får moka mera – alltså göra flera fel – då man lär sig nya språk. Steget att lära sig får inte bli stort. Det är via lek och genom att moka som man lär sig, säger Suzan Aledin. Appen lanseras på AppStore och i Google Play den 25 februari 2020 och kan laddas ned kostnadsfritt i hela världen. Hallå! är Kulturfondens treåriga strategiska program för ett levande flerspråkigt samhälle. Totalt sex miljoner euro fördelades på 79 projekt. Bidragen varierar mellan 5000 euro och 400 000 euro. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Tisdagen den 25 februari 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström (kommentarer om Hallå!)
  Ledande ombudsman, utbildning
  Svenska kulturfonden
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  Svenska kulturfonden
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi Vill du kontakta Moilo? Suzan Aledin
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9 = 'suzan.aledin' + '@'; addyabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9 = addyabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9 + 'moilo' + '.' + 'fi'; var addy_textabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9 = 'suzan.aledin(at)moilo.fi';document.getElementById('cloakabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9').innerHTML += ''+addy_textabbff5e3a79199fe61a15a7260738be9+'';   Petra Holm
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak48fb439b937ff01b1c29a965473f54be').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy48fb439b937ff01b1c29a965473f54be = 'petra.holm' + '@'; addy48fb439b937ff01b1c29a965473f54be = addy48fb439b937ff01b1c29a965473f54be + 'moilo' + '.' + 'fi'; var addy_text48fb439b937ff01b1c29a965473f54be = 'petra.holm(at)moilo.fi';document.getElementById('cloak48fb439b937ff01b1c29a965473f54be').innerHTML += ''+addy_text48fb439b937ff01b1c29a965473f54be+'';  

  Lue lisää »

 • 19.2.2020 Ajankohtainen

  1,5 miljoner till film- och medieproduktion – ansök nu

  Nu kan du söka bidrag för film- och medieproduktioner! Från och med 1 februari 2020 söker du bidrag från både Kulturfonden och Konstsamfundet med en och samma ansökan. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro. Kulturfonden har under de senaste åren beviljat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Vi fortsätter vår satsning, men nu i samarbete med Föreningen Konstsamfundet som också hittills beviljat liknande produktionsbidrag. Från och med februari koordinerar vi både vår utdelning och behandling av ansökningar. Ansök via Konstsamfundet Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Du som sökande behöver inte längre göra två skilda ansökningar – du ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem på adressen https://konstsamfundet.rimbert.fi/. Du kan alltså inte längre söka bidrag för film- och medieproduktion i Kulturfondens ansökningssystem. Har du redan tidigare beviljats bidrag eller ska du redovisa ditt bidrag, läs mera nedan. Ansök i februari och september Har kriterierna för att bevilja bidrag ändrats?
  Nej. Vi vill fortsättningsvis stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland. Hur och när ansöker jag?
  Ansökningstiden är februari och september varje år. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem från och med 1.2.2020. Vi återkommer med mera information om ansökan och kriterier i slutet av januari. Hur behandlas ansökan?
  En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan tillsammans med tjänstemän från båda fonderna. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år. Du har beviljats ett bidrag för film- och medieproduktion av Kulturfonden men inte lyft eller redovisat det Jag har fått bidrag för film- och medieproduktion men ännu inte lyft det – hur ska jag göra?
  Det går bra att anhålla om utbetalning precis som vanligt. Du gör det genom att logga in i Kulturfondens ansökningssystem och följa anvisningarna. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor om utbetalning. Hur ska jag redovisa bidrag jag tidigare har beviljats av Kulturfonden för film- och medieproduktion?
  Du gör redovisningen precis som tidigare. Logga in i Kulturfondens ansökningssystem och välj ”Slutrapport” intill det aktuella bidraget. Alla bidrag ska redovisas inom 12 månader från att de betalats ut, om inte annat har avtalats särskilt. Frågor? Mer information får du av ombudsman Anna Wilhelmson, anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi. 

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description