Ajankohtaista

 • 9.9.2019 Ajankohtainen

  Delaktig i berättelsen?

  I oktober ordnar vi två seminariedagar för museianställda i Svenskfinland. Vi träffas i Åbo den 3-4 oktober 2019. Museianställda deltar i seminariet gratis. Anmäl dig senast den 23 september 2019. Programinformation och noggrannare instruktioner hittar du här: Program_inbjudan_Museisemi2019Ladda ner

  Lue lisää »

 • 5.9.2019 Ajankohtainen

  Studiefonden delade ut över 820 000 euro

  I höst inleder 665 studerande sina studier med ett stipendium från Svenska studiefonden på kontot. Sammanlagt delar Studiefonden i år ut bidrag på drygt 823 000 euro. Studiefonden har i år beviljat 665 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Drygt 635 000 euro går till svenskspråkiga universitets- och högskolestuderande.  Bland de sökande prioriterade Studiefonden dem som sökte stipendium för utbytesstudier eller utlandspraktik. För studiekostnader i Finland beviljades bidrag enligt Studiefondens prioriteringar. Stipendierna för studier eller praktik i Finland var mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier var mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Totalt fick Studiefonden i år 869 ansökningar; över 150 ansökningar färre än ifjol och ungefär 400 ansökningar färre än år 2017. – Vi tror att det allt lägre antalet ansökningar bland annat beror på att färre studerande åker på utbytesstudier eller utlandspraktik. Vi ser också att nedläggningen av olika studieprogram vid yrkeshögskolorna påverkar antalet ansökningar, säger Maria Bergenwall, ombudsman vid Studiefonden. Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i juni. De sökande får genast besked om besluten. Stipendierna beviljas sökande som är heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet, finska medborgare eller fast bosatta i Finland och som har svenska som modersmål eller studiespråk. Enligt Studiefondens regler kan en studerande beviljas ett stipendium bara en gång. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 55 skolor totalt 188 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning Svenska studiefonden är ett samarbete mellan: Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet rfSvenska folkskolans vänner rfLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr

  *** Svenska studiefonden
  Helsingfors den 5 september 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och kommentarer Maria Bergenwall
  ombudsman
  Svenska studiefonden
  kontakt(at)studiefonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.9.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i Nyland

  I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Bidrag kan beviljas åt enskilda personer som har svenska som modersmålär bosatta i den nyländska skärgårdenägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg ochmånar om skärgårdens traditionella näringar. Understöd kan också ges till enskilda personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård. Läs mer och ansök om bidrag ur Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland. västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Henrik Nysténs testamentsfond stöder inte anskaffningar till enskilda personer. Läs mer och ansök om bidrag ut Henrik Nysténs testamentsfond. Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 4.9.2019 Ajankohtainen

  Svenska gården i Lahtis klar för invigning

  Nu är det full fart i Svenska gården i Lahtis. Här samlas varje skoldag cirka 60 dagisbarn, 80 skolelever och 20 pedagoger. Under kvällar och helger tar lokala föreningar över med aktiviteter på svenska. – Svenska gården är resultatet av aktiva och engagerade föräldrar och lärare, en god vilja bland tjänstemän och beslutsfattare i Lahtis och finlandssvenska fonders och stiftelsers ambition att medverka till ändamålsenliga utrymmen för dagis och skola på svenska i Lahtis. Resultatet blev ett unikt och framgångsrikt samarbetsprojekt med det svenska språket i fokus, säger Johan Johansson som är ordförande för Fastighetsaktiebolaget Svenska gården i Lahtis. Tidigare Anttilamäen koulu blev platsen för Svenska gården i Lahtis. Hela renoverings- och byggprojektet kostade omkring 7,4 miljoner euro. Fonder och stiftelser stod för ett bidrag på totalt 2,8 miljoner euro. – Samtidigt som vi förverkligade Svenska gården i Lahtis, blev renoveringen av den anrika skolbyggnaden från början av 1900-talet också en kulturpolitisk gärning, säger Johan Johansson. I Svenska gården finns Svenska skolan i Lahtis med årskurserna 1-6. Vägg i vägg med skolan driver Folkhälsan Välfärd Ab daghem och en eftermiddagsklubb i ett nybygge. – Det här är en dröm som går i uppfyllelse. Lahtis är en stad som satsar på barn och ungas välmående. Ett allaktivitetshus för det svenska matchar stadens strategi perfekt. Svenska gården, som skapar rum för möten mellan språkgrupperna, gör livet ännu bättre för oss som lever på båda inhemska språken i Päijät, säger Karin Ihalainen, rektor för Svenska skolan i Lahtis. I både daghemmet och skolan använder man språkbadsmetoder för att stärka barnens svenska. – Intresset för skola och dagis på svenska har ökat rejält när familjerna hört om Svenska gården. I bara daghemmet har antalet barn på en kort tid ökat från 35 till 60. Dessutom har utrymmena lockat nya, behöriga pedagoger till Lahtis, säger Lena Wallin-Oinonen, chef för småbarnspedagogik. Onsdagen den 4 september kl. 14 invigs Svenska gården med en stor fest för dagisbarnen, eleverna, föräldrarna och finansiärernas och stadens representanter. På scenen utanför skolan och dagiset tar bland annat Christoffer Strandberg, Krista Siegfrids, Emma Klingenberg, Jennie Storbacka, Felix Zenger och mumintrollen plats. – Invigningen av Svenska gården är en glädjefest och hela läsåret är ett jubileumsår för oss, säger Karin Ihalainen, Om Svenska gården i Lahtis Fastighetsaktiebolaget Svenska Gården i Lahtis äger fastigheten. Bolaget ägs i sin tur av Samfundet Folkhälsan, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Renoveringens kostnader på omkring 7,4 miljoner euro finansierades bland annat via ett bidrag på totalt 2,8 miljoner euro från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, Föreningen Konstsamfundet, Svenska Folkskolans vänner och Samfundet Folkhälsan i svenska Finland. Lahtis stad är hyresgäst i skolan. I daghemmet är Folkhälsan Välfärd Ab hyresgäst. Arkitektbyrån H&M Arkkitehdit och Anneli Hellsten var ansvarig huvudplanerare för projektet. Consti var huvudentreprenör, byggherrekonsult var Haahtela rakennuttaminen med Reima Luodemäki som projektchef. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden/Stiftelsen för utbildnings- och kulturinvesteringar
  Lahtis den 4 september 2019 Noggrannare information: Johan Johansson (kommentarer)
  ordförande för FAB Svenska Gården i Lahtis
  040 455 4677
  johan.johansson(at)investeringsstiftelsen.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 3.9.2019 Ajankohtainen

  Behöver ert föreningshus renoveras?

  Nu kan aktiva föreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Ansök senast den 30 september 2019. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni göra en renoveringsplan och låta konditionsgranska huset. Ni kan också söka finansiering t.ex. från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och NTM-centralen. Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för konditionsgranskning, planering, material eller avslutade projekt. Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer och gör ansökan här. Ombudsman Matts Blomqvist (matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi) svarar på frågor.  

  Lue lisää »

 • 3.9.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i Österbotten

  Är du svenskspråkig österbottning eller verksam i en österbottnisk sammanslutning? I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Ansökningstiden är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december. 30 enskilda fonder
  SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Ansök i september
  Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Om du har frågor kan du kontakta hakan.omars(at)kulturfonden.fi. Håkan Omars är vår ombudsman i Österbotten. Du som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 2.9.2019 Ajankohtainen

  Christina Gestrin är årets Fredrika

  Christina Gestrin jobbade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. Nu får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön. Christina Gestrins arbete för miljön började redan på 1990-talet på miljöministeriet och i forststyrelsen. Under 15 år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i miljöutskottet. – Samhällsmoderlighet är ett mångtydigt begrepp. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades ville man uppmärksamma svenskspråkiga kvinnor som i Fredrika Runebergs anda stärker samhällsutvecklingen. Christrina Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell. Stipendiekommittén valde att i år fokusera på miljö och ekologi – idag mer än någonsin behövs idogt arbete för vår gemensamma moder jord. – Jag är glad att Östersjöns miljö, klimatet och en hållbar livsstil idag upplevs som de viktigaste frågorna i samhället. Så har det inte alltid varit. Ännu i slutet av 1980-talet ansåg många att miljövården var ett hot mot samhällsutvecklingen, säger Christina Gestrin som är agroforstmagister inom miljövård. Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén lyfter fram att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar – varje enskild människa, hela samhället och varje nation. – Mycket positivt har skett i arbetet för en renare Östersjö. Sedan 1980-talet har utsläppen av näringsämnen halverats. Men mycket arbete återstår och vägen tillbaka till ett gott miljötillstånd kräver fortsatt aktivitet, tid och tålamod, säger Gestrin. Om Christina Gestrin Riksdagsledamot 2000-2015 (SFP)Ordförande för Folktinget 2011-2015Medlem i Nordiska rådet 2007-2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottetOrdförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008-2011Utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018-2019Styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering r.f. 2018-Författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen – Ett exempel på fredlig dialog som Nordiska rådet publicerade år 2018 Fredrika Runeberg-stipendiet delas ut vid en ceremoni i Runebergshemmet i Borgå måndagen den 2 september kl. 18.00. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Samtiden kände Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid; Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.  Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund. Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag i september

  Vi vill göra det lätt för dig som ansöker om bidrag från Kulturfonden. Därför finns det nu färre datum att hålla koll på. Från och med hösten 2019 har flera specialfonder ansökningstid samtidigt i september. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Minister Kristian Gestrins SkärgårdsfondHenrik Nysténs fond I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Kristinestads kulturfondSvenska Österbottens Kulturfond (SÖK).Henry och Martta Bertells minnesfondInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westerbergs fond. Du kan också ansöka om bidrag för: Film- och medieproduktion
  Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Läs mer om bidrag för film- och medieproduktion. Föreningshusrenovering
  Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. Läs mer om bidrag för renovering av föreningshus. Utlandspraktik
  Hösten 2019 erbjuder vi i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf fem internationella praktikplatser. Ansök om ett bidrag för utlandspraktik 15-30.9.2019. Läs mer om utlandspraktik. Lärlingsstipendium
  Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2019. Läs mer om lärlingsstipendium. Vår allmänna ansökningstid är fortsättningsvis november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Läs mer om novemberansökan.

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Visit Finlandin matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas löytyy nyt e-learning ympäristöstä

  Keväällä 2019 uutisoitiin Visit Finlandin kansainvälistumisoppaasta, joka on tarkoitettu kansainvälistyvälle matkailuyritykselle ja -yrittäjälle.  Nyt opas on viety myös e-learning ympäristöön.  E-learning ympäristössä opasta voi selata omalla tahdillaan osiota kerrallaan.  Visit Finlandin kansainvälistymisopas on kirjoitettu 4P mallin mukaisesti, ja käsittelee matkailun ekosysteemiä ja kansainvälistymistä Tuote (product), Hinta (price),  Jakelu (place) ja Markkinointi (promotion) lähtöisesti.  Opas kirjoitettiin ja työstettiin Sähköinen Liiketoiminta … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 29.8.2019 Ajankohtainen

  Ordna en mångkulturell träff – Kulturfonden bidrar?

  Är du nyfiken på andra kulturer? Vill du lära känna fler som talar andra språk än svenska? Svenska kulturfonden efterlyser nu mångkulturella träffar för svenskspråkiga och personer som talar ett annat språk.     – Möten över gränser är viktiga i en allt mer globaliserad värld. Bidraget Kultur tillsammans är ett sätt för Kulturfonden att uppmuntra till jämlika möten, större förståelse för varandra och ett mångkulturellt samhälle, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden. Det nya Kultur tillsammans-bidraget uppmuntrar till möten mellan svenskspråkiga och personer som talar andra språk. Målet är att sänka tröskeln för att lära känna varandras kulturer och samtidigt öka förståelsen för varandra. De mångkulturella möten som ordnas med Kultur tillsammans-bidrag kan ha till exempel bildkonst, musik, dans, matlagning eller hantverk som tema. Det viktiga är att mötena skapar växelverkan mellan kulturerna och att deltagarna samtidigt lär känna varandra. Kultur tillsammans-bidraget startade redan år 2016, men har nu förnyats efter en kort paus. Organisationer – också församlingar och företag – kan under hela året ansöka om bidrag på max 1 000 euro. Läs mera om Kultur tillsammans-bidragen. Noggrannare information: Håkan Omars
  ombudsman, Österbotten
  hakan.omars(at)kulturfonden.fi Åsa Rosenberg
  ombudsman, Åboland
  asa.rosenberg(at)ulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 21.8.2019 Ajankohtainen

  ?Tio nya namn

  Vi inleder säsongen med tio nya ledamöter i styrelsen och delegationen. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse. – Vi är måna om att varje år få in personer med nya kompetenser och infallsvinklar i våra beslutsprocesser. Eftersom Kulturfonden årligen fördelar tiotals miljoner euro till det svenska i Finland, är det också viktigt att alla vet eller kan ta reda på vem som är med då besluten om bidragen tas, säger Stefan Wallin som i augusti inledde sitt sjätte och sista verksamhetsår som Kulturfondens styrelseordförande. I styrelsen är de nya medlemmarna och ersättarna: Silja Borgarsdóttir Sandelin, specialmedarbetare, HelsingforsBirgitta Forsström, ekonomie doktor, direktör vid NIVA, GrankullaChristoffer Ingo, landsbygdsföretagare, Korsholm Annika Nummelin, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, StockholmAnna Jungner-Nordgren (ersättare), seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, HelsingforsEva Åström (ersättare), studiehandledare, Uleåborg Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I den nya styrelsen finns åtta kvinnor och fyra män. De nya medlemmarna i Kulturfondens delegation är: Janne Grönroos, journalist och komiker, StockholmMalin Olkkola, redaktör, freelancer/scenkonst, VasaMarja Rak, designer, JakobstadErik Söderblom, opera- och teaterchef, professor, Helsingfors Ann-Luise Bertell inleder sitt sjätte och sista verksamhetsår som ordförande i Kulturfondens delegation. Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Nio i delegationen är kvinnor och sex är män. Här finns en förteckning över Kulturfondens samtliga förtroendevalda. Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. I den åboländska direktionen är Martin Högstrand, Anne Sjöström, Jonas Sonntag och Magnus Sundman nya medlemmar. De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn. Strategier och miljoner Kulturfondens förtroendevalda är samlade till idédagar i Helsingfors den 20 och 21 augusti 2019. Här drar fondens omkring 70 ledamöter upp riktlinjer för utdelningen år 2020. De förtroendevalda får också ett förhandsbesked av fondens ägare och förvaltare, Svenska Litteratursällskapets vd Dag Wallgren, om avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år. Avkastningen har ökat rejält under de senaste åren. Ifjol fick Kulturfonden 40 miljoner till sitt förfogande.  Pressmeddelande
  Helsingfors den 21 augusti 2019 Noggrannare information: Stefan Wallin (kommentarer)
  styrelseordförande
  stefan.wallin(at)milttonnetworks.fi Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi 040 595 0817

  Lue lisää »

 • 20.8.2019 Ajankohtainen

  Matkailun kysytyin valmennus

    Tarkastelin toiminnanohjausjärjestelmäämme  kesäloman jälkeen. Tarkoitukseni oli selvittä, mikä yrityksille suunnattu matkailuvalmennus on ollut erityisen pidetty ja kysytty sekä saanut loistavat palautteet käytännönläheisyydestä ja selkeästä paketista. Kysytyin valmennus on Matkailun digitaaliset jakelukanavat. Lukaiseppa mitä se sisältää ja tilaa matkailun digitaaliset jakelukanavat -valmennus yrityksellesi, yritysryhmälle tai matkailukehittäjille! Matkailun digitaaliset jakelukanavat -valmennus Valmennuksessa osallistujalle selviää: Mitä matkailun digitaaliset jakelukanavat ovat … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 19.8.2019 Ajankohtainen

  Nordiska stiftelser samlas i Helsingfors

  I november 2019 är finländska stiftelser värd för en konferens för stiftelser och fonder från hela Norden. Konferensens tema är ”Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability”. Kutsu suomeksi alla
  Invitation in English below Tid: 14-15.11.2019
  Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
  Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability Vilka utmaningar står många nordiska stiftelser inför idag. Vad ska stiftelserna vara beredda på i framtiden? I politiken, i ekonomin, i förmögenhetsförvaltningen och i förhållande till den offentliga makten? Stabilitet har länge präglat de nordiska länderna, men under de senaste åren har oförutsägbarheten ökat också här. Arbetsmarknaden har splittrats, den politiska osäkerheten och missnöjet med inrikespolitiken har ökat, extremistiska åsikter har fått fotfäste. Samtidigt ökar globala handelskonflikter, geopolitiska spänningar och den globala uppvärmningen oron inför morgondagen. Artificiell intelligens förändrar framtiden både i arbetslivet och utbildningen. Hur påverkar oförutsägbarheten inom samhällsutvecklingen stiftelsernas verksamhet och de ändamål som vi stöder? Anmälning och deltagaravgift
  Konferensen är öppen för de nordiska stiftelsernas representanter. Konferensens deltagaravgift är 200 euro och inkluderar program, besök, måltider och de i programmet nämnda busstransporterna. Vi sänder fakturan per e-post till alla deltagare. Vi har reserverat hotellrum både på Hanaholmen och i centrum av Helsingfors. I anmälningsformuläret finns noggrannare information om övernattningsalternativen. Deltagarna betalar övernattningen på hotellet. Vi har sänt anmälningsintruktioner till de nordiska stiftelserna. Du kan också kontakta Svenska kulturfondens producent (mia.smulter(at)kulturfonden.fi) för noggrannare instruktioner. Vi tar emot anmälningar till och med den 6 oktober 2019. Här kan du ladda ned konferensprogrammet och en utskriftsvänlig inbjudan: InbjudanLadda ner KonferensprogramLadda ner Välkommen! Svenska kulturfonden
  Konestiftelsen

  Kulturfonden för Sverige och Finland
  Delegationen för stiftelser och fonder
  KAUTE-säätiö
  Maj och Tor Nesslings stiftelse
  Suomen Kulttuurirahasto ***
  Pohjoismainen säätiökonferenssi Aika: 14.-15.11.2019
  Paikka: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
  Marraskuussa järjestetään pohjoismainen säätiökonferenssi jossa keskitytään säätiökentän ajankohtaisiin ja tuleviin haasteisiin. Minkälaisiin tulevaisuudenkuviin säätiöiden on syytä varautua politiikassa, taloudessa ja varainhoidossa, tai esimerkiksi suhteessa julkiseen valtaan, ja miten? Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability
  Pohjoismaisia yhteiskuntia on pidetty vakaina, mutta viime vuosina ennakoimattomuus on kasvanut myös niissä. Työmarkkinat ovat jakautuneet, sisäpoliittinen tyytymättömyys ja poliittinen epävakaus lisääntyvät, äärisanomalla on maaperää. Globaalit kauppakonfliktit ja geopoliittiset jännitteet lisäävät huolta huomisesta, itseään kehittävät tekoälykkäät systeemit muuttavat paitsi työn myös koulutuksen tulevaisuutta. Kiihtyvä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Miten yhteiskunnallisen kehityksen ennakoimattomuus vaikuttaa säätiöiden toimintamuotoihin tai tuen kohteisiin?
  Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu Säätiöiden edustajat voivat ilmoittautua konferenssiin. Olemme lähettäneet ilmoittautumisohjeet pohjoismaisille säätiöille. Voit tarvittaessa olla yhteydessä myös Svenska kulturfondenin tuottajaan mia.smulter(at)kulturfonden.fi. Ilmoittaudu konferenssiin viimeistään 6. lokakuuta. Konferenssin osallistumismaksu on 200 euroa ja sisältää ohjelman, vierailut, ateriat ja ohjelmassa mainitut kuljetukset. Lähetämme laskun sähköisesti kaikille osallistujille. Olemme varanneet hotellihuoneita sekä Hanasaaresta että Helsingin keskustasta. Ilmoittautumislomakkeesta löydät lisätietoja yöpymisvaihtoehdoista. Osallistujat kustantavat huoneensa itse. Tulostusversiot KutsuLadda ner KonferenssiohjelmaLadda ner Tervetuloa! Svenska kulturfonden
  Koneen säätiö
  Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
  KAUTE-säätiö
  Maj ja Tor Nesslingin säätiö
  Suomen Kulttuurirahasto

  *** Nordic Foundation Conference 14-15 November 2019
  Hanaholmen – the Swedish-Finnish Cultural Centre
  The Nordic Foundation Conference is arranged in Espoo, Finland in November. The programme focuses on challenges that many foundations face today and in the future. What kind of a future should foundations and trusts be prepared for in politics, economy and asset management? What should their relation be to public policymaking? Oförutsägbarhet – Ennakoimattomuus – Unpredictability Nordic societies have been considered stable, but unpredictability has recently been on the rise. The labour market is divided, discontents and instability have increased in politics and some people are falling for extremist messages. The conflicts in global trade and geopolitical tensions have added to our worries about tomorrow. Self-developing artificially intelligent systems are changing the future of labour and of education. An increasingly warming climate will influence the lives of all of us. How does the unpredictability effect our wourk and what we support? Registration and Participation Fee The conference registration is open for representatives of the Nordic foundations. The foundations have received information regarding the registration. Please contact producer mia.smutlar(at)kulturfonden.fi if you need further advice on the registration. The registration is open until 6 October. The participation fee is 200 euros and includes the conference programme, visits, meals and the transportation mentioned in the programme. You will receive the invoice per E-mail We have reserved hotel rooms both on Hanaholmen and in the city centre of Helsinki. In the registration form you will find more information regarding the accommodation. The participants pay for the accommodation at the hotel. Invitation and programme InvitationLadda ner ProgrammeLadda ner Welcome! Svenska kulturfonden
  Koneen säätiö
  Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
  Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
  KAUTE Foundation
  Maj ja Tor Nesslingin säätiö
  Suomen Kulttuurirahasto

  Lue lisää »

 • 9.8.2019 Ajankohtainen

  5+1 tärkeintä internetmarkkinoinnin keinoa matkailussa juuri nyt

  ( Matkailun ) internet-markkinointi, tärkeimmät pointit
  Mikä on muuttunut viidessä vuodessa matkailun internet-markkinoinnissa vai onko mikään?
  Poimin tähän postaukseen viisi merkittävintä internetmarkkinoinnin ilmiötä, jotka jokaisen matkailualalla vakavasti toimivan kannattaa ottaa huomioon. Kysymys kuuluukin: onko mikään todella muuttunut?


  1. Hakukoneoptimointi on välttämätöntä
  Hakukoneen (lue Google) merkitys internetliikenteessä ei ole vähentynyt - päinvastoin. Siksi onkin erittäin tärkeää, että Google rakastaisi kotisivujasi ja lähettäisi sinne joka päivä ison kasan ostovalmiita asiakkaita.

  Google-rakkaussuhteen luomiseen ja ylläpitämiseen on tutut kaksi tärkeintä keinoa:
  Sivuillasi pitää olla riittävästi kohderyhmää kiinnostavaa sisältöä (= tekstiä).Sivuillesi pitää olla paljon linkkejä muilta sivustoilta.
  On myös erittäin tärkeää, että yrityksesi näkyvyys Googlen omistamissa kanavissa kuten Googlen kartassa olisi kunnossa. Voit lisätä tietosi sinne itse ilmaiseksi Googlen My Business -sivuilla. Älä menetä toivoasi, se on pahimmassa tapauksessa valitettavan hankalaa, parhaimmillaan erittäin helppoa.

  Ai niin: kotimainen mustikka ;) 
  2. Tehokkain mainonta on maksullista
  Yritäpä viimeistään nyt päästä irti ajattelusta, että markkinoinnin pitää olla ilmaista.

  Sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Instagramissa ei kannata keskittyä omien tuotteiden mainostamiseen vaan tuottaa niihin sisältöä, joka saa kohderyhmäsi kiinnostumaan sinusta ja tarjonnastasi. Kohdenna tämän jälkeen asiakkaallesi suoraa tuotemarkkinointia Facebookin maksullisten mainosten tai Google Adsin kautta. Tämä on tänä päivänä se tapa, jolla somesta saa rahaa.
  3. Sisällön merkitys kasvaa
  Suurin osa kotimaisten matkailuyritysten internetsisällöistä on edelleen suurin piirtein yhtä kiinnostavaa kuin keskikokoisen kunnan viestintä.

  Mikä ihme siinä on, että omassa somessa jo melko mukavasti toimimaan oppinut henkilö jäätyy yrityksen markkinointia tehdessään?

  Muutoksena viiden vuoden takaiseen tiedätkin jo varmasti, että somekanavat eivät näytä käyttäjilleen kuin ne päivitykset, joiden se uskoo heitä kiinnostavan. Sama koskee hakukoneita.

  Miksi siis tehdä surkeita päivityksiä, kirjoittaa tylsiä tuotekuvauksia ja julkaista ankeita kuvia.
  Videomarkkinoinnin tärkeys on myös noussut. Myös siinä kannattaa edetä sisältö edellä. Miksi siis otattaa samanlaisia kopterikameravideoita kuin muutkin? Suosittelisin luottamaan ennemminkin rohkeuteen, erottuvuuteen ja viraalivideoihin.

  Tuota kiinnostavaa sisältöä. Piste.

  Jos et itse jaksa tai osaa, maksa jollekulle, joka jaksaa ja osaa.
  4. Sähköinen varauskanava on must
  Viisi vuotta sitten oli ihan ok olla ilman minkäänlaista sähköistä varauskanavaa. Tänään ei ole. Varsinkin majoituspuolella suuri osa kilpailijoistasi on useissa eri sähköisissä varauskanavissa.

  Se mikä taas ei ole muuttunut, on se, että Suomessa ei ole edelleenkään juuri ole matkailuyritysten omia verkkokauppoja, joista saisi HELPOSTI varattua majoituksen lisäksi aktiviteetit ja muut matkalla tarvittavat palvelut kerralla yhdeltä luukulta.
  5. Konversio kannattaa
  Viidessä vuodessa verkkosivujen tekijät ovat oppineet tekemään entistä kauniimpia sivuja. Valitettavasti suurella joukolla heistä ei ole edelleenkään mitään tietoa siitä, miten tehdään tehokkaampia kotisivuja (lue: miten kotisivujen kautta saa enemmän asiakkaita). Konversion eli tehokkuuden kasvatus kannattaa siis edelleen.

  Jos et tiedä asiasta mitään, kannattaa tutustua omaan konversioklassikkooni vuodelta 2010. Hemmetti se näytti edelleen pätevältä.

  Viidessä vuodessa etenkin erilaisten asiakasarviointien merkitys on noussut entisestään. Näistä tärkeimmät ovat asiakkaiden arviot eli testimonialit omilla sivuilla, TripAdvisor, Booking.comin arvostelut sekä Googlen arvostelut (Reviews).
  + 1 Analytiikan seuranta
  Saadaksesi etulyöntiasemaa kilpailijaasi - joka on varmasti myös kehittynyt viiden vuoden aikana internetmarkkinoinnissa – sinun kannattaa siirtyä hutkijasta tutkijaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraat tarkasti omien sosiaalisen median kanaviesi, sähköisten myyntikanaviesi ja kotisivujesi analytiikkaa.
  Haluatko lisää?
  Tulen jatkossakin päivittämään tätä blogiani hitaasti. Mikäli haluat sähköpostiisi max. 4 kertaa vuodessa erinomaisia ilmaisia internetmarkkinoinnin vinkkejäni, käy tilaamassa yritysuutiskirjeemme Arctic Warriorsien kotimaisen yrityslahjasivun lopusta löytyvästä linkistä. 
  Siirry ihanien internetvinkkien tilaussivulle  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 4.8.2019 Ajankohtainen

  Business Finlandin Innovaatioseteli haku avautui 4.8.2019. Seteli on 6200 € ilmaista innovointitukea

  Tarvitsetko apua kansainvälistymiseen? Entä digitaalisten myynti- ja jakelukanavien etsimiseen kansainvälisiltä markkinoilta? Onko yrityksellä tuoteidea, jota haluaisit jalostaa, muttet tiedä miten? Innovaatioseteli on hyvä apu saada innovatiivista osaamista ja asiantuntija-apua yritykseesi. BusinessFinlandin innovaatioseteli on pk-yrityksille ja mikroyrityksille suunnattu tuki,  jolla yritys voit saada uutta digitaalisen liiketoiminnan muotoilua ja osaamista yritykseen. Setelin arvo on 6 200 €… Lue lisää

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description