Ajankohtaista

 • 10.9.2020 Ajankohtainen

  Bidrag för virtuella kulturpaket

  Under coronapandemin vill vi inspirera kulturarbetare på fältet att skapa nya modeller för våra populära kulturpaket. Därför beviljar vi nu också bidrag för paket som helt eller delvis genomförs med hjälp av digitala verktyg. Det här gäller för följande bidrag: Kultur på dagisKultur i skolanKultur på bibbanKultur i vårdenKultur tillsammans Vi påminner också om att det är extra viktigt att kulturarbetaren och beställaren planerar det digitala kulturpaketets innehåll och upplägg tillsammans, så att det fungerar på bästa möjliga sätt för målgruppen.

  Lue lisää »

 • 9.9.2020 Ajankohtainen

  Vi flyttar till Georgsgatan

  I december flyttar både Kulturfonden och Svenska folkpartiet till nya utrymmen. Efter drygt 22 år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i centrala Helsingfors. – Simonsgatan har tjänat både SFP och Kulturfonden väl under många år. Nu är det dags att gå vidare och vi ser fram emot att fortsätta vår verksamhet på ny adress med nya kontorsutrymmen, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff. SFP och Kulturfonden har sedan 1998 funnits i fastigheten Gryningen i Forumkvarteret. Konstsamfundet var tidigare majoritetsägare i fastigheten, men år 2016 såldes hela Forumkvarteret till börsbolaget Sponda som senare köptes av det amerikanskägda bolaget Blackstone. Fastigheten på den nya adressen, Georgsgatan 27, ägs av Konstsamfundet. Här fanns tidigare Amos Anderssons konstmuseum. – Vi har under flera år varit beredda på att ägarbytet i Forumkvarteret kan påverka våra förutsättningar att finnas på Simonsgatan 8. När det dessutom blev klart att vi står inför en större renovering, blev det naturligt att överväga en ny adress, säger Sören Lillkung, vd på Kulturfonden. På SFP:s partikansli i Helsingfors arbetar totalt 16 personer och på Kulturfondens kansli i Helsingfors 17 personer. Sammanlagt berör flytten närmare 50 personer, eftersom också Svensk Ungdom, Svenska kvinnoförbundet och Svenska bildningsförbundet lämnar Simonsgatan för de nya utrymmena på Georgsgatan 27. Alla organisationer förfogar över egna kansliutrymmen på den nya adressen, men delar bland annat mötesrum. – Flytten berör många och det kommer säkert att kännas ovant till en början. Men, nya ändamålsenliga utrymmen ger nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att trivas.
  Det känns också bra att vi igen kan skapa ett svenskt rum i kvarteret, säger Guseff. I fastigheten på Georgsgatan 27 verkar redan Luckan. – Vi gör nu en renovering för att anpassa våningarna på Georgsgatan 27 till de krav som idag ställs på kansliutrymmen. Vi har haft samma adress i över 20 år och jag hoppas att vi stannar också på nästa adress under en längre tid, säger Lillkung. Samtliga organisationer finns på den nya adressen från och med den 7 december 2020. Om Svenska folkpartiet och Kulturfonden Det nygrundade Svenska folkpartiet startade i början av 1900-talet en insamling som blev grundplåten i Kulturfonden. De insamlade pengarna överläts 1908 till Svenska litteratursällskapet och Svenska folkpartiets kulturfond grundades. Några år senare ändrades namnet till Svenska kulturfonden och år 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland. Idag utser SFP:s partistyrelse fondens samtliga förtroendevalda. Här kan du läsa mera om hur SFP och Kulturfonden hör ihop: https://www.kulturfonden.fi/om-svenska-kulturfonden/historia/ *** Helsingfors den 9 september 2020
  Pressmeddelande Tilläggsinformation och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 7.9.2020 Ajankohtainen

  Bidrag för film- och medieproduktion

  I september är det ansökningstid för bidrag för film- och medieproduktion. Du gör din ansökan i Konstsamfundets ansökningssystem. Med en ansökan ansöker du samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Konstsamfundet och Kulturfonden delar tillsammans ut 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktion. Ansökningstiden är i februari och september. Observera att vi inte ta emot ansökningar om bidrag för film-och medieproduktioner i november. Ansök via Konstsamfundet Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet.  Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Du som sökande behöver inte längre göra två skilda ansökningar – du ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem på adressen https://konstsamfundet.rimbert.fi/. Frågor? Mer information får du av ombudsman Anna Wilhelmson, anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi. 

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Dags att ansöka om bidrag för renovering?

  Nu kan aktiva föreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Också föreningar som beviljats ett Huset mitt i byn-bidrag under 2020 kan ansöka om ett renoveringsbidrag. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni: göra en renoveringsplanlåta konditionsgranska husetha ett positivt finansieringsbesked från en annan finansiär (t.ex. Finlands hembygdsförbund, Museiverket eller NTM-centralen) eller dokumenterad betalningsförmåga Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för: konditionsgranskningplaneringmaterialavslutade projekt Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer om Kulturfondens renoveringsbidrag. Frågor? Kontakt gärna vår ombudsman Matts Blomqvist, matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi,  för noggrannare information.   Inspireras av Vörå ungdomsförenings renovering Här kan du läsa om Vörå ungdomsförenings renoveringsprojekt. Reportaget har publicerats i Kulturfondens årsbok 2019.

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Här kan du se våra Fredrika Runeberg-filmer

  I år firar vi sjukskötarna, årets Fredrika Runeberg-stipendiater, virtuellt. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas med en videoproduktion. Se filmerna här. I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt. På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion. Filmproduktion: Eva Lingon

  Lue lisää »

 • 2.9.2020 Ajankohtainen

  Sjukskötarna är årets Fredrikor

  Vem är vardagshjältarna då världen satt vardagen på undantag? De som alla dagar gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. De som coronapandemin har krävt ännu större uppoffringar av. Årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro går till Sjuksköterskeföreningen i Finland. – Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många riskerar både den egna och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i vårdarna själva, i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället, säger Sandra Alldén, sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf. Fredrika Runeberg-stipendiekommittén gav i år första gången allmänheten möjlighet att nominera sin kandidat för Fredrika Runeberg-stipendiet. Både sjukskötarna som yrkesgrupp och Sjuksköterskeföreningen återkom flera gånger bland de nästan fyrtio förslagen på personer och organisationer som gjort tydliga och samhällsmoderliga insatser. Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framom sin egen säkerhet. Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället har sjukskötarna jobbat hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin. – Att vara vårdare kräver att man är modig, osjälvisk och professionell. Fredrikastipendiet ger både erkänsla och synlighet för jobbet som alla sjukskötare gör. Det visar att sjukskötarna har en viktig roll i samhället. Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb, säger Sandra Alldén. Så här motiverade stipendiekommittén sitt beslut ”Mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen. Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Därför är de väl värda ett stipendium ur den fond vars syfte är att bevara minnet av hennes gärning. Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta nöden. Sjuksköterskeföreningen som grundades 1898 har ett liknande syfte: att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland. WHO har utsett år 2020 till Sjukskötarens och barnmorskans år. Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.” Läs mera om Sjuksköterskeföreningen i Finland på webbplatsen https://www.sffi.fi. Prisutdelningen I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt. På grund av det osäkra coronaläget ordnas inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. Fredrika Runeberg och årets stipendiat uppmärksammas istället med en videoproduktion som från och med onsdagen den 2 september finns på www.kulturfonden.fi. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna. Hon drev ett stort hushåll med tjänstefolk, födde åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid. Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. I kommittén finns representanter för: Finlands svenska Marthaförbund,Svenska kulturfonden,Svenska kvinnoförbundet ochSvenska folkskolans vänner.  Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 2 september 2020 Noggrannare information Sandra Alldén
  verksamhetsledare, sjukskötare
  Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
  045 143 7575
  sandra.allden(at)sffi.fi Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
  kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 1.9.2020 Ajankohtainen

  Nyländska bidrag att söka i september

  Är du verksam i den nyländska skärgården eller inom jordbruket i Västnyland? Då kan du ansöka om bidrag i september. I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Särskilt beaktas: de traditionella näringsformerna såsom fiskeungdomens utbildningsbehovsvenska kulturella strävanden. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag på basis av ett beslutsförslag av styrelsen för Winbergska skärgårdsfonden. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2020 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2021. Läs mer om den Winbergska skärgårdsfonden. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland.västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2020 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2021. Läs mer om Henrik Nysténs testamentsfond. Har du frågor? Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 31.8.2020 Ajankohtainen

  Hallå Österbotten!

  I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Ansökningstiden är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december. 30 enskilda fonder SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Kristinestads kulturfond I september tar vi också emot ansökningar till Kristinestads kulturfond. Du kan ansöka om bidrag för svenskspråkiga kulturella ändamål i Kristinestad. Bland annat för: museala ändamålförskönande av kyrkorna, begravningsplatserna och stadenstudier, forskning och insatser som främjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna Läs mer om Kristinestads kulturfond här. Ansök i september Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Om du har frågor kan du kontakta martin.enroth(at)kulturfonden.fi. Martin Enroth är vår ombudsman i Österbotten. Du som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 31.8.2020 Ajankohtainen

  Ansök om bidrag ur våra specialfonder i september

  Visste du att många av Kulturfondens specialfonder har ansökningstid i september? Ur vissa fonder kan du beviljas bidrag för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier – bland annat skogsbruk, jordbruk, skärgårdskultur och vård av hem och familj. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond
  Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs Nyländska Skärgårdsfond stöder den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Henrik Nysténs testamentsfond
  Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Kristinestads kulturfond
  Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad. Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
  Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Henry och Martta Bertells minnesfond
  Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader. Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
  Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning. Du kan också ansöka om bidrag för: Föreningshusrenovering Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning. Läs mer om bidrag för renovering av föreningshus. Lärlingsstipendium Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2020. Film- och medieproduktion Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem.
    Ansök också i november Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

  Lue lisää »

 • 27.8.2020 Ajankohtainen

  Ansök om utlandspraktik våren 2021

  Ska du ansöka om ett stipendium för utlandspraktik? Tyvärr måste du vänta lite. På grund av coronaepidemin tar vi inte emot ansökningar just nu. Om pandemiläget tillåter tar vi nästa gång emot ansökningar om utlandspraktik våren 2021. Vi har skjutit upp ansökningstiden för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Efter att ha följt med läget på orterna för praktikplatserna och diskuterat med våra samarbetspartner har vi beslutat att inte rekrytera utlandspraktikanter under år 2020. Förutsatt att pandemiläget tillåter det, återupptar vi samarbetet kring praktikprogrammen våren 2021 och rekryterar då praktikanter enligt tidigare modell. Vi informerar på vår webbplats då vi ansökningstiden är aktuell. Vanligtvis erbjuder vi praktikplatser vid tolv kultur- och vetenskapsinstitut utomlands samt vid Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. Här kan du läsa mer om stipendierna för utlandspraktik.

  Lue lisää »

 • 27.8.2020 Ajankohtainen

  Bidrag och stipendier för resor inom Finland

  Planerar du att ansöka om ett resebidrag eller ett fortbildningsstipendium? Under hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar för resebidrag och fortbildningsstipendier för resor inom Finland. På grund av den rådande pandemin behandlar vi tillsvidare inte ansökningar för utlandsresor. I våras gav vi avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Under hösten 2020 tar vi endast emot ansökningar om bidrag för resor inom Finland. Det här gäller följande stipendier: Resebidrag – konst och kulturFortbildningsstipendier – utbildningStudieresor i grupp inom utbildningssektorn Vi uppmuntrar också alla som ansöker om ett resebidrag för resor inom Finland och till Åland att utnyttja möjligheten att beställa avbokningsskydd för både resor och logi.

  Lue lisää »

 • 25.8.2020 Ajankohtainen

  Coronakrisen ska inte stoppa utvecklingen

  Både utbildnings- och kulturfältet tvingas omdefiniera sina verksamhetsformer. Mikaela Nylander, ny ordförande för Svenska kulturfonden, hoppas att svenskspråkiga aktörer och institutioner passar på att se över sina strukturer och styra in på ett mera hållbart spår. Kulturfonden har beredskap att stödja utvecklingsarbetet. Kulturfondens förtroendevalda är samlade till idédagar den 25 och 26 augusti 2020. Under idédagarna, som på grund av coronaläget hålls virtuellt, dras riktlinjer upp för utdelningen år 2021. Idédagarna blir också starten för Mikaela Nylander som i augusti tillträdde som Kulturfondens första kvinnliga styrelseordförande. – Många kommuner tvingas nu in i ett riktigt besvärligt ekonomiskt läge. Tyvärr blir det ofta utvecklingsarbetet som kommunerna först ger avkall på. Här tror jag att Kulturfonden kan spela en viktig roll under det kommande året. Kulturfonden kan inte ta ansvar för kommunernas lagstadgade uppgifter, som att finansiera skolor och daghem, men att stödja innovationer och utvecklingsprojekt är en viktig del av fondens verksamhet, säger Mikaela Nylander. Mikaela Nylander betonar att också forskningen och hela universitets- och högskolesektorn spelar en viktig roll då samhället står inför en stor omorientering.   Också Mikael Svarvar, som från och med början av augusti är Kulturfondens nya delegationsordförande, är oroad över hur coronakrisen fortsättningsvis påverkar kulturfältet.  – Kulturfondens roll blir extra viktig då läget är osäkert. Vi måste ha en riktigt bra dialog med kulturfältet och vara beredda att agera snabbt. Jag ser gärna att vi inom Kulturfonden är extra modiga just nu och vågar satsa pengar på också långsiktiga projekt som ger kulturarbetarna tid för mognad, säger Mikael Svarvar. Strategier och miljoner Under idédagarna får de förtroendevalda också ett förhandsbesked av fondens ägare och förvaltare, Svenska Litteratursällskapet och vd Dag Wallgren, om avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år. Avkastningen har ökat rejält under de senaste åren. Ifjol fick Kulturfonden 40 miljoner till sitt förfogande.  Om Mikaela Nylander Mikaela Nylander var åren 2003-2019 riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och medlem i riksdagens kulturutskott. Hon leder Borgå stadsfullmäktige och är ordförande för bland annat Svenska hörselförbundet och Nylands fiskarförbund. Nylander är också medlem av Yles förvaltningsråd och Kommunförbundets styrelse. Hon har tidigare varit medlem i Nationalgalleriets delegation, medlem i Utbildningsstyrelsens direktion, ordförande för Sydkustens landskapsförbund och ordförande för Sfp:s utbildningspolitiska utskott. Nylander är född 1970 och bor med sin familj i Borgå.   Om Mikael Svarvar Mikael Svarvar är frilansande musiker. Han är sångare och pianist, har uppdrag som kapellmästare och både skriver och arrangerar musik i ett brett musikaliskt spektrum. Svarvar är också lektor i musik vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han är 46 år och bor i Larsmo. Om Kulturfondens förtroendevalda Enligt Svenska kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda – också styrelseordförande och delegationsordförande. Båda ordförandena väljs för en period på tre år och de kan återväljas en gång. Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. Delegationen är Kulturfondens rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna – Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond eller Österbottens svenska kulturfond. I den åboländska direktionen är Johanna Wassholm ny medlem. I den österbottniska direktionen är Mikael Svarvar och Magdalena Udd nya medlemmar. Kulturfonden engagerar också ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden och genrer. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Kulturfondens förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn. Kulturfondens samtliga förtroendevalda presenteras här. *** Svenska kulturfonden
  Pressmeddelande – får fritt publiceras
  Helsingfors den 25 augusti 2020 Noggrannare information: Mikaela Nylander (kommentarer)
  styrelseordförande
  050 511 3029
  mikaela.nylander(at)gmail.com Mikael Svarvar (kommentarer)
  delegationsordförande
  040 716 7179
  svarvar.music(at)icloud.com Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 21.8.2020 Ajankohtainen

  Milstolparna i Kulturfondens filmstöd

  Syftet med bidragen till film- och medieproduktion är både att stödja finlandssvenska filmskapare och att öka antalet produktioner som utspelar sig på svenska i Finland. Sedan millennieskiftet har över 20 miljoner euro beviljats, cirka 1 miljon euro per år. Förutom bidrag till produktioner har också totalt 25 arbetsstipendier beviljats till producenter, regissörer och manusförfattare. Här är milstolparna för hur bidragsformen har vuxit fram vid Svenska kulturfonden. 1976 I en intern utredning konstateras att »den finlandssvenska filmen i dag är en utopi« men att ett stöd till branschen ändå skulle vara »att ta sig vatten över huvudet«. Trots detta håller intresset för det föränderliga mediefältet i sig inom Kulturfonden under hela 1980- och 1990-talen. 1997 Inom ramen för fondens så kallade Framtidsprojekt beviljas de två första bidragen till film och media: distributionsstöd för den finlandssvenska långfilmen Underbara kvinnor vid vatten och ett bidrag till marknadsföringen av den nya ungdomsradiokanalen Radio Extrem. 1999 En filmpolitisk arbetsgrupp tillsätts. Gruppens rekommendationer utmynnar i att Kulturfonden åren 2001–2006 är en av finansiärerna för Pro Film. Man fortsätter att bevilja bidrag för manusarbete, utveckling och produktion av finlandssvenska långfilmer och tv-produktioner. 2014 I samarbete med Svenska Yle och Finlands filmstiftelse arrangeras den första tävlingen för ny finlandssvensk kortfilm. (Tävlingen har sedan dess ordnats tre gånger.) 2017 Bidrag till olika webbformat och radioprogram breddas till att också omfatta andra format som podcast och webb-tv. 2020 Bidrag till produktioner börjar beviljas i samarbete med Konstsamfundet. Ansök om bidrag för film- och medieproduktion i september Sedan februari 2020 beviljar vi bidrag tillsammans med Konstsamfundet. Här kan du läsa om hur du ansöker om bidrag för film- och medieproduktion. Texten publicerades i Kulturfondens årsbok 2019 . Du kan bläddra i årsboken här. Text Anna Wilhelmson

  Lue lisää »

 • 19.8.2020 Ajankohtainen

  Studiefonden delar ut en miljon euro

  Svenska studiefonden delar i år ut en miljon euro i stipendier till studerande. Trots coronakrisen går över hälften av bidragen till studier och praktik utomlands. – Coronakrisen har tvingat hundratals studerande att inhibera sina planer på studier eller praktik utomlands. Vi vill hjälpa de studerande som trots de ändrade planerna har stora omkostnader för en utlandsvistelse de kanske går helt miste om, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden. Sammanlagt delar Studiefonden i år ut över 800 000 euro till studerande och nästan 160 000 euro till läroinrättningar. Studiefonden har i år beviljat nästan 800 studerande vid högskolor och universitet ett stipendium för utbytesstudier, utlandspraktik och studier i Finland. Totalt fick Studiefonden i år 1051 ansökningar. Det är fler ansökningar än år 2018 och 2019. Ungefär hälften av bidragen beviljades för utbytesstudier eller utlandspraktik och hälften för studierelaterade kostnader i Finland. I år fick många studerande ändra sina planer på grund av den globala coronakrisen. En del av stipendiemottagarna kunde genomföra sin utlandsvistelse enligt planerna, medan andra fick avbryta eller avboka sin utbytesperiod. Alla som beviljats bidrag av Studiefonden för studier eller praktik utomlands har möjlighet att vänta med att lyfta sitt stipendium tills situationen med coronapandemin klarnar. – Några stipendier kommer att bli oanvända, men det är svårt att i det här skedet säga hur många. Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, medan beloppen för utbytesstudier är mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Nästan 160 000 euro till läroinrättningar Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildning och folkhögskolor bidrag för utdelning som elevstipendier. I år fick 50 skolor totalt 158 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning. Om Svenska studiefonden Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan: Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet rfSvenska folkskolans vänner rfLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr *** Pressmeddelande, Svenska studiefonden
  Helsingfors den 19 augusti 2020 Noggrannare information och kommentarer Katja Zevallos
  ombudsman
  Svenska studiefonden
  kontakt(at)studiefonden.fi

  Lue lisää »

 • 12.8.2020 Ajankohtainen

  Kulturfondens fester blir filmer

  Varje vår brukar Kulturfonden bjuda in till vårfest för att fira vår utdelning, våra pristagare och utbildning och kultur på svenska i Finland. På grund av coronakrisen blir årets vårfester filmer.   I år planerade vi att fira Kulturfondens vårfester i Vasa, Åbo och Helsingfors först på hösten. På grund av coronaviruset kunde vi inte fira vårfesterna i mitten av maj och vi beslöt att skjuta upp festerna till september-oktober då vi hoppades att coronakrisen skulle vara över. Eftersom läget fortfarande känns osäkert och vi vill att alla ska känna sig trygga på våra evenemang, har vi nu bestämt att fira vårfester nästa gång våren 2021.   Vårfestprogrammet blir filmer Programmet som vi planerat för festerna 2020 har arbetsnamnet Var är du hemma? – Sju röster om Svenskfinland. Vi ville presentera sju svenskspråkiga personer med sina rötter i Finland, alla framgångsrika – och alla aktiva utomlands. Vi ville ta reda på vad de tänker de om det svenska i Finland? Är de stolta? Tacksamma? Oroliga? Hoppfulla? Ett antal personer skulle dela med sig av sina perspektiv på hemhörighet, nätverk och anknytning – professionellt och socialt. Vi producerar nu videoklipp där det planerade programmet framförs i lite annan tappning. Följ oss på våra kanaler på sociala medier –vi publicerar videoklippen i oktober. Läs mer om årets pristagare Trots att vårfesterna flyttades uppmärksammade vi Kulturfondens pristagare i maj. Här kan du läsa reportage med pristagarna. Jakob Höglund fick Kulturfondens stora pris 30 000 euro. Estrids bokklubb fick Kulturfondens pris på 15 000 euro. Mats Liljeroos fick Kulturfondens pris på 15 000 euro. Holger Wikström fick Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Dag Andersson fick Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro. Österbottens svenska kulturfonds pris på 15 000 euro gick till Annika Åman och Alexandra Mangs på Unga scenkompaniet.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description