Ajankohtaista

 • 28.1.2022 Ajankohtainen

  Ansök om stipendium från Studiefonden

  Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari 2022 kan du ansöka om stipendium från Svenska studiefonden. Du som ansöker om ett stipendium ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,vara heltidsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram vid en högskola eller ett universitet ochha svenska som modersmål eller studiespråk. Studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och utomlands.  Du kan få stipendium för: studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland,heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland ochför utbytesstudier och utlandspraktik (minst två månader) som räknas tillgodo i slutexamen. Utlandsvistelse och coronakrisen Trots att coronakrisen skapar osäkerhet tar Studiefonden emot ansökningar om stipendium för utlandsvistelse. Du kan ansöka om stipendium för en inplanerad utlandsvistelse om du uppfyller kraven ovan. Om dina planer förändras efter att du beviljats bidrag på grund av pandemiläget är vi flexibla med ditt stipendium. Stipendium för första examen Du ska studera för din första examen på samma utbildningsnivå. Till exempel: om du har avlagt kandidatexamen och nu studerar för magisterexamen inom samma utbildningsområde, räknas det här som din första examen. Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande.beviljar inte stipendier retroaktivt. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. Så här ansöker du Du hittar noggrannare information om stipendierna på den här webbsidan. Du gör ansökan via Kulturfondens ansökningsprogram. Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna. Du kan också kontakta Studiefondens ombudsman Katja Zevallos. Du når Katja: per mejl på kontakt(at)studiefonden.fiper telefon +358 50 554 8800 (må-to kl. 9.30-13.00).   Ifjol delade Studiefonden ut stipendium till över 700 studerande. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet r.f.Svenska folkskolans vänner r.f.Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr. Studiefondens ombudsman är anställd hos Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 27.1.2022 Ajankohtainen

  Ordkonst intresserar, men nu behövs pedagogutbildning och statliga pengar

  Mycket bra börjar med ordkonst. Ordkonst – kreativt skrivande och berättande – är ett av nio ämnen inom den grundläggande konstundervisningen i Finland. Kanske också ett av de mest förbisedda konstämnena. Inom ordkonst är finansieringen svajig, strukturerna är luddiga och en utbildning för pedagoger saknas. De slutsatserna drar Monica Martens-Seppelin i sin färska utredning Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält som hon gjort på uppdrag av Svenska kulturfonden. Martens-Seppelin säger att ordkonsten har en förvånande svag ställning i Svenskfinland. När läs- och skrivfärdigheterna blir sämre borde väl ett ämne som bygger på språkanvändning, litteratur och berättande stå högt i kurs? – Många barn och unga är vana att läsa korta vardagliga meddelanden, men behöver hjälp för att komma igång med den fördjupade läsningen, den som behövs för inlärning och för att förstå längre texter. Här spelar skönlitteratur en viktig roll, och i förlängningen också ordkonsten, säger Martens Seppelin. Illustration: Maria Sann Inom ordkonst är fokus på att locka unga till läsning via lek och upplevelser; man jobbar metodiskt och kreativt med att väcka intresset för litteratur, läsa, skapa och skriva berättelser tillsammans, uttrycka sig och som bonus få ett bättre språk och en bättre läsförståelse. Att ordkonsten ändå inte är särskilt utbredd beror enligt Monica Martens-Seppelin främst på den statliga finansieringen. Eller snarare bristen på den. – Idag får endast en finskspråkig ordkonstskola statsandelar enligt undervisningstimme, de andra finansieras med andra offentliga medel eller av kommuner, fonder och stiftelser. På gräsrotsnivå finns bra aktörer, men utan pålitlig finansiering är det svårt att skapa strukturer, hitta hugade utbildningsanordnare och engagera lärare. Många kommuner och regioner väljer helt enkelt att inte ordna ordkonstundervisning, säger Martens Seppelin. Den andra stora utmaningen är avsaknaden av en utbildning för ordkonstpedagoger. – Inom alla andra ämnen i grundläggande konstundervisning finns en utbildningsväg för pedagoger. Inom ordkonst saknas den både på svenska och finska. Under de senaste åren har lärare, litteraturvetare, scenkonstpedagoger och bibliotekarier deltagit i en ordkonstfortbildning som ordnas på svenska, men en regelrätt utbildning behövs definitivt. Illustration: Maria Sann Hur ska man då råda bot på bristen på pedagogutbildning och i förlängningen bristen på ordkonstundervisning? Martens-Seppelin har jämfört olika modeller för hur ordkonstpedagoger kunde utbildas och fortbildas. – Jag föreslår att Åbo Akademi borde ordna en utbildning för ordkonstpedagoger. Här finns ett stort utbud av både ämnesstudier och forskning inom litteraturvetenskap, svenska språket och pedagogik – ordkonstens tre nyckelområden. Dessutom har ÅA fokus på barn- och ungdomslitteratur. Yrkeshögskolan Novia utbildar å sin sida redan både scenkonst- och musikpedagoger, så här kunde man hitta synergier inom en yrkeshögskoleutbildning för ordkonstpedagoger. En utbildningsmodell kunde vara att ordna fristående behörighetsgivande pedagogiska studier för ordkonstlärare. Ett långsiktigt mål borde vara en magisterutbildning med fokus på kreativt skrivande, litteratur och ordkonstpedagogik. – Jag hoppas att förslagen faller i god jord inom Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, men viktigast av allt är ändå att undervisnings- och kulturministeriet reagerar. Utan statlig finansiering är det svårt att skapa rättvisa och långsiktiga lösningar. *** Svenska kulturfonden
  Torsdagen den 27 januari 2022
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Noggrannare information Monica Martens-Seppelin presenterar sin utredning på Kulturfondens webbseminarium fredagen den 28 januari kl. 14.30-15.45. Sändningen är öppen för alla. Läs mera om seminariet och bekanta dig med utredningen. Vill du se sändningen i efterhand? Du hittar den på Kulturfondens Youtube-kanal. Monica Martens-Seppelin (kommentarer)
  utredare och rektor för Sydkustens ordkonstskola
  050 330 8234
  monica.martens-seppelin(at)sydkusten.fi Berndt-Johan Lindström (kommentarer om Kulturfondens roll)
  ledande ombudsman, utbildning
  040 838 1358
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm (porträttbild på utredaren och illustrationer)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 27.1.2022 Ajankohtainen

  Kulturfonden delar ut drygt 80 000 euro ur nyländska specialfonder

  Över 25 000 euro delas ut till den nyländska skärgården ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond. Nästan 60 000 euro delas ut till projekt inom lantbruket i västra Nyland ur Henrik Nysténs testamentsfond. Ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond delas ut totalt över 25 000 euro. Tio sökande får bidrag för att bland annat bygga ett jaktskjul, skaffa solpaneler och luftvärmepump och förbättra en båtbrygga. – Många av bidragen ger invånare i den nyländska skärgården bättre möjligheter till företagsamhet och ideellt arbete för närmiljön. Glädjande många vill driva projekt med fokus på hållbarhet och miljöförbättrande åtgärder, säger Matts Blomqvist som är Kulturfondens ombudsman i Nyland. Här kan du kolla vem alla som får bidrag ur Minister Kristian Gestrins skärgårdsfond. Ansökningarna till Gestrins fond behandlas först i en egen styrelse som består av Christina Gestrin (ordförande), Eddina Gestrin och Robert Andersson. Kulturfondens styrelse tar sedan beslut om bidragen. Henrik Nysténs testamentsfond Yrkeshögskolan Novia får 55 000 euro ur Nysténs testamentsfond för det tredje och sista året av projektet Lantbruk 2.0. Teman som är centrala i projektet är hållbara lantbruksnäringar i Nyland, cirkulär ekonomi och en livskraftig matproduktion som gynnar den lokala ekonomin. Degerby lantmannagille får 3 500 euro för sin verksamhet. Kulturfondens styrelse tar beslut om bidragen. Om fonderna Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Båda nyländska fonderna har ansökningstid i september – Nystén varje år och Gestrin vart annat år. Kulturfonden består av ca 490 enskilda fonder.

  Lue lisää »

 • 23.1.2022 Ajankohtainen

  Luontomatkailu-kohteille kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta -valmennuspaketti

  Tuotteistimme uusia valmennuspolkuja yhdessä yhdessä NiceGroup asiantuntijayhteisön kanssa. Yksi uusista valmennuspoluistamme on Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta valmennuspaketti. Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta valmennuspaketti on luontomatkailukohteille ja yrityksille suunnattu 12 päivän valmennuspolku, jonka tuloksena syntyy: Kilpailukykysempi matkailukohde Inspiroivampi ydintarina ja yhdintarinaa tukevia tarinallistettuja palveluita Asiakaslähtöisiä tuotteistettuja elämyksiä Uutta osaamista Enemmän yhteistyötä Päivistä voi myös räätälöidä haluamansa pienemmän kokonaisuuden. Tutustu valmennuspolkuun … Lue lisää The post Luontomatkailu-kohteille kansainvälistä vetovoimaa ja ostettavuutta -valmennuspaketti first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 20.1.2022 Ajankohtainen

  Visit Finland Akatemia

  Visit Finland on perustanut parnerivalmentajaverkoston ja nimittänyt sen Visit Finland Akatemiaksi. Valmentajaverkoston valmentajat antavat valmennusta matkailuyrityksille, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen valmennuskokonaisuuksina. Valmentajat tuottavat matkailuelinkeinon käyttöön Visit Finland Akatemia-konseptin alaisia valmennuksia ja valmennuskokonaisuuksia. Kenelle Visit Finland Akatemian valmennukset ovat tarpeen? Visit Finland Akatemian valmennukset on suunnatty yrityksille, jotka hakevat kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yrityksille, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta ja apua tuotekehitykseen… Lue lisää The post Visit Finland Akatemia first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 11.1.2022 Ajankohtainen

  Vad händer på Kulturfonden 2022?

  Utbildning och kultur på svenska i Finland är vår grej. Men vad satsar vi extra mycket på i år? Läs vår verksamhetsplan här. I verksamhetsplanen kan du läsa om Kulturfondens ändamål, vision och uppdragstrategiska mål för åren 2020–2025pågående strategiska satsningarstrategiska satsningar under planering Klicka här för att läsa Svenska kulturfondens verksamhetsplan 2022. Vår verksamhetsplan är främst ett verktyg för tjänstemän och beslutsfattare. Vårt mål är inte att styra våra sökandes verksamhet.

  Lue lisää »

 • 7.1.2022 Ajankohtainen

  Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut käytössäsi

  Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia asiantuntijapalveluja, joiden avulla voit kehittää esimerkiksi yrityksesi digitaalista liiketoimintaa, verkkokauppaa, digitaalista jakelua, tuotteita, markkinointi ja myyntiä. Palvelun hinta on 325 € / päivä + alv. Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Suunnitteletko yrityksellesi kasvua kotimaassa, kansainvälistymistä tai omistajanvaihdosta?  Mietitkö liiketoiminnan digitalisointia tai kaipaatko markkinoinnille uutta suuntaa? Onko yritykselläsi rekrytointisuunnitelmia? Vai haluatko tukea innovaatiollesi? Voit löytää avun näihin … Lue lisää The post Ely-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut käytössäsi first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 21.12.2021 Ajankohtainen

  Vi börjar året med journalister

  Jobbar du som journalist, konstkritiker eller recensent på svenska, på finska eller i ett annat nordiskt land? Eller studerar du journalistik? I januari tar vi emot bidragsansökningar om Kulturfondens och Konstsamfundets journaliststipendier. Myös suomenkieliset toimittajat voivat hakea apurahaa. Vuodesta 2022 alkaen myös suomenkieliset journalistit, jotka kirjoittavat ruotsinkielisistä teemoista suomenkielisiin medioihin voivat hakea apurahaa. Nytt för år 2022 är att vi beviljar bidrag också för finskspråkiga journalister som vill berätta om det svenska i Finland i finskspråkiga medier och för nordiska journalister, recensenter och kritiker som skriver i nordiska medier om konst och kultur på svenska i Finland. Vi beviljar stipendier för journalistik- och fotostuderandes obligatoriska praktik på en redaktion som utbildningsenheten godkänner journalister som är yrkesverksamma på svenska i Finland och ska jobba 1-3 månader på en tidningsredaktion i ett annat nordiskt land journalister som är yrkesverksamma i Norden och ska jobba 1-3 månader på en svenskspråkig tidningsredaktion i Finland journalister som för finskspråkiga medier ska skriva om det svenska i Finlandrecensenter som i andra nordiska länder ska skriva om konst och kultur på svenska i Finland fortbildning, nätverkande och konstkritik för yrkesverksamma journalisteratt öka unga journalisters kunskap om Norden Via länkarna ovan kan du läsa mera om de olika typerna av journaliststipendier. Ansökan är öppen mellan den 1 och 31 januari 2022. År 2022 tar vi emot ansökningar om journaliststipendier, dock INTE studerandestipendier, också mellan den 1 och 30 september. Journaliststipendierna beviljas i samarbete mellan Kulturfonden och Konstsamfundet, men du riktar din ansökan endast till Kulturfonden. Du kan också ansöka om Kulturfondens resestipendier för journalister. Resestipendierna kan du ansöka om under hela året. Läs mer om resestipendierna här. Vår ledande kulturombudsman Åsa Juslin, +358 50 325 0825, asa.juslin(at)kulturfonden.fi, berättar mera om alla journaliststipendier.

  Lue lisää »

 • 21.12.2021 Ajankohtainen

  Skön jul och ett nytt gott år 2022

  Vi önskar alla våra samarbetsparter, sökande och donatorer en fridfull jul och en bra början på det nya året. Årets julhälsning är en illustration på vårt nya Helsingforskansli på Georgsgatan 27. Den stämningsfulla julbilden är skapad av Maija Hurme. I samband med jul och nyår tar några i vår personal ut övertidsledigt, medan andra jobbar på kansliet eller på distans med beredningen av de drygt 2 800 ansökningar som vi fick i november. Från och med måndagen den 3 januari når du oss alla som vanligt igen.

  Lue lisää »

 • 20.12.2021 Ajankohtainen

  Över 50 föreningar får bidrag för renovering

  Kulturfonden delar ut över 250 000 euro i renoveringsbidrag till föreningar. I år kunde föreningar för första gången söka två olika renoveringsbidrag – ett för planering och konditionsbedömning och ett för renoveringsåtgärder. I år får 25 föreningar bidrag för konditionsbedömning och planering. Vi delade ut nästan 75 000 euro. Bidraget är högst 5 000 euro. Här kan du kolla vilka alla föreningar som i år fått bidrag för planering. Nästan 180 000 euro fördelades mellan 28 föreningar för renoveringsåtgärder. Bidraget är högst 10 000 euro. Här kan du se vilka föreningar som fått bidrag för renoveringsåtgärder under 2021. Ansök i april och september Ansökningstiden för båda bidragen är årligen i april och september. Läs mer om bidrag för konditionsbedömning och planering och bidrag för renoveringsåtgärder. Har du frågor? Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi).

  Lue lisää »

 • 16.12.2021 Ajankohtainen

  Över 100 000 euro till kandidater i välfärdsområdesvalet

  I slutet av januari ordnas det första välfärdsområdesvalet. Vi har gett 110 000 euro till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland som fördelar pengarna bland kandidater som verkar för tvåspråkighet.
  Att få vård på sitt modersmål är livsviktigt, men inte alltid en självklarhet. I välfärdsområdesvalet är fokus på social- och hälsovårdsfrågor och därför är språkfrågan extra viktig. Det säger Ted Urho som är ombud på Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland. – Social- och hälsovårdsreformen är en av de största reformerna på väldigt länge. Det är en stor förändring då frågor som tidigare avgjorts i kommunerna flyttar till välfärdsområdet. Till exempel i Västra Nylands välfärdsområde, som sträcker sig från Esbo till Hangö, ska 79 ledamöter fatta beslut om vården, säger Ted Urho.
  Kulturfondens bidrag går till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, men pengarna hamnar i slutänden hos olika partiers kandidater som inom politiken verkar för ett tvåspråkigt Finland. Kandidater ska senast 21.12.2021 lämna in ansökningar till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland, som sedan fördelar bidragen enligt de politiska styrkeförhållandena. Cirka 70 procent av bidragen går till Svenska folkpartiets kandidater och cirka 30 procent till kandidater från andra partier. Om Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland verkar för ökad förståelse för och kunskap om Finlands tvåspråkighet och stärkt representation av svenskspråkiga i riksdag och regering. Stiftelsen arbetar för att båda nationalspråkgrupperna på likvärdiga grunder ska kunna delta och göra kampanj inför allmänna val.
  Läs mera på www.tvasprakiga.fi. Kulturfonden stöder Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland med verksamhetsbidrag och under valår också med kampanjbidrag. Alla Kulturfondens bidrag till stiftelsen sedan 2014 har publicerats på webbsidan beviljade.kulturfonden.fi. Har du frågor om Kulturfondens bidrag till Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland? Kontakta soren.lillkung(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • 16.12.2021 Ajankohtainen

  Nya Elfvik-stipendiater

  Tidigare under hösten tog vi emot ansökningar om att bo och jobba i Elfvik-ateljéerna i Victoriakvarteret i Helsingfors. Vi har nu utsett nio stipendiater som får flytta in i Elfvik-ateljéerna under 2022. Intresset för lägenheterna var stort och vi fick 41 ansökningar. Kulturfondens vd, kulturombudsman och fastighetschef behandlade alla ansökningar. Alla sökande har fått besked. De nya Elfvik-stipendiaterna är: Lidia BäckFreja BäckmanMartin BergströmLinda GranforsDuque HumbertoKenneth KvarnströmAnna-Sofia Nylund-AllénJani Anders PurhonenJonatan Sundström Stipendiaterna flyttar in under år 2022. Ateljélägenheterna uthyrs på fem år. Om Elfvik-ateljéerna Kulturfonden äger 14 ateljélägenheter i Victoriakvarteret via Lise och Thelma Standertskjölds specialfond. Elfvik-ateljéerna hyrs ut som stipendiebostäder till svenskspråkiga professionella konstnärer. Ateljéstipendierna beviljas för förtjänstfull verksamhet som skapande konstnär. Lägenheternas storlek varierar mellan 68,5 och 106,5 m². I mars 2017 utsåg vi de fjorton första stipendiaterna som fick flytta in i de splitternya Elfvik-ateljéerna i Victoriakvarteret i Helsingfors. Läs mer om Elfvik-ateljéerna här. Anmäl ditt intresse Eftersom lägenheter ibland blir lediga innan femårsperioden är slut, är ansökningsformuläret öppet hela året på vår webbplats. Kom ihåg att bekräfta din ansökan en gång om året. (Du får en mejlpåminnelse via vårt ansökningssystem.) Lise och Thelma Standertskjölds fond Lise och Thelma Standertskjölds fond grundades i enlighet med Lise och Thelma Standertskjölds inbördes testamente 31.5.1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente 19.12.1965. Testamentets bestämmelser fullföljs genom att medlen används till i första hand bostäder ”för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland, vilka är i behov av rekreation, vård eller pensionärsbostäder”. Fonden äger också 33 lägenheter i Folkhälsans seniorhus Majblomman i Helsingfors och Vindängen i Esbo. Har du frågor? Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi).

  Lue lisää »

 • 14.12.2021 Ajankohtainen

  Vem får Kulturfondens pris 2022?

  Nu har du möjlighet att föreslå personer eller grupper som gjort viktiga insatser för det svenska i Finland. Vem tycker du ska bli Svenska kulturfondens pristagare år 2022? Vi premierar varje år personer och/eller grupper som har gjort betydande insatser för kunnande, kreativitet och kompetens – antingen nationellt eller regionalt. Pristagarna kan verka inom utbildning och forskning, konst och kultur eller föreningsliv på svenska i Finland. Formuläret var öppet till den 23 januari 2022. Vi fick 40 goda förslag. Vem har redan fått pris? De som tidigare har belönats för modiga, nyskapande och extraordinära insatser sedan 1997 hittar du här. Vi undviker att prisbelöna samma personer flera gånger, så kolla gärna listan innan du lämnar in ditt förslag. Hur utses pristagarna? Kulturfondens prisgrupp och regionala direktioner samlas i början av året för att diskutera möjliga pristagare. Prisgruppen består av delegationens ordförande Mikael Svarvar (ordförande för prisgruppen)styrelsens ordförande Mikaela Nylanderstyrelsens och delegationens vice ordförandeytterligare en medlem från både styrelsen och delegationen Kulturfondens styrelse och delegation tar det slutliga besluten om pristagarna. Pristagarna offentliggörs och premieras i mitten av maj. Tre Svenska dagen-pristagare belönas först i november.

  Lue lisää »

 • 14.12.2021 Ajankohtainen

  Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

  Välkommen på webbseminarium med ordkonst i fokus. På grund av coronaläget blir evenemanget digitalt – du kan antingen följa det som planerat fredagen den 28 januari 2022 kl. 14.30-15.45 eller kolla sändningen senare. Du kan se hela webbseminariet på Kulturfondens Youtube-kanal. Varför utbildas inte ordkonstlärare på svenska i Finland? Monica Martens-Seppelin har granskat ordkonstfältet och tagit reda på hur ordkonstpedagoger kunde utbildas på svenska i Finland.

  Svenska kulturfonden finansierade utredningen och bjuder nu på ett seminarium med ordkonst i fokus.

  Webbseminariet är för dig som är
  • ordkonstlärare eller pedagog,
  • utbildningsarrangör,
  • bibliotekarie,
  • författare eller litteraturvetare,
  • aktiv inom läsfrämjande,
  • beslutsfattare eller
  • intresserad av ordkonst.

  Du följer seminariesändningen på adressen https://event.kulturfonden.fi. Du kan läsa utredningen, som har illustrerats och formgetts av Maria Sann, på www.kulturfonden.fi – Publikationer.

  Sprid gärna inbjudan i dina nätverk.
  Program 14.30 Välkommen
  Sören Lillkung och Katarina von Numers-Ekman
  Svenska kulturfonden

  14.35 Ordkonst – berättelsernas konst och litteraturens hem
  Videopresentation

  14.40 Ordkonst – framtidens utbildningsvägar och arbetsfält
  Monica Martens-Seppelin, utredare och rektor för Sydkustens ordkonstskola

  15.00 Varför är ordkonst så viktigt?
  Tiina Åhlgren, ordförande för Föreningen för ordkonstundervisning i Finland och rektor för Vantaan sanataidekoulu
  15.10 Hur ska vi gå vidare?
  Henrika Andersson, skådespelare, författare och läsambassadör
  Peter Nynäs, dekan för fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi

  Katarina von Numers-Ekman, ombudsman vid Svenska kulturfonden, leder samtalen.

  15.35 Musikstund
  Sofie Lundell, singer-songwriter och doktorand inom ordkonst

  15.45 Seminariet avslutas  Noggrannare information om seminariet Katarina von Numers-Ekman
  ombudsman
  katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi
  tfn 050 360 7436

  Mia Smulter
  producent
  mia.smulter(at)kulturfonden.fi
  tfn 0400 774 500

  Lue lisää »

 • 14.12.2021 Ajankohtainen

  Över 1,3 miljoner euro till Österbotten

  Nu delar Svenska kulturfonden ut över 1,3 miljoner euro ur österbottniska specialfonder. De över 600 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten. Svenska Österbottens kulturfond Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) består av 30 specialfonder. Ur specialfonderna inom SÖK delar vi nu ut totalt över en halv miljon euro. – Ansökningarna var väldigt varierande och mångsidiga. I år beviljade vi ur Åke Finells fond många bidrag för forskning inom skogsbruk, säger Martin Enroth, Kulturfondens ombudsman i Österbotten. De två största fonderna inom SÖK är Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och Henry och Martta Bertells minnesfond. Över 100 studerande får stipendium ur Inga, Valdemar, Ann-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Westbergs fond delar ut nästan 85 000 euro. Totalt 162 studerande ansökte om bidrag ur Westbergs fond. Alla beviljade stipendium ur Westbergs fond finns listade här. Henry och Martta Bertells minnesfond delar ut sammanlagt över 220 000 euro till nästan 420 studerande. Här kan du se vem som fick stipendium ur Bertells minnesfond. Ur de övriga specialfonderna inom SÖK delades ut nästan 240 000 euro till knappt 90 sökande. Totalt 224 ansökte om bidrag. Här kan du bekanta dig med bidragsmottagarna inom SÖK. Nästan 30 utvecklingsprojekt i Sydösterbotten I år tog vi för första gånger emot ansökningar om bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Intresset var stort och 95 sökande gjorde anspråk på nästan tre miljoner euro. Av dem beviljas 28 sökande bidrag på sammanlagt 720 000 euro. Ungefär hälften av projekten beviljas bidrag för fleråriga projekt. Martin Enroth är glad över att så många vill driva goda utvecklingsprojekt. –  De regionala utvecklingsprojekten bidrar till att stärka och utveckla Sydösterbotten. Projekten som nu får bidrag är både modiga och inspirerande, säger Enroth.  Bidragen är mellan 2 500 euro och 80 000 euro. Några exempel på projekt som får bidrag: Dialog – ett dramapedagogiskt kollektiv rf får 24 000 euro för att skapa och utveckla dramatiserade guidningar för barn och unga i ÖsterbottenFörebyggarna rf får 70 000 euro för ett flerårigt projekt om ungdomskulturens utveckling i NärpesKristinestads näringslivscentral får 45 000 euro för en tankesmedja i Sydösterbotten Bekanta dig med alla projekt som beviljats bidrag ur Frans Henriksons testamentsfond här. Kristinestads kulturfond delar ut över 36 000 euro Kristinestads kulturfond delar ut bidrag för över 36 000 euro till 14 sökande. Bidragen är mellan 500 och 10 000 euro. Bidragen går till både organisationer och privatpersoner som är verksamma i Kristinestad. Bekanta dig med alla beviljade bidrag ur Kristinestads kulturfond. Bakgrund Bidragen fördelas ur flera österbottniska specialfonder enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Alla österbottniska specialfonder hade ansökningstid i september. Kulturfondens styrelse fattade beslut om bidragen i december. Bidragen kan lyftas från och med januari 2022. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Tisdagen den 14 december 2021 – publiceringsfritt Noggrannare information: Martin Enroth
  ombudsman, Österbotten
  martin.enroth(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 715 4697 Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 537 1494

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description