Ajankohtaista

 • 4.5.2020 Ajankohtainen

  Mikael Svarvar leder Kulturfondens delegation

  Mikael Svarvar blir ny delegationsordförande för Svenska kulturfonden. Svarvar efterträder Ann-Luise Bertell vars mandatperiod tar slut i juli 2020. Sfp:s partistyrelse har utsett Mikael Svarvar till ny ordförande för Kulturfondens delegation. Sfp:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd med beslutet. – Svarvar har lång och gedigen erfarenhet av kulturlivet och den kommer väl till pass i ledningen av Kulturfondens delegation. Han och Mikaela Nylander kommer att utgöra ett bra team som kan se till att utbildnings- och kulturröster från hela Svenskfinland tas i beaktande i Kulturfondens arbete, säger Henriksson. Mikael Svarvar är frilansande musiker. Han är sångare och pianist, har uppdrag som kapellmästare och både skriver och arrangerar musik i ett brett musikaliskt spektrum. Nu jobbar Svarvar som lektor i musik vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad. Han är 46 år och bor i Larsmo. – Delegationen har under de senaste åren utvecklats till ett sakkunnigorgan inom Kulturfonden. Svarvars kompetenser befäster den här rollen. Just nu är särskilt utrymmet mellan de olika konstområdena intressant. Också här ser vi att Svarvar med sin erfarenhet är väl rustad att sköta utvecklingen, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Mikael Svarvar vill också själv sätta fokus på kulturell mångfald. Han vill vara med om att ta reda på vad som behövs för att kulturen ska frodas – idag och i framtiden. – När konstutövare och kulturarbetare från olika konstformer möts händer ofta bra saker. Det här hoppas jag att jag nu via Kulturfonden får vara med om att lyfta fram och stödja, säger Mikael Svarvar. Hela kulturfältet är just nu i en svår situation. Mikael Svarvar väljer ändå att se de möjligheter som på sikt öppnas för många aktörer. – Det här utmanande läget kan samtidigt ge nycklar till nya möjligheter, nya samarbeten och nya plattformar. Nu har vi som är kulturarbetare, konstnärer och utbildare chans att stanna upp och fundera på våra värderingar i samhället och i livet. Vi fortsätter framåt, men just nu på andra villkor, säger Mikael Svarvar. Kulturfonden beviljade i mars Mikael Svarvar ett arbetsstipendium på ett år. I och med uppdraget som delegationsordförande har Svarvar meddelat att han inte tar emot stipendiet. Svarvar efterträder Ann-Luise Bertell som lett delegationen sedan 2014. Mikaela Nylander utsågs i februari till Kulturfondens styrelseordförande. Både Nylander och Svarvar tillträder den 1 augusti 2020. Båda har valts för tre år och kan återväljas en gång. Sören Lillkung tillträdde som vd för Kulturfonden i maj 2018 och är utnämnd på fem år. Här presenteras Kulturfondens samtliga förtroendevalda. Enligt Kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda och vd. Om Kulturfondens delegation Kulturfondens delegation bistår styrelsen med kunskap från konst- och utbildningsfältet. Den är ett rådgivande organ som samlar bred sakkunskap från olika regioner och verksamhetsområden. Delegationens ordförande deltar i styrelsemötena, men utan beslutanderätt. *** Pressmeddelande – Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 4 maj 2020 Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar och porträttbilder på Mikael Svarvar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi Mikael Svarvar (du når honom måndag efter kl. 11)
  040 716 7179
  svarvar.music(at)icloud.com

  Lue lisää »

 • 1.5.2020 Ajankohtainen

  Kulturhuset Fokus får 3,5 miljoner euro

  Planerna på ett nytt kulturhus i Karis har tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022. (Lehdistötiedote suomeksi alla) – Bidraget på 3,5 miljoner euro är det näst största i SKUI:s historia. De finlandssvenska fonderna står tillsammans för ungefär 6,5 miljoner euro av budgeten för de utrymmen som Stiftelsens Fokus i västra Nyland ska äga. Det här är ett unikt projekt där också de regionala fondernas bidrag varit avgörande, säger Johan Johansson, direktör för SKUI. Kulturhuset beräknas stå färdigt hösten 2022. Det ska då inhysa teater, studio, bibliotek, utrymmen för musikundervisning, kafé, galleri och andra utrymmen för kultur. De största hyresgästerna i huset blir Raseborgs stad och Västnyländska ungdomsringen, som bland annat upprätthåller TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater. – Kulturens betydelse för välmående ökar, i samhället och särskilt i lokalsamhället. Kulturproduktionen är viktigast, men också väggar och tak har stor betydelse. Fokus kommer att erbjuda bådadera i Västnyland. Då dessutom både TryckeriTeatern och Raseborgs sommarteater ofta varit språngbrädor för unga talanger från andra regioner, finns det också en allfinlandssvensk dimension i projektet, säger SKUI:s styrelseordförande Stefan Wallin som också leder Kulturfondens styrelse. Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över samarbetet med fonderna. – I staden är vi glada över att tillsammans kunna skapa ett hus med så här mycket aktivitet för raseborgare. Kulturhuset Fokus är en helhet som ingen enskild aktör kunde skapa. Positiva projekt som ger framtidstro är särskilt viktiga nu, då många är i en utmanade situation, säger Anders Walls. Hela projektbudgeten är cirka 10,5 miljoner euro. Av det här beloppet står staden Raseborg för knappt hälften och stiftelsen Fokus i västra Nyland för resten. Förutom SKUI deltar också följande fonder och stiftelser i finansieringen:
  – Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo
  – Sophie von Julins Stiftelse
  – Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
  – Föreningen Konstsamfundet
  – Svenska Folkskolans vänner Byggherre är det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Fokus. Byggherrekonsult är Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab och huvudplanerare Marcus Ahlman vid Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab Om SKUI Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi. Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Pressmeddelande, Helsingfors den 1 maj 2020
  Noggrannare information: Johan Johansson
  direktör
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  040 455 4677
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc = 'johan.johansson' + '@'; addy7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc = addy7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_text7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc').innerHTML += ''+addy_text7a487e632d52998cda98227dc6ffb3dc+''; Kulttuuritalo Fokukselle 3,5 miljoonaa euroa
  Karjaan uuden kulttuuritalon suunnitelmat ovat ottaneet ison harppauksen eteenpäin. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) myöntää 3,5 miljoonan euron tuen Fokus i västra Nyland -säätiölle. Tuki on tarkoitettu kulttuuritalo Fokuksen suunnitteluun ja rakentamiseen Karjaalle vuosille 2020-2022. – 3,5 miljoonan euron tuki on SKUI:n historian toiseksi suurin. Suomenruotsalaiset rahastot vastaavat yhdessä 6,5 miljoonan euron osuudesta budjetissa, joka koskee Fokus i västa Nyland -säätiön omistamia tiloja. Tässä ainutlaatuisessa hankkeessa myös paikallisten rahastojen tuella on ollut ratkaiseva merkitys, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson. Kulttuuritalon on tarkoitus valmistua syksyllä 2022, ja taloon on suunnitteilla teatteri, studio, kirjasto, musiikinopetuksen tiloja, kahvila, galleria ja muita tiloja kulttuuritoimintaa varten. Talon suurimpia vuokralaisia ovat Raaseporin kaupunki ja Västnyländska ungdomsringen -yhdistys, joka mm. pyörittää TryckeriTeatern-teatteria sekä Raaseporin kesäteatteria. – Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on kasvavassa asemassa yhteiskunnassa ja erityisesti paikallisessa yhteisössä. Tärkeintä on kulttuurin tuottaminen, mutta myös tilalla on suuri merkitys. Fokus yhdistää nämä molemmat toiminnot Länsi-Uudellamaalla. Ja koska sekä TryckeriTeatern että Raaseporin kesäteatteri ovat usein toimineet ponnahduslautoina muiden seutujen nuorille lahjakkuuksille, hankkeella on myös laajempi suomenruotsalainen ulottuvuus, sanoo SKUI:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Wallin, joka johtaa myös Kulturfondenin hallitusta. Raaseporin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anders Walls on tyytyväinen rahastojen väliseen yhteistyöhön. – Olemme iloisia, että voimme yhdessä luoda talon, jossa on näin paljon erilaisia aktiviteetteja raaseporilaisille. Kulttuuritalo Fokus on kokonaisuus, jota kukaan toimija ei yksin pystyisi luomaan. Erityisen tärkeitä ovat nyt positiiviset hankkeet, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen, sillä monet ovat tällä hetkellä haastavassa tilanteessa, Anders Walls toteaa. Koko hankkeen budjetti on noin 10,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes puolet tulee Raaseporin kaupungilta, loppuosasta vastaa Fokus i västra Nyland -säätiö. SKUI:n lisäksi rahoitukseen osallistuvat myös seuraavat rahastot ja säätiöt:
  – Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiö
  – Sophie von Julinin säätiö
  – Brita Maria Renlundin muistosäätiö
  – Föreningen Konstsamfundet
  – Svenska Folkskolans vänner Rakennuttajana toimii keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Fastighets Ab Fokus. Rakennuttajakonsulttina on Byggnadsövervakning Mårten Viljanen Ab ja pääsuunnittelijana Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy Ab:stä Marcus Ahlman. Tietoa SKUI-säätiöstä Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi. Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Lehdistötiedote, Helsingissä, 1. toukokuuta 2020 Lisätiedot: Johan Johansson
  johtaja
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  040 455 4677
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9 = 'johan.johansson' + '@'; addyca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9 = addyca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_textca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9').innerHTML += ''+addy_textca4836b571920c7b75b5a76c063e90b9+'';

  Lue lisää »

 • 29.4.2020 Ajankohtainen

  Kultur under tiden pop bland musiker

  Kulturfonden och Konstsamfundet har nu delat ut 700 000 euro i Kultur under tiden-bidrag. Musik var det konstområde som flest ansökningar handlade om. Hela 482 ansökningar lämnades in under de drygt tre veckor då Kultur under tiden-ansökan var öppen. På måndagen tog Kulturfonden och Konstsamfundet de sista besluten om bidrag inom det gemensamma krispaketet. Av de sökande fick 177, alltså 37 procent, ett positivt besked. Hela potten på 700 000 euro är nu utdelad. Av ansökningarna handlade 32 procent om projekt inom musik. Visuell konst och scenkonst var också väl representerade. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag finns på webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?ar=2020&fond=2098. I förteckningen kan du sortera bland mottagare, hemorter, beviljade belopp och verksamhetsområden. Några av de beviljade Kultur under tiden-bidragen Tigerfiskar som audiodrama Regissören Arn-Henrik Blomqvist och skådespelaren Johanna af Schultén får ett bidrag för att dramatisera och spela in ett audiodrama baserat på boken Tigerfiskar. Dikterna i Henrika Anderssons nya bok knyter an till det finlandssvenska uppropet Dammen brister. I boken beskrivs sexuella övergrepp och trakasserier både lyriskt och suggestivt – ett grepp som passar som teater för örat. Texten ska bearbetas till en monolog och sedan dramatiseras. Genreöverskridande dansteater Kristian Lever, koreograf och manusförfattare, och Merja Salo, kulturarbete och producent, får ett bidrag för att utveckla och förverkliga en kort dansfilm under våren och sommaren 2020. Filmen, som kombinerar både dans och dialog, ska göras i samarbete med dansare från Nationalbaletten och finlandssvenska skådespelare. Kortfilmer om isolation och längtan En arbetsgrupp under ledning av skådespelaren Tobias Zilliacus får ett bidrag för sju kortfilmer om isolation, längtan och återseenden. Arbetsgruppen ska skapa en filmhelhet med sju korta episoder som kombinerar nyskriven ordkonst och musik, skådespelararbete och film. Tobias Zilliacus står för regin. Bidraget fördelas mellan författare, skådespelare, kompositör, filmare och regissör. Dirigera på distans Dirigenten Anna-Maria Helsing får ett bidrag för att planera och leda en dirigentkurs på distans. Kursen är för ensembleledare, dirigenter och körledare i Svenskfinland och man vill nu nå särskilt dem som kanske undviker att anmäla sig till en livekurs. I september planeras en avslutande träff i Vasa och en i Kronoby för att tillsammans dirigera ett verk för kör, solister och orkester. Kursen förverkligas under våren i samarbete med DUNK. Ett digitalt besök i historisk miljö Arbetsgruppen Digital Historia (Isa Lindgren-Backman, regissör, Frank Berger, kapellmästare/skådespelare och Sarah Nedergård, skådespelare) får ett bidrag för att skapa en digital, dramatiserad och historisk rundvandring på Torgare Prästgård. Med hjälp av en berättarröst, videomaterial, bilder och dramatiserade händelser tas besökaren på en digital rundtur i den kulturhistoriska miljön i Kronoby. Under sommaren blir materialet tillgängligt på Stiftelsen Torgares webbplats och på sociala medier. Om Kultur under tiden Kultur under tiden-ansökningarna har behandlats i samarbete mellan Kulturfonden och Konstsamfundet. Båda fonderna deltar i finansieringen av bidragen. Här kan du läsa mera om bidragsomgången. *** Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Pressmeddelande, Helsingfors den 29 april 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 28.4.2020 Ajankohtainen

  65 vill bli vår ombudsman i Österbotten

  Hela 65 personer har sökt jobbet som ombudsman för region Österbotten. Av de sökande är nästan 70 procent kvinnor. Inom de närmaste dagarna kallar vi ungefär tio sökande till distansintervjuer. De allra starkaste kandidaterna får sedan vara med om en andra intervjuomgång. Vår målsättning är att utse fondens nya medarbetare senast i början av juni. Också du som inte kallas till intervju får besked inom de närmaste dagarna. Vår nya ombudsman kommer att jobba på vårt kansli i Vasa. Här kan du läsa rekryteringsannonsen.

  Lue lisää »

 • 23.4.2020 Ajankohtainen

  Mer pengar till Kultur under tiden

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet delar ut ytterligare 300 000 euro genom den gemensamma bidragsformen ”Kultur under tiden”. Det betyder att fondernas gemensamma pott nu är uppe i totalt 700 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet satsade i mars 200 000 euro vardera i den tillfälliga bidragsformen ”Kultur under tiden”. Hittills har nästan hela beloppet på 400 000 euro delats ut bland dem som lämnade in sin ansökan under de första tre veckorna. Nu riktar fonderna mera pengar till bidragen. Svenska kulturfonden satsar ytterligare 180 000 euro och Konstsamfundet 120 000 euro. Under ansökningstiden i mars-april lämnades över 480 ansökningar in. Den totala ansökta summan är över 3,2 miljoner euro. – Vi fick hundratals ansökningar om bidrag för bra projekt. Många kulturproffs är i en otroligt knepig situation, men har samtidigt visat prov på kreativitet och driftighet. Den extra finansieringen kommer väl till pass, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Redan i början av april kunde man konstatera att behovet av Kultur under tiden-bidragen är stort. Därför skjuter nu båda fonderna till mera pengar. – Då vi i mars tog det första beslutet om finansieringen av Kultur under tiden var vi medvetna om att det sannolikt handlade om en första rat. Nu när vi sett nivån på alla projektplaner är vi redo att satsa mer, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Ansökningarna har behandlats efterhand som de lämnats in och många sökande har redan fått besked. Inom den närmaste veckan tar fonderna beslut om de ansökningar som lämnades in i slutet av perioden. På grund av coronaepidemin kan många projekt, som tidigare beviljats bidrag, inte förverkligas. Kulturfondens tilläggsfinansiering på 180 000 euro är främst pengar som blev över då Kulturfonden tog beslut om ansökningarna som lämnades in i november 2019. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras vecka 18 på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Om Kultur under tiden Kulturfondens och Konstsamfundets tillfälliga krispaket för kulturfältet som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. Kan beviljas åt frilansande professionella konstutövare och kulturarbetare, antingen individuellt eller som arbetsgrupp.Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, arbetsgrupper kan få högst 15 000 euro.Under ansökningstiden 24.3-15.4.2020 lämnades över 480 ansökningar in.Kulturfonden har satsat totalt 380 000 euro, Konstsamfundet 320 000 euro. Kulturfondens bidrag under coronakrisen Under coronakrisen stöder Kulturfonden på flera sätt aktörer inom kultur och utbildning: Genom Kultur under tiden delar Kulturfonden ut totalt 380 000 euro. Dessutom bidrar Kulturfonden med 100 000 euro till det nationella krispaketet på 1,5 miljoner euro tillsammans med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och andra stora fonder. I samarbete med finlandssvenska fonder har e-biblioteket Ebbans böcker gjorts tillgängliga för alla elever i årskursen 1-9.Kulturkraft-bidraget till DUNK möjliggör veckohälsningar till alla elever och studerande i distansundervisning i Svenskfinland. *** Pressmeddelande, Helsingfors den 23 april 2020
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  040 537 1494

  Lue lisää »

 • 17.4.2020 Ajankohtainen

  Konsttestarna fortsätter nästa läsår – här är besöksmålen

  Konsttestarna fortsätter i höst. Under läsåret 2020–2021 erbjuds alla åttondeklassare ett regionalt konstbesök. Det här är en förkortad version av artikeln som publicerades av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Du kan läsa den ursprungliga nyheten här. 47 besöksmål Konsttestarnas första treårsperiod slutar i maj 2020. Under hösten 2020 fortsätter Konsttestarna med 47 besöksmål. Sex av besöksmålen är nya. En lista över besöksmålen finns i slutet av den här artikeln. Besöksmålen väljs på basis av en ansökan där följande saker tas i beaktande: Konstnärligt innehållPublikarbete som riktar sig till ungdomarDet material som besöksmålen erbjuder för att fördjupa upplevelsen Vårsäsongen 2020 avbröts Konsttestarnas vårsäsong 2020 avbröts på grund av coronaläget. Som bäst utreds möjligheten att erbjuda virtuellt innehåll åt konsttestarna. – Det är fint om vi kan hämta hem konst till de unga som studerar hemma och samtidigt förse lärarna med färdigt innehåll. Det här är särskilt viktigt för de grupper som inte hade möjlighet att genomföra vårens besök, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Vad är Konsttestarna? Konsttestarna är ett kulturprojekt som under läsåren 2017–2020 har möjliggjort konstupplevelser för cirka 180 000 ungdomar och deras lärare. Projektet har åren 2017-2020 finansierats av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och samordnats av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Läsåret 2020-2021 finansieras Konsttestarna av Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. Staten står för hälften av finansieringen och de två fonderna för andra hälften. Helhetsbudgeten för läsåret 2020–2021 är 2,8 miljoner euro. Läs med om Konsttestarna på www.konsttestarna.fi. Konsttestarnas besöksmål under läsåret 2020–2021 Aboa Vetus & Ars Nova-museet Ahaa Teatteri Aurinkobaletti Björnebors konstmuseum Björneborgs teater Finlands Nationalgalleri: Kiasma, Ateneum och Sinebrychoffs konstmuseum Finlands nationalopera och -balett Finlands nationalteater Flow Productions Joensuu stadsorkester Jyväskylä Sinfonia Jyväskylä stadsteater Kajana stadsteater Kajana konstmuseum Kemi Konstmuseum Klockriketeatern Kouvola teater Kuopio konstmuseum Kuopio stadsorkester Lahtis stadsteater Lojo stadsorkester Mellersta Österbottens kammarorkester Red Nose Company Rovaniemi teater Seinäjoki konsthall Serlachius-museerna S.t Michels teater Svenska Teatern Särestöniemi-museet Tammerfors teater Tanssiteatteri Hurjaruuth Tanssiteatteri Minimi och arbetsgruppen Tanssiteatteri Raatikko Tavastehus konstmuseum Tavastehus teater Uleåborgs stadsteater Uleåborgs konstmuseum Varkauden Teatteri Vasa stadsteater Wasa Teater Willmanstrands konstmuseum Willmanstrands stadsorkester Wäinö Aaltonens museum Åbo Svenska Teater Ålands konstmuseum

  Lue lisää »

 • 9.4.2020 Ajankohtainen

  Stort tryck på ”Kultur under tiden”

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har hittills fördelat omkring 220 000 euro via coronakrispaketet ”Kultur under tiden”. Bidragen riktas till projekt som kan drivas under undantagstillståndet. Det är stort tryck på Kultur under tiden-bidragen. Kulturfonden och Konstsamfundet har fått över 200 ansökningar under de tre första veckorna. Fondernas tjänstemän och de sakkunniga inom konstområdena behandlar ansökningarna efterhand som de lämnas in. I slutet av varje vecka sänder Kulturfonden besked om de nya beviljade bidragen. – Vi får ansökningar från alla konstområden och klart flest har kommit inom scenkonst och musik. Det här syns också i de beviljade bidragen, säger Kulturfondens ledande kulturombudsman Åsa Juslin. Ansökningarna som behandlas måste röra projekt som de sökande kan driva eller material som de kan producera under undantagstillståndet. Kultur under tiden-bidraget beviljas inte som ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. – Vi är glada att sökandena har varit aktiva och på kort tid kommit med nya projektidéer. Det här visar på både kreativitet och positiv anda i en svår tid, säger Ulrica Stråhlmann, koordinator på Konstsamfundet. Musikerduon Sam Zimon, projektet Litteraturpoddsoffan och sångaren Frida Andersson hör till dem som hittills fått ja-besked på sin ansökan. Alla beviljade Kultur under tiden-bidrag publiceras efter ansökningstiden på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Litteraturpodd med fokus på Västnyland Litteraturpoddsoffan är en serie författarintervjuer som streamas på webben. Kjell Ekholm får bidraget för att producera Poddsoffan i samarbete med Västnyländska kultursamfundet och Luckan Raseborg. Litteraturpoddsoffan låter publiken uppleva västnyländsk litteratur och historia hemifrån. Planen är att göra sex intervjuer som under sommaren sänds en gång per vecka. Poddsoffan har redan engagerat en handfull författare med anknytning till västra Nyland, bland annat Bitte Westerlund med boken Smaka på Västnyland och Niclas Erlin med Glans och vardag på Raseborgs slott. Alla kan följa podden kostnadsfritt. Projektidén föddes då alla evenemang, bokpresentationer och boksamtal inhiberades på grund av coronapandemin. Samtidigt som kulturutbudet krympte, minskade författarnas inkomster radikalt. Sam Zimon utvecklar sin verksamhet Sam Sonntag och Simon Sid bildar tillsammans Sam Zimon, en EDM/POP DUO. De får ett bidrag för att utveckla sin musikverksamhet under coronakrisen. En stor del av duons spelningar är inhiberade och Sonntag och Sid vill nu istället sätta fokus på att utveckla och höja nivån på sina musik- och videoproduktioner och också satsa på livestreaming. Samtidigt vill de lära sig mera om marknadsföring och bli bättre på att själva producera marknadsföringsmaterial. Frida Andersson satsar digitalt Musikern Frida Andersson hör också till dem som på grund av coronakrisen gått miste om flera spelningar. Alla hennes liveuppträdanden har inhiberats och hon vill nu i stället satsa sin tid på att förbättra sin digitala framtoning; hon vill bli aktivare på sociala medier, framförallt på Youtube. Om Kultur under tiden Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet var först ut med att lansera ett coronakrispaket för kulturfältet. Vardera fonden riktar 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under mars-april fördelas sammanlagt 400 000 euro. Kultur under tiden-bidragen är för frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. Ansökan är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro, medan arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. *** Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Pressmeddelande, den 9 april 2020 Intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Vill du jobba med oss?

  En av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar och vi söker nu en ombudsman för region Österbotten till vårt kansli i Vasa. Dina viktigaste uppgifter är bland annat att: bereda och utvärdera ansökningaransvara för projektha administrationsansvar för den regionala direktionen i Österbottentillsammans med kollegerna ta initiativ till nya projekt och samarbeten Vill du jobba med oss? Vi söker en medarbetare som har: lämplig högre högskolexamen stark integritetbred erfarenhet av kultur och samhällsfrågor och god förståelse för utbildningsfrågorerfarenhet av projekthanteringgod samarbetsförmåga, social kompetens och relevanta nätverkförmåga att arbeta självständigt Skicka ansökan, CV och löneanspråk senast den 27 april 2020 till mail(at)ullalovholm.fi. Om du har frågor kan du kontakta vår vd Sören Lillkung, soren.lillkung(at)kulturfonden.fi, tfn 040 620 7500, eller ledande kulturombudsman Åsa Juslin, asa.juslin(at)kulturfonden.fi, tfn 050 325 0825. Åsa är anträffbar torsdag 16.4 kl.9-12 och torsdag 23.4 kl. 9-12.

  Lue lisää »

 • 8.4.2020 Ajankohtainen

  Kulturkraft skapar samhörighet på distans

  Varje måndag kommer en ny videohälsning till alla barn och unga. Det här är DUNK:s sätt att uppmuntra och inspirera alla som nu sköter skolarbete och studier på distans. Kulturfonden bidrar med finansieringen. De allra flesta av vårens stora evenemang är antingen inhiberade eller uppskjutna. Att hantera sin besvikelse och känna samhörighet med andra i samma sits blir svårt då alla kontakter sker på distans. Det här blev startskottet till kampanjen Kulturkraft. Idén till kampanjen kom från lärare och rektor vid Korsholms gymnasium. DUNK, De Ungas Musikförbund, tog lyra och vände sig till Svenska kulturfonden med ett förslag. Kulturfonden såg positivt på initiativet och tog beslut om att finansiera kampanjen med 10 000 euro. – För alla som på något sätt jobbar med Skolmusik är det viktigt att också nu hålla ångan uppe. Vi håller kontakt till skolorna i Svenskfinland och erbjuder digitalt material och idéer för distansundervisningen, säger Martin Enroth på DUNK. Projektet Kulturkraft producerar ett tiotal videohälsningar av kända musiker. Varje måndag publiceras ett nytt videoklipp på Skolmusiks webbplats och på Youtube. Alla finlandssvenska skolor får en länk till videohälsningen som de sedan kan sprida bland till elever. – Vi hoppas att videoklippen väcker glädje och inspiration och en känsla av gemenskap, säger Enroth. I den första videon i kampanjen hälsar a cappella-gruppen FORK till alla som övat inför Skolmusik. – Ni hade – liksom vi – en stor konsert på kommande och en massa övningar för den. Nu blev det som det blev då vi alla sitter hemma, hälsar Kasper Ramström från FORK i den första videohälsningen. Kulturfondens stöder kulturfältet också under coronakrisen Kulturkraft är ett av de projekt som Kulturfonden raskt tagit beslut om att finansiera under coronakrisen, Förutom kämpahälsningarna, ger kampanjen också arbetsmöjlighet åt tio frilansande musiker och konstnärer. Kulturfonden har också i samarbete med Konstsamfundet lanserat bidragsformen Kultur under tiden med sammanlagt 400 000 euro att fördela fram till mitten av april. E-biblioteket Ebbans böcker används nu fritt i nästan alla svenskspråkiga skolor och språkbadsskolor. På det här sättet stöder Kulturfonden och de andra finlandssvenska fonderna skolorna och lärarna i årkurs 1-9 under coronakrisen. Till den nationella coronakrishjälpen för professionella konst- och kulturutövare har Kulturfonden bidragit med 100 000 euro. Det här är ett samarbete med de stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike). Stödpaketet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 8 april 2020
  Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addyc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a = addyc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_textc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a = 'martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi';document.getElementById('cloakc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a').innerHTML += ''+addy_textc977813aa9f9da1eb7fda774c43f891a+''; Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20 = 'annika.ronnblad' + '@'; addy1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20 = addy1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20 = 'annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi ';document.getElementById('cloak1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20').innerHTML += ''+addy_text1ed86eefa1048d7331f7030d396b8c20+'';

  Lue lisää »

 • 7.4.2020 Ajankohtainen

  Ansök om lärlingsstipendium

  Nu kan du som är konstnär eller hantverkare söka ett lärlingsstipendium från Kulturfonden. Ansökan är öppen fram till den 12 april 2020. Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och nu vill förkovra dig under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Stipendiet förutsätter att du har ett skriftligt avtal med organisationen eller konstnären/hantverkaren som ska handleda dig. Diskutera lärlingstiden med den mottagande parten redan innan du ansöker. Gör din ansökan 12.3-12.4.2020. Du kan också ansöka om ett lärlingsstipendium under hösten – ansökan är då öppen 12.9-12.10.2020. Stipendiet är på 1 250 euro/månad eller högst 15 000 euro/år och kan beviljas för högst ett år. Information om beskattning och sociala avgifter finns på skatt.fi och lpa.fi.

  Lue lisää »

 • 1.4.2020 Ajankohtainen

  Ska ni renovera ert föreningshus?

  Ansök om ett renoveringsbidrag av Kulturfonden. Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om ett renoveringsbidrag på högst 10 000 euro. Ansök senast den 30 april 2020. Föreningar som äger en fastighet som är i aktiv användning kan ansöka om ett bidrag på högst 10 000 euro. Före ni gör er ansökan ska ni göra en renoveringsplan och låta konditionsgranska huset. Ni kan också söka finansiering t.ex. från Finlands hembygdsförbund, Museiverket och NTM-centralen. Renoveringsbidraget ska användas till arbetskostnader för fackmän. Bidraget kan inte användas för att täcka kostnader för konditionsgranskning, planering, material eller avslutade projekt. Ansökningstiden för renoveringsbidrag är i april och september. Besked om beslutet får ni inom fyra veckor. Läs mer och gör ansökan här. Ombudsman Matts Blomqvist (matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi) svarar på frågor.

  Lue lisää »

 • 28.3.2020 Ajankohtainen

  Uusia rahoituspalveluja pienyrityksille liiketoiminnan jatkamiseen

  Ely-keskus avaa uuden avustusmuodon yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä ja laskee yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijapalvelujen hintaa. Voit saada tukea, neuvoa ja asiantuntijan palvelua yrityksellesi digitaalisen liiketoiminnan, tuotannon ja palvelujen kehittämiseen  30 € / päivä. Toimimme Ely-keskuksen asiantuntijana, joten autamme mielellämme yrityksesi liiketoimintaa eteenpäin. Mistä voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa? Rahoitusta pienyrityksille ELY-keskukset tukevat 1-5 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä:  Tiistaina 31.3.2020 avautuu … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 25.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9

  Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. De finlandssvenska fondernas insats riktar sig den här gången till alla elever och lärare som kämpar för att sköta allt skolarbete på distans. Lärarna har i snabb takt byggt upp system för distansundervisning och skapat studiematerial för sina elever. De stängda biblioteken har inte gjort vare sig lärarnas eller elevernas jobb lättare. Kommunernas och skolornas utgångspunkt är dessutom olika – en del har valt att redan tidigare satsa på digitala plattformar, medan andra har valt andra möjligheter. Ebban-erbjudandet riktas till alla Fondernas erbjudande riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban. De skolor som idag inte använder Ebbans tjänster får helt kostnadsfritt ta dem i bruk till och med läsårets slut. Om skolan redan har Ebban-licenser för en del av eleverna, kan skolan nu kostnadsfritt öka antalet licenser så att de omfattar alla elever. De skolor som redan betalt licenser för alla elever får möjlighet till senare kompensation för de licenser som de redan köpt för perioden april-juni. Skolorna som vill utnyttja erbjudandet ska meddela om sitt intresse senast 24.4.2020. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal. Läsambassadörerna är också med De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson sätter nu fokus särskilt på de lärare och elever som använder Ebbans böcker. Läsambassadörerna kommer under de närmaste veckorna att vara tillgängliga via telefon och Whatsapp vid bestämda klockslag alla vardagar. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier. Fonderna bidrar med drygt 100 000 euro Om alla skolor antar erbjudandet blir kostnaden för Ebbans extra licenser sammanlagt 103 000 euro. Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Svenska folkskolans vänner deltar med 10 000 euro var. Kulturfonden och Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne står för den återstående summan – upp till 36 500 euro vardera. Bidraget utbetalas till Sydkustens landskapsförbund som administrerar det här projektet liksom också läsambassadörsprojektet. Vad är Ebban? Ebban är ett elektroniskt bibliotek för svenskspråkig litteratur. Ebban erbjuder avgiftsbelagda licenser för skolor och används på många håll i Svenskfinland. Ebbans personal är stationerad hos Sydkustens landskapsförbund. Kulturfonden och flera andra finlandssvenska fonder stödde Ebban vid starten. Idag finansierar Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse Ebbans verksamhet. *** Pressmeddelande den 25 mars 2020 Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Förfrågningar om de enskilda fondernas bidrag riktas direkt till respektive organisation.

  Lue lisää »

 • 23.3.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har vardera beslutat rikta 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under våren delas alltså sammanlagt ut 400 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet berättade förra veckan att man lanserar en ny bidragsform ”Kultur under tiden” för konstutövare och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. På fredag eftermiddag drogs noggrannare riktlinjer upp för det nya bidraget.  – Vi vill tillsammans med Kulturfonden på ett positivt och snabbt sätt bidra till detta akuta behov av stöd. Vi uppskattar att andra aktörer har reagerat på samma sätt, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Ansökan öppnar på tisdag Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få bidrag. Sökande måste alltså vara en privatperson eller en arbetsgrupp där flera personer samarbetar kring ett projekt. Organisationer – till exempel konstinstitutioner – kan inte söka bidrag. Nya projekt Ansökningarna kan handla om projekt som de sökande kan driva eller material som kan produceras under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin. Till exempel: utvecklingsarbete inom det egna områdetdigital överföring av föreställningar eller konserterövrigt konstnärligt arbete Bidraget är inte ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. Beslut en gång i veckan – Trots krissituationen och den tajta tidtabell är vi måna om att ställa krav på kvaliteten på de projekt som vi beviljar bidrag till. Därför har vi engagerat utomstående sakkunniga också i bedömningen av de här projekten, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Efter de sakkunnigas genomgång och ombudsmännens beredning, beslutar Kulturfonden och Konstsamfundet om bidrag en gång i veckan. Alla sökande får besked efterhand då deras ansökan har behandlats. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro. Arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. Noggrannare instruktioner finns i Kulturfondens ansökningssystem. Ytterligare 100 000 euro från Kulturfonden till nationellt krispaket Kulturfonden beslöt på torsdagen att också rikta 100 000 euro till ett krispaket i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och några andra stora finländska fonder. Krispaketets totala beloppet uppgår till 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 23 mars 2020 Texten uppdaterad 30.3.2020 med information om att beslut görs varje vecka och en länk till ansökningssystemet. Noggrannare information: Sören Lillkung
  vd
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 20.3.2020 Ajankohtainen

  Vi delar nu ut nästan 23 miljoner

  Svenska kulturfonden delar ut nästan 23 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2019. Det här motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av knappt 3 400 ansökningar beviljas cirka 1 750; drygt hälften av de sökande får ett positivt besked.
  Alla som sökte bidrag i november har den här veckan fått besked – både de som beviljats bidrag och de som fått avslag på sin ansökan. På webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi finns alla våra beviljade bidrag. Du kan också sortera bidragsförteckningarna enligt olika parametrar. En och en halv miljon mer än ifjol Av hela summan på knappt 23 miljoner går i år ungefär 49 procent till konst och kultur. Till utbildning går 19 procent av utdelningen i novemberomgången och till forskning och vetenskap 15 procent. Till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter går 17 procent av utdelningen. Den här kategorin kallades tidigare allmän finlandssvensk verksamhet. I regionerna fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond har fördelat 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro. Kulturfondens utdelning på nästan 23 miljoner euro är drygt 1,5 miljoner större än i mars 2019. Då delade Kulturfonden ut sammanlagt 21,6 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2018. Under det senaste året har Kulturfonden infört nya ansökningstider för flera större bidragsomgångar. Samtidigt har också flera bidrag fått fri ansökningstid och kan nu sökas under hela året, inte endast i november. 77 arbetsstipendier I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 77 arbetsstipendier – 2 treåriga, 5 tvååriga och 68 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Dessutom delas ett treårigt arbetsstipendium för bildkonstnärer i Villa Snäcksund i Ekenäs mellan två bildkonstnärer. De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro.  Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro. – Våra arbetsstipendier är populära. I år behandlade vi 427 ansökningar och bara cirka 18 procent får positivt besked av oss, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin. För att hjälpa sökande förstå bedömningen har Kulturfonden publicerat en webbtext om de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om ett arbetsstipendium. Välmående och digitalisering Inom utbildning och forskning är bidragsmottagarnas antal färre, men beloppen i stället ofta större. Bland ansökningarna inom utbildning och forskning fanns några tydliga trender. – Många sökande vill driva projekt kring barns och ungas välmående – både den psykiska och fysiska hälsan är i fokus. Olika slag av handledning ser vi också att behövs allt mer inom utbildningen. Digitalisering och artificiell intelligens trendar också bland de beviljade bidragen, säger Berndt-Johan Lindström, Kulturfondens ledande ombudsman för utbildning. Tvärvetenskapligt och genreöverskridande Då Kulturfondens sakkunniga och förtroendevalda behandlar ansökningarna kan det vara utmanande att avgöra till vilket konst- eller utbildningsområde ett projekt hör. – Vi får allt fler bidragsansökningar för projekt som är tvärvetenskapliga eller bygger på samarbeten över genregränser. Det här blev tydligt i årets ansökningsomgång. Vi är glada över otippade samarbeten och nya konstformer – just det efterlyste vi inför november – men det ställer också stora krav på behandlingen av ansökningarna, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfonden har drygt 40 sakkunniga som representerar olika områden inom utbildning, vetenskap, forskning, konst och kultur. – De tvärvetenskapliga och genreöverskridande projekten har visat att vi måste beakta ännu fler olika kompetenser då vi årligen utser sakkunniga, säger Sören Lillkung. Påverkar coronakrisen utdelningen? Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger Kulturfonden besked enligt den behandling som gjorts under december-mars.   – Vi vet redan nu att det bland våra beviljade bidrag finns projekt som antingen senareläggs eller inte alls blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge så snabbt besked som möjligt till alla sökande. Många projekt är i startblocken och vi vill ge dem möjlighet att komma igång också i det här svåra läget, säger Sören Lillkung. Behandlingen av ansökningarna är tidskrävande – tjänstemän, förtroendevalda och sakkunniga har under drygt tre månader gått igenom alla enskilda ansökningar. Att göra en ny genomgång utgående från det rådande läget skulle förhala beskeden med flera veckor. Alla sökande har fått instruktioner för hur de agerar om deras projekt eller verksamhet påverkas av coronakrisen. Kulturfonden kommunicerade på tisdagen om en tillfällig bidragsform för professionella konstnärer och kulturarbetare som påverkas stort av coronakrisen. Bidraget planeras i samarbete med Konstsamfundet och lanseras inom kort. Fortsättning följer Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Beloppet estimeras vara ungefär lika stort för år 2020. Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag. Också i september tar Kulturfonden emot ansökningar inom flera olika områden. ***
  Pressmeddelande
  Fredagen den 20 mars 2020 Närmare information om utdelningen ger Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  040 620 7500
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643 = 'soren.lillkung' + '@'; addy0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643 = addy0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643 = 'soren.lillkung' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643').innerHTML += ''+addy_text0710846fc04023b4e8f3093c93ad3643+''; Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4 = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addyd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4 = addyd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_textd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4 = 'martina.landen-westerholm' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4').innerHTML += ''+addy_textd426164ed5fbca3d5d3dc7b83efd0df4+'';

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description