Ajankohtaista

 • 13.12.2011 Ajankohtainen

  Tietoa tulevaisuudesta


  Uutta tietoa tulee yritysjohdolle ja meille kaikille ”ovista ja ikkunoista”. Tämä saattaa johtaa ongelmaan: a) tieto on liian monimutkaista tai yksityiskohtaista, jolloin se on vaikeasti hyödynnettävissä tai b) tieto on liian tiiviissä, pelkistetyssä muodossa, jolloin tieto ei poistakaan päätöksenteon epävarmuutta vaan lisää sitä. Totta lienee, ainakin osittain, että tieto voi tuottaa myös tuskaa.Organisaatio tarvitsee ”oikeatasoista” tietoa sen mukaan, mihin tietoa tarvitaan, ja silloin kun päätöksiä tehdään. Yritys tarvitsee siis strategista ja taktisen tason tietoa. Tärkeää on myös tiedon ajankohtaisuus ja luotettavuus. Tieto vanhenee yhä nopeammin, joten tiedosta on tulossa hyvää vauhtia käyttö-/päivittäistavaraa; tieto hankitaan tai saadaan, käytetään (hyödynnetään) ja hävitetään (huomioiden tietoturvallisuus). Trendeistä ja indikaattoreista lisätietoja: http://www.findikaattori.fi/
  Markkinatutkimukset tuotekehityksen tukenaYleisesti ottaen markkinatutkimustiedolla tulisi olla monta käyttäjää yrityksissä. Eri käyttäjäryhmiä ovat mm. ylin johto, markkinointi ja myynti, henkilöstö, esimiehet ja työntekijät. Markkinatutkimustiedon hyödyntämisessä ja konkreettisessa käytössä on entistä suurempaan rooliin on noussut erilaiset kokeilut ja testaukset, tuotekehitys, vaihtoehtojen luomiset tai karsimiset.  Tietoa käytetään tuotekehityksen tukemiseen yhä useammin. Yrityksessä halutaan tehdä perusteltuja ja loogisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun, ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimustietoon. Kiinnostavaa faktaa suomalaisten yritysten markkinatutkimusten käytöstä saa tutkimusbarometristä:  http://www.markkinatutkimusliitto.fi/tutkimusbarometri/2011/

  Yhdistä yrityksen hiljainen tieto ja uusi tutkimustietoYhdistämällä yrityksen sisäinen tieto (vaikkapa ns. hiljainen tieto, taloushallinnon raportit) ja uusi tutkimustieto saadaan varmuutta oikeille päätöksille. Tähän liittyy kokeileva ja kannustava yrityskulttuuri – idealamppu (innovaatio) voi syttyä kenellä tahansa meistä. Uudistumista tuotteissa, palveluissa, prosesseissa, markkinoinnissa tarvitaan yhä enemmän. Mitä, jos  -ajattelua kannattaa ja tulee rohkaista kaikenkokoisissa yrityksissä. Lue lisää luovista menetelmistä edellisessä blogipostauksessa Luovat menetelmät palvelukehityksessä.Tutkimustiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyykin vahvasti juuri yrityskulttuuri, miten yrityksessä on totuttu hyödyntämään erilaista tutkimustietoa. Erilaista ja eritasoista tietoa tarvitaan, jotta relevanttiin tietoon perustuvia päätöksiä tehdään useilla tasoilla.  ”Yritys, erehdys ja korjausliike” tai ”tehdään niin kuin ennenkin” –metodit päätöksenteossa voi tulla yllättävän kalliiksi.  
  kirjoittaja on Haaga-Perhon tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen

  Lue lisää »

 • 22.11.2011 Ajankohtainen

  Luovat menetelmät palvelukehityksessä

  Kuinka monesti sitä istuukaan kahvipöydässä miettien, että tälle asialle pitäisi tehdä jotakin. Toimeen ryhtymisen sijaan asia jää hautumaan ja odottelemaan parempaa aikaa. Miten palvelujen kehittämistä voisi toteuttaa suunnitelmallisesti? Kuinka suuria muutoksia kehittämisellä haetaan? Innovointi, uudentaminen, kertoo jo oleellisen. Innovoinnin määrittelyn uranuurtajan Joseph Schumpeterin mukaan kyseessä on nimenomaan uusi tuote, menetelmä, markkina tai toteutustapa. Tosiasia on, että yli 90 % innovoinnista tarkoittaa parannuksia tai muutoksia olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun (Grupp ja Maital, 2001). Suurin osa innovaatioista on käytettävyyden parantamista, asiakkaan polun etappien tarkistamista ja helpottamista, tai uuden ominaisuuden lisäämistä olemassa olevaan tuotteeseen. Mistä liikkeelle? Yleensä luovuus, ja ideointi, lähtee liikkeelle silloin kun annamme itsellemme mahdollisuuden rentoutua. Tarvitsemme virikkeitä ja poikkeamista rutiineista. Välillä idea iskee lenkkipolulla. Joskus asiat tuntuvat loksahdelleen ajatuksissa paikoilleen kuin itsestään yön yli nukkumisen jälkeen. Satunnaisten ideahetkien sijaan, palvelujen kehittämistä voi tukea suunnitellusti käyttämällä luovia menetelmiä.      Kuva – Flickr / Rob Enslin Mitä luovat menetelmät ovat? Luovissa menetelmissä ei ole kyse hienoista ja vaikeista menetelmistä, vaan luontevista ja ohjatuista palaveritavoista. Luovien menetelmien etuna on se, että ne keskusteluttavat osallistujia tuomaan esille ja käyttämään omaa kokemustaan, arkiluovuutta. Samalla haetaan ratkaisuja ja päästään eroon perinteisistä palvelun kehittämisratkaisuista.  Luovia menetelmiä on runsaasti, ja käytännössä kyse on luontevimman valinnasta ja ottamisesta käyttöön omassa tiimissä, palaverissa tai yhteistyöryhmässä.

  Inno -työpajaHaaga-Perho tarjoaa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Inno -työpajaa. Työpaja koostuu kahdesta puolen päivän sessiosta: Idea- ja Valinta-päivä. Ensimmäisen päivän aikana luovilla menetelmillä haetaan runsaasti kehittämisideoita niitä hulluimpiakaan rajaamatta ja karsimatta. Sata ideaa päivässä! Kuva – Flickr / Rob Enslin
  Valinta-päivässä mietitään ideoiden toteuttamiskelpoisuutta, yhdistämistä ja ideoiden jatkokehittämistä. Ideat arvioidaan. Näistä edelleen kehitetyistä ja vertailluista ideoista valitaan toteutukseen sopivin tai sopivimmat.
  Herätä luovuutesi ja haasta organisaatiosi kehittämään palveluja!

  kirjoittaja on Anu Poukka, Koulutuspäällikkö  Haaga-Perhosta

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description