Ajankohtaista

 • 18.12.2019 Ajankohtainen

  Dags att diskutera renovering

  I januari presenteras utredningen Att bevara genom att använda – utredning om Svenska kulturfondens renoveringsbidrag. Välkommen på seminarium tisdagen den 21 januari 2020 på G18 i Helsingfors. Vi streamar också seminariet – här kan du följa med seminariet på Youtube. Svenska kulturfonden beställde en utredning om hur renoveringsbidragen har fungerat, dels ur bidragsmottagarnas och dels ur finansiärens perspektiv. Frågeställningar i utredningen är bland annat: Vilka är bidragsformens problem? Vilka är föreningarnas största problem i samband med sina renoveringsprojekt? Vilka effekter har renoveringsbidragen? Påverkar de användningen av renoverade föreningshusen?Vilken struktur har renoveringsprojektens finansiering?Vilka aktörer står i dagens läge utanför bidragssystemet? Utredningen är gjord av Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare på Finlands svenska ungdomsförbund. Evenemanget inleds kl. 10.00 och avslutas med lunch. Kulturfonden bjuder på kaffe kl. 9.30. Programmet för dagen finns här. Vi välkomnar finlandssvenska föreningar och alla intresserade att delta i seminariet. Att delta i seminariet är gratis. Kulturfonden bjuder på kaffe och lunch. Anmäla dig via https://anmalan.kulturfonden.fi/ senast måndagen den 13 januari 2020. Vi streamar seminariet Du kan följa med seminariet på distans kl. 10.00-12.30. Du kan också ställa frågor genom att mejla annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi under livesändningen. Information och förfrågningar: Matts Blomqvist
  ombudsman
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 18.12.2019 Ajankohtainen

  Nytt projekt stärker det nyländska lantbruket

  Svenska kulturfonden har beviljat 52 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Bidraget går till ett projekt som ska stärka lantbruket i Nyland. En viktig del av projektet är att utveckla nya metoder för ett hållbart och cirkulärt jordbruk. Fokus är på klimatåtgärder, att öka lantbrukets attraktivitet och lantbruksföretagande som yrke. I projektet ingår: forskning om hållbart och cirkulärt jordbruk i Nylandfortbildning för lantbruksföretagareen utredning om nyländska REKO-ringar stöd för Novias agrologstuderande som vill bli lantbruksföretagare Novia driver projektet i samarbete med nyländska lantbruksföretagare. Bidraget beviljades ur Henrik Nysténs testamentsfond som är en specialfond inom Svenska kulturfonden. Specialfonden stöder jordbruket i Västnyland. Förutom Novia fick också studerande och föreningar bidrag ur fonden. Totalt beviljades drygt 70 000 euro ur fonden. ***
  Den 18 december 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information: Novias enhetschef Eva Sandberg-Kilpi svarar på frågor om projektet.
  044 449 8251
  eva.sandberg-kilpi(at)novia.fi Matts Blomqvist
  ombudsman, Nyland
  050 592 3795
  matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  040 537 1494
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 17.12.2019 Ajankohtainen

  Työssäoppiminen Svenska kulturfondenilla

  Sanna Palviainen gör som bäst praktik på Svenska kulturfonden. Sanna är finskspråkig men är ivrig att lära sig mer svenska. Såhär skriver Sanna om sin praktik (svensk text nedan). Työssäoppiminen Svenska kulturfondenilla Olen Sanna Palviainen, 18-vuotias Keravalta. Vapaa-aikani vietän musiikin parissa. Teen tällä hetkellä liiketoiminnan perustutkintoa Keudassa ja käyn samalla lukiota Keravalla. Keudassa on kolme työssäoppimisjaksoa, jotka pitää suorittaa saadakseen merkonomi koulutuksen. Yksi työssäoppimisjakso kestää noin kolme kuukautta. Olen erikoistunut liiketalouteen ja toimistoon, joten viimeisen työssäoppimisen täytyy sisältää toimistotehtäviä. Opettajani ehdotti ruotsinkielistä työharjoittelupaikkaa. Kiinnostuin tarjouksesta, koska pidin ruotsin kielestä vaikka en kympin oppilas ollutkaan. Ruotsin kieli ei ole vahvasti osallisena elämässäni, joten mahdollisuus harjoitella ruotsinkielisessä työympäristössä houkutteli. Svenska kulturfonden antaa minulle mahdollisuuden kehittyä ruotsin kielessä ja tulee vaikuttamaan tulevaisuuteeni merkittävästi. Praktik på Svenska kulturfonden Jag är Sanna Palviainen, 18 år gammal och från Kervo. På fritiden lyssnar jag på musik. Jag studerar på yrkesskolan Keuda och går i gymnasiet i Kervo. Keuda har tre praktikperioder för blivande merkonomer. Den här praktikperioden är ungefär tre månader lång. Jag är specialiserad på företagsekonomi och kontorsuppgifter. Därför ska praktiken fokusera på kontorsuppgifter. Min lärare rekommenderade en svenskspråkig praktik. Jag blev intresserad av förslaget, eftersom jag gillar det svenska språket trots att jag inte varit bäst i klassen på svenska. Svenska är inte en stor del av min vardag, så möjligheten att göra praktik på svenska lät bra. Svenska kulturfonden ger mig en möjlighet att utveckla min språkkunskap och kommer att påverka min framtid betydligt.

  Lue lisää »

 • 13.12.2019 Ajankohtainen

  Bakom kulisserna – vem är Rimbert?

  Kulturfonden fick 3 368 ansökningar i november. Alla ansökningar lämnas in elektroniskt. Datachef Peter Hällström har som mål att få så lite telefonsamtal som möjligt. Då fungerar tekniken som den ska. – Rimbert är Kulturfondens hjärna, hjärta och minne. Datachef Peter Hällström blir något poetisk när han beskriver Rimbert, Svenska kulturfondens webbsystem för ansökningar och utdelning. Och inte så konstigt, Rimbert är kanske lite av Peters bebis. Peter har jobbat på Kulturfonden i 16 år. Han har sett kansliet träda in i den digitala eran, från ofantliga mängder pappersansökningar. Och han har varit med och kodat Rimbert från första början. I dag sker det mesta via Rimbert: sortering, behandling och beslut om ansökningar och mycket mer … Och så har Rimbert i realtid koll på utbetalningar, vem som sökt, vem som fått avslag och vem som borde skicka in en redovisning. Sedan starten har över 560 miljoner euro passerat via Rimbert. Inom Rimbert finns 40 olika ansökningsblanketter. En bra ansökningsblankett underlättar jobbet både för den som söker och för den som tar emot ansökan. – ”Enkelt” är vårt ledord. Systemet ska vara lätt att använda och hålla hög kvalitet, säger Peter. I november, särskilt under månadens sista dagar går Rimbert på högvarv. I november 2019 lämnades 3 368 ansökningar in. Av dem kom 86 procent under den sista veckan och 240 av dem den sista timmen, mellan klockan 23 och 24. – Det visar att våra sökande har en stor tilltro till systemet och, peppar, peppar, Rimbert har aldrig kraschat. Att det är samma personer som sköter kundtjänst och it-stöd som byggt upp systemet är enligt Peter guld värt. – Det är A och O. Jag kan på en kaffepaus höra någon av våra ombudsmän säga att något är störande. Så går jag till vår fantastiska kodare Patrik Rusk som fixar det på nolltid. Och små justeringar behövs hela tiden. I fjol gjordes kring 490 ändringar i Rimbert. – Det är ”ingenjörslättja”. Ju bättre vi jobbar, desto färre samtal får vi och då kan vi lägga tid på andra saker. Rimbert gör sällan fel. Rimbert Föddes: 2001 i Helsingfors. Rimbert 3.0 lanserades 2017.Vad: Kulturfondens elektroniska ansökningsprogram och mycket mer.Betydelse: ”Kulturfondens hjärna, hjärta och minne.”Populärt: Används sedan 2009 också av andra fonder och stiftelser i Finland.Och namnet då? Rimbert var ärkebiskop i Hamburg-Bremen 865 till 888. Att systemet heter Rimbert hänger ihop med föregångaren Ansgar, ett namn som egentligen bara var en förkortning av ”Ansökningar”. Ansgar var biskop i Hamburg-Bremen på 800-talet och efterträddes av Rimbert. Text: Lina Laurent

  Lue lisää »

 • 12.12.2019 Ajankohtainen

  Nästan en halv miljon till kultur och utbildning i Österbotten

  Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) har fördelat nästan en halv miljon euro i december 2019. De drygt 480 bidragen går till utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenska i Österbotten. Svenska Österbottens kulturfond – ett samlingsnamn på 29 fonder som stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till svenskspråkiga Österbotten – delar i år ut sammanlagt omkring 430 000 euro. De största enskilda fonderna inom SÖK är Henry och Martta Bertells minnesfond och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond. Båda fonderna delar ut bidrag till österbottniska studerande.

  Det största bidraget på 10 000 euro går till Helsingfors universitets tvåspråkiga juridiska utbildning i Vasa.

  – I Vasa utbildas tvåspråkiga jurister. Det här är unikt i Finland och en klar styrka för utbildningen. Vi är glada över att kunna stödja och stärka det här goda initiativet i en tvåspråkig miljö, säger Håkan Omars, ombudsman i Österbotten.

  SÖK fick i september hela 668 ansökningar. Utdelningen fördelas mellan fonderna inom SÖK enligt följande: Henry och Martta Bertells minnesfond – ungefär 196 000 euro Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond – ungefär 72 000 euro de enskilda fonderna inom SÖK – ungefär 160 000 euro Ansökningarna till SÖK har behandlats i Kulturfondens regionala direktion – Österbottens svenska kulturfond – och i Kulturfondens styrelse.

  De som sökte bidrag ur SÖK i september hade också möjlighet rikta en ny ansökan till Svenska kulturfonden under den allmänna ansökningstiden i november. Behandlingen av novemberansökningarna pågår nu och beslut tas om dem i mars 2020.


  Kolla alla beviljade bidrag

  I Kulturfondens webbtjänst beviljade.kulturfonden.fi listas alla beviljade bidrag – mottagare, ändamål och belopp. SÖK-utdelningen hittar du här:

  Bertells minnesfond (328 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2056&uppdatering=2019-12-12

  Westerbergs fond (62 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2057&uppdatering=2019-12-12

  Övriga SÖK-fonder (91 bidrag): https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?fond=2055&uppdatering=2019-12-12


  Svenska Österbottens kulturfond (SÖK)

  SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten.  


  ***
  Den 12 december 2019
  Pressmeddelande

  Noggrannare information och intervjuförfrågningar:

  Håkan Omars (kommentarer)
  ombudsman, Österbotten
  hakan.omars(at)kulturfonden.fi
  040 550 8734

  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817
   

  Lue lisää »

 • 12.12.2019 Ajankohtainen

  Det breda uppdraget

  Hur står det till med den finlandssvenska biblioteksutbildningen? Kan den svara på arbetsmarknadens behov? Lär sig studerandena rätt färdigheter? I januari lanseras utredningen Det breda uppdraget – Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland . Utredningen presenteras den 16 januari 2020 i Böle bibliotek i Helsingfors. Utredningen har gjorts på initiativ av Finlands svenska biblioteksförening och Regionförvaltningsverket. Svenska kulturfonden har finansierat utredningen. Maria Grundvall, informatiker på Grankulla stadsbibliotek har gjort utredningen. I utredningen presenteras en lägesanalys av den finlandssvenska biblioteksutredningen och rekryteringen av svenskspråkig personal till de allmänna biblioteken. Evenemanget inleds kl. 9.30 och avslutas kl. 11.30. Kulturfonden bjuder på kaffe kl. 9. Här kan du se programmet för seminariet. Att delta i seminariet är gratis. Anmäla dig via https://anmalan.kulturfonden.fi/ senast fredagen den 10 januari 2020. Information och förfrågningar: Anna Wilhelmson
  ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 11.12.2019 Ajankohtainen

  Kris och trauma i skolan – en fortbildningsresa till Oslo och Utøya

  Jobbar du med elev- eller studerandevård i åk 7-9 eller på andra stadiet? I april 2020 ordnar vi en fortbildningsresa till Oslo och Utøya. Ansökan öppnas i januari – ansök om att få delta tillsammans med en kollega i din kommun. Tid och plats Fortbildningsresan ordnas i Oslo och på Utøya den 22-24 april 2020. Vem kan söka? Resan riktar sig till alla yrkesgrupper som arbetar med elev- och studerandevård, till exempel: skolkuratorer skolpsykologer skolhälsovårdare elev- och studiehandledare lärare som deltar i skolans elevvårds- eller studerandevårdsgrupp Du gör ansökan tillsammans med en kollega från samma skola eller kommun. Efter resan ska ni föra de insikter ni fått vidare till era kolleger. Ett viktigt syfte med resan är också att dela erfarenheter och skapa nya nätverk mellan deltagarna. Ansökningstid Ansökningstiden är 13.1-7.2.2020. Klicka här för att komma till anmälningssystemet. Program Bekanta dig med det preliminära programmet här. Besked till deltagarna Sammanlagt 26 personer, det vill säga 13 par, får plats på resan. Vi meddelar dem som får delta i resan kort efter att ansökningstiden gått ut. Vi utser deltagarna utgående från motiveringen till varför ni vill delta. Dessutom vill vi att det finns en god regional spridning inom gruppen och att flera yrkeskategorier är representerade. Finansiering Resan finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Vi står för subventionerade flygresor, logi, program och dessutom en lunch och en middag. Övriga kostnader står deltagarna eller deras arbetsgivare för. Du reserverar och betalar själv dina flygbiljetter. Bidraget för flygbiljetterna betalas mot kvitto. Folkhälsan är sakkunnigorgan i samarbetet kring resan.   Noggrannare information Katarina von Numers-Ekman
  ombudsman, utbildning
  katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi Sonja Ollas-Airinen
  specialsakkunnig
  sonja.ollas-airinen(at)bmr.fi

  Lue lisää »

 • 11.12.2019 Ajankohtainen

  Utbetalning av bidrag före nyår?

  Vill du att vi ska betala ut ett beviljat bidrag före nyår? I så fall måste du göra en anhållan om utbetalning senast måndagen den 16 december 2019. Det här gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner. Läs mera om vad du ska göra då du beviljats bidrag. I samband med jul- och nyårshelgen tar många i vår personal ut några semesterdagar eller övertidsledighet. Du når oss som vanligt igen från och med torsdagen den 2 januari. Vi önskar dig en fridfull jul och en bra början på det nya året.

  Lue lisää »

 • 4.12.2019 Ajankohtainen

  Vi fick nästan 3 400 ansökningar

  Kulturfonden fick 3 368 ansökningar i november. Det här var drygt 100 färre ansökningar än ifjol. De sökande gör sammanlagt anspråk på knappt 75 miljoner euro. November är Kulturfondens stora ansökningstid då enskilda personer, arbetsgrupper och organisationer kan söka bidrag för projekt inom utbildning och forskning, konst och kultur, föreningsliv och medborgaraktiviteter. Sammanlagt får Kulturfonden över 7 000 ansökningar per år; ungefär hälften lämnas in i november. – Vi var beredda på att antalet ansökningar skulle krympa en aning, eftersom vi har infört fri ansökningstid för några bidragsformer som man tidigare kunde ansöka om endast i november, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Trots att sista ansökningsdagen i år var under en helg, inlämnades nästan 40 procent av ansökningarna under det sista dygnet. Drygt 60 ansökningar lämnades in under de sista tio minuterna före midnatt. På Kulturfonden inleds nu behandlingen av varje enskild ansökan. I slutet av mars får alla sökande besked. – För oss blir det nu en djupdykning i det som planeras på svenska i Finland. Det här är ett tidskrävande arbete. Samtidigt som vi är noggranna och garanterar att flera personer läser och bedömer varje ansökan, försöker vi göra processen så smidig och snabb som möjligt, säger Sören Lillkung. Noggrannare information om behandlingen av ansökningar finns här. Också videoanimationen ”Så här behandlas din ansökan” bjuder på en kortfattad beskrivning av processen. Drygt 20 miljoner i mars Kulturfonden fördelar nästa år – liksom också i år – cirka 40 miljoner euro. – Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfondens förmögenhet, bekräftar i mars det exakta beloppet som vi får fördela. I det här skedet bedömer vi ändå att utdelningen i mars blir drygt 20 miljoner euro, säger Sören Lillkung. Nästan lika mycket delas ut via Kulturfondens övriga bidragsomgångar med annan ansökningstid än november. Till fondens administrativa kostnader går drygt åtta procent av hela budgeten. I journalisten Lina Laurents reportage ”Det kostar att dela ut pengar rättvist” på www.kulturfonden.fi – Publikationer – Årsbok 2018-2019 kan du läsa mera om Kulturfondens kostnader. *** Helsingfors den 4 december 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.12.2019 Ajankohtainen

  Hej skolor i Österbotten! Vill ni få besök av Heureka?

  Nu kan svenskspråkiga skolor i Österbotten ansöka om att få besök av Pop-up Heureka i januari-februari 2020. Pop-up Heureka är en turnerande vetenskapsshow. Turnén besöker tio orter mellan Kristinestad och Karleby under tre veckor under tidsperioden20.1–7.2.2020. Föreställningens längd är 20 minuter. Den lämpar sig för barn och unga – från förskola till gymnasium. Temat är elektricitet. Ungefär 100 elever kan se föreställningen samtidigt. Föreställningen kan genomföras högst fyra gånger per dag. Låter det här som något för din skola? Ansök om att bli turnévärd senast den 13 december 2019. Här kan du läsa mer och ansöka om att vara turnévärd och få Heureka på besök här. Mer information om skolturnén fås av: skolinformatör Elina Vesanen, elina.vesanen(at)heureka.fi. Vill din skola vara värd för Pop-up Heureka? Har din skola en festsal eller annat lämpligt utrymme för uppvisningen?Ansök om att vara värd för Pop-up Heureka. För showen behövs ett utrymme med ett normalt eluttag och som kan mörkläggas (helt eller nästan helt). Utrustningen kan inte transporteras via trappor och kräver en fri höjd på minst 205 cm längs hela transportvägen. Heureka ansvarar för att utrustningen för showen och presentatören finns på plats på den avtalade dagen. Heureka avtalar om tidsplanen för uppvisningarna med skolans kontaktperson. Läs mer om vad det innebär att vara värd för Pop-up Heureka här. Turnén finansieras av Kulturfonden Pop up-turnén finansieras av Svenska kulturfonden. Pop-up turnén är ett del av Heurekas svenskspråkiga satsning. Kulturfonden har beviljat 120 000 euro till Heureka till deras projekt att öka intresset för naturvetenskap bland svenskspråkiga elever. Tidigare i år fick hundra skolklasser från södra Finland besöka Heureka gratis. Här kan du läsa om Kulturfondens bidrag till Heureka.

  Lue lisää »

 • 3.12.2019 Ajankohtainen

  Vad händer med din ansökan?

  I november fick vi över 3000 ansökningar. Nu läser, sorterar och bereder vi alla ansökningar. På videon ser du hur den beredningsprocessen går till – vem alla som läser din ansökan och vem som fattar beslut om bidrag. Sofias ansökan har lästs i sin helgen av min fyra personer, som gjort sina egna bedömningar. Ytterligare 25 personer (delegationen och styrelse) har behandlat hennes ansökan och tagit ställning till om just Sofia och hennes projekt ska få bidrag. Läs mer om vår styrelse och delegation här. Alla som ansökt om bidrag i november får besked i mars. Film: Krut Collective i samarbete med Lina Laurent

  Lue lisää »

 • 29.11.2019 Ajankohtainen

  Avslag?! De vanligaste orsakerna

  Varför motiverar vi inte våra avslag? Vi får helt enkelt så pass många ansökningar – drygt 7 000 per år – att motiveringarna skulle kräva för lång tid av våra ombudsmän. Samtidigt vill vi gärna hjälpa dig som får avslag att förstå varför. Här hittar du de vanligaste orsakerna och motiveringarna till avslag. Om du efter att ha läst detta har frågor om just din ansökan får du gärna kontakta oss per mejl eller telefon. Det här är en lång artikel, men du kan scrolla ned direkt till motiveringen som intresserar dig. De olika motiveringar som vi behandlar nedan är: Vi är inte rätt finansiärSvag anknytning till det svenska i FinlandInga andra finansiärer för projektetVi beviljar inte bidrag för den här typen av verksamhetAnsökan är otydlig eller slarvigt gjordAnsökan borde ha gjorts av en organisationOrealistiska planerBrist på erfarenhetDålig förankringKvalitet och konkurrensLåg trovärdighet som sökande Vi är inte rätt finansiär Det behöver inte alltid vara så att det är något direkt fel på själva ansökan; det kan också vara så att vi helt enkelt inte är rätt finansiär för verksamheten eller projektet ifråga. Vårt stadgeenliga uppdrag är att stödja utbildning, kultur, konst, vetenskap och forskning samt samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Med ”samhällsservice” avser vi närmast verksamhet inom den tredje sektorn. Verksamheter vi inte beviljar bidrag till: Lagstadgad verksamhet (till exempel upprätthållande av skola, bibliotek)Näringsverksamhet, inklusive uppstart av företagInfrastrukturprojekt eller fastighetsbyggenTurismÖversättning av litteratur – se FILISocial- och hälsovård, inklusive rehabilitering De enda undantagen från det sistnämnda är bidrag av den typ som ges inom ramarna för Kultur i vården eller andra projektbidrag där syftet är att föra in konst och kultur i verksamheten. Se Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringarför information om fastighetsinvesteringar. Svag anknytning till det svenska i Finland Alla våra bidrag och stipendier måste ha en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Läs mer om hur vi resonerar bland våra tips under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande. Observera att det inte räcker att du eller din verksamhet är svenskspråkig – den måste också ha tydliga band till Finland. Finlandssvenskt och sverigefinskt Verksamheten måste inte vara finlandssvensk i betydelsen att alla involverade är finlandssvenskar, men den måste vara på svenska eller verka för det svenska i Finland. Vi kan inte bevilja bidrag för finskspråkig verksamhet i Sverige (sverigefinsk). Utflyttade finlandssvenskar Motiveringen ”svag anknytning till det svenska i Finland” kan ibland även gälla personer som är finlandssvenskar. Om du sedan lång tid tillbaka är fast bosatt utomlands och inte är verksam i Finland minskar din möjlighet att få bidrag för din verksamhet från Svenska kulturfonden, eftersom din verksamhet då inte främjar det svenska i Finland. Om du är bosatt utomlands men aktivt verksam i Finland gäller ovanstående antagligen inte dig. Inga andra finansiärer för projektet En vanlig orsak till att en ansökan får avslag är att Kulturfondens andel av budgeten är väldigt hög. Det är i de allra flesta fall inte rimligt att vår andel utgör hela budgeten eller en stor andel (till exempel över 70-80 procent). Det är svårt att ge någon riktgivande procentsats för vad som är en acceptabel nivå, men var alltså uppmärksam på hur stor procent av budgeten som ansökan gäller. Varför resonerar vi så här? Om hela projektet vilar på Kulturfondens bidrag påpekar våra sakkunniga och förtroendevalda ofta att det då saknas förutsättningar för att projektet kan leva vidare framöver, och avstår då ofta från att bevilja bidrag överhuvudtaget. Avsaknad av andra finansiärer ger också en bild av att sökande antingen inte försökt hitta annan finansiering eller att övriga finansiärer inte tror på projektet – båda två dåliga alternativ. I många fall är det också avgörande om det finns offentlig finansiering (kommun, samkommun, stat, EU) med i finansieringsplanen. Vi vill och kan inte bevilja bidrag till sådant som det offentliga borde medverka till att finansiera. Vi beviljar inte bidrag för den här typen av verksamhet Vi beviljar inte bidrag för Lagstadgad verksamhet (till exempel upprätthållande av skola, bibliotek)Näringsverksamhet, inklusive uppstart av företagInfrastrukturprojekt eller fastighetsbyggenTurismSocial- och hälsovård, inklusive rehabiliteringÖversättning av litteratur – se FILI Vi ger i regel inte heller bidrag för Traktering vid seminarier och konferenserÖversättningar av materialAnskaffningar av utrustning eller material Tillsvidareanställningar Om bidrag för anställningar kan du läsa mer under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande. Ett undantag för regeln om anskaffningar är Bokpaket för skola och daghem. Privatpersoner eller organisationer kan däremot inte ansöka om bidrag uttryckligen för att uppdatera teknisk utrustning (t.ex. kameror, datorprogram). Undantag finns inom vissa specialfonder och anges då särskilt. Ansökan är otydlig eller slarvigt gjord Ur ansökan måste tydligt framgå vad, vem, när och hur någonting ska göras, och varför. En otydligt skriven ansökan ger också alltid ett mindre omsorgsfullt intryck och kan ge intrycket av att inte ens den sökande är speciellt engagerad i projektet Om du känner dig osäker som skribent rekommenderar vi att du tar hjälp av någon kollega eller vän med att göra ansökan. I samband med det brukar också eventuella oklarheter i projektplanen dyka upp och du lär dig förklara dem tydligare. Du kan också testa att spela in dig själv när du beskriver projektet och sedan skriva ner vad du har sagt. När du läser igenom texten märker du antagligen om det finns osammanhängande eller oklara bitar. Tänk alltid på att de du skriver ansökan till inte känner till ditt projekt, och utgå också från att de inte känner till dig och din verksamhet heller. Dela alltså gärna med dig av litet bakgrundsinformation utöver det aktuella projektet. Kulturfondens ombudsmän läser inte ansökningar på förhand, men det går alltid bra att fråga oss om allmänna råd och tips Budgeten måste också vara i balans. Det innebär att summan för utgifter och intäkter måste vara överensstämmande. Ifall budgeten uppvisar vinst bör det finnas en rimlig förklaring till detta i ansökan. Ansökan borde ha gjorts av en organisation Stora projektansökningar ska inte göras av privatpersoner i eget namn. Det är orealistiskt att en privatperson ensam ska kunna driva ett stort projekt på ett förtjänstfullt sätt. Det är också oftast ekonomiskt och administrativt komplicerat att hantera ett större projekt som privatperson. Det här behöver inte innebära att din idé i sig är dålig. Den behöver dock förankras inom en organisation, gärna en sådan som redan arbetar inom det område du är intresserad av att göra en insats inom. Genom att samarbeta med en organisation försäkrar du dig om att din idé kan utvecklas och får bättre förutsättningar att leva vidare på lång sikt. Ju större projekt, desto anledning att ha en organisation i ryggen och som projektägare. Orealistiska planer Vi välkomnar nytänkande och innovation, men när det kommer till kritan måste planerna vara genomförbara och rimliga. Ju större projekt, desto viktigare är förarbetet. Kan du/ni påvisa att projektet behövs? Hur är dessa undersökningar gjorda? Hur ska de erfarenheter som fås inom projektet förvaltas efteråt? Skulle det kanske vara rimligare att först inleda med ett pilotprojekt för att testa format och metoder? Dålig förankring Om du hänvisar till samarbetspartners i ansökan måste de vara vidtalade och med på noterna. Det är till exempel ganska vanligt att konstnärer ansöker om bidrag för att arbeta med skolor, utan att ha diskuterat detta närmare med skolorna. När bidraget sedan beviljats har det uppdagats att skolorna inte alls har intresse eller möjlighet av projektet, som då förfaller. Brist på erfarenhet Om du ansöker om stipendium för att skriva en roman men aldrig har blivit publicerad förut är chanserna att bli beviljad bidrag för arbetet mycket små. Det samma gäller om en långfilm är ditt första filmprojekt. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbete/produktioner är grundläggande för en trovärdig ansökan. Du måste också kunna bestyrka dina erfarenheter, till exempel genom att bifoga ett uppdaterat CV och hänvisa till tidigare projekt. Minns också alltid att bifoga arbetsprover där det är möjligt. Kvalitet och konkurrens Det händer ganska ofta att likartade projekt ställs mot varandra och tävlar om samma pengar. Då kommer i princip alltid den ansökan som ger ett omsorgsfullt intryck att dra det längre strået. Det här gäller speciellt ansökningar om arbetsstipendier, där konkurrensen inom de olika konstgenrerna är väldigt hård och bevillningsprocenten kan vara så låg som 10-15 procent. Vikten av arbetsprover Inom konst och forskning är arbetsprover A och O för att stipendium och bidrag ska kunna beviljas. Speciellt inom konsten kan goda arbetsprover ibland uppväga en språkligt svag ansökan. Vi tillämpar kollegial bedömning. Under fliken Stipendier & bidrag – Till sökande kan du läsa mera om hur vi arbetar med våra sakkunniga. Arbetsprover ska bifogas till ansökan eller finnas tillgänglig på extern webbplats (inte molntjänst). Forskningsplaner ska göras enligt gängse standard. Ansökningar om doktorandstipendier ska även innehålla utlåtanden från referenter. Låg trovärdighet som sökande Har du eller din organisation tidigare beviljats bidrag, men inte redovisat dessa? Har du/ni varit inblandade i projekt där planering och/eller ekonomisk uppföljning brustit (skulder, obetalda arvoden, upprepade ansökningar för att budgeten gått åt snabbare än planerat)? Alla kan göra misstag, men om du som sökande har den här typen av historik hos oss kan det dessvärre ligga dig i fatet inför nya projekt. Om du misstänker att detta gäller dig är du välkommen att kontakta oss för en diskussion inför ditt nästa projekt, så får vi möjlighet att stämma av. Ansökan motsvarar inte kriterierna När det gäller våra bidragsformer med fri ansökningstid är det absolut vanligaste skälet till avslag att ansökan inte motsvarar kriterierna för bidragsformen. Läs därför kriterierna noggrant innan du gör ansökan, och fråga gärna om du är osäker om ifall bidragsformen passar ditt ändamål. Observera speciellt kriterier och frågor som gäller hur ofta man kan beviljas ett visst bidrag.

  Lue lisää »

 • 28.11.2019 Ajankohtainen

  Stipendielägenhet i Folkhälsanhuset i Vasa?

  Vi söker en hyresgäst till en stipendielägenhet i Folkhälsanhuset på Wasaborgsgränden i Vasa. Lägenheten uthyrs i första hand åt en skådespelare eller annan konstnär som är över 60 år. Bostaden har två rum och kokvrå. Hyran är 546,30 euro/månad (inkl. vatten- och serviceavgift). Mer information om lägenheten hittar du på sidan för Stipendielägenheter. Ansök om lägenheten Ansök om lägenheten genom fylla i blanketten som du hittar på den här sidan. Mejla blanketten till ekonomi- och personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi senast den 10 januari 2020.   Frågor? Ombudsman Håkan Omars, hakan.omars(at)kulturfonden.fi och ekonomi- och personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloake91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9 = 'britt-marie.forsell-stenstrom' + '@'; addye91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9 = addye91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_texte91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9 = 'britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi';document.getElementById('cloake91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9').innerHTML += ''+addy_texte91f0c27bde30f183be8db16fa4ac3c9+''; , ger noggrannare information om lägenheten.

  Kulturfonden hyr ut lägenheten via Lise och Thelma Standertskjölds fond, som bland annat erbjuder pensionärsbostäder för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland. Mer information om våra stipendiebostäder hittar du här.

  Lue lisää »

 • 27.11.2019 Ajankohtainen

  Är du vår nya kollega?

  Vi söker nu en ekonomiassistent till vårt kansli i Helsingfors. Vår ekonomiassistent arbetar i nära samarbete med ekonomi- och personalchefen. Till de viktigaste arbetsuppgifterna hör: bokföring och avstämningargranskning av reseräkningarbudget- och projektuppföljninguppgifter i samband med bokslutetmoms- och skattedeklarationerrapportering till myndigheterutbetalning av arvoden, stipendier och bidrag Vi söker dig som är proaktiv, noggrann, självständig och företagsam. Du är merkonom eller tradenom med redovisning som inriktning. Du får gärna ha erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är van att använda Excel och om du har använt Procountors ekonomisystem, ser vi det som en merit. Sänd ansökan, CV och löneanspråk senast 16.12.2019 till vår ekonomi- och personalchef britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi. Vänd dig också till Britt-Marie om du har frågor om jobbet.

  Lue lisää »

 • 25.11.2019 Ajankohtainen

  ?Kulturfonden har beviljat Drom åtta bidrag

  Svenska kulturfonden har sammanlagt beviljat drygt 40 000 euro till föreningen Drom rf, där bland annat Veijo Baltzar är verksam. Bidragen har gått till olika Drom-projekt med tydlig svenskspråkig profil. Helsingin Sanomat rapporterade på söndagen om misstankar mot Veijo Baltzar och föreningen Droms verksamhet. – Vi känner starkt för de unga som kan ha drabbats inom föreningen Drom. Vi har beviljat flera bidrag till föreningen och beklagar djupt om något av de projekt som nu granskas har genomförts med hjälp av våra bidrag. Det här fallet visar att vi måste bli ännu vaksammare då vi behandlar ansökningar och redovisningar, säger Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfondens åtta bidrag till Drom rf har beviljats under åren 2010-2019. Alla bidrag har riktats till sådan verksamhet som uppfyller fondens ändamål – att främja utbildning och kultur som gynnar det svenska i Finland. – Vi har idag gått igenom vår dokumentation kring de beviljade bidragen till Drom. Ansökningarna är bra och föreningens projekt har haft bred finansiering. Också redovisningarna är tydliga och har inlämnats till oss inom utsatt tid. Under behandlingen har vi diskuterat om vi är rätt finansiär för romska projekt, men minoritetsaspekten har övervägt. Vi har gärna gett Drom möjlighet att informera också på svenska. Vi som är en minoritet har velat stödja en annan minoritet, som dessutom är betydligt mera utsatt än finlandssvenskarna, säger Sören Lillkung. Våren 2019 beviljades Drom rf ett bidrag på 7 500 euro för residensverksamhet i Kuopio. – Veijo Baltzar kontaktade oss i höstas och ville ändra ändamålet så att bidraget istället kunde användas för verksamhet i fastigheten i Raseborg. Vi höll fast vid vårt beslut och bidraget betalades aldrig ut, säger Sören Lillkung. Kulturfonden har tydliga regler och processer för behandlingen av alla ansökningar. En viktig utgångspunkt i behandlingen är att inte sökande bedöms, utan endast projektet och sökandes förutsättningar att driva det på att lyckat sätt. – Vi försöker hela tiden förbättra våra processer. Idag har vi insett att vi måste bli bättre på att identifiera riskfaktorer i olika projekt. En riskfaktor är till exempel då det uppstår en stark och långvarig personkult inom mindre organisationer. Det borde vi kanske ha sett i just det här fallet, säger Lillkung.   Kulturfonden publicerar alla beviljade bidrag, mottagarna och bidragens ändamål på webbadressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här finns en sammanställning över bidragen till Drom rf: https://beviljade.kulturfonden.fi/listor/?sok=drom+ry Beviljade bidrag till Drom rf 2010-2019 Sammanlagt 43 500 euro varav 7 500 euro inte har utbetalats. 2010
  Drom ry
  för att genomföra projektet Den bortglömda förintelsen som tvåspråkigt
  5 000 € 2013                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för utställningsturné i finlandssvenska skolor
  5 000 € 2014
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för evenemanget Europas samvete
  4 000 € 2015                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för en svenskpråkig version av föreningens internetsidor och för kabareproduktionen Kärlekssång på Alexandersteatern
  4 000 € 2016                
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  för internationella utställnings- and undervisningsprojektet Genom Mirandas ögon 2016-2018 (september)
  8 000 € 2018
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry,
  Svenskspråkigt program och marknadsföring av Integrationsteatern Baltzars konsertturné Fågelvägen till himlen
  4 000 € 2019
  Drom ry
  För att erbjuda residensmöjlighet till 4 finlandsvenska konstnärer och forskare på Oskar centret för kultursamverkan mellan kulturer, Kuopio, 1.8-15.11.2019
  7 500 €, bidraget utbetalades inte ­­­2019
  Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry
  Internationella undervisningsprojektet Nordic Roma Artist Platform (NRAP) 2017-2019
  6 000 € *** Helsingfors den 25 november 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar (till Kulturfonden): Martina Landén-Westerholm
  Kommunikationschef
  martina.landen-westerohlm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description