Ajankohtaista

 • 8.9.2021 Ajankohtainen

  Kära lärare!

  I maj gick Svenska kulturfondens stora pris till alla lärare i Svenskfinland. På internationella lärardagen firar vi er med ett webbkalas för hjärta och hjärna. Välkomna med på evenemanget “Kära lärare!” tisdagen den 5 oktober kl. 15.00–16.30. Du kan följa Kära lärare! via länken https://larare.kulturfonden.fi
  Lärarna har uppvisat en exceptionell anpassningsförmåga och ett outtröttligt engagemang för att upprätthålla en högklassig undervisning under coronapandemin. Nu ordnar vi webbkalaset Kära lärare! för att fira och tacka alla i skolsamfundet som tillsammans har hållit den livsviktiga verksamheten flytande. För både hjärta & hjärna Kära lärare! bjuder på föreläsningar och underhållning och är skräddarsytt för dig som jobbar för och med skola och utbildning på svenska i Finland. Ted & KajLi AnderssonAnders HansenKlaus HäröMalin Appeltofft Undervisningsminister Li Andersson framför regeringens hälsning och tack till alla lärare. Anders Hansen, läkare, psykiater och författare, pratar om att bli hjärnstark och hur motion kan göra under för den mentala kapaciteten hos både barn och vuxna. Hur lockar man fram det bästa hos alla och jobbar mot gemensamma mål? Filmregissören Klaus Härö berättar om regissörens roll i en filmproduktion, en roll som på många sätt påminner om lärarens i klassrummet. Det jobbiga coronaåret ur ett lärarperspektiv är temat för komikern, läraren och dramapedagogen Malin Appeltoffts stand-up. Malin pratar om hur det är att vara lärare 2021 – om barn, ungdomar och föräldrar idag och om hopp och glädje mitt i allt det absurda och jobbiga. Webbkalaset leds av Ted Forsström och Kaj Korkea-aho som tillsammans bjuder på sketcher och mellansnack. Med kolleger, med vänner eller hemma Du kan följa Kära lärare! via länken https://larare.kulturfonden.fi
  Programmet börjar tisdagen den 5 oktober kl. 15, men du kan klicka in dig redan tidigare. Evenemanget är gratis, öppet för alla och du behöver inte anmäla dig på förhand. Kolla gärna om din lärarförening eller skola ordnar en gemensam visning av webbkalaset. Vi fördelade i våras prispengarna på 30 000 euro till alla er pristagare via svenskspråkiga lärarföreningar, den svenskspråkiga yrkesutbildningens enheter och skolor på mindre språköar. Kanske din förening eller skola nu bjuder på något speciellt under lärardagen och evenemanget? Av upphovsrättsliga skäl visar vi programmet bara live – du kan tyvärr inte se det i efterhand. Har du frågor om evenemanget eller priset? Mejla lararpriset(at)kulturfonden.fi. Bilder
  Ted & Kaj, Bild: Niklas Sandström
  Li Andersson: Laura Kotila
  Anders Hansen: Stefan Tell
  Klaus Härö: Antti Vettenranta
  Malin Appeltofft: Jeanette Andersson

  Lue lisää »

 • 2.9.2021 Ajankohtainen

  Krisjouren för unga får Fredrika Runeberg-stipendiet

  Kriser gör många problem ännu svårare. Krisjouren för unga vid HelsingforsMission motverkar känslan av ensamhet och bekämpar utsatthet och illamående bland unga och unga vuxna. Nu får Krisjouren Fredrika Runeberg-stipendiet på 10 000 euro. Under pandemin upplever unga mera ensamhet, mera utmaningar i studierna och mera problem i sina personrelationer. Många behöver hjälp och stöd och i synnerhet unga kvinnor mår allt sämre. Det här visar flera utredningar och det här märker också krisarbetarna vid Krisjouren för unga vid HelsingforsMission.

  – Unga söker sig till oss för att de känner ångest, nedstämdhet, överväldigande krav på sig själva och för att de upplever problem i sina relationer. Det är tungt att vara avstängd från det som är viktigt under ungdomstiden – umgänge med vänner, studieliv eller skolvardag och förenings- och hobbyverksamhet, säger krisarbetaren Charlotte Wieliczko.

  Krisjouren vid HelsingforsMission arbetar för ungdomar och unga vuxnas välmående och för att förebygga ensamhet. Krisjouren erbjuder samtalsstöd, både enskilda stödsamtal och samtalsgrupper, och kontakt med stödpersoner. Nyligen har också ett självhjälpsmaterial med fokus på självmedkänsla utkommit på svenska och ”Jag räcker till” -grupper ordnas på svenska.

  – Det viktigaste är att vårt stöd alltid har låg tröskel. Det ska vara lätt att kontakta oss och kommunicera med oss. Det är enkelt att kontakta oss via vår webbplats, och nu under pandemin blev vår samtalshjälp, både våra stödgrupper och alla enskilda stödsamtal, digitala. Småningom återgår vi till att också erbjuda hjälp fysiskt på plats, men de digitala tjänsterna har kommit för att stanna, säger Charlotte Wieliczko.

  Krisjouren har tidigare fungerat huvudsakligen i huvudstadsregionen, men under hösten blir det möjligt för unga svenskspråkiga i hela Finland att vända sig till Krisjouren för att få samtalshjälp på distans.

  – Vi har goda erfarenheter av krishjälpen på distans under coronapandemin och det känns bra att nu erbjuda samtalsstöd på distans för alla unga svenskspråkiga oberoende av deras hemort. Det är viktigt att alla får hjälp vid rätt tid och på sitt eget modersmål. Om man inte får prata om svåra saker på sitt modersmål kan bara det vara en orsak att känna sig ensam, säger Tuula Colliander som är verksamhetsledare för HelsingforsMission. Se vår video med HelsingforsMission Om HelsingforsMission Läs mera på organisationens webbplats. Stipendiekommittén konstaterar i sin motivering bland annat att: […]
  Då vi lever i en ny slags vardag, då trygga platser att vistas på hållits stängda, då sociala kontakter begränsats och då framtiden känns osäker kan samtalsstöd och gemenskap minska och förebygga risken för ensamhet, illamående och utsatthet. Det är viktigt att sådan verksamhet erbjuds med låg tröskel, tillit och förtrolighet och på det egna modersmålet. […]

  Krisjouren för unga vid HelsingforsMission gör en värdefull samhällsmoderlig insats genom att hjälpa unga, motverka känslan av ensamhet och bekämpa utsatthet och illamående. Barn, unga och unga vuxna får konfidentiellt tala om det som är viktigt för just dem och de får hjälp och redskap för att öka sitt välmående. Verksamheten är alltid värdefull, inte minst i ljuset av pandemin. Om Fredrika Runeberg-stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

  Fredrika var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. I sina skrifter tog hon ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Samtiden kände ändå Fredrika Runeberg främst som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hustru och som en gästfri värdinna.

  Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut på Fredrikas födelsedag den 2 september. Stipendiet går till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Stipendiet kan inte sökas, utan mottagaren utses av en stipendiekommitté. Också i år hade allmänheten möjlighet att lämna in förslag till stipendiekommittén.

  I kommittén finns representanter för: Finlands svenska Marthaförbund,Svenska kulturfonden,Svenska kvinnoförbundet ochSvenska folkskolans vänner. Fredrika Runebergs stipendiefond grundades 1986 på initiativ av fil.dr. Karin Allardt-Ekelund.

  På grund av det osäkra coronaläget ordnar vi tyvärr inte den traditionella utdelningsfesten i Runebergshemmet i Borgå. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden, Finlands svenska Marthaförbund, Svenska Kvinnoförbundet, Svenska folkskolans vänner Noggrannare information Charlotte Wieliczko (intervjuer)
  Krisarbetare, Krisjouren för unga, HelsingforsMission
  charlotte.wieliczko(at)helsinkimissio.fi
  044 765 4487

  Martina Landén-Westerholm (bilder och övriga förfrågningar)
  Kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 27.8.2021 Ajankohtainen

  Skärgårdsbor i Nyland och jordbrukare i Västnyland, se hit!

  Är du verksam i den nyländska skärgården eller inom jordbruket i Västnyland? Ansök om bidrag i september. I september tar vi emot ansökningar om bidrag från två nyländska specialfonder: Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond ochHenrik Nysténs testamentsfond. Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Ur fonden kan vi bevilja bidrag till personer som har svenska som modersmål, är bosatta i den nyländska skärgården, ägnar skyddet av den känsliga skärgårdsmiljön särskild omsorg och vårdar sig om skärgårdens traditionella näringar.personer och samfund som verkar till förmån för den nyländska skärgårdens miljö eller främjar möjligheterna att bygga och bo i en levande nyländsk skärgård. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag på basis av ett beslutsförslag av styrelsen för Gestrinska skärgårdsfonden. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022. Läs mer om den Gestrinska skärgårdsfonden. Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Bidrag ges till: organisationer, institutioner och enskilda personer som verkar för att befrämja jordbruket i västra Nyland.västnyländska ungdomar som studerar för en framtida verksamhet inom jordbruket i västra Nyland. Du ansöker om bidrag i september. Det är Kulturfondens styrelse som fattar beslut om bidrag. Du som ansökt om bidrag får besked i december 2021 och kan lyfta ditt bidrag i januari 2022. Läs mer om Henrik Nysténs testamentsfond. Har du frågor? Om du har frågor kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts Blomqvist är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 26.8.2021 Ajankohtainen

  Över 700 studerande får Studiefondens stipendium

  Färre studerande bedriver utlandsstudier och allt fler lider av en osäker arbetssituation. Coronakrisen syns tydligt i årets ansökningar till Svenska studiefonden.  Studiefonden delar i år ut nästan 900 000 euro till studerande och läroinrättningar. Över 700 studerande vid högskolor och universitet får stipendium av Studiefonden. Ungefär 70 procent av stipendierna beviljas för studierelaterade kostnader i Finland och resten för studier eller praktik utomlands. – Det här är en stor förändring i jämförelse med tidigare år. Före coronakrisen gick ungefär hälften av våra bidrag till studier och praktik utomlands, säger Katja Zevallos, ombudsman på Svenska studiefonden. Coronakrisen påverkar studievardagen också i Finland. – Många sökande lider av en osäker arbetssituation. Färre arbetsturer, permitteringar och svårigheter att hitta jobb påverkar studerandes ekonomi stort, säger Zevallos. Totalt fick Studiefonden 970 ansökningar i år. Det är ungefär 100 färre ansökningar än ifjol. Studiefonden beviljar stipendium åt heltidsstuderande vid högskolor eller universitet. De sökande ska ha svenska som modersmål eller studiespråk och ha finskt medborgaskap eller vara bosatta i Finland. Alla kan beviljas stipendium högst en gång och för sin första examen. Stipendierna för studier eller praktik i Finland är mellan 600 och 1 000 euro, och för utbytesstudier mellan 800 och 2 000 euro beroende på utlandsvistelsens ort och längd. Studiefonden betalar ut 85 procent av stipendiet genast och 15 procent efter att Studiefonden godkänt studerandes redovisning över hur stipendiet har använts. Ungefär 170 000 euro till läroinrättningar Svenska studiefonden beviljar också svenskspråkiga gymnasier, andra stadiets yrkesutbildningsenheter och folkhögskolor bidrag för elevstipendier. I år fick 51 skolor totalt 170 000 euro att dela ut som elevstipendium. Studiefonden fördelar bidragen enligt antalet studerande i varje läroinrättning. Om Svenska studiefonden Svenska studiefonden har årligen ansökningstid i februari och beslut om stipendierna tas i maj. De sökande får genast besked om besluten. Läs mera om Studiefondens beviljningskriterier på www.studiefonden.fi. Följande stiftelser och föreningar deltar i finansieringen av Studiefonden: Svenska kulturfondenStiftelsen Brita Maria Renlunds minne srFöreningen Konstsamfundet rfSvenska folkskolans vänner rfLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr *** Pressmeddelande
  Svenska studiefonden
  Helsingfors den 26 augusti 2021 Noggrannare information och kommentarer Katja Zevallos
  ombudsman
  Svenska studiefonden
  kontakt(at)studiefonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.8.2021 Ajankohtainen

  Är du verksam i Österbotten?

  I september kan du ansöka om bidrag för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. I år söker vi också utvecklingsprojekt i Sydösterbotten. Bidragen beviljas ur Svenska Österbottens kulturfond (SÖK). Projekt i Sydösterbotten kan beviljas bidrag ur Kristinestads kulturfond eller Frans Henriksons testamentsfond. Ansökningstiden för bidrag ur specialfonderna är i september. Beslut om bidrag fattas av Svenska kulturfondens styrelse. Alla sökande får besked i december 2021 och kan lyfta bidragen från och med januari 2022. SÖK består av 30 enskilda fonder De största fonderna i SÖK är: Henry och Martta Bertells minnesfond, som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten ochInga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. Ur vissa fonder kan bidrag beviljas för ändamål som annars sällan nämns i Kulturfondens kriterier, bland annat skogsbruk och vård av hem och familj. Så här väljer du specialfond inom Svenska Österbottens Kulturfond. Läs mer och ansök om bidrag ur SÖK. Frans Henriksons testamentsfond I år tar vi emot ansökningar till Frans Henriksons testamentsfond. Privatpersoner, arbetsgrupper och olika samfund kan söka bidrag för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ska vara inom ett område som Kulturfonden stöder – till exempel utbildning, forskning, kultur, konst eller integration. Projektet ska gynna Sydösterbotten – det vill säga Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax. Läs mer om Frans Henriksons testamentsfond. Kristinestads kulturfond I september tar vi också emot ansökningar till Kristinestads kulturfond. Du kan ansöka om bidrag för svenskspråkiga kulturella ändamål i Kristinestad. Bland annat för: museala ändamålförskönande av kyrkorna, begravningsplatserna och stadenstudier, forskning och insatser som främjar utvecklingen i staden eller belyser det förgångna Läs mer om Kristinestads kulturfond. Kulturfondens rådgivning för sökande Boka en tid med Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten. Boka tid för en träff via vårt elektroniska bokningsprogram. Frågor Om du har frågor kan du alltid mejla Martin på martin.enroth(at)kulturfonden.fi. Du som sökt bidrag i september kan också rikta en ansökan till Kulturfonden i november.

  Lue lisää »

 • 25.8.2021 Ajankohtainen

  Dags att renovera föreningshuset?

  I september tar vi emot ansökningar om renoveringsbidrag – både för planeringskostnader och renoveringskostnader. Alla aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan ansöka. Ansök först om bidrag för konditionsbedömning och planering. Bidraget är högst 5 000 euro. Vi rekommenderar att föreningar som står inför en renovering inleder med att beställa en konditionsbedömning av fastigheten. I konditionsbedömningen bedöms byggnadens eventuella kulturhistoriska värde, nuvarande skick och renoveringsbehov. Läs mer om Föreningshusrenovering – konditionsbedömning och planering. Bidraget för renoveringsåtgärder kan sedan användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen. Bidraget är högst 10 000 euro. Läs mer om Föreningshusrenovering – renoveringsåtgärder. Samma förening kan få båda bidragen, men inte samtidigt. Lämna in skilda ansökningar för de olika bidragen.   Sök bidrag innan renoveringen inleds – vi beviljar inte bidrag retroaktivt. Sedan våren 2021 kan också att föreningar som inte äger sitt hus kan söka bidrag. Då måste föreningen ha minst 15 år kvar av hyresavtalet. Föreningshuset får inte vara i kommunal ägo. Ansökningstid två gånger i året Ansökningstiden för renoveringsbidragen är i april och september. Frågor? Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson (joel.johansson(at)kulturfonden.fi), för noggrannare information. 

  Lue lisää »

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Muistathan nämä rahoitusinstrumentit digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen?

  Kesän jälkeen pieni muistutus parista hyvästä rahoitusinstrumentista digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Oli edustamanne yritys sitten  Ay, Ky tai Oy, voitte hakea Ely-keskuksen ja Business Finlandin kehittämisrahoitusta tai -palveluja. Huomioithan, että myös toiminimi ja yhdistys, jonka palkkalistoilla on työntekijä voi hakea Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelujen kautta asiantuntija-apua. Hakuprosessi on helppo ja saat tarvittaessa apua myös meiltä.     ELY-KESKUKSEN YRITYSTEN KEHITTÄMIPALVELUT – KONSULTOINTIPALVELUT… Lue lisää The post Muistathan nämä rahoitusinstrumentit digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen? first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Hallå Sydösterbotten!

  I september har vi flera aktuella ansökningstider för dig som är verksam i Sydösterbotten. Vi tar emot ansökningar till bland annat Frans Henriksons testamentsfond och Svenska Österbottens Kulturfond. Inför september ordnar Martin Enroth, vår ombudsman i Österbotten, tre infokvällar på Zoom. I augusti ordnar Martin tre diskussionskvällar om bidragsmöjligheter i Sydösterbotten. Du kan ställa frågor och diskutera lokala utvecklingsmöjligheter. Diskussionskvällarna har fokus på olika orter i Sydösterbotten – men du kan delta i vilken kväll som helst. Ingen förhandsanmälan behövs. Delta genom att klicka på Zoom-länken vid respektive tidpunkt. Diskussionskväll med fokus på Malax och Korsnäs onsdagen den 25 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 244536 Diskussionskväll med fokus på Närpes och Kaskö torsdagen den 26 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 260397 Diskussionskväll med fokus på Kristinestad tisdagen den 31 augusti kl. 18.00 Klicka här för att delta i mötet
  Lösenord: 318974 Du som deltar får gärna presentera dina egna projektidéer eller framföra hälsningar, behov och framtidsvisioner. Du får gärna kontakta vår ombudsman Martin Enroth (martin.enroth(at)kulturfonden.fi) för noggrannare information om diskussionskvällarna och aktuella ansökningstider.

  Lue lisää »

 • 23.8.2021 Ajankohtainen

  Sök bidrag ur våra specialfonder i september

  I september kan du ansöka om bidrag ur våra specialfonder. Nytt för i år är att vi kan bevilja bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten ur Frans Henriksons testamentsfond. Vill du veta mer om våra specialfonder? Läs gärna vår artikel om våra specialfonder. I Österbotten kan du ansöka om bidrag ur: Frans Henriksons testamentsfond
  Vi beviljar bidrag för utvecklingsprojekt i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö, Korsnäs och Malax). Privatpersoner, arbetsgrupper och samfund kan ansöka om bidrag. Kristinestads kulturfond
  Vi beviljar bidrag ur fonden för kulturella ändamål i Kristinestad. Svenska Österbottens Kulturfond (SÖK)
  Svenska Österbottens Kulturfonds avkastning delas ut som bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och sådan konstnärlig och kulturell verksamhet som har direkt anknytning till svenska Österbotten. Henry och Martta Bertells minnesfond
  Stipendier till studerande vid teknisk linje vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa och vid Yrkesakademin i Österbotten. Stipendier kan sökas till exempel för utlandspraktik, studierelaterade anskaffningar eller allmänna studiekostnader. Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond
  Bidrag eller stipendier åt svenskspråkiga studenter från svenskspråkiga Österbotten för akademiska studier eller forskning. Läs mer om hur du väljer specialfond inom Svenska Österbottens Kulturfond. I Nyland kan du ansöka om bidrag ur: Minister Kristian Gestrins Skärgårdsfond stöder de nyländska skärgårdsbornas möjligheter att bygga och bo i en levande skärgård. Henrik Nysténs testamentsfond
  Henrik Nysténs testamentsfond beviljar understöd för att befrämja jordbruket i Västnyland. Du kan också ansöka om bidrag för: Föreningshusrenovering Aktiva föreningar med verksamhet på svenska kan ansöka om renoveringsbidrag. Föreningen ska äga huset och det ska vara i aktiv användning.  Vi kan bevilja bidrag för konditionsbedömning och planering och för renoveringsåtgärder. Lärlingsstipendium Lärlingsstipendierna är för dig som har avslutat din utbildning och vill utvecklas under professionell handledning. Också du som har studerat museiämnen och vill få internationell erfarenhet kan ansöka om ett lärlingsstipendium. Ansök om lärlingsstipendium 12.9-12.10.2021. Utlandspraktik Studerande vid en högskola eller nyligen utexaminerade kan ansöka om ett praktikstipendium för praktik utomlands. Hösten 2021 erbjuder vi utlandspraktik vid fem organisationer. Ansök om stipendium för utlandspraktik 15–30.9.2021. Film- och medieproduktion Vi beviljar bidrag för film-, tv-, radio- och medieproduktioner som har en tydlig anknytning till det svenska i Finland. Vi beviljar också bidrag för mångmediala helheter. Från och med 2020 beviljar vi bidrag för film-och medieproduktion tillsammans med Föreningen Konstsamfundet. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem. Vistelsestipendier Vi tar emot ansökningar om vistelsestipendier till Grez-sur-Loing (Frankrike) och S:t Petersburg (Ryssland). Vistelsestipendierna är för konstnärligt arbete och du som är verksam i Finland kan ansöka om stipendium. Ansök om vistelsestipendium 1-30.9.2021.
    Ansök också i november Vår allmänna ansökningstid är i november. Då kan privatpersoner, arbetsgrupper och organisationer ansöka om bidrag. Du kan ansöka om bidrag både i september och november.  

  Lue lisää »

 • 19.8.2021 Ajankohtainen

  Nya namn bland Kulturfondens förtroendevalda

  Vi inleder hösten med elva nya förtroendevalda. Bland våra nya förtroendevalda finns namnstarka personer från utbildnings-, kultur- och organisationsfältet. Alla har utnämnts av Svenska folkpartiets styrelse. Svenska kulturfondens styrelse, som består av en ordförande, åtta medlemmar och tre ersättare, tar de slutgiltiga besluten om alla bidrag. Också ersättarna deltar aktivt i styrelsearbetet. I den nya styrelsen finns åtta kvinnor och fyra män. Mikaela Nylander inleder sitt andra år som ordförande i Kulturfondens styrelse. Ny medlem i Kulturfondens styrelse är professor Björn Vikström från Åbo. De nya medlemmarna i Kulturfondens delegation är: Emina Arnautovic, integrationssakkunnig vid Folkhälsan, NärpesSofia Jern, redaktör, HelsingforsBjörn Wallén, ordförande för Fritt Bildningsarbete rf, IngåJohanna Wassholm, docent, historieforskare, Åbo Mikael Svarvar inleder sitt andra år som ordförande för Kulturfondens delegation.  Delegationen är ett rådgivande organ som bistår med sakkunskap i kultur- och utbildningsfrågor. Åtta i delegationen är kvinnor och sju är män. Bekanta dig med Kulturfondens alla förtroendevalda här. Kulturfonden engagerar också varje år ett fyrtiotal externa sakkunniga inom olika verksamhetsområden. Så här garanterar fonden en professionell grund för styrelsens beslut. Ansökningar med stark regional förankring behandlas i någon av de tre regionala direktionerna, Nylands svenska kulturfond, Åbolands svenska kulturfond och Österbottens svenska kulturfond. I den nyländska direktionen är Leena Björkqvist, Hannah Kaihovirta, Tom Rejström och Björn Wallén är nya medlemmar. Tanja Reuter-Lindén och Clara Reinikainen är nya medlemmar i den åboländska direktionen. I den österbottniska direktionen är Emina Arnautovic och Pauliina Holmqvist nya medlemmar. De förtroendevalda ska vara väl förtrogna med samhällsfrågor, utbildnings- och kulturfältet, organisationer och regionerna i Svenskfinland. Målsättningen är att olika områden inom utbildnings- och kulturlivet och olika delar av Svenskfinland är företrädda. Också köns- och åldersfördelningen ska vara jämn.

  Lue lisää »

 • 1.7.2021 Ajankohtainen

  Ingeborg Spiik får pris ur Meta och Ole Torvalds fond

  Kulturfonden belönar eldsjälen Ingeborg Spiik med ett pris ur Meta och Ole Torvalds fond. Priset på 4 500 euro delas ut på Teaterboulages premiär torsdagen den 1 juli kl. 18.30 på Pargas Hembygdsmuseum. Ingeborg Spiik en eldsjäl inom kultur i Åboland; hon är bland annat ordförande för Teaterboulage. Hon har också själv varit skådespelare i flera produktioner.   Hela hennes liv har präglats av kultur såväl i arbetslivet, som inom förtroendeuppdrag och fritidsengagemang. Hon har ett brett intresse för kultur i olika former och är verksam inom olika föreningar inom teater, litteratur och musik. I prismotiveringen konstaterar direktionen för Åbolands svenska kulturfond: Ständigt nyfiken tar sig Ingeborg Spiik an olika utmaningar både på scenen och i kulisserna. Språket, berättelserna och människan är centrala i hennes livslånga engagemang för kultur. Medryckande och inspirerande, men samtidigt organiserad och kunnig är hon sedan länge en av kulturens verkliga eldsjälar i Åboland. Meta och Ole Torvalds fond Syftet med priset ur Meta och Ole Torvalds fond är att ”stöda åboländska identitetsstärkande strävanden”. Priset delas ut ungefär vart tredje år och kan inte sökas. Meta och Ole Torvalds fond inom Svenska kulturfonden stiftades på initiativ av Åbo Underrättelser i samband med Meta Torvalds 70-årsdag år 1992. Meta Torvalds (1922–2012) var journalist och Finlands första kvinnliga chefredaktör. Torvalds verkade också inom kulturlivet i Åbo. Ole Torvalds (1916–1995) finländsk författare och poet. Båda makarna har varit chefredaktörer för Åbo Underrättelser. *** Noggrannare information: Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
  ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
  0500 744 477
  asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden/Meta och Ole Torvalds fond
  Publiceringsfritt torsdagen den 1 juli kl. 00.01

  Lue lisää »

 • 24.6.2021 Ajankohtainen

  Glad sommar!

  Svenska kulturfondens kansli är sommarstängt mellan den 28 juni och den 9 augusti 2021. De flesta anställda håller sin semester då och några tar också ut övertidsledigt. Från och med måndagen den 9 augusti når du oss som vanligt igen. Ha en riktigt skön sommar!

  Lue lisää »

 • 24.6.2021 Ajankohtainen

  Kulturfonden på tre minuter

  Lär dig mer om Kulturfonden i vår video Hjärta och hjärna på tre minuter! Film: Eva Lingon

  Lue lisää »

 • 22.6.2021 Ajankohtainen

  Mahtavaa Suomen kesää – lomailemme 25.6. – 30.7.2021

  Loistavaa ja lempeää kesää 2021! Lomailemme 25.6. – 30.7.2021   Luonto leppyi lempeäksi
  kovan kiireen kolhimille,
  työpaineen pakottamille.
  Suvi salli suloisintaan,
  kesä kantoi kauneintaan,
  nurmi tuoksui,
  linnut lauloi,
  tuuli leyhyi leppeästi.
  Järvi hohti hopeoina,
  kultatähtinä kimalsi,
  timantteina tuikahteli.
  Kaikki kiireet katosivat
  saunan sylissä somassa,
  paineet pois jo putosivat,
  järven lempeen lainehille. Kuva: Kirsi Mikkola, Kemijoen ranta, Rovaniemi… Lue lisää The post Mahtavaa Suomen kesää – lomailemme 25.6. – 30.7.2021 first appeared on Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.

  Lue lisää »

 • 22.6.2021 Ajankohtainen

  Många nya idéer för rekreation för äldre i Åboland

  Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet fördelar 200 000 euro för rekreation för äldre personer i Åboland. Nu kan 25 organisationer erbjuda olika former av rekreation.   – Coronakrisen har drabbat äldre personer och rekreationsverksamheten har ofta fallit bort. Därför är den här bidragsformen både aktuell och viktig, säger Åsa Rosenberg, Kulturfondens ombudsman i Åboland.  Bland de 25 bidragsmottagarna finns både stora och små organisationer – bland annat kommuner, lokala föreningar inom tredje sektorn och företag inom äldrevården. Bidragsmottagarna finns i hela Åboland, från Åbo centrum till yttre skärgården. Bidragen är mellan 1 500 euro och 40 000 euro. Det största enskilda bidraget på 40 000 euro går till Åbo svenska föreningsråd rf/Luckan i Åbo för generationsöverskridande verksamhet för seniorer och dagisbarn. Projektet satsar på samvaro och förhöjd livskvalitet för deltagarna och ska pågå under tre terminer. – De sökande presenterade många bra projekt i hela Åboland. I ansökningarna fanns många goda tankar om hur man når nya målgrupper. Vi är också glada över de nya nätverk som skapas – bland annat samarbete mellan kultursektorn och socialsektorn, säger Rosenberg. – Jag hoppas att vi med den här satsningen – åtminstone till en del – kan minska ensamhet hos äldre personer och skapa meningsfull verksamhet för dem, säger Henrik Karlsson, vd för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. Både Rosenberg och Karlsson är glada över att pilotprojektet skapade nya samarbetsformer och nätverk. –Vi hoppas att de finns kvar i Åboland också efter det här projektet, säger Rosenberg. Speciellt glad är Rosenberg över att äldre får kulturupplevelser i olika genrer. – Ofta kan rekreation för äldre begränsa sig till musik, men nu har vi fått ansökningar från aktörer inom många olika konstgrenar. Det tillfälliga bidraget väckte stort intresse. Under ansökningstiden i maj gjorde 39 sökande anspråk på sammanlagt 600 000 euro. Stiftelserna hade reserverat 100 000 euro vardera för bidragsformen. Kulturfondens bidrag kommer ur specialfonden Fredrikahemmets fond. Läs mer om bidraget här. Här finns alla beviljade bidrag. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
  Helsingfors den 22 juni 2021 Noggrannare information: Åsa Rosenberg (kommentarer och frågor)
  ombudsman, Åboland, Svenska kulturfonden
  0500 744 477
  asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi Henrik Karlsson (kommentarer)
  vd, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr
  050 511 9496
  henrik.karlsson(at)eschner.fi Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent, Svenska kulturfonden
  040 537 1494
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description