Ajankohtaista

 • 3.3.2020 Ajankohtainen

  Stora skillnader i konstundervisningen

  Var du bor spelar roll. Åtminstone om du är ung och vill delta i den grundläggande konstundervisningen på svenska. Både utbudet av svenskspråkig undervisning och priset som familjerna betalar varierar stort mellan de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Det finns stora regionala olikheter inom den grundläggande konstundervisningen på svenska. Det kommer utredaren Lasse Garoff fram till i Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Läs utredningen Mer än en hobby! här. – Vi ville ta reda på om vi i Finland idag faktiskt följer lagen – antas alla barn och ungdomar till grundläggande konstundervisning på likvärdiga grunder? Alla borde ha samma förutsättningar att delta i konstundervisningen – oberoende av din hemkommun, din bakgrund, familjens betalningsförmåga och vilken konstform du vill syssla med. Men är det här läget i Svenskfinland idag?, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung.
   
  I rapporten konstaterar Lasse Garoff att den statliga finansieringen av grundläggande konstundervisning är ojämlik. Följden blir stora regionala olikheterna i både utbud och kvalitet.
   
  – I södra Finland är tillgången på konstundervisning i regel allra bäst. Här finns flest läroanstalter, men här finns också kommuner där utbudet är knappt. Vissa har satsat på långsiktigt utvecklingsarbete och det har gjort konstundervisningen till en resurs för hela kommunen, säger Lasse Garoff.
   
  Sören Lillkung – tidigare rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut – tycker att rapporten bra beskriver läget på svenska i Finland.
   
  – Rapporten visar att det finns ett behov av större insatser. Dessutom ger den en fingervisning om var insatserna behövs. Det här är viktig information för alla aktörer som erbjuder grundläggande konstundervisning – kommuner, samkommuner, ungdomsförbund, landskapsförbund med flera. Att veta vad de andra aktörerna på fältet gör är viktigt, säger Sören Lillkung.
   
  I utredningen presenterar Lasse Garoff olika åtgärdsförslag för en mer jämlik tillgång till konstundervisning.  Garoff har också listat aktörer som ordnar grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Undersökningen inkluderar 33 tvåspråkiga kommuner och 16 åländska kommuner.
   
  – Grundläggande konstundervisning har stor betydelse för barns och ungdomars utveckling, oberoende av om de senare ägnar sig åt professionell konstutövning. Det är viktigt att offentliga och privata aktörer arbetar tillsammans för att förbättra tillgången på svenskspråkig konstundervisning, säger Lasse Garoff.
   
  Enligt Lillkung är rapporten värdefull för Kulturfonden då man diskuterar framtida fokusområden.
   
  – Vår uppgift är nu att fundera över om det finns behov av att starta ett strategiskt program för att förbättra situationen inom de kreativa ämnena. Vi måste också fundera över hur vi i samarbete med alla aktörer kan arbeta tillsammans för att trygga den offentliga finansieringen för den grundläggande konstundervisningen, säger Sören Lillkung.
   
  – Kreativt skapande, människomöten, lek och allvar behövs i barns och ungas virtuella vardag. Vi måste alla lära oss att lyssna, se och känna för att kunna samspela och ta ansvar. Därför är konstundervisningen viktig för alla, säger Sören Lillkung. *** Pressmeddelande – Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 3 mars 2020 Noggrannare information om pressmeddelandet och rapporten:
   
  Lasse Garoff (kommentarer)
  utredare
  lasse.garoff(at)gmail.com
   
  Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
   
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.2.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden finansierar Serieverkstaden för manusförfattare

  Snart kan författare få stöd och hjälp för att skriva manus för tv-serier. Svenska kulturfonden ger ett bidrag på nästan 70 000 euro till Serieverkstaden – Svenska Yles nya mästarkurs för manusförfattare. I höst lanserar Svenska Yle Serieverkstaden – en mästarkurs för tv-manusförfattare. Med hjälp av mästarkursen ska man locka erfarna skribenter att skapa berättelser som är skräddarsydda för tv och för den svenskspråkiga publiken i Finland. – Både manusarbete och konceptutveckling är tidskrävande och många har svårt att hitta tillräckliga resurser för arbetet. Vi hoppas att vår satsning bidrar till att höja både antalet manus som skrivs på svenska i Finland och kvaliteten på dem, säger Kulturfondens ombudsman Anna Wilhelmson. Serieverkstaden startar redan i mars med en tävling för utkast till tv-serier. Ansökningarna lämnas i direkt till Yle mellan den 2 mars och 11 april 2020. På Yles:s webbplats hittar du mera info om tävlingen. Vinnarna i tävlingen får under hösten bearbeta sina manus under ledning av en erfaren mentor. Målet är att tv-serierna ska hitta sina köpare i slutet av den drygt ett år långa kursen. Kulturfonden står för cirka 70 procent av hela projektets budget på 100 000 euro. Fondens bidrag riktas främst till kursdeltagarnas stipendier, men också till tävlingsjuryns och mentorernas arvoden. Kortfilmstävlingen blir Serieverkstaden Serieverkstaden ersätter i år den kortfilmstävling som Kulturfonden tidigare ordnat i samarbete med Yle och Finlands filmstiftelse. De vinnande kortfilmerna har producerats och visats på Yle, men nu flyttas alltså fokus till tv-serier som både nationellt och globalt är en populär genre. Marina Meinander-Sederholm, dramaturg och innehållsproducent på Svenska Yle, är projektledare för Serieverkstaden. Maria Lundström, ansvarig producent för Svenska Yle Kultur, Drama och Dokumentärer, har tagit initiativet till projektet. Helsingfors den 25 februari 2020
  Pressmeddelande Noggrannare information: Anna Wilhelmson (kommentarer)
  ombudsman, kultur
  040 551 7959
  anna.wilhelmson(at)kuturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 25.2.2020 Ajankohtainen

  Lär dig språk med Moka Mera Lingua

  Nu lanseras mobilapplikation Moka Mera Lingua. I den nya appen kan till 3-7-åringar lära sig språk på ett lekfullt sätt. Svenska kulturfonden finansierar projektet med 400 000 euro ur fondens strategiska program Hallå!. Moka Mera Lingua är en lekfull och pedagogisk applikation där man lär sig ett nytt språk genom olika aktiviteter med appens karaktärer – hajen Atlas och det lilla monstret Moka Mera. Moka Mera talar det främmande språket, medan hajen Atlas talar ditt modersmål och hjälper till då det nya språket blir knepigt. – Vi vill med applikationen inspirera barn – göra dem nyfikna och motivera dem att lära sig nya språk, säger Petra Holm. Holm har utvecklat appen tillsammans med sin kollega på Moilo, Suzan Aledin.  Suzan Aledin och Petra Holm på Moilo har skapat appen Moka Mera Lingua. Kulturfonden har finansierat appen med 400 000 euro. Också stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har bidragit till appens finansiering. – Moka Mera Lingua är precis det vi vill stödja i Hallå!-programmet – inlärning av svenska och flerspråkighet. Vi fick många ansökningar om bidrag för olika applikationer. Moilos app var den som övertygade oss; projektplanen var proffsig och målgruppen bred, säger Kulturfondens ombudsman Berndt-Johan Lindström. I Moka Mera Lingua kan användaren lära sig åtta språk – finska, svenska, engelska, ryska, arabiska (levantine), spanska, franska och kinesiska (mandarin). Användaren kan fritt välja vilken språkkombination hen använder.   Det finns 920 ord och fraser på alla åtta språk som hjälper användaren med intonation och uttal. I appen finns ingen text och den lämpar sig för barn som inte ännu kan läsa. Appen är utvecklad i tätt samarbete med pedagoger, forskare, barn och föräldrar. Varifrån kommer det finlandssvenskt klingande namnet Moka Mera? – Det är viktigt att man får moka mera – alltså göra flera fel – då man lär sig nya språk. Steget att lära sig får inte bli stort. Det är via lek och genom att moka som man lär sig, säger Suzan Aledin. Appen lanseras på AppStore och i Google Play den 25 februari 2020 och kan laddas ned kostnadsfritt i hela världen. Hallå! är Kulturfondens treåriga strategiska program för ett levande flerspråkigt samhälle. Totalt sex miljoner euro fördelades på 79 projekt. Bidragen varierar mellan 5000 euro och 400 000 euro. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Tisdagen den 25 februari 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström (kommentarer om Hallå!)
  Ledande ombudsman, utbildning
  Svenska kulturfonden
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  Svenska kulturfonden
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi Vill du kontakta Moilo? Suzan Aledin
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak45e0fb7493968530ff8703967036055a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy45e0fb7493968530ff8703967036055a = 'suzan.aledin' + '@'; addy45e0fb7493968530ff8703967036055a = addy45e0fb7493968530ff8703967036055a + 'moilo' + '.' + 'fi'; var addy_text45e0fb7493968530ff8703967036055a = 'suzan.aledin(at)moilo.fi';document.getElementById('cloak45e0fb7493968530ff8703967036055a').innerHTML += ''+addy_text45e0fb7493968530ff8703967036055a+'';   Petra Holm
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77 = 'petra.holm' + '@'; addy5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77 = addy5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77 + 'moilo' + '.' + 'fi'; var addy_text5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77 = 'petra.holm(at)moilo.fi';document.getElementById('cloak5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77').innerHTML += ''+addy_text5d03ee9d88bfe89b2cc7120846b6cc77+'';  

  Lue lisää »

 • 19.2.2020 Ajankohtainen

  1,5 miljoner till film- och medieproduktion – ansök nu

  Nu kan du söka bidrag för film- och medieproduktioner! Från och med 1 februari 2020 söker du bidrag från både Kulturfonden och Konstsamfundet med en och samma ansökan. Ansökan gör du i Konstsamfundets ansökningssystem. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro. Kulturfonden har under de senaste åren beviljat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Vi fortsätter vår satsning, men nu i samarbete med Föreningen Konstsamfundet som också hittills beviljat liknande produktionsbidrag. Från och med februari koordinerar vi både vår utdelning och behandling av ansökningar. Ansök via Konstsamfundet Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Du som sökande behöver inte längre göra två skilda ansökningar – du ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem på adressen https://konstsamfundet.rimbert.fi/. Du kan alltså inte längre söka bidrag för film- och medieproduktion i Kulturfondens ansökningssystem. Har du redan tidigare beviljats bidrag eller ska du redovisa ditt bidrag, läs mera nedan. Ansök i februari och september Har kriterierna för att bevilja bidrag ändrats?
  Nej. Vi vill fortsättningsvis stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland. Hur och när ansöker jag?
  Ansökningstiden är februari och september varje år. Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem från och med 1.2.2020. Vi återkommer med mera information om ansökan och kriterier i slutet av januari. Hur behandlas ansökan?
  En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan tillsammans med tjänstemän från båda fonderna. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år. Du har beviljats ett bidrag för film- och medieproduktion av Kulturfonden men inte lyft eller redovisat det Jag har fått bidrag för film- och medieproduktion men ännu inte lyft det – hur ska jag göra?
  Det går bra att anhålla om utbetalning precis som vanligt. Du gör det genom att logga in i Kulturfondens ansökningssystem och följa anvisningarna. Kontakta kansliet(at)kulturfonden.fi om du har frågor om utbetalning. Hur ska jag redovisa bidrag jag tidigare har beviljats av Kulturfonden för film- och medieproduktion?
  Du gör redovisningen precis som tidigare. Logga in i Kulturfondens ansökningssystem och välj ”Slutrapport” intill det aktuella bidraget. Alla bidrag ska redovisas inom 12 månader från att de betalats ut, om inte annat har avtalats särskilt. Frågor? Mer information får du av ombudsman Anna Wilhelmson, anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi. 

  Lue lisää »

 • 18.2.2020 Ajankohtainen

  Mikaela Nylander ny ordförande för Kulturfonden

  Mikaela Nylander blir ny styrelseordförande för Svenska kulturfonden. Nylander efterträder Stefan Wallin vars mandatperiod tar slut sommaren 2020. – Jag är glad över att igen få jobba med och för kultur och utbildning på svenska. Efter 16 år i riksdagens kulturutskott känns det mycket motiverande att igen få vara med och stärka det finlandssvenska kultur- och kunskapskapitalet – nu via Svenska kulturfonden, säger Mikaela Nylander. Sfp:s partistyrelse utsåg på sitt möte den 6 februari Nylander till ny ordförande för Kulturfondens styrelse. Sfp:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henrikson är nöjd med valet. – Nylanders erfarenheter som riksdagsledamot och som medlem i riksdagens kulturutskott kommer ytterst väl till pass i Svenska kulturfonden. Detta i kombination med Nylanders förtrogenhet med det finlandssvenska samhällslivet gjorde valet enkelt för partistyrelsen, säger Henriksson.  Mikaela Nylander har åren 2003-2019 varit riksdagsledamot för Svenska folkpartiet och medlem i riksdagens kulturutskott. Hon leder Borgå stadsfullmäktige och är ordförande för bland annat Svenska hörselförbundet och Nylands fiskarförbund. Hon har tidigare varit medlem i Nationalgalleriets delegation, medlem i Utbildningsstyrelsens direktion, ordförande för Sydkustens landskapsförbund och ordförande för Sfp:s utbildningspolitiska utskott. Nylander är född 1970 och bor med sin familj i Borgå.   – Kultur och utbildning på svenska är en förutsättning för en levande tvåspråkighet – här spelar Kulturfonden en viktig roll, idag och i framtiden. Samtidigt tar vi i Svenskfinland ibland fondernas och särskilt Kulturfondens insatser som givna. Utan fondernas insatser är det mycket som aldrig förverkligas på svenska, säger Nylander. Mikaela Nylander tillträder den 1 augusti 2020, då både Stefan Wallins och delegationsordförande Ann-Luise Bertells mandatperioder går ut. Bertells efterträdare utses senare i vår. Enligt Svenska kulturfondens stadgar utser Svenska folkpartiets styrelse fondens förtroendevalda – också styrelseordförande och delegationsordförande. Båda ordförandena väljs för en period på tre år och de kan återväljas en gång. Sören Lillkung fortsätter som vd för Svenska kulturfonden. Lillkung tillträdde i maj 2018 och är utnämnd på fem år. Här presenteras Svenska kulturfondens alla förtroendevalda. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 18 februari 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Behöver du porträttbilder på Mikaela Nylander?
  Kontakta Kulturfondens kommunikationsassistent Annika Rönnblad, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e = 'annika.ronnblad' + '@'; addyb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e = addyb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_textb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e = 'annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi';document.getElementById('cloakb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e').innerHTML += ''+addy_textb59c0221fc88b56f3651ed1059362d5e+''; , tfn 040 537 1494. Mikaela Nylander (kommentarer)
  mikaela.nylander(at)gmail.com Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  Svenska kulturfonden
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi 

  Lue lisää »

 • 18.2.2020 Ajankohtainen

  I mars diskuterar vi den grundläggande konstundervisningen

  Hur tillgänglig är den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland? I vilka kommuner fungerar konstundervisningen bra? Finns det kommuner där tillgången till undervisningen är svag? I mars lanseras utredningen Mer än en Hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Utredningen presenteras den 3 mars 2020 på Paasitorni i Helsingfors. Läs utredningen Mer än en hobby! här. Det är Lasse Garoff, kulturredaktör på Svenska Yle, som gjort utredningen. Garoff har kartlagt tillgången till grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. I utredningen presenterar han en rad åtgärdsförslag för en mer jämlik tillgång till undervisning.   I utredningen finns också en lista över aktörer som ordnar grundläggande konstundervisning på svenska i Finland. Undersökningen inkluderar 33 tvåspråkiga kommuner på fastlandet och 16 kommuner på Åland. Spara datumet Evenemanget inleds med lunch tisdagen den 3 mars 2020 kl. 12 och avslutas kl. 16. Kulturfonden bjuder på lunch och kaffe. Seminariet riktar sig till
  – rektorer och pedagoger inom grundläggande konstundervisning
  – kommunala bildningsdirektörer, tjänstemän och representanter
  – representanter från Undervisnings- och kulturministeriet
  – beslutsfattare. Det är gratis att delta i seminariet. Program Lasse Garoff presenterar utredningen Mer än en Hobby! En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Utredningen kommenteras av sakkunniga inom kultur och utbildning. Undervisningsminister Li Andersson kommenterar utredningen. Seminariet avslutas med en paneldebatt och diskussion. Här kan du se programmet för dagen. Anmälan Anmäl dig till seminariet på anmalan.kulturfonden.fi senast den 25 februari 2020.   Information och förfrågningar Åsa Juslin
  ledade ombudsman, kultur
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • 14.2.2020 Ajankohtainen

  Vad vill du fråga fonden?

  Varför satsar Kulturfonden så mycket på scenkonst? Eller varför satsar vi alldeles för litet på scenkonst? Hur bedömer vi ansökningar inom cellforskning? Och hur många bidrag kan någon få? Nu har du chans att ställa alla dina knepigaste frågor om Svenska kulturfonden. I vår årsbok som utkommer i maj svarar Kulturfondens vd Sören Lilkung på alla de knepigaste frågorna som våra följare ruvar på. Du kan ställa dina frågor på vår Facebook-sida, som meddelande via Facebook Messenger eller genom att mejla martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi. Sänd din fråga senast den 1 mars 2020. Allra oftast försöker vi svara så fort som bara möjligt på alla frågor. Men den här gången blir du tvungen att vänta på svar. Vi publicerar frågorna och Sörens svar i vår årsbok som utkommer i mitten av maj i samband med våra vårfester. Samtidigt publicerar vi också både vår nya årsbok och alla svar på vår webbplats.

  Lue lisää »

 • 14.2.2020 Ajankohtainen

  Ett tjugotal ville skriva eller fotografera till vår årsbok

  I december sökte vi samarbetspartner för vår årsbok. Vi fick 24 bra ansökningar och är glada över att så många vill samarbeta med oss. Vi har inlett ett samarbete med 13 sökande. Elva kontakter sparar vi och hoppas kunna samarbeta med dem i framtiden. Här kan du läsa vår annons i december om att vi söker samarbetspartners.   I maj ger vi ut Kulturfondens årsbok. Här beskriver vi intressanta projekt som drivits med hjälp av Kulturfondens finansiering. Och förstås personerna bakom projekten. Här kan du bläddra i tidigare årsböcker.

  Lue lisää »

 • 12.2.2020 Ajankohtainen

  Stort intresse för fortbildningsresan till Oslo

  I april 2020 ordnar vi tillsammans med stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Folkhälsan en fortbildningsresa för personer som jobbar med elev- eller studerandevård. Deltagarna i resan deltar tillsammans med en kollega från samma skola eller kommun. Intresset för resan är stort. Hundra personer, det vill säga 50 par, ansökte om en plats på resan. Nu läser vi ansökningarna och utser 26 personer (13 par) som får plats på resan. Vi utser deltagarna utgående från motiveringen till varför ni vill delta. Dessutom vill vi att det finns en god regional spridning inom gruppen och att flera yrkeskategorier är representerade. Alla får besked under vecka 7 Alla som ansökt om en plats på Osloresan får besked av oss per mejl under vecka 7. Samtidigt får deltagarna instruktioner om följande steg i processen. Här kan du läsa mer om resan. Fortbildningsresan finansieras av Kulturfonden och stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Folkhälsan är sakkunnigorgan i samarbetet kring resan.  

  Lue lisää »

 • 12.2.2020 Ajankohtainen

  Vad gör Kulturfondens sakkunniga?

  Kulturfonden anlitar varje år ungefär 40 sakkunniga inom de område vi beviljar bidrag till. De flesta ansökningar som lämnas in till oss bedöms förutom av våra ombudsmän och förtroendevalda också av de sakkunniga. De sakkunniga tar ställning till ansökningar inom vetenskaplig forskningansökningar inom professionell konstutövningansökningar från centralorganisationer eller större institutioner inom konst, kultur och utbildning Ansökningar av regional eller lokal karaktär får sin sakkunnigbedömning i våra regionala direktioner som känner sina regioner bäst. Det gäller t.ex. ansökningar från skolor och lokala konst- och kulturföreningar. Här kan du läsa om de regionala direktionernas medlemmar i Nyland, Åboland och Åland samt Österbotten. Vi publicerar inte namnen på de externa sakkunniga. Varför har Kulturfonden anonyma sakkunniga? För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar. År 2018 gjorde vi en anonym enkät bland våra sökande där en klar majoritet (62 %) föredrog att de sakkunniga är anonyma. Vem kan bli sakkunnig? Sammanlagt deltar omkring 40 sakkunniga i bedömningen av ansökningarna. De sakkunniga är utomstående experter inom olika områden – till exempel litteratur, film, yrkesutbildning, humanistisk forskning eller musik. En del områden är tematiskt breda och då har vi sakkunniga som representerar olika genrer inom samma område – till exempel klassisk musik, rytmmusik eller folkmusik. Alla våra sakkunniga måste kunna svenska och vara insatta i det finlandssvenska kultur- eller utbildningsområdet, men vi har också flera finskspråkiga personer bland våra sakkunniga. Vi anlitar en sakkunnig mellan ett och tre år, sedan utses en ny person till uppdraget. Ingen sakkunnig ska få påverka för länge. De sakkunniga får en rimlig ersättning för sitt arbete. Vad gör de sakkunniga? Efter att novemberansökningarna har kommit in fördelas de ansökningar som ska behandlas av externa sakkunniga mellan de olika sakkunniggrupperna. De sakkunniga har bara tillgång till ansökningar i den egna sakkunniggruppen. Medlemmarna i de olika sakkunniggrupperna läser och kommenterar ”sina” ansökningar, och samlas sedan till ett möte där ansökningarna diskuteras gemensamt. Representanter för styrelse och delegation samt ombudsmän deltar också i mötena. Under sakkunnigmötena formuleras ett gemensamt förslag för varje ansökan. Förslagen från de sakkunniga är en viktig vägledning och ett stöd för styrelsen i dess arbete. Beslut i mars Du som ansökt om bidrag av oss i november 2019 får besked under vecka 12.

  Lue lisää »

 • 10.2.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner på film och media

  Svenska kulturfonden och Föreningens Konstsamfundet gör en gemensam satsning på film och media. Tillsammans fördelar fonderna i år 1,5 miljoner euro i bidrag till svenskspråkiga produktioner. Från och med februari koordinerar Kulturfonden och Konstsamfundet både utdelningen och behandlingen av ansökningar. – Vi stöder också i fortsättningen produktioner som har bra innehåll och är relevanta för det svenska i Finland. Nu förenklar vi processerna särskilt för våra sökande, men också för våra egna beslut, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Både Kulturfonden och Konstsamfundet har tidigare beviljat produktionsbidrag till film och media. Under de senaste åren har Kulturfonden satsat cirka en miljon euro per år till finlandssvenska långfilms-, tv- och andra medieproduktioner. Miljonsatsningen fortsätter – nu i samarbete med Konstsamfundet. Konstsamfundet tar emot ansökningarna Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. De sökande lämnar in sin ansökan via Konstsamfundets ansökningssystem och kan sedan beviljas bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden. Ansökningstiden är i februari och september. En extern sakkunniggrupp bedömer varje enskild ansökan tillsammans med tjänstemän från både Kulturfonden och Konstsamfundet. Konstsamfundets styrelse beslutar sedan om utdelningen två gånger per år. – Genom att samla krafterna får vi både en proffsigare beredning och en plattform för att utveckla film på svenska i Finland, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Helsingfors den 10 februari 2020 Noggrannare information: Anna Wilhelmson
  ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 6.2.2020 Ajankohtainen

  Kaniner på vinterkarneval och Kulturfondens förbundspaket

  Fenomenet kaninhoppning har blivit allt större i Österbotten sedan det tog ett skutt från Åland till fastlandet för några år sedan. Man kunde kanske tro att vintern innebär lågsäsong för kaninhoppning, men snö är ett utmärkt underlag för grenen. Snön i sig är inget bekymmer för de hoppintresserade kaninerna, men om det är för halt finns risk för sträckningar. – Grus eller snö är ändå bra. Om man hoppar på gräs kan det bli så att kaninerna vill stanna och äta, berättar Jessica Roos, verksamhetsledare för Pedersöre 4H. Jessica Roos är verksamhetsledare för Pedersöre 4H. När hon började sitt jobb i föreningen visste hon inte mycket om kaninhoppning, men hon fick omgående se till att bättra på kunskaperna. Österbottens kaninhoppare grundades 2017 och är en växande del av Svenska Österbottens 4H-distrikt. Pedersöreföreningen ordnar både klubbar under terminerna och läger med övernattning för barn och deras kaniner. – Deltagarna i våra klubbar får lära sig om kaninskötsel och om hur kaniner vill äta och bo. Genom hoppningen får de se att kaninen är något mer än bara ett djur i en bur som man ger mat ibland, säger Roos. Hoppningen stärker också bilden av djuren som individer med egen vilja och egna känslor. Man kan aldrig tvinga en kanin att hoppa genom att till exempel dra i kopplet. – Det måste ske helt på kaninens villkor.  Kaniner på karneval Alina Ahlberg, 17 år från Korsholm, och 15-åriga Linn Ekström från Jakobstad är på plats med fem kaniner för att representera sin sport och 4H på Larsmo Vinterkarneval. Karnevalen är ett kommunalt evenemang där ortens föreningar får visa för allmänheten vad de sysslar med. Alina och Linn är två av cirka 30 ungdomar som tränar och tävlar i kaninhoppning i Österbotten. Linn Ekström (med Ronja) och Alina Ahlberg (med Hallen) är båda aktiva i Österbottens kaninhoppare, en del av svenska Österbottens 4H-distrikt. – Jag började med hoppningen sommaren 2017 när jag köpte en kanin av Alina, berättar Linn Ekström som går i nian i Oxhamns skola. Jag hade haft kelkaniner tidigare, men såg hoppning på Youtube och tyckte att det verkade roligt. Nu lägger jag minst en timme, ibland fyra-fem timmar om dagen, på hoppningen. Alina Ahlberg hade för sin del prövat på kaninhoppning på egen hand hemma på gården redan 2014. Till vardags studerar hon till djurskötare på Optima i Jakobstad. – Jag har åtta kaniner som jag delar med mina systrar. När jag är hemma i Korsholm lägger jag nästan all min tid på kaninerna och hoppningen. Kaninerna är känsliga för distraktioner och det är inte bara gräs som kan få dem att tappa koncentrationen. I Larsmo idrottspark är de fysiska hindren bara en del av utmaningen för kaninerna. När en samling barn åker förbi på kälke efter en snöskoter ser kaninerna ut att tappa fokus för en stund. – Det är bra att kaninerna utsätts för det här, så de lär sig att det inte är farligt med ljud eller människor, säger Jessica. Tävlingar i flera grenar I dag finns cirka hundra kaninägare som sysslar med kaninhoppning; de flesta bor i södra Finland. Föreningen Finlands Kaninhoppare ordnar FM-tävlingar och man tävlar även på regional nivå, i banhoppning, höjd- och längdhopp.  – Det bästa med kaninhoppningen är gemenskapen med kaninerna, och att de på det här sättet hålls i gång. Med rätt träning kan en kanin bli drygt tio år gammal, säger Alina Ahlberg och poängterar att det aldrig finns garantier för att en kanin blir en riktigt bra hoppare. Delvis handlar det om gener, men vilken kanin som helst kan bli duktig. Kulturfondens förbundspaket År 2019 beviljade Kulturfonden förbundspaket till åtta centralorganisationer på sammanlagt 529 000 euro. Förbundspaketen gick till: – Finlands svenska 4H – Finlands Svenska Scouter – Finlands svenska Marthaförbund – Föreningen Pohjola-Norden – Svenska pensionärsförbundet – Finlands Svenska Idrott – Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) – Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige FRIS  Det här reportaget ingick i Svenska kulturfondens årsbok 2018-2019. Hela årsboken hittar du här. Text: Pär Jonasson Bild: Memento

  Lue lisää »

 • 5.2.2020 Ajankohtainen

  Studerar du ett museiämne på en högskola eller ett universitet?

  Då kan du ansöka om stipendium för lokalhistorisk praktik. Kulturfonden beviljar stipendium för praktik på 1–3 månader. Du kan ansöka om stipendium om du har svenska som modersmål eller studiespråk och studerar vid en högskola eller ett universitet. Din praktikplats ska vara ett mindre museum eller en svenskspråkig hembygdsrörelse i Finland. Stipendiet kan användas om du som praktikant jobbar med:
  • katalogisering i elektroniskt samlingsförvaltningssystem
  • digitalisering av samlingar
  • kommunikation (i första hand webbsidor, sociala medier) Stipendiet får inte användas för annat museiarbete t.ex. öppethållning, butiksarbete eller guidning. Stipendiet är 1500 euro per månad. Du kan beviljas stipendium högst fyra gånger (totalt 12 månader). Du kan ansöka om praktikstipendium när som helst under året. Du får besked om beslut inom cirka fyra veckor till den mejladress som finns registrerad i din sökandeprofil. Lokalhistorisk praktik ersätter vårt tidigare bidrag kulturarvspraktik.   Läs mer om lokalhistorisk praktik.

  Lue lisää »

 • 3.2.2020 Ajankohtainen

  Ansök om stipendium från Studiefonden i februari

  Studerar du på heltid vid en högskola eller ett universitet? I februari 2020 kan du ansöka om ett stipendium från Svenska studiefonden. Du som ansöker om ett stipendium ska vara finsk medborgare eller fast bosatt i Finland,vara heltidsstuderande vid en högskola eller ett universitet i Finland eller utomlands ochha svenska som modersmål eller studiespråk. Studiefonden beviljar stipendier för studierelaterade kostnader i Finland eller utomlands. I första hand beviljas stipendier för utbytesstudier och utlandspraktik som räknas tillgodo i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst två månader lång. Du kan också få stipendium för studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland och heltidsstudier vid en högskola eller ett universitet utomlands om motsvarande utbildning inte erbjuds i Finland. Studiefonden prioriterar andra, tredje och fjärde årets studerande. Studiefonden beviljar inte stipendier retroaktivt. Du kan få stipendium från Studiefonden endast en gång. Ansökningsformulär och noggrannare information om stipendierna hittar du här. Också på www.studiefonden.fi finns noggrannare information om stipendierna. Studiefondens ombudsman katja.zevallos(at)kulturfonden.fi svarar på eventuella frågor. Gör din ansökan mellan den 1 och 29 februari 2020. Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden,Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne,Föreningen Konstsamfundet,Svenska folkskolans vänner ochLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

  Lue lisää »

 • 30.1.2020 Ajankohtainen

  Vistelsestipendier till Frankrike och Ryssland

  Vill du bo och verka några månader i Grez-sur-Loing eller S:t Petersburg? I februari tar vi igen emot ansökningar om vistelsestipendier. Nu är det igen möjligt att ansöka om ett vistelsestipendium till S:t Petersburg. Vi har varit tvungna att ha ett tillfälligt uppehåll i stipendierna till Ryssland, men från och med april har vi åter tillgång till lägenheten i Finlandshuset. Om S:t Petersburg (Ryssland) År 2020 beviljar vi tre vistelsestipendier till S:t Petersburg. Stipendieperioderna är 1.4-30.6.20201.7-30.9.20201.10-31.12.2020 Vi beviljar vistelsestipendier för konstnärligt arbete, forskning och planering och genomförande av projekt med anknytning till Ryssland. Du som söker ska vara svenskspråkig författare, konstnär (inte inom bildkonst), journalist, pedagog eller forskare och verksam i Finland. Stipendiet ger dig fri tillgång till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och ett stipendium på 6 000 euro. I september 2020 tar vi emot ansökningar om vistelsestipendier till S:t Petersburg för stipendieperioderna 1.1-31.3.2021 och 1.4-30.6.2021. I februari 2021 tar vi emot ansökningar för stipendieperioderna 1.7-30.9.2021 och 1.10-31.12.2021. Om Grez-sur-Loing (Frankrike) Till Grez-sur-Loing beviljar vi nu ett vistelsestipendium för sex månader (1.7–31.12.2020). Stipendiet är för konstnärligt arbete. Du kan söka det om du är svenskspråkig professionell konstnär och verksam i Finland inom visuell konst, litteratur eller scenkonst. Stipendiet ger dig fri tillgång till Carl Larsson-lägenheten och ateljén i Hôtel Chevillon och ett arbetsstipendium på 12 000 euro. Här kan du läsa Marianne Backléns blogg från Grez-sur-Loing. Marianne var vår stipendiat i Frankrike 1.7-31.12.2019. Mera info Läs mera om stipendierna och ansök här. Har du frågor eller vill du veta mera? Kontakta vår ombudsman asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description