Ajankohtaista

 • 1.9.2016 Ajankohtainen

  Miten menee matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella (MOT) syksyllä 2016?  Kirjoittanut Juho Pesonen

  Meillä menee ihan hyvin, kiitos kysymästä. Paljon asioita on tapahtunut viimeisen kuuden kuukauden aikana ja paljon on muutosta edessä seuraavankin puolivuotisen aikana. Kotisivutkin on uudistunut: www.uef.fi/mot. Tämä juttu on pitkä kuin nälkävuosi (no ei nyt ehkä ihan), mutta se kannattaa lukea kokonaan, sillä paljon mielenkiintoista on käynnissä ja tulossa. Ja jos jokin aihe tai juttu kolahtaa, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi Anja Tuohinoon.

  HenkilöstöasiatItä-Suomen yliopistolla oli keväällä 2016 jo seitsemännet yt-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena ja Savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta johtuen MOT päätettiin siirtää Joensuuhun osaksi kauppatieteiden laitosta. Samalla myös laitoksen johtaja professori Antti Honkanen sai Lapin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista tarjouksen, josta ei vaan mitenkään voinut kieltäytyä. Varmaankin hyvä tarjous, sillä Antti ei tunnetusti pidä talvesta, kylmästä tai pimeästä. Niinpä luonnollista olikin, että Antin työtä jatkaa kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen, ennakoiden MOT:n muuttoa osaksi kauppatieteitä 1.1.2017 lähtien.

  YT-neuvotteluissa myös matkailualan verkostoyliopiston amanuenssi Anne Loikkanen siirtyi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen leipiin. Selvisimme siis näistä yt-neuvotteluista kohtuullisen hyvin.

  Ensimmäistä kertaa kauppatieteiden laitoskokouksessaMOT:n tutkimustoiminta kansainvälistyy MOT:lla on tälläkin hetkellä meneillään yhteensä kuusi hanketta, joista kahdessa toimimme kansainvälisellä tasolla. Nämä hankkeen pitävät meidät mukavan kiireisenä ja olemme päässeet todella mielenkiintoisiin hankkeisiin mukaan. Tällä hetkellä laitoksen toiminnassa aktiivisesti ovat mukana kehittämispäällikkö Anja Tuohino, suunnittelija Katja Pasanen, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, projektipäällikkö Henna Konu ja mavy:n suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen. Jenni Mikkonen, Mia Vepsäläinen ja Olga Hannonen myös osallistuvat laitoksen toimintoihin. Naamoja voi käydä pällistelemässä täältä jos eivät ole vielä tuttuja: http://www.uef.fi/fi/web/mot/yhteystiedot

  Cost IS1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem ServicesEU:n rahoittama tutkijaverkosto, jossa Anja on mukana. Cost-hanke kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat ja avaa pääsyn kansainvälisiin verkostoihin. Hankkeessa tehdään otsikon aihepiirin mukaista tutkimusta ja siihen liittyy laajaa, kansainvälistä julkaisutoimintaa.

  Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020Savonlinna Destination on Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut Oy:n koordinoima hanke kansainvälisen matkailun lisäämiseksi Savonlinnan seudulla. Hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin matkailun vastaavan hankkeen kanssa ja se kokoaa alueen toimijat yhteen, mahdollistaen monipuolisen yhteistyön.

  MOT:lla on hankkeessa ollut monipuolisesti erilaisia toimintoja. Juho on tutkinut ekosertifikaattien käyttöä matkailussa ja yhdessä Anjan kanssa tutkinut matkakohteen sisältömarkkinointistrategiaa ja sen toimivuuden mittaamista ja Katja on kerännyt laajat tietopaketit venäläisistä, kiinalaisista, japanilaisista ja saksalaisista matkailijoita (julkaistaan ihan pian!). Lisäksi tehtiin kesällä 2016 laajat haastattelut Savonlinnan seudulle saapuneista ulkomaalaisista matkailijoista ja heidän matkakohteen valinnasta, tulokset ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja ennen hankkeen päättymistä keväällä 2017 kuullaan näistä kaikista varmasti paljon lisää.

  http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/sd2020/

  Rural Finland - maaseutumatkailun koordinaatiohankeMOT on myös mukana Karelia AMK:n vetämässä kansallisessa maaseutumatkailun koordinaatiohankkeessa. Hankkeessa selvitetään suomalaisen maaseutumatkailun nykytilaa ja kehittämistä. MOT auttaa matkailualueita ja toimijoita keräämään barometritietoa matkailun tilasta, kerää tietoa maaseutumatkailutoimijoiden tiedontarpeista ja kokoaa tutkimustietoa Karelia AMK:n jalkautettavaksi. Nämä työt jakautuvat Mian, Juhon, Katjan ja Anjan kesken.

  http://ruralfinland.karelia.fi/

  VirtuaaliluontoYhdessä Lahden AMK:n, Karelia AMK:n ja Haaga-Helian kanssa olemme virtualisoimassa Suomen luontoa. Hankkeessa tuotetaan sähköistä, virtuaalista sisältöä suomalaisista luontomatkailukohteista ja aktiviteeteista. Nämä virtuaaliset luontoelämysratkaisut edistävät suomalaisen luonnon ja siihen kytkeytyvien palveluiden markkinointia ja myyntiä etenkin kansainvälisillä markkinoilla. MOT:ssa Juho ja Katja suunnittelevat virtuaalisisältöjen markkinointia ja seuraavat markkinoinnin menestystä.

  Hankkeen sivut julkaistaan syksyllä 2016.

  VirKeinVirKein hankkeessa tutkitaan uusia keinoja metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Hanke on valtioneuvoston rahoittama ja siinä MOT:ssa Henna selvittää luontomatkailun trendejä kansainvälisissä asiakasryhmissä, kestäviä liiketoimintamalleja ja kulttuuriympäristön merkitystä virkistys- ja matkailupalveluissa. Juho puolestaan tarkastelee Suomen luonnon ilmenemismuotoja sosiaalisessa mediassa ja ympäristöystävällisyyden ja ekosertifikaattien vaikutusta kysyntään. 
  http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/uudet-keinot-metsa-ja-vesialueiden-kestavan-virkistys-ja-matkailukayton-kehittamiseksi-ja-turvaamiseksi-virkein-

  Well-O-LiveWell-O-Live on EU:n COSME-ohjelman rahoittama hanke, jotka koordinoi Brindisin kaupunki Italiasta.

  MOT on hankkeessa vastuussa työpaketista WP7 (methodology handbook development), roolit työpaketeissa WP3 (kriteeristön rakentaminen), WP4 (Experiential labs - kouluttajana toiminta), WP5 (markkinakartoitus ja SWOT analyysi), WP6 (promotional activities) ja lisäksi hoidetaan viestintää Suomessa. Nämä työt jakautuvat Anjan, Hennan ja Juhon kesken.

  Tulevia? hankkeitaNäiden hankkeiden lisäksi valmistelussa ja suunnittelussa on monia muita hankkeita, jotka käsittelevät muun muassa biotalouden ja matkailun yhdistämistä, matkailualan osaamisen kehittämistä, sosiaalista matkailua sekä kestävän kehityksen hyödyntämistä matkailumarkkinoinnissa ja lisäksi vielä pari verkostoitumishanketta EU:n tasolla.

  Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY)Matkailualan verkostoyliopiston toiminta on ollut jo pitkään vaakalaudalla yliopistojen tarkastellessaan rahoitustaan uudelleen hallituksen leikkauksien seurauksena. Tällä hetkellä tilanne on, että perusopintoja järjestetään aina kevääseen 2017 asti. Tämänkin jälkeen MAVY:n toiminnan on tarkoitus jatkua, mutta tässä vaiheessa on vielä työn alla jatkumisen tarkka muoto. Pidämme kuitenkin kiinni siitä, että verkostomuotoinen opetus on kustannustehokasta, opiskelijaystävällistä, ja kaikin puolin hyödyllistä niin yliopistoille kuin opiskelijoillekin ja tulemme kääntämään kaikki kivet toiminnan jatkamiseksi. Jatkoneuvotteluja johtaa allekirjoittanut, eli Juho Pesonen.

  Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmaMOT:n siirtyessä osaksi kauppatieteiden laitoksen toimintaa tuli meille mahdolliseksi aloittaa täysin oma tutkintoon johtava opetus. Niinpä kauppatieteiden laitoksella käynnistyy syksyllä 2017 englanninkielinen Tourism Marketing and Management maisteriohjelma Juhon vetämänä. Ohjelman kotisivut ovat osoitteessa uef.fi/tmm​ ja Facebookissa kannattaa ohjelmaa seurata osoitteessa https://www.facebook.com/TourismMarketingManagement/

  Ohjelmassa tullaan viemään matkailualaa eteenpäin ja tuottamaan paljon tietoa myös matkailualan tarpeisiin.

  Haku koulutukseen alkaa 1.12.2016 ja päättyy 13.1.2017. Tästä on juuri julkaistu myös tiedote http://www.uef.fi/fi/-/ita-suomen-yliopisto-aloittaa-kansainvalisen-matkailukoulutuksen

  JulkaisutLähitulevaisuudessa meillä on tulossa myös aikamoinen kasa julkaisuja eri aihepiireistä:

  Komppula, R., Konu, H. & Vikman, N. (forthcoming). Listening to the sounds of silence: forest based wellbeing tourism in Finland. In J. Chen & N. Prebensen (eds.). Nature Tourism: A Global Perspective, Routledge(?).

  Komppula, R. & Konu, H. (forthcoming). DESIGNING FOREST-BASED WELLBEING TOURISM SERVICES FOR JAPANESE CUSTOMERS – A CASE STUDY FROM FINLAND. In N. Prebensen, M. Uysal, & J. Chen (eds.). Co-Creation in Tourist Experiences – A Practical Approach, Routledge.Konu, H. & Smith M. (2017 forthcoming). Cross-Border Health Tourism Collaborations: Opportunities and Challenges. In M. K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

  Pasanen, K. & Konu, H. (forthcoming 2016). USE OF SOCIAL MEDIA FOR NEW SERVICE DEVELOPMENT BY FINNISH EVENT AND FESTIVAL ORGANIZERS​, Event Management, Vol. 20. DOI: http://dx.doi.org/10.3727/152599516X14682560744550

  Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K., Tuohino, A. & Konu, H. (2016). Robust Innovation Anchors in Rural Wellbeing Tourism. In N. Pappas & I. Bregoli (eds.). Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality, 148-162. IGI Global.​

  Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K. & Tuohino, A. (2016). Tourism value chains revisited and applied to rural-wellbeing tourism. Tourism Planning & Development, Vol. 13, Issue 4, 370-395.

  Konu, H. & Komppula, R. (2016). Customer involvement in a new service development process: the case of "Feelgood in Lapland". Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research [epub ahead of print 16 Feb 2016].

  Pesonen, J. & Tuohino, A. (2016). Rural Wellbeing Tourism Destinations - Demand Sice Viewpoint. In M.K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

  Pesonen & Tussydiah (XXXX, forthcoming). Peer-to-peer accommodation: drivers and user profiles. Tourism and Collaborative Consumption within Springer’s Tourism on The Verge

  Tuchi, A. & Tuohino, An. (2016) Residents' attitude toward tourism in Zwierzyniec town Poland. Hyväksytty julkaistavaksi Puolassa maantieteen julkaisussa. 
  Hennan väitösKaiken hyvän lisäksi Henna vielä väitteli kiitettävin arvosanoin itsensä kauppatieteiden tohtoriksi. Väitöstiedote ja väitöskirjan linkki osoitteessa https://www.uef.fi/fi/-/syvallinen-asiakasymmarrys-on-tarkeaa-elamyksellisten-matkailupalveluiden-kehittamisessaHennan väitöstilaisuuseTourismCurriculumSuomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen verkosto eTourismCurriculum Finland jatkaa matkailun verkkoliiketoiminnan opintojen tuottamista myös lukuvuonna 2016-2017 Juhon koordinoimana. Lisätietoja www.etourismcurriculum.fi

  Lue lisää »

 • 8.8.2016 Ajankohtainen

  Tervetuloa Savonlinnaan: Matkailuhistorian Seuran seminaari Savonlinnassa 27.8.2016

  MATKAMIEHEN MATKASSA OLAVINLINNAN JA PUNKAHARJUN KANSALLISMAISEMASSA
  Suomen Matkailuhistorian Seura järjestää vuosittaisen tapaamisensa Savonlinnassa 26. – 28.8.2016. Kaikille avoin seminaari Savonlinnan seudun matkailuhistoriasta ja nykypäivästä pidetään Olavinlinnassa lauantaina 27.8.2016. OlavinlinnnaPuhujat: Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen, FT, professori Auvo Kostiainen, toimitusjohtaja Janne Leinonen, projektipäällikkö Mikko Manka, intendentti Jouni Marjamäki, dosentti Osmo Pekonen, FT Arvo Peltonen, rehtori Petri Raivo
  Seminaari Lauantai 27.8.2016 puheenjohtaja Pentti Rossi9.30 – 10.00    ilmoittautuminen10.00 – 10.30   Seuran puheenjohtaja Toimi Jaatinen: Seminaarin avaus           Tervehdykset: Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki,         Puheenjohtaja Timo Auvinen, Pyhän Olavin Kilta   
  10.30 – 11.15   Arvo Peltonen: ”Novum castrum, nigra aqua et nigerrimi pisces”: ajan rientoa ja matkamiesten virtaa Sven Hirnin hengessä.11.15 – 12.00   Petri Raivo: Maisema ja Mielikuvat, matkamiehen matkassa Olavinlinnan ja Punkaharjun maisemassa12.00 – 13.00    lounastauko    
  puheenjohtaja Arvo Peltonen            
  13.00 – 13.30   Jouni Marjamäki: Olavinlinna, museo, matkailunähtävyys ja oopperajuhlien näyttämö13.30 – 14.15   Auvo Kostiainen: Sisävesiliikenteen ja järvimatkailun vaiheita14.15 – 14.45   Mikko Manka: Sisävesien matkailuliikenne muutoksessa: nykypäivä ja tulevaisuus14.45 – 15.15   Iltapäiväkahvi15.15 – 16.00   Janne Leinonen: Savonlinnan seudun matkailu tänään ja huomenna – yrittäjän näkökulma 16.00 – 16.30   Osmo Pekonen: Olavinlinnan kummitukset16.30    Seminaarin päättäminen16.45   Olavinlinnan esittely

  Seminaariin ilmoittautumiset 20.8.16 mennessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d = 'eemeli.hakokongas' + '@'; addy16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d = addy16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d + 'helsinki' + '.' + 'fi'; var addy_text16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d = 'eemeli.hakokongas' + '@' + 'helsinki' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d').innerHTML += ''+addy_text16682c2ee2312eaabd90ce76d1e0f52d+''; tai 040 7473089.Seminaari on ilmainen, mutta lounas (12,00 €) ja kahvit maksullisia. Ilmoittakaa samalla osallistutteko ruokailuun.                                                                                                                                                     
  TERVETULOA!     Suomen Matkailuhistorian Seura

  Lue lisää »

 • 29.6.2016 Ajankohtainen

  Matkailuopetuksen intensiivijaksot, mitä ihmettä ne oikein ovat?

  Kirjoittanut Ulla Ritola-Pesonen
  Intesiivistä kontaktiopetusta verkkokurssilla
  ”MAVY:n vahvimpia laatutekijöitä ovat opiskelijakeskeisyys ja nopea reagointi tarpeisiin. Opetus ottaa huomioon sen, että opiskelijat tulevat eri koulutusohjelmista ja yliopistoista.” Näin kirjasivat auditoijat Itä-Suomen yliopiston sisäisessä auditointiraportissa, joka valmistui juhannuksen alla. MAVY:n pioneeriaikoina (vuodesta 1995) opetusta annettiin pääasiassa kontaktiopetuksena, mutta vuosien mittaan, tekniikan kehittyessä, opintojaksot ovat siirtyneet lähes kokonaan verkkoon. Kontaktiopetus on pitänyt kuitenkin puolensa. Auditointiprosessissa esimerkkinä oli aineopintojen valinnainen opintojakso Planning, Branding and Designing a Tourism Destination (6 ECTS), jonka intensiivijakso pidettiin Kolilla 11–13.5.16. Opintojakson sisällöstä, tavoitteista ja opetuksesta vastasivat maisema-arkkitehdit Tiina Merikoski ja Matleena Muhonen sekä KTL Malla Paajanen, kaikki alun perin Aalto-yliopistosta. Jakson ensimmäinen toteutus olikin MAVY:n ja Aalto-yliopiston yhteinen pilotti. Intensiivi on pidetty Kolilla jo neljä kertaa keväällä, tänä vuonna kesän kynnyksellä.
  Jakson opiskelu käynnistyi Moodlekurssilla, jossa kuukauden ajan ennen intensiiviä opiskelijat perehtyivät jakson sisältöön ja teoreettiseen aineistoon, muodostivat ryhmät ja alkoivat työstää oman ryhmänsä teemaa. ”Vierailevina opiskelijoina” oli neljä Itä-Suomen yliopiston kansainvälistä opiskelijaa. Kansainvälinen opettaja on professori Anna Dłużewska Puolasta. Ryhmä kokoontui Joensuussa keskiviikkona 11.5. puolelta päivin. Osalla opiskelijoista oli jo pitkä matka takanaan (Oulu-Helsinki-Joensuu), ja opintopäivä oli vasta alussa. (Linkki PBD jaksonsisältö ja aikataulu, pdf). Intensiivijakson pituus, tai paremminkin sen lyhyys, asettaa paljon haasteita sen monille tavoitteille; Learning by doing, teorian soveltaminen käytäntöön, yrittäjien kuuleminen, sidosryhmäverkoston hahmottaminen, tiedon jakaminen ja yhdessä oppiminen kansainvälisessä ryhmässä. Päivistä tulee pitkiä ja työskentely vaatii jokaisen kokoaikaista läsnäoloa ja osallistumista. Intensiivijakso, itse asiassa opintojakso kokonaisuudessaan, on kuin sipuli, jossa on monta kerrosta, kukin tavoite omanaan.
  Intensiivijakson jälkeen työskentely jatkui Moodlekurssilla. Jokainen ryhmä työsti osan Kolin matkailualueen suunnitelmaan ”Koli Tourism Master Plan” yhteisin sovituin reunaehdoin. Kun kaikki tehtävät oli tallennettu ja opintojakson opiskelu päättyi, opiskelijat antoivat Moodlekurssilla palautteen (reflections), kukin omansa. Koska opiskelijat panostavat opiskeluunsa, he myös antavat rehellistä ja pohdiskelevaa palautetta koko oppimisprosessista. Tälläkin kertaa opetuksessa ja opiskelussa päästiin hyvin maaliin; sipuli pysyi kasassa. Opiskelijat kuvaavat oppimaansa jäsentyneesti, opetuksen ja järjestelyjen antia ja puutteita osataan jäsentää ja antaa ehdotuksia muutoksiin. Palautteen lukeminen on jännittävää; aina tulee esille asioita, joita seuraavan opintojakson ja intensiivin suunnittelussa on syytä jälleen kerran miettiä ja tarkistaa yhdessä opettajien, ja mikäli vaan mahdollista, myös jaksolle osallistuvien opiskelijoiden kanssa.

  Matkailuopetuksen arviointi
  Matkailupalvelu syntyy sitä mukaa, kun se koetaan. Matkailualan yliopisto-opetuksessa matkailukohde oppimisympäristönä on tärkeä. Opettajat ja opiskelijat kohtaavat yrityksessä ja matkakohteessa, matkailun ytimessä. Teoreettisen pohdinnan rinnalle saadaan opiskelijan ja opettajan oman asiakaskokemuksen lisäksi opiskelijaryhmän, yrittäjien ja sidosryhmien näkökulmia ja myös itse ympäristö, maisema ja paikallinen omaleimaisuus.
  Arviointiraportin mukaan intensiivijaksot tulisi kuvata ja dokumentoida tarkemmin. Nykysin yliopistoissa pyritään kustannusten säästämiseksi ja jakamiseksi laboratorioiden yhteiskäyttöön yritysten kanssa. Ehkä hyvä idea olisi mieltää MAVY:n intensiivijaksot laboratorioiksi, joita korvaamaan intensiivit tavallaan ajateltiin alun perinkin. Laboratoriojaksojen ”käsikirjaan” olisi luontevaa määritellä roolit ja selkeät työohjeet, mutta kuitenkin sopivasti kunkin opintojakson tavoitteisiin muunneltavalla tavalla.
  MAVY ja sen järjestämä opetusMatkailualan verkostoyliopiston opintotoimisto sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksella, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksessa. MAVY:n hallinto noudattaa Itä-Suomen yliopiston hallintokäytäntöjä. Opetus on kunkin yliopiston omaa opetusta, mutta toteutuksen käytännöt hoidetaan Savonlinnassa yhteisin resurssein. MAVY:n toimintaa ohjaa johtoryhmä, joka hyväksyy myös MAVY:n laatukäsikirjan. MAVY:n johtaja, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja, vastaa laatutyöstä ja raportoinnista Itä-Suomen yliopistolle ja johtoryhmän kautta jäsenyliopistoille. MAVY:n laadunseuranta noudattaa Itä-Suomen yliopiston laatujärjestelmää. Koska MAVY:n opintotoimisto on osa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitosta ja laitos taas on osa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaa, myös laatutyö noudattaa samaa rakennetta. Toiminnan ja tulosten laatua varmistavia menettelyitä ovat muun muassa laatukäsikirjat, auditoinnit sekä palautejärjestelmät, joiden avulla yliopisto saa tietoa toimintansa laadusta ja sen kehittämistarpeista.

  Matkailualan kestävä kehitys on Suomenkin kansantalouden kannalta merkittävä asia, joka ei hoidu ilman tasokasta ja monipuolista opetusta ja tutkimusta. MAVY on tarjonnut mahdollisuuden opiskella yliopistoissa matkailualan teoriaa ja käytäntöä joustavasti sivuaineena ja suuntautua eri pääaineen näkökulmasta matkailualan tehtäviin. Yritykset ja matkakohteet oppimisympäristöinä pitävät pintansa varmasti tulevaisuudessakin, kun toimintamalli on selkeä, kustannukset ja tulokset seurattavissa ja koko ajan myös jotakin uutta vireillä ja kokeilussa. Auditointi oli MAVY:n ja Savonlinnan kampuksen muutoskevään haasteissa oiva tapa tarkastella hieman etäämmältä nykytilaa ja tavoitteitta sekä suunnata kohti tulevaisuutta.  

  Lue lisää »

 • 19.1.2016 Ajankohtainen

  Asiakas unelmoi kuvien parissa

  Palvelupolku alkaa haaveiluvaiheesta. Nykyisin haaveillaan entistä enemmän tableteilla ja mobiililaitteilla kun on hetki aikaa surffailla vaikkapa kotimatkalla töistä. On mukava uppoutua matkahaaveiluun bussissa tai junassa. Kotisohva on toki perinteisesti toinen hyvä haaveilupaikka. Matkailualueet perinteisesti kiinnittävät erityistä huomiota markkinoinnissaan haaveiluvaiheeseen. Haaveiluvaiheessa kuvat ja videot rulettavat – ne houkuttelevat ja lumoavat katsojansa. Tämä yhdistettynä mobiililaitteiden käyttöön asettaa omat vaatimuksensa sisällöntuotannolle ja markkinoinnille, ja niille kanaville joissa ollaan esillä. Hyvä on kalastella siellä missä saalis liikkuu. Instagram on vakiinnuttanut paikkansa matkailumarkkinoinnissa. Visit Helsinkiä  seuraa tällä hetkellä lähes 25 000 seuraajaa , mikä tosin ei ylllä puoleenkaan Visit Stoockhomin seuraajamääristä. Visit Helsinki julkaisi viime keväänä upean kuvakoostevideon ” Share your Helsinki experiences with us on Instagram!” Instagramissa #hashtageillä alias hakusanoilla voi luoda kampanjoita. Hangon kampanja #HullunaHankoon sai runsaan Instagram saaliin viime kesänä. Hakusanalla #HullunaHankoon löytyy Instasta 4 500 kuvaa Hangosta ja kuvien määrä lisääntyy koko ajan. Instagram on siitä mukava, että jos oman talon väestä löytyy kuvauksesta innostunut ja taitava näpsijä, kuvien toimittaminen jakoon on nopeaa ja helppoa. Bloggareiden käyttäminen on oikein suositeltavaa kuvamateriaalin saamisessa ja levittämisessä. Instagramin supertähti  Konsta Punkka on kunnostautunut Suomen komeiden maisemien kuvaamisessa ja Konstan yli 600 000 seuraajaa saavatkin ihailla kuvia milloin Kätkätunturilta Levillä, Karhunkierrokselta tai Saarisselältä. KPunkka ottaa kyllä niin upeita kuvia että hän saisi varmaan mitä Kaurismäkeläisimmän kolkankin näyttämään unelmien matkakohteelta. BrandSome –tilastot Suomen seuratuimmista matkailubrändeistä Instagramissa löydät täältä. http://brandsome.fi/instagram/matkailunedistystahot Ja tähän loppuun vielä aika kiva amerikkkalaisen MDG Advertising –mainostoimiston näkemys matkailualan markkinoinnin budjetoinnista tälle vuodelle ” Travel Marketing Budgets 2016: 5 Must-Watch Digital Trends [Infographic], vaikkei siinä kyllä kuvien käytöstä markkinoinnissa puhuta lainkaan..
  Infographic by MDG Advertising  

  Lue lisää »

 • 13.1.2016 Ajankohtainen

  Palvelupolulle mars!

  Olen pitänyt taukoa tässä bloggaamisessa, sillä joskus vain on pakko tehdä valintoja ajankäytön suhteen vaikka halua kirjoittamiseen olisikin. Jotkut ovat jo kyselleet olenko lopettanut kirjoittelun kokonaan. Aina olen sanonut että enhän toki. Hmm.. mutta nyt tässä uuden upean vuoden kynnyksellä lupaan ottaa itseäni niskasta kiinni ja palata blogikirjoittamisen pariin! Olen jo pitkään pitänyt omassa työssäni punaisena lankana asiakkaan digitaalista palvelupolkua. Se on se polku, jota pitkin asiakas
  kulkee haaveilusta ostoprosessin ja palvelun käytön kautta palvelun jälkeiseen positiiviseen fiilistelyyn. Digitaaliset kanavat ja välineet antavat meille matkailuväelle loistavia tapoja yrittää pitää asiakas meidän haluamallamme polulla. Sillä polulla, joka tuo asiakkaan meille – ja palvelun jälkeen saa uudet potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan meistä. Polku ei ole helppo hallittava. Potentiaalinen asiakas saattaa eksyä polulle tai sieltä pois yhdellä hiiren klikkauksella -tai etusormen tökkäyksellä. Mutta jos virittelemme ansoja, houkuttimia ja koukuttimia, niin meillä on suuremmat mahdollisuudet pitää asiakas oikealla polulla. Lisäksi polku on erilainen eri asiakkaille ja asiakasryhmille. Joillekin polku haaveilusta palvelun käyttöön on hyvinkin pitkä. Mitä kalliimpi ja eksoottisempi matka on, sitä pidempi ja polveilevampi polku on. Yllättävän työtilanteen sattuessa bisnesasiakkaan polku on suoraviivainen kuin Helsingin metrolinja. Hotellihuone on löydyttävä nyt eikä huomenna. Tulevina viikkoina pohdiskelen tässä blogissani uusia – tai ainakin mielenkiintoisia – digitaalisia palveluita, jotka sopivat polun eri vaiheille. Ja kun näin julkisesti lupaa kirjoittaa, niin ehkäpä tuotostakin syntyy. Uusi uljas vuosi, täältä tullaan!

  Lue lisää »

 • 5.11.2015 Ajankohtainen

  Slow tv vie katsojan Lapin Lumoon


  Lapin lumo on suomen ensimmäinen slow tv -sarja, joka nimensä mukaisesti kertoo jylhän kauniista lapin luonnosta. Tässä haastattelussa kysymyksiin vastaa Lapin Lumon tekijä Tuomas Kytömäki.  1) Mikä on Hidastaelamaa.fi
  Hidasta Elämää sivusto nivoutui luonnolliseksi kanavaksi tälle sarjalle, sillä heidän arvot sekä konsepti tukee hienosti ohjelmaamme. HE:n slogani "olet jo perillä" kertoo hienosti ajatuksista sivun sekä valtaisan someyhteisön takana.

  Jatkuvan kiireen keskellä unohdamme helposti itsemme, luontaiset tarpeemme ja mihin olemme oiken matkalla. Kun pysähtyy edes välillä, antaa ajatusten lipua pois ja hengittelee rauhallisesti syvään, saattaa tämän hetken taika muistuttaa keitä olemme, ja kenties jostain suuremmasta yhteydestä - kuten esimerkiksi luonnon parantavaan voimaan.

  2) Mikä on Slow Tv?Slow tv konsepti on lähtöisin Norjasta, jossa mm. Hurtegruden laivasta, sekä vuonojen halki matkaavasta junasta tuli välittömästi katsotuimpia ohjelmia Norjassa.

  Slow tv onkin aikansa tuote, ihmiset hakevat vastapainoa hektisyydelle sekä stressin täyttämälle arjelle saadessaan pysähtyä ihailemaan kauniita maisemia sekä rauhallisesti etenevää kuvakerrontaa.

  3) Miksi halusitte tehdä juuri tälläista TV-ohjelmaa?Itselleni Lappi ja sen henkeä salpaavat maisemat ovat aina olleet erikoispaikassa sydämessäni. Olen liikkunut tuntureilla ja kirkasvetisten jokien ja purojen äärellä pikku pojasta asti ja tunnen itseni todella kiitolliseksi ja etuoikeutetuksi kun meillä on täällä Suomessa näin uskomattomia paikkoja. Ilma on raikasta hengittää ja hiljaisuus sekä luonnon äänet ja sykähdyttävät maisemat hoivaavavat sekä kehoa että mielen.

  Nykyisin on myös lukemattomia tutkimuksia luonnon parantavista vaikutuksista, stressitasot laskevat ja keho rauhoittuu. Myös kesäinen lappi on vielä yllättävän harvalle tuttu eräilykohde, ja halusin Lapin lumolla myös "mainostaa" toinen toistaan huikeampia paikkoja kauniissa maassamme. Myös luontoyhteys ja luonnon kunnioittaminen on näinä päivänä tärkeämpää kuin koskaan ja toivonkin että katsojat saisivat tästä uusia oivalluksia ja virikkeitä kiireiseen elämäänsä.

  4) Miten matkailuyritys voi hyötyä palveluistanne? Monellakin tapaa. Uskon että jaksot toimivat loistavina "mainoksina" eri lapin lokaatioista, niin meille Suomalaisille kun ulkomaisillekin. Olen usein miettinyt vaikka nuotiolla istuskellessani tunturien turvallisessa sylissä kosken äärellä miten niin monella tapaa terapeuttista ja ennenkokematonta sekä ikimuistoista se olisi. Jos vain useammat tietäisivät. Uskon että sarjamme herättäisi kiinnostusta myös rajojemme ulkopuolella, esim. aasiassa. Koko ajan kasvava määrä ihmisiä etsii juuri tälläista sisältöä lomalleen, luonnon kauneutta ja rauhaa.

  Olen enemmän kuin mielelläni tukemassa suomalaisten hyvinvointia sekä luonnon parantavien elementtien ja vuorovaikutussuhteiden esiin tuontia.

  Pidän mielelläni luentoja aiheesta ja kenties tulevaisuudessa voisi olla ajankohtaisia myös erilaiset retriitit tai hiljentymis- ja kokemuspohjaiset retket pohjoisen jylhiin maisemiin. Sekä luonnollinen ravinto että hyvinvointi on hyvin lähellä sydäntäni. Ja kukapa tietää vaikka Lapin lumo saisi kakkossiisoninkin tulevaisuudessa..

  Luonnollisesti matkailuyritykset voivat jakaa myös ohjelmia omissa sosiaalisen median kanavissaan.

  Olemme toteuttaneet Lapin lumo -sarjan yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa, joille olen syvästi kiitollinen että he mahdollistivat sekä uskoivat tähän.

  Ne ovat Lapland Hotels, sekä Lapland Safaris, Vaeltajankauppa.fi, Cocovi sekä Lähitapiola.

  Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa voit ottaa yhteyttä minuun: 

  5) Miten markkinoitte Lapin Lumoa? Olemme käyttäneet paljon sosiaalista mediaa viestinnässä, pelkästään Hidasta Elämää kanavat tavoittavat suuria aiheesta kiinnostuneita. Toki myös lehdistötiedote sai yllättävän paljon mediassa huomiota osakseen. Sarjan toinen jakso (Pallas) ilmestyy 5.11., joten olemme toki kaikesta huomiosta kiitollisia jatkossakin.6) Kuinka paljon ohjelmanne on saanut katsojia tässä vaiheessa?Ohjelmamme ovat löytäneet jo kymmenet tuhannet katsojat ja uskomme että määrä kasvaa vahvasti jatkossa kun sana leviää.

  7) Miten katsojat ovat ottaneet konseptin vastaan?Palaute on ollut pelkästää positiivista, tuntuu että monet ovat odottaneet tämänkaltaista sisältöä. Rauhalliset ja elokuvalliset kuvat yhdistettynä rauhaisaan kerrontaan, jossa luonto on pääosassa ovat tuoneet monelle tunteen kuin he itse pääsisivät Lappiin kotisohvaltaan. Moni on myös kommentoineensa Lapin kuumeen nousseen välittömästi, ja alkaneensa suunnitella jo reissua pojoiseen ensi kesäksi. Tämänkaltainen palaute tuntuu erittäin hyvältä, ja on ollut myös yksi eteenpäin vievistä voimista tulevia jaksoja leikatessa.

  8) Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on?Odotamme jännityneenä viidakkorummun voimaa ja sitä, kuinka moni katsoja sarjamme löytää vuoden loppuun mennessä. Hidasta Elämää -sivuston perustajien, Wikströmin Sannan sekä Pekka Niemisen kanssa on pyöritelty ideoita jo tulevista ohjelmista. Uskon, että tv siirtyy pikkuhiljaa nettiin ja tuoreet media-alustat mahdollistavat enemmän katsojaa kunniottavan lähestymistavan.
  Loppuvuosi menee aika pitkälti editissä sekä joulukuun tienoilla kuvattavien kahden viimeisen talvijakson parissa. Toivoisin kovasti myös että yhä isompi yleisö löytäisi Lapin lumon, jotta voisimme jatkaa valitsemallamme polulla uudenlaisten luontoa ja ihmisen luontaista hyvyyttä muistuttavien ja tukevien ohjelmien teossa.

  9) Mistä löydän ohjelmat?Ohjelmat löytyvät Lapin Lumon sivuilta. Seuraava jakso julkaistaan tänään 5.11 klo 19!
  Tuomas KytömäkiTuomas on lapissa sekä mökillään Päijänteen rannalla viihtyvä kaveri joka rakastaa savusaunan lämmittämistä, nuotion kohennnusta sekä pitkiä syviä keskusteluja
  elämän iloista ja ihmeistä.

  Hänellä on pitkä tausta mediassa ja hän toivoo saavansa auttaa ihmisiä voimaan paremmin näinä muutoksen aikoina. Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 14.10.2015 Ajankohtainen

  Matkailupalvelu, josta pidän: retkipaikka.fi

  1) Mikä on Retkipaikka.fi?
  Retkipaikka on yhteisö ja Suomen suosituin luontomatkailu- ja outdoorsivusto, mutta myös paljon muuta. Kaiken keskipiste on ryhmäblogi, jossa kirjoittajat kertovat tarinoita retkistä ja paikoista, joissa ovat käyneet. Blogin ympärille on kasvanut aktiivinen verkkoyhteisö, ja Retkipaikka on myös kirja, mobiilisovellus sekä pian myös tv-ohjelma. Lisäksi tuotamme myös Retkipaikka-nimistä palstaa Suomen Ladun Latu & Polku -lehteen.
  2) Miten retkeilijä hyötyy palvelustanne?
  Lukiessa on riski innostua niin paljon, että lähtee itsekin retkelle. Ja tulevien retkien suunnitteluun Retkipaikka on erinomainen väline. Pyrimme välittämään juttujemme kautta kokemuksia, kertomaan nimenomaan sen, millaista paikassa on käydä. Sen lisäksi Retkipaikan kautta löytää samanhenkisiä ihmisiä, voi jakaa omia kokemuksiaan ja välillä annamme myös vinkkejä varusteisiin liittyen. Mutta tärkein on tuo paikkojen löytäminen. Toivomme, että mahdollisimman moni löytäisi kauttamme uusia kiinnostavia paikkoja retkiensä kohteiksi ja ehkä näkisi myös tutun ympäristön uudella tavalla.

  3) Miten matkailuyritys voi hyötyä palvelustanne?
  Tuomme paikkoja ja palveluita ihmisten tietoisuuteen ja saamme heidät janoamaan kokemuksia.  Lisäksi sisältömme avulla asiakkaan omista kanavista sosiaalisessa mediassa ja uutiskirjeistä on mahdollista saada paljon enemmän irti. Retkipaikan jutut saavat ihmiset liikkeelle. Blogaajien kokemuksista lukeminen innostaa: ”minä haluan kokea tuon saman!” Kauttamme voi löytyä paikkatietoa tai tarinoita, jotka on ovat mielenkiintoisia kertoa matkailuyrityksen asiakkaille.  Tärkein on tietysti alueen ja paikkojen kuitenkin esilletuominen ja vetovoiman lisääminen.

  4) Miten markkinoitte palveluanne?
  Julkaisemalla hyvää sisältöä aktiivisesti ja säännöllisesti, ylläpitämällä some-yhteisöä sekä olemalla esillä kaikissa kanavissa joissa se on mielekästä. Korkealaatuinen sisältö on parasta markkinointia ja palvelun käyttäjät parhaita mainostajia. Sisältömme jakaminen on tehty niin helpoksi kuin mahdollista ja toisaalta samaan aikaan teemme pitkäjänteistesti töitä sen eteen, että juttumme löytyvät hakukoneista ensimmäiseltä sivulta ja mahdollisimman korkealta.

  Lisäksi pyrimme esiintymään mediassa aina kuin mahdollista. Varsinaista maksettua mainontaa olemme tehneet hyvin vähän, vaan keskittäneet sen panostuksen kumppaneiden kanssa tuotetun sisällön esilletuomiseen.

  5) Mikä on tällä hetkellä tehokkainta markkinointianne, miksi?
  Laadukas sisältö, hakukoneet ja sosiaalinen media yhdessä. Uudet jutut saadaan leviämään omien ja kumppaniemme some-kanaviemme kautta ja vanhat tuovat jatkuvasti sekä hakukoneiden kautta tulevaa pitkän hännän liikennettä että myös siitä syntyvien uusien some-jakojen kautta.

  6) Miten kehitätte markkinointianne?
  Toinen on, että teemme pyrimme tekemään käyttäjistä tilaajia mobiilisovelluksemme myötä, jolloin meillä on jatkuva, yksilöllinen kanava dialogiin asiakkaiden kanssa. Toinen on ansaitun median laajempi hyödyntäminen.

  7) Miten markkinointinne on onnistunut eli kuinka paljon teillä on kävijöitä verkkosivuillanne, ystäviä sosiaalisessa mediassa jne.?
  Kesällä 2015  Retkipaikassa vieraili jo yli 80 000 eri kuukausikävijää ja vuositasolla juttuja luetaan n. 1,5 miljoonaa kertaa. Facebookissa meillä on tykkääjiä hieman yli 120000 ja ryhmässä noin 10000 jäsentä. Instagramissa huidellaan 1100 seuraajassa ja Twitterissä 1600 on ohitettu.

  8) Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on?
  Haluamme jatkossa edistää luontomatkailun ja ylipäänsä kaiken matkailun kehittämistä Suomessa. Tavoitteenamme on tarjota pidempi osa arvoketjua, eli luoda vetovoimaisen median kylkeen palveluiden kauppapaikka. Tulemme laajentamaan sisarpalveluiden kautta Retkipaikkaa uusiin kieliversioihin sekä tuomaan samalla konseptilla toimivan kaiken muun Suomessa tapahtuvan matkailun kattavaan palveluun. Sen rinnalla kehitämme sisällön vetovoimaa hyödyntävää palvelua, jonka kautta eri matkailupalveluiden löytäminen ja ostaminen käy helposti. Eli turistin ei tarvitse välttämättä tietää ennakkoon, mitä hän haluaa tehdä ja mistä sen voi ostaa. Ja uskomme siihen, että mitä kattavammin tarjonta saadaan yhteen osoitteeseen, niin sitä suurempi vetovoima sille syntyy. Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 18.8.2015 Ajankohtainen

  Some-markkinoinnin 5 sudenkuoppaa - ja kuinka välttää ne - vieraileva kirjoittaja Kirsi Simunaniemi

  Markkinointi sosiaalisessa mediassa parhaimmillaan luo uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Facebookin, Twitterin, Instagramin ja muiden palveluiden valjastaminen brändin rakentamisen ja myynnin tehostamisen välineiksi on paitsi houkuttelevaa, myös hyödyllistä. Kustannustehokkuus, näkyvyyslisä ja mutkaton vuoropuhelu ovat vain muutamia niistä tekijöistä, joiden vuoksi yritysten some-ryntäys on täydessä vauhdissa.

  Suuria voittoja ei kuitenkaan tavoitella ilman riskejä. Tämä liike-elämän kultainen sääntö pätee myös some-maailmassa. Nämä viisi yleisintä kompastuskiveä auttavat ymmärtämään, mistä on kyse ja kuinka välttää virheet.

  Älä eksy SoMe-viidakkoon
  1.    Hukkuminen massaan
  Sosiaalisen median roolin yrityksen äänitorvena ovat ymmärtäneet monet muutkin. Kysymys kuuluu, jaksaako käyttäjän silmä poimia ruudulta juuri sinun mainoksesi? Selväkään viesti ei välttämättä kuulu pelkästään toitottamalla. Ei riitä, että olet läsnä: sinun on myös erotuttava eduksesi. Kohahduta lyömättömällä sisällöllä tai säväytä visuaalisella elementillä, jota some-käyttäjä ei voi noin vain ohittaa. Osallista ja luo verkostoja, jotka leviävät kulovalkean tavoin.2.    Kontrollin menetys
  Toisin kuin hallittu viestintä, sosiaalinen media elää omaa elämäänsä. Sisältöä voidaan jakaa eteenpäin ja kommenttikentät täyttää toinen toistaan värikkäämmillä viesteillä. Some-kentällä maineenhallinta ei ole enää sätkynukke, jonka langat on helppo pitää käsissä. Asiakaspalvelulla, aitoudella ja positiivisella asenteella voit voittaa tämän vaikutusvaltaisen puskaradion puolellesi. Tartu negatiiviseen sisältöön määrätietoisesti mutta tee se läpinäkyvästi: piiloteltuja virheitä on hankalampi saada myöhemmin anteeksi.

  3.    Osaamis- ja aikapula
  Vaikka sosiaalisen median kehutaan olevan perinteisiä markkinointikanavia kustannustehokkaampi, voi sen hallinta olla aikaavievää ja vaatia erityisosaamista. Paras tapa on palkata oikeat henkilöt tuottamaan sisältöä ja käyttämään eri kanavia näppärästi. Myös alan koulutuksista voi olla suuri apu. Suunnitelmallisuus on some-aktiivin paras ystävä: sen avulla optimoit ajankäytön ja dokumentoit sekä hyvät että kehittämistä vaativat keinot talteen tulevaisuuden varalle.4.    Väärät faktat
  Siinä missä painettu tieto on tavallisesti huolellisesti tarkastettu, verkkosisältö ei valitettavan usein ole. Tällöin harhaanjohtavan markkinoinnin ja luottamuksellisten tietojen vuotamisen riski kasvaa. Säilytä kontrolli sisällöstä, jota yrityksesi tai kolmas osapuoli julkaisee, ennen kuin se on suuren yleisön nähtävillä. Vaikka julkaisu elää vapaaksi päästyään omaa elämäänsä, voit ainakin varmistaa, että et kompastu heti lähtöviivalla.5.    Syyn ja seurauksen välirikko
  Some-strategiasi on hyvä sisältää selkeät päämäärät ja keinot niihin pääsemiseksi. Oikeiden työkalujen avulla saat selville, tuottavatko ne tulosta. Kuinka suuri osa myynnistä oli lähtöisin Facebook-kampanjasta? Omaksuttiinko brändi-identiteetti Instagramissa? Monitoroimalla toimintaasi sosiaalisessa mediassa saat selville, tuottaako työsi todella hedelmää. Sadonkorjuukausi palkitsee ahkerimmat. 

  Kirjoittaja: Kirsi Simunaniemi
  Kirjoittaja on online-markkinoija, joka työskentelee Suomen Country Managerina yrityksessä Saleduck. Hän tarkastelee alan ilmiöitä ja vainuaa uusia trendejä kansainvälisestä kasvuyrityksestä käsin. Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 12.8.2015 Ajankohtainen

  Instagram-markkinoinnin perusteet

  Mikä on Instagram ja markkinointi InstagramissaInstagram on kuvien jakopalvelu, jossa kuvia voi "parantaa" lukuisilla eri suodattimilla ja jakaa ne seuraajilleen. Instagramissa voi myös markkinoida tehokkaasti omia tuotteita tai palveluita.

  www.instagram.com/ilkkakauppinenPalvelussa voit myös tykätä, kommentoida ja seurata muiden palveluun jakamia kuvia.

  Toisin kuin vaikkapa Facebookissa, et kysy oletuksena kaveriltasi lupaa hänen seuraamisestaan vaan voit seurata ketä vain, joka pitää tiliänsä avoimena.

  Palvelussa ovat erittäin keskeisessä roolissa hashtagit (#-tagit) 

  Ketkä käyttävät Instagramia
  Instagramia on pidetty pitkään nuorten kanavana, mutta sen käyttäjien keski-ikä on jatkuvassa kasvussa. Käyttäjistä aktiivisimpia ovat urbaanit naiset. 

  Kuinka hyödynnän Instagramia markkinoinnissa?
  Yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää Instagramia kahdella eri tapaa:


  Perustaa tilin, jolle koota mahdollisimman paljon seuraajia.Saada muut Instagram-käyttäjät julkaisemaan kuvia mahdollisimman paljon kuvia yrityksen tuotteista ja palveluista Instagramissa. Tällöin hyödynnetään yleensä yrityksen omaa  tai omia hashtageja.
  Yleensä hyödynnetään näitä kumpaakin strategiaa yhdessä.

  Miten alkuun?
  Kuten kaikkien muidenkin sosiaalisen median työkalujen hyödyntämisen yrityksesi markkinoinnissa aloitat Instagramin käytön avaamalla itsellesi oman henkilökohtaisen Instagram-tilin. Opittuasi Instan perussäännöt ja parhaat käytänteet voit siirtyä käyttämään sitä yrityksesi markkinoinnissa.

  Kannattaa myös seurata jo hyvin menestyviä kaupallisia Instagram-tilejä ja ottaa niistä oppia. Hyviä esimerkkejä Instagamin hyödyntämisestä markkinoinnissa ovat mm. seuraavat:


  ILoveNorway#ArcticWarriorsBenjaminPeltonen

  Kuinka saat seuraajia Instagram-tilillesi?
  Tässä blogissa on myöhemmin luvassa kirjoitus siitä, miten saat tilillesi lisää aktiivisia seuraajia. Luvassa myös asiaa uusista Instagramin maksullisista mainostusmahdollisuuksista. Kannattaa siis tilata tämän blogin kirjoitukset suoraan sähköpostiisi!  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 1.8.2015 Ajankohtainen

  Oksennusta ruudulla – viisi vinkkiä parempiin blogiteksteihin

  Minua jurppii. Olo on kuin kapakan vessan siivoojalla vilkkaan lauantai-illan jälkeen. Yksi oksennus vielä menisi, mutta useampi samana iltana on liikaa.

  Olen törmännyt viime aikoina turhan moneen oksennukseen ruudulla. Nyt puhun blogeista, joiden suurkuluttaja olen.
  Kun lukee blogia, jonka aihe on kiinnostava, mutta joka on oksennettu ruudulle ilman yhtään väliotsikkoa tai joka on niin pitkä, että välillä pitää käydä haukkaamassa hiukopalaa, tuntuu kuin olisi ravintolassa tilannut pihvin, mutta saanut nakit. Lukijalla on tiedon jano, mutta kirjoittaja hukuttaa hänet informaation valtamereen.

  Sammunutta liekkiä ei sytytetä itsestään selvillä aloituksilla eikä n?pp?imist?n puuttuvilla kirjaimilla.

  Viisi vinkkiä parempiin blogiteksteihin:1. Optimoi otsikko

  Blogin otsikon pitäisi olla yhtä aikaa konkreettinen, houkutteleva ja hakukoneystävällinen eli sisältää hakusanoja, joita kohdeyleisösi yleensä käyttää. Ei ole helppo tehtävä, muttei mahdotonkaan ja ehdottomasti vaivan väärti: teksti lattean otsikon takana jää kaikumaan kuin huuto Kainuun korpeen, ellei kukaan klikkaa edes otsikkoa.

  2. Aloita terävästi

  Täräytä heti alkuun jotain terävää, joka jatkaa otsikon herättämää uteliaisuutta. Älä heitä lukijalle märkää rättiä naamalle jo heti alkumetreillä aloittamalla tyyliin ”jo muinaiset foinikialaiset”.

  3. Rytmitä väliotsikoilla

  Yhteen putkeen kirjoitettu teksti ilman väliotsikoita hyydyttää teräskuntoisimmankin lukijan. Maratonin sijaan blogikirjoitusta kannattaa ajatella enemminkin intervalliharjoituksena: lyhyet kappaleet ja väliotsikkoja hengähdystauoiksi.

  4. Selkeytä tehosteilla

  •    Listaa asioita luetteloksi
  •    Lihavoi tärkeät sanat
  •    Kuvita teksti sopivalla kuvalla tai kaaviolla

  5. Lopeta ajoissa

  Vaikka sinulla on varmasti paljon tietoa kirjoittamastasi asiasta ja haluaisit kertoa vielä kaikesta muustakin siihen liittyvästä, kaikkea ei kannata ympätä samaan postaukseen vaan jakaa asia vaikka juttusarjaksi. Näin lukija tietää jo odottaa, mitä tuleman pitää. Lopeta myös koukuttavasti niin, että saat lukijasi toimimaan.

  Bonusvinkki

  Jos edellä lukemasi vaikuttaa ylivoimaiselta, käytä ammattimaista toimittajaa.
  Tuija Kauppinen
  ***

  Kirjoittaja on yrittäjänä toimiva kokenut viestinnän ammattilainen, jonka intohimona on tolkullinen teksti. Muikeimmat kirjoitukset hän kynäilee matkailusta, retkeilystä, ravitsemuksesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 1.8.2015 Ajankohtainen

  Mitä ovat avainsanalinkit?

  Kuten tiedätte ovat verkkosivujen linkit kenties tärkeimmät elementit hakukoneoptimoinnissa. Erityisen tehokasta on, jos linkit saadaan sidottua sivua tai palvelua kuvaavaan avainsanaan.

  Olen koittanut opettaa mitä tarkoittaa avainsanalinkki, mutta olen huomannut, että en ole siinä oikein onnistunut. Syytä tähän voi etsiä joko koulutettavista tai katsomalla peiliin.


  Esimerkkejä avainsanalinkeistä
  1) Avainsanalinkki muilta sivuilta sinun sivuillesi

  Jos pystyt vaikuttamaan siihen, miten sivuillesi linkitetään, pyydä se aina seuraavasti:

  Tolkullista tekstiä kirjoittava freelance-toimittaja Rovaniemeltä sai juuri tässä itselleen arvokkaan linkin. Kuten sai myös matkailun vihreitä arvoja sertifioiva Green Tourism of Finland.

  On järkevää yrittää pyytää linkkejä myös muille kuin etusivullesi. Huomaa, että minä itse ulospäin linkittäjänä en tästä oikeastaan suuremmin hyötynyt (hakukoneoptimoinnissa).

  2) Avainsanalinkki omien sivujen sisällä

  Hakukoneille on tärkeää osoittaa myös sivujen sisällä mistä löytyy hyvää sisältöä. Älä siis enää käytä linkkejä "Lue lisää tästä" tai "Klikkaa tätä" vaan liitä linkki osaksi tekstiä. Se on myös lukijaystävällistä, kuten alla olevasta esimerkistä huomaat.

  Blogistani löydät monia hyödyllisiä artikkeleita, voit mm. oppia kuinka hankit Google-tilin.

  3) Avainsanalinkki sivuiltasi muille sivuille

  Kun linkität muiden sivuille, voit myös käyttää avainsanalinkkejä. Et tosin tästä kovinkaan paljon hyödy hakukoneoptimoinnissa, mutta teetpähän ainakin jonkun onnelliseksi. Kuten minä nyt: hauen ja kuhan kalastus Mankalassa,

  Tee näin kasvaattaksesi sivujesi hakukoneystävällisyyttä
  1) Hanki itsellesi avainsanalinkkejä muilta sivuilta omille sivuillesi

  2) Linkitä sivujesi sisällä jatkossa avainsanalinkeillä

  -------------------------

  Lue myös

  Näin hankit linkkejä kaikkein helpoiten 

  Kaikki loput mitä sinun pitää tietää linkeistä

  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 30.6.2015 Ajankohtainen

  Kesälomamatkalle Sibeliuksen 150-juhlavuoden merkeissä

 • 27.5.2015 Ajankohtainen

  Ilkka avoimena - miksi blogini on päässyt heikolle hapelle?

  Oli aika jolloin tällä blogilla on tuhansittain innokkaita seuraajia, jotka odottivat kieli pitkällä, jotkut jopa hieman peläten, sen seuraavaa kirjoitusta. Vuosien varrella blogi on opettanut lukuisille matkailun ammattilaisille ja opiskelijoille internetmarkkinoinnin perusteita ja sillä on vaikutettu jopa koko matkailuelinkeinoon. Sanalla sanoen tämä oli blogi, jolla oli jotain merkitystä.
  Olet kenties huomannut, että viime aikoina sen kirjoitustahti on laskenut samalla, kun sen julistava äänenpaino on hiljentynyt. Sinäkään et luultavasti ole sitä enää edes muistanut, saati sitten odottanut.

  Kaikki tämä on näkynyt myös sen kävijämäärissä. Kun parhaimmillaan sen kävijämäärä oli yli 15 000 kävijäää kuukaudessa, on se tipahtanut viimeaikoina muutamaan tuhanteen. Tämä on hyvä muistutus kaikille myös siitä, että minkä tahansa kotisivun kävijämäärät tipahtavat nopeasti, ellei sen markkinointiin ja sisältöön kiinnitetä aktiivisesti huomiota.


  Blogin jatkoEi hätää, syksyllä pläjähtää! Silloin on odotettavissa blogin täydellinen uudistaminen. Sisältönä tulee olemaan matkailun internetmarkkinointi, mutta uudella twistillä ja uusitulla ulkoasulla. Jatkan edelleenkin siis konsultointia ja koulutusta internetmarkkinoinnin parissa. Luvassa on myös jatkoa supersuositulle eAskeleelle eli ELYn konsultointipalveluille!
  Mistä heittelejättö johtuu?Möin osuuteni Sähköinen Liiketoiminta Suomesta KirsilleJatkossa teen konsultointia ja koulutusta oman yritykseni Kodja Consulting kautta Olen perustanut uuden yrityksen Arctic Warriors Oy:nArctic Warriors - vireyttä ja voimaa puhtaasta Lapin luonnostaArctic Warriors valmistaa lappilaisista yrteistä uudenlaisia puhtaita ja voimakkaita luontaistuotteita. Pääraaka-aineet ovat lappilaiset tehokasvit: ruusujuuri, väinönputki ja nokkonen. Arctic Warriors -tuotteita voi löytää hyvinvarustetuista luontaistuotekaupoista, kahviloista, ravintoloista, hotelleista sekä päivittäistavarakaupoista kautta maan. Tutustu jälleenmyyjiin.

  Tarjolla on kolme herkullista ja tehokasta geelishottia: PUOLUSTAJA, ENERGIA ja TAISTELIJA.

  Tuotteet sopivat hyvin myytäväksi esim. matkamuistojen yhteydessä tai aktiivisille liikkujille matkailuyrityksen lisämyyntinä. Mikäli haluat jälleenmyyjäksi, tilaa ilmainen näytepaketti.

  Seuraa sotureiden eeppistä saagaa Facebook -sivuillamme. Samalla saat tietää, miten Facebook-markkinointia hoidetaan kunnolla.

  Päivitä yhteystietoniJatkossa yhteystietoni ovat konsultointiin liittyen:

  Ilkka Kauppinen
  Puhelin 050 562 0638 (sama kuin ennen)
  Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516 = 'ilkka' + '@'; addyad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516 = addyad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516 + 'ilkkakauppinen' + '.' + 'com'; var addy_textad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516 = 'ilkka' + '@' + 'ilkkakauppinen' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516').innerHTML += ''+addy_textad4b6c7ff983fa5fb06bbeea70301516+''; Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 6.3.2015 Ajankohtainen

  Museot ulkomaisen matkailijan matkasuunnitelmaan

  Työskentelen nykyisin paljon kulttuurimatkailun parissa. Kulttuurimatkailussa paikalliset museot ovat lähes aina matkailijan silmissä alueen houkuttelevuuden kannalta erittäin merkittävässä asemassa. Tosin joskus museot itse eivät tätä tunnu mieltävän. Kun itse reissaan ulkomailla, museot kuuluvat kaupunkilomani peruspalikoihin. Suunnittelen lomani käyntikohteet aika tarkkaan etukäteen – sitä tarkemmin mitä lyhempi loma on. Viikonloppureissulla ehtii kummasti käymään parissakin mielenkiintoisessa museossa, etenkin jos etukäteen saa sellaisen mielikuvan että ne ovat paikkakunnan merkittävimpiä nähtävyyksiä. Mutta tietoa on oltava etukäteen jotta suunnitelman voi tehdä hyvin. Pariisissa valtava Louvre täyttyy päivittäin matkailijoista. Mietipä pitkää viikonloppua Lontoossa? Siinä ehtii helposti pyörähtämään British Museumissa, Oxford Streetin ja We Will Rock You -musikaalin välissä. Lontoossa asuneena voin sanoa että miljoonat muutkin turistit ajattelevat näin. Lontoolaiset itse odottavat tammi-helmikuuta, jolloin museoihin voi piipahtaa vaikkapa lounastunnilla, ilman että joutuu käymään käsirysyä jo pyöröovissa espanjalaisten luokkaretkeläisten kanssa. Moni kansainvälinen matkailija myös Suomessa haluaisi käydä matkansa aikana museossa. Etenkin ne, jotka ovat kaupunkilomalla. Museoille kv-matkailijat tuovat tuloja lippu-, kahvila- ja myymäläostoillaan. Alueen matkailumarkkinointiväelle vetovoimaiset museot ovat helmiä. Museokävijöiden kerrannaistalousvaikutukset alueilla ovat merkittävät. Ulkomainen matkailija viipyy Suomessa keskimäärin vain 2,09 yötä. Kuinka siis saada pikaisesti kaupungissa käyvä matkailija juuri sinun museoosi, etenkin kun käytössäsi oleva markkinointibudjetti on hyvin rajallinen? Minä kannustaisin tyytyväisiä kävijöitä kertomaan kokemuksistaan muille matkailijoille. Jos museo tarjoaa ilmaisen WiFi – verkon, se kannattaa myös kertoa kävijöille. Jopa kannustaa sen käyttöön. Selfiet museoissa olivat kovaa kamaa muutama kuukausi sitten, mutta kyllä ne kelpaavat vieläkin erinomaisesti markkinointitarkoituksiin. Jos museo on suurehko, kannattaa matkailija ohjata tutustumaan juuri niihin merkittävimpiin kohteisiin jotta käynti on mahdollisimman antoisa. Käyttäisin itse osan budjetista lyhyen kartallisen esitteen  ”merkittävimmät nähtävät” painamiseen tai tuottaisin tiedot omalle verkkosivulle (jota matkailija voi sitten käyttää apunaan sillä ilmaisella WiFillä omalla älypuhelimellaan). Markkinoinnin kannalta panostaisin ehdottomasti jo olemassa oleviin matkailijoille suunnattuihin kanaviin, joita suurin osa turisteista kuitenkin käyttää. Nuoremmat käyttävät esim. Instagramia, joka voi toimia joillekin museoille erinomaisesti yhtenä markkinointikanavana. Mutta tärkein kanava lienee kuitenkin TripAdvisor, josta kaikki kuitenkin katsovat mitä paikkakunnalla kannattaa tehdä. Maailmalla monet museot näkevät TripAdvisorin tärkeimpänä sähköisenä markkinointikanavana, aivan kuten muutkin nähtävyydet.  Nähtävyydet ja museot voivat aktiivisesti kannustaa kävijöitä kirjoittamaan suosituksia. Mitä korkeammalla listauksissa museo on, sitä enemmän se houkuttelee kävijöitä. TripAdvisor on julkaisi  viime syyskuussa Travellers’ Choice – listauksen käyttäjiensä suosituimmista museoista Suomessa. Sijoitus perustuu kävijöiden antamaan pisteytykseen ja suositusten määrään.  Top 10 näytti tältä: Mannerheim-museo, Helsinki Seurasaaren ulkomuseo, Helsinki Aboa Vetus & Ars Nova, Turku Luostarinmäki, Turku Heureka, Vantaa Luonnontieteellinen museo, Helsinki Suomen Kansallismuseo, Helsinki Arktikum, Rovaniemi Ateneum, Helsinki Kiasma, Helsinki Olen varma että kaikki nämä listatut museot hyötyvät tälle listaukselle pääsystään. Jos haluaa oppia mistä matkailijat pitävät museokäynnillään, voi lueskella näiden luokan priimusten saamia käyttäjien arvioita. Kaikilla museoilla ei ole mennyt yhtä hyvin.  Siitä kertoo YLEn ruotsinkielinen artikkeli, joka listaa TripAdvsorin käyttäjien suuret pettymykset Helsingissä. Kävijöiden kommenteista kannattaakin ottaa onkeensa jos kansainvälisten matkailijoiden tulovirta kiinnostaa. Artikkelin voi lukea täältä: http://svenska.yle.fi/artikel/2015/01/30/har-ar-helsingfors-bottennapp-enligt-turisterna-pa-tripadvisor . Mitä sinä tekisit jos olisit museon markkinointivastaavan kengissä?

  Lue lisää »

 • 30.1.2015 Ajankohtainen

  Vuoden 2015 parhaat hotellit ansaitsevat samppanjat

  TripAdvisor on nyt julkaissut sivustonsa suosituimmat eli ”the best of the best” hotellilistauksen Suomessa. Travellers’ Choice Top 20 hotellilista näyttää tänä vuonna tältä:   Fabian Hotel, Helsinki Hotel Haven, Helsinki Scandic Paasi, Helsinki Radisson Blu Plaza Hotel, Helsinki Hotel Iso-Syöte, Lapland Best Western Premier Hotel Katajanokka, Helsinki Solo Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä Hotel Kamp, Helsinki Ski-Inn RukaVillage Hotel & Apartments, Ruka Solo Sokos Hotel Lahti Seurahuone, Lahti Hotel GLO Helsinki Kluuvi, Helsinki Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Helsinki Klaus K Hotel, Helsinki Hotel Kantarellis, Vaasa Radisson Blu Hotel, Espoo Hotel Levi Panorama, Levi Hotel Rivoli Jardin, Helsinki Hotel Jeris, Lapland Radisson Blue Hotel, Oulu Scandic Tampere Station, Tampere Viime vuoden ykkönen, Fabian Hotel, säilytti ykkössijansa. Viime vuoden kakkonen, Radisson Blu Plaza tipahti siis neljänneksi ja kolmonen, Solo Sokos Hotel Paviljonki Jyväskylästä tipahti seitsemänneksi. Hieno Scandic Paasi pääsi ansaitulle kolmannelle sijalle! Travellers Choice –listaus perustuu TripAdvisoriin annettuihin arvioihin ja suosituksiin eli nämä hotellit ovat saanet parhaat arviot Suomessa hotelli-kategoriassa. Näin Yorkshiressä iloitsi Millgate Bed & Breakfastin omistajat valintaansa koko maailman parhaaksi b&b:ksi: Upea samppanjan arvoinen suoritus 50 euron huonehintaa tarjoavalta majoitukselta! Lue koko juttu täältä. Jos olisin vedonlyöjä, pistäisin muutaman roposen peliin Tampereella sijaitsevan Sokos Hotelli Tornin puolesta ensi vuoden listausta odotellessa. (Minusta on muuten hyvin kummallista että Suomessa pitää olla kaksi Sokos Hotelli Tornia. Kyllä yksikin olisi riittänyt. Jos ei suomalaiset, niin ulkomaiset matkustajat menevät kyllä aivan varmasti pyörälle päästään..) Mitä hyötyä Traveller’s Choice –palkinnosta on sen saajalle? TripAdvisorin mukaan 75% TripAdvisorin käyttäjistä suosii niitä hotelleja, jotka ovat saaneet joko Travellers’ Choice tai Certificate of Excellence –palkinnon. Certificate of Excellence palkinto annetaan niille majoituksille, nähtävyyksille ja ravintoloille, jotka ovat saaneet runsaasti suosituksia viimeisen 12 kk aikana, ja saatujen arvioiden keskiarvo on 4 tai enemmän. Hotellien kannattaa ottaakin Travellers’ Choice -listaukselle pääsystä kaikki ilo irti markkinointimielessä, julkistaa tiedotteita ja kertoa kaikelle kansalle – myös nykyisille ja tuleville asiakkaille – menestyksestä! Samppanjakorkit poksahtelemaan myös meillä!            

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description