Ajankohtaista

 • 3.5.2017 Ajankohtainen

  Mistä matkailun digitaalisessa liiketoiminnassa oikein on kyse?

  Kirjoittanut Juho Pesonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc655280dc03c86c462df2ebc9555509e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc655280dc03c86c462df2ebc9555509e = 'juho.pesonen' + '@'; addyc655280dc03c86c462df2ebc9555509e = addyc655280dc03c86c462df2ebc9555509e + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_textc655280dc03c86c462df2ebc9555509e = 'mailto:juho.pesonen@uef.fi';document.getElementById('cloakc655280dc03c86c462df2ebc9555509e').innerHTML += ''+addy_textc655280dc03c86c462df2ebc9555509e+''; , https://twitter.com/eppuj, https://www.linkedin.com/in/juhopesonen/, www.juhopesonen.com)

  ”Liiketoiminta voi kasvaa ja menestyä vain investointien kautta ja markkinointi tulisikin nähdä investointina myyntiin ja liiketoimintaan.””Eri toimijoiden roolit ja tehtävät pitää määritellä selvästi alueen kokonaisvaltaisen markkinoinnin kehittämiseksi.””Matkailijan näkökulmasta matkakohde voi olla täysin erilainen kuin matkailuyritysten tai -alueiden näkökulmasta.””Yritykset ja organisaatiot eivät ole syy matkakohteen olemassaoloon vaan matkakohde on olemassa matkailijoita ja heidän kokemuksiaan varten.””Alueorganisaation on valittava, mitä rooleja se edustaa ja viestittävä kaikille sidosryhmille, mistä rooleista se on vastuussa.””Kaikki suunnitelmallinen liiketoiminta lähtee strategiasta.””Asiakkaan ostopolun tunteminen ja palveluntuottajien roolien ymmärtäminen ostopolun eri vaiheissa auttavat matkakohdetta ja siellä toimivia yrityksiä palvelemaan asiakkaita tiedonetsintäprosessin jokaisessa vaiheessa.””Moderni sähköinen markkinointi rakentuu pitkälti markkinoinnin tehokkuuden mittaamisen ja markkinoinnin johtamisen varaan.””Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on saada asiakkaat löytämään yritys.”

  Tässä muutamia otteita juuri julkaisusta raportista Matkakohteenja matkailuyritysten digitaalisen markkinoinnin strategia, johtaminen jamittaaminen. Raportti on suunniteltu perusteokseksi kaikille, jotka haluavat ymmärtää digitaalista liiketoimintaa matkailuyrityksen ja matkakohteen tasoilla. Siinä käsitellään nykyaikaisen matkailumarkkinoinnin keskeiset käsitteet ja tarjotaan työkaluja markkinoinnin suunnitteluun, etenkin kansainvälisille asiakkaille. Mikäli matkailun digitaalinen liiketoiminta pitäisi jostain aloittaa, tai sitä haluaisi kehittää, tämä raportti on lähestulkoon pakollista luettavaa. Raportti on julkaistu osana Savonlinna Destination 2020 -hanketta.
  Kuva https://pixabay.com/fi/digitaalinen-markkinointi-1792474/

  Lue lisää »

 • 28.4.2017 Ajankohtainen

  Kuinka kansainvälinen matkailija valitsee Suomen ja Savonlinnan matkakohteekseen?

  Kirjoittanut Katja Pasanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9 = 'katja.pasanen' + '@'; addy7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9 = addy7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_text7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9 = 'katja.pasanen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9').innerHTML += ''+addy_text7884c2f277f13fc1ac59ff906045f7b9+''; )

  Matkailijan matkustuspäätöksen teko ja matkakohteen valinta ovat monivaiheinen prosessi, johon vaikuttavat paitsi matkailijan persoona ja sen hetkiset matkailijan käytössä olevat resurssit, myös tarjolla oleva tieto ja sen laatu. Päätöksentekoa käynnistellessä useimmilla on mielessään muutamia vaihtoehtoja seuraavaksi matkakohteeksi, joista vaihe vaiheelta eliminoidaan vaihtoehtoja tiedon karttuessa, kunnes päädytään varaamaan matka. Kohde voi kuitenkin olla myös täysin eri kuin mitä alkuvaiheessa edes ajateltiin.
  Matkailukohteet ja markkinoijat yrittävät parhaansa mukaan vaikuttaa matkailijoihin eri matkakohteen päätöksentekovaiheissa. On kuitenkin epäselvää, missä markkinointikanavissa ja missä päätöksenteon vaiheissa matkakohde voi parhaiten vaikuttaa potentiaalisen matkailijan päätöksentekoprosessiin. Matkailijoiden tiedonetsintäprosessin ja matkailumarkkinoinnin välinen vuorovaikutus onkin erittäin monimutkainen prosessi.
  Kesällä 2016 tutkimme Saimaa Destination – Visit Savonlinna 2020 -hankkeessa matkailijoiden päätöksentekoprosessia haastattelemalla 57 kansainvälistä matkailijaa Savonlinnan seudulla. Tulokset osoittavat, että matkailijat hyödyntävät internetiä laajasti varsinkin vertaillessaan muutamia potentiaalisia matkakohteita ja etsiessään lisää tietoa matkakohteista. Erityisesti hakukoneita ja muutamia sosiaalisen median alustoja (TripAdvisor, Booking.com) käytetään tiedon etsintään paljon. Alkusysäys matkakohteen harkinnalle tulee kuitenkin useimmiten suosittelujen kautta. Useimmat harkitsevat matkakohteita, joista ovat kuulleet hyvää tuttaviltaan. Tutkimus paljasti myös, että perinteisillä matkaopaskirjoilla on edelleen suuri merkitys, etenkin sen jälkeen, kun päätös matkustaa Suomeen on syntynyt.    
  Kansainvälisten matkailijoiden matkakohteena onkin ensisijaisesti Suomi ja vasta sitten pienemmät matkakohteet Suomen sisällä. Savonlinnaan päädytään useimmiten opaskirjojen, VisitFinlandin ja tuttavien suositusten ansiosta. Laadukas, ajan tasalla oleva ja helposti löydettävä tieto tekee matkustuspäätöksen helpommaksi matkailijalle ja luo varmuuden matkan kannattavuudesta. Vastaavasti huonot verkkosivut, tiedon vähyys tai heikko löydettävyys saa matkailijan helposti harkitsemaan muita matkakohteita. 
  Tulosten valossa suomalaisten matkakohteiden kannattaa panostaa erityisesti laadukkaisiin verkkosivuihin, hakukonenäkyvyyteen sekä yhteistyöhön VisitFinlandin kanssa. Internetin rinnalla on muistettava myös opaskirjojen merkitys osana matkustuspäätöksentekoa. Laadukkaiden palveluiden merkitystä ei kuitenkaan voi korostaa liikaa. Niillä taataan positiivisen sanan kiiriminen sekä perinteisen että sähköisen puskaradion välityksellä - seikka, joka vaikuttaa useimpien matkailijoiden päätöksentekoprosessin liikkeellepanevana tekijänä. Lue koko raportti: Kansainvälisten matkailijoidenmatkakohteen valinta

  Lue lisää »

 • 17.2.2017 Ajankohtainen

  Matkailun digitalisaatio: pieniä ja isoja askeleita asiakaskokemuksen kehittämiseksi

  Kirjoittanut Juho Pesonen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak88b08d38128a396ec2feb485144de681').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy88b08d38128a396ec2feb485144de681 = 'juho.pesonen' + '@'; addy88b08d38128a396ec2feb485144de681 = addy88b08d38128a396ec2feb485144de681 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_text88b08d38128a396ec2feb485144de681 = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak88b08d38128a396ec2feb485144de681').innerHTML += ''+addy_text88b08d38128a396ec2feb485144de681+''; , https://twitter.com/eppuj, https://www.linkedin.com/in/juhopesonen/)

  Digitalisaatiohan puhuttaa nykyään meitä kaikkia. Se on täynnä uhkia, mutta myös mahdollisuuksia. Flowhousen tekemässä ja Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa raportissa painotettiin kuutta osa-aluetta matkailumarkkinoinnin ja -myynnin digitalisaation kehittämiseksi: asiakaskokemuksen koordinaatio, perusasiat kuntoon, osaamisen kehittäminen, sisältö- ja suosittelumarkkinointi, analytiikka ja asiakastieto sekä yksilöllinen asiakasdialogi. Nämä asiat eivät itsestään kehity, vaan niitä täytyy kehittää. 
  Törmäyttämässä matkailua ja teknologiaa
  Tämän takia matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus järjesti yhdessä ToolBox Travelin kanssa Matka2017 messujen yhteydessä matkailuteknologian minimessut, joissa matkailuyritykset ja matkakohteet pääsivät tutustumaan lähes 20 suomalaiseen matkailun digitalisaatiopalveluita toimittavaan yritykseen. Matkailuala ei voi digitalisoitua itsestään vaan se vaatii investointeja ja panostamista asiakaskokemuksen kehittämiseen. Nämä yritykset tarjoavat korkealuokkaisia palveluita, jotka mahdollistavat aiempaa parempia ja täysin uudentyyppisiä asiakaskokemuksia.

  Matkailun digitalisaatio kiinnosti moniaAlamme olla siinä pisteessä, että digitalisaatiota rajoittaa lähinnä mielikuvitus. Tekniikka mahdollistaa jo lähestulkoon kaiken, mitä pystymme kuvittelemaan. Esimerkiksi Tietotalon Liki-järjestelmä tarjoaa mahtavan potentiaalin muokata matkailijan asiakaskokemusta matkakohteessa mobiilipaikannuspalveluilla.

  Kristian Fahler ja 360visualizerDigitalisaatio voi olla myös pienten, yksinkertaisten juttujen tekemistä täysin uudella tavalla. Hyvänä esimerkkinä tästä on 360Visualizer -palvelu. Ihmiset kaipaavat visuaalisuutta päätöksenteon tueksi ja tämän palvelun avulla on helppoa ja näyttävää esitellä esimerkiksi majoitusyrityksen kokoustiloja ja huoneita.

  360teekki ja virtuaalitodellisuus
  360teekki viritteli minimessuille viimeisen päälle virtuaalielämyksiin tarvittavat pelit ja vehkeet. Huippuvälineillä virtuaalitodellisuus on aivan omaa luokkaansa ja eroaa aika paljon esimerkiksi älypuhelimeen perustuvista virtuaalitodellisuuslaitteista.

  Minimessut olivat kaikin puolin onnistuneet ja mielenkiintoisia juttuja ja yrityksiä oli paikalla niin paljon, että aika jopa loppui kesken. Ehdin tutustua näihin yrityksiin aika hyvin (valitettavasti en ihan kaikkiin!). Mielenkiintoista oli, että yritykset lähettivät omat esittelytekstinsä etukäteen, mutta joidenkin tekstien perusteella voi olla todella vaikea tajuta, mitä yritys nyt ihan oikeasti tekee. Yritin sitten keskustelujen ja omien havaintojen perusteella kirjoittaa yhden tai kahden virkkeen tiivistelmät heidän palveluistaan:

  Lingo Languages: Tähtäimessä kansainväliset markkinat, mutta tarvitset käännöspalveluita? Oman pilvipalvelun tukemana käännökset yli 20 kielelle.

  Flowhouse ja #matkailu100

  FlowHouse: Matkailun digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita sanan varsinaisessa merkityksessä.
   
  Retkipaikka: Sisältömarkkinoinnin asiantuntijoita ja luontomatkailuyritysten oma kauppapaikka. Luontomatkailun asialla.

  Starcut: Tarvitsetko mobiilisovellusta tai onko sinulla idea uudenlaiselle sovellukselle? Kaikki mitä tarvitset liittyen mobiilisovelluksiin löytyy täältä.

  Valu: Kokonaisvaltaisesti digitalisaatiopalveluita yhdestä paikasta. Koko internet-markkinoinnin skaala käytettävissäsi.

  Liki by Tietotalo: Muokkaa asiakaskokemuksen uusiksi mobiilipaikannuspalveluilla.

  App Studios Finland: Esittelivät äärimmäisen kätevää Catcher-palvelua, joka helpottaa kontaktien keräämistä esimerkiksi messuilla. Jos minulla olisi oma osasto esimerkiksi Matkamessuilla, harkitsisin vakavasti Catcherin ottamista käyttöön.

  Druid ja ketterä ohjelmistokehitys
  Druid: Isot projektit ovat Druidin heiniä. Ketterän ohjelmistokehityksen avulla lähestulkoon mikä vain on mahdollista.

  Exove: Auttaa yrityksiä ottamaan virtuaalitodellisuuden osaksi liiketoimintaa.

  24hExperience: Uusi elämyssovellus, jonka avulla pystytään tarjoamaan elämyksiä niin matkailijoille kuin paikallisillekin.

  Iwa labs: Verkkosivut ja mobiilisovellukset ja kaikki mitä niihin liittyen tarvitset.

  360teekki: Nimikin sen jo kertoo, 360 asteen videotuotantoa, virtuaalitodellisuustuotantoa ja näiden sisältöjen hyödyntämistä liiketoiminnassa.
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addy0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a = addy0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a = 'Kilroy Media';document.getElementById('cloak0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a').innerHTML += ''+addy_text0866c8dd7bad2baac9355a80e2c7043a+''; : 360 asteen median virtuaalitodellisuutuotantoa. 
  TripAdvisor: Itsestäänselvyys jokaiselle matkailuyritykselle ja matkakohteelle.

  NordicExplorer: Uusi digitaalinen markkinointikanava Aasiaan.

  TAZ Action Group / 360Visualizer: Vie matkailuyrityksen tilojen esittelyn nykyaikaan.


  Lue lisää »

 • 31.1.2017 Ajankohtainen

  Luontomatkailua kulttuuriympäristössä vai kulttuurimatkailua luontoympäristössä – Onko tarvetta tehdä eroa?

  Kirjoittanut Henna KonuLuontomatkailusta puhuttaessa useimmiten keskitytään erilaisiin luontoaktiviteetteihin, kuten vaellukseen, melontaan tai kalastukseen. Suomen luontomatkailusta suurin osa tapahtuu erilaisilla metsä- ja vesialueilla, joihin ihmisten elämä, historia ja perinteet kytkeytyvät. Näin ollen metsä- ja vesistöalueet Suomessa ovat usein myös kulttuuriympäristöjä, sillä ihminen on vaikuttanut usein eri maisemien muotoutumiseen. Eri luontokohteilla on myös vahva kulttuurinen yhteys, joista Suomen kansallismaisemat toimivat hyvänä esimerkkinä.
  Luonnon ja kulttuurin yhteysOn siis huomioitava, että luonto- ja kulttuurimatkailun kohteet eivät välttämättä eroa toisistaan tietyillä alueilla paljoakaan. Matkailijoille voidaan tarjota luontoympäristössä järjestettäviä kulttuuritapahtumia, ja luontovaellukset ja reitit voivat kulkea kulttuuriympäristöissä. Se, mielletäänkö metsä- tai vesiympäristö luonto- vai kulttuurimatkakohteena, riippuu pitkälti tuotteista, palveluista ja profiileista, joita suunnataan eri matkustusmotiivit omaaville matkailijoille. Toisaalta sekä kulttuuriset että luontoelementit voivat tuoda lisäarvoa matkailijoille molemmissa tapauksissa.
                                  Kolin kansallismaisema (Kuva: Henna Konu).Luontomatkailussa on siis mahdollista hyödyntää suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvää potentiaalia. Kulttuuriperintöön liittyvät niin kulttuuriympäristöt kuin aineeton kulttuuriperintö. Aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvat paikalliset tavat, elämäntapa, perinteet, musiikki, mutta myös perinteiset uskomukset ja myytit. Aineetonta kulttuuriperintöä hyödyntämällä on mahdollista kehittää uudentyyppisiä tarinoihin ja kulttuuriperintöön linkittyviä matkailupalveluita. Näitä voisivat olla esimerkiksi erilaiset temaattiset luontovaellukset, jotka pohjautuvat Suomen luontoläheiseen muinaisuskoon tai suomalaisten luontosuhteeseen.Aineetonta luontoon liittyvää kulttuuriperintöä on myös luonnontuotteiden erilainen hyödyntäminen. Esimerkiksi villiruokaan liittyviä kursseja ja palveluita on jo tarjolla, mutta suomalaista luonto-osaamista voitaisiin hyödyntää myös laajemmin. Tämä linkittyy myös luonnon tuomiin hyvinvointivaikutuksiin ja erilaisten luontotuotteiden terveysvaikutuksiin.
  Asiakaslähtöiset luontokokemuksetKetkä sitten ovat kiinnostuneita tällaisista palveluista? Palveluita kehitettäessä on tärkeää pitää mielessä, ketkä ovat potentiaaliset palveluiden käyttäjät. Esimerkiksi kiinalaisia matkailijoita ei kiinnosta luontokohteissa tieteellinen tieto luonnosta, vaan heille luonnon merkitys ja arvo avautuvat erityisesti luonnon kulttuuristen merkitysten ja tarinoiden kautta. Heille houkutteleva luontokohde on sellainen, jossa ihmisen vaikutus on läsnä tavalla tai toisella. Japanilaisilla on läheinen suhde luontoon, mikä juontaa juurensa shintolaisuudesta, jossa jumaluutta nähdään olevan kaikkialla luonnossa. Japanilaisia siis voisi kiinnostaa suomalaisten luontosuhde, luonnonantimien hyödyntäminen ja luontoon pohjautuva muinaisusko ja tavat. Keskeistä on kuitenkin tuoda kulttuuriperintöön liittyvä tieto esille oikealla tavoin – tarinoiden avulla elävöittämällä.
                                  Sienien keräystä Petkeljärvellä (Kuva: Henna Konu).
  Strategiasta käytäntöönLuonnon ja kulttuurin yhdistäminen matkailupalveluissa mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden syntymisen. Tätä luontoon ja kulttuuriin liittyvää matkailua ja sen kehittämisen merkitystä on myös korostettu useissa eri kehittämisstrategioissa. Esimerkiksi SuomenKulttuuriympäristöstrategiassa 2014-2020 kulttuuriympäristö nähdään voimavarana, joka tukee kestävää kehitystä, ja maisemien ja niiden kulttuuri- ja luontoarvojen nähdään olevan yksi Suomen matkailun vahvuustekijöistä. Myös Suomenmatkailustrategiassa 2015-2025 kulttuurimatkailu ja suomalaiset tarinat ovat tunnistettu yhdeksi matkailun mahdollisuudeksi ja kulttuuri on yksi tuotekehityksen painopistealueiden teemoista. Metsiin ja vesistöihin liittyvät kulttuuriympäristöt ja niiden hyödyntäminen tai kestävä kehittäminen matkailun näkökulmasta on nostettu esille myös useissa muissa strategioissa, kuten Suomen biotalousstrategiassa, Fennoskandianvihreän vyöhykkeen kehittämisstrategiassa sekä sinisenbiotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa. Keskeistä olisi, että nämä strategioissa tunnistetut mahdollisuudet konkretisoituisivat erilaisiksi toimenpiteiksi, tavoitteet olisivat yhdenmukaisia ja roolitukset eri toimijoiden välillä olisivat selkeät. Tämä ehkäisisi päällekkäistä toimintaa ja tehostaisi resurssien käyttöä.
  Virkein-hankeKulttuuriympäristön roolia ja merkityksiä luontomatkailussa käsitellään laajemmin Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- jamatkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi -hankkeessa. Hankkeen puitteissa työstetään laajaa katsausta luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvistä teemoista, kuten ympärivuotisuudesta, kulttuuriympäristöistä, kansainvälisistä luontomatkailun kohderyhmistä ja sosiaalisen median hyödyntämisestä luontomatkailussa. Hankkeessa käsiteltäviin teemoihin liittyvä taustaraportti julkaistaan kevään 2017 aikana.

  Lue lisää »

 • 30.1.2017 Ajankohtainen

  Matkailuliiketoiminnan digitaalisuus: kokemuksia ENTER2017 -konferenssista

  Kirjoittanut Juho Pesonen

  Meillä on pidetty matkailualan digitaalisuutta yhtenä matkailun tärkeimmistä osa-alueista jo vuosikausia. Yksi parhaista tavoista tutustua siihen, mitä alalla nyt tapahtuu, ovat IFITT:n (www.ifitt.org) vuotuiset sähköisen matkailuliiketoiminnan ENTER-konferenssit (http://enter2017.org/). Vuoden 2017 konferenssi järjestettiin Roomassa ja meiltä lähti allekirjoittanut ja Katja Pasanen tutustumaan konferenssin antiin sekä esittämään tutkimustuloksia matkailijoiden tiedonetsinnästä ja matkakohteen valinnasta. Lisäksi esittelimme tiedeyhteisölle matkailun digitaalisen liiketoiminnan opintokokonaisuutta eTourismCurriculum Finlandia (www.etourismcurriculum.fi).

  Konferenssin isona teemana näytti olevan big data. Tietotekniikan nopea kehittyminen ja etenkin halpeneminen on vasta nyt mahdollistanut suurten tietomäärien jakelun ja analysoinnin. Konferenssissa esimerkiksi Expedian edustaja toi erinomaisesti esille sen, miten yrityksen data on nykyään kilpailukyvyn ytimessä. Big datan lisäksi lisätty ja virtuaalinen todellisuus olivat mittavasti esillä. Esimerkiksi MSC Cruises on havainnut, että vaikka virtuaalitodellisuuksien ja materiaalien luominen ja esittely asiakkaille on muuta materiaalia kalliimpaa, on se myös selvästi sitouttavampaa. He ovat luoneet MSC 360 VR sovelluksen, jonka avulla potentiaaliset asiakkaat voivat tutustua risteilytuotteisiin virtuaalisesti. Lisäksi perinteiseen paperiesitteeseen on QR-koodien avulla luotu helppo tapa sisällyttää virtuaalinen elementti. 

  Esittelemämme tutkimuksen tulokset löytyvät osoitteesta http://www.slideshare.net/eppuJ/a-closer-look-at-tourist-information-search-behaviour-when-travelling-abroad-what-is-the-role-of-online-marketing-in-destination-choice. Tviittasin tapahtumasta paikan päältä aika paljon ja enemmän ajatuksiini voi tutustua alapuolella olevista tviiteistä.

  Enter2017

  Lue lisää »

 • 17.1.2017 Ajankohtainen

  Digitaalisen matkailuliiketoiminnan minimessut (workshop) Helsingissä 20.1.2017

  Tervetuloa matkailun digitalisaatio -tapahtumaan Matka-messujen yhteydessä pidettävään matkailun digitalisaatiotilaisuuteen. Tilaisuudessa mahdollisuus tavata Suomen johtavia sähköisen liiketoiminnan kehittäjiä ja toimijoita.Yhteistyössä Skål International Norden ja Itä-Suomen yliopisto järjestää tapahtuman Messukeskuksen vieressä, Haaga-Helian Pasilan kampuksella tilaisuuden, jossa sähköisen liiketoiminnan eri osa-alueilla toimivat yritykset tarjoavat uusimpia palvelujaan matkailuelinkeinolle. Tapahtuma on workshop-tyyppisesti järjestetty eli palvelujaan tarjoavat yritykset esittelevät omissa pöydissään yritystään. Tilaisuus soveltuu erinomaisesti matkailukohteiden edustajille ja -yrityksille, jotka haluavat tutustua matkailun sähköisen liiketoimintaan liittyviin yrityksiin ja palveluihin ja verkostoitua. Osallistujien määrää on rajattu 40 eli suosittelemme aikaista ilmoittautumista, jotta mahdollistat pääsyn tilaisuuteen.Aika: 20.1.2017 (perjantai) klo 09.00 - 12.00Paikka: Haaga-Helia Pasilan kampus, tila 8202a-cOsallistumismaksu:- Skål International -jäsen: ilmainen- Muut: 50 euroa + alv 0%Ilmoittautuminen: osallistuminen edellyttää etukäteen ilmoittautumista, ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla osoitteeseessa: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak186bc49f20d5dad176555f1591a6025e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy186bc49f20d5dad176555f1591a6025e = 'skalhelsinki' + '@'; addy186bc49f20d5dad176555f1591a6025e = addy186bc49f20d5dad176555f1591a6025e + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_text186bc49f20d5dad176555f1591a6025e = 'skalhelsinki' + '@' + 'skalfinland' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak186bc49f20d5dad176555f1591a6025e').innerHTML += ''+addy_text186bc49f20d5dad176555f1591a6025e+''; . Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2017. 
  Seuraa tapahtumaa Facebookissa.Lisätietoa: Kari Halonen, Skål International Norden, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b = 'kari.halonen' + '@'; addy4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b = addy4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_text4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b = 'kari.halonen' + '@' + 'skalfinland' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b').innerHTML += ''+addy_text4465813eb9b6338b93e23f2ea2a1584b+''; ja Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3 = 'juho.pesonen' + '@'; addy519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3 = addy519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_text519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3 = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3').innerHTML += ''+addy_text519ef9d252b7dd73383a44ca3f00b0b3+'';  
  Näytteilleasettajina messuilla ovat (lista päivittyy vielä):Lingo Languages Oy
  Teetkö työtä, jossa tarvitset vieraan kielen osaamista? Palveletko ulkomaisia matkailijoita? Tarvitsetko petrausta kielitaitoosi tai sujuvia ja asiakkaitasi puhuttelevia tekstejä vieraalla kielellä?
  Olemme kielitoimisto Lingo Languages Oy, kumppanisi monikieliseen viestintään.


  Palveluihimme kuuluvat selkeät ja sujuvat käännökset, ammattimaiset ja huolelliset kielentarkistukset, laadukas sanastotyö yrityksellesi olennaisista termeistä eri kielillä sekä oppimisen riemua tarjoavat kielikoulutukset. Toimintaamme täydentää luotettava ja turvallinen Cloud9®-pilvipalvelumme, jonka ansiosta saat meiltä palvelua nopeasti ja helposti, yhteistyössä kanssamme.  Palveluita tarjoamme yli 20 kielelle. Kääntäjiä ja oikolukijoita meillä on yli 50 eri puolilla maailmaa. Myös kielikouluttajiemme tausta on kansainvälinen. Toimitamme laadukkaat käännökset ammattitaitoisen kääntäjän laatimina nopealla aikataululla ja vaivattomasti. Olemme asiakkaillemme osaava ja luotettava kumppani. 
  www.lingo.fi,
  osallistujat Miia Virtanen ja Lucy Johansson (tai Mikko Virtanen), Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e = 'lingo' + '@'; addyad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e = addyad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e + 'lingo' + '.' + 'fi'; var addy_textad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e = 'lingo' + '@' + 'lingo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e').innerHTML += ''+addy_textad7280c82abbd6db95d763f4df889b1e+''; , puh. 0400-853803 / Miia,

  Antinkatu 5, 28100 Pori. 
  FlowHouse oy


  FlowHouse Oy on digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisen riippumaton asiantuntijatalo. Toteutamme matkailumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, jotka kokonaisuutena tulevat osaksi organisaation jokapäiväistä liiketoimintaa tuottaen asiakkaille lisäarvoa kasvavana myyntinä ja tunnettuutena. Useiden vuosien kokemus eri matkailualan töistä ja projekteista täydennettynä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijuudella ja ymmärryksellä, luo FlowHousesta varteenotettavan kumppanin matkailumarkkinoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen.
  www.flowhouse.fi
  FlowHouse Oy | Gummeruksenkatu 9 b 9 | 40100 Jyväskylä
  Anne Kaakkuriniemip. 050 304 8455Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@'; addy0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8 = addy0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_text0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8').innerHTML += ''+addy_text0947b4dcda5f14bbb7bb8eb81c3230f8+'';
  Sanna Virtanenp. 050 438 3350
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5 = 'sanna.vitanen' + '@'; addy30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5 = addy30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_text30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5 = 'sanna.vitanen' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5').innerHTML += ''+addy_text30d3377ce5bcbecfbe8de18a7a650ce5+'';
  RetkipaikkaOlemme luonto- ja lähimatkailuun erikoistuneita asiantuntijoita.  Tuotamme palveluita suoraan kuluttajille ja erilaisille matkailuyrityksille ja julkisille matkailuorganisaatioille. Olemme Suomen johtava toimija matkailualan sisällöissä. Julkaisukanavamme ovat Suomen mittapuulla poikkeuksellisen tavoittavat. Vuoden 2016 aikana tuotteemme tavoittivat lähes miljoona suomalaista.

  Teknologiamme palvelee sitä, kuinka sinun asiakkaasi kohtaa viestisi muodossa, jonka hän kokee tavallista parempana palveluna. Uutuutena tuomme markkinoille matkailupalveluiden kauppapaikan, joka tuo tuotteet asiakkaille suoraan sisältöjen ja paikkatiedon kautta.

  www.retkipaikka.fiwww.finlandnaturally.com
  www.ruokaretki.fi
  www.jotuca.fi  

  Antti Huttunen
  CEO
  0408210485
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak9cd68681b1a552042d81588f19ec180a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9cd68681b1a552042d81588f19ec180a = 'antti' + '@'; addy9cd68681b1a552042d81588f19ec180a = addy9cd68681b1a552042d81588f19ec180a + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text9cd68681b1a552042d81588f19ec180a = 'antti' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak9cd68681b1a552042d81588f19ec180a').innerHTML += ''+addy_text9cd68681b1a552042d81588f19ec180a+'';  

  Anna Rinteinen
  kehityspäällikkö
  040 138 7660
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3b8c84d9825270df99457f963d5c3761').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3b8c84d9825270df99457f963d5c3761 = 'anna' + '@'; addy3b8c84d9825270df99457f963d5c3761 = addy3b8c84d9825270df99457f963d5c3761 + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text3b8c84d9825270df99457f963d5c3761 = 'anna' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak3b8c84d9825270df99457f963d5c3761').innerHTML += ''+addy_text3b8c84d9825270df99457f963d5c3761+'';  

  CodeGem: Travius

  CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä.
  Vaikka CodeGem tarjoaa ensisijaisesti tietoteknistä ratkaisua yritysten käyttöön, saavat Traviuksen piiriin liittyvät yritykset koulutuksen yhteydessä arvokasta tietoa yrityksen prosesseista, asiakasjohtamisesta ja laatudokumentoinnista.
  Traviuksen ja koulutuksen hintataso on laadittu siten, että se on sopiva jokaiselle matkailuyritykselle. Traviusta oikein käytettynä yritykset säästävät moninkertaisesti omassa toiminnassaan Traviuksen käyttökustannukset. Keskittymällä palveluissaan yrityksen prosessinhallintaan ja laatudokumentointiin sekä helpottamalla B to B kaupankäyntiä ja yritysten verkottumista CodeGem kehittää yritysten tehokkuutta ja kustannusrakennetta.
  Minimessuille osallistuu Jouko Tiihonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4 = 'jouko.tiihonen' + '@'; addy77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4 = addy77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4 = 'jouko.tiihonen' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4').innerHTML += ''+addy_text77761fb41c4c5f7ee606fbb740acf7e4+'';
  Yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052 = 'info' + '@'; addy93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052 = addy93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052 = 'info' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052').innerHTML += ''+addy_text93c8ebd9835e34576d35f24f1c2cf052+'';  ja kotisivut www.codegem.fi puhelinnumero +358 (0)40 83 97 120

  Starcut


  Mobiilisovellusten asiantuntija - satoja toteutettuja projekteja, miljoonia latauksia, useita puhelimiin esiasennettuja sovelluksia. Starcut tarjoaa osaamista mobiili- ja web-sovellusten suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja hallintaan.
  Ydinosaamisemme·         Verkkopalveluiden, mobiilipalveluiden ja mobiilikehityksen konsultointi·         Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu·         Ketterä mobiili ja verkkopalveluiden kehittäminen·         Taustajärjestelmäkehitys ja integraatiot·         Pilviympäristöt·         Toteuttamiemme palveluiden ylläpito
  Messuille osallistuu Jan Walldén (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6 = 'jan.wallden' + '@'; addy2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6 = addy2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6 = 'jan.wallden' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6').innerHTML += ''+addy_text2bccad29e061fe4eba3b693eb0864ab6+''; ) ja Mikko Sairanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31 = 'mikko.sairanen' + '@'; addy55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31 = addy55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31 = 'mikko.sairanen' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31').innerHTML += ''+addy_text55a65384b931be10ffa2dfa7073e0c31+''; )
  Runeberginkatu 5 B
  4. kerros
  00100 Helsinki FINLAND
  Valu
  Olemme strateginen kumppanisi verkossa ja mobiilissa. Autamme nousemaan uudelle tasolle viestintää ja liiketoimintaa tehostavilla sähköisillä ratkaisuilla.

  Palvelemme digitaalisen markkinoinnin palvelutarpeissa: SEO/SEM, analytiikka, markkinoinnin automaatio, käyttäjätutkimukset, konversio-optimointi.
  Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustot, intra- ja ekstranetit, verkkokaupat, verkkolehdet, vuosiraportointiratkaisut, verkko- ja mobiilisovellukset.

  Pitkäaikainen kokemuksemme, tuotekehityksemme ja osaava henkilöstö ovat vahvuuksiamme, jotka takaavat kilpailukykyisen palvelun projekteissa,  asiakastuessa ja jatkokehityksessä.

  Lisätietoja www.valu.fi

  Tuotesivustomme:
  www.showell.fi
  www.mago.fi
  www.valuer.fi

  Messuille osallistuu  Juha Mattila, puh. 010 423 5403, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloake3ad79207181eaa88d71b49d3221d332').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye3ad79207181eaa88d71b49d3221d332 = 'juha.mattila' + '@'; addye3ad79207181eaa88d71b49d3221d332 = addye3ad79207181eaa88d71b49d3221d332 + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_texte3ad79207181eaa88d71b49d3221d332 = 'juha.mattila' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloake3ad79207181eaa88d71b49d3221d332').innerHTML += ''+addy_texte3ad79207181eaa88d71b49d3221d332+'';  ja Sami Suni, puh. 010 423 5402, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakdf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5 = 'sami.suni' + '@'; addydf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5 = addydf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5 + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_textdf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5 = 'sami.suni' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakdf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5').innerHTML += ''+addy_textdf0416934aa84553647c4ffd7234d5d5+'';

  Yrityksen yhteystiedot
  Valu Digital Oy, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä, puh. 010 423 5400, www.valu.fi
   Liki by Tietotalo 
  Olemme mobiililiiketoiminnan haasteiden ratkaisija ja innovatiivinen kehityskumppani. Mobiilisovellusalustamme Liki on yhdistelmä kohdennettua viestintää ja asiakaskokemuksen hallintaa. Ratkaisumme luo yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa ja puhutella asiakkaitaan. Palveluihimme kuuluvat strategia- ja konseptitason suunnittelu, mobiilisovellusten toteuttaminen sekä mobiiliasiointipalveluiden kehittäminen.  
  Liki Solutions on Tietotalon omistama mobiililiiketoiminnan yksikkö. Asiakkainamme on kaikkien suomalaisten tuntemia yrityksiä ja organisaatioita.  Toteuttamiamme ratkaisuja käyttää säännöllisesti yli 2 miljoonaa suomalaista. Olemme mukana, kun asiakkaamme tekevät digitaalista markkinointia, toteuttavat verkkopalveluja tai uudistavat taustaratkaisuja.    
  Jari Auranen  Liiketoimintajohtaja puh +358 40 540 6612
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3 = 'jari.auranen' + '@'; addy85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3 = addy85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3 + 'tietotalo' + '.' + 'fi'; var addy_text85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3 = 'jari.auranen' + '@' + 'tietotalo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3').innerHTML += ''+addy_text85441919cc9fb1dcc7203c512e871ec3+'';  
  http://www.tietotalo.fi/fi/Palvelut/Mobiilipalvelut http://liki.io/en

  App Studios Finland Oy
  App Studios Finland Oy on kumppanisi erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, joita suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme joustavasti. Tavoitteenamme on luoda tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita, joiden toimivuus ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.


  Palveluihimme kuuluvat mm. verkkosivut, tilausjärjestelmät, verkkokaupat ja muut custom-työt sekä Catcher-palvelu.


  Catcher-sovellus auttaa sinua ja yritystäsi keräämään helpommin ja nopeammin asiakasdataa ja palautetta. Catcher auttaa osaltaan markkinoinnin automatisoimisessa sekä yrityksen muiden markkinointikanavien hyödyntämisessä.


  Viiva- ja QR-koodien lukuominaisuuden avulla Catcher helpottaa myös yhteystietojen jättämistä ja mahdollistaa mm. paikan päällä toteutettavat ilmoittautumisjärjestelmät ja messuarvonnat.
  Catcher toimii natiivisti iPad-applikaationa, mutta sisällöt on mahdollista toteuttaa myös päätelaiteriippumattomana web-sovelluksena. 


  Lisätiedot: 
  www.catcher.fi
  www.appstudios.fi


  Tapahtumaan Catcherilta osallistuu
  Tiina Kuningas, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f = 'tiina.kuningas' + '@'; addy39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f = addy39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f = 'tiina.kuningas' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f').innerHTML += ''+addy_text39eae53e4c5d4f95e8d86038ad37f21f+'';  045 856 5612 ja
  Anette Lyly, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3 = 'anette.lyly' + '@'; addyc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3 = addyc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_textc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3 = 'anette.lyly' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3').innerHTML += ''+addy_textc7d90ac520c50c6584df101aef3caac3+'';


  Druid Oy: These are the druids you are looking for
  Rakennamme käyttäjäystävällisiä ja asiakkaan digitaalista liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita ketterästi ja räätälöidysti.
  Olemme avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän ja ketterän ohjelmistokehityksen huippuosaajia Suomessa. Meillä tehdään vain timanttia. Uskomme kumppanuuksiin ja haastamme asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa verkossa.
  Palvelumme kattavat verkkopalvelun koko elinkaaren tarvekartoituksesta ja konseptin suunnittelusta aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen:Digitaalisen liiketoiminnan konsultointiPalvelumuotoiluVerkkopalvelujen toteutuksetVerkkopalvelujen auditoinnitYlläpito ja jatkokehitysKetterän kehityksen koulutukset ja valmennuksetTutustu referensseihimme: https://druid.fi/referenssit
  www.druid.fi
  Mika Suominenpuh. 040 7355 733Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad = 'mika.suominen' + '@'; addy2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad = addy2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad = 'mika.suominen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad').innerHTML += ''+addy_text2d4200ab63d9b3b49289e0a14eff48ad+'';
  Mikko Hämäläinenpuh. 040 5275 945Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakbe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addybe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698 = 'mikko.hamalainen' + '@'; addybe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698 = addybe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698 + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_textbe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698 = 'mikko.hamalainen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakbe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698').innerHTML += ''+addy_textbe99fee02b173034fc8c9c9ac780d698+'';  


  Druid Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
  EXOVE  – We deliver digital growth!
  Asiakkaat ja palveluiden käyttäjät odottavat erinomaista palvelukokemusta sähköisissä kanavissa. Sähköisen asiointikanavan onnistunut suunnittelu ja toteutus asettaa jokaisen matkailuyrittäjän samalle viivalle asiakashankinnassa.  Tule kokemaan kuinka virtuaalinen todellisuus (VR) voisi tukea liiketoimintaasi ja kuinka sen avulla voisitte erottautua. Elämyksiin ihastutaan!Lisää VR:stä voit lukea blogistamme:  http://www.exove.com/blog/2016/09/14/viestintaa-keinotodellisudessa-elamys-joka-taytyy-kokea
  Exove on  täydenpalvelun suunnittelu ja toteutuskumppani. Me autamme asiakkaitamme kasvamaan.              Tule tapaamaan Vuokkoa ja Pekkaa. Voit varata meille ajan jo etukäteen http://doodle.com/poll/9mxabc5wefz38n9a Myynti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31 = 'vuokko' + '@'; addyca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31 = addyca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31 + 'exove' + '.' + 'com'; var addy_textca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31 = 'vuokko' + '@' + 'exove' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31').innerHTML += ''+addy_textca3937de41eaf14ab11504fa7112ce31+''; , 050 3826 949  ja Design: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814 = 'pekka' + '@'; addy5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814 = addy5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814 + 'exovedesign' + '.' + 'com'; var addy_text5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814 = 'pekka' + '@' + 'exovedesign' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814').innerHTML += ''+addy_text5f3a5289e07dc04d1495ab37787d7814+''; , 040 587 6859
  Www.exove.com | www.exovedesign.com | Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki 
  24hEXPERIENCE
  24hEXPERIENCE mullistaa tavan, jolla asiakkaasi löytävät, muotoilevat, ostavat ja kokevat elämyksiä ja vapaa-aikaa.

  Ammattilaisena se tarjoaa sinulle alustan ja työkalut kehittää, testata, myydä, tuottaa ja mitata personoituja kokemuksia isolle yleisölle, ilman isoja investointeja ja työläitä käyttöönottoprojekteja.

  Paranna asiakaspolkujasi ja kasvata nykyisiä ja luo uusia tulovirtoja - lähde 24hEXPERIENCE-elämyskauppiaaksi!

  Jannika Joutsenniemi
  CEO
  +358 40 7003202
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7 = 'jannika' + '@'; addy2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7 = addy2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7 + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com'; var addy_text2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7 = 'jannika' + '@' + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7').innerHTML += ''+addy_text2f0fda8520329016a69c1563598cfdb7+'';

  24hEXPERIENCE.com
  personoi kokemuksia kaikkialla

  Iwa Labs ltd
  Iwa Labs tarjoaa asiakkailleen verkko- ja mobiilipalveluiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita.
  Toteutamme avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia ohjelmistoratkaisuja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota ihmislähtöisyyteen, hyvään käytettävyyteen, järkeviin elinkaarikustannuksiin sekä toimittajariippumattomuuteen. Valitsemme työkalut aina käsillä olevan tehtävän mukaan ja tarjoamme useita eri toteutusteknologioita kuten esimerkiksi Ruby on Rails, AngularJS ja iOS-, Android- ja hybridisovellukset.
  Iwa Labsin asiakkaat ovat uudistushenkisiä organisaatioita startupeista pörssiyhtiöihin sekä edistyksellisiä julkisen puolen toimijoita. Tiimimme koostuu ohjelmistoalan kokeneista osaajista ja kyvykkäistä uuden sukupolven ohjelmistokehittäjistä.
  Tapahtumaan osallistuu  Philippe BuessBusiness Development ManagerIwa Labs Ltd
  Email:   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408 = 'philippe' + '@'; addyc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408 = addyc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408 + 'iwa' + '.' + 'fi'; var addy_textc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408 = 'philippe' + '@' + 'iwa' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408').innerHTML += ''+addy_textc173ed50aa150b7684d7ff857ed59408+''; Mobile: 040 8333 747Kotisivut: http://www.iwa.fi/
  360teekki


  360teekki Oy on 360° videoihin ja virtuaalitodellisuuteen (VR) erikoistunut tuotantoyhtiö. Toteutamme korkeatasoista 360° videosisältöä virtuaalisiksi kokemuksiksi avaimet käteen periaatteella. Autamme myös asiakkaitamme sisällön hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiömme työntekijöillä on pitkä kokemus videotuotannosta ja monikanavaisesta digitaalisesta markkinoinnista matkailutoimialalla. Tiedämme jo nyt, että VR ja 360° videot muuttavat tavan tehdä palvelujen markkinointia. Haluamme olla osa tätä muutosta.

  www.360teekki.com
  Osallistujat: Kristian Katisko, Mika Viitanen, Janne Jäälinoja, Sebastian WebsterSähköpostit ovat muotoa etunimi(at)360teekki.comPuhelin: 040 546 9878Osoite: Tuomaankuja 5 B, 00730 Helsinki  KILROY MEDIAKilroy Is Here
  Kilroy Media - kertoo paikkasi tarinat netissä!Erikoistunut mediatuotanto- ja markkinointiviestintäyhtiöHelsinki ○ Espoo ○ Vantaa ○ Hämeenlinna ○ Tampere
  Olemme erikoistuneet VR360+ tuotantoon. VR360+ media soveltuu erityisen hyvin matkailualan yrityksille, jotka haluavat esitellä laadukkaita sisä- tai ulkotilojaan potentiaalisille asiakkailleen netissä.
  Parannetussa Kilroy VR360+ mediassa muokkaamme kuva- ja videoaineiston ennennäkemättömään muotoon lisäämällä siihen muita mediaelementtejä: kuvaa, videota, tekstiä, grafiikkaa sekä linkkejä Web palveluihin ja sivustoihin. Nostamme asiakkaittemme median informatiivisuuden ja kuluttajien mielenkiinnon aivan uudelle tasolle.
  Kilroy VR360+ medialla ei enää tarvitse miettiä kertooko yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
  Jopa 50x parempi kiinnostavuus medialle
  VR360+ media on osoittautunut käyttäjien keskuudessa ainutlaatuisen kiinnostavaksi ja aktivoivaksi mediaksi. VR360+ median tuottamat klikkimäärät ja median keskimääräinen kulutus ovat jopa 50x paremmat kuin perinteisen median. VR360+ media kiinnostaa ja aktivoi!
  Kilroy VR360+ media toimii kaikissa markkinoilla olevissa nettiselaimissa. Yhtä lailla tietokoneen, pädin tai älypuhelimen ruudulla tai vaihtoehtoisesti VR-laseissa. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tämä virtuaalitodellisuusmedia aktivoi kaikki heidän verkkosivuillansa vierailevat.
  Tarjoamme Kilroy VR360+ median kustannustehokkaalla ”avaimet käteen” mallilla täyden palvelun sisällöntuotantotalona. Kuvaamme kohteet, editoimme median ja julkaisemme sen julkaisujärjestelmässä, josta se voidaan linkittää ja sisällyttää asiakkaan verkkosivuille.
  Kilroy Media yhdistää digitalisaation, ammattikuvauksen sekä asiakasprojektien hallinnan korkean kapasiteetin palveluyhtiöksi. Yhtiön toiminta-alue on pääasiallisesti Suomi, minkä lisäksi teemme kuvausprojekteja myös Euroopan matkailukohteissa.
  Messuilla on tavattavissa Kilroy Median perustajista:
  Timo Miettinen, 040 835 4585Sami Koskinen, 044 269 7633Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addyd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c = addyd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c = 'myynti.kilroy.media' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c').innerHTML += ''+addy_textd0589941ec26bd22bdb50aec1318cf5c+'';
  TripAdvisor
  Nordic Explorer
  TAZ Action Group 

  Lue lisää »

 • 10.1.2017 Ajankohtainen

  Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus aloitti Joensuussa

  Kirjoittanut Juho PesonenMatkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen (MOT) toiminta siirtyi vuoden 2017 alusta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle, missä sen toiminta jatkuu kauppatieteiden laitoksella Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksena. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos toimi Savonlinnassa vuodesta 2001 lähtien Matkailualan verkostoyliopiston koordinaatioyksikkönä. Vuonna 2007 myös matkailun ja vapaa-ajan tutkimus- ja hanketoiminta liitettiin mukaan. Toiminta siirtyi Joensuuhun osana Itä-Suomen yliopiston kehittämistoimenpiteitä.Vaikka MOT toimiikin tästä eteenpäin osana kauppatieteiden laitosta, tuottaa se silti edelleen aktiivisesti monitieteistä matkailualan tutkimusta. Opetuksessa kauppatieteet näkyvät kuitenkin entistä vahvemmin syksyllä 2017 aloitettavan kansainvälisen matkailuliiketoiminnan Tourism Marketing and Management -maisteriohjelman myötä. Ohjelmaan valitaan 13.1. päättyvässä haussa noin 15 opiskelijaa, jotka aloittavat kaksivuotiset opintonsa Joensuussa syksyllä 2017. Kyseessä on ensimmäinen kauppatieteelliseen tutkintoon johtava yliopistotasoinen matkailukoulutus Suomessa.Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) opetus jatkuu verkko-opintoina ainakin 31.7.2017 saakka. MAVYn toimintamallin uudistamista ja opetuksen sisältöä tästä eteenpäin valmistellaan parhaillaan.MOT on tulevaisuudessakin mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvissä hankkeissa ja tutkimusprojekteissa. Lisäksi MOT tarjoaa sekä tuottaa tietoa ja koulutusta alueellisiin ja kansallisiin tarpeisiin. Keskuksen vahvuuksina ja pääpainopistealoina ovat edelleen hyvinvointi- ja luontomatkailututkimus, matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen sekä matkailun verkkoliiketoiminta ja matkailuliiketoiminnan digitalisaatio. Nämä teemat korostuvat jatkossa yhä enemmän sekä tutkimustoiminnassa että opetuksessa.MOTin myötä Joensuun kampuskirjastoon muuttaa Savonlinnasta myös matkailualan julkaisukokoelma. Itä-Suomen yliopistossa matkailututkimuksesta ja -opetuksesta kiinnostuneilla on käytettävissään monipuolinen ja poikkeuksellisen laaja alan julkaisuvalikoima.Lisätietoja: Kauppatieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen, puh. 050 527 7015, matti.turtiainen(at)uef.fi

  Lue lisää »

 • 6.1.2017 Ajankohtainen

  Hakukoneoptimointi majoitusalalla – Kannattako siihen enää edes panostaa? Vieraileva kirjoittaja Samuli Mäkelä

  Internetin hakukoneet ovat olleet osalle majoitus- ja matkailualan yrityksistä kuin lottovoitto. Toiset taas ovat tuskastuneet bookkaussivustojen ja suurten ketjujen dominoidessa hakutuloksia. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme, mitä majoitusalan yrittäjä voi tehdä hakukoneoptimoinnin osalta saavuttaakseen lisämyyntiä vuodelle 2017.


  Hakukoneoptimointi (tai SEO) tarkoittaa lyhyesti verkkosivujen sisällä ja ulkopuolella tehtäviä muutoksia, joiden ansiosta asiakkaat voivat löytää yrityksesi hakukoneista paremmin.

  Erityisesti 2000-luvun alkupuolisko oli ”hotelli SEO”:n kultaista aikaa, jolloin paikallinen hakukoneoptimointi (local SEO) oli uskomattoman kannattavaa ja jopa helppoa. Silloin oli hyvinkin mahdollista pärjätä hakutermeillä kuten ”Hotels in Lapland” Googlen orgaanisissa hauissa ja kääriä naurettavat voitot lähes olemattomalla sijoituksella. Tämän onnistuivat epäilemättä parhaiten hyödyntämään tämän päivän markkinajätit, kuten Booking.com ja Hotels.com.

  Silloin hakukoneoptimointi ei vaatinut juuri muuta kuin yhden linkkipaketin ostamisen ja haluttujen avainsanojen lisäämisen sivuille. Nykyisin, myöhässä digijunaan hypänneiden hotellien, majatalojen ja muiden paikallisten majoitusalan yritysten on käytännössä pakko miettiä uudenlaisia SEO- ja markkinointistrategioita, sillä kilpailu on yksinkertaisesti niin kovaa.

  Mieti tarkka strategia ja tuota sisältöä putken eri vaiheisiin
  Kasvanut kilpailu majoitusbisneksessä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mitään ei kannattaisi tehdä – päinvastoin. Menestyminen orgaanisissa hauissa ja hakukonemarkkinoinnissa on hyvinkin mahdollista jopa pienille toimijoille, jos panokset laitetaan harkitusti oikeisiin asioihin.

  Kovasti kilpaillulla alalla menestystekijäksi nousee asiakkaan ostopolun ymmärtäminen, jotta asiakkaat tavoitetaan heidän tilanteeseensa sopivalla verkkosisällöllä. Esimerkiksi, vasta matkaa suunnittelevat asiakkaat pitää tavoittaa riittävän ajoissa oikeilla materiaaleilla. Näin varmistat, että kohteesi ja yrityksesi on esitelty heille jo haaveiluvaiheessa. Vastaavasti ”viimeinen klikki” ja majoituksen varaaminen pitää onnistua riittävän helposti, jotta konversioita ei valu hukkaan.  Majoitusalalla asiakkaan ostopolku voidaan jakaa karkeasti neljään osaan:1. Unelma / matkasta haaveilu - Asiakas etsii tietoa Suomen tai tietyn paikkakunnan lomista ja kohteista

  Tuota sisältöä matkailukohteesi tai paikkakuntasi vetovoimaisimmista vinkeistä ja elämyksistäListaudu hyville alakohtaisille vertailusivustoille
  2. Suunnitelma ja vertailu - Miksi Ylläksen loma eikä Åre? Mitä Ylläksellä voi tehdä? Ylläksen rinteiden pituus?


  Tuota laadukasta vertailua helpottavaa sisältöäPanosta blogin hakukoneoptimointiin erityisesti termeillä, joita asiakkaasi voisi etsiä tässä vaiheessa (esim, ”TOP 10 lista: Pohjoismaiden pisimmät rinteet”)
  3. Matkan varaaminen – Asiakas etsii hakukoneesta termeillä kuten ”Hotels in Ylläs” tai ”Ylläksen hotellit”.

  Panosta brändi- ja long-tail avainsanojen hakukoneoptimointiin (esimerkiksi, ”Maijan Ylläs Hotel” tai ”Äkäslomopolo Hotels Ylläs”.)Listaudu bookkaussivustoille (Booking.com, Hotels.com, jne.)
  4. Kokemus ja asiakasuskollisuus – Asiakas saapuu paikalle ja nauttii lomastaan. Yritys lähestyy häntä uudelleenmarkkinoinnilla.

  Muista asiakasta hyödyllisellä viestinnällä vielä lomankin jälkeen

  Optimitilanteessa tavoitat siis asiakkaan jokaisessa vaiheessa räätälöidyllä sisällöllä. Esimerkiksi, ensimmäisessä vaiheessa olet listautunut vertailusivustoille ja panostanut long-tail avainsanoihin blogin hakukoneoptimoinnissa. Vertailijat koukutat helpoiten tarjoamalla puolueetonta tietoa ja tekemällä tämän vaiheen riittävän helpoksi. Lopulta viimeinen klikki palveluusi onnistuu helposti bookkaussivustojen kautta tai orgaanisista tuloksista brändiavainsanoilla. Kun asiakas on saapunut paikalle ja nauttinut lomansa, niin et myöskään unohda häntä tämän jälkeen.

  Super paikallinen SEO englanniksi Vs paikallinen SEO suomeksiHakukoneoptimoinnin kohdalla on hyvä miettiä ensinnäkin näitä vaihtoehtoja, eli majoituspalvelusi kohdemarkkinasta ja resursseista riippuen tähtäät joko pitkiin ja tarkkoihin vieraskielisiin hakutermeihin, kuten ”helsinki hotels near airport” tai sitten hieman yleisimpiin paikallisiin termeihin suomeksi.

  Oma sivusto Vs bookkaussivustotMikä on majoituspalvelusi verkkosivujen suhde bookkaussivustoihin? Mitä lisäarvoa verkkosivusi tarjoaa? Oma verkkopalvelu voi toimia esimerkiksi koukkuna ostopolun alkupäässä oleville asiakkaille, joille tarjoat mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa ostopäätöstä helpottamaan sekä kerätä sähköpostiosoitteita myöhempää markkinointia varten. Toisaalta bookkaussivustot ovat hyvä keino hakukoneoptimoinnin rinnalla tavoittaa asiakkaita juuri silloin, kun he ovat jo hankkimassa majoitusta.

  YhteenvetoHakukoneoptimointi majoitusalalla ei ole helppoa, mutta siinä on mahdollista menestyä jopa kansainvälisesti, jos panokset laitetaan oikeisiin asioihin.
  Asiakkaalle pitää tuottaa hyödyllistä sisältöä ostopolun eri vaiheissa, jolloin se:

  jää paremmin mieleen löytyy hakukoneista oikeilla hakutermeillä on hyödyllistä ja jättää positiivisen kuvan.
  Mieti yrityksen verkkosivujen tarkoitusta tarvittaessa uudelleen. Miksi ne ovat ylipäätänsä olemassa ja mitä lisäarvoa ne tuovat asiakkaalle?

  Kirjoittaja: Samuli Mäkelä on digitaalisen markkinoinnin ammattilainen, joka tutkii jatkuvasti alalla vallitsevia trendejä ympäri maailmaa. Ydinosaamiseeni kuuluu erityisesti hakukonemainonta, mutta selvitän jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja kikkoja, miten yritysten markkinoinnista voisi tehdä asiakkaan kannalta hyödyllisempää ja yrityksen puolesta tuottavampaa.

  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 21.10.2016 Ajankohtainen

  Kansainväliset matkailijat Suomessa: yhteenveto japanilaisista, kiinalaisista, saksalaisista ja venäläisistä matkailijoista

  Kirjoittanut Katja Pasanen (katja.pasanen[at]uef.fi)
  Haluaisitko lisätä tietoasi ja osaamistasi saksalaisten, venäläisten, kiinalaisten ja japanilaisten matkailijoiden matkustuskäyttäytymisen suhteen ja saada tietoosi näiden kansallisuuksien potentiaalisimmat matkailijasegmentit Saimaan alueelle? Nyt olemme koonneet yksiin kansiin lähestulkoon kaiken olennaisen aikaisemman tiedon Suomen matkailun kannalta keskeisimmistä kansainvälisistä matkailijaryhmistä.

  Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 –hankkeessa on valmistunut neljä laajaa raporttia liittyen Saimaan päämarkkina-alueiden, Saksan, Venäjän, Kiinan ja Japanin, matkailijoiden matkustuskäyttäytymiseen. Raporteissa luodaan katsaus muun muassa kullekin kansallisuudelle tyypillisiin kulttuurin piirteisiin, asiakaskäyttäytymiseen yleensä ja matkaillessa, matkustusmotiiveihin, matkailutiedonhakukanaviin, heille sopiviin aktiviteetteihin ja markkinointikanaviin. Raporttien lopussa esitetään potentiaalisimmat segmentit Saimaan alueelle.
  Raporttien lisäksi hankkeessa on valmistunut tuotekäsikirja, jossa kuvataan tarkemmin raporteissa esille nostettujen segmenttien edustajien piirteet sekä eritellään kullekin segmentille sopivimmat markkinointikanavat, kulkuvälineet, majoitusmuodot, matkailutuotteet ja heidän hakemansa palvelulupaus Saimaalta.
  Laajat raportit ja käsikirjat on luotu tukemaan matkailuyritysten kansainvälistymistä. Raporttien tietojen avulla matkailupalveluita on mahdollista kehittää kohtaamaan entistä paremmin eri maista saapuvien matkailijoiden tarpeet. Raportit antavat eväitä asiakkaiden kohtaamiseen palvelutilanteissa sekä markkinoinnin ja sopivien tuotteiden suunnitteluun kullekin kohderyhmälle.
  Raportit löytyvät seuraavista osoitteista:Venäläiset matkailijat Suomessa: http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161183/urn_nbn_fi_uef-20161183.pdf
  Kiinalaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161182/urn_nbn_fi_uef-20161182.pdf
  Japanilaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161181/urn_nbn_fi_uef-20161181.pdf
  Saksalaiset matkailijat Suomessa:http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20161179/urn_nbn_fi_uef-20161179.pdf
  Tuotekäsikirja puolestaan löytyy Slidesharesta osoitteesta: http://www.slideshare.net/Uef_mot/matkailijasegmentit-saimaan-alueelle-ja-heille-sopivat-matkailutuotteet

  Toivomme, että otatte nämä ainutlaatuiset tietopaketit aktiiviseen käyttöön ja pystytte niitä hyödyntämään markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. 

  Kuvat: Savonlinnan Matkailu

  Lue lisää »

 • 17.10.2016 Ajankohtainen

  ICT- ja matkailuyrittäjät hoi! Matkailuteknologian minimessut pe 20.1.2017 Matka2017-messujen yhteydessä

  Kirjoittanut Juho Pesonen


  Itä-Suomen yliopiston matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (www.uef.fi/mot) järjestää yhdessä SKÅL Finlandin (http://www.skalfinland.com/) kanssa matkailuteknologian minimessut Matka2017-messujen yhteydessä. (http://matka.messukeskushelsinki.fi/). Messut järjestetään perjantaina 20.1.2017 klo. 9.00-12.00 Haaga-Helian Pasilan kampuksella tilassa 8202a-c.  Seuratkaa tapahtumaa Facebookissa niin saatte katsauksen mukana oleviin yrityksiin ja pystytte etukäteen tutustumaan tarjontaan.

  Kaikki messuille osallistuvat matkailuyrittäjät, yritysten edustajat ja matkakohteet ilmoittautukaa sähköpostitse tapahtumaan Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4 = 'anniina.toolboxtravel' + '@'; addy81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4 = addy81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4 = 'anniina.toolboxtravel' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4').innerHTML += ''+addy_text81f4ee8ef81a8c1413f38b9fc29caad4+''; . Mainitkaa osallistujan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite ilmoittautumisen yhteydessä! Matkailualan edustajille tapahtumaan osallistuminen maksaa 50 € (alv 0). Meille on tulossa paikoitellen aika täyttä ja osallistujissa priorisoidaan potentiaalisia ostajia. Kaikki ovat kuitenkin edelleen tervetulleita tapahtumaan.

  Etsimme messuille matkailuteknologiayrityksiä esittelemään tuotteitaan matkakohteille ja matkailuyrityksille. Paikkoja on yrityksille rajoitetusti jaossa, noin 20 kpl. Haluamme messuille teknologiaa tarjoavia yrityksiä, jotka työskentelevät matkailun parissa esimerkiksi verkkosivujen, sosiaalisen median, asiakashallinnan, virtuaalitodellisuuden, sisällöntuotannon, markkinoinnin tai konsultoinnin saralla. Kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua joko minulle Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42 = 'juho.pesonen' + '@'; addya1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42 = addya1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42 + 'uef' + '.' + 'fi'; var addy_texta1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42 = 'juho.pesonen' + '@' + 'uef' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloaka1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42').innerHTML += ''+addy_texta1a1eafc51ec2dd823727337c6e84a42+''; tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397 = 'skalhelsinki' + '@'; addy48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397 = addy48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397 + 'skalfinland' + '.' + 'com'; var addy_text48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397 = 'skalhelsinki@skalfinland.com. Yritykset voivat esitellä matkailuun liittyviä tuotteitaan ja palveluitaan sekä onnistuneita case-esimerkkejä. Messuille osallistuminen maksaa 90 € (alv 0).';document.getElementById('cloak48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397').innerHTML += ''+addy_text48ec4f2be35f7221bea90d6a2b0c7397+'';

  Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita ilmaiseksi tilaisuuteen tutustumaan näihin teknologiayrityksiin ja mahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämiseksi matkailuteknologian osalta. Tilaisuus on suunniteltu etenkin matkakohteiden edustajille, matkailuyrityksille ja muille matkailua kehittäville organisaatioille. Lisäksi voitte tulla tutustumaan Itä-Suomen yliopiston uuteen Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmaan (www.uef.fi/tmm) sekä eTourismCurriculum Finlandiin (www.etourismcurriculum.fi).

  Tuotteitaan ja palveluitaan tapahtumassa esittelee (julkaistaan sitä mukaan kun saamme esittelytekstejä)

  Lingo Languages Oy
  Teetkö työtä, jossa tarvitset vieraan kielen osaamista? Palveletko ulkomaisia matkailijoita? Tarvitsetko petrausta kielitaitoosi tai sujuvia ja asiakkaitasi puhuttelevia tekstejä vieraalla kielellä?
  Olemme kielitoimisto Lingo Languages Oy, kumppanisi monikieliseen viestintään.
  Palveluihimme kuuluvat selkeät ja sujuvat käännökset, ammattimaiset ja huolelliset kielentarkistukset, laadukas sanastotyö yrityksellesi olennaisista termeistä eri kielillä sekä oppimisen riemua tarjoavat kielikoulutukset. Toimintaamme täydentää luotettava ja turvallinen Cloud9®-pilvipalvelumme, jonka ansiosta saat meiltä palvelua nopeasti ja helposti, yhteistyössä kanssamme.


  Palveluita tarjoamme yli 20 kielelle. Kääntäjiä ja oikolukijoita meillä on yli 50 eri puolilla maailmaa. Myös kielikouluttajiemme tausta on kansainvälinen. Toimitamme laadukkaat käännökset ammattitaitoisen kääntäjän laatimina nopealla aikataululla ja vaivattomasti. Olemme asiakkaillemme osaava ja luotettava kumppani. 

  FlowHouse oy


  FlowHouse Oy on digimarkkinoinnin, sosiaalisen median ja digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämisen riippumaton asiantuntijatalo. Toteutamme matkailumarkkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, jotka kokonaisuutena tulevat osaksi organisaation jokapäiväistä liiketoimintaa tuottaen asiakkaille lisäarvoa kasvavana myyntinä ja tunnettuutena. Useiden vuosien kokemus eri matkailualan töistä ja projekteista täydennettynä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijuudella ja ymmärryksellä, luo FlowHousesta varteenotettavan kumppanin matkailumarkkinoinnin eri osa-alueiden kehittämiseen.
  www.flowhouse.fi
  FlowHouse Oy | Gummeruksenkatu 9 b 9 | 40100 Jyväskylä
  Anne Kaakkuriniemi p. 050 304 8455Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@'; addyb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139 = addyb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_textb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139 = 'anne.kaakkuriniemi' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139').innerHTML += ''+addy_textb0bbf5766e7f384d045f26813abe7139+'';
  Sanna Virtanen p. 050 438 3350
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2 = 'sanna.vitanen' + '@'; addy544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2 = addy544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2 + 'flowhouse' + '.' + 'fi'; var addy_text544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2 = 'sanna.vitanen' + '@' + 'flowhouse' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2').innerHTML += ''+addy_text544d3110180a7a7bbd09d0f62aaa01a2+'';
  RetkipaikkaOlemme luonto- ja lähimatkailuun erikoistuneita asiantuntijoita.  Tuotamme palveluita suoraan kuluttajille ja erilaisille matkailuyrityksille ja julkisille matkailuorganisaatioille. Olemme Suomen johtava toimija matkailualan sisällöissä. Julkaisukanavamme ovat Suomen mittapuulla poikkeuksellisen tavoittavat. 2016 aikana tuotteemme tavoittivat lähes miljoona suomalaista. Teknologiamme palvelee sitä, kuinka sinun asiakkaasi kohtaa viestisi muodossa, jonka hän kokee tavallista parempana palveluna. Uutuutena tuomme markkinoille matkailupalveluiden kauppapaikan, joka tuo tuotteet asiakkaille suoraan sisältöjen ja paikkatiedon kautta.

  www.retkipaikka.fiwww.finlandnaturally.com
  www.ruokaretki.fi
  www.jotuca.fi  

  Antti Huttunen
  CEO
  0408210485
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak03efe572b0d21d1624112e5c8775058a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy03efe572b0d21d1624112e5c8775058a = 'antti' + '@'; addy03efe572b0d21d1624112e5c8775058a = addy03efe572b0d21d1624112e5c8775058a + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text03efe572b0d21d1624112e5c8775058a = 'antti' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak03efe572b0d21d1624112e5c8775058a').innerHTML += ''+addy_text03efe572b0d21d1624112e5c8775058a+'';  

  Anna Rinteinen
  kehityspäällikkö
  040 138 7660
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46 = 'anna' + '@'; addy3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46 = addy3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46 + 'retkipaikka' + '.' + 'fi'; var addy_text3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46 = 'anna' + '@' + 'retkipaikka' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46').innerHTML += ''+addy_text3a5ca45a5cff13d0378c2dae3de31b46+'';  

  CodeGem: Travius

  CodeGem tarjoaa matkailun tukipalveluja yrittäjille tavoitteenaan parantaa matkailuyritysten kilpailuedellytyksiä tarjoamalla yrittäjille asianmukaiset työkalut ja oikeat kontaktit tuloksen tekoon. Pyrimme tuomaan asiakkaillemme tehoa toimintaan, uusia myyntikanavia ja säästötoimenpiteitä.
  Vaikka CodeGem tarjoaa ensisijaisesti tietoteknistä ratkaisua yritysten käyttöön, saavat Traviuksen piiriin liittyvät yritykset koulutuksen yhteydessä arvokasta tietoa yrityksen prosesseista, asiakasjohtamisesta ja laatudokumentoinnista.
  Traviuksen ja koulutuksen hintataso on laadittu siten, että se on sopiva jokaiselle matkailuyritykselle. Traviusta oikein käytettynä yritykset säästävät moninkertaisesti omassa toiminnassaan Traviuksen käyttökustannukset. Keskittymällä palveluissaan yrityksen prosessinhallintaan ja laatudokumentointiin sekä helpottamalla B to B kaupankäyntiä ja yritysten verkottumista CodeGem kehittää yritysten tehokkuutta ja kustannusrakennetta.
  Minimessuille osallistuu Jouko Tiihonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766 = 'jouko.tiihonen' + '@'; addy4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766 = addy4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_text4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766 = 'jouko.tiihonen' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766').innerHTML += ''+addy_text4d2a0d025db725b9c2df00b0da182766+'';
  Yhteystiedot: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1 = 'info' + '@'; addya24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1 = addya24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1 + 'codegem' + '.' + 'fi'; var addy_texta24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1 = 'info' + '@' + 'codegem' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloaka24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1').innerHTML += ''+addy_texta24dc8ac201f3b91c0ef2bcf5cd309f1+''; ja kotisivut www.codegem.fipuhelinnumero +358 (0)40 83 97 120

  Starcut


  Mobiilisovellusten asiantuntija - satoja toteutettuja projekteja, miljoonia latauksia, useita puhelimiin esiasennettuja sovelluksia. Starcut tarjoaa osaamista mobiili- ja web-sovellusten suunnitteluun, kehittämiseen, ylläpitoon ja hallintaan.
  Ydinosaamisemme·         Verkkopalveluiden, mobiilipalveluiden ja mobiilikehityksen konsultointi·         Käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelu·         Ketterä mobiili ja verkkopalveluiden kehittäminen·         Taustajärjestelmäkehitys ja integraatiot·         Pilviympäristöt·         Toteuttamiemme palveluiden ylläpito
  Messuille osallistuu Jan Walldén (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf = 'jan.wallden' + '@'; addyfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf = addyfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_textfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf = 'jan.wallden' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf').innerHTML += ''+addy_textfd61502a4e106c295d2dd6e465522aaf+''; ) ja Mikko Sairanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12 = 'mikko.sairanen' + '@'; addy8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12 = addy8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12 + 'starcut' + '.' + 'com'; var addy_text8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12 = 'mikko.sairanen' + '@' + 'starcut' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12').innerHTML += ''+addy_text8c03cffb958c4d51ff4914e5d6cc5e12+''; )
  Runeberginkatu 5 B
  4. kerros
  00100 Helsinki FINLAND
  Valu
  Olemme strateginen kumppanisi verkossa ja mobiilissa. Autamme nousemaan uudelle tasolle viestintää ja liiketoimintaa tehostavilla sähköisillä ratkaisuilla.

  Palvelemme digitaalisen markkinoinnin palvelutarpeissa: SEO/SEM, analytiikka, markkinoinnin automaatio, käyttäjätutkimukset, konversio-optimointi.
  Suunnittelemme ja toteutamme verkkosivustot, intra- ja ekstranetit, verkkokaupat, verkkolehdet, vuosiraportointiratkaisut, verkko- ja mobiilisovellukset.

  Pitkäaikainen kokemuksemme, tuotekehityksemme ja osaava henkilöstö ovat vahvuuksiamme, jotka takaavat kilpailukykyisen palvelun projekteissa,  asiakastuessa ja jatkokehityksessä.

  Lisätietoja www.valu.fi

  Tuotesivustomme:
  www.showell.fi
  www.mago.fi
  www.valuer.fi

  Messuille osallistuu  Juha Mattila, puh. 010 423 5403, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50 = 'juha.mattila' + '@'; addyb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50 = addyb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50 + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_textb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50 = 'juha.mattila' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50').innerHTML += ''+addy_textb4d56fd820eb7f4bd96336e4bae63e50+''; ja Sami Suni, puh. 010 423 5402, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak50733981eb2c918d1de927c332add048').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy50733981eb2c918d1de927c332add048 = 'sami.suni' + '@'; addy50733981eb2c918d1de927c332add048 = addy50733981eb2c918d1de927c332add048 + 'valu' + '.' + 'fi'; var addy_text50733981eb2c918d1de927c332add048 = 'sami.suni' + '@' + 'valu' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak50733981eb2c918d1de927c332add048').innerHTML += ''+addy_text50733981eb2c918d1de927c332add048+'';

  Yrityksen yhteystiedot
  Valu Digital Oy, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä, puh. 010 423 5400, www.valu.fi
   Liki by Tietotalo 
  Olemme mobiililiiketoiminnan haasteiden ratkaisija ja innovatiivinen kehityskumppani. Mobiilisovellusalustamme Liki on yhdistelmä kohdennettua viestintää ja asiakaskokemuksen hallintaa. Ratkaisumme luo yrityksille uusia mahdollisuuksia tavoittaa ja puhutella asiakkaitaan. Palveluihimme kuuluvat strategia- ja konseptitason suunnittelu, mobiilisovellusten toteuttaminen sekä mobiiliasiointipalveluiden kehittäminen.  
  Liki Solutions on Tietotalon omistama mobiililiiketoiminnan yksikkö. Asiakkainamme on kaikkien suomalaisten tuntemia yrityksiä ja organisaatioita.  Toteuttamiamme ratkaisuja käyttää säännöllisesti yli 2 miljoonaa suomalaista. Olemme mukana, kun asiakkaamme tekevät digitaalista markkinointia, toteuttavat verkkopalveluja tai uudistavat taustaratkaisuja.    
  Jari Auranen  Liiketoimintajohtaja puh +358 40 540 6612
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658 = 'jari.auranen' + '@'; addyf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658 = addyf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658 + 'tietotalo' + '.' + 'fi'; var addy_textf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658 = 'jari.auranen' + '@' + 'tietotalo' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658').innerHTML += ''+addy_textf4340e9a1d49c42239ddba4baa3fd658+'';  
  http://www.tietotalo.fi/fi/Palvelut/Mobiilipalvelut http://liki.io/en

  App Studios Finland Oy
  App Studios Finland Oy on kumppanisi erilaisissa digitaalisissa ratkaisuissa, joita suunnittelemme ja toteutamme asiakkaillemme joustavasti. Tavoitteenamme on luoda tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä palveluita, joiden toimivuus ja käytettävyys ovat huippuluokkaa.


  Palveluihimme kuuluvat mm. verkkosivut, tilausjärjestelmät, verkkokaupat ja muut custom-työt sekä Catcher-palvelu.


  Catcher-sovellus auttaa sinua ja yritystäsi keräämään helpommin ja nopeammin asiakasdataa ja palautetta. Catcher auttaa osaltaan markkinoinnin automatisoimisessa sekä yrityksen muiden markkinointikanavien hyödyntämisessä.


  Viiva- ja QR-koodien lukuominaisuuden avulla Catcher helpottaa myös yhteystietojen jättämistä ja mahdollistaa mm. paikan päällä toteutettavat ilmoittautumisjärjestelmät ja messuarvonnat.
  Catcher toimii natiivisti iPad-applikaationa, mutta sisällöt on mahdollista toteuttaa myös päätelaiteriippumattomana web-sovelluksena. 


  Lisätiedot: 
  www.catcher.fi
  www.appstudios.fi


  Tapahtumaan Catcherilta osallistuu Tiina Kuningas, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53 = 'tiina.kuningas' + '@'; addy9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53 = addy9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53 = 'tiina.kuningas' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53').innerHTML += ''+addy_text9a2b9aa57e9ef7eeeaff9ac4bac18e53+'';  045 856 5612 jaAnette Lyly, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776 = 'anette.lyly' + '@'; addy6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776 = addy6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776 + 'appstudios' + '.' + 'fi'; var addy_text6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776 = 'anette.lyly' + '@' + 'appstudios' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776').innerHTML += ''+addy_text6155b32d3ebeb2f06b532dae1ed55776+'';


  Druid Oy: These are the druids you are looking for
  Rakennamme käyttäjäystävällisiä ja asiakkaan digitaalista liiketoimintaa tukevia verkkopalveluita ketterästi ja räätälöidysti.
  Olemme avoimen lähdekoodin Drupal-sisällönhallintajärjestelmän ja ketterän ohjelmistokehityksen huippuosaajia Suomessa. Meillä tehdään vain timanttia. Uskomme kumppanuuksiin ja haastamme asiakkaitamme tekemään parempaa liiketoimintaa verkossa.
  Palvelumme kattavat verkkopalvelun koko elinkaaren tarvekartoituksesta ja konseptin suunnittelusta aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen:Digitaalisen liiketoiminnan konsultointiPalvelumuotoiluVerkkopalvelujen toteutuksetVerkkopalvelujen auditoinnitYlläpito ja jatkokehitysKetterän kehityksen koulutukset ja valmennuksetTutustu referensseihimme: https://druid.fi/referenssit
  www.druid.fi
  Mika Suominenpuh. 040 7355 733Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1 = 'mika.suominen' + '@'; addyc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1 = addyc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1 + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_textc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1 = 'mika.suominen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1').innerHTML += ''+addy_textc142da4a054b2981510c8841ee4d81c1+'';
  Mikko Hämäläinenpuh. 040 5275 945Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666 = 'mikko.hamalainen' + '@'; addy3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666 = addy3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666 + 'druid' + '.' + 'fi'; var addy_text3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666 = 'mikko.hamalainen' + '@' + 'druid' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666').innerHTML += ''+addy_text3ccfb3893abca68a83fb78239ea28666+'';  

  Druid Oy, Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
  EXOVE  – We deliver digital growth!
  Asiakkaat ja palveluiden käyttäjät odottavat erinomaista palvelukokemusta sähköisissä kanavissa. Sähköisen asiointikanavan onnistunut suunnittelu ja toteutus asettaa jokaisen matkailuyrittäjän samalle viivalle asiakashankinnassa.  Tule kokemaan kuinka virtuaalinen todellisuus (VR) voisi tukea liiketoimintaasi ja kuinka sen avulla voisitte erottautua. Elämyksiin ihastutaan!Lisää VR:stä voit lukea blogistamme:  http://www.exove.com/blog/2016/09/14/viestintaa-keinotodellisudessa-elamys-joka-taytyy-kokea
  Exove on  täydenpalvelun suunnittelu ja toteutuskumppani. Me autamme asiakkaitamme kasvamaan.              Tule tapaamaan Vuokkoa ja Pekkaa. Voit varata meille ajan jo etukäteen http://doodle.com/poll/9mxabc5wefz38n9a Myynti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988 = 'vuokko' + '@'; addyb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988 = addyb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988 + 'exove' + '.' + 'com'; var addy_textb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988 = 'vuokko' + '@' + 'exove' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988').innerHTML += ''+addy_textb97a664c52c95ad333172ed8f8f21988+''; , 050 3826 949  ja Design: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloaka817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03 = 'pekka' + '@'; addya817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03 = addya817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03 + 'exovedesign' + '.' + 'com'; var addy_texta817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03 = 'pekka' + '@' + 'exovedesign' + '.' + 'com';document.getElementById('cloaka817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03').innerHTML += ''+addy_texta817485af032e7c6ed6268e4e24d7e03+''; , 040 587 6859
  Www.exove.com | www.exovedesign.com | Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki 
  24hEXPERIENCE
  24hEXPERIENCE mullistaa tavan, jolla asiakkaasi löytävät, muotoilevat, ostavat ja kokevat elämyksiä ja vapaa-aikaa.

  Ammattilaisena se tarjoaa sinulle alustan ja työkalut kehittää, testata, myydä, tuottaa ja mitata personoituja kokemuksia isolle yleisölle, ilman isoja investointeja ja työläitä käyttöönottoprojekteja.

  Paranna asiakaspolkujasi ja kasvata nykyisiä ja luo uusia tulovirtoja - lähde 24hEXPERIENCE-elämyskauppiaaksi!

  Jannika Joutsenniemi
  CEO
  +358 40 7003202
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d = 'jannika' + '@'; addy4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d = addy4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com'; var addy_text4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d = 'jannika' + '@' + '24hEXPERIENCE' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d').innerHTML += ''+addy_text4cef34f764e6058cf1c4740c9ec3c66d+'';

  24hEXPERIENCE.com
  personoi kokemuksia kaikkialla

  Iwa Labs ltd
  Iwa Labs tarjoaa asiakkailleen verkko- ja mobiilipalveluiden suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitopalveluita.
  Toteutamme avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia ohjelmistoratkaisuja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota ihmislähtöisyyteen, hyvään käytettävyyteen, järkeviin elinkaarikustannuksiin sekä toimittajariippumattomuuteen. Valitsemme työkalut aina käsillä olevan tehtävän mukaan ja tarjoamme useita eri toteutusteknologioita kuten esimerkiksi Ruby on Rails, AngularJS ja iOS-, Android- ja hybridisovellukset.
  Iwa Labsin asiakkaat ovat uudistushenkisiä organisaatioita startupeista pörssiyhtiöihin sekä edistyksellisiä julkisen puolen toimijoita. Tiimimme koostuu ohjelmistoalan kokeneista osaajista ja kyvykkäistä uuden sukupolven ohjelmistokehittäjistä.
  Tapahtumaan osallistuu  Philippe BuessBusiness Development ManagerIwa Labs Ltd
  Email:   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb74f576d768d551108b70a3858930bd1').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb74f576d768d551108b70a3858930bd1 = 'philippe' + '@'; addyb74f576d768d551108b70a3858930bd1 = addyb74f576d768d551108b70a3858930bd1 + 'iwa' + '.' + 'fi'; var addy_textb74f576d768d551108b70a3858930bd1 = 'philippe' + '@' + 'iwa' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakb74f576d768d551108b70a3858930bd1').innerHTML += ''+addy_textb74f576d768d551108b70a3858930bd1+''; Mobile: 040 8333 747Kotisivut: http://www.iwa.fi/
  360teekki

  360teekki Oy on 360° videoihin ja virtuaalitodellisuuteen (VR) erikoistunut tuotantoyhtiö. Toteutamme korkeatasoista 360° videosisältöä virtuaalisiksi kokemuksiksi avaimet käteen periaatteella. Autamme myös asiakkaitamme sisällön hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Yhtiömme työntekijöillä on pitkä kokemus videotuotannosta ja monikanavaisesta digitaalisesta markkinoinnista matkailutoimialalla. Tiedämme jo nyt, että VR ja 360° videot muuttavat tavan tehdä palvelujen markkinointia. Haluamme olla osa tätä muutosta.

  www.360teekki.com
  Osallistujat: Kristian Katisko, Mika Viitanen, Janne Jäälinoja, Sebastian WebsterSähköpostit ovat muotoa etunimi(at)360teekki.comPuhelin: 040 546 9878Osoite: Tuomaankuja 5 B, 00730 Helsinki  KILROY MEDIAKilroy Is Here
  Kilroy Media - kertoo paikkasi tarinat netissä!Erikoistunut mediatuotanto- ja markkinointiviestintäyhtiöHelsinki ○ Espoo ○ Vantaa ○ Hämeenlinna ○ Tampere
  Olemme erikoistuneet VR360+ tuotantoon. VR360+ media soveltuu erityisen hyvin matkailualan yrityksille, jotka haluavat esitellä laadukkaita sisä- tai ulkotilojaan potentiaalisille asiakkailleen netissä.
  Parannetussa Kilroy VR360+ mediassa muokkaamme kuva- ja videoaineiston ennennäkemättömään muotoon lisäämällä siihen muita mediaelementtejä: kuvaa, videota, tekstiä, grafiikkaa sekä linkkejä Web palveluihin ja sivustoihin. Nostamme asiakkaittemme median informatiivisuuden ja kuluttajien mielenkiinnon aivan uudelle tasolle.
  Kilroy VR360+ medialla ei enää tarvitse miettiä kertooko yksi kuva enemmän kuin tuhat sanaa.
  Jopa 50x parempi kiinnostavuus medialle
  VR360+ media on osoittautunut käyttäjien keskuudessa ainutlaatuisen kiinnostavaksi ja aktivoivaksi mediaksi. VR360+ median tuottamat klikkimäärät ja median keskimääräinen kulutus ovat jopa 50x paremmat kuin perinteisen median. VR360+ media kiinnostaa ja aktivoi!
  Kilroy VR360+ media toimii kaikissa markkinoilla olevissa nettiselaimissa. Yhtä lailla tietokoneen, pädin tai älypuhelimen ruudulla tai vaihtoehtoisesti VR-laseissa. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tämä virtuaalitodellisuusmedia aktivoi kaikki heidän verkkosivuillansa vierailevat.
  Tarjoamme Kilroy VR360+ median kustannustehokkaalla ”avaimet käteen” mallilla täyden palvelun sisällöntuotantotalona. Kuvaamme kohteet, editoimme median ja julkaisemme sen julkaisujärjestelmässä, josta se voidaan linkittää ja sisällyttää asiakkaan verkkosivuille.
  Kilroy Media yhdistää digitalisaation, ammattikuvauksen sekä asiakasprojektien hallinnan korkean kapasiteetin palveluyhtiöksi. Yhtiön toiminta-alue on pääasiallisesti Suomi, minkä lisäksi teemme kuvausprojekteja myös Euroopan matkailukohteissa.
  Messuilla on tavattavissa Kilroy Median perustajista:
  Timo Miettinen, 040 835 4585Sami Koskinen, 044 269 7633Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18 = 'myynti.kilroy.media' + '@'; addyb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18 = addyb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18 = 'myynti.kilroy.media' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18').innerHTML += ''+addy_textb8f04660cc0b4fa558c49a6f5fc3fc18+''; TripAdvisor
  Nordic Explorer
  TAZ Action Group 
  Tekstin kuvituskuva: https://static.pexels.com/photos/6508/nature-laptop-outside-macbook.jpg

  Lue lisää »

 • 14.10.2016 Ajankohtainen

  Mikä on hashtag eli #-tagi

  Edellisen vuoden aikana hashtagien eli aihetunnisteen käyttö ja hyödyntäminen on yleistynyt markkinoinnissa. Hashtagia merkitään risuaidalla eli #-merkillä.

  Hashtagien käyttäminen on yleisintä Instagramissa ja Twitterissä, mutta ne toimivat myös muissa palveluissa, kuten Facebookissa ja Google Plussassa.

  Miten hankin oman hashtagin?
  Hashtagia ei tarvitse rekisteröidä tai ilmoittaa mihinkään. Riittää vain, että kirjoitat ensimmäisen tilapäivityksen, jossa mainitset oman hashtagisi. Yleensä on yksinkertaisinta alkaa ensin käyttämään oman yrityksen nimeä (esim. #YliKaitala) ja kun taito kasvaa niin siirtyä ylevimpiin strategioihin.

  Huomaa kuitenkin, ettet voi omia hashtagia, vaan kaikki muutkin ovat vapaita käyttämään sitä.
  Miten voit hyödyntää hashtagia matkailumarkkinoinnissa?1) SeuraaMitä yrityksestäsi tai alueestasi puhutaan. Tähän oivallinen työkalu on www.tagboard.com, joka seuraa tärkeimpien sosiaalisen median työkalujen hahstagien käyttöä.
  Saman työkalun avulla voit myös uudelleenjulkaista valitulla hashtagilla julkaistuja päivityksiä ja kuvia, kuten olen tehnyt esimerkiksi lappilaisia luontaistuotteita myyvän yritykseni sivuilla.2) Kokoa kasaanKokoa tapahtuman tai seminaarin keskustelut yhden tunnisteen alle. Tapahtumasi hashtag voi olla ihan mikä vain keksimäsi eli vaikka karkelot2015. Kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön sellainen, joka ei ole jo käytössä, jottei sekoittumisen vaaraa ole. Tämänkin tarkastaminen onnistuu helposti TagBoardilla. 3) Innosta julkaisuun omalla #tagillaMainitse käyttämäsi hastag kohteessasi ja tuotteessasi. Voit myös innostaa asiakkaitasi käyttämään tunnistettasi vaikkapa lupaamalla jokaiselle tagin käyttäjälle ja näyttäjälle ilmaiset popcornit.

  Myös erilaiset kilpailut, joissa palkitaan joko palkinnolla tai uudelleenjulkaisemalla päivitykset, jotka käyttävät tiettyä hashtagia, ovat hyvin tehtynä tehokkaita. Tätä hyödyntää tehokkaasti mm. https://instagram.com/ilovenorway/4) Osallistu muiden keskusteluunOlisitko innostunut keskustelemaan vaikkapa #lähiruokatreffit:stä, muttet tiedä mistä löydät siihen sopivaa seuraa? Eikun Twitterin haku päälle ja keskustelemaan! Ajankohtaisi aiheita löytyy myös seuraamalla Oululaisen kerrostalon vaatekaapissa sijaitsevaa suomiTwiittaa -bottia5) Löydä uusia seuraajiaHaluatko, että jostain aiheesta kiinnostuneet sosiaalisen median käyttäjät huomaavat sinut? Kannattaa tällöin käyttää ajankohtaisia tai muuten vain suosittuja hashtageja omissa päivityksissä. Tämä on tehokas tapa saada lisää seuraajia Twitterissä ja varsinkin Instagramissa, missä voit liittää kuvaasi jopa 30 eri hashtagia.Esimerkikis jos kuvaat kuusenkerkkiä kannattaa se merkitä tagilla #kuusenkerkkä.

  Hyviä #-tageja liitettäväksi kuvaan löytää helpoiten suosituista saman alan Instagram-tileistä. Omaa työtä helpottava tapa on pitää hyviä usein käyttämiä hashtageja puhelimessa vaikkapa muistiossa muistissa ja kopioida niitä sieltä tarvittaessa Instagramin kommenttikenttään. Tässä on myös se etu, että itse kuvasi pysyy tällöin "puhtaana"
  Kaipaisitko tarkempia neuvoja?
  Mikäli haluaisit kuulla näistä ja monista muista sähköisen liiketoiminnan asioista lisää niin NYT kannattaa olla hereillä!

  Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa on alkamassa jälleen Matkailun sähköisen liiketoiminnan opinnot, jonka kautta useat ovat saaneet uutta potkua vässähtäneelle uralleen ja uutta virtaa yritykseensä.

  Lisätietoa sähköisen liiketoiminnan opinnoista

  Koulutus kestää lukukauden syyskuusta 2015 huhtikuuhun 2016 ja on 30 opintopisteen arvoinen. Se soveltuu oivasti myös työn ohella tehtäväksi ja on huippuedullinen, vain 300 EUR /koko vuosi!
  Erään palautteen mukaan osallistuminen tähän suunnittelemaani ja osin vetämääni opintokokonaisuuteen oli "elämän paras teko!"

  Hakuaika päättyy pian, joten toimi heti!

  Seuraa minua myös http://www.twitter.com/ilkkakauppinen

  Lue lisää »

 • 26.9.2016 Ajankohtainen

  Google kalenterin ja tehtävien synkronointi mobiililla

  Aktiivisena Google kalenterin käyttäjänä olen epätoivoisesti etsinyt ratkaisua, jolla saisin työpöydällä lisätyt tehtävät näkymään myös Google kalenterin sovelluksessa. Ei ole helppoa se!
  Google foorumin keskustelujen perusteella Googlella ei ole mitään aikomusta tuoda tehtäviä näkymään myös sovellukseen, joten jokin muu ratkaisu oli pakko keksiä.
  Kokeilin sen seitsemää sovellusta (mm. Trello, ToDoist, Got-it, Gtasks), mutta yksikään niistä ei toiminut kunnolla. Trellon saa synkronoitua, mutta vain joskus ja jouluna. ToDoist oli niin buginen, että siihen ei voinut luottaa. Got-it oli jotain ihan käsittämätöntä, enkä vieläkään ymmärrä mitä tapahtui. Gtasksilla luodut tehtävälistat sai näkymään vain yksi kerrallaan, eikä niitäkään Google kalenterin sovelluksessa. Siispä epätoivoisena siirryin tutkimaan maksullisia sovelluksia. Tällä hetkellä on testikäytössä CalenGoo (5 päivän trial, hinta 5,39dollaria). So far looks good! 
  Käyttöliittymä ei ole mikään paras mahdollinen, varsinkin kun on tottunut Google kalenterin ketteryyteen. Tulee klikkailtua kohtia, joista ei CalenGoossa tapahdukaan mitään. 
  Kuitenkin tärkeintä tässä sovelluksessa on se, että sovelluksella lisätyt tehtävät näkyvät Google kalenterissani, katsoin sitä mistä tahansa ja synkrointi tapahtuu jotakuinkin heti (asetuksia voi muuttaa). Samoin koneella lisäämäni tehtävät näkyvät sovelluksessa.
  Luulisi, että tämä olisi niin perusjuttu, että se olisi Googlella otettu huomioon heti alusta, mutta ei niin ei. 
  Miten te olette ratkaisseet Google kalenterin ja tehtävien synkroinoinnin?

  Lue lisää »

 • 26.9.2016 Ajankohtainen

  SlideShare: Mikä, miksi ja miten?

  Mikä?SlideShare on mahtava palvelu, jolla pystyy jakamaan esimerkiksi power pointilla tehdyt esitykset koko maailman nähtäville. Esitykset voivat olla esim. yritysesittelyjä tai vaikkapa yrityksenne pitämiä koulutuksia.

  Miksi?Nerokasta palvelussa on se, että sinne ladatut esitykset löytyvät erinomaisen hyvin Googlen hakutuloksista. Palvelun avulla voidaan siis kasvattaa yrityksen verkkonäkyvyyttä palveluidenne ja tuotteidenne nimellä. Tai ihan vaan helpottaa tiedonjakamista asiakkaille tai opiskelijoille.

  Miten?Vaikka esitys olisi tehty Power Pointilla, kannattaa tallentaa se PDF-muotoon, jotta esityksen muotoilut säilyvät. Alla oleva esitys on jaettu SlideShare-palvelusta ja siinä on kerrottu pikaiset ohjeet SlideSharen käyttöönottoon.


  Miten käytän SlideSharea? from Sirkku Hirvonen

  Lue lisää »

 • 1.9.2016 Ajankohtainen

  Miten menee matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksella (MOT) syksyllä 2016?  Kirjoittanut Juho Pesonen

  Meillä menee ihan hyvin, kiitos kysymästä. Paljon asioita on tapahtunut viimeisen kuuden kuukauden aikana ja paljon on muutosta edessä seuraavankin puolivuotisen aikana. Kotisivutkin on uudistunut: www.uef.fi/mot. Tämä juttu on pitkä kuin nälkävuosi (no ei nyt ehkä ihan), mutta se kannattaa lukea kokonaan, sillä paljon mielenkiintoista on käynnissä ja tulossa. Ja jos jokin aihe tai juttu kolahtaa, niin aina kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi Anja Tuohinoon.

  HenkilöstöasiatItä-Suomen yliopistolla oli keväällä 2016 jo seitsemännet yt-neuvottelut. Neuvottelujen seurauksena ja Savonlinnan kampuksen lakkauttamisesta johtuen MOT päätettiin siirtää Joensuuhun osaksi kauppatieteiden laitosta. Samalla myös laitoksen johtaja professori Antti Honkanen sai Lapin matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista tarjouksen, josta ei vaan mitenkään voinut kieltäytyä. Varmaankin hyvä tarjous, sillä Antti ei tunnetusti pidä talvesta, kylmästä tai pimeästä. Niinpä luonnollista olikin, että Antin työtä jatkaa kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen, ennakoiden MOT:n muuttoa osaksi kauppatieteitä 1.1.2017 lähtien.

  YT-neuvotteluissa myös matkailualan verkostoyliopiston amanuenssi Anne Loikkanen siirtyi Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen leipiin. Selvisimme siis näistä yt-neuvotteluista kohtuullisen hyvin.

  Ensimmäistä kertaa kauppatieteiden laitoskokouksessaMOT:n tutkimustoiminta kansainvälistyy MOT:lla on tälläkin hetkellä meneillään yhteensä kuusi hanketta, joista kahdessa toimimme kansainvälisellä tasolla. Nämä hankkeen pitävät meidät mukavan kiireisenä ja olemme päässeet todella mielenkiintoisiin hankkeisiin mukaan. Tällä hetkellä laitoksen toiminnassa aktiivisesti ovat mukana kehittämispäällikkö Anja Tuohino, suunnittelija Katja Pasanen, tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, projektipäällikkö Henna Konu ja mavy:n suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen. Jenni Mikkonen, Mia Vepsäläinen ja Olga Hannonen myös osallistuvat laitoksen toimintoihin. Naamoja voi käydä pällistelemässä täältä jos eivät ole vielä tuttuja: http://www.uef.fi/fi/web/mot/yhteystiedot

  Cost IS1204 Tourism, Wellbeing and Ecosystem ServicesEU:n rahoittama tutkijaverkosto, jossa Anja on mukana. Cost-hanke kokoaa yhteen aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat ja avaa pääsyn kansainvälisiin verkostoihin. Hankkeessa tehdään otsikon aihepiirin mukaista tutkimusta ja siihen liittyy laajaa, kansainvälistä julkaisutoimintaa.

  Savonlinna Destination – Visit Saimaa 2020Savonlinna Destination on Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama ja Savonlinnan seudun yrityspalvelut Oy:n koordinoima hanke kansainvälisen matkailun lisäämiseksi Savonlinnan seudulla. Hanketta toteutetaan yhdessä Mikkelin matkailun vastaavan hankkeen kanssa ja se kokoaa alueen toimijat yhteen, mahdollistaen monipuolisen yhteistyön.

  MOT:lla on hankkeessa ollut monipuolisesti erilaisia toimintoja. Juho on tutkinut ekosertifikaattien käyttöä matkailussa ja yhdessä Anjan kanssa tutkinut matkakohteen sisältömarkkinointistrategiaa ja sen toimivuuden mittaamista ja Katja on kerännyt laajat tietopaketit venäläisistä, kiinalaisista, japanilaisista ja saksalaisista matkailijoita (julkaistaan ihan pian!). Lisäksi tehtiin kesällä 2016 laajat haastattelut Savonlinnan seudulle saapuneista ulkomaalaisista matkailijoista ja heidän matkakohteen valinnasta, tulokset ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja ennen hankkeen päättymistä keväällä 2017 kuullaan näistä kaikista varmasti paljon lisää.

  http://www.savonlinnanyrityspalvelut.fi/sd2020/

  Rural Finland - maaseutumatkailun koordinaatiohankeMOT on myös mukana Karelia AMK:n vetämässä kansallisessa maaseutumatkailun koordinaatiohankkeessa. Hankkeessa selvitetään suomalaisen maaseutumatkailun nykytilaa ja kehittämistä. MOT auttaa matkailualueita ja toimijoita keräämään barometritietoa matkailun tilasta, kerää tietoa maaseutumatkailutoimijoiden tiedontarpeista ja kokoaa tutkimustietoa Karelia AMK:n jalkautettavaksi. Nämä työt jakautuvat Mian, Juhon, Katjan ja Anjan kesken.

  http://ruralfinland.karelia.fi/

  VirtuaaliluontoYhdessä Lahden AMK:n, Karelia AMK:n ja Haaga-Helian kanssa olemme virtualisoimassa Suomen luontoa. Hankkeessa tuotetaan sähköistä, virtuaalista sisältöä suomalaisista luontomatkailukohteista ja aktiviteeteista. Nämä virtuaaliset luontoelämysratkaisut edistävät suomalaisen luonnon ja siihen kytkeytyvien palveluiden markkinointia ja myyntiä etenkin kansainvälisillä markkinoilla. MOT:ssa Juho ja Katja suunnittelevat virtuaalisisältöjen markkinointia ja seuraavat markkinoinnin menestystä.

  Hankkeen sivut julkaistaan syksyllä 2016.

  VirKeinVirKein hankkeessa tutkitaan uusia keinoja metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Hanke on valtioneuvoston rahoittama ja siinä MOT:ssa Henna selvittää luontomatkailun trendejä kansainvälisissä asiakasryhmissä, kestäviä liiketoimintamalleja ja kulttuuriympäristön merkitystä virkistys- ja matkailupalveluissa. Juho puolestaan tarkastelee Suomen luonnon ilmenemismuotoja sosiaalisessa mediassa ja ympäristöystävällisyyden ja ekosertifikaattien vaikutusta kysyntään. 
  http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/uudet-keinot-metsa-ja-vesialueiden-kestavan-virkistys-ja-matkailukayton-kehittamiseksi-ja-turvaamiseksi-virkein-

  Well-O-LiveWell-O-Live on EU:n COSME-ohjelman rahoittama hanke, jotka koordinoi Brindisin kaupunki Italiasta.

  MOT on hankkeessa vastuussa työpaketista WP7 (methodology handbook development), roolit työpaketeissa WP3 (kriteeristön rakentaminen), WP4 (Experiential labs - kouluttajana toiminta), WP5 (markkinakartoitus ja SWOT analyysi), WP6 (promotional activities) ja lisäksi hoidetaan viestintää Suomessa. Nämä työt jakautuvat Anjan, Hennan ja Juhon kesken.

  Tulevia? hankkeitaNäiden hankkeiden lisäksi valmistelussa ja suunnittelussa on monia muita hankkeita, jotka käsittelevät muun muassa biotalouden ja matkailun yhdistämistä, matkailualan osaamisen kehittämistä, sosiaalista matkailua sekä kestävän kehityksen hyödyntämistä matkailumarkkinoinnissa ja lisäksi vielä pari verkostoitumishanketta EU:n tasolla.

  Matkailualan verkostoyliopisto (MAVY)Matkailualan verkostoyliopiston toiminta on ollut jo pitkään vaakalaudalla yliopistojen tarkastellessaan rahoitustaan uudelleen hallituksen leikkauksien seurauksena. Tällä hetkellä tilanne on, että perusopintoja järjestetään aina kevääseen 2017 asti. Tämänkin jälkeen MAVY:n toiminnan on tarkoitus jatkua, mutta tässä vaiheessa on vielä työn alla jatkumisen tarkka muoto. Pidämme kuitenkin kiinni siitä, että verkostomuotoinen opetus on kustannustehokasta, opiskelijaystävällistä, ja kaikin puolin hyödyllistä niin yliopistoille kuin opiskelijoillekin ja tulemme kääntämään kaikki kivet toiminnan jatkamiseksi. Jatkoneuvotteluja johtaa allekirjoittanut, eli Juho Pesonen.

  Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmaMOT:n siirtyessä osaksi kauppatieteiden laitoksen toimintaa tuli meille mahdolliseksi aloittaa täysin oma tutkintoon johtava opetus. Niinpä kauppatieteiden laitoksella käynnistyy syksyllä 2017 englanninkielinen Tourism Marketing and Management maisteriohjelma Juhon vetämänä. Ohjelman kotisivut ovat osoitteessa uef.fi/tmm​ ja Facebookissa kannattaa ohjelmaa seurata osoitteessa https://www.facebook.com/TourismMarketingManagement/

  Ohjelmassa tullaan viemään matkailualaa eteenpäin ja tuottamaan paljon tietoa myös matkailualan tarpeisiin.

  Haku koulutukseen alkaa 1.12.2016 ja päättyy 13.1.2017. Tästä on juuri julkaistu myös tiedote http://www.uef.fi/fi/-/ita-suomen-yliopisto-aloittaa-kansainvalisen-matkailukoulutuksen

  JulkaisutLähitulevaisuudessa meillä on tulossa myös aikamoinen kasa julkaisuja eri aihepiireistä:

  Komppula, R., Konu, H. & Vikman, N. (forthcoming). Listening to the sounds of silence: forest based wellbeing tourism in Finland. In J. Chen & N. Prebensen (eds.). Nature Tourism: A Global Perspective, Routledge(?).

  Komppula, R. & Konu, H. (forthcoming). DESIGNING FOREST-BASED WELLBEING TOURISM SERVICES FOR JAPANESE CUSTOMERS – A CASE STUDY FROM FINLAND. In N. Prebensen, M. Uysal, & J. Chen (eds.). Co-Creation in Tourist Experiences – A Practical Approach, Routledge.Konu, H. & Smith M. (2017 forthcoming). Cross-Border Health Tourism Collaborations: Opportunities and Challenges. In M. K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

  Pasanen, K. & Konu, H. (forthcoming 2016). USE OF SOCIAL MEDIA FOR NEW SERVICE DEVELOPMENT BY FINNISH EVENT AND FESTIVAL ORGANIZERS​, Event Management, Vol. 20. DOI: http://dx.doi.org/10.3727/152599516X14682560744550

  Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K., Tuohino, A. & Konu, H. (2016). Robust Innovation Anchors in Rural Wellbeing Tourism. In N. Pappas & I. Bregoli (eds.). Global Dynamics in Travel, Tourism, and Hospitality, 148-162. IGI Global.​

  Hjalager, A-M., Tervo-Kankare, K. & Tuohino, A. (2016). Tourism value chains revisited and applied to rural-wellbeing tourism. Tourism Planning & Development, Vol. 13, Issue 4, 370-395.

  Konu, H. & Komppula, R. (2016). Customer involvement in a new service development process: the case of "Feelgood in Lapland". Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research [epub ahead of print 16 Feb 2016].

  Pesonen, J. & Tuohino, A. (2016). Rural Wellbeing Tourism Destinations - Demand Sice Viewpoint. In M.K. Smith & L. Puczko (eds.). The Routledge Handbook of Health Tourism, Routledge.

  Pesonen & Tussydiah (XXXX, forthcoming). Peer-to-peer accommodation: drivers and user profiles. Tourism and Collaborative Consumption within Springer’s Tourism on The Verge

  Tuchi, A. & Tuohino, An. (2016) Residents' attitude toward tourism in Zwierzyniec town Poland. Hyväksytty julkaistavaksi Puolassa maantieteen julkaisussa. 
  Hennan väitösKaiken hyvän lisäksi Henna vielä väitteli kiitettävin arvosanoin itsensä kauppatieteiden tohtoriksi. Väitöstiedote ja väitöskirjan linkki osoitteessa https://www.uef.fi/fi/-/syvallinen-asiakasymmarrys-on-tarkeaa-elamyksellisten-matkailupalveluiden-kehittamisessaHennan väitöstilaisuuseTourismCurriculumSuomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen verkosto eTourismCurriculum Finland jatkaa matkailun verkkoliiketoiminnan opintojen tuottamista myös lukuvuonna 2016-2017 Juhon koordinoimana. Lisätietoja www.etourismcurriculum.fi

  Lue lisää »

 • 8.8.2016 Ajankohtainen

  Tervetuloa Savonlinnaan: Matkailuhistorian Seuran seminaari Savonlinnassa 27.8.2016

  MATKAMIEHEN MATKASSA OLAVINLINNAN JA PUNKAHARJUN KANSALLISMAISEMASSA
  Suomen Matkailuhistorian Seura järjestää vuosittaisen tapaamisensa Savonlinnassa 26. – 28.8.2016. Kaikille avoin seminaari Savonlinnan seudun matkailuhistoriasta ja nykypäivästä pidetään Olavinlinnassa lauantaina 27.8.2016. OlavinlinnnaPuhujat: Tuotantojohtaja Toimi Jaatinen, FT, professori Auvo Kostiainen, toimitusjohtaja Janne Leinonen, projektipäällikkö Mikko Manka, intendentti Jouni Marjamäki, dosentti Osmo Pekonen, FT Arvo Peltonen, rehtori Petri Raivo
  Seminaari Lauantai 27.8.2016 puheenjohtaja Pentti Rossi9.30 – 10.00    ilmoittautuminen10.00 – 10.30   Seuran puheenjohtaja Toimi Jaatinen: Seminaarin avaus           Tervehdykset: Kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki,         Puheenjohtaja Timo Auvinen, Pyhän Olavin Kilta   
  10.30 – 11.15   Arvo Peltonen: ”Novum castrum, nigra aqua et nigerrimi pisces”: ajan rientoa ja matkamiesten virtaa Sven Hirnin hengessä.11.15 – 12.00   Petri Raivo: Maisema ja Mielikuvat, matkamiehen matkassa Olavinlinnan ja Punkaharjun maisemassa12.00 – 13.00    lounastauko    
  puheenjohtaja Arvo Peltonen            
  13.00 – 13.30   Jouni Marjamäki: Olavinlinna, museo, matkailunähtävyys ja oopperajuhlien näyttämö13.30 – 14.15   Auvo Kostiainen: Sisävesiliikenteen ja järvimatkailun vaiheita14.15 – 14.45   Mikko Manka: Sisävesien matkailuliikenne muutoksessa: nykypäivä ja tulevaisuus14.45 – 15.15   Iltapäiväkahvi15.15 – 16.00   Janne Leinonen: Savonlinnan seudun matkailu tänään ja huomenna – yrittäjän näkökulma 16.00 – 16.30   Osmo Pekonen: Olavinlinnan kummitukset16.30    Seminaarin päättäminen16.45   Olavinlinnan esittely

  Seminaariin ilmoittautumiset 20.8.16 mennessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984 = 'eemeli.hakokongas' + '@'; addyf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984 = addyf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984 + 'helsinki' + '.' + 'fi'; var addy_textf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984 = 'eemeli.hakokongas' + '@' + 'helsinki' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984').innerHTML += ''+addy_textf8fe978b329cb0d242bbce3436f2e984+''; tai 040 7473089.Seminaari on ilmainen, mutta lounas (12,00 €) ja kahvit maksullisia. Ilmoittakaa samalla osallistutteko ruokailuun.                                                                                                                                                     
  TERVETULOA!     Suomen Matkailuhistorian Seura

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description