Ajankohtaista

 • 3.5.2019 Ajankohtainen

  Kulturfonden stöder teater på export

  Vi har beviljat 35 000 euro till ACE-Production Ab för att delta i Edinburgh Fringe Festivals i augusti 2019. Med hjälp av bidraget görs bland annat en engelskspråkig version av Tove Appelgrens pjäs Honey. Edinburgh Fringe Festivals är världens största och mest kända festival för scenkonst. Över 2 500 olika produktioner spelas dagligen – teater, komedi, dans, fysisk teater, kabaré, musikaler, operor, musik, utställningar och evenemang. Under festivalen samarbetar ACE-Production med en lokal teater i Edinburgh, Summerhall. Kulturfonden kan bevilja bidrag för kulturexport av till exempel finländska teaterpjäser. Med hjälp av bidraget ska man öka synligheten för finländsk scenkonst internationellt, skapa turné- och samproduktionsmöjligheter och utveckla de finländska producenterna och artisternas internationella kompetenser. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 220 000 euro till projektet som har en helhetsbudget på nästan 300 000 euro. *** Helsingfors den 3 maj 2019
  Pressmeddelande Närmare information: Åsa Juslin (kommentarer)
  kulturombudsman
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi
  +358 50 325 0825 Martina Landén-Westerholm
  informatö
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  +358 40 59 50817

  Lue lisää »

 • 29.4.2019 Ajankohtainen

  Uusi matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas on ilmestynyt

  Visit Finlandin Matkailuyrittäjän kansainvälistymisopas on ilmestynyt uusimmilla matkailumarkkinoinnin ajankohtaisilla aihealueilla täydennettynä.  Jatkuvasti kehittyvät kansainväliset matkailumarkkinat vaativat tarjonnan kehittämistä ja oikeiden valintojen tekemistä niin tuotteistuksessa, jakelutievalinnoissa kuin kuluttajamarkkinoinnissa. Oppaan uusitun version kirjoittajina ovat toimineet Kirsi Mikkola Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy  ja  Suvi Ahola, Greta Tanskanen ja Jan Badur,  Nordic Marketing GmbH ja Nordic Marketing Finland Oy:stä. Lisäksi Visit Finland … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 25.4.2019 Ajankohtainen

  ?Sagostunder stärker och utvecklar

  Svenska kulturfonden ger 300 000 euro till forskningsprojektet SAGA. Med hjälp av sagor stöder projektet 3-5-åriga barns socioemotionella utveckling – förmågan att anpassa känslouttryck i umgänget med andra – och läsförmåga. – Forskning visar att då man stärker barns ordförråd, stöder man också deras förmåga att uttrycka och tolka känslor. Sagor, i sin tur, stöder barns emotionella språkbruk och deras socioemotionella läsförståelse. Det här tar vi fasta på i SAGA-modellen som vi nu ska utveckla, säger professor Mirjam Kalland vid Helsingfors universitet. Kalland leder SAGA-projektet tillsammans med Kristina Kumpulainen, professor vid Helsingfors universitet, och Ann-Katrin Svensson, professor vid Åbo Akademi. – Vi tar fasta på dialogen som uppstår mellan barn och pedagoger under och efter sagostunder.  Sagostunder väcker barnens intresse för tankar och emotioner och hjälper dem att sätta ord på sina känslor och tankar. Projektet utvecklar modeller som ska vara tillgängliga för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken. – SAGA-modellen kan användas av hela personalen inom småbarnspedagogiken. De får redskap för att förstå tankar och känslor som ligger bakom barns beteende. Metoderna ska kunna användas i alla barngrupper, inte endast bland barn med särskilt behov av stöd, säger Kalland.  Kulturfonden har beviljat forsknings- och utvecklingsprojektet SAGA 300 000 euro för en period på tre år. – Vi är glada över att kunna satsa på att möjliggöra det här regionöverskridande projektet – ändamålet är viktigt och ligger i tiden, säger Kulturfondens utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström. ***
  Svenska kulturfonden
  Pressmeddelande – får fritt publiceras
  Helsingfors den 25 april 2019 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
  utbildningsombudsman 
  040 838 1358
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817
   
  Annika Rönnblad
  kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 16.4.2019 Ajankohtainen

  Hundra svenska skolklasser gratis till Heureka

  Vem har koll på aggregationstillstånden? I höst får hundra svenskspråkiga klasser i årskurserna 1-9 delta i Heurekas workshop Tillståndslaboratorium. Kulturfonden finansierar besöken inom ramen för Heurekas fadderprogram. Klasser i årskurserna 1–9 kan ansöka om att få besöka Heureka i Vanda inom Kulturfondens fadderprogram. Eftersom resornas längd är begränsad, är ansökan öppen för skolklasser i Nyland, Kotka, Lahtis, Tammerfors, Pyttis, Åbo, S:t Karins, Pargas och Kimitoön. Från och med vårterminen 2020 kan skolor på andra håll i landet ansöka om att få uppleva vetenskapsshowen Pop-up Heureka i sin skola eller sin närmiljö. Både fadderklassbesöken och turnéshowen är gratis för skolorna. De klasser som antas till fadderbesöken får delta i workshoppen Tillståndslaboratorium på Heureka i Vanda. Under workshoppen lär sig eleverna om aggregationstillstånden och övergångarna mellan dem, de får utföra laborationer och följa med demonstrationer. Att delta i fadderprogrammet är gratis. I programmet ingår busstransporter mellan skolan och Heureka, inträdet till Heureka, workshoppen och en planetariefilm. Ansökan ska göras av en lärare med hjälp av blanketten på Heurekas webbplats. Deadline för ansökningar är den 15 maj 2019, men ansök gärna så fort som möjligt. En del av klasserna utses redan under ansökningstiden. Turnerande Pop-upshow
  Kulturfonden beviljade vid årsskiftet sammanlagt 120 000 euro åt Heureka – dels för fadderprogrammet och dels för en turné i Svenskfinland. Läs mera om bidraget här. För att inte skoldagen med resor till och från Heureka ska bli för lång för eleverna, erbjuder Kulturfonden i samarbete med Heureka den turnerande vetenskapsshowen Pop-up Heureka för skolor i kommuner på längre avstånd från Vanda. Skolor på andra håll i landet än de som nämns ovan kan ansöka om att få uppleva vetenskapsshowen Pop-up Heureka i sin skola eller i sin närmiljö. Showen besöker tio kommuner i Svenskfinland. Mera information kommer närmare ansökningstiden.

  Lue lisää »

 • 10.4.2019 Ajankohtainen

  Välkommen på vårfest

  I maj firar vi våren, utdelningen och alla modiga initiativ inom kultur och utbildning. På svenska. I Finland. Temat för årets fester är Versioner av mod. Vi välkomnar till tre föreställningar där de medverkade artisterna bjuder på modiga berättelser, modiga tolkningar och modiga möten. Tisdagen den 7 maj kl. 18 på Åbo stadsteater, Östra Strandgatan 14, Åbo Onsdagen den 8 maj kl. 18 på Bio Rex, Mannerheimvägen 22-24, Helsingfors Torsdagen den 9 maj kl. 18 på Academill, Strandgatan 2, Vasa På scenen möts bland andra pianisten Anders Widmark (Sve), jazzbandet Max Zenger Globus, artisterna Frida Öhrn (Sve) och Paul Elias och ett husband under ledning av Emilie Adolfsson. Skådespelarna Nina Hukkinen och Pelle Heikkilä tolkar Jeanette Björkqvists och Magnus Londéns texter i Vera Kiiskinens regi. Vid festerna uppmärksammar vi vårens pristagare och bjuder på ett glas bubbel med tilltugg. Du får gärna sprida inbjudan i dina nätverk – vi välkomnar alla till våra fester! Kom ihåg att alla festdeltagare måste anmäla sig. Anmälningsformuläret hittar du på http://anmalan.kulturfonden.fi. Sista anmälningsdag är 29 april.

  Lue lisää »

 • 1.3.2019 Ajankohtainen

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 0,8 prosenttia tammikuussa 2019

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 0,8 prosenttia tammikuussa 2019 Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä vajaan prosentin viime vuodesta ja heille tilastoitiin runsaat 675 000 yöpymisvuorokautta tammikuussa 2019. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,8 prosenttia ja heille tilastoitiin majoitusliikkeissä noin 871 000 yöpymisvuorokautta. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin runsaat 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta tammikuussa 2019, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.
  Yöpymisten muutos tammikuussa 2019/2018, % Lapin ja Uudenmaan majoitusliikkeet jakoivat 70 prosenttia ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä tammikuussa 2019 Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 267 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä ja Uudenmaan majoitusliikkeissä 207 500 yöpymisvuorokautta. Tammikuussa 2019 ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Lapissa 4,9 prosenttia, kun taas Uudellamaalla ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3,4 prosenttia. Ranskalaiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Lapissa runsaalla 47 000 yöpymisellä ja kasvua viime vuodesta oli peräti 19,2 prosenttia. Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin lähes 44 000 vuorokautta, joista mannerkiinalaisten osuus oli runsaat 18 000 yöpymisvuorokautta. Lapissa aasialaisten yöpymiset lisääntyivät 15,5 prosenttia, kun taas Uudellamaalla aasialaisten yöpymiset lisääntyivät maltillisemmin ja heille kirjattiin hieman vajaat 38 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin ranskalaisten ja aasialaisten lisäksi runsaat 36 000 brittien yöpymistä, vaikka vähennystä viime vuodesta oli 5,3 prosenttia. Uudellamaalla tilastoitiin lähes saman verran venäläisten yöpymisiä kuin aasialaistenkin, vajaat 38 000 vuorokautta. Venäläisten yöpymisten määrä oli kuitenkin 15,3 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa 2018. Venäläisten ja aasialaisten lisäksi brittien yöpymisiä kirjattiin Uudellamaalla kolmanneksi eniten. Britit yöpyivät majoitusliikkeissä noin 13 000 kertaa, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Venäläiset olivat koko maan tasolla ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä tammikuussa Tammikuu on totuttuun tapaan ollut venäläismatkailijoiden suosituin kuukausi majoitusliikkeissä yöpymisillä mitattuna ja sama tilanne oli tänä vuonna. Venäläiset olivat ylivoimaisesti suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä vajaalla 146 000 yöpymisvuorokaudellaan. Venäläisten yöpymiset kääntyivät joulukuussa 2018 noin 10 prosentin laskuun ja tammikuussa 2019 sama suunta näyttäisi jatkuvan. Heidän yöpymisensä vähenivät 11,2 prosenttia viime vuodesta. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä oli 21,6 prosenttia tammikuussa 2019. Britit olivat toisella sijalla 64 500 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin, vähennystä ainoastaan 0,3 prosenttia. Seuraavina olivat ranskalaiset ja saksalaiset. Ranskalaisille tilastoitiin lähes 58 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 16,2 prosenttia enemmän kuin tammikuussa 2018. Saksalaisille kirjattiin tammikuussa runsaat 46 000 yöpymistä. Heidän yöpymisissään oli 7,5 prosentin kasvu viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Mannerkiinalaisten ja hollantilaisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä lähes yhtä paljon, 38 000–39 000 yöpymisvuorokautta. Mannerkiinalaisten yöpymiset lisääntyivät peräti 43,9 prosenttia, kun taas hollantilaisten yöpymiset vähenivät 8,3 prosenttia viime vuodesta.
  Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista ruotsalaisten yöpymiset ovat vähentyneet lähes koko viime vuoden ja vähenivät edelleen tammikuussa 2019. Ruotsalaisille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä hieman vajaat 25 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 10,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  Maakunnittain tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät tammikuussa eniten Päijät-Hämeessä, 19,9 prosenttia. Etelä-Savossa yöpymiset lisääntyivät 10,9 prosenttia ja Ahvenanmaalla 8,8 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Satakunnassa 19,6 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 9,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät 1,4 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.

  Lue lisää »

 • 26.2.2019 Ajankohtainen

  Matkailun helmikuun uutiskirje on julkaistu

  Visit Finlandin matkailun uusin uutiskirje on julkaistu. Aiheena mm. kestävän matkailun pilottidestinaatiohaku sekä matkailualan tapahtumia meillä ja maailmalla. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, voit lukea uutiskirjeen myös verkossa. Voit tilata uutiskirjeen täältä.

  Lue lisää »

 • 26.2.2019 Ajankohtainen

  Visitfinland.fi osaksi Businessfinland.fi -sivustoa

  Kotimaisille yhteistyökumppaneille ja matkailualan ammattilaisille suunnattu sivusto www.visitfinland.fi siirtyy lähipäivinä osaksi www.businessfinland.fi -sivustoa. Siirto on jo aloitettu, ja lähiviikkoina vanha sivusto poistuu käytöstä. Tuttu osoite www.visitfinland.fi ohjaa perille myös jatkossa. Kansainvälisille matkailijoille suunnattu imagosivusto www.visitfinland.com jatkaa normaalisti. Voit jo nyt tutustua, miltä uusi sivusto näyttää!

  Lue lisää »

 • 25.2.2019 Ajankohtainen

  Haku kestävän matkailun pilottidestinaatioksi on auki!

  Visit Finlandin kehittämän kestävän matkailun ‘Sustainable Finland’ ohjelman ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen ja matalan kynnyksen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen helpottuu. Destinaatioille suunnatun Sustainable Finland –merkin ja siihen liittyvän kehittämispolun avulla matkailudestinaatiot pystyvät systemaattisesti ja pitkäjänteisesti toimimaan kestävän matkailun edistämisessä, kannustamaan alueensa matkailuyritysten kestävän matkailun kehityspolulle lähtemistä ja edelleen lisäämään alueen tunnettuutta kestävänä matkailukohteena. Pilottiohjelmaan lähtevät alueet saavat aitiopaikan matkailun valtakunnallisessa kestävän kehityksen edistämisessä, ja mahdollisuuden tutustua Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmaan ensimmäisten joukossa. Lisätietoa ohjelmasta ja hakuohjeet Businessfinland.fi:n uudelta matkailusivustolta >

  Lue lisää »

 • 20.2.2019 Ajankohtainen

  Koli Cultura toteutetaan kansallispuistoa kunnioittaen

  Kolin kansallispuiston kupeeseen suunniteltu vastuulliseen luontomatkailuun perustuva luontomatkailu ja kulttuurikeskus Koli Cultura on julkaissut uudet tilaohjelmansa, laskelmansa ja arkkitehtuuripiirroksensa. Samalla käynnistyy hankkeen investori- ja operaattorihaku.  Suomalaisen perheyrityksen Napa-Koli Oy:n koordinoiman hankkeen kokonaisbudjetti on 102,8 miljoonaa euroa, josta 68,5 miljoonaa euroa kohdistuu hotelli- ja palveluliiketoimintaan. Petipaikkoja keskuksessa tulee olemaan 1252. Näistä 702 sijoittuu hotelleihin, 286 lomahuviloihin ja 264 leirintäalueelle. KOKONAISUUS JAKAUTUU VIITEEN PÄÄKOMPONETTIIN Päivittyneessä liiketoimintasuunnitelmassa ja kassavirtalaskelmissa Koli Cultura on jaettu viiteen pääkomponenttiin: hotelli- ja palveluliiketoimintaan, lomahuviloihin, viiden tähden leirintäalueeseen, pysäköintilaitokseen ja keskuksen omaan bio-energialaitokseen. Kokonaisuuteen sisältyy päähotellin ravintola-, kahvila-, auditorio- ja kokoustiloja, wellness-tiloja sekä sauna- ja elämysmaailma Purnulammen rantaan. Kokonaisalasta on maan päällä 26 140 k-m2 ja maan alla 9 880 k-m2. Kokonaisuudelle on vankat ympäristöllisesti ja liiketoiminnallisesti kestävään toimintaan nojaavat syynsä. Luontomatkailijat kaipaavat tutkimusten valossa lisää palveluita luontokohteiden äärelle. He etsivät enenevässä määrin hyvätasoista majoitusta sekä ruoka- ja hemmotteluelämyksiä. Kolilla majoitus- ja palvelutarjonta on ollut riittämätön jo vuosia. KANSAINVÄLISESTI KOVATASOINEN VASTUULLISEN LUONTOMATKAILUN KOHDE Kansainvälisestä näkökulmasta Koli Cultura sijoittuu osaksi Lakeland-aluetta, joka kiehtoo erityisesti aasialaisia, mutta myös eurooppalaisia matkustajia. Keskuksen sisältö vastaa Business Finlandin vuosi sitten toteuttamaan matkailun asiakassegmentointiin, jossa kohdistettiin huomio potentiaalisimmin kasvaviin kansainvälisiin matkailijaryhmiin. – Kolmelle Suomen kannalta relevanteimmalle kohderyhmälle luonto on tärkein motiivi matkakohteen valinnassa. Luonnon ihmeiden metsästäjät hakevat ainutlaatuisia ja ikimuistoisia elämyksiä, aktiiviset seikkailijat arvostavat monipuolisia aktiviteetteja ja toimintaa, ja luontonautiskelijat haluavat ensisijaisesti rauhoittua ja ladata akkujaan luonnossa. Koli Culturan kaltainen keskus pystyy monipuolisine palveluineen vastaamaan erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin, arvioi Head of Product and Content Kristiina Hietasaari Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä. Lisätietoja Koli Culturan verkkosivuilta.

  Lue lisää »

 • 19.2.2019 Ajankohtainen

  Visit Finland etsii kumppaneita Dubai Expo 2020 Travel Cluster – ohjelmaan

  Visit Finland osallistuu Dubai Expo 2020 maailmannäyttelyyn ja etsii nyt Suomen matkailuelinkeinosta kumppaneita Visit Finland Travel Cluster yhteisesiintymiseen Suomen Snow Cape – Paviljongissa. Osallistujille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus yritysedustukseen Suomi-paviljongissa järjestettävässä Visit Finland Travel Cluster tilaisuudessa sekä näkyvyyttä Suomen Dubai Expo 2020 viestintäohjelmassa. Kiinnostuneiden yritysten kanssa järjestämme keväällä 2019 suunnittelupalaverin, jossa käsitellään tarkemmin osallistumisen muoto. Tarkemmin Visit Finlandin Dubai Expo 2020 Travel Cluster -ohjelmasta. Lisätietoja Suomen osallistumisesta Dubai Expo 2020: www.expo2020.fi. Ilmoittaudu mukaan! Lisätiedot Teemu Ahola
  teemu.ahola (at) businessfinland.fi
  +358 41 468 6929

  Lue lisää »

 • 19.2.2019 Ajankohtainen

  Kohti ympärivuotisuutta!

  Visit Finland lanseerasi marraskuussa ympärivuotisuushaasteen, jossa matkailualan yrityksiä kannustettiin yhdessä kehittämään ympärivuotista palvelutarjontaansa. Tarkoituksena oli rohkaista Suomen yrittäjiä hakemaan synergioita muiden alueen toimijoiden kanssa ja kehittämään palveluita yhteistyössä alueen ja saman alan yrittäjien kanssa. Haasteeseen tarttuneiden joukosta jatkokehitykseen valittiin mukaan kolme yritysryhmää: Nuuksio 365, Yrityssalo / Visit Salo sekä Lapland Safaris Group Oy. Valituille yritysryhmille tarjotaan palkinnoksi Visit Finland Akatemian valmennuksia räätälöitynä yritysryhmän tarpeeseen. Valmennusten aiheet liittyvät tuotteistamiseen, markkinatuntemukseen, myynti- ja jakelukanaviin sekä uusiin kohderyhmiin. Valitut yritysryhmät esitellään myös Visit Finland -seminaarissa 11.6.2019. Ympärivuotisuushaasteen jatkokehitykseen mukaan valittiin yritysryhmät: NUUKSIO 365 Pääkaupunkiseudun luontomatkailun veturi Nuuksio on erittäin suosittu kesämatkailukohde sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Alueen monipuolinen yritysverkosto on valmis elävöittämään myös muiden kausien myyntiä panostamalla yhteistyöhön, yksilöllisten ja laadukkaiden talviajan palvelujen paketointiin ja sähköiseen myyntiin kestävästi ja ainutlaatuista sijaintiaan pääkaupunkimme kyljessä hyödyntäen. Takuulähtöjä stopover-asiakkaille ympäri vuoden! YRITYSSALO / VISIT SALO Idyllinen ja eläväinen Mathildedalin ruukkikylä meren rannalla on kasvanut Lounais-Suomen kesämatkailun kärkikastiin. Jotta vahvasti kesäkauteen painottuva tarjonta saataisiin tukevammalle pohjalle ja paikallisten kädentaitajien, pienten majoitusyritysten, ravintoloiden ja kahviloinen ansaintamahdollisuudet kasvamaan, tarvitaan kuitenkin kauden pidentämistä kevään ja syksyn tarjontaa hyödyntäen. Aktiivinen yrittäjäjoukko on sitoutunut uudistukseen, mutta oman alueen vetovoimatekijät ja oikeat kohderyhmät ovat vielä tunnistamatta. Lopullisena tavoitteena on rajat ylittävä yhteistyö ruukkikylien välillä mm. ”hartiasesonkien” tuotetarjontaa hiomalla. Ruukit uuteen kukoistukseen! LAPLAND SAFARIS GROUP OY Koko Lapin kattava Lapland Safaris Group on vahva talviajan toimija, joka kaipaa toimintaa myös lumettomalle ajalle. Puhdas luonto, luonnon ilmiöt ja aktiviteetit tarjoavat vaihtoehtoja yksittäismatkailijoille myös talven ulkopuolella. Parempi asiakasymmärrys kesäajan vierailijoista ja lumettoman ajan vetovoimatekijöiden tuotteistaminen ja viestintä auttavat yhdistämään yritysryppään eri kohteet rajat ylittävällä tavalla. Lapin luonnon taikaa yöttömässä yössä!   Lisätietoja Asta Laaksonen asta.laaksonen (at) businessfinland.fi

  Lue lisää »

 • 7.2.2019 Ajankohtainen

  Suomen matkailu jatkaa ennätystasolla

  Suomen matkailu jatkoi viime vuonna kasvuaan edellisvuoden ennätystasosta. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 1,3 prosenttia vaikuttavaan 6,8 miljoonaan. Matkailuteollisuus on hyvässä nosteessa ja Suomella on paljon potentiaalia nousta pohjoismaiden houkuttelevimmaksi matkakohteeksi. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta ulkomaiset yöpymiset jatkoivat kasvuaan ja nousivat uuteen ennätyslukemaan. Tämä oli jatkoa edellisvuoteen, jolloin ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi lähes miljoonalla. ”Suomen matkailuteollisuus on kyennyt ylläpitämään – ja myös kasvattamaan – juhlavuoden matkailukysynnän tasosiirtymän, mikä osoittaa, että aikaansaatu kasvu on rakenteellista. Tästä kunnia kuuluu valtakunnallisesti matkailuyrityksille, jotka ovat ottaneet kansainvälisillä markkinoilla vahvaa kasvuhakuista roolia”, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen. Viime vuoden tuloksissa näkyvät myös Visit Finlandin pitkäjänteiset toimenpiteet: kohdemarkkinoilla tehty määrätietoinen markkinointityö ja globaali myynninedistäminen, valtakunnallinen matkailuyritysten ja alueiden tarjooman kehittäminen sekä kansainvälistäminen. Maailman matkailujärjestö UNWTO ennustaa kansainvälisen matkailun kasvavan Euroopassa tänä vuonna arviolta 3-4 prosenttia. Kilpailu matkailualalla kovenee ja varmistaakseen oman asemansa, on Suomen jatkettava tunnettuuden kasvattamista. Avain menestykseen on valtakunnallisessa yhteistyössä. “Suomea kohtaan tunnetaan maailmalla kasvavaa mielenkiintoa, myös uusilla markkinoilla. Tämän mielenkiinnon kääntäminen kysynnäksi edellyttää matkailutarjoomamme alueellisen ja sisällöllisen monipuolisuuden fiksua yhteismarkkinointia. Maailman markkinoilta katsottuna monipuolisuus houkuttaa ja luo kilpailukykyä”, Virkkunen jatkaa. Suomen päämarkkinat pysyvät samoina Eurooppa on Suomen kivijalkamarkkina, sillä yli puolet (53 prosenttia) yöpymisistä tulee edelleen Euroopan Unionista, aasialaisten yöpymisten osuus oli 16 prosenttia. ”Maantieteellinen sijaintimme EU:n itäisimpänä maana, lähimpänä Aasian ja Venäjän markkinoita on Suomelle merkittävä markkinavaltti. Se luo kuitenkin myös riskin, jonka vuoksi on tärkeää jatkaa määrätietoisesti vahvaa markkinoilla oloa EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Euroopan matkailukomission ETC:n arvioiden mukaan näistä alueilta tulee myös jatkossa suurin matkailuvirtojen kasvu Eurooppaan ja uskomme, että kasvun huippua ei ole vielä saavutettu”, Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen kertoo. Viiden suurimman kansallisuuden kärki säilyi samana kuin edellisvuonna: eniten yöpymisiä tilastoitiin Venäjältä (816 000), Saksasta (628 000), Britanniasta (595 000), Ruotsista (560 000) ja Kiinasta (385 000, sisältäen Hongkongin). Vuoden 2018 aikana Visit Finland panosti yhdessä matkailualan yritysten kanssa markkinointiin ja myyntiin erityisesti päämarkkinoilla Saksassa, Iso-Britanniassa, Kiinassa ja Japanissa sekä vakaan kasvun markkinoilla mm. Alankomaissa, Ranskassa ja USA:ssa. Lisäksi Visit Finland toteutti toimenpiteitä nopeasti kasvavilla Intian ja Arabiemiraattien uusilla matkailumarkkinoilla. Matkailun neljä suuraluetta Suomessa on neljä maailman mittakaavassakin ainutlaatuista suuraluetta – Helsingin seutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikko ja saaristo – jolla jokaisella on valtavasti potentiaalia houkutella kasvavia matkailijamääriä. Suuralueet luovat perustan vahvalle matkailupalveluiden ja -tuotteiden tarjonnalle sekä vetovoimaisten alabrändien rakentumiselle. ”Vuosi sitten lanseerattu suuralueyhteistyö on saanut vahvan alun. Kehittämämme yhteistyömalli huomioi kunkin alueen mahdollisuudet edistää alueen valmiuksia kansainvälisenä matkailukohteena. Koordinoidun suuraluetyön tavoitteena on pitkäjänteinen ja alueen toimijoita yhteen sitouttava yhteistyö yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueellisten vahvuuksien yhdistäminen kansainvälisessä markkinoinnissa vahvistaa Suomen matkailullisen brändin substanssia”, Virkkunen kertoo.   Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.   Ulkomaiset yöpymiset 2018 kansallisuuksien mukaan TOP 10 (yöpymisten määrä ja muutos edellisvuoteen verrattuna %) Yöpymiset, lkm Yöpymisten muutos, % Venäjä 816 000 -0,7 % Saksa 628 000 +0,8 % Britannia 595 000 +1,5 % Ruotsi 560 000 -6,3 % Kiina ja Hong Kong 385 000 +6,3 % Ranska 299 000 +6,9 % Yhdysvallat (USA) 289 000 +7,4 % Alankomaat 246 000 +8,3 % Viro 223 000 +1,4 % Japani 216 000 -9,5 %     Ulkomaiset yöpymiset 2018 matkailun neljällä suuralueella (yöpymisten määrä ja muutos edellisvuoteen verrattuna %) Yöpymiset, lkm Yöpymisten muutos, lkm Yöpymisten muutos, % KOKO MAA 6 828 000 +85 000 +1,3 % PÄÄKAUPUNKISEUTU 2 902 000 +36 000 +1,3 % RANNIKKO JA SAARISTO 1 031 000 -44 000 -4,1 % JÄRVI-SUOMI 1 176 000 -2 800 -0,2 % LAPPI JA KUUSAMO 1 719 000 +96 000 +5,9 %     Lisätietoja medialle: Paavo Virkkunen, Executive Director, Travel & Head of Visit Finland | Business Finland
  paavo.virkkunen (at) businessfinland.fi 040 766 6355 Katarina Wakonen, Manager, Research, Global Insight. Visit Finland | Business Finland katarina.wakonen (at) businessfinland.fi 040 072 3088 Heli Hemgård, Communications Specialist. Visit Finland | Business Finland
  heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

  Lue lisää »

 • 7.2.2019 Ajankohtainen

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,9 prosenttia joulukuussa 2018

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia joulukuussa 2018. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 788 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. He yöpyivät majoitusliikkeissä vajaat 966 000 kertaa, vähennystä ainoastaan 0,3 prosenttia. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 1,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Yöpymisten muutos joulukuussa 2018/2017, % Lappiin kohdistui yli puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä joulukuussa 2018 Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 399 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Lapin ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus oli 50,7 prosenttia koko maan ulkomaisista yöpymisistä. Briteille yöpymisiä kertyi niistä eniten ja heidän yöpymisensä kohdistuivat lähes kokonaan Lappiin. Heille tilastoitiin Lapin majoitusliikkeissä lähes 171 000 yöpymisvuorokautta, kun koko maassa niitä kirjattiin 208 000 vuorokautta. Määrä oli Lapissa 2,6 prosenttia edellisvuotta enemmän ja koko maan osalta brittien yöpymisten kasvu oli 7,7 prosenttia.  Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset kohosivat Lapissa lähes 61 000 yöpymisvuorokauteen, mikä oli 15,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aasialaisten yöpymisistä noin 48 prosenttia kohdistui Lapin majoitusliikkeisiin joulukuussa 2018. Britit nousivat ylivoimaisesti suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 2018 Yllä mainittu brittien joulumatkailu nosti heidät myöskin koko maan osalta suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 208 000 yöpymisellään. Venäläiset olivat toisella sijalla runsaalla 74 000 yöpymisellä, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Ranskalaiset olivat kolmantena runsaalla 43 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä lisääntyivät 13,5 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna. Saksalaiset olivat neljäntenä 41 000 yöpymisvuorokaudellaan ja kasvua edellisvuodesta oli 15,2 prosenttia. Suurin kasvuprosentti tuli kuitenkin Yhdysvalloista; 31,5 prosenttia. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 21 000 yöpymisvuorokautta joulukuussa 2018. Hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 15,0 prosenttia ja niitä kirjattiin majoitusliikkeissä noin 22 000 yöpymisvuorokautta. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,0 prosenttia ja mannerkiinalaisten yöpymiset 11,5 prosenttia edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Espanjalaiset yöpyivät lähes 37 000 kertaa ja mannerkiinalaiset hieman vajaat 32 000 kertaa. Venäläisten lisäksi ainoastaan ruotsalaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät joulukuussa 2018. Ruotsalaisille tilastoitiin 25 500 yöpymistä, mikä oli 5,3 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2017. Italialaisille kirjattiin noin 18 000 yöpymisvuorokautta; vähennystä 3,8 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi joulukuussa eniten Etelä-Savossa, 15,8 prosenttia ja Kainuussa 15,7 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymisten kasvu oli 14,1 prosenttia ja Pirkanmaalla 11,4 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Satakunnassa 15,9 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 11,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymisten määrä kasvoi kaikkiaan 2,8 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018 Ennakkotietojen mukaan Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin ennätykselliset runsaat 22 miljoonaa kertaa vuonna 2018, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 15,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 6,8 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsas 816 000 vuorokautta tammi-joulukuussa 2018, mikä oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. He olivat edelleen suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset olivat toisella sijalla 628 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisten määrä oli vajaan prosentin suurempi kuin tammi-joulukuussa 2017. Britit ohittivat ruotsalaiset ja olivat kolmantena lähes 595 000 yöpymisellä. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 1,5 prosenttia. Ruotsalaiset jäivät neljänneksi 560 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä vähenivät 6,3 prosenttia. Kiinalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 333 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi–joulukuussa 2018. Näistä hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten, noin 8 prosenttia kumpikin. Hollantilaisten yöpymisten määrä kohosi runsaaseen 246 000 vuorokauteen ja espanjalaisten yöpymiset lähes 176 000 vuorokauteen. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 7,4 prosenttia ja majoitusliikkeissä heille kirjattiin lähes 290 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia ja heille tilastoitiin runsaat 299 000 yöpymisvuorokautta. Suurin yöpymisten vähennys vuonna 2018 tuli japanilaisten yöpymisistä, jotka ovat vähentyneet marras- ja joulukuuta lukuunottamatta koko kyseisen vuoden. He yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 216 000 kertaa, mikä oli 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.   Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf tilastopalvelusta

  Lue lisää »

 • 5.2.2019 Ajankohtainen

  Lentoyhtiö Germania konkurssiin

  Saksalainen lentoyhtiö Germania on mennyt konkurssiin ja lopettanut kaikki lentonsa 4-5. helmikuuta  välisenä yönä. Germania lensi kaksi kertaa viikossa reittilennon Düsseldorfista Kittilään sekä useampia Vianova Reisenin tilauslentosarjoja Kittilään sekä Kuusamoon.   Germanian verkkosivuilla kerrotaan konkurssiin johtaneista talousvaikeuksista. Matkatoimiston kautta matkansa hankkineita kehotetaan olemaan yhteydessä omaan matkatoimistoon korvaavan kuljetuksen järjestämiseksi. Suoraan lentonsa Germanialta hankkineille ei kuitenkaan järjestetä korvaavia kuljetuksia.   ”Tämä on todella ikävä uutinen. Toivottavasti tästä ei seuraa kohtuutonta harmia asiakkaille kohteessa tai yrityksillemme”, kommentoi Business Finlandin Visit Finland –yksikön Saksan markkinoista vastaava Jyrki Oksanen.   Lisätietoja Germanian verkkosivuilta.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description