Ajankohtaista

 • 13.11.2018 Ajankohtainen

  Mera stöd för närståendevårdare

  Vårdar du en närstående person i Österbotten? Snart kan du få stöd av en erfarenhetsmentor. Kulturfonden stöder ett utbildningsprojekt för erfarenhetsmentorer inom närståendevården med 25 000 euro. Allt fler äldre bor kvar hemma och vårdas i vardagen av sina anhöriga, så kallade närståendevårdare. Många närståendevårdare upplever stress, oro, social isolering och brist på information om sin situation. Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi och Folkhälsan vill erbjuda stöd för närståendevårdare och utbildar med hjälp av ett bidrag från Kulturfonden erfarenhetsmentorer inom närståendevården. Samtidigt som man utbildar tidigare närståendevårdare till erfarenhetsmentorer samlar man också den kunskap som redan finns hos närståendevårdarna. Efter utbildningen är mentorerna ett stöd för närståendevårdare i Österbotten. Det treåriga projektet riktar sig till tidigare, nuvarande och framtida närståendevårdare. Till målgruppen hör också aktörer – främst inom tredje sektorn och kommuner – som arbetar med närståendevård i Österbotten. Utbildningen för erfarenhetsmentorerna baserar sig på ett katalanskt koncept Expert Caregiver, som testas, utvärderas och anpassas till österbottniska förhållanden.

  Lue lisää »

 • 12.11.2018 Ajankohtainen

  Vad händer 2019?

  Projekt och initiativ för barn och unga, integration och läsfrämjande verksamheter för beväringar. Här har du tre exempel på satsningar i vår verksamhet under 2019.  Hela vår godkända verksamhetsplan för år 2019 kan du läsa här: Verksamhetsplan 2019 I år har vi skrivit vår verksamhetsplan främst som ett verktyg för alla våra förtroendevalda, anställda, samarbetsparter och alla som är intresserade av Kulturfonden och de prioriteringar vi gör. Du som söker tips för din ansökan hittar alla vår goda råd på webbsidan för Novemberansökan och under Aktuellt.

  Lue lisää »

 • 7.11.2018 Ajankohtainen

  Hallå i den nyländska skärgården

  I november tar vi också emot ansökningar om bidrag från Karl Hjalmar och Karin Helena Winbergs nyländska skärgårdsfond. Ur Winbergs skärgårdsfond kan vi bevilja bidrag för den nyländska kust- och skärgårdsbygdens kulturella och ekonomiska förkovran. Gör din ansökan på ansokan.kulturfonden.fi. Ange i rubriken i din ansökan att du söker bidrag ur Winbergs skärgårdsfond. Om du har frågor om skärgårdsfonden kan du kontakta matts.blomqvist(at)kulturfonden.fi. Matts är Kulturfondens ombudsman i Nyland.

  Lue lisää »

 • 6.11.2018 Ajankohtainen

  Lämna ditt avtryck. På svenska. I Finland.

  Inga språkkunskaper är bortkastade, men ett språk är viktigare än alla andra. Det språket är ditt modersmål. Nu – från och med Svenska dagen 2018 – gör Svenska kulturfonden det möjligt för alla att stödja något som ligger nära hjärtat. På det språk som ligger hjärtat nära.   Svenska kulturfonden har under cirka tio år gett bidrag till skolor, daghem, bibliotek och vårdenheter som vill engagera en konstnär eller kulturarbetare. Kulturpaketen är populära – det finns ett tydligt behov av kulturupplevelser på svenska. – Då kommunerna kämpar med kostnaderna för invånarnas basservice, krymper ofta pengarna och uppmärksamheten som man riktar till kulturfostran. Det är illa – särskilt när det handlar om barn, ungdomar och andra grupper som inte på egen hand kan nå fram till det utbud som finns, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfonden gör det nu lätt att göra en donation för att fler barn, unga och vårdenheters klienter ska få uppleva kultur på svenska, i sin vardag. Idag öppnas kampanjen ”Något att tala med” och webbplatsen donation.kulturfonden.fi. Här kan alla med en – större eller mindre – donation lämna sitt avtryck på svenska i Finland. Kulturfonden har från tidigare ungefär 480 donationer – många över hundra år gamla. – Vi är måna om alla våra donatorer och tacksamma över att de valt att bli välgörare för just utbildning och kultur på svenska. Idag är språkklimatet en aning kärvt på många håll, men vi ser samtidigt att det finns en stor vilja att stödja. Därför gör vi det enkelt för alla – privatpersoner, företag, föreningar och organisationer – att bli välgörare på svenska i Finland, säger Sören Lillkung. På webbplatsen donation.kulturfonden.fi kan Kulturfondens nya donatorer välja ändamålet för sin donation (Kultur i skolan, Kultur i dagis, Kultur på bibban eller Kultur i vården), storleken på bidraget (20, 50, 100, 250, 500 eller 1 000 euro) och till vilken region i Svenskfinland bidraget går. De nya ”snabbdonationerna” fonderas inte utan donationerna går direkt och i sin helhet till utdelning. Donatorn får snabbt se resultat av sitt bidrag och Kulturfonden kan dessutom, om donatorn så vill, tydliggöra vem som möjliggjort kulturupplevelsen. – Vi har ett maskineri som är trimmat för att snabbt, billigt och jämlikt dela ut bidrag. Donationerna som vi nu samlar in riktar vi till sådana bidragsformer som har en snabb och enkel utdelningsprocess. Skolor, daghem, bibliotek och vårdenheter kan ansöka om kulturpaket under hela året, vi behandlar ansökningarna i den takt de kommer in och de som söker får ett snabbt beslut, säger Sören Lillkung. Kampanjmaterialet ”Något att tala med” har utarbetats i samarbete med Hasan & Partners. Webbplatsen publiceras på Svenska dagen den 6 november 2018.   *** Helsingfors den 6 november 2018
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  informatör, teamledare
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817  

  Lue lisää »

 • 6.11.2018 Ajankohtainen

  Hitta rätt blankett för din ansökan

  I november tar vi emot ansökningar från många olika områden. Totalt blir det 4 000 ansökningar på en månad. För att hålla isär ansökningar för olika ändamål har vi fem blanketter att göra ansökan på. Den uppmärksamme har kanske redan hunnit notera att den femte: November – Samfund/verksamhet är ny för i år. Här hittar du en översikt över alla blanketter. Våra ombudsmän guidar dig till rätt blankett. Vad är verksamhet? Varje år beviljar vi verksamhetsbidrag till många olika samfund runt om i Svenskfinland, både stora förbund och små föreningar. Verksamhetsbidrag är bidrag som inte är öronmärkta för något specifikt projekt utan kan användas för att driva verksamheten överlag. Sådana bidrag ger vi främst till olika aktörer inom den tredje sektorn men också till exempel till en del fria teatergrupper. Det är bara samfund kan ansöka om verksamhetsbidrag. Privatpersoner eller arbetsgrupper kan inte söka verksamhetsbidrag. Vi beviljar aldrig bidrag för att driva lagstadgad verksamhet som till exempel grundläggande undervisning eller biblioteksverksamhet.   Vad ska vi göra annorlunda? Från och med år 2018 ska samfund som ansöker om bidrag för återkommande verksamhet göra det på en ny blankett. Precis som tidigare kan samfund också söka projektbidrag för att till exempel ordna ett seminarium eller producera en sommarteater, men vi vill ha de här ansökningarna separat. Samfund kan ansökan om projektbidrag här. Vi tror att det här underlättar både för dig som skriver ansökan och för oss som läser dem.   Hur många ansökningar ska vi göra nu? För klart avgränsade projekt ska du göra egna ansökningar (utöver ansökan om verksamhetsbidrag). Sådana projekt kan vara digitaliseringsprojekt, teaterproduktioner, EU-projekt, studieresor, seminarier eller 100-årshistoriker. Har samfundet inga specialprojekt gör du endast en ansökan om verksamhetsbidrag. Enskilda program under verksamhetsåret är inte specialprojekt. Återkommande evenemang (den årliga julmarknaden eller det årliga sommartorget) eller enskilda program som ett teaterbesök behöver inte ha egna ansökningar. Om föreningen däremot själv producerar teatern är det dock ett specialprojekt och ska ha en egen ansökan. Det går alltid bra att fråga oss om du är tveksam om det handlar om ett projekt eller inte. TIPS! Står det såhär i era tidigare beslutsbesked: ”20 000 för verksamheten och 3 000 för X”? Då ska ni göra separata ansökningar i fortsättningen.   Förbundspaketen då? Ett antal centralorganisationer ansöker om ett så kallat förbundspaket och fördelar sedan bidraget mellan sina medlemsorganisationer. Ansökan om förbundspaket görs här.   Vi är en skola (=samfund), gäller det här oss? Egentligen inte, eftersom skolor inte kan ansöka om bidrag för att driva sin verksamhet. Om skolan däremot vill göra en ansökan om bidrag för ett kulturbesök gör ni ansökan här. OBS! När du gör ansökan: kom ihåg att den organisation som du som sökande representerar avgör inom vilken verksamhetssektor du gör ansökan. Om du gör en ansöker om bidrag för ett teaterbesök ska du välja Utbildning > Barnomsorg, grundskola och andra stadiet och sedan en lämplig kategori.   Varför rör ni till det?! På Kulturfonden utvecklar och förbättrar vi våra processer och ansökningssystem hela tiden. Vi hoppas att blanketten som är anpassad till verksamhetsbidrag underlättar för dig som sökande då vi kan ställa frågor som klart anknyter till en återkommande verksamhet. Separata ansökningar för verksamhet och projekt gör det också enklare att göra upp tydliga budgetar. Också vår kommunikation blir tydligare av separata ansökningar. Vi tycker att det blir redigare om vi i beslutsskedet kan entydigt ge jakande eller nekande besked på fyra olika ansökningar istället för att skriva ”10 000 för verksamheten och 1 500 för seminarium, inte för historik eller årsfest”. Det är viktigt för oss att utomstående enkelt kan se vart våra pengar går. För att göra det lättillgängligt och tydligt publicerar vi alla våra bidrag på här.   Vad ska jag välja i november? November – Arbetsstipendier gäller för dig som gör en ansökan om stipendium för konstnärligt arbete under 1-3 år. Gör ansökan här. November – Privatpersoner och arbetsgrupper gäller för dig som gör en ansökan om t.ex. ett konstprojekt (arbetstid mindre än 12 månader), ett forskningsprojekt eller en arbetsgrupps gemensamma projekt. Gör ansökan här.  November – Doktorandstipendier gäller för dig som arbetar på en doktorsavhandling inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper eller medicin. Gör ansökan här.  November – Samfund/projekt används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller enskilda projekt, t.ex. EU-projekt, digitaliseringsprojekt, resor eller sommarteaterproduktioner. Gör ansökan här.  November – Samfund/verksamhet används av samfund (föreningar, förbund och andra offentligrättsliga aktörer) för ansökningar som gäller samfundets ordinarie verksamhet. I en sådan ansökan kan enskilda program som teaterbesök eller ett årligt evenemang ingå, men stora enskilda projekt ska ha egna ansökningar (se ovan). Gör ansökan här. 

  Lue lisää »

 • 6.11.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden belönar eldsjälar på Svenska dagen

  På Svenska dagen belönar vi personer som gjort insatser för kultur och utbildning på svenska i sin region. År 2018 går priset i Nyland till föreningen Svenska.fi, i Åboland till guiden Airi Forsell och i Österbotten till författaren Anita Wikman. Priserna är på 5 000 euro och de överräcks i samband med Svenska dagen-festligheter i respektive region. Nylands svenska kulturfond: Föreningen Svenska.fi får Svenska dagen-priset i Nyland Föreningen Svenska.fi är för personer som valt att integreras på svenska i Finland. Genom kurser, hobbyverksamhet, resor, kulturevenemang och fester sprider föreningen information om vad integration på svenska betyder i praktiken.  Verksamheten synliggör den svenska stigen då den allmänna diskussionen fortfarande fokuserar på finska som integrationsspråk. Föreningen har bland annat samarbetat med Svenska Teatern kring pjäsen Tillståndet som granskar den finländska invandringspolitiken. Svenska.fi är en viktig kontaktlänk mellan invandrare, myndigheter och organisationer. Föreningen gör en värdefull insats i offentliga debatter och i bevakningen av invandrarnas intressen. Svenska.fi får motta priset på Folktingets mottagning i Helsingfors på eftermiddagen måndagen den 5 november.   Åboland svenska kulturfond: Airi Forssell får Svenska dagen-priset i Åboland Airi Forssell är kvinnan bakom många populära kulturvandringar i Åbo, bland annat på begravningsplatsen. Hon har särskilt lyft fram bortglömda kvinnoöden, men också belyst historiskt och litteraturhistoriskt intressanta personligheter i Åbo. Airi gräver energiskt i arkivmaterial och utför ett värdefullt arbete för hela regionen. Airi brinner för att sprida både folkbildande och fantasikittlande fakta och historier. Hon är en sann eldsjäl med ett unikt engagemang och ett idéflöde som aldrig sinar. Airi Forsell får motta priset på Folktingets Svenska dagen-fest på Åbo Svenska Teater tisdagen den 6 november kl. 19.   Österbottens svenska kulturfond: Författaren Anita Wikman får Svenska-dagen-priset i Österbotten Författaren Anita Wikmans språk och form har sökt sig fram till litterära nyvinningar, till en sanningslyrik, hård i sin exakta beskrivning av tillvarons materiella villkor. Hon benämner och skapar nya världar för de litterärt osynliga – arbetarna, kassörskorna, jordbrukarna och sjukskötarna. Anitas poesi går, ständigt aktuell, över årtionden som en föregångare i att beskriva flickors och kvinnors erfarenheter. Anita Wikman får motta priset i Nykarleby stadsbibliotek på Svenska dagen den 6 november kl. 12.   *** Svenska kulturfonden
  Helsingfors fredagen den 2 november 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  informatör, teamledare
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.f
  040 595 0817    

  Lue lisää »

 • 31.10.2018 Ajankohtainen

  Labbet anställer sin första residensdramatiker

  Föreningen Labbet inleder sitt första residensprogram. Pilotprojektet, som förverkligas med bidrag av Svenska kulturfonden, ger en dramatiker möjlighet att fördjupa sig i sitt författarskap under ett års tid. Labbet söker nu en yrkesverksam dramatiker eller dramaturg som är verksam på svenska och bosatt i Finland. Ansökningstiden är i oktober 2018 och residensdramatikern väljs i november. – Vår residensdramatiker får möjlighet att utveckla sin yrkeskunskap, utforska sitt eget skrivande och utmana sig själv i konstnärlig mening, säger Linnea Stara, som är verksamhetsledare för Labbet tillsammans med Christoffer Mellgren. Residensdramatikern får såväl ekonomiskt som dramaturgiskt stöd under ett års tid. Sammanlagt ger Kulturfonden ett bidrag på 30 000 euro till residensprogrammet. Labbet är en ideell förening på det finlandssvenska teaterfältet. Föreningens syfte är att främja ny dramatik och nyskapande gestaltning inom finlandssvensk teater. Labbets mål att vara ett språkrör för ny svenskspråkig dramatik inom det finlandssvenska teaterfältet. På många håll i Europa och USA erbjuder liknande föreningar ofta residensplatser för utvalda dramatiker. – Kulturfonden har tidigare gjort strategiska satsningar på den finlandssvenska teatern. I många sammanhang har man efterlyst satsningar på att bearbeta texterna. En residensdramatiker har möjlighet att helhjärtat satsa på sitt skrivande. Goda texter gagnar hela teaterfältet och Kulturfonden vill gärna bidra till att utveckla dramatiken, säger Annika Pråhl, kulturombudsman på Svenska kulturfonden. Noggrannare kriterier för residensdramatikern finns här.  *** Helsingfors den 30 oktober 2018 Pressmeddelande Noggrannare information  Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 31.10.2018 Ajankohtainen

  Ombudsmännens tips till sökande

  I november får vi ungefär 4 000 ansökningar om bidrag för olika projekt på svenska i Finland. Ska du göra en ansökan? Här kan du läsa ombudsmännens tips till dig som gör en ansökan till Kulturfonden. Är Kulturfonden rätt finansiär för ditt projekt? Vårt uppdrag är att stödja det svenska i Finland. Det här gör vi genom bidrag till konst, kultur, utbildning, forskning och allmänfinlandssvensk verksamhet inom till exempel olika förbund och medborgarorganisationer. Förutom vår allmänna fond har vi en del specialfonder som kan rikta sig till exempel till en specifik region. Det svenska språket i Finland står ändå alltid i fokus. Vi kan tyvärr inte finansiera projekt som inte gäller konst, kultur, utbildning, forskning eller allmänfinlandssvensk verksamhet eller som inte passar in i någon av våra specialfonder.   Beskriver din ansökan tillräckligt tydligt vad du gör? Din ansökan läses av många människor, både tjänstemän och förtroendevalda på Kulturfonden och av sakkunniga vi anlitar. Som mest kan det vara 30-40 personer som har läst just din ansökan! Alla som läser din ansökan känner inte till dig som konstnär eller forskare eller vad din organisation har för verksamhet. Tänk därför på att presentera vem du är och speciellt vad du gör. Tänk också på de andra viktiga frågorna: VEM, VARFÖR, HUR, NÄR? Långt är inte alltid bäst. Din ansökan behöver inte nödvändigtvis vara lång eller mångordig, men den ska alltid vara tydlig och innehålla all nödvändig information.   Våga be om hjälp! Du behöver inte vara stjärnskribent för att kunna göra en bra ansökan, men om du känner dig osäker på ditt språk är det alltid bra att be någon läsa igenom ansökan innan du skickar in den. Då brukar man samtidigt märka om du beskrivit projektet på ett sätt som gör att en utomstående lätt förstår vad du vill göra. Kulturfondens tjänstemän läser inte igenom ansökningar på förhand, men vi ordnar varje år informationsträffar och ansökningskliniker inför november. Då har du möjlighet att ställa frågor direkt till våra ombudsmän. Håll utkik efter annonser i lokalpressen och på nätet. Du kan förstås också ringa eller mejla oss. Vi träffar också gärna sökande som vill diskutera möjligheterna till finansiering. Våra ansökningsblanketter finns bara på svenska. Vi läser också ansökningar som skrivs på finska eller engelska, men överväg gärna att be någon översätta din ansökan.   Koll på siffrorna – är din budget i balans? Din budget måste vara i balans. Det betyder att de totala inkomsterna och utgifterna måste vara samma summa. Varje år får vi ansökningar där inkomsterna beräknas vara till exempel 10 000 euro men utgifterna 15 000 euro. Det här ger tyvärr ingen bra bild av ditt projekt. Var noggrann när du gör upp din budget! Ange alltid projektets hela budget även om du bara ansöker om finansiering för en mindre del från Kulturfonden. Skriv inte bara ut de inkomster och utgifter du tänkt använda bidraget från Kulturfonden till, utan alla kostnader och intäkter som projektet har. Ibland passar inte vår budgetmall just ditt projekt. Visste du att du alltid kan ladda upp bilagor till ansökan, till exempel en mer detaljerad budget du gjort i Excel? Då blir det enklare både för dig och för oss som läser ansökan.   Har du ansökt om rätt summa? Det må låta grundläggande, men varje år ser vi ansökningar där det sökta beloppet till exempel är 3 000 euro, men i budgeten anges däremot 6 000 euro som bidrag från Kulturfonden. Då blir det onödigt rörigt! Har du i ett tidigare skede fått bidrag av Kulturfonden för samma projekt ? Ange det under ”Tidigare stipendier”, inte i budgeten för den aktuella ansökan.   Har du andra finansiärer för ditt projekt? Vi vill inte vara ensam finansiär för projekt, tvärtom delar vi gärna på den äran. Andra viktiga finansiärer är övriga fonder och stiftelser, kommuner, staten (ministerier och andra myndigheter), EU och nordisk finansiering. Ange alltid både sådana bidrag du redan har säkrat från annat håll och sådana du ansökt om men ännu inte fått svar från. Om du under den tid din ansökan behandlas hos Kulturfonden får besked från någon av de andra finansiärerna går det alltid bra att meddela oss det också efter att du skickat in ansökan.   Arbetsgrupp eller samfund – gör du ansökan som rätt sökandetyp? Representerar du bara dig själv med din ansökan är det enkelt att göra ansökan i ditt eget namn som privatperson. När ni är flera inblandade kan du däremot välja mellan att göra ansökan som arbetsgrupp eller samfund. Ett samfund kan vara en registrerad förening, stiftelse eller offentligrättslig aktör som en kommun eller samkommun. Även olika bolagsformer godkänns, men observera att skattereglerna för mottagandet av stipendier är andra för företag än för allmännyttiga samfund. När ansökan görs som samfund är det samfundet som juridisk person som anhåller om utbetalning av bidrag och redovisar för hur pengarna använts. En arbetsgrupp är däremot en informell grupp som samlats kring ett specifikt projekt, ofta ett pilotprojekt innan man slår till och grundar en förening. I en gruppansökan kopplas flera personer till ansökan, men bara den som står som kontaktperson är juridiskt ansvarig för bidraget, hur det fördelas inom gruppen och att redovisningen görs inom utsatt tid. Om ni gör ansökan som en arbetsgrupp ska alla gruppmedlemmars personuppgifter framgå ur ansökan. Om det sker förändringar i gruppens sammansättning måste ni meddela Kulturfonden om det. En arbetsgrupps användarkonto kan endast användas en gång. Det betyder att ni måste skapa ett nytt användarkonto om ni vill göra en ny ansökan senare. Om samma arbetsgrupp har återkommande verksamhet rekommenderas därför att medlemmarna bildar en förening och istället gör ansökan som samfund. Om en arbetsgrupp samarbetar med något samfund lönar det sig att göra ansökan i samfundets namn. Då kan ni också använda samma användarkonto flera gånger.  

  Lue lisää »

 • 31.10.2018 Ajankohtainen

  Träffa oss i Åboland och på Åland

  Vill du träffa vår ombudsman i Åboland Åsa Rosenberg och andra finansiärer för att få råd och tips för din projektansökan? Vi ordnar vi sju träffar i Åboland i november.   I november tar Svenska kulturfonden emot ansökningar från privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Har du frågor om hur du ansöker om bidrag? Kom och träffa oss för att få svar på dina frågor. Vi ordnar sex informationstillfällen i Åboland och ett på Åland. Du får inspiration och information om hur du formulerar din ansökan på bästa sätt. Infokvällarna ordnar vi i samarbete med antal andra finansiärer. Till infokvällarna 8.11, 14.11 och 15.11 behöver du inte anmäla dig. För individuell rådgivning (20 min/sökande) i Kimito 5.11, Mariehamn 9.11, Pargas 12.11 och Åbo 13.11 ska du boka tid via mejladresserna nedan.   Träffa oss i: Kimito måndag 5.11 kl. 14-17 på Luckan Kimito/Villa Lande Individuell rådgivning. Boka tid via kimitoon(at)luckan.fi Pargas torsdag 8.11 kl. 15-17 i Pargas stadshus
  I samarbete med Leaderföreningen I samma båt. Ingen förhandsanmälan behövs. Läs mer här. Mariehamn fredag 9.11 kl. 10.30-19.00 på NIPÅ Boka tid på förhand via webben eller ring 018 25 243.
  Läs mer på NIPÅ:s webbplats. Pargas måndag 12.11 kl. 12-16 på Strandvägen 24 Individuell rådgivning, boka tid på förhand via asa.rosenberg(at)kulturfonden.fi Åbo tisdag 13.11 kl. 13-17 på Åbo Luckan Individuell rådgivning, boka tid på förhand via abo(at)luckan.fi eller ring 02 233 1986. Åbo onsdag 14.11 kl. 17-19 i SFV:s möteslokal på Tavastgatan 30 D 33-34 Infokväll tillsammans med Svenska folkskolans vänner. Ingen förhandsanmälan behövs. Läs mera om infokvällen här. Kimito torsdag 15.11 kl. 15-17  på Luckan Kimito/Villa Lande Infokväll tillsammans med Leaderföreningen I samma båt. Ingen förhandsanmälan behövs. Läs mer här. Läs mera om våra stipendier och bidrag och gör din ansökan till Kulturfonden på vår webbplats – Stipendier & bidrag.

  Lue lisää »

 • 29.10.2018 Ajankohtainen

  Skriver du essäer?

  Nu ordnar vi den sjunde Hans Ruin-essätävlingen. Tävlingen pågår till den 18 mars 2019 och är öppen för alla som skriver på svenska. I Hans Ruin-tävlingen efterlyser vi goda essäer. En god essä är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken. Delta i tävlingen genom att lämna in en tidigare opublicerad essä på svenska. Essän kan omfatta 3-10 sidor, max 22 000 tecken (inklusive blanksteg). En jury bedömer bidragen och vinnarna offentliggörs i juni 2019. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift som skribenten önskar. I Hans Ruin-tävlingen år 2016 gick första pris till Petter Lindblad Ehnborg från Stockholm för essän De små minnenas mästare och mitt hjärtas förlorade slag. Sammanlagt lämnades 246 bidrag in i den senaste tävlingen. Bland de prisbelönta essäerna och hedersomnämnandena fanns essäer från både Sverige och Finland. Tävlingen instiftades år 2003 för att uppmärksamma författaren och filosofens Hans Ruins (1891-1980) essäistik. Svenska kulturfonden ordnar tävlingen vart tredje år i samarbete med de finlandssvenska kulturtidskrifterna Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Horisont, Ikaros, Ny Tid och Nya Argus. Mer information om tävlingen finns på www.kulturfonden.fi/hansruin.  *** Helsingfors den 29 oktober 2018
  Pressmeddelande Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 26.10.2018 Ajankohtainen

  Argh? 2018 – kroppsideal, prestationsångest och miljöfrågor

  Erica Neuman från Topeliusgymnasiet i Nykarleby vann årets ”Argh? – en kolumntävling för dig som har något på hjärtat”. Heidi Rönnblad från Ekenäs gymnasium fick andra pris och Kajsa Österback från Korsholms gymnasium fick tredje pris.   Att skriva en kolumn där både rytm och tematik hänger ihop är svårt. Också språkligt kräver en kolumn mycket av skribenten. Erica, Heidi och Kajsa har lyckats bemästra kolumnens utmanande format. – Att få pris i tävlingen är en erkänsla för det egna skrivandet, en signal om att skrivandet är på väg någonstans. Den här typen av bekräftelse kan vara avgörande för en ung människa, betydligt större än att skriva egen blogg eller annars publicera innehåll på sociala medier, säger tävlingens projektledare Annette Kronholm-Cederberg, ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland. I årets tävling deltog över hundra skribenter, långt fler än tidigare. Tävlingsjuryn konstaterar i sitt utlåtande att många olika frågor engagerar unga. Förutom unga kvinnors kroppsuppfattning och prestationsångest, behandlade många skribenter också lässvårigheter, plastproblemet i världen och trosfrågor. Pristagarna belönades på Helsingfors bokmässa, fredagen den 26 oktober 2018 kl. 11.00 på scenen Blåbärslandet.   Pristagarna i årets Argh?   Första pris, en resa för två personer till en valbar nordisk stad: Att jämföra blommor med månsken Erica Neuman, Topeliusgymnasiet i Nykarleby Med ett rikt, vackert och personligt språk tar sig skribenten an ett svårt tema; omöjliga kroppsideal. Texten är berörande, känslig och rytmiskt välskriven. Den blottar både stilistiskt och tematiskt det sköra i att vara ung och får också läsaren att känna klumpen i halsen då barnet upplever att det inte duger som det är. Här kan du läsa Ericas prisbelönta kolumn.   Andra pris, en läsplatta och ett presentkort på e-böcker: Slår din pappa inte dig? Heidi Rönnblad, Ekenäs gymnasium Texten är ett sällsynt inlägg i en debatt, som egentligen inte existerar: Våld mot barn. Skribenten lyckas via personliga erfarenheter och en återhållsam distans till sina upplevelser lyfta ett svårt tema till en allmän nivå. Därför berör texten också läsaren på ett sällsamt sätt. Juryn uttrycker sin tacksamhet över att ha fått ta del av detta bidrag.   Tredje pris, en läsplatta och ett presentkort på e-böcker: En tyst minut i världen Kajsa Österback, Korsholms gymnasium Skribenten tar avstamp i händelserna på Åbo torg för ett drygt år sedan. Hen berättar om den oro och det obehag man har i kroppen efter ett terrordåd trots att man inte varit på ort och ställe. Texten är en ung persons kraftiga ställningstagande mot våld och terrorism. Juryn uppskattar flytet i texten, samt att den var skriven med känsla.     Om kolumntävlingen Argh? Svenska modersmålslärarföreningen i Finland arrangerar kolumntävlingen Argh? med bidrag från Svenska kulturfonden. I år ordnades tävlingen för sjunde gången. Tävlingen var öppen för alla studerande i svenskspråkiga gymnasier i Finland och motsvarande åldersgrupp inom yrkesutbildningen kunde delta. Uppdraget var att skriva en kolumn på högst 3 000 tecken. Ämnet fick skribenterna välja fritt. Juryns medlemmar var år 2018: Jeanette Björkqvist, journalist Johanna Holmström, författare Petter Wallenius, lektor i historia och samhällskunskap   *** Helsingfors den 26 oktober 2018
  Pressmeddelande Närmare information: Martina Landén-Westerholm
  informatör, teamledare
  martina.landen-westerholm(at) kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 25.10.2018 Ajankohtainen

  Kom ihåg att redovisa dina bidrag

  Har du tidigare fått ett bidrag från Kulturfonden, men glömt att skicka in din redovisning? En försenad redovisning hindrar inte att du lämnar in en ny ansökan i november. Däremot kan vi inte betala ut ett nytt bidrag innan du har skött alla dina gamla redovisningar. Är du osäker på om du glömt någon redovisning? Kontakta din ombudsman – våra kontaktuppgifter hittar du här.      

  Lue lisää »

 • 25.10.2018 Ajankohtainen

  Träffa oss i Nyland

  Vill du träffa vår ombudsman i Nyland Matts Blomqvist och andra finansiärer för att få råd och tips för din projektansökan? I november ordnar vi sju träffar i Nyland.  I november tar Svenska kulturfonden emot ansökningar från privatpersoner, arbetsgrupper och samfund. Innan du ansöker kan du träffa oss och våra samarbetspartners. Vi ordnar sex infokvällar och en projektklinik i Nyland där du får inspiration och information om finansiering för föreningar, kultur- och konstutövare och anställda inom utbildning och vid bibliotek. Infokvällarna ordnar vi i samarbete med antal andra finansiärer. Du behöver inte anmäla dig till träffarna. Till projektkliniken i Karis ska du boka en tid. Vi bjuder på något att äta och dricka under kvällen. Borgå tisdag 30.10 kl. 18-20 på Kulturhuset Grand Kulturfonden, vd Sören Lillkung och ombudsman Matts Blomqvist Svenska folkskolans vänner, koordinator Viveka Åberg och rektor för SFV:s studiecentral Sixten Sandström SILMU, verksamhetsledare Gina Forsström (Leader-finansiering) Centret för konstfrämjande (Taike), specialsakkunnig Kirsi Väkiparta Luckan info om FYRK, Karl Norrbom Lovisa onsdag 31.10 kl. 17-19 i Lovisa gymnasium Kulturfonden, vd Sören Lillkung, utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström och ombudsman Matts Blomqvist SILMU, verksamhetsledare Gina Forsström (Leader-finansiering) Sibbo torsdag 1.11 kl. 18-20 i Söderkulla bibliotek Kulturfonden, ombudsman Matts Blomqvist SILMU, verksamhetsledare Gina Forsström Sibbo Sparbanksstiftelse, ombudsman Monika Tillander Ekenäs måndag 5.11 kl. 18-20 i Ekenäs bibliotek, mötesrum Svalan Kulturfonden, ombudsman Matts Blomqvist Aktiastiftelsen i Ekenäs, Peter Heinström Pomoväst, Gunilla Wasström Svenska folkskolans vänner, Viveka Åberg och Sixten Sandström Karis onsdag 7.11 kl. 10-16 på Luckan Raseborg OBS! 20 minuter/sökande, meddela på förhand vilken eller vilka finansiär du vill träffa. Boka mötestid på förhand via: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea = 'raseborg' + '@'; addy141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea = addy141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea + 'luckan' + '.' + 'fi'; var addy_text141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea = 'raseborg[at]luckan.fi. ';document.getElementById('cloak141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea').innerHTML += ''+addy_text141e7aeaa6e1ec6b983ea946c73470ea+''; Kulturfonden, ombudsman Matts Blomqvist Pomoväst, Gunilla Wasström Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, Lasse Tallqvist Ingå torsdag 8.11 kl. 18-20 i Ingå bibliotek Kulturfonden, ombudsman Matts Blomqvist Pomoväst, Gunilla Wasström Sparbanksstiftelsen i Ingå, Monica Baarman-Henriksson Helsingfors måndag 12.11 kl. 16-18 på Luckan Luckan info om FYRK, Karl Norrbom Kulturfonden, ombudsman Matts Blomqvist Svenska folkskolans vänner, Sixten Sandström Centret för konstfrämjande (Taike), Kirsi Väkiparta Läs mera om våra stipendier och bidrag och gör din ansökan till Kulturfonden på vår webbplats – Stipendier & bidrag.

  Lue lisää »

 • 24.10.2018 Ajankohtainen

  Är du vår nya ombudsman?

  Vi söker nu en ombudsman med inriktning på utbildning och forskning till vårt kansli i Helsingfors. Dina viktigaste uppgifter är att: bereda och utvärdera ansökningar självständigt ansvara för projekt tillsammans med kollegerna ta initiativ till nya projekt och samarbeten ge råd till sökande och hålla kontakt med våra bidragsmottagare samarbeta med centrala aktörer inom hela det nationella utbildningsfältet Vi söker dig som har: lämplig högre högskolexamen, gärna i pedagogik erfarenhet av projekthantering god sakkunskap om utbildningsfrågor kännedom om utbildningsfältets struktur, förvaltning, finansiering och lagstiftning ett brett nätverk inom utbildningsområdet utmärkt förmåga att samarbeta och kommunicera goda språkkunskaper i svenska, finska och engelska och god stilistisk förmåga Skicka ansökan, CV och löneanspråk senast den 12 november 2018 till mail(at)ullalovholm.fi. På frågor svarar vår utbildningsombudsman och teamledare Berndt-Johan Lindström, tfn 040 838 1358, berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi.   Svenska kulturfonden stöder den svenskspråkiga utbildningen och kulturen, det svenska språket och verksamhet på svenska i Finland.
     

  Lue lisää »

 • 18.10.2018 Ajankohtainen

  Målet är noll diskriminering i idrotten

  Finlands Svenska Idrott FSI vill att idrottsledare och tränare ska bli mera medvetna om normer och likabehandling. Svenska kulturfonden har beviljat 85 000 euro till FSI som i november startar ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med Föreningen Luckan. – Vi ville satsa på ett projekt som hjälper oss inom idrotten att ta upp svåra frågor som till exempel sexuella trakasserier och flickors självkänsla. Idag upplever många flickor trakasserier, stress och oro. Det här framkommer bland annat i undersökningen Ungdomsbarometern från år 2018. Tyvärr ligger vårt projekt i tiden, säger Christel Björkstrand, generalsekreterare på FSI.   Fler invandrarflickor Huvudman för projektet är Luckan som bland annat utvecklar utbildningsmoduler som hjälper idrottsstuderande och idrottsledare att förebygga diskriminering. – Vi tar också in den svenska metoden Tjejzonen som bygger på att en ”storasyster” ger kamratstöd till bland annat idrottande invandrarflickor. Tjejzonen är en riksorganisation i Sverige som stöder flickor, säger Jessica Lerche, tf utbildningschef på Luckan. Ett långsiktigt mål för projektet är också att öka antalet kvinnliga idrottsledare och idrottande flickor med invandrarbakgrund. – Idrott är ett ypperligt sätt att mötas över kultur- och språkgränserna, säger Björkstrand.   Banbrytande samarbete Via projektet ska FSI och Luckan öka samarbetet mellan ungdomsarbetare, utbildningsenheter och idrottsrörelsen. – Vi driver också projektet tillsammans med Folkhälsan utbildning och Vörå idrottsgymnasium. De jobbar med idrottande ungdomar, tränare och ledare och tillsammans vill vi påverka attityder och handlingsmönster inom idrotten i Svenskfinland, säger Björkstrand Det tvååriga projektet är en föregångare inom samarbete mellan idrottsrörelsen, ungdomsarbetet och utbildningssektorn. Projektet finansieras också via NTM-centralen i Norra Österbotten.   *** Helsingfors den 17 oktober 2018
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description