Ajankohtaista

 • 25.5.2018 Ajankohtainen

  Utbetalning av bidrag under sommaren

  Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra beviljade bidrag. Mellan den 21 juni och den 10 augusti har vi endast tre utbetalningsdagar. Sänd din anhållan senast den 15 juni 2018, om du vill att vi betalar ut bidrag under sommarperioden. Mellan den 21 juni och den 15 augusti är våra utbetalningsdagar: den 28 juni 2018 den 12 juli 2018 den 9 augusti 2018 De här utbetalningsdagarna gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidrag finns noggrannare instruktioner. Om du inte har anhållit om utbetalning under vår sommarpaus senast den 15 juni, är du tvungen att vänta på utbetalningen till mitten av augusti. Ha en riktigt skön sommar!

  Lue lisää »

 • 23.5.2018 Ajankohtainen

  Kun saarnaaminen ei auta – Yksinkertaisia tapoja kehittää matkailua kestävään suuntaan

  Pienin askelin kohti kestävämpää matkailuaKirjoittanut Henna Konu*
  Olemme viime viikkoina lukeneet huolestuttavia uutisia matkailun aiheuttamista päästöistä ja vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Vaikutukset on osoitettu huomattavasti suuremmiksi kuin aiemmin on luultu, mutta matkailun ennustetaan kuitenkin kasvavan myös jatkossa kiihtyvällä nopeudella. Vaikutukset matkakohteisiin ovat myös suuria ja esimerkiksi Alppien alueella keskustelu kävi vilkkaana ilmaston lämpenemisen tuomien vaikutusten ympärillä. Miten matkailun aiheuttamia päästöjä voitaisiin siis vähentää?

  Vastuu asiasta pitäisi käytännössä olla kolmella eri taholla: yrityksillä, poliittisilla päättäjillä sekä kuluttajilla eli meillä matkailijoilla. Käytännössä päästöjen pitäminen aisoissa ja ilmastosopimuksen rajoissa pysymiseen vaadittaisiin siis sitä, että ihmiset matkustaisivat viisi prosenttia vähemmän kuin tällä hetkellä. Tämä ei tosin näytä kovin realistiselta, kuten ei myöskään se, että poliittisella taholla määrättäisiin uusia ja huomattavasti korkeampia veroja, jotka olisivat sidoksissa hiilidioksidipäästöihin. Melko epätodennäköistä on myöskin se, että lentoyhtiöt aktiivisesti osallistuisivat kampanjointiin matkailun vähentämiseksi. Kenen siis tulisi ottaa vastuu matkailun kestävyydestä ja miten päästöjä voidaan konkreettisesti vähentää?
  Matkailijoiden kestävät arvot näkyvät harvoin matkustuskäyttäytymisessäYllä mainitut kestävän matkailun teemat olivat vahvasti myös esillä Tourism Naturally -konferenssissa Itävallan Kaprunissa. Konferenssin toinen pääpuhujista, professori Sara Dolnicar, nosti esille edellä mainittuja haasteita ja totesi myös, että lyhyellä aikavälillä suurin osa muutoksista tulisi saada aikaan matkailijoiden käyttäytymistä muuttamalla. Ongelmana kuitenkin on se, että ihmiset eivät oikeasti käyttäydy matkailijoina kestävällä tavalla, vaikka he omaisivat vahvat kestävyyteen liittyvät arvot. Asioita pidetään tärkeinä, mutta helppous, halpuus ja hauskanpito menevät aina edelle – onhan matkailu elämysten hakemista. Tämä havaittiin esimerkiksi tutkimuksessa, jossa selvitettiin ympäristöjärjestöissä mukana olevien ihmisten matkustuskäyttäytymistä. Eli vaikka ihmisillä on tietämystä matkailun tuomista haitoista, jotka ovat ristiriidoissa ihmisten arvojen kanssa, se ei ole tarpeeksi vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen matkailijoina. Matkailututkimuksessa tämä on nostanut esille myös haasteita, sillä perinteiset käyttäytymistä selittävät teoriat eivät oikeasti selitä matkailijoiden käyttäytymistä.
  Kestävyyden saarnaamisesta hienovaraiseen suuntaamiseen kohti vaikuttavia tekojaJos järkipuhe ja matkailijoiden tietämys eivät riitä saamaan aikaan muutosta käyttäytymisessä, niin mikä tekee?
  Koska on huomattu, että saarnaaminen ei auta asiaa, Dolnicar nosti esille, että matkailijoihin voisi sen sijasta koettaa vaikuttaa kahdella tavalla: ”tönäisemällä hienovaraisesti oikeaan suuntaan” (nudging) tai korostamalla matkailijoiden saamaa hyötyä ja hauskuutta. Hän antoi esimerkkejä useammasta eri tapauksesta, jossa matkailijoiden käyttäytymiseen pyrittiin vaikuttamaan ilman kestävyydestä ”paasaamista”. Yhtenä esimerkkinä oli ruokajätteen vähentäminen hotelleissa:
  Hotellilla on huomattu, että ruokajätettä buffet-tyyppisestä ruokailusta tulee todella paljon. Ruokajäte aiheuttaa huomattavia päästöjä (metaanipäästöt). Kokeilun tavoitteena oli saada matkailijat ottamaan vähemmän ruokaa, jotta ruokahävikki olisi myös pienempi. Matkailijoista kuitenkin moni koki, että ruuan hakeminen useamman kerran oli jotain, mitä piti hävetä. Ravintolassa päädyttiin testaamaan sitä, että lautaskokoa pienennettiin jonkin verran ja buffettiin laitettiin kyltti, jossa toivotettiin asiakkaille hyvää ruokailua ja sanottiin heidän olevan tervetulleita hakemaan ruokaa niin usein kuin he haluavat. Tällä tavalla ruuan hakeminen buffetista useamman kerran tehtiin sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi, mikä osaltaan vaikutti asiakkaiden asenteisiin siitä, ettei ruokaa tarvitse hamstrata lautaselle kerrallaan järjettömiä määriä. Kokeilu vaikutti siihen, että hotellin ravintolan ruokajätteen määrä väheni huomattavasti (pienentämällä lautasen halkaisijaa sentillä ruokajätteen määrä pieneni seitsemän prosenttia.
  Pienistä puroista kertyy isoja meriä, myös kestävyydessä
  Pieniä asioita, joilla voi edistää matkailun kestävyyttäMatkailijoiden käyttäytymiseen pystytään siis vaikuttamaan pienillä asioilla, mutta näillä asioilla on suuri merkitys loppujen lopuksi laajemmassa mittakaavassa. Monille matkailijoille matkailu ei ole normaalia elämää ja näin ollen matkalla käyttäydytään ja kulutetaan usein eri tavalla kuin normaalissa arjessa. Matkailijat eivät kuitenkaan halua, että heille saarnataan lomansa aikana. Suurempi vaikutus käyttäytymisen muuttamiseen on suunnata toimenpiteet sosiaalisiin normeihin. Hienovaraisella käyttäytymisen ohjaamisella voidaan saada aikaan suuriakin muutoksia ja vaikutuksia. Keinoja voivat olla mm. infrastruktuurin muutokset (esim. lautaskoon pienentäminen), vaihtoehtojen muuttaminen (esim. paperiservetin käyttö puuvillaisen sijaan) tai mielihyvän lisääminen (esim. juomakupongin tarjoaminen asiakkaille, jotka ovat valmiita jättämään yhden huoneen siivouskerran väliin).Kaiken kaikkiaan, muutoksen on lähdettävä jostain. Loppujen lopuksi pienillä muutoksilla voi olla iso merkitys. Tämän tiedon jälkeen päädyin myös itse valitsemaan noutopöydässä pienemmän lautasen ruokaa hakiessani.

  Kuvat: Henna Konu.Lähteet: Lenzen, M., Sun, Y.-Y., Faturay, F., Ting, Y.-P., Geschke, A. & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tourism, Nature Climate Change, doi:10.1038/s41558-018-0141-x-
  Kallbekken, S. & Sælen, H. (2013). ‘Nudging’ hotel guests to reduce food waste as a win–win environmental measure, Economics Letters, 119(3), 325-327.
  *Henna Konu on yliopistotutkija Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella. Henna on erikoistunut luonto- ja hyvinvointimatkailuun sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Hän toimii myös opettajana Tourism Marketing and Management -maisteriohjelmassa www.uef.fi/tmm henna.konu[at]uef.fi.

  Lue lisää »

 • 23.5.2018 Ajankohtainen

  En akt för flera stämmor

  Vad gör du onsdagen den 6 juni kl. 18? Vill du vara med då vi möter sommaren tillsammans med Kulturfondens samarbetspartners? Nu lottar vi ut biljetter till föreställningen ”En akt för flera stämmor” i Nationaloperans Almisal. Delta i vårt lotteri på Kulturfondens Facebook-sida genom att under inlägget tagga de vänner du vill se föreställningen med. Vi lottar vinnarna måndagen den 28 maj kl. 12. Vinnarna får två biljetter till föreställningen med svenska artistduon Lise & Gertrud, artisten Emma Klingenberg och cellisten Daniel Schultz med flera. I samband med ”En akt för flera stämmor” passar vi också på att tacka vår direktör Leif Jakobsson för hans sex år på fonden och hälsa vd Sören Lillkung välkommen.   Foto: Laura Mendelin

  Lue lisää »

 • 22.5.2018 Ajankohtainen

  Kulturfondens årsbok 2017-2018

  Nu kan du ladda ned eller beställa ett pappersexemplar av Kulturfondens årsbok 2017-2018. Ladda ned årsboken här eller beställ ett pappersexemplar genom att mejla information(at)kulturfonden.fi. Missa inte heller vår video ”38 miljoner känslor”. I videon bjuder vi på ett urval känslor och snabbfakta från Kulturfondens år 2017.    

  Lue lisää »

 • 22.5.2018 Ajankohtainen

  Fem personer fick lärlingsstipendium

  Svenska kulturfonden har beviljat fem lärlingsstipendier på sammanlagt drygt 62 000 euro. Stipendierna går till en finsnickare, en musiker, en guldsmed, en fotograf och en kläddesigner. Totalt ansökte 14 personer om ett lärlingsstipendium. De som fick ett bidrag är: Eeva Björkbacka, finsnickare, Karleby, 15 000 € Felix Holmberg, musiker, Helsingfors, 15 000 € Jonna Westerlund, guldsmed, Dalsbruk, 15 000 € Elli Nora Sayyad, fotograf, Åbo, 12 500 € Ella Boucht, kläddesigner, Helsingfors, 5 000 € Kulturfondens lärlingsstipendier kan sökas två gånger per år. Ansökningstiderna är 12.3-12.4 och 12.9-12.10. Stipendierna är för konstnärer och hantverkare som nyligen avslutat sin utbildning och vill förkovra sig i sin konstgren under ledning av en etablerad konstnär eller hantverkare. Stipendium beviljas för högst tolv månader och på maximalt 15 000 euro.   Närmare information och förfrågningar: Annika Pråhl (kommentarer)
  kulturombudsman
  annika.prahl(at)kulturfonden.fi
  050 566 6474 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Sofia Strömgård
  praktikant
  sofia.stromgard(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 16.5.2018 Ajankohtainen

  38 miljoner känslor – Kulturfonden år 2017

  I vår video ”38 miljoner känslor” bjuder vi på ett urval känslor och snabbfakta från Kulturfondens år 2017. Svenska kulturfonden delade ut nästan 38 miljoner euro under år 2017. Bidragen gick till 4 000 aktörer, men upplevelserna och känslorna berörde många fler. I vår video ”38 miljoner känslor” bjuder vi på ett urval känslor och snabbfakta från Kulturfondens år 2017. Se hela filmen här. En kortversion av videon finns på Facebook och Instagram. Du kan också beställa ett exemplar av vår årsbok via www.kulturfonden.fi.  

  Lue lisää »

 • 15.5.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden delar ut nio pris

  Bildkonstnären Susanne Gottberg får Kulturfondens stora kulturpris år 2018. Gottberg och åtta andra pristagare uppmärksammas under fondens vårfester i Helsingfors den 15 maj, i Åbo den 16 maj eller i Vasa den 17 maj.   Susanne Gottberg Stora kulturpriset 30 000 euro Bildkonstnären Susanne Gottberg har en imponerande karriär. Hon har gått från att, i form av miljöer i näromgivningen, skildra det existentiella till att spegla världen i alldagliga objekt. Det vanliga dricksglaset blir med Gottbergs pensel en metaforisk bägare som fylls av åskådarens blick och tolkning i en dialog mellan det visuella och det uttalade. I sina verk fångar hon ögonblick och låter objekten vara subjekt. Susanne Gottberg utexaminerades från Bildkonstakademin år 1989 och hon var Årets unga konstnär år 1994. Idag är hon en av Finlands mest etablerade samtidskonstnärer och finns representerad i de främsta konstmuseerna i Finland och i många samlingar utomlands. Som lärare på Bildkonstakademin har Susanne under många år inspirerat och delat med sig av sitt kunnande. Susanne tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj kl. 18.   Teater Taimine Svenska kulturfondens pris 15 000 euro Teater Taimine har under 16 år turnerat i daghem och skolor i hela Finland. Med nyskriven finlandssvensk dramatik, ett direkt tilltal och lyhördhet för barns och ungas verklighet står Teater Taimine på de ungas sida i en komplicerad värld. Teater Taimine översätter finlandssvenska pjäser till finska och sätter upp tvåspråkiga föreställningar. Taimine är en viktig brobyggare mellan det svenska och finska i Finland. Teater Taimines representanter tar emot priset i Helsingfors den 15 maj kl. 18. Foto: Tage Rönnqvist Konstverkstaden Malakta Svenska kulturfondens pris 15 000 euro Det gamla mejeriet i Malax är en kreativ oas där kultur, konst och idéer får flöda fritt. I de årliga kreativa labben inom dansfilm, ljud och foto får deltagarna impulser från hela världen och möter det dynamiska konstnärssamhälle som uppstått kring konstverkstaden. Som tvärkonstnärlig mötesplats och internationellt residens ger Malakta ett lyft för konst- och kulturlivet i hela regionen. Malaktas representanter tar emot priset i Vasa den 17 maj kl. 18. Foto: Anna Riska TryckeriTeatern Svenska kulturfondens pris 15 000 euro Teaterlinjen vid Västra Nylands Folkhögskola och Västnyländska ungdomsringen driver TryckeriTeatern där elever, proffs och amatörer sedan år 1995 tillsammans har skapat ett rum för scenkonst i Karis gamla tryckeri. Med mellan 50 och 70 föreställningar – egna produktioner och inhemska och utländska gästspel – berikar TryckeriTeatern kulturlivet i Västra Nyland. Den välfyllda teatergarderoben är öppen för privatpersoner, föreningar och alla andra som behöver en klädsel utöver den vanliga. TryckeriTeaterns representanter tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj kl. 18. Foto: Chris Senn Karin Ihalainen Svenska kulturfondens pris 15 000 euro Sedan Karin Ihalainen för över trettio år sedan flyttade från Sverige till Finland har hennes livsuppgift varit att lära finländare svenska. Karin, rektor vid Svenska skolan i Lahtis, var den drivande kraften då det svenskspråkiga dagiset startade i Lahtis år 2003. Hon har samarbetat målmedvetet med både tjänstemän, beslutsfattare, stiftelser och organisationer för att etablera en svenskspråkig utbildningsstig, som idag går från småbarnspedagogiken ända till grundläggande utbildningens årskurs nio. Parallellt med att bygga upp de svenska strukturerna har Karin satsat på kvaliteten i pedagogiken och substansen i Lahtis svenskspråkiga utbildningsverksamhet. ”Som fullkomligt tvåspråkiga är våra elever dubbelt så lyckliga”, säger Karin. Karin tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj kl. 18. Foto: Tage Rönnqvist Erik Pöysti Nylands svenska kulturfonds pris 15 000 euro Regissören och kulturentusiasten Erik Pöystis initiativrikedom har präglat kulturlivet och scenkonsten i Nyland. Han har regisserat proffs och amatörer på många finlandssvenska scener och också utbildat skådespelare och kulturproducenter. Som verksamhetsledare för kulturhuset Karelia har Pöysti skapat en arena för lokala produktioner och gästspel. Åren 1992-2016 var han en drivande kraft i Hangö teaterträff och år 1993 initierade han Pilsnerpojkarna. Han stod för regin då Okänd soldat uppfördes första gången på svenska i Harparskog under Finlands jubileumsår. Via sina många projekt har Pöysti visat att teater och film kan spelas i många olika miljöer. Han sätter individen i centrum och lyfter fram svåra frågor på ett lättsamt sätt. Erik tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj kl. 18. Foto: Tage Rönnqvist Folke Wickström Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro Under ett halvt sekel värnade arkitekt Folke Wickström om vårt gemensamma byggnadsarv. Som Mariehamns första stadsarkitekt (1974-2006) tog han strid för att bevara äldre kulturmiljöer och arkitektur, ett engagemang som han drev utöver sin tjänsteutövning och efter sin pensionering. I den offentliga debatten påtalade han vikten av att bevara stadens kulturarv. Utan Folke Wickström skulle Mariehamn se annorlunda ut idag. Under senare år dokumenterade och förmedlade han stadens historia till nya generationer; ofta genom ett alternativt berättande som tog avstamp i tillexempel gravstenar, Esplanadens lindallé och Mariehamnsmuseets miniatyrmodell. Folke Wickström avled den 26 mars 2018. Folke hann få budet om priset. Prissumman inbetalas till hans egen minnesfond för belysande och bevarande av Mariehamns byggnadskultur. Foto: Kristoffer Hellman Susanne Skata Österbottens svenska kulturfonds pris 15 000 euro Susanne Skata har under sin karriär jobbat som idékläckare, producent, redaktör, filmare, klippare och regissör. Hon har dokumenterat och lyft fram otaliga personligheter, berättelser och fenomen inom det finlandssvenska kulturlivet. Susanne är en sann skildrare av den lilla människan och har förmåga att få syn på fenomen och personligheter som lätt går oss andra förbi. Susanne tar emot sitt pris i Vasa den 17 maj kl. 18. Foto: Tage Rönnqvist Anders Helenius Torvaldska priset 3 000 euro Anders Helenius inledde sin karriär som underhållare i Pargas stads tvåspråkiga ungdomsshower och har via bland annat Åbo svenska teater, Radio x3m och Radio Vega etablerat sig som proffs i underhållningsbranschen. Anders turnerar med egna shower där han framgångsrikt kombinerar samhällsanalys och humor. Han var också manusförfattare för satirprogrammet Noin viikon uutiset som vann en Venla-statyett år 2017.  I uppföljaren Noin viikon studio är Anders ett av programmets ankare. Från sitt perspektiv som fyrabarnsfar i Pargas iakttar han världen och får oss att förstå aktuella samhällsfenomen samtidigt som vi skrattar åt dem och åt oss själva. Anders tar emot sitt pris i Helsingfors den 15 maj kl. 18. Foto: Tage Rönnqvist Ord förändrar verkligheten Efter att pristagarna har belönats vid Kulturfonden vårfester vidtar språkföreställningen Ord förändrar verkligheten med Lotta Lundgren, Maria Sundblom Lindberg, Ted Forsström och Philip Teir. Läs mera om evenemangen på www.kulturfonden.fi – Evenemang. Festerna är öppna för alla men kräver förhandsanmälning.   *** Helsingfors den 14 maj 2018
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Närmare information Leif Jakobsson, direktör, 040 152 6411, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak66e175385f6ba74470294632b76a131e').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy66e175385f6ba74470294632b76a131e = 'leif.jakobsson' + '@'; addy66e175385f6ba74470294632b76a131e = addy66e175385f6ba74470294632b76a131e + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text66e175385f6ba74470294632b76a131e = 'leif.jakobsson' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak66e175385f6ba74470294632b76a131e').innerHTML += ''+addy_text66e175385f6ba74470294632b76a131e+'';
  Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak886a24084ef6bef45c94db794d5aee68').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy886a24084ef6bef45c94db794d5aee68 = 'martina.landen' + '@'; addy886a24084ef6bef45c94db794d5aee68 = addy886a24084ef6bef45c94db794d5aee68 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text886a24084ef6bef45c94db794d5aee68 = 'martina.landen' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak886a24084ef6bef45c94db794d5aee68').innerHTML += ''+addy_text886a24084ef6bef45c94db794d5aee68+'';          

  Lue lisää »

 • 9.5.2018 Ajankohtainen

  Nästan en halv miljon till film- och medieproduktion

  Kulturfonden har beviljat 14 bidrag inom film- och medieproduktion. Värdet är sammanlagt nästan 450 000 euro. I mars 2018 tog Kulturfonden emot 43 ansökningar. Det totala ansökta beloppet var cirka 1,6 miljoner euro. Ovanligt många ansökte om produktionsstöd. Kulturfonden har prioriterat produktioner för barn och ungdomar och projekt med förhållandevis unga upphovspersoner. Ansökningstiderna för film- och medieproduktion är mars och september och den ordinarie ansökningstiden i november. De som nu får bidrag är: Ab Långfilm Productions Finland Oy, 100 000 euro för avsnitt 14-26 av TV-serien Arkipellina. Arbetsgrupp Längtan, 70 000 euro för webbserien Längtan. Tuffi Films, 60 000 euro för en dokumentärfilm om unga dirigenter som studerar vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Moilo Petra Holm, 45 000 euro för TV-serien No filter Original, en dramaproduktion om, för och av unga kvinnor. Malakta Films ltd Ab Oy, 35 000 euro för dokumentärfilmen En av oss. Parad Media Oy, 35 000 euro för TV-serien Tandfén. Oy Nordic Film Pool Ltd, 28 000 euro för dokumentärfilmen Längtan hem. Pohjola-filmi Oy, 25 000 euro för barnfilmsprojektet The White Unicorn. Ten Thousand Hearts Avoin Yhtiö, 15 000 euro för långfilmen Min skugga. Five Corners Production Ab, 12 000 euro för TV-serien Villagatan 27. Johanna Lecklin, 5755 euro för en konstkortfilm om inbördeskriget. Marc Svahnström, 5000 euro i manusstöd för att skriva en mini TV-serie. Henrik Thorson, 5000 euro för dokumentärfilm om Joakim Groth. Mageia Ab, 5000 euro för dokumentären Fallet Irma.   Längtan är ett samarbete med publiken Webbserien Längtan är en dramaserie som består av fristående episoder med samma tema, längtan. Webbserien är ett kreativt samarbete med publiken och syftet är att söka efter nya sätt att skapa filmer som känns genuint relevanta för tittarna. Publiken har fått bidra med egna berättelser om längtan. Berättelserna har sedan stått som grund för manusförfattarna. Avsnitten tangerar ämnen som längtan efter kärlek, pengar och meningen med livet. De färdiga episoderna ska  publiceras under vintern 2018 på Yle Arenan.   Lång TV-serie för barn Det största bidraget går till Långfilm Productions för produktionen av en lång TV-serie riktad till barn i åldern 3-8 år. TV-serien utspelar sig i Antonia Ringboms fantasiskärgård Arkipellina. Arbetet med tv-serien är redan i gång och de 13 första delarna blir klara 2019. Med hjälp av bidraget från Kulturfonden kan avsnitten 14-26 produceras. Också Svenska Yle medverkar i projektet. TV-serien handlar om invånarna i Arkipellina och olika slags naturfenomen, miljöfrågor och uppfinningar. Bit-animation används som arbetsmetod. Intresset för kortfilmen Arkipellina och den konstiga kölden som kom ut 2016 var stort i de övriga nordiska länderna. I och med TV-serien vill Långfilm Productions nå ut till fler länder.     Närmare information och förfrågningar: Anna Wilhelmson (kommentarer)
  ombudsman inom kultur
  tfn 040 551 7959
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Text: Sofia Strömgård
  sofia.stromgard(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 7.5.2018 Ajankohtainen

  Miten UEF:n matkailuliiketoiminnan maisteriohjelmassa tehdään yhteistyötä matkailualan kanssa?

  Kirjoittanut Juho Pesonen*

  Syksyllä 2017 alkoi Joensuussa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen kansainvälinen matkailuliiketoiminnan maisteriohjelma. Meillä aloitti 20 opiskelijaa englanniksi matkansa kohti kauppatieteiden maisterin tutkintoa ja asiantuntijaosaamista matkailuliiketoiminnan kehittämisessä.

  Meidän opetusfilosofiassa tekemällä oppiminen on ollut ihan alusta lähtien keskeisessä osassa. Tämän takia olemmekin aktiivisesti pyrkineet hyödyntämään yhteistyön mahdollisuuksia matkailutoimialan kanssa oman osaamisen testaamiseksi ja hyödyntämiseksi. On kyllä ollut aivan käsittämätön ilo huomata, miten moni yritys, matkakohde, kunta ja henkilö on lähtenyt mukaan kehittymään meidän kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä eri tasoilla ja tavoilla jo nyt ensimmäisen vuoden aikana lukemattomien kumppaneiden kanssa. Näitä ovat olleet mm. Joensuun, Rautalammen, Konneveden ja Kontiolahden kunnat, alueelliset matkailuorganisaatiot Pohjois-Karjalassa, Saimaalla, Ylläksellä, Kuopiossa, Visit Finland, sekä yritykset ja muut organisaatiot kuten Koripallomuseo, Feel the Nature, B&B Pinus, Rauhalahti, Hotelli Arthur, Viking Line, Ampumahiihdon Maailmancup, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Puijo Areena, SMT, SaimaaLife, Lapland Hotels, Retkipaikka, PKO, Työ- ja elinkeinoministeriö, ja monet muut. Kiitoksia jo tässä vaiheessa kaikille yhteistyökumppaneille, tästä on hyvä jatkaa!

  TMM tutustumassa Murtovaaran Talomuseoon
  Olenkin koonnut yhteen nyt ne tavat, millä olemme tehneet yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Meidän yhteistyömahdollisuudet voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan:

  1) KurssityötUseille meidän opintojaksoilla on tehty kurssitöitä, joilla on ratkaistu yrityksille ajankohtaisia ongelmia ja kehitetty liiketoimintaa. Esimerkiksi Information Technology in Tourism Business -opintojaksolla on tehty benchmarkkaustutkimusta kilpailijoiden välillä. Mikäli sinulla on johonkin meidän opintojaksojen aihepiiriin liittyvä liiketoimintaongelma tai kehityskohde, keskustelemme mielellämme sen ratkaisemisesta osana opintojaksojamme. Opintojaksomme ovat:

  Introduction to Tourism Marketing and Management
  Destination Marketing
  Destination Management
  Information Technology in Tourism Business
  Experience Design
  Tourist Behavior
  Profitable Tourism Business
  Practical Tourism Research
  Current Research in Tourism
  Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä verkkosivuilta http://www.uef.fi/en/web/tmm/courses

  2) Kustomoidut opintojaksotOlemme rakentaneet lisäksi Tourism Business Case Studies opintojakson, jonka sisällön voimme muokata sopivaksi opiskelijoidemme oppimisen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suunnittelemme opintojaksolle sisällöt yhteistyökumppaneiden kanssa. Hienona esimerkkinä tästä oli yhteistyömme Etelä-Konneveden alueen kanssa. Autoimme paikallisen matkailuprojektin henkilöstöä järjestämään kaksipäiväisen luontomatkailuseminaarin alueen yrittäjille ja toimijoille. Opiskelijamme teki alkutila-analyysin alueesta kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden näkökulmista ja esittivät kehitysehdotuksia. Tämän lisäksi opiskelijat työskentelivät alueen yritysten kanssa, tehden heidän liiketoiminnan kehittämiseksi suunnitellun oppimistehtävän. Paikalliset toimijat maksoivat opiskelijoidemme ja henkilökunnan matkat ja majoitukset ja me tarjosimme vastineeksi oman osaamisemme. Käytännössä pystymme suunnittelemaan tällaiset opintojaksot yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin sopiviksi hyvinkin joustavasti, kunhan ne tukevat opiskelijoidemme osaamisen kehittymistä. Toivoisimme, että tämän opintojakson pystyisi suorittamaan englanniksi.

  3) GraduyhteistyöNyt ensimmäiset opiskelijamme ovat aloittaneet graduprosessinsa. Gradu on fokusoitunut tutkimustyö, joka lisää ymmärrystämme matkailuliiketoiminnasta. Pyrimme toteuttamaan graduja myös yhteistyökumppaneidemme kanssa, mikäli aihepiiri ja tutkimusongelma ovat meille sopivia. Erityisesti erilaiset selvitystehtävät, tutkimukset ja kehittämistyöt ovat meille mahdollisesti sopivia aiheita graduun. Yhteistyökumppanimme voivat tarjota esimerkiksi tukea ja mahdollisuuksia tutkimusaineiston keräämiseen aiheen lisäksi.

  Uusia kumppaneitaPääsääntöisesti etsimme mukaamme yrityksiä, jotka työskentelevät ohjelman neljän pääaihepiirin parissa. Näitä ovat kestävä matkailu, luonto- ja hyvinvointimatkailu sekä matkailuteknologia. Lisäksi olemme muutenkin varsin joustavia yhteistyön suhteen ja pääasiassa meille on meidän opiskelijoiden osaamisen ja matkailualan kehittyminen. Mikäli yhteistyö kiinnostaa, ota yhteyttä juho.pesonen[at]uef.fi ja käydään läpi eri mahdollisuuksia.

  * Kirjoittaja on digitaalisen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella (www.uef.fi/mot) ja kansainvälisen Tourism Marketing and Management -maisteriohjelman (www.uef.fi/tmm) ohjaaja. Lisää Juhon ajatuksia voi lukea osoitteesta www.juhopesonen.com.

  Lue lisää »

 • 7.5.2018 Ajankohtainen

  Tre abiturienter får pris i årets uppsatstävling

  Nu har det igen blivit dags att uppmärksamma pristagarna i uppsatstävling för finskspråkiga abiturienter. Prisutdelningen ordnas måndagen den 7 maj. Svensklärarna i Finland ordnar uppsatstävlingen på svenska för finskspråkiga abiturienter. Svensklärarna vill uppmuntra finskspråkiga abiturienter att uttrycka sina tankar och åsikter på svenska. Svenska kulturfonden stöder tävlingen. Prisutdelningen ordnas hos Svenska kulturfonden på Simonsgatan 8 A (femte våningen) i Helsingfors måndagen den 7 maj kl. 15.00. Journalister är välkomna till prisutdelningen. Pristagarna i årets tävling är: 1. Joona Niittumäki, Turun klassillinen lukio (lektor Hanna Inkiläinen) 2. Leevi Lahtinen, Kuopion klassillinen lukio (lektor Anna Malinen) 3. Saara Haikonen, Ressun lukio (lektor Maaria Morén)   I år, då tävlingen ordnades för tolfte gången, deltog abiturienter med sammanlagt 105 uppsatser. Uppsatsrubrikerna som skribenterna kunde välja mellan var: Blir jubileumsåret 2017 startskottet för en betydligt närmare relation mellan Finland och Sverige? Att kunna svenska ute i världen – vilka dörrar öppnar det? Det flerspråkiga Finland – förr och nu Gymnasiernas svensklärare valde skolans bästa bidrag som de sände vidare till tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utsåg sedan de texter som deltog i finalen. Kerstin Salminen, lektor emerita, valde de tre bästa uppsatserna. I bedömningen fokuserade Salminen på ett mångsidigt och personligt innehåll, ett rikt ordförråd och varierande grammatikaliska strukturer. Första pris är ett stipendium på 2 000 euro. Vinnaren kan använda stipendiet till att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska. Andra pris är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad. Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Schildts & Söderströms. I prisutdelningen deltar pristagarna tillsammans med sina lärare, Kerstin Salminen och representanter för Svenska kulturfonden och Svensklärarna i Finland. Här kan man läsa Joona Niittumäkis vinnande uppsats.   Närmare information ger Sonja Ollas-Airinen, ombudsman, utbildning, 050 379 9044, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3 = 'sonja.ollas-airinen' + '@'; addy1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3 = addy1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3 = 'sonja.ollas-airinen' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3').innerHTML += ''+addy_text1ee35713f54cc261a9de0ac6725c62e3+''; Martina Landén-Westerholm, informatör, 040 595 0817, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35 = 'martina.landen' + '@'; addy7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35 = addy7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35 = 'martina.landen' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35').innerHTML += ''+addy_text7e468213f127ee2802c65e6d1fc75c35+'';

  Lue lisää »

 • 4.5.2018 Ajankohtainen

  Hallå-ansökningar för 48 miljoner euro

  Hela 285 aktörer vill vara med om att skapa en levande tvåspråkighet i Finland.
    – Vi fick långt fler ansökningar än vi hoppades på. Särskilt nöjda är vi över att vi den här gången nådde också många finskspråkiga som vill jobba för det svenska språket eller tvåspråkighet, säger utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström. Då ansökningstiden för Kulturfondens strategiska program Hallå! löpte ut på måndagen den 30 april hade 285 ansökningar lämnats in. Summan som de sökande anhöll om var sammanlagt 48 miljoner euro. Långt mer än de sex miljoner som Kulturfondens styrelse har reserverat för programmet. – Det stora intresset för Hallå-programmet visar att det behövs projekt med fokus på förmågan att kommunicera på båda språken. Många finländare vill tydligen bli bättre på att använda det andra inhemska språket och många organisationer har en idé om hur det kan göras lättare, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin. Kulturfonden utlyste tidigare i år Hallå – ett strategiskt program för en levande tvåspråkighet i Finland. Åren 2018-2021 satsas sex miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera på finska för svenskspråkiga och på svenska för finskspråkiga och andra språkgrupper – i yrkeslivet och på fritiden, i hemmet och i samhället.   Det här var första gången som Kulturfonden använde också ett finskspråkigt ansökningsformulär. Hela 105 ansökningar gjordes på finska och en handfull på två språk. De sökande representerar många olika sektorer och organisationer – konst och kultur, utbildning, forskning och medborgaraktiviteter. Det största sökta beloppet var nästan 1,4 miljoner och det minsta 500 euro. I maj behandlas alla ansökningar – först av Kulturfondens ombudsmän och sedan av Hallå-programmets sakkunniga. I juni tar fondens styrelse beslut om vilka sökande som beviljas Hallå-bidrag. Verksamheten inom de projekt som får bidrag inleds redan i augusti 2018 med bland annat handledning för bidragsmottagarna. Läs mera om Hallå-programmet.   Pressmeddelande
  Helsingfors den 4 maj 2018 Närmare information: Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
  utbildningsombudsman
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
  040 838 1358 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817  

  Lue lisää »

 • 25.4.2018 Ajankohtainen

  Välkommen på Kulturfondens vårfester!

  I maj firar vi det svenska språket, Kulturfondens utdelning och alla som med bidrag från Kulturfonden får förverkliga sina visioner och projekt på svenska i Finland. Vi bjuder på tre underhållande och seriösa språkföreställningar Ord förändrar verkligheten. tisdagen den 15 maj kl. 18 på Savoyteatern, Helsingfors
  onsdagen den 16 maj kl. 18 i Sigynsalen, Åbo
  torsdagen den 17 maj kl. 18 på Ritz, Vasa På scenen möts fyra personer med språk som passion och arbetsverktyg. De debatterar, filosoferar och ventilerar iakttagelser, fenomen eller idéer kring språk. Lotta Lundgren, (Sve) skribent, manusförfattare och programledare.
  Lotta startade sin bana i reklambranschen och var en av Sveriges mest prisbelönta och välrenommerade copywriters och marknadsförare. De senaste åren har hon skrivit och medverkat i flera framgångsrika SVT-produktioner, bl.a. Landet brunsås, Historieätarna och Bye Bye Sverige. Ted Forsström, komiker, författare och programledare
  Ted jobbar med humor i radio, tv, litteratur och teater. Tillsammans med Kaj Korkea-aho skapade han fenomenet Pleppo som blev radioprogram, poddar, bok och utsålda teaterproduktioner. Ted är författare till sin ord-trilogi och medförfattare till Finlandiaprisnominerade Zoo! Virala genier. Maria Sundblom Lindberg, terapeut, präst, publicist och föreläsare
  Maria är psykoterapeut, präst och publicist. Men mest av allt mamma och människa. Hon har lett tv-programmen Cirkus Familj och SALT och pratat emotioner och relationer i podden Mammapolis. Hon driver Familjebolaget och är krönikör och kolumnist. Philip Teir, författare
  Philip arbetade som kulturchef på Hufvudstadsbladet åren 2009-2014 och är idag fri författare och skribent. Han har redigerat antologier om manlighet och Österbotten, och syns ofta som skribent på svenska kultursidor. Teir är upphovsman till och programchef för litteraturfestivalen Helsinki Lit. Vid festerna belönar vi vårens pristagare och bjuder på ett glas bubbel med tilltugg. Festerna är öppna för alla som tänder på det svenska språket. Kom ihåg att anmäla dig till den fest som du vill delta i; anmälningsformuläret hittar du på http://anmalan.kulturfonden.fi. Sista anmälningsdag är 10 maj.

  Lue lisää »

 • 24.4.2018 Ajankohtainen

  Teater i transit

  I april ordnade vi seminariet ”Mellan dröm och verklighet – den finlandssvenska teaterns framtid”.  Samtidigt utkom också rapporten ”Teater i transit” som presenterar de tio strategiska teaterprojekt som vi satsade tre miljoner euro på under åren 2014-2016. Camilla Lindberg, redaktör för publikationen, presenterar teaterprojekten i tio intervjubaserade reportage. Ladda ned ”Teater i transit” här eller beställ pappersexemplar genom att mejla information(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • 10.4.2018 Ajankohtainen

  Konstnärligt skapande suddar ut språkliga barriärer

  Låtskrivarverkstaden Rimlab förenar ungdomar med olika modersmål och bakgrund. Ord på svenska, finska, engelska, somaliska och arabiska blandas friskt i den kreativa låtskrivarprocessen. Projektets koordinator Petter Korkman vill föra språkgrupper närmare varandra och spräcka bubblor. På många ungdomsgårdar runtom i Svenskfinland har barn och unga mellan 8 och 20 år haft möjlighet att delta i låtskrivarverkstaden Rimlab. Under en eller två dagar arbetar ungdomarna intensivt med att skriva egna sångtexter och skapa musik. Processen filmas och ungdomarna intervjuas och till slut spelas låtarna in i en studio. I Rimlab möts ungdomar med olika modersmål och olika bakgrund. Man behöver inte ha tidigare erfarenhet av att skriva låtar eller spela ett instrument. Till en början får deltagarna fundera på ord som är viktiga för dem, och sedan skrivs några ord upp på tavlan. Det kan vara ord på olika språk, till exempel svenska, finska, engelska, somaliska eller arabiska. Utgående från orden fortsätter sedan låtskrivarprocessen. Texterna filas och musiken skrivs innan låtarna till slut bandas in. Slutresultatet kan vara låtar på olika språk och låtar som lånar in ord från andra språk. Petter Korkman säger att låtskrivarverkstäder är ett intressant sätt att lära känna varandra, eftersom man skriver en låt utgående från delade känslor och erfarenheter. På det sättet kan ungdomarna också anonymisera sina känslor och skydda sin egen identitet när man skriver tillsammans. Under processen får ungdomarna fundera och reflektera över sina liv. – Vad tänker de på, vem är de och vad vill de säga här i världen? Svårt att spräcka bubblor Petter Korkman tycker att vi är överraskande dåliga på att blanda oss med människor från till exempel andra språkgrupper. Det finns många olika slags bubblor. Finlandssvenskar, finsktalande och nyinflyttade kanske håller sig för sig själva, i sina egna grupper. – Vi behöver föra språkgrupperna närmare varandra och spräcka bubblor. Han tycker att det är viktigt att invandrare också kommer i kontakt med finlandssvenskar. Det är spännande att blanda människor med olika bakgrund och skapa mångkulturella grupper. Då kan man reflektera över sin egen språkliga och kulturella identitet. I Finland ser svenskspråkiga eller nyinflyttade med ett annat modersmål inte alltid sitt hemspråk som en tillgång. I låtskrivarverkstaden bidrar olika språk till mångfalden. – Det blir en resurs för det gemensamma konstnärliga projektet. Till exempel hade en somalisk kille som deltog i Rimlab kastat fram ett uttryck på somaliska som han använde för en person som ljuger mycket, ”bermuda”. Det här uttrycket kunde sedan användas i låtskrivandet. Det gäller att vara språkligt innovativ och friskt hitta på nya metaforer och idiom för att göra språket mer intressant. Ungdomar är nyfikna på varandra Eftersom Petter Korkman ordnar låtskrivarverkstäder runtom i Svenskfinland, har han fått erfara att ungdomar har en varierande attityd till det andra inhemska. I Österbotten har en del unga en svag relation till finskan och är därför också blyga när de deltar i någon aktivitet där det talas finska. Men också i södra Finland kan en del ungdomar vara obekväma med att tala finska. – I Helsingfors gör sig finlandssvenskar ibland osynliga och det syns i våra workshoppar. Ibland vill de inte berätta att de också talar svenska. När man deltar i låtskrivarverkstäderna måste man ingenting, eftersom det är frivilligt att vara med. Ungdomarna behöver inte lära sig eller tala ett annat språk, utan skapandeprocessen och främjandet av den egna språkliga identiteten är det viktigaste. En stor bonus är att ungdomar med olika bakgrund umgås med varandra. – Konstnärligt skapande suddar effektivt ut språkliga barriärer, säger Korkman Ungdomarna är i allmänhet nyfikna och vill veta mer om varandras språk och erfarenheter. De vill också gärna i efterhand se på filmsnuttarna och intervjuerna av varandra. Dessutom är låtskrivarverkstäderna också ett sätt för ungdomarna att öva upp sina medborgerliga färdigheter och fundera över vad de tänker och tycker om olika saker. – Unga lär sig att artikulera sina ståndpunkter. Var står de i olika frågor? Också forskare har fått upp ögonen för Rimlab och verkstaden har varit föremål för vetenskapliga studier, till exempel om språkinlärning. Kulturfonden är en av huvudfinansiärerna bakom Rimlab. Ansök i april om bidrag Har du en idé för hur man kan främja lusten och förmågan att kommunicera på svenska och finska i Finland? Via det strategiska programmet Hallå! beviljar vi sammanlagt sex miljoner euro till projekt som främjar språkkunskaperna i svenska och finska, ökar samförståndet mellan språkgrupperna och betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland. Projekten ska vara inkluderande, nyskapande och främja förståelse för andra språkgrupper. Läs mer om hur man ansöker här.   Text: Sofia Strömgård
  Praktikant, kommunikation
  sofia.stromgard(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 3.4.2018 Ajankohtainen

  Konstnär, ansök om turnébidrag i april

  Nu kan du som är yrkesverksam konstnär ansöka om turnébidrag. Ansökningstiden är 1-30.4. Turnébidrag beviljas för turnéer i Finland och utomlands. Turnéer inom Norden prioriteras. Bidragsformen riktar sig till yrkesverksamma konstnärer och arbetsgrupper inom alla konstområden. Bidraget är avsett för rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ. Ansökan ska innehålla ett tydligt program och en tydlig budget. Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Ansökningstiden är 1-30.4. Läs mer om turnébidragen här.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description