Ajankohtaista

 • 24.8.2018 Ajankohtainen

  Kultur ger mervärde i skolvardagen

  Kulturfonden har sedan år 2005 erbjudit ett bidrag om 500 euro till skolor för att anställa en konstnär eller kulturarbetare för tio timmar. Årligen beviljas ungefär 150 000 euro som Kultur i skolan-bidrag. En skola som flitigt utnyttjat Kultur i skolan-paketen är Härkmeri skola i Kristinestad. Rektor Marina Barsetti är nöjd.
  – Kultur i skolan är super och ger en guldkant i vardagen, säger hon. Under våren 2018 använde skolan sitt bidrag för ett besök av Vasabon Jonny Björkström som genom sitt företag Robot Workshop Finland ordnar workshopar om programmering genom att använda sig av legobitar. – Programmering är en del av allmänbildningen i dag. Det handlar helt enkelt om att förstå hur världen och prylarna i den fungerar, säger Björkström. Många skolor använder sitt bidrag för en kodningsworkshop av Jonny Björkström.
  Foto: Sara Bondegård (Studio Sara) Litet bidrag med stor avkastning Trots att ett bidrag om 500 euro kan verka litet då Svenska kulturfonden årligen delar ut omkring 36 miljoner euro, är det ett bidrag som ger stor avkastning. – Bidragen ger verksamhet under tio timmar åt eleverna och en skälig ersättning åt kulturarbetarna, säger Håkan Omars, ombudsman på Kulturfonden. Skolorna ska själva göra ansökan och kontakta och anställa kulturarbetaren. På fältet har man ibland önskat att ansökan skulle göras av den lokala Hem och skola-föreningen eller av kulturabetaren. Men det är ändå skolan själv som ska prioritera kultur i sin verksamhet och bidraget ska användas under skoldagen. Därför är hela processen idag skolans ansvar. – Vi beviljar skolan ett bidrag som den sedan använder för att anställa en kulturarbetare. Det är viktigt att komma ihåg att kulturarbetaren inte är anställd av Kulturfonden, säger Omars. Ansökningarna behandlas inom ungefär en månad efter att de lämnats in. Foto: Sara Bondegård (Studio Sara) “Målsättningen är att bevilja pengar” Kultur i skolan-paketet gynnar inte bara skolorna och eleverna, utan också kulturarbetarna. – Det är fint att jag får jobba med det jag brinner för. Jag hoppas Kulturfondens beredare och förtroendevalda förstår hur viktigt jobb de gör. Det skulle vara roligt om de skulle se glädjen i barnens ögon då de går upp ett ljus för dem och de löst ett problem, säger Björkström. För skolor som vill ansöka om bidrag har Omars ett gott råd. – Läs igenom kriterierna för bidragen. Var tydlig med vilken målgrupp och vilken verksamhet ni ansöker för. Om ansökan fyller kriterierna beviljar vi ansökan – vår målsättning är att bevilja snarare än att avslå, säger Omars. Kultur i skolan i korthet Kultur i skolan är ett bidrag som beviljas för 10 timmar (6-10 timmar för gymnasiet) åt skolor för att integrera kultur i sin verksamhet genom samarbeta med en konstnär eller kulturarbetare. 2017 beviljades 182 bidrag för Kultur i skolan, för år 2018 har 150 000 euro reserverats för Kultur i skolan. Kulturfonden beviljar också bidrag för daghem, bibliotek och vårdinstanser genom Kultur på dagis, Kultur på bibban och Kultur i vården. Läs mer och ansök om Kultur i skolan-bidrag här. Text Annika Rönnblad    

  Lue lisää »

 • 21.8.2018 Ajankohtainen

  Sex miljoner till Hallå! Vad händer sen?

  Vilken blir Svenska kulturfondens nästa strategiska satsning? I juni fördelade Kulturfonden 6 miljoner euro till 77 projekt inom Hallå!, fondens strategiska program för en levande tvåspråkighet. Samtidigt som projekten startar sin verksamhet, blickar de förtroendevalda framåt mot nästa satsning.   – Trots att många Hallå-projekt bara är i startgroparna, är det dags för oss att börja förbereda nästa strategiska program. Under hösten låter vi göra en utredning kring den grundläggande konstundervisningen i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna. Vår fingertoppskänsla är att det idag finns stora skillnader mellan kommunerna – i tillgängligheten, kvaliteten och bredden på undervisningen. Eventuellt kunde Kulturfonden göra en insats här, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Till den grundläggande konstundervisningen hör bland annat kommunernas och samkommunernas musik-, konst-, dans- och teaterinstitut. Fondens utredning är ett sätt att kartlägga behoven inför nästa strategiska program som planeras starta tidigast 2020.   Hallå Österbotten I juni behandlade Kulturfondens styrelse närmare 300 ansökningar om bidrag inom det nu aktuella strategiska programmet Hallå. I Österbotten drivs under de närmaste tre åren flera både större och mindre projekt med Hallå-bidrag. – Vi är glada över att vi i våras fick många ansökningar också från finskspråkiga trakter i Österbotten. Bland annat har vi kunnat bevilja flera Hallå-bidrag på 10 000 euro till finsk- och svenskspråkiga gymnasier, daghem och grundskolor för samarbete över språkgränserna. Stora bidrag på mellan 120 000 och 300 000 euro går till Åbo Akademi i Vasa och Jyväskylä universitet för forskning kring bland annat språkinlärning och modersmålsinriktad finska, säger styrelseordförande Stefan Wallin.   Hitta nya vänner Både inom Hallå-programmet och den ordinarie utdelningen uppmuntrar Kulturfonden sökande till nya, gärna otippade, samarbeten med andra aktörer. – I Vasa startar ett konstpedagogiskt pilotprojekt med Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa stads museer och Pro Artibus. Projektet, som får 51 000 euro, ska bland annat utveckla ett program i bildkonst för klasslärarstuderande. Dessutom ska man överlag lyfta fram möjligheterna att använda samtidskonst på olika sätt i undervisningen, säger Ann-Luise Bertell, ordförande för Kulturfondens delegation   38 miljoner också 2019? Kulturfondens förtroendevalda samlas till två strategidagar i Vasa den 21 och 22 augusti. De omkring 70 ledamöterna gör linjedragningar för utdelningen under 2019 och granskar utmaningarna inom fondens verksamhetsområden. Vid strategidagarna presenterar också fondens ägare och förvaltare Svenska Litteratursällskapets vd Dag Wallgren en prognos för avkastningen som ställs till Kulturfondens förfogande under nästa år. – Under de senaste åren har SLS årligen ställt omkring 38 miljoner euro till vårt förfogande. Med den här summan har vi kunnat satsa både på bredd och spets i fondens utdelning. Vi hoppas och tror att Dag Wallgren kommer med lika fantastiska siffror också inför år 2019, säger Lillkung.   *** Vasa den 21 augusti 2018
  Pressmeddelande Närmare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 17.8.2018 Ajankohtainen

  Prakticum får 50 000 för att motarbeta marginalisering

  Kulturfonden ger ett bidrag på 50 000 euro till yrkesinstitutet Prakticum. Med hjälp av bidraget ska Prakticum minska antalet elever som avbryter sina studier och öka antalet invandrare som väljer yrkesutbildning på svenska. Under det tvååriga projektet ska Prakticum utveckla specialundervisningen och handledningen för invandrarstuderande och studerande som löper risk att marginaliseras. Projektet utvecklar bland annat metoder för hur man kan stödja studerande med invandrarbakgrund eller andra specialbehov. – I dagens läge vill ett tjugotal invandrare inleda studier vid en yrkesutbildning på svenska. Prakticum ska med hjälp av bidraget bland annat sprida information om möjligheten att integrera sig på svenska genom Push!-utbildningen; det som på finska heter VALMA, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden. Stödundervisning får idag ungefär 20 procent – cirka 200 – av de studerande vid Prakticum. Cirka 60 studerande får stöd av en speciallärare under hela sin studietid. – Samtidigt ska Prakticum också bli bättre på att kartlägga studerandes kunskaper och planera individuella studiestigar för dem. Kartläggningen är både omfattande och viktig för studerande med invandrarbakgrund och andra studerande som behöver extra stöd. Kartläggningen kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i studierna och i yrkeslivet, säger Lindström. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 17 augusti 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström
  Utbildningsombudsman
  +358 40 838 1358 Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  +358 40 595 0817

  Lue lisää »

 • 9.8.2018 Ajankohtainen

  Välkommen till #orgkonf18

  Hur kan våra organisationer bli mer inkluderande? Hur ska vi integrera oss i nya kulturer och inbjuda andra till deltagande och gemenskap? Hur lyckas vi behålla kontakten? Välkommen till Organisationskonferensen, 30 år!   Den 4 oktober i SFV-huset G18 i Helsingfors bjuder vi  på en dag späckad med program, inspiration och möten. Temat för organisationskonferensen som i år fyller 30 år är: En inkluderande handling idag – Nycklar i integrationsarbetet   Organisationskonferensen är ett forum för de svenskspråkiga förbundens ledning och/eller personal. Målet med organisationskonferensen är i år att förmedla verktyg och nycklar i integrationsarbetet. Konferensprogrammet innehåller både högklassiga föreläsningar och konkreta workshops. Under dagen får du också höra om lyckade satsningar och du får konkreta tips för verksamheten. I år föreläser bland andra författaren och programledaren Alexandra Pascalidou (Sve), författaren, aktivisten och föreläsaren Navid Modiri (Sve) och riksdagsledamoten Pekka Haavisto. Programmet börjar kl. 11 i SFV-huset G18 och dagen avslutas med en festmiddag, ett etniskt mattorg i Helsingfors Svenska Marthaförenings festsal Hemvrån.   Boka dagen nu, anmäl dig strax Att delta i konferensen är gratis. Vi ser gärna att organisationernas verksamhetsledare och en medarbetare deltar. Kulturfonden och SFV subventionerar övernattningskostnaden (4-5.10) för deltagare från Åboland och Österbotten. Kostnaden för rum på Sokos Hotell Vaakuna, Stationsplatsen 2, blir 80 euro/enkelrum och 90 euro/dubbelrum för deltagaren. Du anmäler ditt behov av hotellrum i anmälningsblanketten. Rummet betalas i receptionen vid avfärd. Deltagarna står för resekostnaderna. Anmäl dej till konferensen senast 24.9. Organisationerna har under vecka 34 fått en länk till anmälningsformuläret per e-post. Vi ses på Organisationskonferensen den 4 oktober!     Alexandra Pascalidou Alexandra Pascalidou, ursprungligen från Grekland, föddes i en tvättstuga i en diktatur, kom till Rinkeby som 6-åring och bestämde sig tidigt för att förändra världen. ”Kampen för mänskliga rättigheter är min livsnerv”, säger författaren och programledaren Alexandra som också föreläser om mod, mångfald och inkludering.   Navid Modiri Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare, har startat mångfaldsprojekten Sverige 3.0, Integratörerna och Ett Sverige För Oss Alla. Navid tar oss bakom klichéerna som ofta kännetecknar samtalet kring mångfald. Med utgångspunkt i sitt eget liv berättar han om integration, flykt och utanförskap. Vad betyder mångfald? Vad händer när vi arbetar medvetet och aktivt med frågorna i en organisation?   Pekka Haavisto Pekka Haavisto, riksdagsledamot och tidigare minister, men också fredsarbetare, humanitär aktivist och förkämpe för integration. ”Alla har sin egen bakgrund och sin egen historia”, säger Pekka som tror på kommunikation och dialog i alla lägen. Pekka har varit ordförande för Gröna Förbundet och De Gröna i Europa. Utomlands är han känd för sina internationella uppdrag, särskilt i krisområden.

  Lue lisää »

 • 8.8.2018 Ajankohtainen

  Bäst i test?

  Hur klarade sig de svenskspråkiga eleverna i PISA 2015? Vilka är utmaningarna och framgångsutsikterna i våra skolor? I september ordnar vi ett seminarium om de svenskspråkiga elevernas Pisa-resultat i naturvetenskap och läsning i PISA 2015
  Välkommen till Kiltasali i centrum av Helsingfors måndagen den 10 september 2018. Vid seminariet presenterar universitetsforskare Kari Nissinen, Jyväskylä universitet, elevernas resultat i naturvetenskaper och läsning och Dr Satya Brink analyserar resultaten. Specialsakkunnig Jari Metsämuuronen vid Nationella centret för utbildningsutvärdering resonerar kring mätningar och om det finns utrymme för fler undersökningar. Under seminariedagen presenteras också projekt och arbetsmetoder som stöder läsning och naturvetenskaper. Inbjudan och program Här kan du läsa mer om våra talare: Talarpresentation 10.9.2018 Du kan anmäla dig redan nu på adressen http://anmalan.kulturfonden.fi. Deadline för anmälningar är onsdagen den 5 september. Seminariet är gratis för deltagarna och vi bjuder på serveringen.  

  Lue lisää »

 • 22.6.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden och sommaren

  Vi har sommarpaus i vår verksamhet mellan den 25 juni och den 5 augusti 2018. Då har vår personal semester eller övertidsledigt i olika perioder. Om du mejlar oss får du noggrannare information om hur du i akuta ärenden når oss under sommarpausen. Här hittar du information om hur vi betalar ut bidrag under sommarpausen. Hoppas vi ses på evenemang, aktiviteter och samlingsplatser i Svenskfinland under sommaren.   Skön sommar till alla våra sökande och samarbetspartners. Kasta loss!

  Lue lisää »

 • 21.6.2018 Ajankohtainen

  Från Jakobsson till Lillkung

  Fredagen den 1 juni tillträdde Sören Lillkung som vd för Kulturfonden 110 år. Sören tog då över efter Leif Jakobsson som slutar efter drygt sex år som fondens direktör. Läs vårt reportage om Leifs tips till Sören och Sörens förväntningar på sitt nya jobb.
    Leif Jakobsson och Sören Lillkung har jobbat sida vid sida på Kulturfondens kansli under hela maj. Ett arrangemang som de båda är nöjda med. Sören menar att han har haft stor hjälp av Leifs introduktion i nätverk, bland fondens samarbetspartner och i de pågående satsningarna. – Min ”praktikantmånad” på fonden var en bra början. Jag har hittills jobbat med olika frågor på många håll, både geografiskt och tematiskt, men nu ser jag fram emot att jobba med hela det finlandssvenska kultur- och utbildningsfältet. Jag tar mig an uppdraget med ödmjukhet och välkommen självkritik, säger Sören Lillkung som i april lämnade sitt jobb som enhetschef vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.   Effektivt och billigt År 2011 tog Leif över en organisation som långt skapats av fondens tidigare direktör Krister Ståhlberg. Ståhlberg reformerade både beslutsprocesserna och administrationen så att de bättre matchade Kulturfondens växande utdelning. – Kulturfonden blev under Krister Ståhlbergs tid en ledande stiftelse i Norden. Jag har tillsammans med medarbetarna finslipat maskineriet för att vi idag ska ha ännu högre kompetens, integritet och verkningsgrad, säger Leif. Leif, som tidigare bland annat jobbat inom den statliga förvaltningen, menar att Kulturfonden står sig bra i jämförelse med statliga instanser som fördelar bidrag. – Min bedömning är att en självständig stiftelse med ändamålsenlig förvaltning är kostnadseffektiv, till exempel i jämförelse med statens utdelningssystem. Kulturfonden har relativt sett en liten personal och låga kostnader för administrationen; särskilt då vi ser på mängden ansökningar och de belopp som vi varje år delar ut, säger Leif.   Stora fönster För Leif som har lång erfarenhet bland annat från media har det varit naturligt att göra fondens beslutsprocesser genomskinliga. Leif menar att Kulturfonden har lyckats bra. – Om man vill vara genomskinlig och tydlig måste man våga utnyttja media och ny teknik i kommunikationen. Lyckligtvis är många nyfikna på våra beviljade bidrag. Det hjälper oss att sprida positiva nyheter och samtidigt stärka vårt varumärke, säger Leif. Bild: Laura Mendelin 36 miljoner räcker inte till grunden Kulturfonden har under de senaste åren haft en årlig utdelning på ungefär 36 miljoner euro. – Vi måste ändå minnas Kulturfondens ekonomiska begränsningar. Det är olyckligt om våra sökande ser oss som en huvudfinansiär. De flesta finlandssvenska aktörer – också våra bidragstagare – ska huvudsakligen driva sin verksamhet med statliga eller kommunala pengar. Vi ska bidra till sådant som en språklig minoritet inte annars skulle kunna skapa, men grundfinansieringen måste komma från annat håll, säger Leif. – Vi måste också akta oss för att ge aktörer en bild av automatik i Kulturfondens bidrag. Våra bidrag ska helst skapa möjligheter för en hållbar fortsättning på verksamheten, säger Sören.   Kulturfondens största utmaning Fonden har en relativt hög beviljningsgrad på ansökningarna. Samtidigt är många personer involverade i behandlingen av ansökningarna. – Ofta har vi en uppsjö av goda idéer att ta ställning till och då finns det en risk för att man vill säga ja till så många sökande som möjligt. Det här betyder att vi riskerar bevilja många bidrag på små belopp. Men vilken blir verkningsgraden av det? Vi kunde kanske få större effekt av att bevilja färre bidrag, men till större belopp, säger Leif. – Ibland beviljar vi bidrag till projekt som kanske kunde förverkligas på motsvarande sätt också utan fondens hjälp. Samtidigt måste vi göra en avvägning mellan om vi ska göra många glada eller låta kvalitetskraven väga tyngst, säger Sören. – Det är avgörande för oss att veta vilka verksamheter och bidrag som är livsviktiga för Svenskfinland. När handlar bidragen om att överleva och när handlar de om stundens förnöjelse, säger Leif.   Gasa eller bromsa Idag grundar Kulturfonden sig på cirka 480 donationer – en del till väldigt specifika ändamål. – Donatorernas vilja är ofta att bevara och stärka något som i donationsstunden varit angeläget. Men vi borde också inspirera till förnyelse i Svenskfinland. Världen förändras i snabb takt, fonden måste hänga med och samtidigt balansera förnyelsen mot donatorernas vilja, säger Sören. – Donatorernas vilja var knappast att Kulturfonden skulle vara enbart en minnesorganisation, säger Leif. Idag har ofta föreningar eller rörelser en ganska begränsad livslängd. En del firar 100-årsjubileum, men bland yngre sammanslutningar blir det allt vanligare att de är aktiva endast en kortare tid. – Så länge en förening eller en verksamhet är livskraftig och energisk kan Kulturfonden bevilja bidrag. Men vi måste märka om en förening går på sparlåga och då våga säga nej. Utmaningen för oss är att avgöra var energin finns i Svenskfinland. Vad ska vi satsa pengar på för att Svenskfinland ska må så bra som möjligt? Här spelar våra sakkunniga en viktig roll, säger Sören. – Också fondens kvalitetskrav på de sökande och deras projekt hjälper oss både då vi utvärderar beviljade bidrag och blickar framåt, säger Leif.   Varna dina vänner Vilket är då Leif bästa tips till Sören? – Trots att Svenskfinland ofta är större än vi tror, är vi ändå relativt få. Det betyder många starka nätverk och personliga kontakter. En stiftelses tjänstemän får aldrig gynna någon närstående person eller organisation. Det här är en mycket viktig diskussion som vi hela tiden måste föra – både med oss själva, med medarbetare och beslutsfattare, säger Leif. Då Leif valdes till direktör för Kulturfonden år 2011, beklagade han sin nya position bland vänner och bekanta. – Jag sade till många av mina närstående som tidigare sökt och beviljats bidrag från Kulturfonden: ”Beklagar, men så länge jag jobbar på fonden, kommer era ansökningar att granskas betydligt noggrannare än andras och kvalitetskraven på er skärps ännu mer”, säger Leif. Sören drar paralleller till ett stort projekt som han drev inom Yrkeshögskolan Novia. Där var han med om att utarbeta och ta i bruk ett kvalitetssystem. – Kvalitetssystemet tog bort möjligheter att agera på stundens ingivelse och utgående från det egna godtycket. Arbetslivet blev litet svårare och processerna blev definitivt mera krävande, men vi höjde kvaliteten rejält, säger Sören som ser fram emot att jobba med kvalitetsfrågor också inom beslutsprocesserna på fonden.   Dags att trampa orgel Leif menar att det bästa med åren på Kulturfonden har varit att det alla dagar har varit roligt att gå på jobb. – Jag har fått ha ett jobb där vi alla dagar kan känna att vi gör skillnad. Kulturfonden är en expertorganisation och jag har haft professionella medarbetare. Via samarbetet med svenskspråkiga aktörer och centrala finska stiftelser har vi hittat gemensamma områden att satsa på, säger Leif som varit med om att öppna nya kanaler för dialog och samarbete. Som operasångare har Sören har jobbat på många, både finska och svenska, scener, men under de senaste åren har han huvudsakligen varit administratör. – Sedan början av år 2000 har jag varit mera förvaltare än artist. Det här blev ett naturligt nästa steg för mig. Det var dags att definitivt blir mera orgeltrampare än organist, säger Sören.   Text: Martina Landén-Westerholm
  Bild: Laura Mendelin/Eva Persson Reportaget har också publicerats i Medborgarbladet i juni 2018.

  Lue lisää »

 • 20.6.2018 Ajankohtainen

  Nu letar Konsttestarna efter nya besöksmål

  Konsttestarna söker nu inspirerande besöksmål på olika håll i Finland för läsåret 2019-2020. Jobbar du på en konstinstitution som är skulle funka fint för tonåringar? I augusti kan man ansöka om att få bli ett besöksmål!  Under tre läsår bjuder projektet Konsttestarna in alla åttor i Finland till två oförglömliga konstupplevelser. Alla konstformer kan föreslås för testning. En vanlig rundvandring på ett museum eller en teaterföreställning räcker ändå inte. Gästfrihet och en välplanerad samt involverande helhet förväntas av organisationerna. I valet av målen poängteras både den konstnärliga kvalitén och ett innovativt publikarbete som riktar sig till ungdomarna. Hurdan konst tycker åttorna är högklassig och intressant? Hurdan är en spännande, intressant och upplyftande konstupplevelse?   120 000 besök per år Konsttestarna är det största kulturprojektet för ungdomar i Finlands historia. Åttorna med sina lärare blir årligen sammanlagt över 60 000 personer. Varje klass gör två konstbesök, allt som allt talar vi om så många som 120 000 besök. Eftersom det ena besöket görs i närområdet, måste organisationen alltså kunna ta emot en betydande del av åttorna i sitt landskap. För det andra besöket reser ungdomarna till Helsingfors – eller från huvudstadsregionen till andra orter i Finland. Storprojektet koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som vill erbjuda minnesvärda kulturupplevelser likvärdigt åt alla ungdomar. Därför frågar vi de sökande om bland annat tillgänglighet i besöksmålet. Det treåriga projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden. Varje år ordnas en skild ansökning för läsårets besöksmål.   Ansök i augusti Ansökningstiden för besöksmålen under läsår 2019–2020 är 15.8–7.9.2018. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på adressen www.skr.fi. Den sökande skall presentera sin arbetsplan som innehåller ”etkot” och ”jatkot”, dvs. publikarbete som förhandprogram och fördjupande program. Därtill frågas det bl.a. om minimi och maximi publikmängd med vilken den sökande kan delta i Konsttestarna. Vid behov kan ni kontakta den regionala Konsttestar-koordinatorn i ert område för hjälp med planeringsarbetet. Kontaktuppgifterna finns på adressen www.konsttestarna.fi. På webbplatsen finns också ytterligare information för de sökande (www.taidetestaajat.fi/info).   Noggrannare information: Projektledare för Konsttestarna Anu-Maarit Moilanen
  Förbundet för Barnkulturcenter
  044 978 4893
  föTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034 = 'rnamn.efternamn' + '@'; addy8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034 = addy8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034 + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi'; var addy_text8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034 = 'rnamn.efternamn' + '@' + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034').innerHTML += ''+addy_text8e9ae1e4591afda24de443e5216d2034+''; Ombudsman Sonja Ollas-Airinen
  Svenska kulturfonden
  sonja.ollas-airinen(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 20.6.2018 Ajankohtainen

  Femton projekt på turné

  Kulturfonden har beviljat 60 000 euro i turnébidrag. Bidragen hjälper aktörer inom musik, film och scenkonst att ta sina projekt på turné antingen i Svenskfinland, Norden eller internationellt. – Våra turnébidrag är främst för turnéer som arrangeras på kort varsel och som aktörerna därför inte kunde söka bidrag för i november, vid vår allmänna ansökningstid. Det här var första gången som vi erbjöd möjligheten, som helt klart fyller ett behov. Vi fick flera ansökningar än vi väntade oss och dessutom från många olika kulturområden, säger kulturombudsman Annika Pråhl. Kulturfonden fick i april 42 ansökningar på sammanlagt 296 000 euro. Bidrag går nu till sju sökande inom scenkonst (sammanlagt 39 000 euro), sju inom musik (sammanlagt 17 800 euro) och en inom film (3 2000 euro). Turnébidrag kan beviljas till yrkesverksamma konstnärer och arbetsgrupper för att täcka rese- och logikostnader enligt billigaste rimliga alternativ. – Vi valde i år att prioritera dels turnéer i Norden och dels färdiga produktioner som får en längre livslängd genom turnén, säger Annika Pråhl. Det största beviljade bidraget går till den finlandssvenska fria gruppen Oblivia som i början av år 2019 ska turnera i USA med föreställningen Nature Theatre of Oblivia. Oblivia skapar en skog på scenen med träd, växter, djur och skogens ljud och använder sig också av förstärkt verklighet, så kallad augmented reality. Föreställningen sätts upp i Chicago, Detroit och New York. Följande projekt får Kulturfondens turnébidrag 2018: Föreställningsturné i Mongoliet för dokumentärfilmen G.J. Ramstedts värld, 3200 euro. Oblivias turné till USA med föreställningen Nature Theatre of Oblivia, 15 000 euro. Barnens Sommarteater för turné i juli 2018 i Åboland, Österbotten och på Åland, 4000 euro. Grus Grus Teaters turné med barnföreställning Björkmusen och näbbmusen i Finland och Sverige, 3000 euro. Arbetsgruppen Cirkus för att turnera i Frankrike, Litauen, Sverige och Norge med föreställningen Circus I Love You, 3000 euro. Arbetsgruppen Tähkäpää-Rapunzel för en turné i skolor och kulturhus i Österbotten och Nyland med den tvåspråkiga barn- och ungdomsföreställningen Tähkäpää – Rapunzel, 4000 euro. Teaterföreningen Blaue Frau för en turné med dragkingföreställningen YO-BRO, 4000 euro. FraktTeaterns turné med föreställningen Hemgatan – Kotikatu, 6000 euro. Artisten Månskensbonden för turné i Sverige, 2000 euro. Arbetsgruppen The Heartbeat Band för turné i Finland och Sverige, 5000 euro. Violinisten Linda Hedlund för konsertturné i Frankrike och Italien, 1000 euro. Violinisten Frida Backman för konsertturné i USA, 1500 euro. Musikern Jonne Grans för konsertturné i Irland, 1000 euro. Arbetsgruppen Turnerande Barlast för en skivlanseringsturné i Svenskfinland och i Budapest, 3300 euro. Wentus Blues Band för turné i Sverige och Östra Finland, 4000 euro.   *** Helsingfors den 20 juni 2018
  Pressmeddelande Närmare information och förfrågningar: Annika Pråhl (kommentarer)
  kulturombudsman
  annika.prahl(at)kulturfonden.fi
  050 566 6474 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 081    

  Lue lisää »

 • 19.6.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden myönsi kuusi miljoonaa euroa Hallå-apurahaa

  – On olemassa lukuisia toimijoita, jotka haluavat edistää hyvää kieli-ilmapiiriä. Kautta maan. Sen huomaa lukiessaan 286:ta apurahahakemusta elävää kaksikielisyyttä tukevaan toimintaan, sanoo Svenska kulturfondenin puheenjohtaja Stefan Wallin.   Svcenska kulturfonden vastaanotti huhtikuussa yhteensä 286 hakemusta Hallå-apurahasta. Myönteinen päätös annettiin tänään 77 hakijalle eli 27 prosentille hakijoista. Apurahansaajille maksetaan kolmen vuoden ajan yhteensä kuusi miljoonaa euroa kaksikielistä Suomea tukeviin hankkeisiin. – Saimme huomattavasti enemmän hakemuksia kuin uskalsimme toivoakaan. Monet niistä olivat korkeatasoisia, ja parhaiden ideoiden seulomisessa oli iso työ. Hallå-ohjelman ulkopuoliset asiantuntijat olivat siinä meille suureksi avuksi, sanoo Kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung.   Hakemuksissa suuria summia Myönnetyistä apurahoista 70 prosenttia menee koulutukseen ja tutkimukseen – joukossa kaikki koulutustasot varhaiskasvatuksesta tutkimukseen – ja 30 prosenttia taiteen, kulttuurin ja järjestötyön hankkeisiin. – Kuusi miljoonaa saattaa kuulostaa suurelta summalta, ja rahoilla voidaankin toteuttaa lukuisia strategisia hankkeita. Hakijat anoivat yhteensä 48 miljoonaa euroa, ja huomasimme, että toivottu rahasumma oli monissa hakemuksissa huomattavasti suurempi kuin mihin olemme tottuneet, sanoo Lillkung, joka myöntää, että Kulturfonden myös kehotti hakijoita visioimaan rohkeasti. Vaikka Kulturfonden toivoo Hallå-apurahan saajiksi strategisia ja mielellään laajoja hankkeita, apurahat on toiminnan monipuolistamiseksi pyritty jakamaan tarpeeksi monien toimijoiden konkreettisille hankkeille. Hakijoille myönnetyt summat vaihtelevat 5 000 ja 400 000 euron välillä.   Suuri maantieteellinen hajonta Apurahaa hakeneista 53 prosenttia kirjoitti hakemuksensa ruotsiksi, 34 prosenttia suomeksi ja 13 prosenttia molemmilla kielillä. – Pidimme myönteisenä, että hakemuksia tuli niin runsaasti yksikielisiltä suomenkielisiltä seuduilta, joilla on aiemmin suhtauduttu vastahakoisesti kouluruotsiin. Hakemuksia saapui peräti 57 paikkakunnalta eri puolilta maata. Meillä on nyt erinomainen tilaisuus tehdä suomenkielisillä alueilla toimia ruotsin kieleen kohdistuvien asenteiden parantamiseksi, Stefan Wallin toteaa.   Ketkä saavat jakaa kuusi miljoonaa euroa? Juhannusviikolla Kulturfonden postittaa tiedon päätöksestä kaikille hakijoille, hyväksytäänpä heidän apurahahakemuksensa tai ei. Alla esitellään muutamia apurahaa saaneista hankkeista, mutta rahasto julkaisee kaikki Hallå-ohjelman apurahansaajat poikkeuksellisesti vasta syksyllä. Tuolloin kaikki Hallå-apurahan saajat ja heidän hankkeensa julkaistaan beviljade.kulturfonden.fi -verkkosivustolla. – Tärkeä osa Hallå-ohjelmaa on eri toimijoiden tuominen yhteen ja uusien yhteistyöareenoiden synnyttäminen. Aloitamme heti elokuussa keskustelut niiden kanssa, joille apurahaa on myönnetty. Otamme esiin mahdolliset yhteistyökumppanit ja eri näkökulmat heidän hankkeisiinsa. Vasta tuon prosessin jälkeen voimme julkistaa kaikki apurahansaajat hankkeineen, sanoo Kulturfondenin koulutusasiamies Berndt-Johan Lindström. Hanke on aktiivisesti käynnissä joko syksystä 2018 syksyyn 2020 tai vuosina 2019–2021. Kulturfonden kannustaa osaa nyt hylätyksi tulleista hakijoista yrittämään uudelleen marraskuuhun ajoittuvalla suurella hakukierroksella, jolloin heidän hakemuksensa voidaan arvioida rahaston tavallisten kriteerien perusteella.   Kolmetoista esimerkkiä Hallå-hankkeista Alla esitellään otteita Hallå-apurahaa saaneista hankkeista. Kaikki apurahansaajat julkistetaan syksyn aikana osoitteessa beviljade.kulturfonden.fi, kun hankkeiden lopulliset päämäärät ja mahdolliset yhteistyökumppanit on lyöty lukkoon kaikkien apurahansaajien osalta.   Rohkeasti ruotsiksi – koulukielestä käyttökieleksi perhevapailla (50 000 euroa) Tamperelainen Mothers in Business vetää Rohkeasti ruotsiksi -hanketta. Hanke parantaa perhevapaalla olevien suomenkielisten urahenkisten äitien ruotsin kielen taitoja. Osallistujat saavat tutustua suomenruotsalaiseen kulttuuriin ja ruotsinkielisiin toimijoihin.   MOFI 2.0 (218 000 euroa) MOFI 2.0 on Åbo Akademin kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimus- ja kehityshanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää äidinkielenomaista suomen kielen opetusta ruotsinkielisissä kouluissa. Kehittämistyö tapahtuu paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla – etupäässä kollegiaalisen oppimisen kautta.   Ruotsia maahanmuuttajille (80 000 euroa) Nordiska somaliska föreningen suunnittelee hanketta, jonka tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajataustaisten suomalaisissa kouluissa opiskelevien kiinnostusta ruotsin kieleen. Hankkeessa koulutetaan ns. ”maahanmuuttajalähettiläitä” vierailemaan suomenkielisissä kouluissa edistämässä ruotsin käyttöä.   Speak UP (30 000 euroa) Kokkolalainen Kokkotyö-säätiö integroi kielen oppimisen uudella ja innovatiivisella tavalla työpajaympäristöön. Samalla kun ruotsin kielen käytön kynnystä mataloitetaan, parannetaan osallistujien mahdollisuuksia työnsaannissa ja yhteiskuntaosallisuudessa.   Kaksikielinen dialogiopas akuuttihoitotyöhön (50 000 euroa) Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeen tavoitteena on koostaa kaksikielinen dialogiopas akuuttihoitotyöhön. Oppaan tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta sekä hoitajien, omaisten ja asiakkaiden välistä vuorovaikutusta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Yrkeshögskolan Novian ja Svenska samskolan i Tammerforsin kanssa.   e-Möjlighet (20 000 euroa) Itä-Suomen yliopiston ja Joensuun normaalikoulun tavoitteena on laajentaa eLuokkatandem-menetelmää ja tutkia, miten menetelmä toimii perusopetuksen puolella. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan, miten menetelmää voidaan jatkossa kehittää palvelemaan paremmin oppilaiden kiinnostusta ja kielenoppimista.   Taikon goes Hallå (60 000 euroa) Vasa Arbiksen Taikon-hanke tuo kouluun taidekasvatusta kielitwistillä. Taidekasvattajat puhuvat opetusryhmissä omaa äidinkieltään, ja kun keskiössä on tekeminen, kielen käyttö tulee mukaan luonnollisesti. Projektin alkuvaiheessa kielellä on toisarvoinen asema ja taiteen tekemisellä suurempi merkitys. Kielenoppimisen merkitys kasvaa, mitä pidemmälle projekti etenee.   Ord och inga visor (60 000 euroa) Turussa sijaitsevan Valokuvakeskus Perin ja Sade Kahran hankkeen tarkoituksena on yhdistää eri äidinkielisiä ihmisiä kuvien luomisen kautta. Keskustelujen, leikin ja kuvallisen luomisen kautta hanke luo maaperää kielirajat ylittävälle kommunikaatiolle.   Mukana menossa! (150 000 euroa) Miten ruotsinkielisen teatteritaiteen keinoin voidaan kohdata toisen kielinen kulttuuri ja tehdä se saavutettavaksi toisille kieliryhmille? Svenska Teatern saa apurahaa selvittääkseen, miten teatterista voidaan luoda elävä ruotsinkielinen kansallisnäyttämö suomenkielisille lapsille, senioreille ja työikäisille.   Teckna hej till mig (75 000 euroa) Suomenruotsalainen viittomakieli on uhanalainen, ja tähän Finlandssvenska teckenspråkiga -yhdistys haluaa muutoksen. Se saa apurahaa järjestääkseen tapaamisia, joissa eri-ikäiset kielenkäyttäjät ja kieliryhmät pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia aidossa kieliympäristössä. Hankkeen tavoitteena on tehdä suomenruotsalaista viittomakieltä tunnetuksi sekä muovata asenteita ja suhtautumista viittomakielisiin positiivisemmiksi.   Kielilähettiläät (250 000 euro) Kansalliskielet – Nationalspråken ry:n tarkoituksena on rakentaa verkosto kielilähettiläistä, jotka kertovat kielenoppimisen tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista. Kielitarinoiden ja vierailujen avulla pyritään herättämään ihmisten motivaatio ruotsin oppimiseen. Tavoitteena on, että kielilähettiläät tekevät kolmen vuoden aikana 500 koulu-, yritys- ja organisaatiovierailua.   Kässäkaste (60 000 euroa) Åbolands hantverkin Kässäkaste-hankkeessa sekä lapset että aikuiset saavat uppoutua kieliin, käsitöihin ja kaksikieliseen Suomeen. Käsitöiden parissa eri kieliryhmiin kuuluvat osallistujat saavat tutustua toisiinsa ja toiseen kotimaiseen kieleen samalla kun synnytetään kiinnostusta luovaan toimintaan.   Monikielinen didaktiikka ja vuoropuhelu kielten rajojen yli (300 000 euroa) Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen hankkeessa pyritään kehittämään kaksikielistä pedagogista toimintaa ja analysoimaan sitä etenkin asenteiden ja kielenkäytön näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy Suomen kielikontekstiin sopivia toimintamalleja.   Lue lisää Kulturfondenin strategisesta Hallå!-ohjelmasta: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/halla-strategiskt-program-for-ett-flersprakigt-finland-2018-2021/   *** Helsingissä 19. kesäkuuta 2018
  Lehdistötiedote – julkaisuvapaa Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Berndt-Johan Lindström (kommentit)
  koulutusasiamies
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
  040 838 1358 Martina Landén-Westerholm
  tiedottaja
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817  

  Lue lisää »

 • 18.6.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden beviljade sex miljoner euro

  – Det finns gott om aktörer som vill jobba för ett bra språkklimat. I hela landet. Det märks då man läser de 286 ansökningarna om bidrag för verksamhet som stöder en levande tvåspråkighet, säger Svenska kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin.   Kulturfonden fick i april sammanlagt 286 ansökningar om Hallå-bidrag. Idag gick positivt besked till 77 sökande, 27 procent av de sökande. Under tre år får bidragstagarna sammanlagt sex miljoner euro för projekt som stöder ett flerspråkigt Finland. – Vi fick långt fler ansökningar än vi vågade hoppas. Många var högklassiga och det var ett stort jobb att gallra fram de allra bästa idéerna. Välkommen hjälp hade vi av Hallå-programmets utomstående sakkunniga, säger Sören Lillkung, vd på Kulturfonden.   Många nollor i ansökningarna Av de beviljade bidragen går 70 procent till utbildning och forskning – alla utbildningsnivåer från småbarnspedagogik till forskning finns representerade – och 30 procent till projekt inom konst, kultur och organisationsarbete. – Sex miljoner kan låta som en stor summa och visst räcker pengarna till att förverkliga många strategiska projekt. Sammanlagt anhöll de sökande om 48 miljoner euro och vi märkte att många ansökningar var på betydligt större belopp än vi normalt ser, säger Lillkung som medger att Kulturfonden också uppmanade de sökande att våga tänka stort. Samtidigt som Kulturfonden vill att projekt som beviljas Hallå-medel ska vara strategiska och gärna omfattande, har man försökt fördela bidragen till tillräckligt många aktörers konkreta projekt för att få bredd i verksamheten. Summorna som de sökande beviljas varierar mellan 5 000 euro och 400 000 euro.   Stor geografisk spridning Av de sökande som beviljas bidrag skrev 53 procent sin ansökan på svenska, 34 procent på finska och 13 procent på båda språken. – Det var positivt att vi fick så många ansökningar från enspråkigt finska trakter där man tidigare varit motsträviga till skolsvenskan. Ansökningar kom från hela 57 orter på olika håll i landet. Nu har vi ett utmärkt läge att göra punktinsatser i finskspråkiga regioner för att förbättra attityderna till svenskan, säger Stefan Wallin.   Vem får dela på sex miljoner? Under midsommarveckan postar Kulturfonden besked till samtliga sökande, oberoende av om de beviljas bidrag eller får avslag på sin ansökan. Ett urval av de projekt som beviljats bidrag presenteras nedan, men undantagsvis publicerar fonden alla bidragstagare inom Hallå-programmet först under hösten. Då finns alla Hallå-bidragsmottagare och deras projekt på webbplatsen beviljade.kulturfonden.fi där fonden publicerar samtliga beviljade bidrag. – Ett viktigt led i Hallå-programmet är att sammanföra olika aktörer och skapa nya arenor för samarbete. Genast i augusti inleder vi diskussioner med dem som beviljats bidrag. Vi diskuterar eventuella samarbetspartner och olika infallsvinklar på de sökandes projekt. Först efter den processen kan vi offentliggöra samtliga bidragstagare och deras projekt, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden. Projekten arbetar aktivt antingen hösten 2018-hösten 2020 eller åren 2019-2021. En del av de sökande som nu fick avslag, uppmuntrar Kulturfonden att återkomma i den stora ansökningsomgången i november då deras ansökan kan behandlas i enlighet med fondens vanliga kriterier.   Tretton exempel på Hallå-bidrag Nedan presenteras ett urval av de projekt som beviljas Hallå-bidrag – samtliga bidragstagare publiceras på adressen beviljade.kulturfonden.fi under hösten; då det slutliga projektändamålet och eventuella samarbetspartner är fastställda för alla bidragstagare.   Rohkeasti ruotsiksi – koulukielestä käyttökieleksi perhevapailla (50 000 euro)
  Mothers in Business i Tammerfors ska driva projektet Rohkeasti ruotsiksi. Projektet ska förbättra kunskaperna i svenska hos yrkesinriktade mammor som är familjelediga. Deltagarna får bekanta sig med finlandssvensk kultur och svenskspråkiga aktörer.   MOFI 2.0 (218 000 euro)
  MOFI 2.0 är ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Projektet ska utveckla den modersmålsinriktade finskundervisningen i svenskspråkiga skolor. Utvecklingsarbetet ska göras lokalt, regionalt och nationellt – främst genom kollegialt lärande.   Svenska för invandrare (80 000 euro)
  Nordiska somaliska föreningen ska driva ett projekt med målet att få elever med invandrarbakgrund i finskspråkiga skolor att intressera sig för svenska. Projektet ska utbilda ”invandrarambassadörer” som besöker finskspråkiga skolor för att främja användningen av svenska.   Speak UP (30 000 euro)
  Kokkotyö-stiftelsen i Karleby ska integrera språkinlärning i arbetsverkstäder på ett nytt och innovativt sätt. Samtidigt som man sänker tröskeln att använda svenska, förbättras deltagarnas möjligheter att få arbete och vara delaktiga i samhället.   Kaksikielinen dialogiopas akuuttihoitotyöhön (50 000 euro)
  Projektet vid Tampereen ammattikorkeakoulu ska sammanställa en tvåspråkig dialogguide för akutvården. Med hjälp av guiden förbättras patientsäkerheten och samspelet mellan vårdare och anhöriga och klienter. Projektet drivs i samarbete med Yrkeshögskolan Novia och Svenska samskolan i Tammerfors.   e-Möjlighet (20 000 euro)
  Itä-Suomen yliopisto och Joensuun normaalikoulu ska utvidga metoden e-Klasstandem och undersöka hur metoden fungerar i den grundläggande utbildningen. Samtidigt ska man också undersöka hur metoden kunde utvecklas för att bättre stödja elevernas intressen och språkinlärning.   Taikon goes Hallå (60 000 euro)
  Vasa Arbis projekt Taikon för in konstfostran med en språktwist i skolor. Konstpedagogerna talar sitt eget modersmål i undervisningsgrupperna och språkanvändningen involveras naturligt då fokus är på att göra. Inledningsvis är konstutövandet i centrum och språkinlärningen är sekundär. Längre fram i projektet ökar språkinlärningens betydelse.   Ord och inga visor (60 000 euro)
  Projektet som leds av Fotocentrum Peri och Sade Kahra i Åbo ska sammanföra personer med olika modersmål via bildskapande. Med hjälp av diskussion, lek och visuellt skapande bäddar projektet för kommunikation över språkgränserna.   Hoppa på (150 000 euro)
  Hur kan man via svenskspråkig scenkonst möta en annan språkkultur och göra den tillgänglig för andra språkgrupper? Svenska Teatern får bidrag för att undersöka hur man kan göra teatern till en levande svenskspråkig nationalscen för finskspråkiga barn, seniorer och yrkesaktiva personer.   Teckna hej till mig (75 000 euro)
  Det finlandssvenska teckenspråket är hotat och det vill Finlandssvenska teckenspråkiga ändra på. De får bidrag för att ordna träffar mellan olika åldersgrupper och språkgrupper för att utbyta erfarenheter och kunskaper och skapa naturliga språkmiljöer. Målet för projektet är att öka kunskapen om finlandssvenskt teckenspråk och förbättra attityder och teckenspråkigas bemötande.   Språkambassadörerna (250 000 euro)
  Kansalliskielet – Nationalspråken ry rf ska skapa ett nätverk av språkambassadörer som beskriver nyttan och möjligheterna med språk. Via ambassadörernas berättelser och besök ska man väcka människors motivation att lära sig svenska. Målsättningen är att språkambassadörerna gör 500 besök vid skolor, företag och organisationer under tre år.   Hantverksdopp (60 000 euro)
  I Åbolands hantverks projekt Hantverksdopp får både barn och vuxna bada i språk, hantverk och det tvåspråkiga Finland. Via hantverket får deltagarna från olika språkgrupper bekanta sig med varandra och det andra inhemska språket samtidigt som man skapar intresse för kreativ verksamhet.   Flerspråkig didaktik och språköverskridande dialoger (300 000 euro)
  Ett projekt vid Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten ska utveckla flerspråkiga pedagogiska verksamheter som sedan analyseras med fokus på attityder och språkanvändning. Projektet resulterar i verksamhetsmodeller som passar för den finländska språkkontexten.   Läs mera om Kulturfondens strategiska program Hallå! här.   *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 18 juni 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström (kommentarer)
  utbildningsombudsman
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
  040 838 1358 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817  

  Lue lisää »

 • 13.6.2018 Ajankohtainen

  Nio får Kulturfondens praktikantstipendium

  Kulturfonden har beviljat praktikplatser vid Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Kommunförbundets kontor i Bryssel och Skandinaviska föreningens konstnärshus i Rom. I månadsskiftet augusti-september inleder nio studerande eller nyutexaminerade sina praktikperioder: Ulrika Sundelin, Finsk-norska kulturinstitutet i Oslo Alexandra Enberg, Finlands kulturinstitut i Köpenhamn Michelle Lindholm, Finlands kulturinstitut i Madrid Fanny Thalén, Finlandsinstitutet i Tyskland Theo Levlin, Finlands kulturinstitut i Tallinn Nina Lindblom, FinnAgora – Finlandsinstitutet i Ungern Carolina Forss, Finlands Beneluxinstitut i Bryssel Rosanna Blomster, Kommunförbundets kontor i Bryssel Oona Haapamäki, Circolo Scandinavo i Rom   I mars fick Kulturfonden sammanlagt 58 ansökningar om praktikantstipendier. De sökande ska vara heltidsstuderande vid ett universitet eller en högskola eller ha utexaminerats under det senaste året. – Kulturfondens stipendier är på 10-11 månader – en längre praktikperiod än många andra. Det betyder att praktikanterna har tid att fördjupa sig i arbetet och bli en del av arbetsgemenskapen vid den mottagande organisationen, säger Kulturfondens ombudsman Håkan Omars. Kulturfonden erbjuder praktikplatser vid totalt tio av Finlands kultur- och vetenskapsinstitut och vid tre andra institutioner. Fonden utser stipendiaterna i samarbete med Finlands kultur- och vetenskapsinstitut i Helsingfors och praktikorganisationen. – Många tidigare stipendiater berättar att praktikperioden har varit till nytta också senare i yrkeslivet. Vi hoppas att högskolorna och universiteten uppmärksammar den här möjligheten och uppmuntrar studerande att söka, säger Omars. Praktikstipendierna kan sökas två gånger per år, i mars och september. Stipendiet varierar mellan 1 300 euro och 1 800 euro per månad beroende på praktikplatsens ort.   *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 13 juni 2018 Närmare information: Håkan Omars
  ombudsman, Österbotten
  hakan.omars(at)kulturfonden.fi
  040 550 8734 Martina Landén-Westerholm
  informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Text: Sofia Strömgård
  praktikant    

  Lue lisää »

 • 6.6.2018 Ajankohtainen

  Kulturfonden valde Åsa Juslin

  Åsa Juslin blir ny kulturombudsman på Svenska kulturfonden. Juslin efterträder Annika Pråhl, som vid årsskiftet går i pension efter drygt 15 år på Kulturfonden.   Åsa Juslin, 51 år, är nu direktör för Finsk-norsk kulturinstitut i Oslo. Tidigare har hon bland annat varit direktör för Nordens Institut på Åland och projektchef vid Föreningarna Nordens Förbund i Malmö. Till utbildningen är Juslin filosofie magister från Åbo Akademi med etnologi som huvudämne – Vi är glada över att få Åsa Juslin som ny medarbetare till vårt kansli. Med sin friska personlighet, breda erfarenhet och nätverk från flera kulturinstitutioner i både Finland och övriga Norden berikar Åsa fonden som utdelningsorganisation och aktör, säger Sören Lillkung, som själv tillträdde som vd för Kulturfonden den 1 juni. Åsa Juslin börjar jobba vid fondens kansli i Helsingfors i slutet av november. Som kulturombudsman bär hon det övergripande utvecklingsansvaret för Kulturfondens uppdrag inom konst och kultur och leder också fondens kulturteam. – Kulturfonden spelar en viktig roll för många kulturaktörer. Jag vill fortsätta utveckla möjligheterna för kulturutövare och vara med om att skapa goda förutsättningar för mångfalden inom kultursektorn. Det händer mycket spännande och nyskapande inom kulturfältet idag och jag ser fram emot att få vara med, säger Åsa Juslin. Under det senaste året har sammanlagt tre ledande tjänstemän vid Kulturfonden gått i pension. Kulturombudsman Annika Pråhl blir den fjärde som vid årsskiftet fullbordar generationsväxlingen, som förverkligats enligt ett planlagt schema sedan våren 2017. Sammanlagt 24 väl meriterade personer, 17 kvinnor och 7 män, sökte jobbet som kulturombudsman.   *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 6 juni 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  informatör
  tfn 040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.6.2018 Ajankohtainen

  Summa summarum

  Allt det roliga har ett slut. För min del gäller det drygt sex år som direktör för Svenska kulturfonden, skriver Leif Jakobsson i sin sista bloggtext på vår webbplats. Tillåt mig att summera upplevelserna och de möten som gjort jobbet både privilegierat och roligt. Det är ett unikt uppdrag att föra en snart 110-årig tradition vidare och förverkliga de intentioner som närmare 500 donatorer haft för att säkerställa en levande svenskspråkighet inom utbildning, konst och kultur i vårt land. Jag vill gärna lyfta fram den fördomsfrihet som Kulturfondens styrelse under ledning av Björn Teir visade då de valde mig till direktör för Kulturfonden. Vad hade en man i övre medelåldern utan starka kopplingar till de inre kretsarna i Svenskfinland att ge? Kanske såg de betydelsen av livserfarenhet, integritet och ett brett nordiskt och internationellt nätverk, för att inte tala om mina många kontakter i det finska Finland. Jag hoppas att jag levt upp till förväntningarna. Företrädaren professor Krister Ståhlberg lade grunden till en professionalisering av Kulturfonden. Goda förutsättningar fanns då utdelningen växte på de placeringar som framsynt sköts av Svenska litteratursällskapets finansutskott. Jag har sett det som min uppgift att utveckla och finslipa organisationen och skapa en struktur för ett mer långsiktigt och hållbart arbete. Ett strategiarbete, som innehöll en omvärldsanalys och positionsbestämning av Svenska kulturfonden som en resursstark aktör inom den tredje sektorn, låg som grund för förnyelsen som ledde till att arbetsbördan inom kansliet fördelades effektivare genom ämnesmässigt sammanhållna team och en ledningsgrupp som hanterar alla frågor med bäring på Kulturfondens administration och strategiska planering. Fonden arbetar sedan fyra år framgångsrikt genom strategiska program. Just nu förverkligas programmet Hallå som ska främja lusten och förmågan att kommunicera på svenska och finska i Finland. För mig har det varit både naturligt och nödvändigt att utveckla samarbetet med de stora nationella stiftelserna. Breddade kontaktytor har inneburit att nya projekt satts igång och fonden har nått ut och fått nationell relevans utanför den egna språkminoriteten. Det framgångsrika projektet Konsttestarna med Suomen Kulttuurirahasto pågår ännu några år och språkseminarierna med Konestiftelsen har bidragit till ökad förståelse för minoritetsspråk i ett ogint språkligt klimat. Finlands 100-års jubileum har gett en extra dimension åt mitt arbete. Fonden stödde aktivt en lång rad aktörer i Svenskfinland som ville delta i firandet. Bland de större satsningarna kan nämnas Stafettkarnevalens jubileumsstafett och den nyskrivna operan Höstsonaten. Vi synliggjorde också vår mångfasetterade roll genom att själva bjuda på Spegling – 100 år av finlandssvensk musik. Någon kanske tycker att Kulturfonden ordnar för många fester, seminarier och rundabordssamtal. Det är lätt att försvara dessa arrangemang genom att konstatera att de engagerar ett stort antal personer aktiva inom fondens kärnområden. Artister ges arbetsuppgifter och experter och sakkunniga får mötas i viktiga diskussioner och för Svenskfinland betydelsefull åsiktsbrytning. Vi gör det för att skapa gemenskaper som stärker vår ställning som språklig och kulturell minoritet. Vi är föregångare i arbetet med att skapa ”communities”, som fungerar både i personliga kontakter och möten och virtuellt. Under de senaste sex åren har fondens följeslagare på sociala medier ökat till över 7 000 i skrivande stund. Allt detta har varit möjligt tack vare Kulturfondens personal och förtroendevalda. Fondens många förtroendevalda bidrar alla med sin sakkunskap och sina nätverk och gör att många röster blir hörda. Det har varit ett privilegium att arbeta jämsides med kunniga och skickliga tjänstemän. Som direktör för Kulturfonden har jag känt mig trygg med att konsultera mina kloka och erfarna arbetskamrater. De har hjälpt att föra mig mot de bästa tänkbara besluten. En kunnig och kompetent personal är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Jag har lärt mig mycket i samtalen med IT-chefen Peter Hällström och hans medarbetare Patrik Rusk, Thomas Heikkilä, Jesper Koivumäki och Christina Fraser. Jag har undgått blindskär tack vare ekonomiansvariga Barbro Löfqvist och hennes efterträdare Britt-Marie Forsell-Stenström och deras teammedlemmar Victoria Kilpinen och Thua Hoyer. I en värld där kommunikation är A & O har det varit utmanande att hitta rätt form för fondens arbete. Jag måste medge de begränsningar, men kanske även överdrivna krav, jag som tidigare mediechef haft. Därför har jag dagligen glatt mig åt det nu välfungerade kommunikationsteamet med Martina Landén-Westerholm som informatör och teamledare, producenten Mia Smulter och ledningens assistent Petra Adlercreutz. Kärnan i Kulturfondens verksamhet är utbildning och kultur. Kompetensen finns samlad i två team och diskussionerna i substansfrågor har alltid varit stimulerande och lärorika. Fondens mångåriga utbildningsombudsman Veronica Granö-Suomalainen gav för ett år sedan över till Berndt-Johan Lindström som jobbar tillsammans med Sonja Ollas-Airinen, Åsa Rosenberg och Maria Bergenwall. Fondens kulturteam har letts av Annika Pråhl som tillsammans med Matts Blomqvist, Håkan Omars och Anna Wilhelmson har gjort sina insatser för framgången. Under min tid på fonden har också många andra medarbetare bidragit till att utveckla vår verksamhet. Med risk för att glömma någon vill jag ändå rikta ett stort tack till Tove Ekman, Karoline Berg, Catharina von Schoultz, Annika Rönnblad, Laura Nordlund, Håkan Näsman, Henric Öhman och Mats Wägar. Kontinuerligt har studerande ungdomar fört in ytterligare energi i verksamheten genom Camilla Blomstedt, Vilhelm Wahlström och Verner Forsblom. Under min tid på Kulturfonden har min assistent Petra Adlercreutz varit instrumentell, bland annat i relationerna till fondens förtroendeorgan, styrelsen, delegationen och de regionala direktionerna. Även i mina kontakter utåt har Petra alltid utgjort den både vänliga och engagerade första kontakten. Petra har även räddat mig i situationer där min egen tidsoptimism skapat omöjliga logistiska situationer. Petras språkliga Argusöga har även gett denna text behövlig kommatering. Att lämna fonden är samtidigt känslosamt och befriande. Jag tänker på ett gammalt ordspråk som säger ”Varje utgång är en ingång till någonting annat”.   Leif Jakobsson, direktör  

  Lue lisää »

 • 1.6.2018 Ajankohtainen

  Tack Leif och hej Sören!

  Idag, fredagen den 1 juni, hälsar vi Sören Lillkung välkommen till Kulturfonden. Sören, som har jobbat vid sidan av Leif Jakobsson sedan början av maj, tar idag över som fondens nya vd.  – Det är med förväntansfull glädje jag inleder mitt arbete. Jag ser fram emot att helhjärtat och ansvarsfullt arbeta för mänsklig tillväxt och hållbar utveckling inom kultur och utbildning. På svenska, i Finland, säger Sören Lillkung. Här kan du läsa pressmeddelandet vi skickade då Sören utsågs till ny vd i december 2017. Leif Jakobsson finns kvar vid Kulturfonden till och med den 15 juni och du når honom tills dess på samma e-postadress och telefonnummer som hittills.  

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description