Ajankohtaista

 • 20.12.2018 Ajankohtainen

  Mer än ett jobb

  – Du har fått ett härligt jobb – mångsidigt och positivt. Egentligen mer än ett jobb, säger kulturombudsman Annika Pråhl till Åsa Juslin. Efter nästan sexton år på Svenska kulturfonden går Annika i pension vid årsskiftet och Åsa tar över. Åsa Juslin har lämnat Oslo och landat i Helsingfors på Svenska kulturfonden. Sedan slutet av november har hon jobbat sida vid sida med Annika Pråhl som förbereder sig för att lämna Kulturfonden och själv rå om sin tid. – Jag ser fram emot att få vara mitt i det finländska kulturlivet. I Norge jobbade jag med kulturfrågor som den producerande parten; nu får jag ta mig an frågorna ur finansiärens perspektiv. Kulturen förändras hela tiden, så jag är taggad att lyssna och lära under min första tid på fonden, säger Åsa. – Här har du koll på det mesta som händer inom konst och kultur på svenska i Finland. Du får möta en massa människor och det lönar sig att alltid vara nyfiken och lyhörd, säger Annika.   Åsa och Norden Åsa hämtar en diger erfarenhet från olika nordiska sammanhang till Kulturfonden. Hon har jobbat med nordiska frågor först vid Föreningen Norden på Åland och sedan Föreningarna Nordens Förbund i Malmö. Vid Nordens Institut på Åland och under de senaste fem åren vid Finsk-norsk kulturinstitutt i Oslo har Åsa fokuserat på kulturfrågor. – Åsas nordiska erfarenhet passar alldeles utmärkt på Kulturfonden. Det nordiska är alltid viktigt, men nästa år är nordiskt samarbete ett av de områden vi satsar extra på, säger Annika. Åsa Juslin har lämnat Oslo och Finsk-norsk kulturinstitutt för Helsingfors och Kulturfonden. Foto: Karoline Hjorth   Från sökande till handläggare Åsa har tidigare i sitt yrkesliv lämnat in många bidragsansökningar till Kulturfonden för olika organisationers del. – Satsa på budgeten är mitt tips till sökande. Om du själv förstår vilka kostnader och vilken typ av verksamhet som döljer sig bakom alla moment, blir det lättare att greppa hela projektet och också att rapportera om det under projektets gång, säger Åsa. Annika håller med och poängterar att förmågan att tolka och läsa mellan raderna behövs då man behandlar ansökningar och diskuterar projekt – På fonden har vi inte lika strikta regelverk som till exempel stat och kommun, men du har stor nytta av att vara insatt i projekthantering och budgetering, säger Annika. Åsa ser fram emot beredningen av alla de tusentals ansökningar som Kulturfonden får i november. Ett bra läge att ta pulsen på konsten och kulturen i Svenskfinland. – Under hela året får vi så gott som varje dag via radio, tv, tidningar och sociala medier rapporter om vad Kulturfonden har möjliggjort. Samtidigt som det förstås är spännande att se vad våra bidrag resulterar i, blir man också allmänbildad, säger Annika varpå samtalet flyter in på Monäsrodden i Nykarleby. För Kulturfondens ombudsmän är det viktigt att känna till kulturfältet i hela Svenskfinland. Åsa har anknytning till i alla regioner – Österbotten, Åboland, Nyland och Åland. – Under mina år utomlands blev det finlandssvenska nästan ännu viktigare än tidigare. Men jag är glad över det ”referensmaterial” jag har samlat utomlands. Det ger nya impulser, samtidigt som man blir bättre på att se det som verkligen är genuint och bra här hemma, säger Åsa.   Stimulera, inte skära Annika har jobbat som ombudsman på Kulturfonden sammanlagt sexton år. Före det jobbade hon som kommunal ”kulturbyråkrat” och upplever att uppdraget som kulturbyråkrat fortsatt också på fonden. Åsa har däremot en aning svårt att förlika sig vid tanken på sig själv som byråkrat. – Men Kulturfondens byråkrati handlar kanske snarare om våra egna noggranna kriterier och anvisningar. De underlättar processen för våra sökande, men vi är alltid snabba och noggranna – vi förhalar aldrig beslut, säger Annika. Snabba processer är avgörande för många sökande som behöver stöd för att komma igång med sina projekt. – Här på fonden har vi alltid fokus på att möjliggöra och utveckla. Det är få förunnat. Under hela 1990-talet koncentrerade man sig inom den kommunala sektorn ofta på nedskärningar, säger Annika. – Visst är det konstigt att då pengarna tryter är det alltid i kulturen man först gör nedskärningar, säger Åsa. Annika instämmer och påpekar att ännu konstigare blir det då man tänker på hur små effekterna blir då man skär inom kultursektorn. – Ur statsbudgeten går mindre än en procent till kultur. Det är helt enkelt för få beslutsfattare som prioriterar kultur, säger Annika. – Samtidigt är det alldeles för få beslutsfattare som inser att man genom satsningar på kultur, kan sänka andra kostnader inom det offentliga, säger Åsa. – Jag tror på devisen att varje satsad euro på kultur i förlängningen ger samhället en inbesparing på fem euro. Tyvärr syns inbesparingen på helt andra kostnadsställen och långt senare, säger Annika.   Barnen och kulturen Barn och unga drabbas ofta av nedskärningar. – Alla barn och unga borde få pröva och utmana sin egen kreativitet – både i skolan och under fritiden. I de allra flesta yrken ställs det idag stora krav på just kreativitet. Att själv få skapa och uppleva konst och kultur stärker kreativiteten. Det borde man satsa mera på, säger Annika Kulturfonden riktar många bidrag till barn och ungdomar. Kultur i skolan, Kultur på dagis, åttondeklassarnas Konsttestarna-projektet och skolornas bokpaket är några exempel. – Men våra bidrag är bara en extra krydda till det som samhället ska garantera. Strukturer ska vi inte upprätthålla, men visst har vi ett ansvar att visa på brister eller missförhållande både i Svenskfinland och nationellt. Vi har en bra utkikspost och ser ofta var de offentliga resurserna är för knappa, säger Annika. Vilka blir då Annikas hetaste tips till sin efterträdare? – Vårt viktigaste uppdrag är att stärka den sociala gemenskapen på svenska i Finland – möten mellan människor blir allt viktigare. Satsa på festivaler, temadagar och sammankomster av olika slag. Och lova aldrig något åt en sökande – besluten om bidrag ligger inte hos oss utan hos vår styrelse. Vårt uppdrag som ombudsmän är att vara lyhörda, nyfikna och ställa rätta frågor, säger Annika.   Text: Kulturfonden/Martina Landén-Westerholm
  Bild: Eva Persson och Karoline Hjorth

  Lue lisää »

 • 19.12.2018 Ajankohtainen

  En god jul och en bra början på det nya året

  Vi önskar alla våra samarbetsparter, sökande och donatorer en fridfull jul och en bra början på det nya året. Istället för att posta traditionella julkort har vi också i år valt att ge ett bidrag till Folkhälsans luciainsamling. I samband med jul- och nyårshelgen tar många i vår personal ut några semesterdagar eller övertidsledighet. Du når oss som vanligt igen från och med den 2 januari.

  Lue lisää »

 • 18.12.2018 Ajankohtainen

  Konsten ska uppmuntra till självständigt tänkande

  Via projektet Konsttestarna får alla åttondeklassare i Finland ta del av två kulturupplevelser per år. Under 2018 har eleverna sett dansföreställningen Kill Carmen. Föreställningen har väckt en del förvirring men många är också imponerade. Föreställningen är i gång innan den börjar på riktigt. När eleverna strömmar in i Verkatehdas i Tavastehus väntar skådespelarna på dem mellan bänkraderna. Musiken ljuder högt och några lärare blir turvis uppdragna på scen samtidigt som de sista bänkar sig. Den stora salen är fullsatt med finlandssvenska elever från olika håll i södra Finland. Alla är här för att se dansföreställningen Kill Carmen – ett av de utvalda konstverken som åttondeklassarna får ta del av via projektet Konsttestarna som finansieras av Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto. Scenen är stimmig av rök och det tisslas och tasslas mycket i publiken under entimmesföreställningen. Busvisslingarna duggar tätt när Carmen, enda kvinnan på scenen, är mer lättklädd än vanligt. Efter föreställningen får eleverna svara på några ja och nej-frågor. Många tycker att Kill Carmen är störande, ett flertal kände ångest. Delar åsikter Förvirring, lugn, vem bryr sig, iver – bland annat de här orden har åttondeklassarna använt för att beskriva känslorna kring den konst de fått ta del av via Konsttestarna. Konsten har upplevts vara konstig, proffsig, rolig och genialisk. Kaari Martin, koreograf för Kill Carmen, vet att just den här föreställningen brukar dela åsikter. Flera elever har ändå gett fyra eller fem stjärnor till föreställningen via Konsttestarnas utvärderingsapp. – En skrev att det hade uppmuntrat hen att skapa konst. Det finns också många som inte bryr sig alls men det är typiskt för den här åldern, säger Martin. Många kommenterar att Carmen är väldigt lättklädd och att föreställningen är sexuell – något som stött på en del kritik. – Men om vi slår på tv:n så finns det väldigt råa scener, men tv eller internet verkar vara en annan sak än konst, kommenterar Martin. Kaari Martin påminner om att de måste ta extra mycket hänsyn till eleverna eftersom de inte själva valt att se föreställningen. En odödlig Carmen Många av eleverna tycker alltså att Kill Carmen är lite jobbig och obehaglig. Maya Jansson, också från Lovisanejdens högstadium, upplevde det annorlunda. – Jag blev inte förvånad av något. Jag skulle gärna ha blivit det, men blev inte. Det handlar om Carmen, en ganska sexuell kvinna som blir våldtagen, men det händer inte så mycket åt henne, hon reser sig efter varje gång. Oavsett hur hemska saker som hände henne så blev hon starkare, analyserar Jansson. Att diskutera verken både inför och efteråt är en del av Konsttestarna. Eleverna får bekanta sig med ett förhandsmaterial och efteråt är tanken att diskussionen ska fortsätta i klassen. – Vi brukar ha bra diskussion åtminstone i vår klass, säger Björkskog. Meningen att väcka obekväma känslor Kaari Martin poängterar att för en föreställning som Kill Carmen är det viktigt att gå igenom förhandsmaterialet så att eleverna vet vad de kommer att se. – Det finns ingen intrig, Carmen är en metafor. Meningen är också att väcka obekväma känslor. Konstens uppgift är att uppmuntra till självständigt tänkande, förklarar hon. Hon blir ändå förvånad när jag nämner våldtäktsscenen som Maya Jansson pratade om. Enligt Martin finns det ingen våldtäktsscen och hon har inte heller hört den tolkningen förut. – Jag vill inte förminska någons upplevelse, men vi skulle inte ha erbjudit åttorna ett verk med en våldtäkt. Jag tror inte heller att verket i så fall hade blivit valt till Konsttestarna, säger Martin. Enligt henne kan våldet i Kill Carmen liknas med våldet i serietidningar – det blir en karikatyr. Men en del av den upplevda ångesten kan bero på kulturskillnader. – Flamencons uttryck är häftigt. Diskussion och analys är en viktig del av Konsttestarna och Martin tycker att det är synd att hon inte får en chans att träffa alla elever efteråt för att prata med dem ansikte mot ansikte om det de upplevt och känt. – Men det skulle ha blivit över 300 klasser. Viktigt initiativ Under det treåriga projektet Konsttestarna får alltså alla åttondeklassare i Finland, närmare 200 000 ungdomar, möjlighet att uppleva och utvärdera två konstevenemang. – Det är ett jättebra och viktigt initiativ. Alla tar inte del av kultur och har inte heller råd, säger Birgitta Ponthin som är rektor vid Åshöjdens grundskola i Helsingfors. Hon får medhåll av Patricia Weckman som är lärare vid Lovisanejdens högstadium. – Nuförtiden söker inte folk aktivt efter kultur så det är bra att de får det via skolan. Det här understöder också den nya läroplanen, säger Weckman. Hon berättar att eleverna i hennes klass är ivriga på att diskutera. – Inför sa många att det verkar konstigt och de visste inte riktigt vad de skulle förvänta sig. Det ska bli trevligt att diskutera efteråt, eleverna borde vara bra på att tolka, säger Weckman. Fastän Konsttestarna upplevs som ett bra initiativ, finns det ändå en del som kunde fungera bättre. Birgitta Ponthin ställer sig kritisk till att det inte ordnas någon mat under utflyktsdagen – det får skolan stå för. – Det blir mycket extra arbete för oss på skolan, men det är jättebra att Kulturfonden satsar på större grejer med specifik målgrupp. Hon lyfter ändå fram att det alltid lönar sig att ha representanter från skolan med i planeringen för att göra helheten så smidig som möjligt. Text: Michaela von Kügelgen Texten är en förkortad version av reportaget som finns i sin helhet i Medborgarbladet 4/2018.              

  Lue lisää »

 • 14.12.2018 Ajankohtainen

  Utbetalning av bidrag före nyår?

  Vill du att vi ska betala ut ett beviljat bidrag före nyår? I så fall måste du göra en anhållan om utbetalning senast måndagen den 17 december. Det här gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner. Vi önskar dig en fin julhelg.

  Lue lisää »

 • 13.12.2018 Ajankohtainen

  Vill du göra en opera med dina elever?

  Snart finns skolopera också på svenska. På våren kan du som är lärare i årskurs 4-6 ansöka om att delta i operaprojektet Djurens planet tillsammans med dina elever och professionella operasångare.   Finlands nationalopera och nationalbalett har under 17 år producerat skoloperor tillsammans med lågstadieelever i hela landet. På våren är det dags för den första svenskspråkiga specialkomponerade operaproduktionen, Djurens planet, som förverkligas med bidrag från bland annat Svenska kulturfonden. Under våren kan skolorna ansöka om att bli antagna till operaprojektet, som sedan hösten 2019 startar i de skolor som antagits. Djurens planet är både en föreställning och ett operaprojekt för skolor i hela landet. Skolorna sätter upp operan i samarbete med professionella operasångare, musiker, regissör och scenograf. Under föreställningen uppträder eleverna tillsammans med professionella operasångare. I mars 2019 ges inleds projektet med tre föreställningar av Djurens planet i Almisalen i Helsingfors med Åshöjdens skola, som deltog i pilotprojekt. Från och med hösten 2019 sätter skolorna upp egna föreställningar av Djurens planet.   Vad handlar Djurens planet om? Människans förhållande till djuren är temat för föreställningen, som Monica Vikström-Jokela har skrivit librettot till. Elever i Åshöjdens skola har bidragit med känslor, tankar och önskemål om tema och musik. Vår planet tillhör djuren och människorna. Vi har alla rätt att leva här, men i hur hög grad får vi besluta om andras liv? – Eleverna återkom ofta till förhållandet mellan människan och djuren, om empati och om längtan att bli sedd, säger Vikström-Jokela. Kompositören Cecilia Damström har tonsatt operan; också hon har fått impulser via samarbetet med eleverna i Åshöjdens skola. För regin står Martina Roos och Anna Kontek svarar för scenografi och kostymer.   Hur blir en föreställning till? De skolor som antas till skoloperan får ett materialpaket att jobba med inför sin operaföreställning. Eleverna bekantar sig med hela den konstnärliga processen kring en operaföreställning – de övar och framför operan till att sälja biljetter till sin föreställning. Redan under förberedelserna besöker regissören och kapellmästaren skolorna. Då eleverna övat och alla förberedelser i skolorna är klara ger skolan operaföreställningen tillsammans med de professionella operasångarna och musikerna. Hur ansöker skolan? Vill du ge dina elever möjlighet att bekanta sig med opera? Du som är lärare i årskurserna 4-6 kan ansöka om att din klass får vara med i projektet. Finlands nationalopera och nationalbalett öppnar ansökan under våren 2019. Annonser med noggrannare information kommer att ingå bland annat i tidningen Läraren. Läs mer om skoloperan Djurens planet på https://oopperabaletti.fi/sv/repertoar-och-biljetter/djurens-planet/  

  Lue lisää »

 • 7.12.2018 Ajankohtainen

  Katarina von Numers-Ekman blir vår ombudsman

  Vi har valt Katarina von Numers-Ekman till ny ombudsman vid vårt kansli i Helsingfors. Katarina tillträder i början av februari 2019 och kommer att jobba med frågor inom utbildning och forskning.   Katarina hämtar bred erfarenhet till Kulturfonden – främst från skolvärlden, men också från föreningslivet och förlagssektorn. Katarina, FM i nordisk litteratur och nordiska språk, har sedan år 2000 jobbat som lektor i modersmål och litteratur i Mattlidens gymnasium i Esbo.   Åren 2014-2017 var hon tjänstledig från sitt lektorsjobb och var då läsambassadör i hela Svenskfinland inom ett treårigt projekt som finansierades av Kulturfonden. – Jag har i många sammanhang fått uppleva hur värdefulla Kulturfondens insatser för utbildning och kultur på svenska i Finland kan vara. Därför är jag mycket glad över att få arbeta på ett brett plan med mina hjärtefrågor, säger Katarina von Numers-Ekman.   Som författare har Katarina ytterligare ett perspektiv på Kulturfondens verksamhetsområden. Med sina barn- och mellanåldersböcker har hon bland annat gjort författarbesök i många skolor. – Jag har träffat många lågstadiebarn som berättat att de tyckte om att få läsa om barn som talar som de själva gör och rör sig i miljöer som är bekanta. Det är finlandssvenska unga läsare inte bortskämda med, säger Katarina. Katarinas bok Konrad och Kornelia, utgiven av Förlaget, nominerades till Finlandia Junior-priset år 2010.   Katarina efterträder Sonja Ollas-Airinen som efter åtta år på Kulturfonden vid årsskiftet fortsätter mot nya utmaningar på det svenskspråkiga stiftelsefältet. Jobbet som ombudsman lockade 50 sökande.   Kommentarer och förfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  informatör
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi  

  Lue lisää »

 • 3.12.2018 Ajankohtainen

  Nästan 3 500 ansökningar i november

  November är förbi och därmed också vår ordinarie ansökningstid år 2018. I år hade vi vid midnatt den sista november fått sammanlagt 3 489 ansökningar i november. I år varierade beloppen i ansökningarna mellan 100 euro och 2,67 miljoner euro. Ansökningarnas sammanlagda summa var i år nästan 67 miljoner euro, över 3 miljoner euro mer än i fjol. Du som ansökt om bidrag i november 2018 får besked av oss i slutet av mars 2019. Undrar du vad som händer med din ansökan under de tre närmaste månaderna? Här kan du läsa om vår grundliga behandling av alla ansökningar.

  Lue lisää »

 • 29.11.2018 Ajankohtainen

  En halv miljon till Österbotten före jul

  I december får många i Österbotten goda nyheter. Då är fördelningen av drygt 650 000 euro ur Svenska Österbottens kulturfond SÖK klar. – SÖK-fondernas avkastning har ökat kraftigt och vi kan bevilja betydligt fler bidrag än tidigare, säger Håkan Omars, Svenska kulturfondens ombudsman i Österbotten.  Svenska Österbottens kulturfond SÖK är ett samlingsnamn för knappa 30 fonder som på olika sätt stöder utbildning, forskning och kultur med anknytning till det svenskspråkiga Österbotten. Den här hösten delar SÖK ut över 650 000 euro. Beslut om bidrag ur SÖK tas – till skillnad från Svenska kulturfondens övriga bidrag – av en egen styrelse. – Just nu behandlar vi de 661 ansökningarna vi fick i september. Alla sökande får besked före jul och bidragen kan utbetalas från och med januari 2019, säger Omars. Håkan Omars bereder de flesta ansökningarna, förutom de som riktats till Henry och Martta Bertells minnesfond. De här ansökningarna bereds av expertgrupper vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten. Alla beslut tas i SÖK:s styrelse i december. Tidigare ingick ansökningarna till SÖK i Svenska kulturfondens ordinarie ansökningstid i november, men sedan 2017 är ansökningstiden för SÖK-stipendier och bidrag i september. – Vi ville synliggöra de här österbottniska specialfonderna och införde därför en egen ansökningstid för dem, säger Omars. De som sökt bidrag ur SÖK kan också rikta en ansökan till Svenska kulturfonden i november.     Svenska Österbottens kulturfond (SÖK) SÖK beviljar bidrag eller stipendier till svenska österbottningar och österbottniska sammanslutningar för vetenskaplig forskning, studier och konstnärlig och kulturell verksamhet med direkt anknytning till svenska Österbotten. SÖK består av knappt 30 enskilda fonder. Bidragen fördelas enligt de enskilda fondernas syften. De största fonderna är Henry och Martta Bertells minnesfond som beviljar bidrag åt studerande i tekniska ämnen vid Yrkeshögskolan Novia och Yrkesakademin i Österbotten och Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond, som beviljar bidrag åt österbottniska studerande för akademiska studier eller forskning. Ansökningstiden är i september varje år. Under september 2018 fick vi 661 ansökningar. Av dem riktades 372 till Henry och Martta Bertells minnesfond, 95 till Inga, Valdemar, Anna-Lisa och Inga-Brita Westbergs fond och 191 till de enskilda fonderna inom SÖK. SÖK:s styrelse beslut om bidrag. Styrelsen består av tio personer sju medlemmar från kultursektionen inom samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och tre medlemmar utses av Svenska kulturfonden. Totalt delar SÖK ut drygt 650 000 euro i år. Av summan delas 212 000 euro ur ur Bertellska fonden, 217 000 euro ur Westbergska fonden och 235 ooo euro ur övriga SÖK-fonder.  

  Lue lisää »

 • 27.11.2018 Ajankohtainen

  Behöver du teknisk hjälp?

  Just nu får vi många tekniska frågor från våra sökande – särskilt om inloggning i vårt ansökningssystem, men också om innehållet i ansökningarna och de elektroniska ansökningsblanketterna. På den här webbsidan har vi samlat tekniska instruktioner och länkar för dig som gör din ansökan i november: https://ansokan.kulturfonden.fi/instruction/help Ring oss Om du inte får vägledning via vår webbinfo, kan du också ringa vår hjälplinje: 09 23 169 870. Mellan måndagen den 26 och fredagen den 30 november når du vår IT-samordnare Thomas Heikkilä eller IT-chef Peter Hällström alla dagar mellan kl. 11-17. Vid behov kan vi vidarebefordra din fråga till någon av våra ombudsmän som sedan kontaktar dig per e-post eller telefon. Lycka till med din ansökan!

  Lue lisää »

 • 27.11.2018 Ajankohtainen

  Projektet Dörren öppnar vägar till arbetslivet

  Svenska kulturfonden har beviljat Luckan 48 000 euro för projektet Dörren. Projektet utvecklar en metod för att underlätta integrationen av invandrare i arbetslivet i Finland.  – Att flytta till Finland får inte bli en karriärdöd för invandrare. Projektet Dörren ska hjälpa invandrare att förbättra sina professionella nätverk och göra det lättare att söka jobb inom den egna bransch, säger Ann-Jolin Grüne, utvecklingschef för integrationsverksamheten på Luckan. Integreringen bygger på en nätverksmodell som ger invandrare fler kontakter till arbetslivet. En invandrare träffar en i Finland yrkesaktiv person för ett samtal och via samtalsparten får sedan invandraren två nya kontakter till arbetslivet. – På Luckan vill vi via sysselsättning göra det lättare för invandrare att integreras på svenska i Finland. Eftersom det är viktigt för invandrare att också skapa sociala nätverk, är målsättningen med Dörren inte bara att introducera nätverk och kartlägga arbetsmöjligheter, utan också att sprida information om det svenskspråkiga föreningslivet, säger Grüne. Projektet riktar sig i första hand till invandrare som integrerats på svenska i Nyland – främst i Raseborg, Borgå och huvudstadsregionen. Luckan driver projektet i samarbete med bland annat svenskspråkiga integrationsutbildningarna – samarbetsparter är bland annat Borgå folkakademi, Lärkkulla, Helsingfors Arbis, Akava, Folkhälsan och företagarföreningar. Luckan söker nu en projektledare för Dörren, som inleddes i oktober 2018 och pågår till augusti 2020. Den totala budgeten uppgår till 325 000 euro och finansiering ur Europeiska socialfonden täcker 85 % av kostnaderna. Kulturfonden står för egenfinansieringsandelen på 48 000 euro. *** Pressmeddelande – får fritt publiceras Helsingfors, den 27 november 2018   Noggrannare information och intervjuförfrågningar Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi  

  Lue lisää »

 • 26.11.2018 Ajankohtainen

  Hur många ansökningar tror du att vi får i november?

  Sista veckan i november och tävlingsdags! Den här veckan brukar vi få tusentals ansökningar. Hur många tror du vi får i år? Delta i tävlingen genom att kommentera vårt tävlingsinlägg på Facebook och berätta hur många ansökningar du tror att vi får i november 2018. Kommentera senast på fredag 30.11 kl. 13.00. Du som gissar rätt eller närmast rätt antal ansökningar vinner en valfri bok ur Bokkatalogen. Facebook är inte delaktig i lotteriet. Lycka till!   Regler – Delta i tävlingen genom att kommentera i vårt tävlingsinlägg på Facebook. Berätta i kommentaren hur många ansökningar du tror att Kulturfonden får i november. – Tävlingstid 26.11-30.11.2018. Alla som kommenterat inlägget på Facebook innan fredag 30.11 kl. 13.00 deltar i tävlingen. – Den person som gissar närmast eller exakt rätt antal ansökningar vinner en valfri bok ur Bokkatalogen. Om flera personer gissar rätt eller lika nära, lottar vi vinnaren bland dem. – Vi kontaktar vinnaren måndag 3.12 via Facebook. – Facebook är inte delaktig i lotteriet.

  Lue lisää »

 • 24.11.2018 Ajankohtainen

  38 miljoner känslor

  Ifjol delade Svenska kulturfonden ut nästan 38 miljoner euro. Bidragen gick till 4 000 aktörer, men upplevelserna och känslorna berörde många fler. Vad vill du känna? Ansök om bidrag i november.   I filmen ser du Mette Bergh, Philip Teir, Nike och Greta Granö, Mya Höglund, Larson Österberg, Eije Oscarsson, Kaisa Leka, Sigurdur Rögnvaldsson, Simon Granroth, Vivi-Ann Rehnström, Ulla-Stina Henricson och Gitta Hallakorpi. Fotograf: Anders Lönnfeldt

  Lue lisää »

 • 23.11.2018 Ajankohtainen

  Vistelsestipendium till S:t Petersburg? Vi utreder läget.

  Funderar du på ett vistelsestipendium? Tyvärr kan vi tillsvidare inte ta emot ansökningar om stipendieperioder i S:t Petersburg. Finlandshuset, där Kulturfondens stipendiater hittills bar bott och verkat, har bytt ägare och det är ännu oklart hur, när och om vi igen kan utnyttja huset för residensverksamhet. Ansökningstiden för vistelsestipendierna är i februari och september. Vi hoppas att läget har klarnat inför februari och återkommer med mera information så fort vi vet mera. Om vistelsestipendierna till S:t Petersburg Kulturfondens vistelsestipendier till S:t Petersburg är för svenskspråkiga författare, konstnärer (inte inom bildkonst), journalister, pedagoger och forskare. Du som söker ska vara verksam i Finland. Till S:t Petersburg har vi hittills beviljat fyra vistelsestipendier  per år. Stipendierna är på tre månader och berättigar till en lägenhet i Finlandshuset i S:t Petersburg och en stipendiesumma på 6 000 euro. Vi beviljar årligen också ett vistelsestipendium till Grez-sur-Loing för svenskspråkiga professionella konstnärer.   Här kan du läsa mera om våra vistelsestipendier.

  Lue lisää »

 • 22.11.2018 Ajankohtainen

  Nyfikna tillsammans

  Kunskap, passion och nyfikenhet. Det hoppas Sören Lillkung, Kulturfondens nya vd, att vi får se mycket av i vårt ansökningssystem nu i november. Vad händer då du blir riktigt nyfiken? Ansök om bidrag i november.  Filmen är producerad av Nina Nordström. Gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 22.11.2018 Ajankohtainen

  Mer pengar till renoveringen av Wasa Teater

  Svenska kulturfonden ökar på bidraget för renoveringen av Wasa Teater med 60 000 euro. Tilläggsfinansieringen går till teaterns AV-teknik. Renoveringen av Wasa Teater är omfattande. Vissa delar av huset har varit i sämre skick än man trodde och därför behövs tilläggsfinansiering. Kulturfondens bidrag på ytterligare 60 000 euro går till Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur för att komplettera teaterns AV-teknik. Efter renoveringen har Wasa Teater modern scenteknik med utmärkt ljus- och ljudåtergivning. – Vi är glada över det engagemang som funnits kring teaterrenoveringen – österbottningarna har verkligen visat att de har stöder sin regionteater, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. De totala kostnaderna för renoveringen går på knappt sju miljoner euro. Wasa Teater har en bred finansieringsbas för projektet med bland annat statsbidrag på 1,5 miljoner euro och bidrag från flera olika stiftelser i Österbotten. Kulturfonden har tidigare satsat sammanlagt 1,5 miljoner euro på teaterrenoveringen. Wasa Teaters renovering ska vara klar i maj – i god tid före 100-årsjubileet hösten 2019. *** Pressmeddelande – får fritt publiceras Helsingfors, den 22 november 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi  

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description