Ajankohtaista

 • 14.5.2022 Ajankohtainen

  Åtta pris för modiga insatser inom kultur och utbildning

  Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro går i år till klarinettisten Christoffer Sundqvist. Våra pris på 15 000 euro går till ljud- och ljusdesigner Andreas och Tobias Lönnquist och pedagogie doktor Anna-Lena Østern. I Österbotten belönar vi musikern, kompositören och pedagogen Christine Julin-Häggman, i Åboland kördirigenten och kompositören Ulf Långbacka och i Nyland verksamhetsledaren Martina Linder vid Cirkus Helsinki. Här kan du se en videofilm som presenterar alla pristagare. Filmen är producerad av Eva Lingon. Christoffer Sundqvist Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro Klarinettisten Christoffer Sundqvist är en lyhörd virtuos som står för både tradition och nya uttryck. Att nå så långt kräver långvarigt och ihärdigt arbete. Christoffer har aldrig tummat på kvaliteten och hans positiva och konstruktiva ledarstil lyfter alla de musikaliska sammanhang där han är med. Christoffer inledde sina klarinettstudier vid Jakobstadsnejdens musikinstitut med Bernhard Nylund som lärare. Efter studier vid Sibelius-Akademins solistiska avdelning blev han soloklarinettist vid RSO. Han har spelat som solist med nästan alla finländska orkestrar och han har gjort många gästspel i Europa. Vid sidan av sin nationella och internationella karriär har han också ett starkt engagemang för sin födelseort. Han var bland annat med om att grunda kammarmusikfestivalen Rusk, som varje år lockar internationella toppmusiker till Jakobstad under årets mörkaste månad. Anna-Lena Østern Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro Pedagogie doktor, filosofie licentiat Anna-Lena Østern har gjort en livslång och banbrytande gärning för lärarutbildningen, för modersmålets didaktik och inte minst för dramapedagogiken i Svenskfinland, Finland och Norden. Anna-Lena Østerns mångsidiga karriär sträcker sig över språkgränserna i Finland och internationellt. Hon har varit professor vid Åbo Akademi i Vasa och vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU och har innehaft gästprofessurer i Finland, i Norge och på Island. Hon har också haft många administrativa tjänster och förtroendeuppdrag både i Finland och Norge. Hon är en produktiv forskare och har skrivit ett stort antal pedagogiska fackböcker, speciellt om dramapedagogik och konstämnenas didaktik. Anna-Lena Østern är känd som en kunnig forskare, engagerad handledare och inspirerande samarbetspartner. Andreas och Tobias Lönnquist Svenska kulturfondens pris på 15 000 euro Andreas och Tobias Lönnquist har med sin sakkunskap inom ljud- och ljusteknik tagit scenframställningar inom musik, musikal och teater i Finland till nya nivåer. I tjugo år har de med sin passion för gediget hantverk medverkat i otaliga kultur- och konstproduktioner. De syns aldrig på scenen men de ger med sina insatser de allra bästa förutsättningarna för dem som står på scenen att lysa. De kommer först och går sist. Andreas och Tobias är drivande, samarbetsvilliga och skickliga och de satsar lika passionerat och ambitiöst på både amatörproduktioner och professionella uppsättningar. Martina Linder Nylands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro Martina Linder grundade cirkusskolan Circus Helsinki år 2001 och hon har sedan starten varit dess verksamhetsledare. Till sin utbildning är hon jurist, men hon övergav i ett tidigt skede juridiken för cirkuskonsten. Martina Linder har framgångsrikt utvecklat Circus Helsinki till Finlands största institution för grundläggande konstundervisning i cirkuskonst. Skolan har idag över tusen elever – från spädbarn till fullvuxna. Cirkus Helsinki ger undervisning på finska, svenska, engelska och spanska och har utvecklat ett internationellt nätverk bland annat genom festivalen YlösAlas. Skolan erbjuder mångsidig undervisning i en kreativ och avslappnad miljö. Verksamheten är inte tävlingsinriktad utan jämlik, tillgänglig och socialt och miljömässigt ansvarsfull. Inom Circus Helsinki kan alla känna sig delaktiga och välkomna. Ulf Långbacka Åbolands svenska kulturfonds pris på 15 000 euro Kördirigenten, musikvetaren och kompositören Ulf Långbacka är en uppskattad samarbetspart i många musikaliska sammanhang och nätverk i Åboland och i hela Svenskfinland. Speciellt betydelsefullt är hans långvariga engagemang med studentkörerna i Åbo – Brahe Djäknar och Florakören – där otaliga unga sångare har fått utvecklas genom att utöva körsång på hög nivå. Han har också komponerat för och samarbetat med många andra körer och ensembler i Åboland. Långbackas opera Henrik och Häxhammaren framfördes under Åbos kulturhuvudstadsår och verket Ett romantiskt sinne sammanförde den tvärkonstnärliga gruppen Tredje Rummet, Florakören, Brahe Djäknar och musiker i en hyllad produktion. Han har också skickligt och lyhört tonsatt verk av många åboländska poeter. Christine Julin-Häggman Österbottens svenska kulturfonds pris på 15 000 euro Musikern, kompositören och pedagogen Christine Julin-Häggman har profilerat sig som en expert på finlandssvensk folkmusik och hon har placerat den österbottniska folkmusiken och dess lokala särdrag på kartan genom sitt långa engagemang med gruppen Jepokryddona. Folkmusikgruppen, som sjunger på dialekt, startade år 1994 och i dag spelar andra och tredje generationens Jepokryddor i gruppen. Christine har bidragit med att både förvalta och förnya den finlandssvenska musikskatten. Genom sitt målmedvetna arbete har hon gjort folkmusiken och folkdansen intressant och tillgänglig för nya generationers musiker och också för den breda publiken. Prisutdelning vid vårfesterna Pristagarna får sina pris vid Kulturfondens vårfester Barn igen – en musikfest för alla åldrar i Åbo 14.5 kl. 14, i Borgå 17.5 kl. 18 och i Jakobstad 18.5 kl.18. Läs mera om vårfesterna. Mera info om Kulturfondens pris, målsättningarna med dem och beslutsprocessen presenterar vi i ett videoklipp med delegationens och prisgruppens ordförande Mikael Svarvar. Bild
  Tage Rönnqvist (Sundqvist, Lönnquist, Linder och Långbacka) och
  Anders Wik (Julin-Häggman och Østern)

  Lue lisää »

 • 14.5.2022 Ajankohtainen

  Se filmen med våra pristagare

  “En konstnär ska hela tiden ha litet av ett barns öppenhet, nyfikenhet och spontanitet. Om man tappar det, då är det inte bra.” Vi bad vårens pristagare resonera kring barndomens spår i deras professionella liv. När är det bra att tänka eller agera som ett barn? Och vad är det viktigaste barn kan få för att utvecklas och skapa? I filmen medverkar Christoffer Sundqvist, Christine Julin-Häggman, Andreas och Tobias Lönnquist, Martina Linder, Anna-Lena Østern och Ulf Långbacka. Filmen är producerad av Eva Lingon, maj 2022.

  Lue lisää »

 • 12.5.2022 Ajankohtainen

  Vi har nya faktureringsadresser

  Brukar du skicka fakturor till oss? Våra faktureringsuppgifter har ändrats och vi har nya adresser för nätfakturor, scannade fakturor och pappersfakturor. Spara gärna våra nya faktureringsuppgifter – du hittar dem här: https://www.kulturfonden.fi/fakturering OBS – den här infon gäller inte dig som anhåller om utbetalning av ett bidrag. Vi tar helst emot nätfakturor – det är den snabbaste, enklaste och billigaste metoden. Använd gärna det alternativet om du kan.

  Lue lisää »

 • 10.5.2022 Ajankohtainen

  Nu satsar vi sex miljoner euro på konstundervisning

  Fler barn och unga ska få delta i undervisning i olika konstämnen. Det är målet när vi satsar sex miljoner euro på att förbättra förutsättningarna för konstundervisningen på svenska i Finland. Vår strategiska satsning SKAPA pågår 2023-2025. I oktober är första chansen att lämna in en ansökan. – Konstundervisning gör att vi mår bättre. Den är ett effektivt sätt att stärka barns och ungas självkänsla, identitet, kreativitet och empati. Sådant som behövs i livet och yrkeslivet, som människa och medmänniska. Jag tror att konstundervisningen – som är konkret och bygger på interaktion – behövs mer än någonsin i de diginativa barnens och ungas liv, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Idag är tillgänglighet och jämlikhet de stora utmaningarna inom konstundervisningen på svenska i Finland. I många kommuner undervisas bara ett fåtal konstämnen inom den grundläggande konstundervisningen, det finns överlag för få konstlärare och nivån på undervisningen varierar stort mellan kommuner och regioner. Dessutom gör den statliga finansieringen att utbudet av olika konstarter blir snävt. Det här framkom ur Lasse Garoffs rapport Mer än en hobby som utkom 2020 och blev startskottet på utformningen av Kulturfondens strategiska satsning SKAPA. – Läget inom den grundläggande konstundervisningen är varken rättvist eller jämlikt. Ofta når undervisningen inte de barn och unga som skulle behöva den allra mest. Det kan handla om att avstånden blir för långa eller kostnaderna för stora, att bara få ämnen erbjuds eller att föräldrarna inte känner till konstundervisningen, säger Kulturfondens styrelseordförande Mikaela Nylander. Mikaela Nylander. Bild: Frida Lönnroos Inom SKAPA-satsningen delar Kulturfonden ut sex miljoner euro i bidrag för projekt som skapar mera samarbeten och nätverk mellan aktörerna, nya strukturer, flera studieplatser och bättre utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare. – Det här är vårt sätt att uppmuntra kommuner och andra aktörer att koordinera sina satsningar, dela med sig och skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mera tillgänglig och jämlik för alla barn och unga. Inom kommunerna och mellan kommunerna, säger Mikaela Nylander. Satsningen görs på tre områden: SKAPA välmående, SKAPA kreativitet och SKAPA struktur. SKAPA välmående Fler barn och unga ska få delta i konstundervisning – på sitt språk, sina villkor, sin hemort och mot en rimlig kostnad. Rapporten Mer än en hobby visade att det finns blinda fläckar på konstundervisningskartan – kommuner som inte erbjuder någon grundläggande konstundervisning överhuvudtaget. – Vi har också fått veta att undervisningsspråket kan sätta käppar i hjulet och att konstundervisningen kan upplevas som elitistisk och dyr. Det måste vi komma ifrån. Dörrarna till konstundervisningen borde stå vidöppen också för barn och unga som har specialbehov eller kommer från resurssvaga hem. Särskilt när vi vet att forskningen visar att konstundervisning motverkar marginalisering, säger Mikaela Nylander. SKAPA kreativitet Barn och unga ska få undervisning i många olika konstformer. – Idag satsar många kommuner främst på musik inom den grundläggande konstundervisningen. Till musiken riktas också den största delen av den statliga finansieringen. Det är okej, men utbudet borde vara jämnare fördelat mellan de olika konstarterna. Vi har olika styrkor och använder olika sinnen, då måste det också gå ett välja till exempel ordkonst, mediekonst och cirkuskonst, säger Sören Lillkung. Lasse Garoffs kartläggning visade att det ofta är svårt att hitta behöriga svensktalande pedagoger i olika konstämnen. Därför riktas satsningen också till lärarutbildningarna vid yrkeshögskolor och universitet. Målet är fler utbildningsplatser för både lärare i konstämnen inom den grundläggande utbildningen och pedagoger inom den grundläggande konstundervisningen. SKAPA struktur Kommuner och utbildningsaktörer ska skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning. Idag finns det många överlappningar och också många glapp i den grundläggande konstundervisningen. – Vi vill att kommunerna ska bli bättre på koordinera och använda alla resurser effektivt.
  Kartlägg all undervisning som ordnas i kommunen eller regionen – inte bara den kommunala, ta reda på var bristerna finns och hur man kan korrigera orättvisor och brister. Samtidigt finns det redan många goda modeller. Vi vill att de ska bli tydliga så andra kan använda dem som exempel, säger Mikaela Nylander. – Strukturer är vi beredda att satsa mycket på – att sporra kommunerna och utbildningsaktörerna att hitta brister och sedan skapa hållbara och långsiktiga lösningar, säger Sören Lillkung. Ladda ned rapporten här. – Vi ville göra ett grundligt förarbete för SKAPA och har finansierat ett förberedande projekt med pedagogen Marina Lindholm och forskaren Dan Sundblom i spetsen. Projektägare var Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund DUNK, säger Sören Lillkung. Om ansökan I oktober tar Kulturfonden första gången emot ansökningar inom den strategiska satsningen SKAPA. Ett år senare har de aktörer som behöver mera tid för att planera sitt projekt ny möjlighet att lämna in en ansökan. Ansökan om SKAPA-bidrag kan lämnas in av kommuner, samkommuner, kommunala samfund och samarbetsorgan mellan kommuner. Också universitet och högskolor som utbildar behöriga lärare och pedagoger inom konstämnen och andra aktörer som ordnar pedagogisk fortbildning i konstämnen kan söka bidrag. Alla projekt måste inkludera flera aktörer med olika verksamhet. Ett enskilt SKAPA-projekt kan få högst 350 000 euro. SFV satsar på nätverket Bravo! Också Svenska folkskolans vänner SFV startar i augusti ett nätverk med målet att stödja lärarna i konstundervisningen i skolorna. Kulturfonden och SFV samarbetar för att effekterna på konstundervisningen överlag ska bli så stora som möjligt. Läs mera om SFV:s nätverk på www.sfv.fi. *** Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuer Mikaela Nylander (kommentarer)
  styrelseordförande
  050 511 3029
  mikaela.nylander(at)gmail.com Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  040 5950 817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 10.5.2022 Ajankohtainen

  SKAPA – vår strategiska satsning på konstundervisning för barn och unga

  Tillgänglighet och jämlikhet är de stora utmaningarna inom konstundervisning på svenska i Finland. Vi vill stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning på svenska i Finland. Här berättar vi mera om SKAPA-ansökan och SKAPA-bidrag. Konstundervisning gör att vi mår bättre. Den stärker barns och ungas självkänsla, välmående, empati, identitet och kreativitet. Konstundervisning ger redskap för yrkeslivet och hela livet. Idag är tillgänglighet och jämlikhet de stora utmaningarna inom konstundervisningen. På många orter undervisas bara ett fåtal konstämnen och många barn och unga får aldrig möjlighet att delta i konstundervisning på sin fritid. Ofta är konstundervisningen inte tillgänglig för dem som skulle behöva den mest. SKAPA välmående Vi vill att många fler barn och unga ska få stärka sin identitet genom att delta i konstundervisning – på sitt språk, på sina villkor, på sin hemort och mot en rimlig kostnad. SKAPA kreativitet Vi vill att barn och unga ska få undervisning i många olika konstämnen. Med ett stort utbud och mångsidig undervisning får fler barn och unga stöd för sin kreativitet, sina styrkor och sina utmaningar. Samtidigt vill vi stärka de olika konstarterna i sig. SKAPA struktur Vi vill sporra kommuner och utbildningsaktörer att skapa nya strukturer, samarbeten, nätverk och studiestigar så att resurserna räcker till mera och bättre konstundervisning. Bra utbildnings- och fortbildningsmöjligheter för konstlärare ger högklassig konstundervisning. Därför delar vi nu ut sex miljoner euro i SKAPA-bidrag för att konstundervisningen ska bli mera tillgänglig och jämlik för barn och unga. Vår satsning är samtidigt ett stöd för konstarterna i sig. I oktober 2022 tar vi första gången emot ansökningar inom Kulturfondens strategiska satsning SKAPA. Vi efterlyser strategiska projekt som skapar långsiktiga samarbeten mellan småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, klubbverksamhet, utbildning på andra stadiet, grundläggande konstundervisning, fri bildning och aktörer inom tredje sektorn. Det här gäller i synnerhet samarbeten som skapar hållbara strukturer för ekonomi, administration, rekrytering och undervisningskvalitet inom konstundervisningen.gör att konstundervisningen når underrepresenterade grupper.breddar utbudet av undervisning i olika konstämnen och ökar det tvärkonstnärliga samarbetet.minskar kommunala och regionala skillnader i utbudet av konstundervisning.skapar tydliga studiestigar inom undervisningen i konstämnen.tryggar behovet av svensktalande behöriga och kompetenta pedagoger för undervisningen i konstämnen. Alla projekt ska stödja svensk- eller tvåspråkig konstundervisning i Finland. Vad menar vi med ett strategiskt projekt? Begreppet ”strategisk” betyder att vi efterlyser projekt som på lång sikt skapar en hållbar förändring i strukturer, till exempel genom att skapa eller fördjupa samarbeten som gör det lättare för barn och unga att delta i konstundervisning på svenska i Finland elleröka antalet behöriga och kompetenta svensktalande konstpedagoger och konstlärare. Projekten ska redan i ansökningsskedet ha en plan för hur de lever vidare efter finansieringen från Kulturfonden,utvärderas, både kvalitativt och kvantitativt, av en extern aktör ochutnyttjar utredningar och forskningsresultat om konstundervisningens betydelse för barn och unga. Projekttiden ska vara minst två år. Vem kan söka bidrag? Vi tar emot ansökningar om SKAPA-bidrag från: enskilda kommuner, samkommuner, andra kommunala samfund och samarbetsorgan mellan flera kommuneruniversitet och högskolor som utbildar behöriga lärare och pedagoger inom konstämnenaktörer som ordnar pedagogisk fortbildning i konstämnen Alla projekt ska inkludera flera aktörer med olika verksamhet. Det kan handla om att stärka samarbetet mellan större kommunala och mindre privata utbildningsanordnare eller att aktörer som utbildar och fortbildar lärare och pedagoger gör gemensamma satsningar. Vi ser gärna att enskilda utbildningsanordnare bjuds in till nätverk och aktivt är med i planeringsarbetet och skapandet av ansökan tillsammans med projektets huvudman. Enskilda aktörer som ordnar konstundervisning för barn och unga kan ansöka om projektfinansiering under Kulturfondens ordinarie ansökningstid i november. I november tar vi också emot ansökningar om finansiering för vetenskaplig forskning om konstundervisning för barn och unga. Vilka konstämnen gäller satsningen? Med undervisning i konstämnen avser vi i första hand de nio konstformer som ingår i läroplansgrunderna för den grundläggande konstundervisningen: arkitektur bildkonst slöjd mediekonst musik dans ordkonst cirkuskonstteaterkonst Också andra konstarter kan ingå i de projekt som beviljas finansiering. För vad beviljar vi finansiering? Vi beviljar finansiering för kostnader som uppstår när man skapar nya strukturer, samarbeten, lärarutbildningar eller fortbildningar. Man kan också söka bidrag då man startar nya former av konstundervisning som ökar tillgängligheten och jämlikheten och breddar utbudet av konstämnen. I samtliga fall kan det vara frågan om löner och arvoden eller kostnader för resor och logi, kartläggningar och utredningar, seminarier, möteskostnader, marknadsföring och utvärdering. Det är möjligt att ansöka om hela projektfinansieringen från Kulturfonden, men vi ser gärna att projekten också har andra finansiärer. Kostnader för extern projektutvärdering kan ingå i budgeten. Kostnaderna ska uppstå under projekttiden. Av ansökan ska framgå hur man finansierar den nya verksamheten efter projekttiden. Vi beviljar inte bidrag för undervisningsutrymmen och utrustning,befintlig konstundervisning för barn och unga ellerbefintlig utbildning och fortbildning för lärare och pedagoger. Ansökningstider Den 17–30 oktober 2022 är den första ansökningsomgången. Då riktar vi oss till de aktörer som redan har planer för hur de vill utveckla sin verksamhet. Den 16–29 oktober 2023 tar vi igen emot ansökningar. Då har vi fokus på de aktörer som inte hann skapa färdiga projektplaner hösten 2022, eller som fick avslag i den första omgången och vill återkomma. Hjälp med ansökan Måndagen den 29 augusti 2022 ordnar MWI och Dunk sitt slutseminarium för projektet Konstundervisning för barn och unga på svenska i Finland på G18 i Helsingfors och den 30 augusti 2022 ordnar Kulturfonden en seminariedag för samma deltagare på Cirko i Helsingfors. Då svarar vi på frågor om kriterierna, ger råd och inspiration. Också inför ansökningstiden i oktober 2023 kan du få inspiration av andra projektägare och hjälp av Kulturfondens tjänstemän. Ombudsman Matts Blomqvist svarar på frågor som gäller projekt i Nyland. Ombudsman Åsa Rosenberg svarar på frågor som gäller projekt i Åboland och på Åland. Ombudsman Martin Enroth svarar på frågor som gäller projekt i Österbotten. Ombudsman Katarina von Numers-Ekman svarar på frågor som gäller projekt med nationell spridning och projekt på språköarna. Besked till sökande Vi anlitar externa anonyma sakkunniga som läser och kommenterar alla ansökningar och diskuterar dem med våra tjänstemän. Kulturfondens styrelse beslutar om vilka ansökningar som beviljas finansiering i december 2022 och 2023. Ett enskilt projekt kan få högst 350 000 euro. Detta har hänt För att ha tillräckligt mycket fakta och erfarenheter från fältet finansierade vi 2021-2022 ett förberedande projekt med pedagogen Marina Lindholm och forskaren Dan Sundblom i spetsen. Projektet resulterar i en forskningsrapport och en digital idébank som utkommer i augusti 2022. Projektägare är Martin Wegelius-institutet och De Ungas Musikförbund DUNK. Här kan du läsa vårt pressmeddelande (10.5.2022) om satsningen SKAPA. I mars 2020 utkom Lasse Garoffs kartläggning “Mer än en hobby” som han gjorde för Svenska kulturfonden.

  Lue lisää »

 • 4.5.2022 Ajankohtainen

  Vem ska få Fredrika Runeberg-stipendiet 2022?

  Efter två år av pandemi står vi inför det ofattbara – krig i Europa. Människor på flykt behöver hjälp, skydd, boende och mat för dagen. Omsorgen om barn och äldre är av största vikt och samhällsmoderliga handlingar blir särskilt betydelsefulla. Vet du någon – en person, en organisation eller en grupp människor – som har varit särskilt betydelsefull för människor på flykt? Det fysiska men också det själsliga lidandet i spåret av ett krig är outhärdligt för dem som drabbas. En hjälpande hand kan vara livlinan eller den trygghet som behövs i ögonblicket. Möjligheten att få rutiner och ett sammanhang, få delta i fritids- och kulturverksamhet eller få behålla ett kärt husdjur kan vara det som ger kraft för att orka framåt. Lämna in ditt förslag Nu kan du föreslå vem som ska utses till Fredrika Runebergstipendiat år 2022. Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje höst ut till en person eller organisation som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland. Stipendiet kan inte sökas, men vi tar emot förslag på lämpliga stipendiater. Lämna in ditt förslag via länken senast den 20 maj 2022. Den du föreslår kan jobba eller verka inom vilken sektor som helst. Ditt förslag kan vara en enskild person, arbetsgrupp eller förening. Det viktiga är att stipendiaten gör en tydlig, samhällsmoderlig insats för sina medmänniskor. Här kan du kolla om vem som tidigare har fått stipendiet. Om Fredrika Runeberg Fredrika Runeberg drev ett stort hushåll, fick åtta barn och hörde till de mest bildade kvinnorna på sin tid. Hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer. Hon tog ställning för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till skolgång, utbildning och arbete. Fredrika Runeberg är också känd som Johan Ludvig Runebergs hustru. Om stipendiet Inom Svenska kulturfonden finns Fredrika Runebergs stipendiefond. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. Stipendiet delas ut varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september. Mottagaren utses av en kommitté med representanter för Svenska kulturfonden,Svenska Kvinnoförbundet,Finlands svenska Marthaförbund ochSvenska folkskolans vänner.

  Lue lisää »

 • 2.5.2022 Ajankohtainen

  En ton för livet

  Att sjunga är att lyssna. Att lyssna är att lära och förstå. Välkommen på konserten En ton för livet i Tempelplatsens kyrka lördagen den 18 juni 2022 kl. 19. I juni fyller Sören Lillkung 60 år. Innan Sören blev vd på Svenska kulturfonden ledde han under 40 år sammanlagt nästan 60 körer. En av körerna, Amigo Choral, inbjuder nu alla att njuta av toner som framförs av nästan hindra körsångare, solister, musiker, familj och vänner. Under kvällen uppträder också Wegeliuskören efter en paus på 20 år. Konserten är öppen för alla och inträdet är gratis. Anmäl dig gärna på förhand för att försäkra dig om en plats anmalan.kulturfonden.fi. Vill du vara med och dela tonerna vidare? Vill du möjliggöra att unga lovande körledare får utvecklas och inspirera andra? Då Sörens pappa Carey Lillkung fyllde 60 år gjordes en insamling för en planerad fond. Nu för Sören planerna vidare genom den nygrundade Lillkungs fond för främjandet av körmusik. I samband med Sörens 60-årsdag kan du göra en inbetalning till fonden. Mottagare: Svenska litteratursällskapet • FI46 4055 4020 0000 20 • Meddelande: Lillkungs fond I konserten medverkar Amigo Choral (arrangör)
  Wegeliuskören Komptrio
  Patrick Wingren, kapellmästare och piano
  Marcus Söderström, bas
  Erik Lillkung, trummor Solister, ackompanjatörer och dirigenter
  Anna-Maria Hallgarn
  Alexander Lycke
  Birthe Wingren
  Tove Wingren
  Riko Eklundh, konferencier
  Emma Salokoski
  Jonte Wingren
  Maria Höglund
  Tomas Höglund
  Henrik Wikström
  Alma, Anna och Emil Lillkung
  Joel Forsbacka
  Malin Ahlbäck
  Malin Storbjörk
  Sören Lillkung Alla musiker delar sina toner gratis. Kören Amigo Choral står för musikarrangemang och artisternas resor och logi. Kulturfonden står för hyra och teknik. Frågor och noggrannare information om konserten
  Mia Smulter
  producent
  mia.smulter(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 13.4.2022 Ajankohtainen

  Barn igen – en musikfest för alla åldrar

  I maj firar vi våren, Kulturfondens utdelning och pristagare. Vi bjuder på en ambitiös och lekfull konsert med både nya och äldre klassiker ur den finlandssvenska och nordiska barnmusikskatten i helt nya arrangemang. Välkommen på ”Barn igen – en musikfest för alla åldrar”. Vi träffas i Sigynsalen i Åbo lördagen den 14 maj kl. 14,Avanti-salen i Borgå tisdagen den 17 maj kl. 18 ellerSchaumansalen i Jakobstad onsdagen den 18 maj kl. 18. Anmäl dig till festerna på anmalan.kulturfonden.fi. Plats på scen På scenen under musikfesterna finns vokalisterna Emma Klingenberg, Jonte Ramsten och rapparen Yad tillsammans med en handplockad kammarorkester. Jonte Ramsten Emma Klingenberg Yad Johanna Almark är musikfestens konstnärliga ledare och dirigent. För musikarrangemangen står Ralf Nyqvist, Anssi Växby, Andrea Eklund och Johanna Almark. Kom ihåg att anmäla dig Vårt skräddarsydda program med barnmusik passar för alla åldrar, men vi rekommenderar att festdeltagarna har fyllt tre år. Scenprogrammet räcker ungefär en timme och efteråt bjuder vi på smått kalasgott plockmat som passar för olika åldrar. Inträdet till musikfesterna är gratis, men du måste anmäla dig senast en vecka före festen du vill delta i. Anmäl dig och ditt sällskap på anmalan.kulturfonden.fi. Vi fotograferar gärna Vi har anlitat fotograf Frida Lönnroos som tar bilder under vårfesterna. En del av bilderna använder vi i Kulturfondens kommunikation. Om du inte vill bli fotograferad ska du meddela fotografen på plats. Hela vår handplockade kammarorkester Johanna Almark leder den handplockade kammarorkestern med unga lovande och erfarna musiker. I kammarorkestern medverkar:
  Flöjt: Stella Michael
  Oboe: Nahoko Kinoshita
  Klarinett: Csilla Firon
  Fagott: Ann-Louise Wägar
  Valthorn: Joel Jaakkola och Inari Moilanen
  Trumpet / Flygelhorn: Rickard Slotte
  Trombon: Gustav Nyström
  Timpani: Mikael Sandström
  Percussion: Janne Savela
  Violin: Julia Krogius, Sonja Krogius, Ronja ’Indigo’ Laurén, Lotta Ahlbeck, Ingrid Lindblom-Riutamaa, Mikael Stoor, Albert Sahlström, Jaso Sasaki och Marianne Maans
  Viola: Matti Lindholm, Mauri Kuokkanen och Sara Krogius
  Cello: Elina Susiluoto och Daniel Schultz
  Kontrabas: Vilhelm Karlsson Nu kan du kolla in programmet Mors lilla Ouvertyr
  Musik: Johanna AlmarkMusikaliskt festtal
  Textens bearbetning & musik: Johanna AlmarkBonden och kråkan
  Text & musik: trad. • Arr: Ralf NyqvistChokladtango
  Text & musik: Marcus Granberg & Tomas Nyberg • Arr: Anssi VäxbySolvisa
  Text & musik: Alice Tegnér • Arr: Andrea EklundRo, ro till fiskeskär • Sjörövar-Fabbe
  Text & musik: Trad. • Text: Astrid Lindgren • Musik: Georg Riedel • Arr: Anssi VäxbyVidevisan
  Text: Zacharias Topelius • Musik: Alice Tegnér • Arr: Ralf NyqvistLasse liten • Änglamark
  Text: Zacharias Topelius • Musik: Sofie Lithenius • Text & musik: Evert Taube • Arr: Anssi VäxbyBom-sicka-bom
  Text: Astrid Lindgren • Musik: George Riedel • Arr: Andrea EklundAlla fåglar kommit ren
  Text: Hoffman von Fallersleben • Musik: trad. • Arr: Andrea EklundRida ranka • Ta mig fram
  Text: Henrik Hallbäck efter Zacharias Topelius • Musik: August Ekenberg/Yad Rahman/Wille Mannila • Arr: Johanna AlmarkElfensten
  Text: Britt G. Hallqvist • Musik: Sven Sid • Arr: Ralf NyqvistPrisutdelning och pristagarnas festmarsch med Modersmålets sång
  Musik: Johanna Almark • Text & musik: Johan Fridolf HagforsSom barn låg vi i gräset
  (Papper och bark • Modersmål och fäders land • I ett främmande land • Finlandia)
  Text: Pasi Hiihtola och Yad Rahman • Musik: Pasi Hiihtola, Yad Rahman, Wille Mannila, Jean Sibelius • Arr: Johanna Almark Bild: Rikard Tiula (Johanna Ahlmarks porträtt) och Ava Lund (Emma Klingenbergs porträtt)

  Lue lisää »

 • 13.4.2022 Ajankohtainen

  Vi fortsätter att stödja skådespelare och konstnärer

  Också i år kan konstnärer och scenkonstnärer ansöka om Systrarna Standertskjölds stipendium. Stipendiet är för rekreation, rehabilitering och personlig friskvård. Svenska kulturfonden fördelar nu 400 000 euro i stipendier på högst 2 000 euro per person. Ifjol kunde konstnärer och skådespelare första gången ansöka om Systrarna Standertskjölds stipendium. Nu fortsätter satsningen också i år. – Konstnärer och framförallt scenkonstnärer har drabbats hårt under pandemin och tyvärr tampas många fortfarande med konsekvenserna. Även om samhället öppnat upp verkar det dröja innan konstnärernas vardag normaliseras, säger Kulturfondens ledande kulturombudsman Åsa Juslin. Kulturfonden tar också i år emot ansökningar om Systrarna Standertskjölds stipendier för rekreation, rehabilitering och personlig friskvård för skådespelare och konstnärer. Ansökningstiden är mellan den 19 april och den 17 maj 2022. Alla sökande får besked i maj. Läs mer och ansök om Systrarna Standertskjölds stipendium här. – Kulturfonden efterlyser oftast olika projekt, men genom Thelma och Lise Standertskjölds fond har vi möjlighet att stödja också rekreation och rehabilitering för professionella konstnärer. Vi är glada att vi också inför den här sommaren kan ta emot ansökningar om Systrarna Standertskjölds stipendium, säger Juslin. Stipendierna på högst 2 000 euro kan sökas av professionella skådespelare eller konstnärer som äryrkesverksamma eller pensionerade ochsvenskspråkiga och bosatta i Finland eller i huvudsak arbetar på svenska i Finland. Bland de sökande prioriterar Kulturfonden frilansare. Också de personer som ifjol beviljades Systrarna Standertskjölds stipendium kan ansöka om stipendium i år. Systrarna Standertskjölds stipendium beviljas inte: för projektverksamhet till personer som har fått arbetsstipendium i år av Kulturfondentill heltidsstuderande Ifjol fick Kulturfonden 300 ansökningar och beviljade 271 stipendier på totalt över 400 000 euro. Läs nyheten här. Lise och Thelma Standertskjölds fond Stipendierna beviljas ur en av Kulturfondens största specialfonder, Lise och Thelma Standertskjölds fond. Fonden upprättades genom systrarnas gemensamma testamente år 1955 och Lise Standertskjölds tilläggstestamente år 1964. Lise (1893–1974) och Thelma (1897–1957) växte upp och bodde på Villa Elfvik i Esbo. Systrarna var båda konstnärer – Lise var bildkonstnär och Thelma skulptör – och ville med sin donation erbjuda rekreation och pensionärsbostäder för skådespelare och konstnärer. Ursprungligen var det tänkt att Villa Elfvik skulle omvandlas till ålderdomshem, men av praktiska skäl har fonden i stället investerat i ett antal pensionärs- och seniorlägenheter. Det senaste tillskottet är Elfvik-ateljélägenheterna på Busholmen i Helsingfors som stod klara år 2017. Du kan läsa mer om lägenheterna och möjligheterna att ansöka om en bostad här.

  Lue lisää »

 • 8.4.2022 Ajankohtainen

  Se videoklipp på några projekt ur vårt strategiska program Hallå!

  Vårt strategiska program Hallå! är på målrakan. Här presenterar vi ett urval av projektet i några bildspel och videoklipp. Hallå! var Svenska kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet i Finland 2018–2021. Kulturfonden delade ut totalt 6 miljoner euro. Kulturfondens satsning på en levande tvåspråkighet fortsätter med Hallå Två. Under 2023 och 2024 delar Kulturfonden ut en miljon euro.

  Lue lisää »

 • 7.4.2022 Ajankohtainen

  Vi satsar mera på flerspråkighet – nu kommer Hallå Två

  Kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet Hallå! får en fortsättning. Nu lanserar vi Hallå Två – bidrag för språkmöten och språkprojekt. Vi delar ut totalt en miljon euro under 2023 och 2024. Kulturfonden delade under åren 2018–2021 ut totalt sex miljoner euro till 78 projekt som på olika sätt främjade flerspråkighet i Finland. Programmet är nu avslutat och utredaren Lia Markelin vid Tankesmedjan Magma har utvärderat resultaten och kartlagt effekterna. Läs utvärderingen på Kulturfondens webbplats. – Magmas utvärdering visar att vår satsning var lyckad, men att jobbet också borde fortsätta. Hallå!-programmet lockade ett rekordantal nya finskspråkiga aktörer som vill jobba för tvåspråkigheten och det svenska i Finland. Det vill vi ta vara på och fortsätter satsningen på flerspråkighet med två nya bidrag, Hallå Två, säger Svenska kulturfondens ledande utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström. Inom Hallå Två utvidgar Kulturfonden målgrupperna till att omfatta också andra språkgrupper och invandrare som vill komma i kontakt med det svenska i Finland och lära sig svenska. – Grundidén är ändå oförändrad; vi efterlyser också nu projekt som är inkluderande, nyskapande och främjar förståelse mellan olika kulturer och språkgrupper, säger Lindström. Två olika stora bidrag Kulturfonden kan bevilja Hallå Två-bidrag för språkmöten – mindre projekt eller evenemang där språkgrupper möts får 1 000 – 5 000 euro ochspråkprojekt – större projekt får 25 000 euro. Under två år delar Kulturfonden ut totalt en miljon euro till projekt som till exempel skapar möten där svenskspråkiga och personer från andra språkgrupper lär känna varandras kulturer och språki föreningslivet uppmuntrar till positiva attityder och kunskapsutbyte mellan svenskspråkiga och andra språkgrupperutvecklar digitala verktyg och metoder för språkanvändning och språkinlärningstärker den fria bildningens roll inom språklärande och integrationutvecklar språkliga kompetenser hos olika yrkesgrupper Projekten ska vara inom något av de områden som ingår i Kulturfondens uppdrag: konst och kultur, utbildning och medborgaraktiviteter. Vem kan få Hallå Två-bidrag? Hallå Två-bidragen kan sökas av organisationer,föreningar,kulturinstitutioner,församlingar,kommuner,enheter inom småbarnspedagogiken och skolor på alla stadier,högskolor och universitet,aktörer inom den fria bildningen ochföretag. Bidragen är inte för privatpersoner, arbetsgrupper eller forskningsprojekt. Forskningsprojekt om flerspråkighet kan fortsättningsvis söka bidrag i november. Ansökningar i september Ansökningstiden för Hallå Två-bidragen är i september 2022 och 2023. Kulturfondens styrelse fattar beslut om bidragen i december och bidragen kan lyftas därpå följande år. Ansökningsblanketten finns på svenska, finska och engelska. Fakta om Hallå Två Två bidrag; Hallå Två språkmöte för mindre projekt och Hallå Två språkprojekt för större projekt.Ansökningstid i september 2022 och 2023.Kulturfonden delar ut en miljon euro – 500 000 euro år 2023 och 500 000 euro år 2024. *** Pressmeddelande
  Den 7 april 2022 Noggrannare information
  Berndt-Johan Lindström
  ledande ombudsman, utbildning
  berndt-johan.lindstrom(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 838 1358

  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 595 0817

  Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi
  tfn 040 537 1494

  Lue lisää »

 • 5.4.2022 Ajankohtainen

  Planerar du en turné?

  I april tar vi emot ansökningar om turnébidrag för turnéer i Finland och utomlands. Bidraget är för konstnärer och arbetsgrupper som är yrkesverksamma på svenska i Finland inom alla konstområden.
  Vi prioriterar turnéer till de nordiska länderna.
  Turnébidraget är avsett för resor och boende. Vi beaktar även att hållbara färdsätt kan innebära extra kostnader. Ansök i april Gör ansökan inom april på ansokan.kulturfonden.fi. Ansökan ska innehålla en tydlig turnéplan och budget. Om ni är flera personer som ansöker om bidrag för en turné ska ni göra en gemensam ansökan. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan. Alla sökande får besked i juni. Vi beviljar inte bidrag retroaktivt. Frågor? Kontakta gärna Åsa Juslin, ledande ombudsman, kultur för noggrannare information. Du når Åsa på asa.juslin(at)kulturfonden.fi eller tfn +358 50 325 0825.

  Lue lisää »

 • 5.4.2022 Ajankohtainen

  SLS och Kulturfonden erbjuder inkvartering för flyktingar från Ukraina

  Flyktingar får bo kostnadsfritt i SLS och Kulturfondens bostäder i Tölö i upp till ett år. Sammanlagt reserverar SLS och Kulturfonden ett tjugotal lediga bostäder i Tölö för ändamålet. Bostäderna inreds av organisationernas personal. – Det finns en stor vilja inom både SLS och Kulturfonden att erbjuda konkret hjälp och detta är ett sätt vi kan bidra på, säger SLS vd Dag Wallgren. Färdigställandet av bostäderna görs i tätt samarbete med Nätverket för heminkvartering. – För oss är det viktigt att samarbeta med experter som vet exakt vilken typ av hjälp som behövs. Nätverket för inkvartering har mångårig expertis av inkvartering av asylsökande, och vi är tacksamma över deras hjälp, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. För mer information, vänligen kontakta: Dag Wallgren, vd, SLS +358 40 522 4648, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak11f594de7350f956ec8e3436ef983047').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy11f594de7350f956ec8e3436ef983047 = 'dag.wallgren' + '@'; addy11f594de7350f956ec8e3436ef983047 = addy11f594de7350f956ec8e3436ef983047 + 'sls' + '.' + 'fi'; var addy_text11f594de7350f956ec8e3436ef983047 = 'dag.wallgren' + '@' + 'sls' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak11f594de7350f956ec8e3436ef983047').innerHTML += ''+addy_text11f594de7350f956ec8e3436ef983047+'';

  Lue lisää »

 • 4.4.2022 Ajankohtainen

  Dags för renoveringsbidrag

  Nu i april kan kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska ansöka om bidrag för renovering av föreningshus. Vi beviljar bidrag för både planering av renovering och för renoveringsåtgärder. Läs mer om våra bidrag och vår fastighetschefs bästa tips inför en renovering. Aktiva kultur- och ungdomsföreningar med verksamhet på svenska kan söka bidrag för planeringskostnader ochför renoveringsåtgärder Samma förening kan beviljas båda bidragen, men inte samtidigt. Föreningen måste äga fastigheten eller vara långsiktig hyresgäst – hyresavtalet måste fortsätta vara i kraft minst 15 år då ansökan görs. Bidrag för konditionsbedömning och planering Vi beviljar bidrag för en konditionsbedömning av en opartisk och professionell granskare. Efter konditionsbedömningen kan föreningen beställa en renoveringsplan av byggnadsplanerare. Om konditionsbedömningen redan är gjord kan föreningen gå direkt till det här skedet. Vi beviljar inte bidrag för redan utförda arbeten. Läs mer om bidrag för konditionsbedömning och planering. Bidrag för renoveringsåtgärder Det här bidraget ska användas för att täcka kostnader för utomstående experter som föreningen anlitar för att göra renoveringen. Läs mer om bidrag för renoveringsåtgärder. Joels bästa tips för en lyckad renovering Vi bad vår fastighetschef Joel Johansson ge sina bästa tips för en lyckad renovering. Här är Joels bästa tips: Satsa på att göra en noggrann planeringKom ihåg att det är mer än okej att ställa krav vid upphandling Gör alltid skriftliga avtal där båda parternas rättigheter och skyldigheter framgårDokumentera projektet skriftligt – det är nyttigt också i kommande renoveringar Fotografera, fotografera, fotografera! Vad gör man om och när det dyker upp överraskningar under renoveringen? Joels bästa tips är att hålla huvudet kallt. – Fundera noga på vad ni måste göra och vad som är ”nice to have”. Kom också ihåg att en stress och förändrade behov ofta är orsaken till att projekt går över budget, säger Joel. Ansök i april och oktober Båda renoveringsbidragen har ansökningstid årligen i april och oktober. Frågor? Kontakta gärna vår fastighetschef Joel Johansson, joel.johansson(at)kulturfonden.fi, för noggrannare information. 

  Lue lisää »

 • 30.3.2022 Ajankohtainen

  Hallå! Hur gick det?

  Vårt strategiska program Hallå! är på målrakan. Lyckades vi påverka språkklimatet? Hur lyckades vårt eget arbete med det strategiska programmet? Vi har låtit forskaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma göra en utvärdering. För många stiftelser är det viktigt att externa utvärderare granskar effekterna av större fondfinansierade projekt. Det blev därför både naturligt och nyttigt att låta en erfaren utvärderare granska Kulturfondens strategiska program för en levande flerspråkighet. Under drygt tre år satsade vi ungefär sex miljoner euro på projekt inom utbildning, kultur, forskning och föreningsverksamhet. Vi ville att projekten skulle lyckas bra inom sina verksamhetsområden, men vårt övergripande mål var att på sikt förbättra språkklimat i Finland. Lyckades det här? Forskaren Lia Markelin på Tankesmedjan Magma har kritiskt granskat både Hallå!-programmets samhälleliga effekter och Kulturfondens processer. På Hallå-programmets slutseminarium “Målgång & startskott” den 7 april presenterar Lia Markelin sin utvärdering. Du kan redan nu läsa hela utvärderingen här.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description