Ajankohtaista

 • 1.12.2020 Ajankohtainen

  Vi fick över 3 000 ansökningar

  I år fick vi över hälften av alla ansökningar under det sista dygnet i november. Drygt 3 000 ansökningar – ungefär 350 färre än ifjol – lämnades in under vår stora ansökningsmånad. Alla sökande får besked i mars 2021. – Vi var beredda på att antalet ansökningar skulle minska i år. Dels har vi ändrat ansökningstiden för en del av våra bidrag och dels har vi redan tidigare i år beviljat en stor mängd coronarelaterade bidrag, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden. Trots osäkerheten som coronapandemin för med sig är de sökande ivriga och kreativa.  – Jag är glatt överraskad över att det finns så många bra idéer och planer också i det här läget. Vi ser mycket positiv vilja – många vill fortsätta uttrycka sig på olika sätt – gärna tillsammans, säger Lillkung. Tillsammans gör de sökande anspråk på ungefär 70 miljoner euro. De ansökta beloppen varierar mellan 150 euro och nästan en miljon euro. Måndagar brukar leda till ansökningsrekord Under det sista dygnet i november fick vi nästan 1 700 ansökningar. Det är 56 procent av ansökningarna och ett nytt rekord för sista dygnet i november. Om sista november är på en måndag brukar det betyda många ansökningar. Det senaste rekordet för andelen inlämnade ansökningar per dygn är från 2015. Då lämnades 51 procent av ansökningarna in under den sista november, också då en måndag. Varför tar det så länge innan vi ger besked? Innan du får ditt besked behandlar mellan tjugo och trettio personer din ansökan. Var och en tar ställning till om just du ska få bidrag. Vad händer med din ansökan på en minut. Ombudsmännen i december och januari I december och januari sorterar, läser och bereder våra ombudsmän ansökningarna. Varje ombudsman läser hundratals ansökningar. Sakkunniga i februari I februari behandlar våra sakkunniga ansökningarna. De sakkunniga som vi anlitar är både svensk- och finskspråkiga personer som är experter inom sitt område. Eftersom det är viktigt att de sakkunniga kan utföra sitt uppdrag utan att bli utsatta för påverkan av personer som har anknytning till de ansökningar som behandlas, har vi valt att inte publicera deras namn. Styrelsen och delegation i mars Styrelsen går igenom ansökningarna två gånger. Mellan styrelsemötena behandlar delegationen ansökningarna på sitt möte. Styrelsen fattar beslut på sitt andra möte. Alla sökande får besked inom mars. Besked inom mars Efter styrelsens möte skickar vi besked per e-post till alla sökande; både till dem som beviljats bidrag och till dem som fått avslag. Har du frågor kring processen? Du kan kolla våra frågor och svar här eller ta kontakt med oss.

  Lue lisää »

 • 30.11.2020 Ajankohtainen

  Utbetalning av bidrag före nyår?

  Vill du att vi ska betala ut ett beviljat bidrag före nyår? I så fall måste du göra en anhållan om utbetalning senast torsdagen den 17 december 2020. Det här gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner. Läs mera om vad du ska göra då du beviljats bidrag. Första utbetalningen 2021 Vi har paus i utbetalningar mellan den 17 december 2020 och den 7 januari 2021. Den första utbetalning görs den 8 januari 2021 och det betyder att bidraget finns på ditt konto några dagar senare. I samband med jul- och nyårshelgen tar många i vår personal ut några semesterdagar eller övertidsledighet. Du når oss som vanligt igen från och med måndagen den 4 januari 2021. Vi önskar dig en fridfull jul och en bra början på det nya året.

  Lue lisää »

 • 30.11.2020 Ajankohtainen

  Vi nöjer oss inte med att knacka på

  Rafael Hellsten frågar (HBL debatt 24.11) om vi finlandssvenskar verkligen gjort något för att sprida vår mångsidiga kultur och vårt språk. Hellsten nämner finlandssvenska fonder, stiftelser och föreningar och menar vi borde knacka på så många finska dörrar som möjligt. Den här insändaren ingick i Hufvudstadsbladet lördagen den 28 november 2020. Vi tycker lika – och vill faktiskt inte bara knacka på dörrar, utan vara med och öppna fler och fler. Vi försöker att inte oroa oss över svenskans framtid eller engelskans dominans, utan i stället göra vad vi kan för att sänka tröskeln för personer med andra modersmål att ta del av vårt språk och vår kultur. Det här har länge varit ett viktigt mål för oss. Bara under de senaste åren har vi varit med om att starta och finansiera många stora projekt med syftet att påverka attityderna till det svenska språket – och till språk överlag – i Finland. Vår uppgift är att stärka driftiga aktörer och genom gemensamma ekonomiska satsningar bidrar vi till goda resultat. Vi håller också med Hellsten om att det lönar sig att starta med barnen och ungdomarna. Skolor och daghem är därför ofta i fokus när vi satsar på språkstärkande verksamhet och möjliggör kulturupplevelser på svenska. Vi ger bidrag till allt från utbyten mellan svensk- och finskspråkiga grundskolor och gymnasier, språkbad för finskspråkiga barn, stipendier till språkintresserade elever, prenumerationer på svenskspråkiga tidningar för hela årsklasser av finskspråkiga studerande och forskning kring bland annat språkinlärning. Samarbetet med svensklärarna i finska skolor är viktigt för oss. Nätverket Svenska nu är ett projekt som i flera år ordnat just skolbesök med hjälp av vår finansiering. De ordnar svenskspråkigt program och svenska kulturupplevelser i skolor för att motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Vi tror att Svenska nu bidrar till att många viktiga dörrar öppnas. Språkambassadörerna är ett koncept där ambassadörer för det svenska språket besöker elevgrupper i finskspråkiga skolor för att berätta hur de har lärt sig svenska och vilken nytta de har haft av sina språkkunskaper.  De har träffat över 8 000 elever sedan ifjol. Vi finansierar projektet och är övertygade om att många dörrar har öppnats.   Det här är förresten ett av de 70 projekt som Kulturfonden finansierar inom Hallå! – ett strategiskt program för en levande flerspråkighet i Finland. Vi har sedan 2018 satsat 6 miljoner euro på projekt som antingen främjar det svenska bland finskspråkiga eller det finska bland svenskspråkiga. Här har dörrar öppnats i alla riktningar.  Hellsten lyfter också upp kulturutbyte som ett sätt att marknadsföra det svenska också på den punkten håller vi med. Många svenskspråkiga konstinstitutioner jobbar hårt för att nå en bredare finskspråkig publik. Vi har försökt hjälpa genom att finansiera bland annat publikarbete som gör teaterföreställningar lättare att förstå för finskspråkiga besökare. Vi finansierar också svenskspråkiga teater- och musikföreställningar för finskspråkiga elever, bland annat inom projektet Konsttestarna, som Kulturfonden finansierar tillsammans med Suomen Kulttuurirahasto, och Teaterbussen som Konstsamfundet finansierar. I utställningen Generation på Amos Rex fick ett 50-tal ungdomar, främst finskspråkiga, delta med hjälp av Konstsamfundets bidrag. Det här är bara några axplock bland de projekt som vi är med om att finansiera. Mycket pågår också utan bidrag av oss. Det bästa är att vi alltid hittar plats för nya goda idéer, driftiga aktörer och högklassiga projekt. Den som har en projektidé för att skapa möten mellan svenskan och andra språk i Finland får gärna ta kontakt! Berndt-Johan Lindström, Svenska kulturfonden
  Sonja Ollas-Airinen, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
  Klara Paul, Föreningen Konstsamfundet
  Niklas Wahlström, Svenska folkskolans vänner

  Lue lisää »

 • 27.11.2020 Ajankohtainen

  Kulturfondens program på Bokström

  Kulturfonden bjuder på två program på Bokström. På lördag blir det en diskussion om jämställdhet inom kultur och sport. På söndag är hela familjen inbjuden till en akustisk minishow med humorgruppen KAJ. Vad är Bokström? Bokström är ett virtuellt litteraturevenemang som ordnas den 4-6 december 2020. Programmet streamas under tre dagar kl. 9-19 på webbplatsen www.bokstrom.fi. *** Tre år efter #metoo – står kvinnorna kvar i skuggan i kultur- och sportvärlden? Lördagen den 5 december kl. 15.00 Kvinnornas position på kultur- och idrottsfältet är fortfarande sämre än männens. Kan vi i framtiden få se de gamla strukturerna falla? Leder förändringen till en jämställd kultur och sport? Vem bär ansvaret för att ge kvinnor samma utrymme och möjlighet som männen? Journalisten Filip Saxén och skådespelaren Kira-Emmi Pohtokari möts i ett samtal. Journalisten Filip Saxén. Skådespelaren Kira-Emmi Pohtokari. Bild: helsinginfreet.com Humorgruppen KAJ Söndagen den 6 december kl. 18.30 En minishow för hela familjen! KAJ – alltså Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård – pjasar akustiskt. Ingenstans hemma, ingenstans vilse I Kulturfondens videoserie Ingenstans hemma, ingenstans vilse möter du sex påverkare. Alla svenskspråkiga, alla framgångsrika och alla aktiva utomlands. Vad betyder det svenska i Finland för dem? Vilka upplevelser har satt spår, privat och professionellt? Var mår deras finlandssvenskhet bäst? Anna Maria Joakimsdottir Hutri har regisserat filmerna. Anna Maria Joakimsdottir Hutri *** Bokström förverkligas av Hufvudstadsbladet, Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet och Kulturfonden. Kulturfonden ordnar två egna program och en av Bokströms finansiärer.

  Lue lisää »

 • 18.11.2020 Ajankohtainen

  Hundra finlandssvenska verk blir ljudböcker med hjälp av bidrag

  Ljudboken vinner mark. Försäljningen har ökat kraftigt och coronapandemin har ytterligare ökat intresset för ljudböcker. Nu stöder vi tillsammans med sex andra finlandssvenska bidragsgivare förlaget Schildts & Söderströms utgivning av ljudböcker på svenska. Den finlandssvenska ljudboksproduktionen har hittills varit blygsam, men nästa år ger Schildts & Söderströms ut hundra titlar i ljudboksformat. Svenska kulturfonden bidrar till satsningen med 50 000 euro. – Kulturfonden tar i november emot ansökningar om projektbidrag och jag kan tänka mig att vi nu får ansökningar från andra förlag som också vill ge ut ljudböcker på svenska i Finland, säger Sören Lillkung, vd för Svenska kulturfonden. Inläsningarna av S&S ljudböcker görs under 2021 då förlaget firar sin 130-åriga historia. – Listan på titlar tar form under året, och vi hör gärna åsikter om vilka titlar som särskilt önskas. Att göra vår finlandssvenska litteratur tillgänglig bland andra ljudböcker på svenska är ett fint sätt att fira, tycker vi. Vi tänker också att det är viktigt att den finlandssvenska språkvarianten hörs i ljudbokssammanhang, berättar Anna Friman, litterär chef på S&S. Anna Friman säger att de ljudböcker som nu läses in kommer att vara tillgängliga via de redan etablerade strömningstjänsterna. Ljudböckerna spelas in i en professionell ljudboksstudio. – Ljudböcker ökar hela tiden i popularitet men produktionskostnaderna är väldigt höga i förhållande till intäkterna. Det skulle vara omöjligt att genomföra projektet utan bidrag, säger Anna Friman. Stefan Björkman är vd på Konstsamfundet, en av de finlandssvenska bidragsgivare som stöder projektet. Han säger att det är värdefullt att litteraturskatten också finns tillgänglig som ljudböcker. – En viktig sak är att det sänker tröskeln för nya generationer att bekanta sig med den. Särskilt glada är vi att litteraturen nu också i denna form kan utnyttjas inom undervisningen, säger Stefan Björkman. S&S ger ut ljudböckerna med hjälp av bidrag från: Föreningen KonstsamfundetLisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr (barn- och ungdomslitteratur)Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (barn- och ungdomslitteratur)Stiftelsen Tre Smeder srSvenska folkskolans vännerSvenska kulturfondenSvenska litteratursällskapet *** Pressmeddelande 18.11.2020 Noggrannare information: Sören Lillkung (kommentarer)
  vd, Svenska kulturfonden
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef, Svenska kulturfonden
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 16.11.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 1,5 miljoner euro i teatrar och kulturhus

  Nu kommer coronabidraget ”Kultur under tiden II – för teatrar och kulturhus”. Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet riktar ytterligare 1,5 miljoner euro till kulturfältet. Den här gången är målgruppen svenskspråkiga professionella teatrar och kulturhus. Coronakrisens ekonomiska följder är fortfarande förödande för den sceniska konsten och de professionella konstnärerna inom scenkonst. Trots att teatrar och kulturhus har begränsat publikmängden och gjort sitt bästa för att trygga säkerheten, står många stolar tomma under föreställningarna. I våras hade Konstsamfundet och Kulturfonden de frilansande, professionella kulturarbetarna i fokus för den första omgången av Kultur under tiden-satsningen. Då fördelades sammanlagt 700 000 euro i projektbidrag till konstnärer och kulturarbetare. – Också vår nya ”Kultur under tiden II”-satsning underlättar sysselsättningen för de frilansande scenkonstnärer. De engageras ofta av och i teater- och kulturhusen, så i förlängningen ser vi att vi också nu stöder dem, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfondens och Konstsamfundets tillfälliga bidragsform ”Kultur under tiden II – för teatrar och kulturhus” kan endast sökas av de svenskspråkiga teatrar som fått statligt understöd och kulturhus som erbjuder professionella konst- och kulturevenemang på svenska. Kulturfondens andel av satsningen är en miljon euro och Konstsamfundets en halv miljon euro. Man beslutar samfällt om utdelningen före årsskiftet. Tidigare satsningar under coronakrisen Kulturfonden och Konstsamfundet har under coronakrisen inrättat flera extra ansökningsomgångar och stödpaket: Kulturfondens och Konstsamfundets Kultur under tiden-bidrag, riktades våren 2020 till professionella konstnärer och kulturarbetare. Sammanlagt 700 000 euro fördelades på 177 projektbidrag till konstnärer och kulturarbetare. Kulturfonden bidrog med 380 000 euro och Konstsamfundet med 320 000 euro.Alla elever i årskurs 1-9 i svenskspråkiga skolor fick gratis tillgång till e-biblioteket Ebban.Kulturfonden deltog med 100 000 euro i Centret för konstfrämjande Taikes extra ansökningsomgång med arbetsstipendier riktade till professionella frilanskonstnärer.Kulturfondens bidrag ”Huset mitt i byn” – 135 föreningshus i Svenskfinland fick utvecklingsbidrag, sammanlagt 300 000 euro. *** Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet
  Helsingfors den 16 november 2020 För mer information: Åsa Juslin
  ledande ombudsman, kultur
  Svenska kulturfonden
  +358 50 325 0825
  asa.juslin(at)kulturfonden.fi Ulrica Stråhlmann
  stipendiesakkunnig
  Föreningen Konstsamfundet
  +358 44 703 0540
  ulrica.strahlmann(at)konstsamfundet.fi                 Martina Landén-Westerholm
  Kommunikationschef
  Svenska kulturfonden
  +358 40 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 13.11.2020 Ajankohtainen

  Kulturkarneval med angeläget budskap: »Här får man vara sig själv«

  I sjutton år har Kulturkarnevalen lyckats bibehålla sin popularitet. Varje år i november samlas mellan 400 och 500 ungdomar för att uppleva den speciella stämningen. Ledorden är ödmjukhet och respekt. Det här är en förkortad version av reportaget som ingick i Kulturfondens årsbok 2019. År 2020 ordnas Kulturkarnevalen virtuellt lördagen den 14 november 2020. Text Camilla Lindberg
  Bild Frej Vuori Det är en fredagskväll i november och timmen är sen. Men i Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs vimlar det av ungdomar. I ett rum med glasväggar sitter ett gäng och spelar ukulele. Klockan 20 blir det rusning till ett klassrum som snart ska få besök av hundarna Cindy och Kira. – Terapihundarna är nya för i år. De har bjudits in på ungdomarnas begäran. Tanken är att de ska inge lite trygghet i karnevalsvimlet, säger Eva-Helén Ahlberg. Hon är storevenemangets producent för sextonde året i följd. Kulturkarnevalen (KK) genomförs varje år i november och erbjuder skolungdomar i Svenskfinland ett brett utbud av verkstäder och programpunkter på olika orter i landet. I år är det Ekenäs som står i tur. Evenemanget har lyckats bibehålla sin popularitet i snart två decennier. I Ekenäs deltar 450 ungdomar. Under de fyra dagarna som karnevalen pågår får ungdomarna välja ett ämne som de vill förkovra sig i. De kan välja mellan 30 olika verkstäder som kallas labb. Bland alternativen finns traditionella konstformer som scenkonst, dans och rörelse, formgivning och bildkonst, musik, multimedia och ordkonst. Man kan också välja sportaktiviteter. Arrangörerna arbetar utifrån ett brett kulturbegrepp och försöker också anlita lokala förmågor. I Närpes hösten 2011 arrangerade man till exempel ett drilllabb i samarbete med Närpes Skolmusikkår. – Vi vill inte bli en trendkarneval, men samtidigt vill vi också introducera nyskapande konstformer. Dans och rörelse och scenkonst är alltid populära. I år har till exempel en Disneymusikalverkstad varit jättepopulär, säger Eva-Helén Ahlberg.  »Skolårets bästa evenemang« Varför väljer hundratals ungdomar att komma till Kulturkarnevalen? Alla jag frågar svarar spontant samma sak: »Det är för stämningens skull«. Att det finns en speciell KK-stämning är alla övertygade om. – Det här är utan tvekan skolårets bästa evenemang. Här träffar man nya människor som är varma och vänliga. Här får man helt enkelt vara sig själv, säger Fanni Kosonen från Kotka gymnasium. Eva-Helén Ahlberg understryker att Kulturkarnevalens målsättning är att så ett frö till en kommande hobby eller en utbildning i framtiden. Samtidigt vill man också hjälpa till med att överbrygga regionala gränser i Svenskfinland, men också gränser mellan språkgrupper. – För sjätte året i rad deltar en språkbadsklass med över 20 elever från Pasilan peruskoulu, säger hon. Vinterbad och smarta kläder På eftermiddagen nästa dag håller solen på att gå ner. Vid stadens badbrygga intill sommarrestaurang Knipan står ett gäng huttrande ungdomar i baddräkter. Vattnet är endast 5 grader. Den här gruppen har valt att delta i labbet Surprise. Ungdomarna har nyligen stiftat bekantskap med Emmaus loppmarknad och nu står vinterbad på programmet. Alla i gruppen vågar göra en kort simtur under ledning av den tidigare gymnastikläraren Kenneth Karlsson. Själv går jag till Ekenäs högstadieskola där verkstäderna pågår. Kläddesignern Elin Skogberg leder labbet Smart kläddesign, och hon har händerna fulla med att hinna handleda alla deltagare. Tygbitar och halvfärdiga klädesplagg täcker alla bordsytor. Temat för labbet är The Royal Family (den kungliga familjen) och materialet som finns till hands består av billiga loppisfynd, till exempel jeans och gamla skjortor. Liza Jyjora och Arthur Gerster från Nykarleby har valt att arbeta i par. De är båda intresserade av kläder och mode, men har ingen stor erfarenhet av att sy kläder. De har valt att kombinera två gamla skjortor till en ny stilfull skjorta – Vi kommer nog båda två att få användning av den här skjortan, säger Liza Jyjora. Var man än rör sig på Kulturkarnevalen tycks spåren leda fram till »Gusse«. Det visar sig vara Kulturkarnevalens konstnärlige ledare Mikael »Gusse« Andersson. En dag vid millenniumskiftet traskade han upp till Svenska kulturfonden och presenterade idén om en kulturkarneval som kunde fungera som ett komplement till den populära Stafettkarnevalen. Förslaget togs väl emot och snart involverades också Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), och senare många andra samarbetspartner. Kulturkarnevalens konstnärlige ledare Mikael »Gusse« Andersson och producent Eva-Helén Ahlberg. – Svenskfinlands framtid är beroende av att vi bevarar vårt språk och vår kultur. Jag tyckte att det kunde finnas en kulturkarneval som inte består av tävlingar, säger Gusse. Respekt och ödmjukhet Ursprungsplanen var att etablera ett årligen återkommande evenemang och den lyckades över förväntan. Gusse Andersson kan ge många konkreta exempel på ungdomar som »hittat sin plats i smältdegeln«. Det kan också handla om stärkt självkänsla i vardagen. – KK handlar om respekt och ödmjukhet. Och vi har peppar, peppar, inte haft några drog- eller ordningsproblem, säger Gusse Andersson som till vardags arbetar som skådespelare vid Svenska Teatern. På lördagskvällen blir det extra tydligt när 450 ungdomar samlas i en gymnastiksal. Det är dags för den traditionella karnevalsfesten med labbpresentationer på scenen och labbutställningar utanför festsalen. Ordningsvakter patrullerar, men de verkar finnas där mest för sakens skull. När musiken kör igång infinner sig en alldeles speciell atmosfär, och jag inser att det här måste vara den legendariska KK-stämningen som alla talar om. Om Kulturkarnevalen Kulturkarnevalen är ett årligen återkommande evenemang för skolungdomar i årskurserna 7–9, gymnasier, folkhögskolor, yrkesläroanstalter och svenska språkbadsklasser. Tid och plats
  Kulturkarnevalen arrangeras på olika orter i Svenskfinland. Den första Kulturkarnevalen hölls 2003 i Grankulla och i den deltog 80 ungdomar. Redan 2004 deltog 400 ungdomar. Kulturkarnevalen 2019 arrangerades den 14–17 november i Ekenäs. Det var den sjuttonde karnevalen. Syfte
  Syftet är främja konst och kultur bland unga på svenska och erbjuda deltagarna en möjlighet att prova på olika kulturuttryck. Karnevalen skall uppmuntra till kontaktskapande över regiongränserna och genomsyras av respekt och ödmjukhet. Samarbete
  Kulturkarnevalen arrangeras av Föreningen Kulturkarnevalen och Finlands Svenska Skolungdomsförbund i samarbete med många andra organisationer och föreningar. Därtill medverkar många unga specialutbildade volontärer. Finansiering
  Svenska kulturfonden har under alla år varit karnevalens huvudfinansiär. Den årliga budgeten är 290 000 euro.

  Lue lisää »

 • 11.11.2020 Ajankohtainen

  Stipendielägenhet i Folkhälsanhuset i Vasa?

  Vi söker en hyresgäst till en stipendielägenhet i Folkhälsanhuset på Wasaborgsgränden i Vasa. Lägenheten uthyrs i första hand åt en skådespelare eller annan konstnär som är över 60 år. Bostaden har två rum och kokvrå. Hyran är 546,30 euro/månad (inkl. vatten- och serviceavgift). Mer information om lägenheten hittar du på sidan för Stipendielägenheter. Ansök om lägenheten Ansök om lägenheten genom fylla i blanketten som du hittar via länken ovan. Mejla blanketten till ekonomi- och personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrom(at)kulturfonden.fi senast den 30 november 2020.   Frågor? Ombudsman Martin Enroth, martin.enroth(at)kulturfonden.fi, och ekonomi- och personalchef Britt-Marie Forsell-Stenström, britt-marie.forsell-stenstrm(at)kulturfonden.fi, ger noggrannare information om lägenheten.

  Kulturfonden hyr ut lägenheten via Lise och Thelma Standertskjölds fond, som bland annat erbjuder pensionärsbostäder för svenskspråkiga skådespelare och konstnärer i Finland.

  Lue lisää »

 • 10.11.2020 Ajankohtainen

  Låna ett instrument

  I november kan du ansöka om att få låna ett instrument av Finlandssvenska instrumentfonden. Fem stråkinstrument blir lediga senast i mars 2021. Nu kan du ansöka om att låna följande instrument: Cello, Vinzenco Postiglione, 1914Cello, Eero Haahti, 2007Violin, Georges Chanot, ca 1840Violin, Eero Haahti, 2007Kontrabas, femsträngad tjeckisk, 1950-1970 Du ansöker genom att inom november lämna in en video på ungefär 10 minuter till Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c = 'dan.lonnqvist' + '@'; addy73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c = addy73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c + 'novia' + '.' + 'fi'; var addy_text73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c = 'dan.lonnqvist(at)novia.fi';document.getElementById('cloak73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c').innerHTML += ''+addy_text73b7d8bad2e0cd4a03b38247b7389d4c+''; . Läs mer på Novias webbplats. Vad är Finlandssvenska instrumentfonden? Svenska kulturfonden vad en av initiativtagarna till Finlandssvenska instrumentfonden. Fonden grundades år 2006. Instrumentfondens syfte är att låna ut kvalitetsinstrument till begåvade, unga finlandssvenska musiker. Också finskspråkiga kan ansöka om att få låna instrumenten. Instrumentfonden förvaltas av Yrkeshögskolan Novia. Ett flertal fonder har donerat kapital till fonden. Kulturfonden har beviljat flera bidrag till instrumentfonden för inköp av instrument.

  Lue lisää »

 • 9.11.2020 Ajankohtainen

  Vill du skriva eller fotografera till vår årsbok?

  Vill du skriva ett reportage till vår årsbok? Eller vara en av de fotografer som vi samarbetar med? Nu efterlyser vi vassa skribenter och skärpta fotografer. I maj 2021 ger vi ut Kulturfondens årsbok 2020. Här beskriver vi intressanta projekt som drivits med hjälp av Kulturfondens finansiering. Och förstås personerna bakom projekten. Då vi gör årsboken samarbetar vi med flera skribenter och fotografer. Nu kan du anmäla ditt intresse för att bli en av våra samarbetspartners. Också du som har tidigare samarbetat med oss får gärna höra av dig. Journalisten Jens Berg är redaktör för årsboken 2020. Läs mer om Jens Berg. Så här anmäler du intresse Mejla oss senast söndagen den 22 november 2020 på jens(at)montem.fi. Berätta kort om dina erfarenheter och vilket ämnesområde du helst beskriver. Vi uppmuntrar journalister och fotografer med olika fokusområden att anmäla intresse. Bifoga ett arbetsprov och kontaktuppgifterna till en referens. Vi återkommer till dig med besked i december. Om du blir en av dem vi samarbetar med kommer vi överens om uppdraget och villkoren innan du påbörjar ditt arbete. Materialet till årsboken producerar vi huvudsakligen mellan januari och mars. Här kan du bekanta dig med tidigare årsböcker.

  Lue lisää »

 • 9.11.2020 Ajankohtainen

  Nu kan du igen lämna in ansökan

  Vårt ansökningsprogram var ur spel i ungefär en timme på måndagsmorgon eftersom vår tjänsteleverantör hade oväntade tekniska problem. Nu fungerar ansökningsprogrammet som vanligt. Ansökningar lämnats in innan det tekniska problemet inträffade finns kvar i ansökningssystemet.

  Lue lisää »

 • 6.11.2020 Ajankohtainen

  Körer – satsa på nyheter och kvalitet

  Coronakrisen har förändrat också körernas verksamhet. Nu är det läge för utveckling. I den här videon tipsar våra ombudsmän Martin Enroth och Matts Blomqvist om vad körer ska tänka på. Under coronakrisen hoppas vi att körer tar tid för att utvecklas. Kanske kören kan utveckla sin repertoar med nytt och kvalitativt innehåll? Eller boka in en session med en vokalcoach eller gästdirigent? Öva in ny repertoar? Om kören är en förening – kanske föreningsstrukturen behöver utvecklas? Tänk ändå på rådande restriktioner och rekommendationer. Körer kan också ansöka om bidrag för projekt och för verksamhet. Vi beviljar bidrag till både amatör- och yrkeskörer. Vi beviljar gärna bidrag till projekt som stärker barnkörer. Vi ser gärna att körer ansöker om bidrag gör inkluderande projekt och olika samarbeten. Vi kan inte bevilja bidrag för deltagaravgifter för evenemang som Kulturfonden finansierar. Vi kan inte heller bevilja bidrag för dirigentens lön om kören verkar under ett medborgarinstitut. Välkommen med din ansökan! #ansökinovember Film: Pop Up Studio

  Lue lisää »

 • 6.11.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden prisbelönar lokala hjältar på Svenska dagen

  På Svenska dagen belönar Kulturfonden personer som gjort insatser för kultur eller utbildning på svenska i sin region. I år får Astrid Nurmivaara det nyländska Svenska dagen-priset, Siv Sandberg får det åboländska priset och Thuy Dieu Luu får det österbottniska priset. Svenska kulturfondens Svenska dagen-priser är på 5 000 euro vardera. Prisen överräcks det här året under små ceremonier i respektive region. Pristagarna utses av Kulturfondens regionala direktioner. Direktionernas medlemmar presenteras här. Nylands svenska kulturfond prisbelönar Astrid Nurmivaara, Kårböle, Helsingfors Hembygden och dess historia ligger Astrid Nurmivaara varmt om hjärtat. Hon arbetar för att upprätthålla det kollektiva minnet och bygemenskapen i de äldre delarna av Vanda och i Kårböle. Astrid Nurmivaara är ordförande för Kårböle ungdomsförening, föreningen Guidefyren och Vanda krigsveteraner. Hon var en av initiativtagarna till Kårböle bys 600-årsjubileum, som följdes av en utställning om Kårböle och ledde till att verksamheten inom Kårböle ungdomsförening fick en nystart. Astrid Nurmivaara är en genuin Kårbölebo. Hon är uppvuxen i Kårböle som tidigare i sin helhet var en del av Helsinge kyrkoby. Nylands svenska kulturfonds Svenska dagen-pris på 5 000 euro överräcks i Västersundom den 6 november 2020. Åbolands svenska kulturfond prisbelönar Siv Sandberg, Åbo Siv Sandberg, samhällsforskare, universitetslärare och politices licentiat, hjälper oss att förstå hur politiken och samhällsstrukturerna påverkar vår vardag i smått och i stort. Hon visar vad reformer, kommunsammanslagningar och valresultat leder till för individen. Siv Sandberg delar frikostigt med sig av sin breda kompetens både i det dagliga arbetet vid Åbo Akademi och som kolumnist i dagstidningar. I sina samhälleliga analyser omvandlar hon komplexa, byråkratiska helheter till tillgänglig information kryddad med underfundig humor. Åbolands svenska kulturfonds pris på 5 000 euro överräcks vid en mindre ceremoni under november. Österbottens svenska kulturfond prisbelönar Thuy Dieu Luu, Närpes Thuy Dieu Luu har genom sitt arbete som samhälls- och hälsokommunikatör bidragit till att stärka integrationen i Närpes. Thuy är en viktig länk mellan staden och förvaltningen, arbetsplatserna, skolorna, daghemmen och hemmen. Thuy Dieu Luu har bidragit stort till att profilera Närpes som en stad som arbetar aktivt för att stärka integrationen av nyinflyttade personer. Thuys arbete leder till ett bättre samhälle och ökat välmående, framför allt för personer som vill skapa ett nytt hem och en hållbar framtid i Närpes. Österbottens svenska kulturfonds Svenska dagen-pris på 5 000 euro överräcks i Närpes den 6 november 2020. Pressmeddelande
  Svenska kulturfonden
  Helsingfors den 6 november 2020 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kuturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 5.11.2020 Ajankohtainen

  Tips till föräldraföreningar

  Föräldraföreningarna är viktiga aktörer – för skolan och daghemmen, för hemmen och inte minst för eleverna och barnen. Men vad kan föräldraföreningarna ansöka om bidrag för? I det här videoklippet ger våra ombudsmän Åsa Rosenberg och Martin Enroth några tips till föräldraföreningar. Föräldraföreningar kan ansöka om bidrag för sådan verksamhet som inte är lagstadgad verksamhet för skolor. Det som nämns i läroplanen ska skolan ansvara för och också finansiera. Föräldraföreningar kan ansöka om projektbidrag. Vi ser gärna projekt som är samarbeten av olika slag till exempel över språk- och regiongränser. Projekten får gärna stärka läsande och skrivande. Projekten kan också tangera föräldraföreningarnas kärnverksamhet – att stärka kontakten mellan skolan och hemmen. Vi ser gärna att föräldraföreningarna inkluderar nyinflyttade på orten. Kom också ihåg vårt Kultur tillsammans-bidrag. Gör en tydlig plan och budget för ansökan. Vi beaktar att ni jobbar läsårsvis och vi kalendervis. Vi kan inte bevilja bidrag till föräldraföreningar för teaterbesök, klassresor, vår- och julfester, resor till Stafettkarnevalen eller Skolmusik eller för anskaffningar till skolan. Det här är på skolans ansvar och därför är det skolan som ska ansöka om bidrag för de här ändamålen. Välkommen med din ansökan! #ansökinovember Film: Pop Up Studio

  Lue lisää »

 • 5.11.2020 Ajankohtainen

  Beviljar vi bidrag för anskaffningar?

  Nej. Och ja. Grundregeln är att vi inte beviljar bidrag för anskaffningar. Men det finns några undantag. Vi förklarar dem här. Vår utgångspunkt är att vi inte beviljar bidrag till anskaffningar. Det här gäller både ansökan i november och de flesta av våra andra bidragsformer. Med ”anskaffningar” menar vi köp av teknisk utrustning,licenser,prenumerationer,möbler ochannat lösöre. Du ska alltså inte göra en ansökan där syftet är att till exempel köpa en kamera, en licens på ett videoredigeringsprogram, prenumeration på en tidning eller för att skaffa nya möbler eller annan utrustning till ett föreningshus. Anskaffningar inom projekt Våra projektbidrag är avsedda för arbetet inom projektet. Därför godkänner vi i regel inte ansökningar om bidrag för endast en anskaffning. Ett projekt ska aldrig användas som förevändning för att göra anskaffningar. När vi beviljar projektbidrag är avsikten att möjliggöra arbete med projektet, inte att uppdatera utrustning eller bygga upp materialförråd för framtida behov. Inom många projekt måste man ändå göra någon form av anskaffningar. Vi rekommenderar att projektägarna lånar eller hyr utrustning istället för att köpa. Om det inte är möjligt kan en del av projektbidraget användas för inköp.   För att undvika onödig byråkrati har vi ingen exakt gräns för hur stor andel av ett projektbidrag som får användas till anskaffningar. Vi litar på att bidragsmottagaren själva bedömer hur hen använder bidraget och att kostnader för anskaffningar är på en rimlig nivå. Är du osäker på om du kan använda ditt bidrag för att göra en större anskaffning inom projektet? Fråga oss gärna på förhand. Våra kontaktuppgifter finns här. Vi kan återkräva hela ditt bidrag eller delar av det om vi bedömer att bidraget har använts felaktigt.   Det finns några undantag Specialfonder Vissa av våra specialfonder tillåter – eller till och med uppmanar – oss att bevilja bidrag för anskaffningar. Då går det förstås bra att ansöka om bidrag. Det kan till exempel handla om datorer för studerande. Bland annat specialfonder inom Svenska Österbottens kulturfond och Svenska studiefonden tar emot ansökningar om anskaffningar. Specialfonderna har ansökningstid i september, förutom Studiefonden som har ansökningstid i februari. Bokpaket åt skolor och daghem Att stödja läsning för unga är viktigt för oss och därför finns det en särskild bidragsform för ändamålet. Skolor och daghem som uppfyller kriterierna kan ansöka om bidrag när som helst under året. Läs mera om bidrag för bokpaket.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description