Ajankohtaista

 • 20.2.2019 Ajankohtainen

  Koli Cultura toteutetaan kansallispuistoa kunnioittaen

  Kolin kansallispuiston kupeeseen suunniteltu vastuulliseen luontomatkailuun perustuva luontomatkailu ja kulttuurikeskus Koli Cultura on julkaissut uudet tilaohjelmansa, laskelmansa ja arkkitehtuuripiirroksensa. Samalla käynnistyy hankkeen investori- ja operaattorihaku.  Suomalaisen perheyrityksen Napa-Koli Oy:n koordinoiman hankkeen kokonaisbudjetti on 102,8 miljoonaa euroa, josta 68,5 miljoonaa euroa kohdistuu hotelli- ja palveluliiketoimintaan. Petipaikkoja keskuksessa tulee olemaan 1252. Näistä 702 sijoittuu hotelleihin, 286 lomahuviloihin ja 264 leirintäalueelle. KOKONAISUUS JAKAUTUU VIITEEN PÄÄKOMPONETTIIN Päivittyneessä liiketoimintasuunnitelmassa ja kassavirtalaskelmissa Koli Cultura on jaettu viiteen pääkomponenttiin: hotelli- ja palveluliiketoimintaan, lomahuviloihin, viiden tähden leirintäalueeseen, pysäköintilaitokseen ja keskuksen omaan bio-energialaitokseen. Kokonaisuuteen sisältyy päähotellin ravintola-, kahvila-, auditorio- ja kokoustiloja, wellness-tiloja sekä sauna- ja elämysmaailma Purnulammen rantaan. Kokonaisalasta on maan päällä 26 140 k-m2 ja maan alla 9 880 k-m2. Kokonaisuudelle on vankat ympäristöllisesti ja liiketoiminnallisesti kestävään toimintaan nojaavat syynsä. Luontomatkailijat kaipaavat tutkimusten valossa lisää palveluita luontokohteiden äärelle. He etsivät enenevässä määrin hyvätasoista majoitusta sekä ruoka- ja hemmotteluelämyksiä. Kolilla majoitus- ja palvelutarjonta on ollut riittämätön jo vuosia. KANSAINVÄLISESTI KOVATASOINEN VASTUULLISEN LUONTOMATKAILUN KOHDE Kansainvälisestä näkökulmasta Koli Cultura sijoittuu osaksi Lakeland-aluetta, joka kiehtoo erityisesti aasialaisia, mutta myös eurooppalaisia matkustajia. Keskuksen sisältö vastaa Business Finlandin vuosi sitten toteuttamaan matkailun asiakassegmentointiin, jossa kohdistettiin huomio potentiaalisimmin kasvaviin kansainvälisiin matkailijaryhmiin. – Kolmelle Suomen kannalta relevanteimmalle kohderyhmälle luonto on tärkein motiivi matkakohteen valinnassa. Luonnon ihmeiden metsästäjät hakevat ainutlaatuisia ja ikimuistoisia elämyksiä, aktiiviset seikkailijat arvostavat monipuolisia aktiviteetteja ja toimintaa, ja luontonautiskelijat haluavat ensisijaisesti rauhoittua ja ladata akkujaan luonnossa. Koli Culturan kaltainen keskus pystyy monipuolisine palveluineen vastaamaan erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin, arvioi Head of Product and Content Kristiina Hietasaari Business Finlandin Visit Finland -yksiköstä. Lisätietoja Koli Culturan verkkosivuilta.

  Lue lisää »

 • 19.2.2019 Ajankohtainen

  Visit Finland etsii kumppaneita Dubai Expo 2020 Travel Cluster – ohjelmaan

  Visit Finland osallistuu Dubai Expo 2020 maailmannäyttelyyn ja etsii nyt Suomen matkailuelinkeinosta kumppaneita Visit Finland Travel Cluster yhteisesiintymiseen Suomen Snow Cape – Paviljongissa. Osallistujille tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus yritysedustukseen Suomi-paviljongissa järjestettävässä Visit Finland Travel Cluster tilaisuudessa sekä näkyvyyttä Suomen Dubai Expo 2020 viestintäohjelmassa. Kiinnostuneiden yritysten kanssa järjestämme keväällä 2019 suunnittelupalaverin, jossa käsitellään tarkemmin osallistumisen muoto. Tarkemmin Visit Finlandin Dubai Expo 2020 Travel Cluster -ohjelmasta. Lisätietoja Suomen osallistumisesta Dubai Expo 2020: www.expo2020.fi. Ilmoittaudu mukaan! Lisätiedot Teemu Ahola
  teemu.ahola (at) businessfinland.fi
  +358 41 468 6929

  Lue lisää »

 • 19.2.2019 Ajankohtainen

  Kohti ympärivuotisuutta!

  Visit Finland lanseerasi marraskuussa ympärivuotisuushaasteen, jossa matkailualan yrityksiä kannustettiin yhdessä kehittämään ympärivuotista palvelutarjontaansa. Tarkoituksena oli rohkaista Suomen yrittäjiä hakemaan synergioita muiden alueen toimijoiden kanssa ja kehittämään palveluita yhteistyössä alueen ja saman alan yrittäjien kanssa. Haasteeseen tarttuneiden joukosta jatkokehitykseen valittiin mukaan kolme yritysryhmää: Nuuksio 365, Yrityssalo / Visit Salo sekä Lapland Safaris Group Oy. Valituille yritysryhmille tarjotaan palkinnoksi Visit Finland Akatemian valmennuksia räätälöitynä yritysryhmän tarpeeseen. Valmennusten aiheet liittyvät tuotteistamiseen, markkinatuntemukseen, myynti- ja jakelukanaviin sekä uusiin kohderyhmiin. Valitut yritysryhmät esitellään myös Visit Finland -seminaarissa 11.6.2019. Ympärivuotisuushaasteen jatkokehitykseen mukaan valittiin yritysryhmät: NUUKSIO 365 Pääkaupunkiseudun luontomatkailun veturi Nuuksio on erittäin suosittu kesämatkailukohde sekä kotimaisten että kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa. Alueen monipuolinen yritysverkosto on valmis elävöittämään myös muiden kausien myyntiä panostamalla yhteistyöhön, yksilöllisten ja laadukkaiden talviajan palvelujen paketointiin ja sähköiseen myyntiin kestävästi ja ainutlaatuista sijaintiaan pääkaupunkimme kyljessä hyödyntäen. Takuulähtöjä stopover-asiakkaille ympäri vuoden! YRITYSSALO / VISIT SALO Idyllinen ja eläväinen Mathildedalin ruukkikylä meren rannalla on kasvanut Lounais-Suomen kesämatkailun kärkikastiin. Jotta vahvasti kesäkauteen painottuva tarjonta saataisiin tukevammalle pohjalle ja paikallisten kädentaitajien, pienten majoitusyritysten, ravintoloiden ja kahviloinen ansaintamahdollisuudet kasvamaan, tarvitaan kuitenkin kauden pidentämistä kevään ja syksyn tarjontaa hyödyntäen. Aktiivinen yrittäjäjoukko on sitoutunut uudistukseen, mutta oman alueen vetovoimatekijät ja oikeat kohderyhmät ovat vielä tunnistamatta. Lopullisena tavoitteena on rajat ylittävä yhteistyö ruukkikylien välillä mm. ”hartiasesonkien” tuotetarjontaa hiomalla. Ruukit uuteen kukoistukseen! LAPLAND SAFARIS GROUP OY Koko Lapin kattava Lapland Safaris Group on vahva talviajan toimija, joka kaipaa toimintaa myös lumettomalle ajalle. Puhdas luonto, luonnon ilmiöt ja aktiviteetit tarjoavat vaihtoehtoja yksittäismatkailijoille myös talven ulkopuolella. Parempi asiakasymmärrys kesäajan vierailijoista ja lumettoman ajan vetovoimatekijöiden tuotteistaminen ja viestintä auttavat yhdistämään yritysryppään eri kohteet rajat ylittävällä tavalla. Lapin luonnon taikaa yöttömässä yössä!   Lisätietoja Asta Laaksonen asta.laaksonen (at) businessfinland.fi

  Lue lisää »

 • 15.2.2019 Ajankohtainen

  De sakkunniga – vilka är de?

  Behandlingen av de nästan 3 500 ansökningar vi fick i november 2018 är i full gång. Våra ombudsmän har läst ansökningarna och under februari samlas våra 14 sakkunniggrupper för att behandla ansökningarna. Varför sakkunniga? Vi delar ut bidrag till en mängd olika ändamål. Det betyder att det är svårt – eller till och med omöjligt – för vår personal och våra beslutsfattare att känna till alla områden som representeras i våra tusentals ansökningar. För att alla ansökningar ska få en så bra bedömning som möjligt tar vi hjälp av sakkunniga personer inom olika områden. De sakkunnigas åsikter är viktiga och även om deras uttalanden är rådgivande utgör de grunden för förslaget till våra förtroendevalda. Många svängar Innan våra förtroendevalda tar beslut, går varje ansökan genom flera skeden. Först sorterar våra ombudsmän alla ansökningar enligt tema och ser till att de behandlas i rätt sakkunniggrupp eller regional direktion. Varje sakkunnig får tillgång till alla ansökningar inom sitt område. Sedan läser och kommenterar först våra ombudsmän och sedan våra sakkunniga ansökningarna. I februari går våra ombudsmän, sakkunniga och några förtroendevalda igenom ansökningarna på ett gemensamt möte. Ett gemensamt förslag formuleras för varje enskild ansökan. Förslaget går vidare till våra förtroendevalda i delegationen eller – i vissa fall – de regionala direktionerna. I mars tar Kulturfondens styrelse det slutliga beslutet om alla bidrag.Nytt för i år Många ansökningar behandlas regionalt i våra direktioner i Nyland, Åboland och Österbotten och deras behandling avviker litet från schemat ovan. Medlemmarna i direktionerna representerar en bred sakkunskap och sköter i allmänhet sakkunnigbehandlingen av de ansökningar som behandlas regionalt. De regionala direktionerna gör ett förslag till styrelsen som tar det slutliga beslutet.  I år har vi ett nytt inslag i sakkunnigbehandlingen av ansökningar då också en del av de ansökningar som behandlas regionalt i direktionerna kan hänföras till de sakkunniga. Det här berör främst ansökningar från professionella konstnärer. Innan de regionala direktionerna samlas ger de sakkunniga sina utlåtanden om de ansökningar som ombudsmännen hänvisat till dem. Vem kan bli sakkunnig? Sammanlagt deltar omkring 40 sakkunniga i bedömningen av ansökningarna. De sakkunniga är utomstående experter inom olika områden – till exempel litteratur, film, yrkesutbildning, humanistisk forskning eller musik. En del områden är tematiskt breda och då har vi sakkunniga som representerar olika genrer inom samma område – till exempel klassisk musik, rytmmusik eller folkmusik. Alla våra sakkunniga måste kunna svenska och vara insatta i det finlandssvenska kultur- eller utbildningsområdet, men vi har också flera finskspråkiga personer bland våra sakkunniga. Vi anlitar en sakkunnig mellan ett och tre år, sedan utses en ny person till uppdraget. Ingen sakkunnig ska få påverka för länge. De sakkunniga får en rimlig ersättning för sitt arbete. Anonyma eller inte? För oss är det viktigt att våra processer är transparenta och rättvisa. Samtidigt måste vi garantera att våra sakkunniga inte blir utsatta för påtryckningar och objektivt kan bedöma ansökningarna. Därför har vi – till skillnad från offentliga myndigheter – valt att inte publicera namnen på de externa sakkunniga vi anlitar. Beslut i mars Du som ansökt om bidrag i november 2018 får besked av oss under vecka 12.

  Lue lisää »

 • 14.2.2019 Ajankohtainen

  ?Opinionsundersökningen Barometern tar ny fart

  Den finlandssvenska opinionsundersökningen Barometern startar igen, den här gången enligt ny modell med en medborgarpanel. Svenska kulturfonden har beviljat Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi ett treårigt bidrag på 200 000 euro för undersökningen. – I opinionsundersökningar tenderar svarsprocenten sjunka samtidigt som andelen som svarar på webben ökar. Bland annat Göteborgs universitet använder en metod där en medborgarpanel besvarar webbenkäter några gånger per år. I sådana undersökningar kan svarsprocenten uppgå till 70, medan den i traditionella undersökningar i bästa fall ligger på 20-30, säger Marina Lindell, forskare vid Samforsk. – Vi ska bygga en webbplattform och rekrytera respondenter till en finlandssvensk medborgarpanel som regelbundet får svara på aktuella frågor. Det här är ett kostnadseffektivt sätt att få snabba svar på frågor som dyker upp i samhällsdebatten, säger Marina. Den finlandssvenska medborgarpanelen ska bestå av flera tusen deltagare som regelbundet får svara på frågor om politik och samhälle. För att minska belastningen på paneldeltagarna skickas inte varje enkät till alla. I medeltal deltar de i tre-fyra undersökningar per år och väljer själva när de vill avgå.  Via medborgarpanelen skapas nu första gången en bestående infrastruktur för opinionsforskning om finlandssvenskar. – Det har visat sig vara utmanande att analysera finlandssvenskarnas åsikter via opinionsundersökningar bland hela befolkningen. Vi är nöjda över att Kulturfonden kan bidra till att skapa en egen infrastruktur för samhällsforskning om svenskspråkiga i Finland, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden. Opinionsundersökningen Barometern har sedan 2001 analyserat finlandssvenskarnas värderingar, identitet, språkliga omgivning och politiska beteende. Samforsk har gjort undersökningarna med hjälp av bidrag från Kulturfonden. Helsingfors den 14 februari 2019
  Pressmeddelande Närmare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  040 595 0817
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 12.2.2019 Ajankohtainen

  Fler doktorer till näringslivet

  Vill du utveckla ditt företag med hjälp av en doktor med färsk akademisk kunskap i bagaget? Eller har du nyligen disputerat och vill använda din vetenskapliga kunskap inom näringslivet? Då är PoDoCo-programmet rätt för dig – ansökan är öppen 1.3-15.4.2019.
  För många nydisputerade doktorer är det utmanande att få in foten i näringslivet. Svenska kulturfonden stöder nu via PoDoCo-programmet post doc-forskare med maximalt tre ettåriga-stipendier på 28 000 euro vardera. Ansökan är öppen mellan den 1 mars och 15 april 2019. – Trots att post doc-forskare har hög utbildning och stor kompetens, är det utmanande för många att placera sig i arbetslivet. Vi vill hjälpa unga forskare att få erfarenhet av industrin och näringslivet och samtidigt uppmuntra företag att ta del av unga doktorers kunnande, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman vid Svenska kulturfonden. Vad är PoDoCo? PoDoCo (PostDocs in Companies) är ett program som finansierar samarbetsprojekt mellan företag och nydisputerade doktorer. Programmet har två målsättningar – att ge företag möjlighet att förnya sig med hjälp av akademisk forskning och att göra det lättare för nydisputerade att få in foten i näringslivet. PoDoCo-programmet sammanför forskare och företag som fungerar inom samma bransch och stöder ekonomiskt samarbetet. Forskare kan under de första sex till tolv månaderna vid ett företag få lön via ett PoDoCo-stipendium. De nio stiftelser som deltar i PoDoCo satsar sammanlagt nästan en miljon euro per år på projektet. En miljon euro per år PoDoCo-programmet startade år 2015 på initiativ av universitet, industrin och stiftelser i Finland. Hittills har över 80 PoDoCo-bidrag beviljats. Programmet har fått positiv respons av såväl doktorer som företag; i de flesta fall har doktorerna senare anställts av de företag de samarbetat med. Samarbetet som PoDoCo skapat mellan det akademiska och näringslivet har också gagnat både universiteten och företagen. Företagen har kunnat utveckla nya tillväxtområden och undersöka strategiska möjligheter med hjälp av nydisputerade doktorer, medan universiteten dels har informerat näringslivet om aktuell akademisk forskning och dels ökat forskningens samhälleliga påverkan. Vem riktar sig PoDoCo till? PoDoCo är för dig som nyligen disputerat – eller som står i beråd att göra det inom den närmaste tiden – och vill jobba i ett företag. Finländska företag eller företag med affärsverksamhet i Finland kan delta i programmet, oberoende av bransch eller företagets storlek. PoDoCo erbjuder företag: information om unga, högutbildade och begåvade doktorer och deras specialkunnandemöjlighet att utnyttja doktorernas analytiska och strategiska kunnandestiftelsernas forskningsbidrag för att täcka doktorernas kostnader i projektets första fasAnsök så här Post doc-forskaren och företaget planerar först tillsammans ett utvecklingsprojekt. Ansök sedan om bidrag för doktorn som genomför projektet. Stftelserna som deltar i PoDoCo-prgrammet kan bevilja bidrag för sex eller tolv månader. Vårens ansökningstid för PoDoCo-programmet är 1.3-15.4.2019. Mer information om PoDoCo och ansökningstiden finns på webbplatsen: PoDoCo Spring 2019 application round

  Lue lisää »

 • 12.2.2019 Ajankohtainen

  Musikteatern ”I det stora landskapet” tar fart

  Svenska kulturfonden ger 160 000 euro till musikteaterföreställningen I det stora landskapet – en sagolik familjekrönika. Föreställningen är ett samarbete mellan DuvTeatern, Svenska Teatern, musikgruppen Resonaarigroup, Wegelius Kammarstråkar och frilansande skådespelare och forskare. I det stora landskapet är ett tvärkonstnärligt samarbetsprojekt med aktörer som representerar olika konstgrenar, organisationer och språk. Projektet involverar scenkonstnärer och musiker – både professionella och med olika funktionsvariationer. DuvTeaterns skådespelare skapar manuset till föreställningen. Det blir en poetisk familjeberättelse och en verklighetsbaserad nutidsskildring som rör sig mellan saga och verklighet, humor och allvar. – Det kommer nog att gå bra. När man spelar teater får man pellejönsa med sitt inre, säger skådespelaren Yvonne Heins. – Man ska vara stolt och modig när man står på scenen, säger skådespelaren Karolina Karanen. Utöver skådespeleriet är också musiken, sången och dansen centrala i föreställningen. Musiken komponeras av Markus Fagerudd och orkestern leds av kapellmästare Emma Raunio. För koreografin står Carl Knif i samarbete med skådespelarna. Föreställningen regisseras av Mikaela Hasán. DuvTeatern, som har tagit initiativet till I det stora landskapet, firar samtidigt sitt 20-årsjubileum med projektet.  I det stora landskapet är den största produktionen i DuvTeaterns historia. Kulturfondens bidrag fördelas mellan Wegelius Kammarstråkar som får 40 000 euro och DuvTeatern som får 120 000 euro till projektet. Föreningen Konstsamfundet bidrar med ytterligare 90 000 euro till DuvTeatern.   Helsingfors den 12 februari 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817
   
  Annika Rönnblad
  Kommunikationsassistent
  annika.ronnblad(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 7.2.2019 Ajankohtainen

  Suomen matkailu jatkaa ennätystasolla

  Suomen matkailu jatkoi viime vuonna kasvuaan edellisvuoden ennätystasosta. Ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 1,3 prosenttia vaikuttavaan 6,8 miljoonaan. Matkailuteollisuus on hyvässä nosteessa ja Suomella on paljon potentiaalia nousta pohjoismaiden houkuttelevimmaksi matkakohteeksi. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta ulkomaiset yöpymiset jatkoivat kasvuaan ja nousivat uuteen ennätyslukemaan. Tämä oli jatkoa edellisvuoteen, jolloin ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi lähes miljoonalla. ”Suomen matkailuteollisuus on kyennyt ylläpitämään – ja myös kasvattamaan – juhlavuoden matkailukysynnän tasosiirtymän, mikä osoittaa, että aikaansaatu kasvu on rakenteellista. Tästä kunnia kuuluu valtakunnallisesti matkailuyrityksille, jotka ovat ottaneet kansainvälisillä markkinoilla vahvaa kasvuhakuista roolia”, sanoo Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen. Viime vuoden tuloksissa näkyvät myös Visit Finlandin pitkäjänteiset toimenpiteet: kohdemarkkinoilla tehty määrätietoinen markkinointityö ja globaali myynninedistäminen, valtakunnallinen matkailuyritysten ja alueiden tarjooman kehittäminen sekä kansainvälistäminen. Maailman matkailujärjestö UNWTO ennustaa kansainvälisen matkailun kasvavan Euroopassa tänä vuonna arviolta 3-4 prosenttia. Kilpailu matkailualalla kovenee ja varmistaakseen oman asemansa, on Suomen jatkettava tunnettuuden kasvattamista. Avain menestykseen on valtakunnallisessa yhteistyössä. “Suomea kohtaan tunnetaan maailmalla kasvavaa mielenkiintoa, myös uusilla markkinoilla. Tämän mielenkiinnon kääntäminen kysynnäksi edellyttää matkailutarjoomamme alueellisen ja sisällöllisen monipuolisuuden fiksua yhteismarkkinointia. Maailman markkinoilta katsottuna monipuolisuus houkuttaa ja luo kilpailukykyä”, Virkkunen jatkaa. Suomen päämarkkinat pysyvät samoina Eurooppa on Suomen kivijalkamarkkina, sillä yli puolet (53 prosenttia) yöpymisistä tulee edelleen Euroopan Unionista, aasialaisten yöpymisten osuus oli 16 prosenttia. ”Maantieteellinen sijaintimme EU:n itäisimpänä maana, lähimpänä Aasian ja Venäjän markkinoita on Suomelle merkittävä markkinavaltti. Se luo kuitenkin myös riskin, jonka vuoksi on tärkeää jatkaa määrätietoisesti vahvaa markkinoilla oloa EU-maissa ja Yhdysvalloissa. Euroopan matkailukomission ETC:n arvioiden mukaan näistä alueilta tulee myös jatkossa suurin matkailuvirtojen kasvu Eurooppaan ja uskomme, että kasvun huippua ei ole vielä saavutettu”, Visit Finlandin tutkimuspäällikkö Katarina Wakonen kertoo. Viiden suurimman kansallisuuden kärki säilyi samana kuin edellisvuonna: eniten yöpymisiä tilastoitiin Venäjältä (816 000), Saksasta (628 000), Britanniasta (595 000), Ruotsista (560 000) ja Kiinasta (385 000, sisältäen Hongkongin). Vuoden 2018 aikana Visit Finland panosti yhdessä matkailualan yritysten kanssa markkinointiin ja myyntiin erityisesti päämarkkinoilla Saksassa, Iso-Britanniassa, Kiinassa ja Japanissa sekä vakaan kasvun markkinoilla mm. Alankomaissa, Ranskassa ja USA:ssa. Lisäksi Visit Finland toteutti toimenpiteitä nopeasti kasvavilla Intian ja Arabiemiraattien uusilla matkailumarkkinoilla. Matkailun neljä suuraluetta Suomessa on neljä maailman mittakaavassakin ainutlaatuista suuraluetta – Helsingin seutu, Lappi, Järvi-Suomi sekä rannikko ja saaristo – jolla jokaisella on valtavasti potentiaalia houkutella kasvavia matkailijamääriä. Suuralueet luovat perustan vahvalle matkailupalveluiden ja -tuotteiden tarjonnalle sekä vetovoimaisten alabrändien rakentumiselle. ”Vuosi sitten lanseerattu suuralueyhteistyö on saanut vahvan alun. Kehittämämme yhteistyömalli huomioi kunkin alueen mahdollisuudet edistää alueen valmiuksia kansainvälisenä matkailukohteena. Koordinoidun suuraluetyön tavoitteena on pitkäjänteinen ja alueen toimijoita yhteen sitouttava yhteistyö yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Alueellisten vahvuuksien yhdistäminen kansainvälisessä markkinoinnissa vahvistaa Suomen matkailullisen brändin substanssia”, Virkkunen kertoo.   Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.   Ulkomaiset yöpymiset 2018 kansallisuuksien mukaan TOP 10 (yöpymisten määrä ja muutos edellisvuoteen verrattuna %) Yöpymiset, lkm Yöpymisten muutos, % Venäjä 816 000 -0,7 % Saksa 628 000 +0,8 % Britannia 595 000 +1,5 % Ruotsi 560 000 -6,3 % Kiina ja Hong Kong 385 000 +6,3 % Ranska 299 000 +6,9 % Yhdysvallat (USA) 289 000 +7,4 % Alankomaat 246 000 +8,3 % Viro 223 000 +1,4 % Japani 216 000 -9,5 %     Ulkomaiset yöpymiset 2018 matkailun neljällä suuralueella (yöpymisten määrä ja muutos edellisvuoteen verrattuna %) Yöpymiset, lkm Yöpymisten muutos, lkm Yöpymisten muutos, % KOKO MAA 6 828 000 +85 000 +1,3 % PÄÄKAUPUNKISEUTU 2 902 000 +36 000 +1,3 % RANNIKKO JA SAARISTO 1 031 000 -44 000 -4,1 % JÄRVI-SUOMI 1 176 000 -2 800 -0,2 % LAPPI JA KUUSAMO 1 719 000 +96 000 +5,9 %     Lisätietoja medialle: Paavo Virkkunen, Executive Director, Travel & Head of Visit Finland | Business Finland
  paavo.virkkunen (at) businessfinland.fi 040 766 6355 Katarina Wakonen, Manager, Research, Global Insight. Visit Finland | Business Finland katarina.wakonen (at) businessfinland.fi 040 072 3088 Heli Hemgård, Communications Specialist. Visit Finland | Business Finland
  heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

  Lue lisää »

 • 7.2.2019 Ajankohtainen

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 6,9 prosenttia joulukuussa 2018

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia joulukuussa 2018. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 788 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. He yöpyivät majoitusliikkeissä vajaat 966 000 kertaa, vähennystä ainoastaan 0,3 prosenttia. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 1,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 2,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Yöpymisten muutos joulukuussa 2018/2017, % Lappiin kohdistui yli puolet kaikista ulkomaisista yöpymisistä joulukuussa 2018 Lapin majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 399 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä, mikä oli 7,8 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2017. Lapin ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus oli 50,7 prosenttia koko maan ulkomaisista yöpymisistä. Briteille yöpymisiä kertyi niistä eniten ja heidän yöpymisensä kohdistuivat lähes kokonaan Lappiin. Heille tilastoitiin Lapin majoitusliikkeissä lähes 171 000 yöpymisvuorokautta, kun koko maassa niitä kirjattiin 208 000 vuorokautta. Määrä oli Lapissa 2,6 prosenttia edellisvuotta enemmän ja koko maan osalta brittien yöpymisten kasvu oli 7,7 prosenttia.  Aasian maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset kohosivat Lapissa lähes 61 000 yöpymisvuorokauteen, mikä oli 15,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aasialaisten yöpymisistä noin 48 prosenttia kohdistui Lapin majoitusliikkeisiin joulukuussa 2018. Britit nousivat ylivoimaisesti suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 2018 Yllä mainittu brittien joulumatkailu nosti heidät myöskin koko maan osalta suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa 208 000 yöpymisellään. Venäläiset olivat toisella sijalla runsaalla 74 000 yöpymisellä, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Ranskalaiset olivat kolmantena runsaalla 43 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä lisääntyivät 13,5 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna. Saksalaiset olivat neljäntenä 41 000 yöpymisvuorokaudellaan ja kasvua edellisvuodesta oli 15,2 prosenttia. Suurin kasvuprosentti tuli kuitenkin Yhdysvalloista; 31,5 prosenttia. Heille tilastoitiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 21 000 yöpymisvuorokautta joulukuussa 2018. Hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 15,0 prosenttia ja niitä kirjattiin majoitusliikkeissä noin 22 000 yöpymisvuorokautta. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät 14,0 prosenttia ja mannerkiinalaisten yöpymiset 11,5 prosenttia edellisvuoden joulukuuhun verrattuna. Espanjalaiset yöpyivät lähes 37 000 kertaa ja mannerkiinalaiset hieman vajaat 32 000 kertaa. Venäläisten lisäksi ainoastaan ruotsalaisten ja italialaisten yöpymiset vähenivät joulukuussa 2018. Ruotsalaisille tilastoitiin 25 500 yöpymistä, mikä oli 5,3 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2017. Italialaisille kirjattiin noin 18 000 yöpymisvuorokautta; vähennystä 3,8 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi joulukuussa eniten Etelä-Savossa, 15,8 prosenttia ja Kainuussa 15,7 prosenttia. Päijät-Hämeessä yöpymisten kasvu oli 14,1 prosenttia ja Pirkanmaalla 11,4 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Satakunnassa 15,9 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 11,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymisten määrä kasvoi kaikkiaan 2,8 prosenttia vuoden 2017 joulukuuhun verrattuna. Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018 Ennakkotietojen mukaan Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin ennätykselliset runsaat 22 miljoonaa kertaa vuonna 2018, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä 15,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 6,8 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsas 816 000 vuorokautta tammi-joulukuussa 2018, mikä oli 0,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. He olivat edelleen suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset olivat toisella sijalla 628 000 yöpymisellään. Heidän yöpymisten määrä oli vajaan prosentin suurempi kuin tammi-joulukuussa 2017. Britit ohittivat ruotsalaiset ja olivat kolmantena lähes 595 000 yöpymisellä. Lisäystä edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta oli 1,5 prosenttia. Ruotsalaiset jäivät neljänneksi 560 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä majoitusliikkeissä vähenivät 6,3 prosenttia. Kiinalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 333 000 yöpymisvuorokautta. Määrä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi–joulukuussa 2018. Näistä hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten, noin 8 prosenttia kumpikin. Hollantilaisten yöpymisten määrä kohosi runsaaseen 246 000 vuorokauteen ja espanjalaisten yöpymiset lähes 176 000 vuorokauteen. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 7,4 prosenttia ja majoitusliikkeissä heille kirjattiin lähes 290 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymisten määrä kasvoi 6,9 prosenttia ja heille tilastoitiin runsaat 299 000 yöpymisvuorokautta. Suurin yöpymisten vähennys vuonna 2018 tuli japanilaisten yöpymisistä, jotka ovat vähentyneet marras- ja joulukuuta lukuunottamatta koko kyseisen vuoden. He yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 216 000 kertaa, mikä oli 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.   Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf tilastopalvelusta

  Lue lisää »

 • 5.2.2019 Ajankohtainen

  Över 100 vill delta i studieresa till Amsterdam

  I april 2019 ordnar vi tillsammans med stiftelsen Brita Maria Renlunds minne en studieresa för småbarnspedagoger till Amsterdam. Intresset för resan är stort och vi fick över 100 ansökningar under ansökningstiden i januari. Nu läser vi alla ansökningar och väljer 24 deltagare till resan. Då vi utser deltagarna beaktar vi sökandes motivation och möjligheter att dra nytta av resan och sprida lärdomar från den i arbetet. Vi eftersträvar också bredd i gruppsammansättningen och beaktar därför bland annat geografisk spridning och deltagarnas erfarenhet. De som får delta i Amsterdamresan får besked av oss per mejl den 15 februari 2019. Samtidigt får deltagarna instruktioner om följande steg i processen. Här kan du läsa om mer resan.

  Lue lisää »

 • 5.2.2019 Ajankohtainen

  Lentoyhtiö Germania konkurssiin

  Saksalainen lentoyhtiö Germania on mennyt konkurssiin ja lopettanut kaikki lentonsa 4-5. helmikuuta  välisenä yönä. Germania lensi kaksi kertaa viikossa reittilennon Düsseldorfista Kittilään sekä useampia Vianova Reisenin tilauslentosarjoja Kittilään sekä Kuusamoon.   Germanian verkkosivuilla kerrotaan konkurssiin johtaneista talousvaikeuksista. Matkatoimiston kautta matkansa hankkineita kehotetaan olemaan yhteydessä omaan matkatoimistoon korvaavan kuljetuksen järjestämiseksi. Suoraan lentonsa Germanialta hankkineille ei kuitenkaan järjestetä korvaavia kuljetuksia.   ”Tämä on todella ikävä uutinen. Toivottavasti tästä ei seuraa kohtuutonta harmia asiakkaille kohteessa tai yrityksillemme”, kommentoi Business Finlandin Visit Finland –yksikön Saksan markkinoista vastaava Jyrki Oksanen.   Lisätietoja Germanian verkkosivuilta.

  Lue lisää »

 • 4.2.2019 Ajankohtainen

  Är du journalist eller journalistikstuderande?

  I februari kan du ansöka om Svenska kulturfondens och Föreningen Konstsamfundets journaliststipendium.
  Vi beviljar journaliststipendium för att ge journalist- och fotostuderande möjlighet till praktik på svenskspråkiga tidningsredaktioner i Finland att ge yrkesverksamma journalister möjlighet att jobba på tidningsredaktioner i Sverige eller Finland yrkesverksamma journalisters fortbildning och konstkritik att öka unga journalisters kunskaper om Norden. Ansök om stipendium mellan den 1 och 28 februari 2019. Du hittar närmare anvisningar på vår webbplats. Du kan också ansöka om Kulturfondens resestipendium för journalister. Kulturombudsman Åsa Juslin +358 50 325 0825, asa.juslin(at)kulturfonden.fi, ger närmare information om stipendierna.

  Lue lisää »

 • 31.1.2019 Ajankohtainen

  Matkailun tammikuun uutiskirje on julkaistu

  Visit Finlandin matkailun uusin uutiskirje on julkaistu. Aiheena mm. Rent a Finn -kampanja sekä matkailualan tapahtumia markkinoilla. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, voit lukea uutiskirjeen myös verkossa. Voit tilata uutiskirjeen täältä.

  Lue lisää »

 • 30.1.2019 Ajankohtainen

  Rent a Finn -kampanja alkoi – Visit Finland hakee suomalaisia onnellisuusoppaiksi matkailijoille

  Visit Finland hakee suomalaisia onnellisuusoppaiksi matkailijoille – voiko Suomi pelastaa maailman stressiltä? Visit Finland hakee Rent a Finn -kampanjaansa tavallisia suomalaisia tutustuttamaan matkailijoita meille onnellisuutta tuottaviin tuttuihin kesäaktiviteetteihin. Ensi kesänä Suomeen suuntaavat matkailijat voivat kokea luonnonläheistä elämänmenoa ja rauhoittumisen taitoa maailman onnellisimman kansan joukosta valittujen henkilöiden kanssa. Suomi on YK:n tutkimuksen mukaan maailman onnellisin maa* ja yhtenä syynä tähän pidetään läheistä luontosuhdettamme. Business Finlandin Visit Finland -yksikön Rent a Finn on kansainvälinen imagokampanja, jossa suomalaiset opettavat rauhoittumisen taitoa ja luontoyhteyttä matkailijoille. Yhteisiin aktiviteetteihin voi kuulua esimerkiksi kalastamista, purjehtimista, saunomista, lavatansseja tai vaikka marjastamista henkilön oman kiinnostuksen mukaan. Kampanjaan valittavat suomalaiset isännät ja emännät eivät ole matkailun ammattilaisia, vaan he ovat tavallisia suomalaisia, jotka ovat rohkeasti valmiita laittamaan oman persoonansa peliin ja avaamaan matkailijoille kotinsa tai kesäpaikkansa muutamien päivien ajaksi. ”Tarjoamme mielenkiintoista mahdollisuutta ryhtyä suomalaisen luonnon lähettilääksi ja tavata uusia ihmisiä eri kulttuureista. Moni matkailija valitsee Suomen kohteekseen rauhoittavan luonnon ja hiljaisuuden vuoksi. Suomessa on jokaiselle määritelty oikeus liikkua luonnossa, ja luonto ja puhdas ulkoilma ovat osa arkeamme. Me nukutamme vauvoja vaunuissa ulkona, ulkoilemme säällä kuin säällä ja iso osa vapaa-ajastamme kuluu luonnon helmassa. Ehkä tässä on yksi avain onnellisuuteemme ja sitä haluamme Rent a Finn –kampanjalla tarjota myös muille”, Business Finlandin kansainvälisen markkinoinnin johtaja Heli Jimenez sanoo. Suomi on virallisestikin maailman eniten hyvää tekevä maa.** Maailmalla kaivataan juuri nyt sitä, mitä Suomi voi tarjota: luonnon rauhaa, turvaa, puhtautta ja aitoja kokemuksia paikallisten kanssa. Suomen matkailun kasvunäkymät tuleville vuosille ovat poikkeuksellisen myönteiset. ”Rent a Finn vastaa matkailussa vahvana jatkuvan autenttisuuden ja paikallisen elämän matkailukokemuksen trendiin. Mikä meille on tavallista arkea, voi olla matkailijalle ainutlaatuinen elämys. Kokemus on varmasti avartava kaikille”, sanoo Business Finlandin kansainvälisen matkailun edistämisestä vastaavan yksikön Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen. Suomalaisten isäntien ja emäntien haku on käynnissä Rent a Finn –kampanjan verkkosivuilla, ulkomaisille matkailijoille kohdistettu kansainvälinen markkinointikampanja käynnistyy maaliskuussa ja valittujen matkailijoiden vierailut toteutetaan kesä-elokuun aikana.   http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2019/01/vf_rent_a_finn_aktivointi_35s_1920x1080.mp4   Rent a Finn pähkinänkuoressa Rent a Finn on Visit Finlandin kampanja, jossa etsitään tavallisia suomalaisia onnellisuusoppaiksi kesällä 2019 Suomeen suuntaaville matkailijoille. Oppaaksi voi hakea kuka tahansa, hakuaika on 30.1. – 12.2.2019. Rent a Finn on mielenkiintoinen mahdollisuus ryhtyä suomalaisen luonnon lähettilääksi ja tavata uusia ihmisiä eri kulttuureista. Matkailijoille mahdollisuus hakea omaa onnellisuusopastaan avautuu maaliskuussa. Vierailut toteutetaan kesällä 2019. Lisätietoja ja haku osoitteessa www.rentafinn.com *UN World Happiness Report 2018 http://worldhappiness.report/ed/2018/ **The Good Country Index 2019 http://goodcountryindex.org Lisätietoja hakijoille: www.rentafinn.com   Lisätietoja medialle

  Lue lisää »

 • 30.1.2019 Ajankohtainen

  Visit Finlandin nimitysuutisia

  Product & Content Regional Partnership Manager Anne Lind on 1.1.2019 alkaen saanut vastuulleen koko Lakeland –suuralueen koordinoinnin. Virpi Aittokoski on palannut vanhempainvapaalta ja aloittanut Product & Content –tiimissä Project Managerin tehtävässä 1.1.2019 alkaen. Virpin vastuualueeseen kuuluu mm. Sports Travel –projekti sekä luontomatkailun ja kestävän matkailun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä.   Communications Heli Hemgård on aloittanut tammikuussa Communications Specialistin tehtävässä, vastuullaan Visit Finlandin kotimaan viestintä.  

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description