Ajankohtaista

 • 28.3.2020 Ajankohtainen

  Uusia rahoituspalveluja pienyrityksille liiketoiminnan jatkamiseen

  Ely-keskus avaa uuden avustusmuodon yrityksille, jotka työllistävät 1-5 henkilöä ja laskee yritysten kehittämispalvelujen asiantuntijapalvelujen hintaa. Voit saada tukea, neuvoa ja asiantuntijan palvelua yrityksellesi digitaalisen liiketoiminnan, tuotannon ja palvelujen kehittämiseen  30 € / päivä. Toimimme Ely-keskuksen asiantuntijana, joten autamme mielellämme yrityksesi liiketoimintaa eteenpäin. Mistä voi hakea rahoitusta koronavirustilanteessa? Rahoitusta pienyrityksille ELY-keskukset tukevat 1-5 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä:  Tiistaina 31.3.2020 avautuu … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 25.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9

  Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. De finlandssvenska fondernas insats riktar sig den här gången till alla elever och lärare som kämpar för att sköta allt skolarbete på distans. Lärarna har i snabb takt byggt upp system för distansundervisning och skapat studiematerial för sina elever. De stängda biblioteken har inte gjort vare sig lärarnas eller elevernas jobb lättare. Kommunernas och skolornas utgångspunkt är dessutom olika – en del har valt att redan tidigare satsa på digitala plattformar, medan andra har valt andra möjligheter. Ebban-erbjudandet riktas till alla Fondernas erbjudande riktar sig till alla svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen, både nya och gamla användare av Ebban. De skolor som idag inte använder Ebbans tjänster får helt kostnadsfritt ta dem i bruk till och med läsårets slut. Om skolan redan har Ebban-licenser för en del av eleverna, kan skolan nu kostnadsfritt öka antalet licenser så att de omfattar alla elever. De skolor som redan betalt licenser för alla elever får möjlighet till senare kompensation för de licenser som de redan köpt för perioden april-juni. Skolorna som vill utnyttja erbjudandet ska meddela om sitt intresse senast 24.4.2020. Noggrannare instruktioner finns på webbsidan om.ebban.fi/specialavtal. Läsambassadörerna är också med De finlandssvenska läsambassadörerna Amanda Audas-Kass och Henrika Andersson sätter nu fokus särskilt på de lärare och elever som använder Ebbans böcker. Läsambassadörerna kommer under de närmaste veckorna att vara tillgängliga via telefon och Whatsapp vid bestämda klockslag alla vardagar. De svarar på frågor, hjälper att hitta lämpliga böcker och skapar uppgifter och pedagogiska material. Noggrannare info publiceras på www.lasambassadoren.fi och på sociala medier. Fonderna bidrar med drygt 100 000 euro Om alla skolor antar erbjudandet blir kostnaden för Ebbans extra licenser sammanlagt 103 000 euro. Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse och Svenska folkskolans vänner deltar med 10 000 euro var. Kulturfonden och Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne står för den återstående summan – upp till 36 500 euro vardera. Bidraget utbetalas till Sydkustens landskapsförbund som administrerar det här projektet liksom också läsambassadörsprojektet. Vad är Ebban? Ebban är ett elektroniskt bibliotek för svenskspråkig litteratur. Ebban erbjuder avgiftsbelagda licenser för skolor och används på många håll i Svenskfinland. Ebbans personal är stationerad hos Sydkustens landskapsförbund. Kulturfonden och flera andra finlandssvenska fonder stödde Ebban vid starten. Idag finansierar Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse Ebbans verksamhet. *** Pressmeddelande den 25 mars 2020 Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner Noggrannare information och intervjuförfrågningar:
  Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 Förfrågningar om de enskilda fondernas bidrag riktas direkt till respektive organisation.

  Lue lisää »

 • 23.3.2020 Ajankohtainen

  Kulturfonden och Konstsamfundet satsar 400 000 euro i ”Kultur under tiden“

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har vardera beslutat rikta 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Under våren delas alltså sammanlagt ut 400 000 euro. Kulturfonden och Konstsamfundet berättade förra veckan att man lanserar en ny bidragsform ”Kultur under tiden” för konstutövare och kulturarbetare som drabbas hårt ekonomiskt av coronakrisen. På fredag eftermiddag drogs noggrannare riktlinjer upp för det nya bidraget.  – Vi vill tillsammans med Kulturfonden på ett positivt och snabbt sätt bidra till detta akuta behov av stöd. Vi uppskattar att andra aktörer har reagerat på samma sätt, säger Konstsamfundets vd Stefan Björkman. Ansökan öppnar på tisdag Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. De som kan söka är frilansande professionella konstnärer och kulturarbetare. Personer i ordinarie anställningsförhållande kan däremot inte söka bidraget. Inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod kan få bidrag. Sökande måste alltså vara en privatperson eller en arbetsgrupp där flera personer samarbetar kring ett projekt. Organisationer – till exempel konstinstitutioner – kan inte söka bidrag. Nya projekt Ansökningarna kan handla om projekt som de sökande kan driva eller material som kan produceras under undantagsförhållandena på grund av coronaepidemin. Till exempel: utvecklingsarbete inom det egna områdetdigital överföring av föreställningar eller konserterövrigt konstnärligt arbete Bidraget är inte ersättning för utebliven inkomst utan ska ge möjlighet att utnyttja tiden för nya eller kompletterande projekt. Beslut en gång i veckan – Trots krissituationen och den tajta tidtabell är vi måna om att ställa krav på kvaliteten på de projekt som vi beviljar bidrag till. Därför har vi engagerat utomstående sakkunniga också i bedömningen av de här projekten, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Efter de sakkunnigas genomgång och ombudsmännens beredning, beslutar Kulturfonden och Konstsamfundet om bidrag en gång i veckan. Alla sökande får besked efterhand då deras ansökan har behandlats. Ett personligt bidrag kan vara högst 8 000 euro. Arbetsgrupper kan få upp till 15 000 euro. Bidragen måste användas före utgången av augusti. Noggrannare instruktioner finns i Kulturfondens ansökningssystem. Ytterligare 100 000 euro från Kulturfonden till nationellt krispaket Kulturfonden beslöt på torsdagen att också rikta 100 000 euro till ett krispaket i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet, Suomen Kulttuurirahasto och några andra stora finländska fonder. Krispaketets totala beloppet uppgår till 1,5 miljoner euro. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 23 mars 2020 Texten uppdaterad 30.3.2020 med information om att beslut görs varje vecka och en länk till ansökningssystemet. Noggrannare information: Sören Lillkung
  vd
  040 620 7500
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 20.3.2020 Ajankohtainen

  Vi delar nu ut nästan 23 miljoner

  Svenska kulturfonden delar ut nästan 23 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2019. Det här motsvarar drygt 30 procent av ansökningarnas sammanlagda värde. Av knappt 3 400 ansökningar beviljas cirka 1 750; drygt hälften av de sökande får ett positivt besked.
  Alla som sökte bidrag i november har den här veckan fått besked – både de som beviljats bidrag och de som fått avslag på sin ansökan. På webbsidan https://beviljade.kulturfonden.fi finns alla våra beviljade bidrag. Du kan också sortera bidragsförteckningarna enligt olika parametrar. En och en halv miljon mer än ifjol Av hela summan på knappt 23 miljoner går i år ungefär 49 procent till konst och kultur. Till utbildning går 19 procent av utdelningen i novemberomgången och till forskning och vetenskap 15 procent. Till förbund, föreningar och medborgaraktiviteter går 17 procent av utdelningen. Den här kategorin kallades tidigare allmän finlandssvensk verksamhet. I regionerna fördelar Kulturfonden 3,5 miljoner euro av den sammanlagda utdelningen. Nylands svenska kulturfond har fördelat 1,7 miljoner euro, Österbottens svenska kulturfond 1,1 miljoner euro och Åbolands svenska kulturfond drygt 0,7 miljoner euro. Kulturfondens utdelning på nästan 23 miljoner euro är drygt 1,5 miljoner större än i mars 2019. Då delade Kulturfonden ut sammanlagt 21,6 miljoner euro på basis av ansökningarna som lämnades in i november 2018. Under det senaste året har Kulturfonden infört nya ansökningstider för flera större bidragsomgångar. Samtidigt har också flera bidrag fått fri ansökningstid och kan nu sökas under hela året, inte endast i november. 77 arbetsstipendier I år beviljar Kulturfonden sammanlagt 77 arbetsstipendier – 2 treåriga, 5 tvååriga och 68 ettåriga arbetsstipendier för konstnärer inom olika kulturgrenar. Dessutom delas ett treårigt arbetsstipendium för bildkonstnärer i Villa Snäcksund i Ekenäs mellan två bildkonstnärer. De treåriga arbetsstipendierna är värda 72 000 euro, de tvååriga 48 000 euro, de ettåriga 24 000 euro.  Arbetsstipendiernas sammanlagda summa är drygt 2 miljoner euro. – Våra arbetsstipendier är populära. I år behandlade vi 427 ansökningar och bara cirka 18 procent får positivt besked av oss, säger Kulturfondens ledande ombudsman för kultur Åsa Juslin. För att hjälpa sökande förstå bedömningen har Kulturfonden publicerat en webbtext om de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om ett arbetsstipendium. Välmående och digitalisering Inom utbildning och forskning är bidragsmottagarnas antal färre, men beloppen i stället ofta större. Bland ansökningarna inom utbildning och forskning fanns några tydliga trender. – Många sökande vill driva projekt kring barns och ungas välmående – både den psykiska och fysiska hälsan är i fokus. Olika slag av handledning ser vi också att behövs allt mer inom utbildningen. Digitalisering och artificiell intelligens trendar också bland de beviljade bidragen, säger Berndt-Johan Lindström, Kulturfondens ledande ombudsman för utbildning. Tvärvetenskapligt och genreöverskridande Då Kulturfondens sakkunniga och förtroendevalda behandlar ansökningarna kan det vara utmanande att avgöra till vilket konst- eller utbildningsområde ett projekt hör. – Vi får allt fler bidragsansökningar för projekt som är tvärvetenskapliga eller bygger på samarbeten över genregränser. Det här blev tydligt i årets ansökningsomgång. Vi är glada över otippade samarbeten och nya konstformer – just det efterlyste vi inför november – men det ställer också stora krav på behandlingen av ansökningarna, säger Kulturfondens vd Sören Lillkung. Kulturfonden har drygt 40 sakkunniga som representerar olika områden inom utbildning, vetenskap, forskning, konst och kultur. – De tvärvetenskapliga och genreöverskridande projekten har visat att vi måste beakta ännu fler olika kompetenser då vi årligen utser sakkunniga, säger Sören Lillkung. Påverkar coronakrisen utdelningen? Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger Kulturfonden besked enligt den behandling som gjorts under december-mars.   – Vi vet redan nu att det bland våra beviljade bidrag finns projekt som antingen senareläggs eller inte alls blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge så snabbt besked som möjligt till alla sökande. Många projekt är i startblocken och vi vill ge dem möjlighet att komma igång också i det här svåra läget, säger Sören Lillkung. Behandlingen av ansökningarna är tidskrävande – tjänstemän, förtroendevalda och sakkunniga har under drygt tre månader gått igenom alla enskilda ansökningar. Att göra en ny genomgång utgående från det rådande läget skulle förhala beskeden med flera veckor. Alla sökande har fått instruktioner för hur de agerar om deras projekt eller verksamhet påverkas av coronakrisen. Kulturfonden kommunicerade på tisdagen om en tillfällig bidragsform för professionella konstnärer och kulturarbetare som påverkas stort av coronakrisen. Bidraget planeras i samarbete med Konstsamfundet och lanseras inom kort. Fortsättning följer Svenska litteratursällskapet, som äger och förvaltar Kulturfonden, ställde i fjol ungefär 40 miljoner euro till Kulturfondens förfogande. Beloppet estimeras vara ungefär lika stort för år 2020. Förutom de bidrag som nu beviljats fördelar fonden under hela året bidrag med fri ansökningstid och styrelsens strategiska bidrag. Också i september tar Kulturfonden emot ansökningar inom flera olika områden. ***
  Pressmeddelande
  Fredagen den 20 mars 2020 Närmare information om utdelningen ger Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  040 620 7500
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak5660aa81154659e8880a53fe04f1f869').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy5660aa81154659e8880a53fe04f1f869 = 'soren.lillkung' + '@'; addy5660aa81154659e8880a53fe04f1f869 = addy5660aa81154659e8880a53fe04f1f869 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text5660aa81154659e8880a53fe04f1f869 = 'soren.lillkung' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak5660aa81154659e8880a53fe04f1f869').innerHTML += ''+addy_text5660aa81154659e8880a53fe04f1f869+''; Martina Landén-Westerholm (intervjuförfrågningar)
  kommunikationschef
  040 595 0817
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak58381fcc39aba91ca360c24b8c573466').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy58381fcc39aba91ca360c24b8c573466 = 'martina.landen-westerholm' + '@'; addy58381fcc39aba91ca360c24b8c573466 = addy58381fcc39aba91ca360c24b8c573466 + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text58381fcc39aba91ca360c24b8c573466 = 'martina.landen-westerholm' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak58381fcc39aba91ca360c24b8c573466').innerHTML += ''+addy_text58381fcc39aba91ca360c24b8c573466+'';

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Fonderna och ministeriet ger tillsammans 1,5 miljoner euro i krishjälp till kulturfältet

  De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Ett stödpaketet på cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike. Kulturfonden och andra fonder och stiftelser beviljar också egna betydande bidrag för samma ändamål. Det gemensamma stödpaketet blir cirka 1,5 miljoner euro. Ministeriet ger Taike 500 000 euro i tilläggsfinansiering och Taike har redan tidigare meddelat att man riktar cirka 100 000 euro extra till kulturfältet. Följande fonder och stiftelser bidrar nu:
  • Suomen Kulttuurirahasto 500 000 euro
  • Jane och Aatos Erkkos stiftelse 100 000 euro
  • Saastamoisen Säätiö 100 000 euro
  • Svenska kulturfonden 100 000 euro
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto 100 000 euro Bidragen kan sökas via Taike från och med början av april och beskeden kommer i slutet av månaden. I första hand beviljas bidrag som korta arbetsstipendier till de frilanskonstnärer vars utkomstmöjligheter har försämrats betydligt på grund av coronaepidemin. Noggrannare kriterier offentliggörs senare. Enligt bedömningen rör det sig om cirka 500 enskilda stipendier. – Koronaepidemin har långtgående konsekvenser för hela det finländska samhället, men det drabbar kulturfältet särskilt hårt. Vi vill erbjuda hjälp så effektivt och snabbt som möjligt. Stödpaketet ger hjälp under vårens mest akuta situation, men eftersom epidemin påverkar ända in på hösten kommer det att behövas betydligt bredare samhällsinsatser, konstaterar Suomen Kulttuurirahastos styrelseordförande Jari Sokka. – Att man på ett par dagar lyckats ro i land ett stödpaket på 1,5 miljoner euro visar att man i Finland känner ett stort samhällsansvar och att samarbetet mellan det offentliga och det privata fungerar bra. Jag uppskattar att fonderna och stiftelserna vill sluta upp för de professionella konst- och kulturutövarna i denna tid av kris, säger forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen. – Bidragen ger de professionella kulturarbetarna förstahjälpen i en akut situation. Men det behövs många fler insatser för att branschen ska klara sig igenom nödläget. Regeringen har också bland annat fattat beslut om många åtgärder som ska stödja företag och företagare inom de kreativa branscherna. Planeringen av nya insatser fortsätter, konstaterar ministern. Andra krisinsatser Utöver den har gemensamma satsningen riktar dessutom Svenska kulturfonden tillsammans med Föreningen Konstsamfundet cirka 400 000 euro på en gemensam tillfällig bidragsform Kultur under tiden. Bidragen är avsedda för konstnärer och kulturarbetare som arbetar på svenska i Finland och som påverkas stort av coronakrisen. Bidrag kan sökas av konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna, men istället driver annan kvalitativ verksamhet eller nya projekt under coronapausen. Mera information publiceras vecka 13 på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. Utöver sin andel i den gemensamma krisfinansieringen beviljar Kulttuurirahasto under våren genom sina regionala fonder totalt 13 miljoner euro på basis av de ansökningar om bidrag för kultur och forskning som lämnades in i januari. Kulttuurirahastos styrelse har i går dessutom beslutat öka utdelningen med ytterligare en halv miljon i tilläggsbidrag för konstfältet under krisen. Också de regionala fonderna beaktar nu frilansarnas situation. Besked kommer under april-maj och bidragen kan lyftas i slutet av maj.
  *** Pressmeddelande 19.3.2020 Noggrannare information: Suomen Kulttuurirahasto, överombudsman Antti Arjava, tfn 050 385 7600 Undervisnings- och kulturministeriet, minister Hanna Kosonens specialmedarbetare Eeva Kärkkäinen, tfn 040 149 2201Undervisnings- och kulturministeriet, överdirektör Riitta Kaivosoja, tfn 040 702 8704Centret för konstfrämjande, direktör Paula Tuovinen, tfn 040 5838 549Jane och Aatos Erkkos stiftelse, ombudsman Marja Leskinen, tfn 040 514 6969 Jenny ja Antti Wihurin säätiö, ombudsman Arto Mäenmaa, tfn 050 2536 Saastamoisen säätiö, styrelseordförande Petteri Karttunen, tfn 040 5001053 Svenska kulturfonden, vd Sören Lillkung, tfn 040 620 7500

  Lue lisää »

 • 19.3.2020 Ajankohtainen

  Business Finland ja Ely-keskus tukevat yrityksiä häiriötilanteessa rahallisesti

  Rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahallista tukea voi saada sekä Ely-keskuksen yritystenkehittämispalvelujen, että Business Finlandin rahoitusinstrumenttien kautta Rahasummien tukiprosentti vaihtelee 70 – 80 %. Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.
  Ely-keskuksen yritysten kehittämispalvelut Analyysi Yritysten kehittämispalvelut – Analyysin avulla saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämissuunnitelman. Ely-keskuksen Analyysi 220 € /päivä, … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Matkailun digiliiketoiminnan webinaarit nyt tarjolla 100 € “Suomi on suljettu” -ajaksi

  Matkailuyrittäjä, nyt sinulle  olisi loistava mahdollisuus saada ohjatusti täsmätietoa matkailun digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista etäyhteydelllä. Hinta on vain  100 € (alv. 0) / yritys. Satasella saat ohjeita oman digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tekemiseen matkailun digitaalisen asiantuntijan opastuksella. Opastajana toimii Visit Finland Akatemian  valmentaja, digitaalisen liiketoiminnan valmentajana Kirsi Mikkola. Voit tutustua Kirsiin tästä linkistä tai soittaa myös Kirsille numeroon 040 … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 17.3.2020 Ajankohtainen

  Kultur under tiden – nytt bidrag

  Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Coronakrisen tvingar många konstutövare att göra långa avbrott i sin publikverksamhet – särskilt scenkonst och annan scenisk verksamhet drabbas hårt ekonomiskt. – Konstnärer och konstinstitutioner kontaktar oss dagligen med frågor om vilka möjligheter vi har att stödja alternativ verksamhet under avbrottet som coronapandemin medför. Bara för att publiktillställningar nu är omöjliga behöver inte det kreativa arbetet hålla paus, ens av ekonomiska orsaker, i väntan på att läget normaliseras, säger Kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin. Kulturfonden och Konstsamfundet planerar en bidragsform för konstutövare som inte kan förverkliga sina publika projekt enligt planerna. Bidraget riktas till kvalitativ verksamhet och nya projekt som sysselsätter under coronapausen. Bidraget kan enligt planerna sökas under mars-april. – Mänskan behöver föda, vatten och omsorg för att överleva. Kultur för att hålla ihop våra samhällen och hitta våra bättre jag. Nu när regeringen funderar på hur ekonomin ska fås på fötter igen, hamnar kulturbranschen lätt i skuggan av behoven i andra samhällssektorer. Jag uppmanar fonder och stiftelser i Finland att delta i talkot att hjälpa vårt kulturliv att komma på fötter igen efter den här krisen, säger Konstsamfundets styrelseordförande Gunvor Kronman. Beloppet som Kulturfonden och Konstsamfundet riktar till Kultur under tiden-bidragen bekräftas senare. Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och www.konstsamfundet.fi. *** Helsingfors den 17 mars 2020
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 16.3.2020 Ajankohtainen

  Så här påverkar coronakrisen

  Hur påverkar coronakrisen Kulturfondens bidrag och evenemang? Vi beviljar bidrag som planerat i mars, men vi har beslutat skjuta upp vårfesterna till hösten, vissa ansökningstider senareläggs och nya regler gäller för några redan beviljade bidrag. Läs mera här och kontakta oss om du har frågor. Texten uppdaterad 23.3.2020 Besked till alla sökande Tisdagen den 17 mars mejlar vi besked till alla som sökte bidrag i november. Trots att coronakrisen innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Det betyder att bland de beviljade bidragen finns projekt som senareläggs eller inte blir av på grund av coronapandemin. Trots det osäkra läget, vill vi ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Om projektet eller verksamheten påverkas av corona Här kan du läsa våra instruktioner till alla som fått ja på ansökan som de lämnade in i november: Skjuts projektet upp? Kontakta Kulturfondens kansli om ditt projekt eller din verksamhet skjuts upp, ändrar omfattning eller på annat sätt inte stämmer överens med planen du presenterade i ansökan. Kontakta vårt kansli enligt instruktionen nedan. Är projektet inhiberat? Lyft inte bidraget, om du vet att projektet eller verksamheten som du beviljats bidrag för inte blir av. Kontakta Kulturfondens kansli enligt instruktionen nedan. Så här kontaktar du oss Kontakta oss via vårt stipendiehanteringssystem i alla ärenden som gäller ditt bidrag. Logga in via webbsidan https://ansokan.kulturfonden.fi. Om du har flera sökandeprofiler måste du använda de inloggningsuppgifter som hör ihop med den ansökan som beviljats. Välj sedan menyalternativet ”Korrespondens”. Vi är beredda på att många bidragsmottagare kontaktar oss under de närmaste veckorna. Vi besvarar all korrespondens så fort som möjligt. Om ditt ärenden inte är akut, hoppas vi att du kontaktar oss senare under våren eller först i höst. För att vara säkra på att alla behandlas så rättvist som möjligt vill vi att alla bidragsmottagare kontaktar oss enligt instruktionen ovan. Vi skjuter upp vårfesterna I år firar vi Kulturfondens vårfester på hösten. Vårfesterna ordnas normalt i mitten av maj, men på grund av coronaviruset senarelägger vi dem i år. Vi siktar på att istället fira Kulturfondens utdelning i oktober. Vi publicerar noggrannare information om vårfesterna inom de närmaste veckorna. Kulturfondens pristagare Trots att vårfesterna skjuts fram, offentliggör vi våra pristagare som planerat. Vi publicerar pristagarnas namn den 14 maj. Mindre seminarier Vi skjuter upp också mindre träffar och seminarier som vi har bokat för våren. De möten som vi ordnar, håller vi via till exempel Skype. Utlandsresor och internationella evenemang De utlandsresor och internationella besök som vi ordnar skjuts upp. Det här gäller just nu främst elevvårdspersonalens fortbildningsresa till Norge. Ansökningstiden för att delta i de fortbildningsresor som vi ordnar under hösten senareläggs. Vi återkommer med noggrannare information då vi har beslutat om tidtabellen. Kulturfondens personal och förtroendevalda deltar inte i möten och evenemang utomlands. Turnébidrag Vi har skjutit upp ansökningstiden för bidrag för turnéer i Finland och utomlands. Ansökningstiden är normalt i april. Vi återkommer med information så fort vi vet mera läget för de närmaste månaderna. Praktikplatser utomlands Ansökningstiden senareläggs för de stipendier som Kulturfonden beviljar för praktik utomlands. Vi följer med läget på orterna för praktikplatserna, diskuterar med våra samarbetspartner och återkommer då vi vet mera om situationen. Studiefondens stipendier Också Studiefonden får många frågor om eventuell återbetalning av ett beviljat stipendium då en utlandsvistelse inte blir av på grund av coronaviruset. Läs instruktionerna för beviljade stipendier på Studiefondens webbplats. Vistelsestipendier Vi tar beslut om vistelsestipendiaterna i mars, men vårens stipendiat till S:t Petersburg får välja om hen vill åka nu eller nästa år. Vi kontaktar dem som beviljas stipendier. Resebidrag Har du redan beviljats eller lyft ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa? Läs mera om vad som gäller i coronaläget här: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/09/hotar-coronaviruset-dina-resplaner/ Har du redan hunnit lämna in en ansökan om resebidrag? Vi ger nu avslag på alla ansökningar om resebidrag för resor planerade för våren och sommaren 2020. Eftersom du knappats kan genomföra den här resan som planerat, får du inom kort avslag på din ansökan. Du är välkommen att ansöka om resebidrag igen när världsläget har normaliserats.

  Lue lisää »

 • 13.3.2020 Ajankohtainen

  Besked på tisdag

  Är du en av våra nästan 3 400 sökande? Tisdagen den 17 mars mejlar vi besked till alla sökande. Trots att coronaviruset innebär ändrade planer för många projekt, ger vi besked enligt den behandling som vi gjort under december-mars och enligt den planerade tidtabellen. Läget inom många verksamhetsområden är just nu högst osäkert. Vi är ändå måna om att ge ett så snabbt besked som möjligt till våra sökande. Det betyder att bland våra beviljade bidrag kan det finnas projekt som på grund av pandemin troligen inte blir av. Alla som får ett ja-besked får samtidigt noggrannare instruktioner.

  Lue lisää »

 • 13.3.2020 Ajankohtainen

  Nej på ansökan om arbetsstipendium?

  Bland ansökningarna vi får i november är konkurrensen hårdast om arbetsstipendier inom konst. Mindre än 20 procent får positivt besked. Vi kan tyvärr inte ge personlig respons till alla sökande, men för att ge vägledning för kommande ansökningar gjorde vi en översikt över de vanligaste orsakerna till avslag på ansökan om arbetsstipendium. De sakkunniga bedömer, styrelsen bestämmer Vi tillämpar kollegial bedömning på ansökningar om arbetsstipendier. Det här betyder att alla ansökningar inom konst bedöms av konstnärer och andra specialister inom samma genre som sökande. Till exempel Centret för konstfrämjande tillämpar ett liknande förfarande. För att undvika risken för påtryckningar har vi valt att låta våra sakkunniga vara anonyma. Läs mer om sakkunnigarbetet här. Det slutliga beslutet om bidrag tas av Kulturfondens styrelse, som sällan gör ändringar i de sakkunnigas förslag. Inte möjlighet till individuell respons De som söker arbetsstipendium lägger ner mycket arbete på ansökan och ett avslag utan motivering kan upplevas som tungt. På grund av det stora antalet ansökningar har vi tyvärr inte möjlighet att ge enskild respons åt alla sökande. Eftersom ofta liknande orsaker leder till att en ansökan får avslag har vi samlat de vanligaste motiveringarna gällande arbetsstipendier. Läs också gärna vår artikel om andra orsak till avslag. Vanliga motiveringar till avslag på ansökan om arbetsstipendium Varje ansökan diskuteras av sakkunniggruppen. Citaten nedan är från verkliga möten. Citaten representerar inte enskilda åsikter utan är ett sammandrag av konsensus under diskussionen. Arbetsproven och den konstnärliga nivån är viktiga ”Arbetsproverna räcker inte i relation till ansökan. Kanske hellre ett projekt i det här skedet. ” ”Bra projektidéer men kvaliteten håller inte i jämförelse med de andra sökande .” ”Skickligt hantverk men det egna uttrycket kan ännu utvecklas.” Det vanligaste skälet till avslag är att andra sökande helt enkelt var bättre. Inom till exempel formgivning är det vanligt att sökande gjort arbeten på kommission tidigare och de sakkunniga därför anser att sökande inte har utvecklat ett tillräckligt starkt eget uttryck för att beviljas arbetsstipendium. Arbetsproverna i ansökan ska vara aktuella och tydligt utmärkta. Inom litteratur ska sökande bifoga både texter ur tidigare verk och textprover från de projekt du vill arbeta med under stipendieperioden, även om dessa förstås inte ännu är i sin slutliga form. Mera information om arbetsprover hittar du här och i anvisningarna för ansökan. Ett arbetsstipendium är det största stipendium en konstnär kan få av Kulturfonden. Därför är konkurrensen och kraven hårda. Därför lönar det sig att också ansöka om projektbidrag. Tröskeln för de sakkunniga att förorda dessa är lägre. Arbetsplanen måste övertyga ”Planen räcker inte för två år. Hade hellre fått söka projektbidrag.” Varje ansökan om arbetsstipendium ska innehålla en arbetsplan som täcker hela stipendieperioden. Det är vanligt att de sakkunniga anser att planen inte räcker för ett helt år (minimum för arbetsstipendium) och då förordas ansökan inte. En arbetsplan ska vara dimensionerad enligt den aktuella perioden. Planerna ska också vara realistiskt genomförbara – det räcker inte att ha för avsikt att ställa ut, du måste också ha ett avtal om utställningslokal. Detsamma gäller för utgivning av böcker och skivor, större samarbetsprojekt (alla parter bör vara vidtalade – speciellt när det gäller skolor) och residensvistelser. Observera att en ansökan om arbetsstipendium till skillnad från andra ansökningar till Kulturfonden inte innehåller någon budget eller kostnadsplan. Arbetsplanen ska alltså inte innehålla information om kostnader för lokalhyror, material och liknande. Om du däremot även gör en ansökan om projektbidrag ska dessa kostnader framgå i den ansökan och efterfrågas därför också i ansökningsblanketten. Kom ihåg bilagor och alla uppgifter  ”Ofullständig CV och oklara meriter, svårt att ta ställning. Får återkomma.” ”Saknar arbetsprover. Går inte att bedöma.” Alla ansökningar om arbetsstipendium ska innehålla CV och arbetsprover. Om dessa saknas går det inte att bedöma ansökan. Koppling till det svenska i Finland ”Tyvärr är kopplingen till det svenska inte tillräcklig. Skicklig och intressant konstnär dock. ” Ibland är ligger bristen inte i arbetsplanen eller den konstnärliga kvaliteten, utan Kulturfonden är helt enkelt inte rätt finansiär. Läs mer om hur vi resonerar kring detta här. Erfarenhet är viktigt ”Expressivt uttryck, lovande för framtiden. Kanske ändå inte ännu redo för helårsstipendium. ” Det finns ingen specifik åldersgräns för att beviljas arbetsstipendium, men väldigt unga sökande eller sökande som är i ett tidigt skede av karriären kommer sällan i fråga. En stipendieperiod är avsedd att möjliggöra fokus på skapande i ett aktivt konstnärskap, inte en första språngbräda. Ofta har personer som beviljas arbetsstipendium tidigare fått projektbidrag för kortare helheter, till exempel för arbetet med en enskild utställning. Därför rekommenderar vi speciellt yngre och mindre etablerade konstnärer att ansöka om både arbetsstipendium och projektbidrag. Sökande måste vara fokuserad ”Splittrat uttryck; jobbar med mycket men fokuserar inte på till exempel en teknik eller genre.” ”Mångsysslare” kan upplevas som alltför splittrade – det är en sak att man kanske för försörjningen måste arbeta med många olika saker, men i ansökan lönar det sig att fokusera för att stå sig i konkurrensen. Tillämpad konst eller kommersiell verksamhet Arbetsstipendier är avsedda för konstnärligt arbete. De sakkunniga är ofta skeptiska till att förorda stipendier till sökande som arbetar utpräglat kommersiellt eller med tillämpad konst, till exempel inom konstterapiformer. Att något anses vara kommersiellt eller tillämpat behöver inte innebära att de sakkunniga tror att sökande borde kunna leva på försäljningsinkomster. Däremot anser de kanske att ett arbetsstipendium inte är rätt bidragsform. Vi beviljar inte arbetsstipendier för sökande som vill idka näringsverksamhet. Många sökande är också företagare, speciellt inom formgivning och konstindustri, men ansökan kan inte gälla direkt näringsverksamhet som försäljning eller marknadsföring. Utveckling och fräscha meriter är viktigt ”Vad har hänt sedan senaste stipendieåret?” ”Arbetsproverna är gamla, finns ingen förklaring till varför. ” Även väletablerade och meriterade konstnärer kan få avslag – ofta eftersom ansökan förlitar sig på gamla meriter. Ett arbetsstipendium är inte något man får för att man har gjort väl ifrån sig tidigare – alla bedöms utgående från den aktuella ansökan. Många tidigare stipendier ”Bra konstnärlig substans och bra arbetsplan, torde ha en lovande framtid. Fått en hel del bidrag under åren, kanske andra sökande kunde prioriteras nu.” Om det finns många goda ansökningar, prioriterar de sakkunniga ibland sökande som inte tidigare beviljats stipendium framom tidigare stipendiater. Arbetsstipendiet ersättning för arbetstid i projekt Arbetsstipendier är avsedda för egen konstnärlig verksamhet. Om en teater eller motsvarande uppdragsgivare vill anlita en konstnär är det institutionen eller gruppen som ska ansöka om finansiering och sedan ersätta alla anlitade enligt gängse avtal. Ansökan ska inte motiveras med sociala skäl Bygg inte upp en ansökan om arbetsstipendium kring ett behov av stipendiet för att få en inkomst eller av andra sociala skäl – till exempel arbetslöshet, låg inkomst, föräldraledighet eller liknande omständigheter. Alla, både sakkunniga och tjänstemän, är medvetna om att konstnärers ekonomiska situation kan vara svår. Det kan vi ändå inte ta hänsyn till i bedömningen av stipendieansökningar. Det måste vara den konstnärliga kvaliteten och arbetsplanen som avgör. Ansökan ska inte motiveras med ”rättvisa” Varje år får vi ett antal ansökningar som går ut på att sökande anser sig ”stå i tur”, ofta med en kommentar om hur ofta man har sökt tidigare. Även om vi har förståelse för att det är frustrerande att få många avslag är det här inte rätt väg att gå. Det är alltid den konstnärliga kvaliteten på arbetsproven och innehållet i arbetsplanen som måste övertyga.

  Lue lisää »

 • 9.3.2020 Ajankohtainen

  Hotar coronaviruset dina resplaner?

  Har du beviljats ett bidrag för en fortbildnings- eller studieresa i grupp eller enskilt? Är du rädd att resan inte blir av för att du själv valt att inhibera den eller för att den ställts in? Vad gäller för Kulturfondens bidrag? Du behöver inte återbetala bidraget om du redan har betalt resan och den inte går att avboka eller flytta. Däremot vill vi att du i detta fall skickar in redovisningen inom en månad efter att resan ställts in och bifogar kvitton eller andra bevis på de faktiska kostnaderna. Beskriv i redovisningen varför resan ställdes in. Om du ännu inte haft utgifter och bidraget är oanvänt går det bra att skjuta fram resan. Mejla kansliet(at)kulturfonden.fi när de uppdaterade resplanerna klarnat, så kan vi justera tidtabellen för redovisningen av bidraget. Om du inte ännu har lyft ett beviljat resebidrag, rekommenderar vi att du väntar tills läget med coronaviruset har lugnat sig och du kan göra nya resplaner. Våra bidrag måste alltid användas för det ursprungliga ändamålet. Det här är viktigt för att beslutsprocessen ska vara rättvis för alla sökande. Tyvärr är det alltså inte möjligt att använda bidraget för ett liknande ändamål, men du kan alltid skicka in en ny ansökan för ett nytt projekt till oss.

  Lue lisää »

 • 9.3.2020 Ajankohtainen

  Grand i Borgå byter ägare

  Fastigheten Grand byter ägare. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI har sålt Fastighets Ab Svenska gården i Borgå (Grand) till Aktiastiftelsen i Borgå sr. – Aktiastiftelsen i Borgå har köpt alla aktier i Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå. Med investeringen vill vi stödja hembygden och trygga viktig kulturverksamhet i staden, säger Ullrike Hjelt-Hansson som är ordförande för Aktiastiftelsen i Borgå sr. Säljaren, Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar, har ägt fastigheten sedan 2013. – Grand är ett viktigt svenskspråkigt rum i Borgå och jag är mycket nöjd över att fastigheten nu får en ny trygg ägare. Aktiastiftelsen i Borgå och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI har snarlikt ändamål – bland annat att stödja kulturverksamhet – och vi ser att de har goda förutsättningar att äga och driva fastigheten, säger SKUI:s direktör Johan Johansson. En målsättning för SKUI är att fastigheterna i första hand ska ha en allmännyttig, regional ägare. Målsättningen stöds av färsk forskning som visat att lokalt och regionalt ägande bidrar till att trygga verksamheten i fastigheterna. – SKUI är i första hand en utdelningsstiftelse som inte ska äga fastigheter på lång sikt. För oss är det viktigast att trygga verksamheten i fastigheterna, säger Johansson. Kulturfonden har tidigare år beviljat bidrag för verksamheten i Grand. Kulturhuset Grand kan också i fortsättningen – precis som många andra kulturhus i Svenskfinland – söka projektbidrag för verksamheten från Kulturfonden. Om SKUI Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) främjar utbildning och kultur på svenska i Finland genom kulturpolitiska fastighetsinvesteringar. För SKUI reserveras varje år fem procent av hela beloppet som Svenska kulturfonden fördelar. År 2019 uppgick beloppet till 2 miljoner euro. Kulturfondens styrelseordförande är samtidigt också ordförande för SKUI. Läs mera på www.skui.fi. *** Svenska kulturfonden och Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Helsingfors den 9 mars 2020
  Pressmeddelande – får fritt publiceras Noggrannare information: Johan Johansson
  direktör
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakd09beb2485042d9530849c0abc6af267').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyd09beb2485042d9530849c0abc6af267 = 'johan.johansson' + '@'; addyd09beb2485042d9530849c0abc6af267 = addyd09beb2485042d9530849c0abc6af267 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_textd09beb2485042d9530849c0abc6af267 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloakd09beb2485042d9530849c0abc6af267').innerHTML += ''+addy_textd09beb2485042d9530849c0abc6af267+''; Ullrike Hjelt-Hansson
  styrelseordförande
  Aktiastiftelsen i Borgå sr
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloakf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11 = 'ullrike.hh' + '@'; addyf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11 = addyf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_textf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11 = 'ullrike.hh' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloakf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11').innerHTML += ''+addy_textf4eeea8aaa1eeff08b59cbccf29eaf11+''; Läs mer om Aktiastiftelsen i Borgå.
  Läs mer om Kulturhuset Grand. Porvoon Grand vaihtaa omistajaa Grandin kiinteistö vaihtaa omistajaa. Stiftelsen för kultur och utbildningsinvesteringar SKUI on myynyt Fastighet Ab Svenska Gården i Borgå (Grand) -yhtiön Aktiasäätiö Porvoo sr:lle. – Aktiasäätiö Porvoo on ostanut kaikki Fastighets Ab Svenska Gården i Borgå -yhtiön osakkeet. Haluamme tällä sijoituksella tukea kotiseutua ja turvata tärkeän kulttuuritoiminnan Porvoossa, sanoo Ullrike Hjelt-Hansson, Aktiasäätiö Porvoo sr:n puheenjohtaja. Kiinteistö on ollut Stiftelsen för kultur-och utbildningsinvesteringar -säätiön hallussa vuodesta 2013. – Grand on tärkeä ruotsinkielinen tila Porvoossa, ja olen todella tyytyväinen, että kiinteistöllä on nyt uusi ja vakaa omistaja. Aktiasäätiö Porvoolla ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar SKUI -säätiöllä on samansuuntaiset tavoitteet – muun muassa kulttuuritoiminnan tukeminen – ja mielestämme heillä on hyvät edellytykset kiinteistön omistamiseen ja ylläpitoon, sanoo SKUI:n johtaja Johan Johansson. Yksi SKUI:n tavoitteista on, että kiinteistöillä tulee ensisijaisesti olla yleishyödyllinen ja alueellinen omistaja. Tavoitetta tukee tuore tutkimus, jonka mukaan paikallinen ja alueellinen omistajuus auttaa turvaamaan kiinteistöjen toimintaa. – SKUI on ennen kaikkea apurahoja jakava säätiö, jonka tarkoitus ei ole omistaa kiinteistöjä pitkällä tähtäimellä. Kiinteistöjen toimintojen turvaaminen on meille tärkeintä, Johansson sanoo. Kulturfonden on aiempina vuosina myöntänyt tukea Grandin toiminnalle. Kulttuuritalo Grand voi myös jatkossa hakea projektiapurahaa toiminnalleen Kulturfondenilta – kuten muutkin ruotsinkieliset kulttuuritalot. Tietoa SKUI-säätiöstä Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) -säätiö edistää ruotsinkielistä koulutusta ja kulttuuria Suomessa tekemällä kulttuuripoliittisia kiinteistösijoituksia. Vuosittain SKUI:lle varataan viisi prosenttia koko Svenska kulturfondenin jakamasta summasta. Vuonna 2019 summa oli 2 miljoonaa euroa. Kulturfondenin hallituksen puheenjohtaja on samalla myös SKUI:n puheenjohtaja. Lisätiedot osoitteesta www.skui.fi. *** Svenska kulturfonden ja Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Helsinki, 9 maaliskuuta 2020
  Lehdistötiedote – heti julkaisuvapaa Yhteystiedot: Johan Johansson
  johtaja
  Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492 = 'johan.johansson' + '@'; addy17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492 = addy17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492 + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi'; var addy_text17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492 = 'johan.johansson' + '@' + 'investeringsstiftelsen' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492').innerHTML += ''+addy_text17a78ad1952e4b5854b9ad6b01291492+''; Ullrike Hjelt-Hansson
  hallituksen puheenjohtaja
  Aktiastiftelsen i Borgå sr
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015 = 'ullrike.hh' + '@'; addy47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015 = addy47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015 = 'ullrike.hh' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015').innerHTML += ''+addy_text47c970d5dd3d8970ef419550efbbd015+''; Lue lisää: Aktiasäätiö Porvoo
  Lue lisää: Kulttuuritalo Grand

  Lue lisää »

 • 5.3.2020 Ajankohtainen

  Trio Flamme får Erna Tauro-stipendiet

  Svenska kulturfonden har belönat Trio Flamme – musikerna Minna Nyberg, Daniela Fogelholm och Emilie Adolfsson – med Erna Tauro-stipendiet år 2020. Stipendiet är på 6 000 euro.  Trio Flamme visar – genom både sitt namn och sin musik – brinnande kärlek för den finlandssvenska teatern, musiken och revytraditionen. Trion för fram Erna Tauros musikskatt som omfattar så mycket mera än den älskade Höstvisan. De tolkar Tauros verk i egna, nya arrangemang. På repertoaren finns både bekanta visor och sådana som inte har framförts på över 50 år. Av lösa notblad och handskrivna lappar har de passionerat återskapat musik som annars hade glömts bort. Erna Tauro var med om att lägga grunden för den finlandssvenska musikteatern. Trio Flamme för traditionen vidare så att också nya generationer får upptäcka den. Om Erna Tauro-stipendiet Kulturfondens delegationsordförande Ann-Luise Bertell överräckte Erna Tauro-stipendiet till Trio Flamme onsdagen den 4 mars på Svenska Teaterns Amos-scen. Under utdelningsceremonin berättade också Rita Bredefeldt om sin mor Erna Tauro. Erna Tauro-stipendiet delas ut till yngre begåvade svenskspråkiga artister inom musikteater. Stipendiet delas ut vart tredje år. Senaste stipendiemottagare var skådespelaren Simon Häger år 2017. *** Noggrannare information: Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  artina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 4.3.2020 Ajankohtainen

  Här kan du läsa Mer än en hobby!

  Det finns stora regionala olikheter inom den grundläggande konstundervisningen på svenska. Det kommer utredaren Lasse Garoff fram till i Svenska kulturfondens utredning Mer än en hobby – En kartläggning av den grundläggande konstundervisningen på svenska i Finland. Här kan du läsa utredningen Mer än en hobby! Intervjuerna som Garoff har gjort finns återgivna i en bilaga till rapporten. Bilagan kan du läsa här.

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description