Ajankohtaista

 • 6.6.2019 Ajankohtainen

  Kritikbyrån ska lyfta konstkritiken

  De finlandssvenska konstkritikerna har under flera år varit i ett pressat läge. Såväl arvoden som arbetstillfällen har minskat kraftigt. Svenska kulturfonden satsar nu 380 000 euro på att stärka konstkritiken på svenska i Finland. Kulturfondens treåriga bidrag går till Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF). Föreningen har initierat satsningen och ska också driva projektet. – Målsättningen med vårt bidrag är att höja kvaliteten på den svenskspråkiga konstkritiken. Vi har lyckats om mediehusen om tre år prioriterar konstkritik och om kritikernas arvoden då har nått upp till en rimlig nivå, säger Kulturfonden ombudsman Anna Wilhelmson. Med hjälp av Kulturfondens bidrag ska frilanskritikernas arvoden fördubblas under den treåriga projekttiden. IFFF har i samarbete med Kulturfonden utarbetat en arvodesmodell som ska stödja kritikerna och samtidigt uppmuntra mediehusen att anlita professionella kritiker. Kritikerna ansöker först om att delta i Kritikbyrån-projektet. Till de antagna kritikerna utbetalar Kritikbyrån sedan textarvoden som matchar dem som uppdragsgivaren (tidningen) betalar. Kritikbyråns kompletterande arvode ska endast utbetalas för texter som publiceras. Kritikbyrån förutsätter dessutom att tidningarna inte sänker kritikernas arvoden under projekttiden. Under hösten anställer Kritikbyrån en projektledare med hjälp av Kulturfondens finansiering. Hen ska vara ett professionellt stöd för de finlandssvenska konstkritikerna och samtidigt stärka kritikens roll i Svenskfinland. *** Helsingfors den 6 juni 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information: Anna Wilhelmson
  Ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi
  040 551 7959 Martina Landén-Westerholm
  Kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817 IFFF: https://frilanskritiker.wordpress.com/

  Lue lisää »

 • 5.6.2019 Ajankohtainen

  ?Fotografen Hannamari Shakya får Carina Appel-priset

  Fotografen Hannamari Shakya får årets pris ur Carina Appels minnesfond. Priset på 3 000 euro överräcks den 26 juni kl. 13 på Kilens hembygdsmuseum i Sideby, Kristinestad. Hannamari Shakya (född 1969 i Helsingfors) har under många år målmedvetet arbetat för en kvalitativ fotojournalistik. Hon har lyft fram den eftertänksamma och långsamma fotograferingen – bland annat i fototidningen Photo Raw som hon grundade år 2007. Photo Raw fokuserade på dokumentär fotografering och blev under Shakyas ledning en plattform för många av fotojournalistikens tunga namn – både finländska och utländska. Tidningen, som vann erkänsla både i Finland och internationellt, finns inte längre, men Shakya fortsätter ge ut fotoböcker på sitt förlag Raw View Editions. Under de senaste åren har Hannamari Shakya fokuserat på omfattande fotoprojekt. Just nu arbetar hon med en svit om följderna av trauman och krig. I sina tidigare projekt har hon behandlat bland annat mångkulturalism och långvariga parrelationer. Hannamari Shakya fick år 2016 statens fotokonstpris. År 2009 prisbelönades tidningen Photo Raw med Undervisningsministeriets kvalitetspris och år 2016 med Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf:s pris Årets kvalitetstidskrift. Carina Appels minnesfond grundades för att hedra fotografen och filmaren Carina Appel (1967-2012) och det jobb som hon gjorde särskilt i krigsdrabbade områden. Minnesfonden stöder fotografer som förmedlar information från världen och bidrar till att öka förståelsen mellan folk. Priset ur minnesfonden delas ut vartannat år. Meeri Koutaniemi fick det första priset år 2013, år 2015 belönades Larisa Pelle och år 2017 Esa Ylijääskö. Carina Appels minnesfond är en av Svenska kulturfondens drygt 470 fonder. Pressmeddelande
  Den 5 juni 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Dennis Rundt, prisjuryns ordförande, dennis.rundt(at)gmail.com Prisjuryn ansvarar för sakinnehållet i texten ovan.

  Lue lisää »

 • 31.5.2019 Ajankohtainen

  Över en halv miljon till film, tv och media

  Kjell Westös roman Den svavelgula himlen blir film och tv-serie i Claes Olssons regi. Svenska kulturfonden stöder produktionen med ett bidrag på 200 000 euro. Filmen och tv-serien Den svavelgula himlen är en berättelse om svårigheten att bevara kärleken och vänskapen, om klasskillnader och om vår samtid. Huvudpersonerna är finlandssvenska unga och vuxna i Helsingfors – berättaren Frejs medelklassfamilj och den förmögna familjen Rabell. Rollerna i den svenskspråkiga filmen spelas av över 20 finlandssvenska skådespelare. Filmen, som är en samproduktion med partners i både Sverige och Tyskland, spelas in under sommaren och hösten 2019. Biopremiären blir hösten 2020. Kulturfondens bidrag utbetalas till Oy Nordic Film Pool Ltd. Den svavelgula himlen fick det största enskilda bidraget då Kulturfonden i maj fördelade sammanlagt 560 000 euro till 16 film- och medieproduktioner. Royals Next Door för barn Kulturfonden ger ett bidrag på 125 000 euro för manus och produktion av tv-serien Royals Next Door, Veronica Lassenius animation för barn. I tv-serien flyttar en kungafamilj in i ett vanligt hus. Klarar familjen av att anpassa sig till förändringen utan att förlora sin identitet? Royals Next Door är en internationell samproduktion mellan Finland, Danmark, Belgien och Spanien. De första episoderna ska vara klara i början av år 2020. Kulturfondens bidrag utbetalas till produktionsbolaget Pikkukala Oy. Kentän laidalla – stora känslor på två språk Mats Långbackas tvåspråkiga – på finska och svenska – tv-serie Kentän laidalla får ett bidrag på 80 000 euro. Kentän laidalla är en dramakomedi för hela familjen. Barnens fotbollshobby för samman hemmatrupperna vid sidan av planen och här syns äkta kärlek, omtanke, samarbete och hjälpsamhet. Men också osportsligt beteende, taktik, stora viljeyttringar och icke-önskade rollmodeller. Kentän laidalla ska sändas på YLE 1 på söndagskvällar kl. 21.05 med premiär i början av 2021. Kulturfondens bidrag utbetalas till Långfilm Productions Finland. Besattheten talar – en podcast om missbruk David Björkström får 3 000 euro för att göra podcasten Besattheten talar. Podcasten – om missbruk, psykisk ohälsa och vägen bort från dem – ska hjälpa unga svenskspråkiga finländare att må bättre. David Björkström vill få unga att tro att förändring är möjlig, att veta att det är okej att må dåligt ibland och framförallt att våga be om hjälp . Podcasten lanseras under försommaren och publicerar ett avsnitt på 30-45 min varje vecka under ett år. Om Kulturfondens bidrag för film- och medieproduktion Av de sökande fick den här gången 34 ett nekande besked. Alla beviljade bidrag finns på webbplatsen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här finns de bidrag för film- och medieproduktion som beviljade i maj 2019. Sammanlagt har Kulturfonden reserverat ungefär en miljon euro för film och media under 2019. Kulturfonden tar emot ansökningar om produktionsbidrag två gånger om året, förutom i november – nästa gång är ansökan öppen i september. Ansökningarna behandlas av en sakkunniggrupp som samlas tre gånger per år. Kulturfonden får många ansökningar för film- och tv-produktionerna i traditionell mening, men ser gärna fler välmotiverade ansökningar inom medieproduktion för också andra plattformar. Noggrannare information: Anna Wilhelmson
  ombudsman, kultur
  anna.wilhelmson(at)kulturfonden.fi
  +358 40 551 7959 Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  +358 40 595 0817 Helsingfors den 31 maj 2019
  Pressmeddelande

  Lue lisää »

 • 31.5.2019 Ajankohtainen

  Kuukauden kehu

  Keräämme koulutuksistamme palautetta ja luemme jokaisen saamamme palautteen ajatuksen kanssa. Positiiviset palautteet antavat valmentajalle hyvän mielen, mutta haluamme myös oppia niistä. Pyrimmekin siis pitämään tiukasti kiinni niistä asioista, joita  valmennuksiin ja työpajoihin osallistujat arvostavat.   Koska saamamme palaute todella ilahduttaa meitä, haluamme jakaa parhaat palautteet myös teidän kanssanne. Kuukauden kehussa valitsemme joka kuukausi yhden saamistamme palautteista ja nostamme sen esille tällä … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 27.5.2019 Ajankohtainen

  Utbetalningar under sommaren

  Har du beviljats ett bidrag från oss eller Studiefonden? Under sommaren måste du i god tid anhålla om utbetalning av våra bidrag. Sänd din anhållan senast den 14 juni 2019, om du vill att vi betalar ut bidrag under sommarperioden. Mellan den 21 juni och den 2 augusti 2019 har vi endast tre utbetalningsdagar: den 27 juni 2019,den 11 juli 2019 ochden 1 augusti 2019De här utbetalningsdagarna gäller både Kulturfondens och Studiefondens bidrag. Du anhåller om utbetalning av ditt bidrag elektroniskt. I e-postmeddelandet som du fick då du beviljades bidraget finns noggrannare instruktioner. Om du inte har anhållit om utbetalning under vår sommarpaus senast den 14 juni, måste du vänta på utbetalningen till mitten av augusti. Ha en riktigt skön sommar!

  Lue lisää »

 • 27.5.2019 Ajankohtainen

  Artificiell intelligens – nu också på svenska

  Nu kan du avlägga den populära webbkursen i artificiell intelligens (AI) också på svenska. Kursen Elements of AI är öppen för alla och helt gratis. Kulturfonden har gett ett bidrag på 80 000 euro till Helsingfors universitet och teknologi-, design- och strategiföretaget Reaktor så att AI-kursen kan erbjudas också på svenska. Här hittar du den nya svenskspråkiga AI-kursen: https://course.elementsofai.com/se Sex moduler, passar alla Webbkursen i artificiell intelligens består av sex moduler som ger både teoretiska och praktiska perspektiv på vad AI egentligen är och hur AI tillämpas i praktiken. – Kursen kräver inte tekniska grundkunskaper och den passar alla som är nyfikna på artificiell intelligens – oberoende av ålder, bakgrund och utbildning. Kursen hjälper dig att förstå vad artificiell intelligens är och hur AI påverkar världen och våra lin, säger Reaktors Janina Fagerlund som koordinerar den svenskspråkiga satsningen. – Vi ville göra AI-kursen tillgänglig för alla svenskspråkiga i Finland. Via samarbetet med Helsingfors universitet och Reaktor kan vi ge de svenskspråkiga gymnasierna möjlighet att kostnadsfritt erbjuda sina studerande en valbar kurs i artificiell intelligens, säger Kulturfondens utbildningsombudsman Berndt-Johan Lindström. Om Elements of AI-kursen Den svenskspråkiga kursen baserar sig på Helsingfors universitets och Reaktors engelskspråkiga webbkurs Elements of AI som lanserades i maj 2018. Kursen är gratis för alla och finns också på finska. Elements of AI är den första kursen i världen som är öppen för allmänheten – också internationellt. Över 170 000 personer har redan avlagt kursen på olika håll i världen. Kursen kombinerar teori med praktiska exempel. Kursen, som kan göras i egen takt, kräver en arbetsinsats på ungefär 15-30 timmar och berättigar till ett certifikat. Du behöver inte vara insatt i matematik eller programmering för att delta i kursen. Noggrannare information om Kulturfondens bidrag:
  Berndt-Johan Lindström
  utbildningsombudsman Noggrannare information om AI-kursen: https://www.elementsofai.se/

  Lue lisää »

 • 24.5.2019 Ajankohtainen

  Väntar du på ditt bidrag från Studiefonden

  Har du beviljats ett bidrag från Svenska studiefonden? Vår ombudsman jobbar just nu med utbetalningarna, men vi har många i kö. Tyvärr kan du blir tvungen att vänta litet längre än normalt innan bidraget finns på ditt kontot. Studiefondens ombudsman behandlar nu i maj och juni stora mängder stipendieutbetalningar. En del utbetalningar blir lite fördröjda på grund av de stora volymerna. Målsättning är att betala ut alla Studiefondens stipendier före midsommar. Det här gäller dem som skickat in anhållan om utbetalning av stipendiet före den 14 juni 2019. Vi beklagar eventuella dröjsmål! Om du har frågor kan du kontakta Studiefondens ombudsman maria.bergenwall(at)kulturfonden.fi.

  Lue lisää »

 • 23.5.2019 Ajankohtainen

  Dialog för Finland framåt

  I Finland behövs mera och bättre samtal mellan människor. Stiftelsen Dialogpaus (Erätauko-Timeout) antar utmaningen att förändra samtalskulturen och öka förståelsen mellan människor. Svenska kulturfonden är med om att grunda den nya stiftelsen och ger Dialogpaus ett treårigt bidrag på 200 000 euro Med hjälp av konstruktiv dialog motarbetar vi polarisering – vi stärker förtroendet för varandra, vår egen förmåga att anpassa oss till förändringar och hela vårt demokratiska samhällssystem. På sikt minskar samhällsklyftorna och demokratin stärks. Inom ramen för projektet Erätauko har Sitra redan under tre år fått finländarna att föra goda dialoger om knepiga samhällsfrågor. I samarbete med ett brett nätverk av samhällsaktörer – personer och organisationer – har man utvecklat ett helt nytt dialogkoncept som främjar förståelse och utveckling både bland deltagarna och i hela samhället.  Dialogpaus-stiftelsen tar nu över Sitras uppdrag och fortsätter arrangera samtal om aktuella samhällsfrågor. Kulturfonden finansierar Dialogpaus-stiftelsen med sammanlagt 200 000 euro under åren 2019-2021. – Vi vill modigt vara med om att skapa ett öppet och inkluderande samhälle där alla har rätt att vara finländare. Med Dialogpaus tar Finland ett långt kliv i rätt riktning. Konceptet har imponerat på oss och vi är nöjda över att kunna bidra till att det sprids i hela landet – på flera språk, säger Sören Lillkung, vd för Kulturfonden och styrelsemedlem i Dialogpaus-stiftelsen. Dialogpaus erbjuder modeller för konstruktiva och respektfulla diskussioner om samhälleliga teman. Dialogpaus-samtal ska ordnas regelbundet på olika håll i Finland och utgår bland annat från huvudtemat ”Vad innebär det att vara finländare?”. Ofta fokuserar samtalen på frågor som delar åsikterna och gagnas av en större förståelse bland finländarna.   – Dialog är extra viktigt för oss som tillhör en minoritet. Vi får jobba litet hårdare både för att vi ska förstå majoritetens behov och för att majoriteten ska förstå våra behov. En av målsättningarna med Dialogpaus-modellen är att föra samman människor, som inte annars skulle kommunicera med varandra. Det här tilltalar oss, säger Sören Lillkung.  Kulturfonden grundar den nya stiftelsen i nära samarbete med Sitra, Jenny ja Antti Wihurin rahasto och Suomen Kulttuurirahasto. Teologie magister Laura Arikka har utnämnts till vd för den nya stiftelsen. Arikka, som tidigare bland annat varit mentor inom Erätauko och deltagit i konceptutvecklingen, börjar på sin nya post i juni 2019. *** Helsingfors den 23 maj 2019
  Pressmeddelande Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Sören Lillkung (kommentarer)
  vd
  soren.lillkung(at)kulturfonden.fi
  040 620 7500 Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  martina.landen-westerholm(at)kulturfonden.fi
  040 595 0817

  Lue lisää »

 • 20.5.2019 Ajankohtainen

  Kom ihåg att redovisa ditt bidrag

  Har du fått ett bidrag från Kulturfonden? Minns du att alla bidragsmottagare måste redovisa hur de använt sitt bidrag? Då du använt ditt bidrag ska du inom ett år efter utbetalningen redovisa för hur pengarna använts. Då vi behandlar nya ansökningar kontrollerar vi att tidigare bidrag har redovisats. Du ska inte bifoga kvitton, men spara kvitton under två års tid för eventuell kontroll. Bidraget redovisas via den elektroniska länken som du fick i beskedet om att bidraget betalas ut. Länk till redovisning hittar du också direkt på startsidan under rubriken ”Aktuella ansökningar” då du loggar in i vårt ansökningssystem. Vårt ansökningssystem sänder ut automatiska påminnelser till dig som inte har redovisat ditt bidrag i tid. Om du har bytt e-postadress når meddelandet dig antagligen inte, så kom ihåg att uppdatera din adress i vårt ansökningssystem. En försenad redovisning hindrar inte att du lämnar in en ny ansökan. Däremot kan vi inte betala ut ett nytt bidrag innan du eller din organisation har skött alla gamla redovisningar. Du kan anhålla om uppskov med redovisningen om du har en särskild orsak. Anhållan om uppskov gör du via ansökningssystemet genom att logga in på ditt konto och öppna redovisningen. Du hittar anhållan om uppskov knappen uppe i högra hörnet av redovisningsblankettens första sida. Är du osäker på om du glömt någon redovisning? Kontakta din ombudsman – våra kontaktuppgifter hittar du här.

  Lue lisää »

 • 20.5.2019 Ajankohtainen

  Se vårfesten med temat Versioner av mod

  Vi firade våren, utdelningen och alla modiga initiativ med föreställningen Versioner av mod. Över 700 personer deltog i festerna i Åbo, Helsingfors och Vasa. Nu kan du titta på vårfesten på Youtube. En rad artister och skådespelare bjöd på modiga uttryck. På scenen möttes bland andra pianisten Anders Widmark (Sve), jazzbandet Max Zenger Globus, artisterna Frida Öhrn (Sve) och Paul Elias och ett husband under ledning av Emilie Adolfsson. Skådespelarna Nina Hukkinen och Pelle Heikkilä tolkade Jeanette Björkqvists och Magnus Londens texter i Vera Kiiskinens regi. Inspelningen är från vårfesten i Helsingfors den 8 maj 2019.
  Video: Pop Up Studio

  Lue lisää »

 • 17.5.2019 Ajankohtainen

  Resestipendier för lärare i svenska

  Undervisar du i svenska i en finskspråkig skola i åk 1-6, 7-9 eller på andra stadiet? Visste du att Kulturfonden beviljar stipendium till dig som vill fortbilda dig inom ämnet svenska? I de finskspråkiga skolorna inleds den tidigarelagda språkundervisningen hösten 2019. Nyligen flyttades också starten för den obligatoriska svenskundervisningen till årskurs 6. Kulturfondens resestipendier är populära bland de svenskspråkiga lärarna, men eftersom vi hittills har fått få ansökningar från finskspråkiga lärare, påminner vi om möjligheten att söka ett bidrag från oss. Vi vill gärna stödja dig som undervisar i svenska i en finskspråkig skola och vill delta i en fortbildningskurs. Med hjälp av stipendiet från Kulturfonden kan du delta i fortbildning i Finland eller utomlands. Du kan söka bidraget under hela året. Vi behandlar din ansökan inom cirka en månad och sänder sedan ett meddelande till dig. Vi beviljar inte stipendier för behörighetsgivande utbildningshelheter. Läs mera om bidragen och gör din ansökan här.

  Lue lisää »

 • 15.5.2019 Ajankohtainen

  Mera om oss och Sfp

  Vi gillar att bli granskade – särskilt av public service media och andra noggranna och nyfikna journalister. Under våren är det Yles Spotlight som granskat de finlandssvenska stiftelsernas bidrag till Svenska folkpartiet. För Kulturfondens del sattes den här gången våra inslag i Medborgarbladet under lupp. Du kan titta på Spotlight-avsnittet på Yle Arenan. Eftersom stiftelsernas bidrag och betalningar till Sfp intresserar, berättar vi gärna mera om dem. Hoppas du också visste att vi publicerar alla våra beviljade bidrag på adressen https://beviljade.kulturfonden.fi. Här hittar du beviljade belopp, ändamål och mottagare. Vår annonsering i Medborgarbladet Sedan början av 2000-talet har Kulturfonden köpt ett antal sidor i Medborgarbladet. Eftersom Medborgarbladet når många svenskspråkiga i Finland, har vi tyckt att det har varit en bra kanal för oss att nå ut med berättelser om våra bidrag och våra bidragsmottagares projekt. Vårt material i Medborgarbladet består främst av reportagetexter om intressanta projekt som vi finansierar och om verksamhet som vi själva driver. Under de senaste åren har vi köpt åtta sidor annonsutrymme i de allra flesta nummer av Medborgarbladet, som utkommer fem gånger per år. För det här annonsutrymmet har vi fått en årlig faktura på 30 000 euro av Sfp. Eftersom mediefältet har förändrats mycket, har vi beslutat oss för att krympa vårt annonsutrymme i printmedia överlag – också i Medborgarbladet – och komplettera med större synlighet på andra plattformar. Enligt ett avtal som vi under våren har slutit med Sfp minskar vi på vårt annonsutrymme i Medborgarbladet. Vi utnyttjar nu fyra sidor i tre nummer per år och en helsida i två nummer per år. Våra bidrag till Sfp På basis av ansökningarna som vi fick beviljade vi i år i mars 242 000 euro till Sfp:s förbund och kretsar och andra partiorganisationer. Dessutom beviljade vi sammanlagt 1,1 miljoner euro till Svenska bildningsförbundet och Svenska riksdagsgruppen. Inom Kulturfonden finns flera fonder vars avkastning enligt fondens regler går direkt till den mottagare som fastslagits då fonden upprättades. En sådan är Fonden för intressebevakning av det svenska i Finland. Enligt partilagen kan ett parti ta emot bidrag till ett värde som överstiger 30 000 euro från en och samma givare endast om givaren är en partinära sammanslutning. Sfp har anmält den här enskilda fonden som en partiet närstående sammanslutning och därför sätter inte partilagen någon övre gräns för just den här fondens bidrag till Sfp. I år har fonden avkastat 1,6 miljoner euro som vi har utbetalat till Sfp. Det här är stora belopp – belopp som motiveras med vårt uppdrag – att stärka det svenska i Finland – men som också har historiska förtecken. I början av 1900-talet blev språkklimatet kärvare i Finland och Sfp initierade en penninginsamling för att trygga utbildning och kultur på svenska i Finland. Insamlingen pågick 1908-1909 och resultatet blev grunden till den stora förmögenhet som via Kulturfondens bidrag idag tryggar mycket verksamhet på svenska i Finland. Svenska litteratursällskapet fick i uppdrag att förvalta det insamlade kapitalet och har gjort det så väl att förmögenheten idag vuxit till 1,3 miljarder euro. Kulturfonden fördelar avkastningen enligt de 490 av Litteratursällskapet gemensamt förvaltade fondernas villkor. Varje år beviljar vi knappt 4 000 bidrag till verksamhet och projekt på svenska i Finland. I år är beloppet som vi hanterar över 40 miljoner – den allra största utdelningen går till projekt och aktörer inom kultur och utbildning. Cirka 3,5 miljoner går till Kulturfondens administrativa kostnader. Sfp grundade ursprungligen Kulturfonden och länge var det Sfp som fördelade fondernas avkastning som bidrag. År 1963 beslutade partiet delegera utdelningen till en delegation – Kulturfondens delegation och senare Kulturfondens styrelse. Partistyrelsen utser alla Kulturfondens förtroendevalda – medlemmarna i vår styrelse, vår delegation och våra tre regionala direktioner. Mera om våra förtroendevalda kan du läsa här. Om god stiftelsesed År 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för kultur och utbildning på svenska i Finland, men vi använder fortfarande namnet Svenska kulturfonden. Att vi är en stiftelse betyder att lagstiftningen ställer stora krav på vår verksamhet och att vi måste vara mycket noggranna med alla våra beslut. Vi följer god stiftelsesed och har som ett av våra viktigaste mål att alltid vara öppna och transparenta i alla våra beslut. Här kan du läsa vad god stiftelsesed innebär. Om du ännu har frågor kring våra bidrag till Sfp eller vårt samarbete med partiet får du gärna kontakta oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.  

  Lue lisää »

 • 15.5.2019 Ajankohtainen

  Business Finlandin Innovaatioseteli on 6200 € ilmaista innovointitukea

  Nyt hyvä keino saada digitaalista innovatiivista osaamista ja asiantuntija-apua yritykseesi  Business Finlandin innovaatiosetelillä. Innovaatioseteli on pk-yrityksille ja mikroyrityksille suunnattu tuki,  jolla yritys voit saada uutta digitaalisen liiketoiminnan muotoilua ja osaamista yritykseen. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv) ja yritys voi käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan vaikkapa esimerkiksi meiltä Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy… Lue lisää

  Lue lisää »

 • 14.5.2019 Ajankohtainen

  Juuli Vainio från Lahtis vann uppsatstävlingen

  Tre abiturienter från Lahtis, Tammerfors och Varkaus belönas i de finskspråkiga abiturienternas trettonde uppsatstävling. · Första pris går till Juuli Vainio, Lahden yhteiskoulun lukio · Andra pris går till Elias Uotinen, Tampereen lyseon lukio · Tredje pris går till Henna Uski, Varkauden lukio Uppsatstävlingen, som ordnas av Svensklärarna i Finland, riktar sig till finskspråkiga abiturienter i hela landet. Med hjälp av tävlingen vill svensklärarna och Svenska kulturfonden uppmuntra abiturienter att uttrycka sina tankar och åsikter på svenska. Svenska kulturfonden finansierar tävlingen som i år ordnades för trettonde gången. Totalt 121 uppsatser deltog i tävlingen i år. Här kan du läsa Juuli Vainios vinnande uppsats. Så här ordnas tävlingen Uppsatstävlingen är öppen för alla abiturienter i finskspråkiga gymnasier i Finland. Gymnasiernas svensklärare väljer vilka uppsatser som får delta i tävlingen. Representanter från Svensklärarna i Finland utser finalisterna bland tävlingsbidragen. Tävlingens huvuddomare, i år Karin Ihalainen, rektor vid Svenska skolan i Lahtis, väljer de tre bästa uppsatserna bland finalbidragen. Första pris är ett stipendium på 2 000 euro som vinnaren kan använda för att finansiera sina studier vid ett svenskspråkigt universitet eller en svenskspråkig högskola eller till en resa till en nordisk stad. Om vinnaren ansöker om en studieplats vid Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia eller Yrkeshögskolan Arcada befrias hen från det obligatoriska provet i svenska. Andra pris är ett resestipendium på 1 000 euro till en nordisk stad. Tredje pris är ett presentkort på 300 euro till Schildts & Söderströms. Övriga tolv finalister belönas med Marcus Rosenlunds bok Väder som förändrade världen. Prisutdelningen ordnas hos Svenska kulturfonden, Simonsgatan 8 A (femte våningen), Helsingfors tisdagen den 14 maj kl. 17. I prisutdelningen deltar pristagarna tillsammans med sina lärare och anhöriga samt representanter för Svensklärarna i Finland och Svenska kulturfonden. Redaktionerna kan kontakta Svenska kulturfonden för kontaktuppgifter till pristagarna. Kontakta också Kulturfonden och din redaktion vill delta i prisutdelningen.
  Närmare information och kontaktuppgifter till pristagarna:
  Katarina von Numers-Ekman
  ombudsman, utbildning
  katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi Martina Landén-Westerholm
  kommunikationschef
  040 595 0817
  martina.landen(at)kulturfonden.fi

  Lue lisää »

 • 10.5.2019 Ajankohtainen

  Vad gör Konsttestarna nästa läsår?

  Nu är de 55 besöksmålen för Konsttestarna under läsåret 2019-2020, projektets sista, utsedda. Nästan alla högstadier har redan anmält sina åttondeklassare – deltagarprocenten för nästa läsår är 99. Besöksmålen väljs genom en öppen ansökan där man förutom själva besöket även beaktar för- och efterarbetet som konstorganisationen erbjuder de unga för att fördjupa upplevelsen. Eleverna får också ge respons på konstbesöket via en speciell Konsttestar-applikation. Konsttestarna har visat sin nödvändighet. Bland de tuffa åttondeklassarna är det förvånansvärt många som säger sig ha haft oförglömliga upplevelser. Vi har värvat tiotusentals unga konstvänner som är beredda att göra ett nytt besök. Nu måste alla tillsammans fundera på hur vi kan fortsätta verksamheten också efter att stödet från Kulttuurirahasto tar slut om ett år, säger överombudsman Antti Arjava på Suomen Kulttuurirahasto. Projektledare Anu-Maarit Moilanen från Förbundet för barnkulturcenter i Finland är inne på samma linje. Den unga publiken och deras respons via applikationen har varit betydelsefulla. Åttondeklassarna har erbjudits ett bra sätt att uttrycka sin åsikt om konst, och responsen har påverkat konstorganisationens publikarbete och verksamheten så att de bättre tjänar de unga. De unga är framtidens kulturpublik. Både nya och bekanta besöksmål på två språk Det finaste är att Konsttestarna ger åttondeklassarna möjlighet att bekanta sig med kulturinstitutioner över språkgränserna. Det är redan i sig en viktig uppgift, som understryker projektets betydelse nu och i framtiden”, säger Sören Lillkung, vd på Svenska kulturfonden. Betydelsen av olika konstformer har betonats i valet av besöksmål för Konsttestarna. Varje år har de unga erbjudits ett varierande utbud bestående av till exempel dans och cirkus vid sidan av mer traditionella konstformer som teater och konstutställningar. Ett av de nya besöksmålen för det kommande året är Flow-cirkus i Uleåborg. Vi har valt program till Flow-cirkusserien speciellt med Konsttestarna i åtanke. Konsttestarna erbjuds sammanlagt fem verk, varav tre är utländska och två finländska – samtliga konstnärligt högklassiga, upplevelserika och ytterst välgjorda, beskriver Pirjo Yli-Maunula, konstnärlig ledare för Flow Productions. Konsttestarnas besöksmål läsåret 2019–2020 Ahaa Teatteri
  Amos Rex
  Aurinkobaletti
  Björneborgs konstmuseum
  Cirko-centrumet
  Compañía Kaari & Roni Martin
  Dansteater MD
  Dansteater Hurjaruuth
  Dansteater Minimi
  Dansteater Raatikko
  Esbo Stadsteater
  Flow Productions
  Helsingfors Stadsteater
  Joensuu stadsteater
  Jyväskylä stadsteater
  Jyväskylä konstmuseum
  Kajana stadsteater – Regionteater
  Kajana konstmuseum
  Finlands Nationalgalleri / Ateneum
  Finlands Nationalgalleri / Kiasma
  Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Sinebrychoff
  Finlands nationalopera och -balett
  Finlands nationalteater
  Karleby stadsteater
  Konstmuseum Eemil
  Kotka Stadsteater
  Kuninkaallinen Nukketeatteri
  Kuopio stadsorkester
  Kuopio konstmuseum
  Lahtis stadsteater
  Mellersta Finlands regionala danscentrum / Liikelaituri
  Mellersta Österbottens Kammarorkester
  Musikteater NYT
  Radions symfoniorkester
  Red Nose Company
  Rovaniemi konstmuseum
  Rovaniemi teater – Lapplands regionteater
  Seinäjoki stadsteater
  S:t Michels konstmuseum / Södra Savolax regionkonstmuseum
  Svenska Teatern
  Särestöniemi museum
  Tammerfors filharmoniska orkester
  Tapiola Sinfonietta
  Uleåborgs konstmuseum
  Uleåborgs teater
  UMO
  Villmanstrands stadsorkester
  Villmanstrands konstmuseum
  Voipaala konstcentrum
  Wasa Teater
  Wäinö Aaltonens museum (WAM)
  Åbo filharmoniska orkester
  Åbo Stadsteater
  Åbo Svenska Teater
  Ålands konstmuseum Vad är Konsttestarna? Ett tre läsår långt (2017–2020) kulturellt storprojekt, som erbjuder konstupplevelser till sammanlagt cirka 180 000 unga (60 000 per läsår). Det sista läsåret börjar på hösten. Praktiskt taget alla finländska högstadier är med. Projektet finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden och koordineras av Föreningen för barnkulturcenter i Finland. Den totala budgeten för projektet är 20 miljoner euro. Alla unga gör ett konstbesök i det egna landskapet och ett besök på en nationell konstinstitution, varav de flesta är i Helsingfors. De nationella kulturinstitutionerna för nylänningar ligger utanför Nyland. www.konsttestarna.fi Mera information: Anu-Maarit Moilanen, projektledare för Konsttestarna
  Förbundet för barnkulturcenter i Finland
  Tfn 044 978 4893
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f = 'fornamn.efternamn' + '@'; addy3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f = addy3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi'; var addy_text3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f = 'fornamn.efternamn' + '@' + 'taidetestaajat' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f').innerHTML += ''+addy_text3fd013fa40f9cd39d66bee82890ad82f+''; Antti Arjava, överombudsman
  Suomen Kulttuurirahasto
  föTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a = 'rnamn.efternamn' + '@'; addy413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a = addy413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a + 'skr' + '.' + 'fi'; var addy_text413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a = 'rnamn.efternamn' + '@' + 'skr' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a').innerHTML += ''+addy_text413acfc680c39f5ea2298d133bfd722a+''; Anna Wilhelmson, ombudsman
  Svenska kulturfonden
  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef = 'fornamn.efternamn' + '@'; addy1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef = addy1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef + 'kulturfonden' + '.' + 'fi'; var addy_text1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef = 'fornamn.efternamn' + '@' + 'kulturfonden' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef').innerHTML += ''+addy_text1f4a6dbb108b812959592b29ea353aef+'';

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description