Ajankohtaista

 • 17.8.2018 Ajankohtainen

  Prakticum får 50 000 för att motarbeta marginalisering

  Kulturfonden ger ett bidrag på 50 000 euro till yrkesinstitutet Prakticum. Med hjälp av bidraget ska Prakticum minska antalet elever som avbryter sina studier och öka antalet invandrare som väljer yrkesutbildning på svenska. Under det tvååriga projektet ska Prakticum utveckla specialundervisningen och handledningen för invandrarstuderande och studerande som löper risk att marginaliseras. Projektet utvecklar bland annat metoder för hur man kan stödja studerande med invandrarbakgrund eller andra specialbehov. – I dagens läge vill ett tjugotal invandrare inleda studier vid en yrkesutbildning på svenska. Prakticum ska med hjälp av bidraget bland annat sprida information om möjligheten att integrera sig på svenska genom Push!-utbildningen; det som på finska heter VALMA, säger Berndt-Johan Lindström, utbildningsombudsman på Kulturfonden. Stödundervisning får idag ungefär 20 procent – cirka 200 – av de studerande vid Prakticum. Cirka 60 studerande får stöd av en speciallärare under hela sin studietid. – Samtidigt ska Prakticum också bli bättre på att kartlägga studerandes kunskaper och planera individuella studiestigar för dem. Kartläggningen är både omfattande och viktig för studerande med invandrarbakgrund och andra studerande som behöver extra stöd. Kartläggningen kan vara skillnaden mellan att lyckas eller misslyckas i studierna och i yrkeslivet, säger Lindström. *** Pressmeddelande
  Helsingfors den 17 augusti 2018 Noggrannare information och intervjuförfrågningar: Berndt-Johan Lindström
  Utbildningsombudsman
  +358 40 838 1358 Martina Landén-Westerholm
  Informatör
  +358 40 595 0817

  Lue lisää »

 • 17.8.2018 Ajankohtainen

  Suomi-brändin neljä ulottuvuutta

  Matkailullinen Suomi-brändi koostuu neljästä omintakeisesta ja toisistaan poikkeavasta matkailun alabrändistä, jotka ovat yhdessä enemmän kuin mikään suuralueistamme yksinään. Suomen vetovoimatekijöitä maailmalla kertoessamme muistamme aina mainita neljä erityistä vuodenaikaamme, jotka tuntuvat vahvistavan eksoottista mielikuvaa maastamme. Eri vuodenajat tarjoavat vaihtelua ja laajan kirjon erilaisia aktiviteetteja matkailijoiden yhä moninaisimpiin toiveisiin ja tarpeisiin. Monipuolisuutta meiltä löytyy myös maantieteellisesti. Jako neljään matkailulliseen suuralueeseen – Helsingin seutuun, Lappiin, Järvi-Suomeen sekä rannikon ja saariston alueeseen – luo perustan vahvalle matkailupalveluiden ja -tuotteiden tarjonnalle. Visit Finland on osana Matkailun 4.0 -lisärahoitusta vuosille 2018–2019 ja jatkona matkailun teemallisille kasvuohjelmille (2015–2018) rakentanut yhteistyömallin kunkin neljän suuralueen kansainvälistymisen edistämiseksi. Jokaisen suuralueen keskeisimpien alueorganisaatioiden kanssa muodostetaan tiivis yhteistyöverkosto, jonka kanssa sovitaan yhteistyön laajuudesta ja raameista. Lähtökohdat kansainvälisen matkailun lisäämiseksi ovat kullakin alueella hyvin erilaiset ja siksi tärkeintä onkin tunnistaa pahimmat kompastuskivet ja keskittyä yhteisillä toimenpiteillä niiden madaltamiseen. Tarjoamme matkailuyrityksille sekä alueille edelleen kaikkia samoja palveluita kuin tähän asti, mm. eri markkinoilla järjestettävät myyntitilaisuudet, messut ja sales runit sekä kotimaassa Visit Finland Akatemia -valmennukset, yhteiset tuotemanuaalit yms. Koordinoidun suuralueyhteistyön tavoitteena on kuitenkin pitkäjänteisempi ja suunnitelmallisempi yhteistyö koko kansainvälistymisprosessin sujuvoittamiseksi. Järvi-Suomen sekä rannikon ja saariston alueilla, joilla kansainvälinen matkailu ei vielä ole yhtä suuressa roolissa kuin Helsingissä ja Lapissa, yhteistyö kattaa suunnitelmat niin tuotteistamisen (tarjonnan kartoitus ja kehittämissuunnitelmat), myynninedistämisen (alueelliset tuotemanuaalit, jakelukanavatoimenpiteet, myyntitilaisuudet) kuin houkuttelevuuden (yhteiskampanjat myyntikanavien kanssa, visitfinland.com-sisällöt, some-näkyvyys, PR yms.) edistämiseksi. Lapin ja pääkaupunkiseudun tarpeet ovat toisenlaiset ja yhteistyön painopiste on selvemmin myynnin ja markkinoinnin lisäämisessä. Eri alueiden rahalliset resurssit kansainvälisen matkailun kehittämiseen ja markkinointiin ovat myös erilaiset. Kukin alueorganisaatio tai maakunta suuralueen sisällä varaa sovitun summan toteuttaakseen yhteisesti suunniteltuja toimenpiteitä, joita Visit Finland tukee tarjoamalla asiantuntijoittensa työpanoksen sekä mahdollisen rahallisen osuuden yhdessä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ulkomaisen matkailijan näkökulmasta neljä erilaista kohdealuetta kertovat monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta kokea useampia erilaisia elämyksiä jo yhden matkan aikana. Alueittemme tunnettuus maailmalla on kuitenkin vielä heikkoa, eikä jokaista kuntaa ja pitäjää ole järkevää erikseen markkinoida. Ajoittain esille nouseekin kysymyksiä, pitäisikö Suomen matkailumarkkinoinnissa keskittyä jo paremmin tunnettujen alueiden (Helsinki, Lappi) vetovoiman vahvistamiseen sen sijaan, että jaamme niukkoja resursseja jopa neljän eri alueen osalle. Kilpailu huomiosta on kohdemarkkinoilla kovaa ja kenties keskittämällä viestimme menisi varmemmin perille. Osana työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamaa Business Finlandia toteutamme valtakunnallista matkailustrategiaa, Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekarttaa 2015–2025, jonka keskeisenä teemana on yhteistyön parantaminen yritys- ja aluetasolla. Business Finlandin toiminnan ytimessä ovat toimialakohtaisten ekosysteemien rakentaminen ja public-private-yhteistyöverkostojen vauhdittaminen. Missiomme on auttaa kaikkia kehityskykyisiä ja -haluisia yrityksiä ja yritysverkostoja kasvattamaan kansainvälistä liiketoimintaansa sijaitsivatpa nämä missä päin maata tahansa. Uskomme myös aidosti siihen, että meillä Suomessa on neljä maailman mittakaavassakin ainutlaatuista aluetta, jolla jokaisella on valtavasti potentiaalia houkutella kasvavia matkailijamääriä. Kansainvälinen matkailu Suomeen on hyvässä nosteessa. Erilaistumalla ja erikoistumalla erilaisia kohderyhmiä ja asiakassegmenttejä kiinnostaviksi kohteiksi pystymme neljällä suuralueella vastaamaan kasvavaan kysyntään entistä paremmin ja näin yhdessä kasvattamaan Suomen matkailun kokonaisvolyymiä. Kristiina Hietasaari
  Director, Head of Product and Content, Visit Finland
  Business Finland

  Lue lisää »

 • 17.8.2018 Ajankohtainen

  Putki poikki!

  Näin se vaan kävi. Suomeen suuntautuvalla kansainvälisellä matkustuksella oli ennätyksellinen 23 kuukauden kasvuputki alkaen elokuusta 2016. Toukokuu oli ensimmäinen miinuskuukausi ja kesäkuu meni myös miinuksille. Kun muistetaan, millainen kaikkien aikojen matkailuennätysten vuosi 2017 meillä on nyt vertailulukuna, on suorastaan ihme, että ensimmäinen miinuskuukausi ei tullut jo aiemmin. Viime vuoden tasosiirtymä – lähes viidenneksen kasvu matkustuksessa maailmalta Suomeen – oli historiallinen, ja se näkyi, kuului ja tuntui matkailuteollisuudessa kautta maan. Ensimmäiset varovaiset arviot kasvun rahallisesta vaikutuksesta olivat puolen miljardin luokkaa, ja nyt päivitettyjen laskelmien perusteella kasvu näyttää menevän yli 800 miljoonan euron. Siis melkein miljardi euroa kasvua Suomelle matkailuviennistä! Se on paljon rahaa, työpaikkoja ja hyvinvointia, ympäri Suomen. Alkuvuosipuolisko tältä vuodelta näyttää edelleen n. 3 %:n kasvua, ja ennakkoarviot loppuvuodesta ovat varovaisen optimistisia. Elikkä, näyttää siltä, että momentumin olemme kyenneet ylläpitämään. Kerran saavutettu taso ei ole mikään itsestäänselvyys, vapaalla ei pysty päästelemään. Joka ikinen lentopaikka, hotellihuone ja ohjelmapalvelu on myytävä joka päivä uudestaan, ja tämä ei tapahdu pelkästään katseella seuraten. On jatkettava fiksua markkinointityötä, niin maakuvamarkkinointia kuin taktisia toimenpiteitäkin, myynnin edistämisen jalkatyötä ja PR-toimenpiteitä, yhteiskampanjointia sekä markkinointitempauksia, uusien mahdollisuuksien hakemista ja verkottautumista, tuotekehitystä sekä tulevaisuuden työkalujen suunnittelua ja rakentamista. Sanalla sanoen raakaakin raaempaa kansainvälistämistyötä. Tämä kaikki geopoliittisesti erittäin haastavassa tilanteessa: uhkaava kauppasota, öljyn hinnan nousu ja sen heijastuminen lentohintoihin polttoainelisämaksujen kautta, valuuttakurssien heikkeneminen (esimerkiksi Kiinan RMB ja Venäjän rupla) kasvava protektionismi sekä yhä todennäköisemmältä näyttävä ”kova” Brexit – nämä kaikki vaikuttavat suoraan kannaltamme strategisiksi lähdemarkkinoiksi luettaviin maihin kuten Kiina, Saksa ja Iso-Britannia. Venäjä on meille suurin volyymilähdemarkkina, perinteisesti hyvin volatiili ja nopealiikkeinen: uudet USA:n sanktiot saivat aikaan erittäin vahvan liikahduksen ruplan kurssissa, mikä heijastui suoraan kuluttajien ostovoimaan ja näkyi välittömästi matkailukysynnän romahtamisena. Kaiken kaikkiaan, näkyvissä on kasvava epävarmuus maailmantalouden myönteisen pohjavireen jatkumisen suhteen. Koska matkailu ei ole ihan tarvehierarkian ytimessä, pienetkin epävarmuudet heijastuvat maailmanlaajuisesti matkailukysyntään. Kulutusta himmaillaan ja ostovoimaa laitetaan takataskuun pahemman päivän varalle. Kaikki tämä ei koske todellakaan pelkästään Suomea. Tällä hetkellä kaikkien Pohjoismaiden luvut ovat miinuksella tai nollan tuntumassa. Kaukomatkailusta on näköpiirissä siirtymää lähi- ja kotimaan matkailuun. Tätä kautta kilpailu kiristyy entisestään, ja kasvun ylläpitäminen vaatii tuplatempoa jo ennestään kiivaalle juoksuaskeleelle kysynnän lähdemarkkinoilla. Tässä tilanteessa meidän on painettava päälle ja jatkettava älykästä, kohdennettua markkinointi- ja myynninedistämistyötä, panostettava lisää sinne mistä tulosta on saatavissa, ja syvennettävä jo nykyisellään hyvin toimivaa yhteistyötä Suomen myymisessä maailmalla matkailukohteena. Kuunneltava asiakkaiden tarpeita ja toivomuksia, oltava läsnä siellä missä asiakkaat ostoksiaan tekevät sekä parannettava palvelutarjoomaamme esimerkiksi matkailun digitiekartan toimenpiteiden systemaattisella läpiviennillä. Ja, rahoitettava nuo toimenpiteet yhdessä. Eiköpähän siitä uusi putki aukea. Paavo Virkkunen
  Executive Director, Travel/Visit Finland
  Business Finland

  Lue lisää »

 • 16.8.2018 Ajankohtainen

  Vastuullinen matkailuyritys -sarja alkaa

  Matkailijat ja yhteistyökumppanit tekevät valintoja yhä enenevissä määrin arvopohjaisesti, ja etsivät omaa eettistä ja ekologista arvomaailmaa vastaavia palveluita, haastaen matkailualan yrittäjät tulevaisuudessa vielä näkyvämmin toimimaan vastuullisesti ja viestimään yrityksen taustalla vaikuttavista arvoista. Tutkimukset lisäksi osoittavat, että vastuullisesti toimivien yritysten asiakastyytyväisyys ja koettu laatutaso ovat korkeampia. Vastuullinen toimintatapa on matkailuyritykselle jatkossa yhä tärkeämpi tapa toimia, ja kestävien valintojen näkyminen asiakkaan kosketuspinnassa on edellytys kilpailukykyiseen toimintaan. Vastuullisesti toimiva yritys, joka osaa kertoa toiminnastaan ja arvoistaan asiakkaiden toivomalla tavalla, on tulevaisuuden menestyjä. Harriniva – vastuullista erämaamatkailua Tässä sarjassa Visit Finland esittelee Suomessa toimivia matkailuyrityksiä, jotka arjen teoissa edesauttavat kehittämään matkailua kohti kestävämpää suuntaa. Sarjan ensimmäisessä osassa esittelyssä Harriniva Hotels and Safaris Muoniosta. Ilmianna vastuullinen yrityksesi ja osallistu kyselyyn! Ilmiannathan vastuullisen yrityksesi ottamalla yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. document.getElementById('cloak058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15 = 'liisa.kokkarinen' + '@'; addy058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15 = addy058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15 + 'businessfinland' + '.' + 'fi'; var addy_text058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15 = 'liisa.kokkarinen' + '@' + 'businessfinland' + '.' + 'fi';document.getElementById('cloak058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15').innerHTML += ''+addy_text058feae0c8bc1a64ef0be353b0644d15+''; tai vastaamalla matkailuyrityksille suunnattuun vastuullisuuskyselyyn. Osallistu vastuullisuuskyselyyn 22.8. mennessä > Arktinen kestävä matkailudestinaatio -projekti >

  Lue lisää »

 • 15.8.2018 Ajankohtainen

  Harriniva – vastuullista erämaamatkailua

  Harriniva on Muoniossa sijaitseva perheyritys, joka on jo yli 40 vuoden ajan houkutellut matkaajia ympäri maailman kokemaan Tunturi-Lapin erämaan taikaa. Majoituskohteiden lisäksi perhe pyörittää muun muassa rekikoirakeskusta, porotilaa ja eräkämppiä. – Vastuullisuus on yksi meidän kantavista arvoista ja on ollut sitä jo pitkään. Olemme esimerkiksi pyrkineet ympärivuotisuuteen jo kymmeniä vuosia, jotta voisimme tarjota ympärivuotisia työpaikkoja, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Niina Pietikäinen. – Harriniva on ollut etulinjassa ottamassa myös ympäristöä suojelevia askeleita. Otimme käyttöön vähäpäästöisemmät 4-tahti-moottorikelkat, kertakäyttöiset astiat vaihtuivat Kupilkan kierrätysmuovisiin astioihin jo lähes 10 vuotta sitten ja Harrinivan rakennukset lämpenevät tätä nykyä maalämmöllä, Pietikäinen listaa kysyttäessä esimerkkejä vastuullisesta toimesta. Harrinivasta löytyy myös sähköautojen latauspisteet ja jätteiden vähennys ja kierrätys ovat osa yrityksen arkea. Halu suojella Euroopan viimeistä erämaata ja Lapin kulttuuriperintöä Vastuullisen matkailun puolesta puhuvia argumentteja löytyy aivan Harrinivaa ympäröivästä erämaasta. – Meitä ympäröivät kirkkaat ja kalaisat järvet ja joet, joissa on erinomainen juomaveden laatu. Lappia kutsutaan Euroopan viimeiseksi erämaaksi, ja täällä onkin vähemmän ihmisiä kuin poroja. Lappi on myös valtava orgaanisten, luonnonvaraisten ruokien poiminta-alue, Pietikäinen kuvailee. Pietikäisten perheelle myös Lapin kulttuuriperintö on erityisen tärkeä. Perhe, joka omistaa yrityksen jo kolmannessa polvessa, periytyy suoraan saamelaisista juurista, Vasaran perheestä. Vastuullisuus luonteva toimintatapa Vaikka yrityksellä on vastuullisuuden toimintasuunnitelma, vastuullisuus on istunut yritykseen luonnostaan. – Oikeastaan ei voi sanoa, että olisimme erityisesti alkaneet kehittää vastuullisuutta, se on ollut aina osa yrityksen arvoja ja toimintakulttuuria, Pietikäinen kertoo ja jatkaa: – Olemme nyt tosin nostaneet vastuullista toimintaamme enemmän esille, sillä olemme huomanneet, että se on nykymatkailijalle jo merkittävä myyntiargumentti. Toki ilmastonmuutos, joka näkyy jo meillä hellekesinä, aiheuttaa entistä enemmän huolta tulevasta. Viestinnällä kannustetaan kaikkia matkailuyrityksiä mukaan Toisaalta yhtenä syynä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä viestimiseen on halu kannustaa muita matkailuyrityksiä mukaan vastuulliseen toimintaan. Harriniva suosiikin paikallisia kumppaneita ja resursseja: esimerkiksi Torassiepin ravintola tarjoaa paikallista luomuruokaa, ja yritys tukee paikallisia nuoria ja lapsia hyväntekeväisyysrahaston kautta. Pietikäinen on kunnostautunut vastuullisen matkailun lähettiläänä ja ollut muun muassa vierailevana puhujana WTM:n Responsible Tourism -tilaisuudessa Lontoossa neljä vuotta sitten ja toimii jäsenenä ICRT Suomi -verkostossa (International Centre for Responsible Tourism). Harrinivalta myös koiratarhan vetäjä Hanna Huhtamäki on ollut mukana perustamassa eläinten hyvinvointia ajavaa Animal Welfare in Tourism Services -hanketta. Osana tätä missiota Harriniva on yhdessä Lapin Yliopiston kanssa perustamassa Lapin vastuullisen matkailun yhteistyöverkostoa, jonka tarkoitus on jakaa tietoa yritysten kesken ja nostaa pikkuhiljaa koko Lappi maailmalla tunnetuksi vastuullisen matkailun destinaatioksi. Vastuullisen matkailun yhteistyöverkoston tapaaminen Muoniossa 12.–13.9. Pietikäinen kokee, että pääasiallisesti lappilaiset yritykset ovat jo erittäin vastuullisia, mutta nyt on tullut aika nostaa positiiviset teot esille ja koko maailman tietouteen. – Pienillä muutoksilla tehdään isoja asioita, kannustaa Pietikäinen, ja toivottaa kaikki lappilaiset yritykset ja matkailuorganisaatiot tervetulleiksi vastuullisen matkailun yhteistyöverkoston ensimmäiseen tapaamiseen Muonioon 12.–13.9. Ohjelma ja ilmoittautuminen Harriniva > KUVAT: Harriniva Hotels & Safaris

  Lue lisää »

 • 15.8.2018 Ajankohtainen

  Hae matkailun digitiekartan Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelmaan

  Haemme kolmea erillistä alueorganisaatiovetoista yritysryhmää ratkomaan asiakaspolkuun, digitaaliseen markkinointiin tai avoimeen dataan liittyviä haasteita yhdessä Visit Finlandin kanssa. Lähdetään yhdessä viemään suomalaista matkailuteollisuutta seuraavalle tasolle ja tarjoamaan matkailijoille erinomaisia asiakaskokemuksia digitaalisuutta tehokkaasti hyödyntäen. Näin huolehdimme, että Suomen matkailuteollisuus vastaa matkailijan tarpeisiin myös tulevaisuudessa ja säilyttää kilpailukykynsä. Pilotit on tarkoitus toteuttaa aikavälillä marraskuu 2018–huhtikuu 2019. Yhteistyöllä edelläkävijäksi -ohjelman tavoitteet Kehittää Suomesta kiinnostuneen matkailijan digitaalista asiakaspolkua ja asiakaskokemusta varmistamalla Visit Finlandin verkkopalveluiden asiakaskokemus ja asiakaspolun koordinaatio aluesivuille sekä yksittäisiin palveluihin siten, että asiakkaan polku johtaa myyntiin Edesauttaa yritysten välistä yhteistyötä co-opetition hengessä Matkailun digitaalisuuteen liittyvän osaamistason nostaminen Pilottiohjelma sisältää Datapäivän (info + työpaja, jossa päätetään tavoitteet) Business casen ratkomisen yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti sisältäen verkkotyökalut eteenpäin viemiseen (työ etenee läpi pilotin aluevetoisesti) Digitaalisen inventory -päivän (info + työpaja) Asiakaspolkupäivän (info + työpaja) Kolmen pilottiryhmän yhteisen co-creation työpaja DTTT Global matkailun digiseminaariin osallistumisen alueorganisaation edustajille Sisältöä tarkennetaan business casen tarpeiden mukaisesti Opit jaetaan valtakunnallisesti Vaatimukset Alueorganisaatio nimeää yhden pääkontaktihenkilön, jolla on vetovastuu Vähintään viisi ennalta nimettyä alueen yritystä Kyvykkyys ja resurssit viedä pilotti maaliin 6 kuukauden sisällä Sitoutuminen siihen, että pilottien case-esimerkkien oppeja ja tietoja hyödynnetään valtakunnallisessa tekemisessä Hyödyt Osaamistason nosto Yrityksille mahdollisuus löytää uusia liiketoimintamalleja ja synergiaetuja Toiminnan tehostaminen Visit Finlandin digityökalujen yhdessä kehittäminen ja hyödyntäminen ensimmäisten joukossa (mm. matkailijadataan liittyvät) Business casen eteenpäin vieminen yhdessä asiantuntijatiimin kanssa Hae mukaan 19.9. mennessä! Hyödynnä tilaisuus ja hae mukaan tekemään Suomesta älykäs matkakohde. Hakuaika on 16.8-19.9.2018. Hakeaksesi ohjelmaan täytä lomake >

  Lue lisää »

 • 14.8.2018 Ajankohtainen

  Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelma käynnistyi – osallistu vastuullisuuskyselyyn!

  Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelman tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa suomalaisissa matkailuyrityksissä ja matkakohteissa, markkinoida Suomea kestävän kehityksen matkakohteena ja valtiona sekä ohjata Suomeen saapuvia matkailijoita ja Suomeen matkailijoita tuovia ulkomaisia matkanjärjestäjiä toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Osallistu vastuullisuuskyselyyn 22.8. mennessä Ohjelman lähtökohdaksi Visit Finland tarvitsee tietoa kestävän matkailutoiminnan nykytilasta sekä valmiuksista ja tahtotilasta. Ilman matkailuyritysten ja muiden keskeisten toimijoiden sitoutumista kestävää matkailua ei voi onnistuneesti toteuttaa. Siksi teettämme nyt kyselyn vastuullisesta matkailusta ja matkailun kestävästä kehityksistä. Kysely suomeksi på svenska In English Tulosten perusteella Visit Finland tarjoaa matkailuyrityksille ja -alueille konkreettisia työkaluja ja koulutusta kestävään matkailuun ja siitä viestimiseen. Tulokset, kuten myös projektin seuraavat askeleet, esitellään Rovaniemellä ja Mikkelissä pidettävissä seminaareissa lokakuun aikana. Lue lisää Arktinen kestävä matkailudestinaatio -ohjelmasta >

  Lue lisää »

 • 9.8.2018 Ajankohtainen

  Luontomatkailukohteille kansainvälistä vetovoimaa valmennus käynnistyy

  Osta peruspaketti, 4 päivää, lupaamme, että Valmennuksen jälkeen olet saanut kiinni elämys– ja laatulähtöisen suunnittelun sekä tarinalähtöisen palvelumuotoilun punaisista langoista ja tunnistat kohteesi keskeisimmät ydinviestit, kohderyhmät ja tarinat. Ymmärrät mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja millaisin valinnoin alue ja sen yritykset voivat profiloitua vastuullisina toimijoina Olet saanut ymmärryksen siitä, miten tuotteen positiivinen Verkkojalanjälki ja maine muodostuvat ja kuinka voit … Lue lisää

  Lue lisää »

 • 9.8.2018 Ajankohtainen

  Venäläiset eläkeläiset matkustavat entistä innokkaammin

  Eläkeiässä olevat venäläiset matkustavat yhä aktiivisemmin. Matkustus ei enää rajoitu oman asuinpaikan lähistöön, vaan myös kaukokohteisiin ja ulkomaille.
   
  Yli 60-vuotiaiden lentolippuostot ovat online-matkatoimisto Biletixin mukaan kasvaneet vuonna 2018  2,3-kertaiseksi verrattuna vuoden 2015 lukemiin. Myös rautateitse matkustavien määrät kasvavat: rautatieyhtiö FPK:n mukaan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla rekisteröitiin 11,5 % enemmän yli 60-vuotiaita matkustajia kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.  Vaikka kotimaan kohteet ovatkin suosituimpia, Rosturismin mukaan kuitenkin 29 % kaikista matkustavista venäläisistä eläkeläisistä on suunnannut lomalle ulkomaille vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Venäjän matkailualan liiton (RST) Yury Barzykinin mukaan venäläiset eläkeläiset alkavat muistuttaa yhä enemmän eurooppalaisia ikätovereitaan – he matkustavat usein ryhmissä ja suosivat kulttuuripainotteisia matkoja. Myös risteilyjä ja etelänmatkoja ostetaan jonkun verran. Lomamatka rahoitetaan usein omilla säästöillä, lisäansioilla tai matkan rahoittavat osittain omat lapset. Mielenkiintoista on, että tilastojen mukaan eniten matkustavia eläkeläisiä ei löydy Pietarista ja Moskovasta, vaan Kaliningradista sekä Omskin ja Permin alueelta. Yksi seniorien houkutin voi olla Rosturismin mukaan juuri tälle ikäluokalle suunnatut erikoispaketit sekä yleiset eläkeläisalennukset. Lähde: rg.ru/2018/07/25

  Lue lisää »

 • 9.8.2018 Ajankohtainen

  Välkommen till #orgkonf18

  Hur kan våra organisationer bli mer inkluderande? Hur ska vi integrera oss i nya kulturer och inbjuda andra till deltagande och gemenskap? Hur lyckas vi behålla kontakten? Välkommen till organisationskonferensen, 30 år!   Den 4 oktober i SFV-huset G18 i Helsingfors bjuder vi på en dag späckad med program, inspiration och möten. Temat för organisationskonferensen som i år fyller 30 år är: En inkluderande handling idag – Nycklar i integrationsarbetet   Organisationskonferensens mål är i år att förmedla verktyg och nycklar i integrationsarbetet. Konferensprogrammet innehåller både högklassiga föreläsningar och konkreta workshops. Under dagen får du också höra om lyckade satsningar och du får konkreta tips för verksamheten. I år föreläser bland andra författaren och programledaren Alexandra Pascalidou (Sve), författaren, aktivisten och föreläsaren Navid Modiri (Sve) och riksdagsledamoten Pekka Haavisto. Programmet börjar kl. 11 i SFV-huset G18 och dagen avslutas med en festmiddag, ett etniskt mattorg i Helsingfors Svenska Marthaförenings festsal Hemvrån.   Boka dagen nu, anmäl dig strax Att delta i konferensen är gratis. Kulturfonden och SFV står för 50 procent av övernattningskostnaderna (4-5.10) för deltagare från Åboland och Österbotten. Vi återkommer i augusti med noggrannare instruktioner om hotellet och hur du bokar din övernattning. Deltagarna står själva för resekostnaderna. Vi ser gärna att organisationernas verksamhetsledare och en medarbetare deltar i konferensen. Boka dagen redan nu. I augusti får du inbjudan, det slutliga programmet, instruktioner för hur du anmäler dig och bokar eventuell övernattning. Vi ses på organisationskonferensen den 4 oktober!   Alexandra Pascalidou Alexandra Pascalidou, ursprungligen från Grekland, föddes i en tvättstuga i en diktatur, kom till Rinkeby som 6-åring och bestämde sig tidigt för att förändra världen. ”Kampen för mänskliga rättigheter är min livsnerv”, säger författaren och programledaren Alexandra som också föreläser om mod, mångfald och inkludering.   Navid Modiri Navid Modiri, föreläsare, författare och poddare, har startat mångfaldsprojekten Sverige 3.0, Integratörerna och Ett Sverige För Oss Alla. Navid tar oss bakom klichéerna som ofta kännetecknar samtalet kring mångfald. Med utgångspunkt i sitt eget liv berättar han om integration, flykt och utanförskap. Vad betyder mångfald? Vad händer när vi arbetar medvetet och aktivt med frågorna i en organisation?   Pekka Haavisto Pekka Haavisto, riksdagsledamot och tidigare minister, men också fredsarbetare, humanitär aktivist och förkämpe för integration. ”Alla har sin egen bakgrund och sin egen historia”, säger Pekka som tror på kommunikation och dialog i alla lägen. Pekka har varit ordförande för Gröna Förbundet och De Gröna i Europa. Utomlands är han känd för sina internationella uppdrag, särskilt i krisområden.

  Lue lisää »

 • 9.8.2018 Ajankohtainen

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4,8 prosenttia kesäkuussa

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu Suomen majoitusliikkeissä taittui toukokuussa ja väheni edelleen kesäkuussa 2018. Heille tilastoitiin lähes 590 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4,5 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 1,6 miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 2,2 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 1,8 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2017. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Yöpymisten muutos kesäkuussa 2018/2017, % Brittien ja MANNERkiinalaisten yöpymiset vähenivät voimakkaasti kesäkuussa Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin sekä brittimatkailijoille että mannerkiinalaismatkailijoille noin 28 000 yöpymisvuorokautta kummallekin. Brittien yöpymiset vähenivät 20,9 prosenttia ja mannerkiinalaisten yöpymiset 24,2 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Brittien yöpymisiä kirjattiin eniten Uudellamaalla, lähes 19 000 vuorokautta. Myös mannerkiinalaisten yöpymiset sijoittuivat etupäässä Uudellemaalle, jossa heille tilastoitiin hieman vajaat 23 000 yöpymisvuorokautta. Uudellamaalla tilastoitiin kaikkiaan runsaat 318 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä kesäkuussa 2018, mikä oli 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 54 prosenttia. Saksa, Ruotsi ja Venäjä suurimmat matkailijamaat kesäkuussa Saksalaiset olivat suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä 75 000 yöpymisellään, vaikka heidän yöpymisensä vähenivät 10,0 prosenttia viime vuodesta. Ruotsalaiset olivat toisena ja heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 56 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 7,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Venäläiset olivat kolmannella sijalla noin 55 000 vuorokaudellaan. Heidän yöpymistensä määrä oli 2,7 prosenttia pienempi kuin kesäkuussa 2017. Sitä vastoin yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 3,1 prosenttia ja he säilyttivät neljännen sijansa lähes 38 000 yöpymisvuorokaudellaan. Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset vähenivät kesäkuussa. Jo edellä mainittujen lisäksi espanjalaisten yöpymiset vähenivät 18,1 prosenttia ja italialaisten yöpymiset 15,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tärkeimmistä matkailijamaista lisääntyivät yhdysvaltalaisten lisäksi vain norjalaisten, virolaisten ja sveitsiläisten yöpymiset. Norjalaisten yöpymiset lisääntyivät 11,3 prosenttia, virolaisten 1,0 ja sveitsiläisten 1,2 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi kesäkuussa eniten Päijät-Hämeessä, 13,1 prosenttia. Varsinais-Suomessa yöpymiset lisääntyivät 8,0 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 6,6 prosenttia. Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa kasvua oli 5–6 prosenttia. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Pohjanmaalla 10,7 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 3,6 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät kaikkiaan 1,8 prosenttia viime vuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 2,5 prosenttia tammi-kesäkuussa 2018 Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin lähes 10,3 miljoonaa kertaa tammi-kesäkuussa 2018. Määrä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä hieman vajaat 7,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 3,2 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 3,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 418 000 vuorokautta tammi-kesäkuussa 2018, mikä oli 0,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona. He olivat suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset ja britit olivat seuraavina. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 2,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 299 000 yöpymisvuorokautta. Briteille yöpymisiä kertyi noin 241 500 vuorokautta, mikä oli lähes saman verran kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ruotsalaiset olivat neljäntenä 228 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli kuitenkin 5,9 prosenttia vähemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Ranskalaiset säilyttivät viidennen sijansa ja heille tilastoitiin lähes 182 000 yöpymisvuorokautta. Hollantilaiset olivat kuudentena noin 153 000 yöpymisvuorokaudellaan. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 8,6 prosenttia ja hollantilaisten yöpymiset 12,3 prosenttia. Mannerkiinalaisille tilastoitiin majoitusliikkeissä 150 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät hollantilaisten lisäksi eniten tammi-kesäkuussa 2018. Espanjalaisten yöpymisiä tilastoitiin 67 000 vuorokautta, mikä oli 11,6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2017. Jo edellä mainittujen lisäksi yhdysvaltalaisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 124 000 vuorokautta, mikä oli 5,7 prosenttia viimevuotista enemmän. Suurin vähennys tuli japanilaisten yöpymisistä. He yöpyivät majoitusliikkeissä 87 000 kertaa, mikä oli 15,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.

  Lue lisää »

 • 8.8.2018 Ajankohtainen

  Bäst i test?

  Hur klarade sig de svenskspråkiga eleverna i PISA 2015? Vilka är utmaningarna och framgångsutsikterna i våra skolor? I september ordnar vi ett seminarium om de svenskspråkiga elevernas Pisa-resultat i naturvetenskap och läsning i PISA 2015
  Välkommen till Kiltasali i  detrum av Helsingfors måndagen den 10 september 2018. Vid seminariet presenterar universitetsforskare Kari Nissinen, Jyväskylä universitet, elevernas resultat i naturvetenskaper och läsning och Dr Satya Brink analyserar resultaten. Specialsakkunnig Jari Metsämuuronen vid Nationella centret för utbildningsutvärdering resonerar kring mätningar och om det finns utrymme för fler undersökningar. Under seminariedagen presenteras också projekt och arbetsmetoder som stöder läsning och naturvetenskaper. Inbjudan och program Du kan anmäla dig redan nu på adressen http://anmalan.kulturfonden.fi. Seminariet är gratis för deltagarna och vi bjuder på serveringen.  

  Lue lisää »

 • 12.7.2018 Ajankohtainen

  Tutustu uusiin vastuullisen matkailun oppaisiin!

  Matkailijat ja yhteistyökumppanit tekevät valintoja arvopohjaisesti ja haastavat matkailualan yrittäjät tulevaisuudessa vielä näkyvämmin kertomaan yrityksen taustalla vaikuttavista arvoista. Vastuullisesti toimiva yritys, joka osaa kertoa toiminnastaan ja arvoistaan asiakkailleen, on tulevaisuuden menestyjä. Näitä asioita silmällä pitäen olemme tuottaneet kaksi uutta opasta yritysten ja alueiden vastuullisuuden ja siitä viestimisen kehittämiseen. Vinkkejä vastuullisuusviestintään Vinkkejä vastuullisuusviestintään on käsikirja matkailuyrittäjille markkinoinnin ja viestinnän tueksi. Olemme koonneet Suomesta lukuisan joukon tutkimuksiin perustuvia, kestävän kehityksen argumentteja, joista voimme olla todella ylpeitä. Käsikirjasta voit valita tuotteisiisi liittyviä argumentteja, joita voit hyödyntää omassa markkinoinnissa ja viestinnässäsi. Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja on työkalupakki, josta löytyy käytännön työkaluja vastuulliseen yritystoimintaan, esimerkiksi vastuullisen yrityksen suunnitelman, vastuullisen yrityksen sitoumuksen ja markkinointiviestinnän suunnitelman.

  Lue lisää »

 • 6.7.2018 Ajankohtainen

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu taittui toukokuussa 2018

  Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni Suomen majoitusliikkeissä toukokuussa 2018. Heille tilastoitiin vajaat 413 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,2 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä runsaat miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin vajaat 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli lähes saman verran kuin toukokuussa 2017, lisäystä vain 0,4 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Yöpymisten muutos toukokuussa 2018/2017, % Ruotsalaiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä toukokuussa Ruotsalaiset olivat suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä toukokuussa 2018. Heidän yöpymisiään kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 48 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli kuitenkin 6,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Venäläiset olivat toisella sijalla 37 000 yöpymisvuorokaudellaan, vaikka vähennystä vuodentakaisesta oli peräti 25,0 prosenttia. Kolmantena olivat saksalaiset runsaalla 36 000 yöpymisellä. Määrä oli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdysvaltalaiset ja britit olivat seuraavina. Yhdysvaltalaisille tilastoitiin majoitusliikkeissä runsaat 26 000 yöpymistä ja kasvua vuodentakaisesta oli 5,8 prosenttia. Sen sijaan brittien yöpymisten määrä väheni 8,6 prosenttia viime vuodesta ja heille kirjattiin vajaat 24 000 yöpymisvuorokautta. Yhdysvaltalaisten ja brittien yöpymisistä 76–80 prosenttia kohdistui Uudellemaalle. Uudellamaalla tilastoitiin kaikkiaan 255 000 ulkomaisten matkailijoiden yöpymistä toukokuussa 2018, mikä kattoi 62 prosenttia koko maan ulkomaisista yöpymisistä. Kasvua vuodentakaisesta oli prosentin verran. Suurimmat ulkomaisten matkailijamaiden ryhmät Uudellamaalla yhdysvaltalaisten ja brittien lisäksi olivat saksalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset. Myös kiinalaisten ja japanilaisten yöpymiset sijoittuivat pääasiassa Uudellemaalle. Norjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten toukokuussa Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista norjalaisten yöpymiset lisääntyivät toukokuussa eniten. Heille tilastoitiin koko maan majoitusliikkeissä lähes 15 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 29,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lähes saman verran yöpymisiä kirjattiin myös virolaisille, mutta heidän yöpymisensä vähenivät 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Suurimmat vähennykset venäläisten lisäksi tulivat ranskalaisten ja sveitsiläisten yöpymisistä toukokuussa 2018. Ranskalaisten yöpymiset vähenivät 21,3 prosenttia ja sveitsiläisten yöpymiset 15,1 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Maakunnittain tarkasteltuna yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi toukokuussa eniten Päijät-Hämeessä, 16,6 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla yöpymiset lisääntyivät 13,0 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 9,2 prosenttia. Satakunnassa ja Pohjois-Savossa kasvua oli noin 7 prosenttia kummassakin. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Keski-Pohjanmaalla 13,5 prosenttia ja Etelä-Savossa sekä Pohjanmaalla noin 9 prosenttia kummassakin. Koko maan osalta yöpymiset säilyivät lähes viime vuoden tasolla. Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 2,6 prosenttia tammi-toukokuussa 2018 Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin hieman yli 8,1 miljoonaa kertaa tammi-toukokuussa 2018. Määrä oli 2,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 5,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille runsaat 2,6 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,6 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 4,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 362 000 vuorokautta tammi-toukokuussa 2018, mikä oli 1,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 vastaavana ajanjaksona. He olivat suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset ja britit olivat seuraavina. Saksalaisten yöpymiset lisääntyivät 6,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 224 000 yöpymisvuorokautta. Briteille yöpymisiä kertyi lähes 214 000 vuorokautta, mikä oli 3,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Ruotsalaiset olivat neljäntenä runsaalla 172 000 yöpymisvuorokaudellaan. Määrä oli kuitenkin 5,4 prosenttia vähemmän kuin tammi-toukokuussa 2017. Ranskalaiset nousivat hollantilaisten ohi viidenneksi. Ranskalaisille tilastoitiin 166 000 yöpymisvuorokautta ja hollantilaisille 136 000 vuorokautta. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 10,4 prosenttia ja hollantilaisten yöpymiset 14,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista kiinalaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät eniten tammi-toukokuussa 2018. Kiinalaisten yöpymisten määrä kohosi lähes 122 000 vuorokauteen, mikä oli 17,6 prosenttia enemmän kuin tammi-toukokuussa 2017. Espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin majoitusliikkeissä 57 000 vuorokautta, mikä oli 19,2 prosenttia viimevuotista enemmän. Suurin vähennys tuli japanilaisten yöpymisistä. Heille tilastoitiin majoitusliikkeissä runsaat 70 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 16,0 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.   Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus Tarkempia ja juuri itseäsi kiinnostavia majoitustilastoja löytyy lisää Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta.

  Lue lisää »

 • 1.7.2018 Ajankohtainen

  Kesälukemista: Suomen matkailun digitiekartta

  Suomen matkailun kehittämisen tavoitteena on tehdä Suomesta älykäs matkakohde vuodeen 2025 mennessä (edit 15.8.2018), joka tarjoaa edelläkävijänä matkailijalle sujuvimman polun haaveilusta matkalle. Se tarkoittaa neljän asian ratkaisemista ja yhteistoimintaa Visit Finlandin julkaiseman matkailun digitiekartan mukaan. Suomessa on noin 29 000 matkailuteollisuutta harjoittavaa yritystä,  joista valtaosa on mikro- ja pienyrityksiä.  Matkailun digitiekartan tehtävänä on näyttää matkailutoimijoille yhteistä kehittämisen suuntaa. … Lue lisää

  Lue lisää »

 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description